Page 1

Att skriva – från början till slut Denna lilla metod/mall är till för att främja ert skrivande. Självklart finns det olika varianter på hur man kan gå till väga, både enklare och mer utvecklade.

Steg 1 – Första idén Brainstorma fram din första grundidé.

Steg 2 – Uteveckla idén Ställ frågor som kommer upp till grundidén och försök besvara dessa någorlunda utvecklat. Exempelvis: vem är huvudkaraktären? Vilka hinder stöter huvudkaraktären på ? osv.

Steg 3 – Gör en skiss Skissa i händelseförloppet/intrigen. Här ska du ta upp från start till mål i berättelsen.

Steg 4 – Analysera din första skiss Är hela intrigen logisk? Finns det luckor?

Steg 5 – Fixa till din skiss Här fixar du till din skiss så att det inte längre finns några tveksamheter kvar.

Steg 6 – Börja skriva Det är nu du kan börja skriva på din berättelse.

Steg 7 – Skriv om tills du blir nöjd Omarbeta texten tills du är helt nöjd med din text. Be gärna någon läsa den för att se så att det inte finns några oklarheter eller ofullständiga tankeled.

Skrivprocess barnbok  

Skrivprocess barnbok

Skrivprocess barnbok  

Skrivprocess barnbok

Advertisement