Page 1

DAFO DEBILITATS

FORTALESES

• Gran mobilitat del professorat •Resultats CB baixos •Projecte “tendre” •Precarietat econòmica important de les famílies •Centre de gestió emocional complexa •Diversitat de l’alumnat molt alta

• Edifici i materials nous •Alta participació famílies •Espais de treball pel professorat •Activitats singulars i engrescadores •Plataforma de gestió de treball •Bona coordinació amb entitats externes

AMENACES

OPORTUNITATS

• Barri perifèric i amb pocs recursos •Gran nombre de famílies en risc d’exclusió social •Decreixement d’entrada de beques •Entorn no parlant del català

•Bona imatge del centre per les famílies •Centre ben comunicat •Pla d’entorn •Escoles de primària amb única adscripció


DEBILITATS • Gran

mobilitat del professorat •Resultats CB baixos •Projecte “tendre” •Precarietat econòmica important de les famílies •Centre de gestió emocional complexa •Diversitat de l’alumnat molt alta •Poc control parental •Ràtios d’aula elevades


AMENACES • • • • • • •

Barri perifèric i amb pocs recursos Gran nombre de famílies en risc d’exclusió social Decreixement d’entrada de beques Entorn no parlant del català Barri perifèric a Terrassa amb nivell social i cultural baix. Centre de “gestió emocional complexa”. Inconvenients en la política de substitucions del professorat. Creixement molt ràpid del centre que dificulta processos de reflexió i consolidació. Pla d’Entorn de Terrassa amb cada vegada menys recursos.


FORTALESES •

• •

• •

Edifici i materials nous, wifi i material multimèdia Alta participació famílies Espais de treball pel professorat Activitats singulars i engrescadores (lectura, tutoria, 1x1...) Plataforma de gestió de treball Bona coordinació amb entitats externes


OPORTUNITATS

• •

• •

Bona imatge del centre per les famílies Centre ben comunicat Pla d’entorn Escoles de primària amb única adscripció

DAFO  

anàlisi del centre