Page 1

Textkommunikation A HT 2012 LBS

Uppgift Artikel - händelse

Del 1 av 3 – Gör en planering Gör en planering över ditt arbete under lektionen 12/9. Under arbetets gång fyller du även i hur ditt arbete har gått efter varje lektion, detta dokument lämnar du även in tillsammans med de andra delarna i uppgiften.

Del 2 av 3 – Skriv en artikel En händelse har skett/En händelse kommer att ske! Du som journalist på Östgöta Correspondenten ska själv välja vilken händelse som du ska skriva en artikel om i tidningen. Artikelns omfång är 300400 ord.  _________________________ (din händelse, ska godkännas av Pauline) Tänk på att händelsen inte ska vara påhittad. Du ska själv leta reda på information som krävs, men till hjälp för att skriva artikeln har ni lathunden om artiklar. Du får pga. tidsbristen på redaktionen rubriksätta artikeln själv. Artikeln ska till skickas in till tidningen (Pauline) senast onsdag 24/9, se till att hålla din deadline! Hinner du inte av olika anledningar på lektionstid så krävs hemarbete. Spara dokumentet som: efternamn, förnamn, händelseartikel och lämna in på Adela och publicera på din blogg.

Del 3 av 3 – Skriv en diskussion Skriv en diskussion där du går in på nedanstående punkter:  Planeringen för artikeln  Källorna och research för artikeln  Målgruppen för artikeln  Syftet med artikeln  Berättarteknik som du använt dig av  Förbättring av arbetet

För vad som krävs för de olika betygskriterierna gick vi igenom på kursintroduktionen, vill du veta mer eller missade du genomgången så gå in på www.skolverket.se och läs under Textkommunikation A, eller titta igenom PowerPointen som ligger på servern. Du får självklart komma och fråga om det är något du undrar.

Diskussionen lämnas in tillsammans med artikeln senast 24/9 Spara dokumentet som: efternamn, förnamn, diskussion. Lämna därefter in på Adela och publicera på din blogg.

/Pauline

Nyhetsartikel  

Den första artikeln vi skriver i textkommunikation a.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you