Page 1

Album Absolwentów

ISSN 2083-6961

ALBUM ABSOLWENTÓW 2009/2010 – 2010/2011

1


Album Absolwent贸w

3


SPIS TRESCI PATRON 8 MISJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO

8

WŁADZE UCZELNI ŁAZARSKIEGO

9

BOARD OF TRUSTEES

9

AKREDYTACJE

10

PARTNERZY EDUKACYJNI

10

RYS HISTORYCZNY

11

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA OSTATNICH LAT

12

KLUB ABSOLWENTÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO

20

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU ABSOLWENTA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

21

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU ABSOLWENTA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

23

BRYLANTY ŁAZARSKIEGO

27

LAUREACI KONKURSU 2010

27

LAUREACI KONKURSU 2011

28

ROCZNIK 2009/2010

30

WYDZIAŁ PRAWA

31

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA

32

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH

32

PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

33

ADMINISTRACJA, STUDIA I STOPNIA

52

ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

54

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

58

WŁADZE WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

59

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA POLSKOJĘZYCZNE

60

EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

61

4

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

65

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

72

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

76

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

80

ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

84

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA WALIDOWANE

88

STUDIA WALIDOWANE

89

ROCZNIK 2010/2011

92

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

93

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

94

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH

94

PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

95

ADMINISTRACJA, STUDIA I STOPNIA

118

ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

119

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

122

WŁADZE WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

123

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA POLSKOJĘZYCZNE

124

EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

125

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

134

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

138

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

142

ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

145

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA WALIDOWANE

150

STUDIA WALIDOWANE

151

5


6

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Szanowni i Drodzy Absolwenci, Zyskując dyplom uczelni wyższej otrzymujecie Państwo paszport do samodzielnego, zapowiadającego wiele sukcesów życia. Pozwólcie, iż w imieniu władz Uczelni Łazarskiego i wszystkich Waszych nauczycieli akademickich podziękuję Wam za ciężką i owocną pracę. Pamiętajcie, że jesteście naszą wizytówką i naszą nadzieją. W łańcuchu pokoleń dokonuje się najistotniejszy transfer wiedzy, doświadczeń i wartości. Pragnęliśmy przekazać Wam jak najwięcej gruntownej wiedzy, jak najlepszych doświadczeń i solidny zastrzyk obywatelskich i społecznych wartości. Jeśli coś nam się nie udało, to oceńcie to sprawiedliwie. Może w naszej niedoskonałości tkwią elementy Waszych przyszłych osiągnięć. Czasem, bowiem trzeba dostrzec luki i braki u innych, by dla siebie znaleźć pole do popisu. Chcielibyśmy by ten album, utrwalił w Was pamięć o kilku ciekawych latach spędzonych na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale też na poznawaniu ludzi, budowaniu przyjaźni, z których część z pewnością zachowacie na całe życie. Być może dla niektórych z Państwa były to lata szalone, pełne pasji, odkrywania siebie i otoczenia. Jesteśmy różni i mamy różne potrzeby. Różne też formy ekspresji są nam bliskie. W tych odmiennościach nie ma nic złego. Zachowajcie na zawsze niepodległość charakterów i przekonań. Nie we wszystkim warto ulegać większości. Warto jednak w innych szukać dobra i nie zapominać, iż człowiek powinien przede wszystkim dobro czynić. Bo zło, choć czasem zwycięża, nie trwa wiecznie. Liczcie się zatem z ludźmi, tak jak my staraliśmy się liczyć z Wami. Bądźcie mądrzy i sprawiedliwi, pragnijcie zawsze zdobywać nową wiedzę, bądźcie otwarci na innowacje, nie bójcie się podejmować decyzji. Świat stoi przed Wami otworem. Idźcie śmiało naprzeciw coraz to nowym wyzwaniom. prof. n. dr hab. Daria Nałęcz Rektor Uczelni Łazarskiego

Życzymy Wam sukcesów, powodzenia i szczęścia. Ale zostańcie też choć w części z nami. Twórzmy i utrwalajmy wspólnotę Łazarskiego.

7


PATRON dr Ryszard Łazarski (1926 – 2000) – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Zadania, których podejmował się dr Ryszard Łazarski często były pionierskie, wymagające pracy od podstaw, niezwykłych zdolności organizacyjnych i przygotowania merytorycznego związanego z tworzeniem programów nauczania. Założyciel Uczelni Łazarskiego to człowiek o ogromnym dorobku organizacyjnym i pedagogicznym, w 2009 roku został uznany przez Gazetę Finansową za jedną z 50. osobowości, które miały znaczący wpływ na polską gospodarkę.

MISJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO Misją Uczelni Łazarskiego – zgodnie z zamierzeniami Założyciela, Ryszarda Łazarskiego – jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy. Międzynarodowa społeczność Uczelni Łazarskiego zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii. Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

8

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

WŁADZE UCZELNI ŁAZARSKIEGO

BOARD OF TRUSTEES

Prezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej

Rektor Uczelni Łazarskiego prof. n. dr hab. Daria Nałęcz

Prezes Spółki Gnoza Iwona Madej

Były Ambasador USA Thomas Dodd

Wiceprezydent ds. Operacyjnych i Finansowych dr Mieczysław Błoński

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik

Prezes Zarządu Belgravia Group Poland Ltd. Jan Czarnecki

Członek Zarządu DZ Bank Polska Ltd. Friedrich Graf zu Rantzau

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski

Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej sędzia Jerzy Stępień

Wiceprezes Impomed Centrum Ltd. Robert Zalewski

Prezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej

Dyrektor Studium Języków Obcych mgr Agnieszka Sycińska

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

Sekretarz Uczelni mgr Krystyna Fórmaniak

9


AKREDYTACJE

PARTNERZY EDUKACYJNI

Departamentu Edukacji Stanu Delaware (USA), dzięki której dyplomy Uczelni Łazarskiego są uznawane w USA;

University of Kentucky (USA)

University of Wales z Wielkiej Brytanii dla anglojęzycnych programów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, pozwalająca absolwentom uzyskać dwa dyplomy – Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Walijskiego;

University of Wisconsin La Crosse (USA)

Center for International Legal Skills w Salzburgu (Austria) dla programu International Legal Skills oraz LL.M. in International Business Practice;

Bohdan Khmelnytsky National University (Ukraina)

Instytutu Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja) dla programu Studium Prawa Rosyjskiego; Studium Języków Obcych to licencjonowane Centrum Egzaminacyjne: TELC, TOLES, TOEIC/TFI, TOEFL.

▶▶ program Master of Public Administration

▶▶ program American Prestige MBA Georgetown University (USA)

Classic Private University (Ukraina) Linyi Normal University (Chiny) Management Center Group (Syria) współpracujemy również z ponad 90 europejskimi uczelniami i instytucjami naukowymi w ramach wymiany studentów i wykładowców

UNIVERSITY of WISCONSIN

LA CROSSE

10

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

RYS HISTORYCZNY Korzenie Uczelni Łazarskiego sięgają 1957 roku, kiedy to dr Ryszard Łazarski założył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie - pierwszą samodzielną szkołę dla absolwentów liceów ogólnokształcących.

1993 rok ▶▶ Decyzją Ministra Edukacji Narodowej dr. Ryszard Łazarski otrzymuje zezwolenie na utworzenie niepaństwowej uczelni pod nazwą „Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa”. Ogólny kierunek działalności – kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku ekonomia. Pierwszym rektorem Uczelni został jej Założyciel – dr Ryszard Łazarski

1994 rok ▶▶ Powstały dwa wydziały: Wydział Handlu Zagranicznego i Wydział Menedżerski oraz 7 katedr jako jednostki wydziałowe, Studium Języków Obcych, Biblioteka i Laboratorium Komputerowe ▶▶ Utworzono Redakcję Wydawnictw Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej

prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Prawo oraz w sprawie zmiany nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie

2000 rok ▶▶ Uczelni nadano imię zmarłego w tym samym roku Założyciela – dr. Ryszarda Łazarskiego ▶▶ Stanowisko rektora uczelni objął dr hab. prof. n. Lech Falandysz.

2001 rok ▶▶ Wydział Ekonomiki Turystyki przekształcono w Wydział Gospodarki Światowej

2002 rok ▶▶ Wydział Menedżerski przekształcono w Wydział Zarządzania i Finansów ▶▶ Wydział Handlu Zagranicznego połączono z Wydziałem Gospodarki Światowej ▶▶ S woją działalność rozpoczął Klub absolwentów Uczelni Łazarskiego

2003 rok

1996 rok

▶▶ Stanowisko rektora Uczelni objął prof. dr hab. Dariusz Rosati

▶▶ Wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu Wyższej Szkoły Handlu i Prawa przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie

▶▶ Na Wydziale Prawa uruchomiono studia licencjackie na kierunku Administracja

1997 rok ▶▶ Minister Edukacji Narodowej na wniosek Założyciela i Rektora wydał decyzję upoważniającą uczelnię do

▶▶ Działalność rozpoczęło Studium Prawa Rosyjskiego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym, Rosyjską Akademią Nauk oraz Instytutem Państwa i Prawa w Moskwie. ▶▶ W  ofercie edukacyjnej na kierunku ekonomia pojawiły się, walidowane przez Uniwersytet Walijski, 3-semestralne, uzupełniające studia magisterskie ▶▶ Dział Praktyk i Karier zorganizował pierwszą Giełdę Pracodawców Uczelni Łazarskiego, imprezę o  charakterze targów pracy organizowana corocznie przez Dział Praktyk i Karier odbywająca się na terenie kampusu Uczelni Łazarskiego, przy stoiskach konsultacyjno-doradczych przedstawiciel różnych, kancelarii, instytucji i organizacji opowiadali studentom o prowadzonych rekrutacjach na praktyki, staże i stanowiska pracy

2004 rok ▶▶ Wydział Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej oraz Wydział Zarządzania i  Finansów zostały przekształcone w Wydział Ekonomii i Zarządzania

11


▶▶ Uczelnia uzyskała kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe ▶▶ Utworzono Centrum Kształcenia Podyplomowego

2005 rok ▶▶ Powstał Komitet Redakcyjny Oficyny Wydawniczej WSHiP oraz Rada Programowa i Kolegium Redakcyjnego kwartalnika naukowego „Myśl Ekonomiczna i Prawna” ▶▶ W 5. rocznicę śmierci Założyciela i Rektora WSHiP dr. Ryszarda Łazarskiego uroczyście odsłonięto jego pomnik

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA OSTATNICH LAT 2008 rok ▶▶ Inauguracja anglojęzycznych studiów Master of Arts in International Relations, walidowanych przez University of Wales oraz studiów MBA prowadzonych w kooperacji z University of Wisconsin – La Crosse ▶▶ Dział Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego został współorganizatorem Akademickich Targów Pracy JOBBING, jednego z  najważniejszych międzyuczelnianych projektów w Polsce i ważnego wydarzenia poświęconego planowaniu kariery skierowane do studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy

2009 rok ▶▶ Wprowadzono do oferty edukacyjnej 2 letnie studia finansowane przez Unię Europejską – Master in Public Administration ▶▶ Działalność rozpoczęły kolejne Instytuty; Doradztwa i Analiz Gospodarczych oraz Badań i Ekspertyz Samorządowych

▶▶ Została zainaugurowana działalność Studenckiej Poradni Prawnej ▶▶ Funkcję Rektora objęła prof. n. dr hab. Teresa Gardocka

2006 rok ▶▶ W ofercie pojawiły się kolejne, anglojęzyczne studia, walidowane przez brytyjski Uniwersity of Wales, International Relations and European Studies na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz na kierunku Ekonomia – Business Economics ▶▶ Powstał Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i  Polityki Społecznej, założycielem i dyrektorem Instytutu był prof. Andrzej Sulima Kamiński - wykładowca WSHiP w  Warszawie oraz Georgetown University w Waszyngtonie ▶▶ Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Prawa uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo

2007 rok ▶▶ Powstał drugi instytut naukowo-badawczy – Instytut Amerykańskich i Transatlantyckich Stosunków Gospodarczych (US Economy and Transatlantic Relations Institute)

12

▶▶ Uczelnia Łazarskiego po raz pierwszy zorganizowała Akademię Europejską Dariusz Rosatiego – bezpłatny kursów dla maturzystów poświęcony zagadnieniom związanym z wiedzą o społeczeństwie ▶▶ Sędzia Jerzy Stępień dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej został Europejczykiem Roku 2009 w kategorii Uczony ▶▶ Rozpoczęła się realizacja projektu „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na  WSHiP” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV, Działanie 4.1.1. , którego celem jest wsparcie rozwoju potencjału Uczelni Łazarskiego jako ośrodka kształcenia na potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ▶▶ Odbyła się siódma edycja konferencji „Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in American Textbooks”, polscy i anglosascy historycy debatowali nad złożonością relacji polsko-rosyjskich oraz ich odbiciem w podręcznikach do historii Rosji, które cieszą się dużą popularnością nie tylko w  świecie anglosaskim (USA, Canada, Wielka Brytania), ale stanowią ważne źródło wiedzy na większości uniwersytetów na świecie. Gościem specjalnym konferencji jest Profesor Borys Gasparov z Columbia Univeristy.

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

2010 rok ▶▶ W yższa Szkoła Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego zmieniła nazwę na Uczelnia Łazarskiego

Polski. Globalne rynki pracy - wyzwania dla systemów szkolnictwa wyższego.”

▶▶ Z mieniona została nazwa Wydziału Prawa na Wydział Prawa i Administracji ▶▶ U czelnia rozszerzyła ofertę o studia przez interent, prowadzone w autorskim systemie Lazarski Distance Learning, na kierunkach zarządzanie i ekonomia ▶▶ U czelnia Łazarskiego jest jedną z trzech uczelni wyższych w Polsce, które pozyskały środki na zagraniczne staże dla absolwentów w ramach programu Leonardo da Vinci ▶▶ W ofercie Łazarskiego pojawiły się kolejne anglojęzyczne studia Master in Public Administration to w  realizowanych w  ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, inaugurację kierunku uświetnił swoim wykładem Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek

▶▶ Według Ministerstwa Sprawiedliwości najwięcej absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wśród uczelni niepublicznych przystępuje do egzaminu na aplikację i najwięcej go zdaje ▶▶ Uczelnia Łazarskiego otrzymała największe spośród polskich uczelni niepublicznych środki finansowe na wymianę studentów w ramach programu Erasmus – Łazarski współpracuje już z ponad 90. europejskimi uczelniami, do których studenci mogą wyjechać w  ramach programu Erasmus ▶▶ Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę  partnerską z Marketing & Management Center Group w Damaszku (Syria) ▶▶ Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie we współpracy z Polsko – Amerykańską Komisją Fullbrighta, Harvard Club of Poland, Klubem Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zorganizował największą, międzynarodową konferencję poświęconą konkurencyjności szkolnictwa wyższego pt. „Lepsza edukacja dla

▶▶ W pierwszym konkursie Narodowego Banku Polskiego na granty projekt zespołowy wykładowców Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Łódzkiego „Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne” został najlepiej oceniony spośród kilkudziesięciu zgłoszonych i 15 przeznaczonych do realizacji

▶▶ Uczelnia Łazarskiego zwyciężyła w konkursie na najbardziej kreatywną i innowacyjną uczelnię niepubliczną w Polsce, zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne, Jury doceniło przede wszystkim działania Uczelni w zakresie wdrażania i zastosowania najnowocześniejszych technik

Sukcesy wykładowców, studentów i absolwentów ▶▶ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik dołączył do grona prezydium prestiżowego projektu International Senior Lawyers Project Europe i został powołany do Rady Polityki Penitencjarnej, nowego organu doradczego Ministerstwa Sprawiedliwości ▶▶ Prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski, Dziekan Wydziału Ekonomii i  Zarządzania Uczelni Łazarskiego trzeci rok z rzędu otrzymał status Visiting Scholar od prestiżowego The Johns Hopkins University

13


▶▶ Sędzia Jerzy Stępień dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz laureatem nagrody Zasłużony dla Warszawy ▶▶ Gen prof. Stanisław Koziej, wykładowca Uczelni Łazarskiego, został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

polskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach prawa i administracji ▶▶ Konrad Pieniak, absolwent Uczelni Łazarskiego, zdobył pracę na stanowisku menedżerskim w firmie Ernst&Young ▶▶ Szymon Radosz, absolwent Uczelni Łazarskiego, dostał się na staż w Parlamencie Europsjekim

▶▶ Dr Krzysztof Szczygielski z Katedry Ekonomii został laureatem prestiżowego konkursu stypendialnego Ministerstwa Nauki dla młodych uczonych - jedynym, reprezentującym uczelnię niepubliczną

▶▶ Agnieszka Kraska, absolwentka Uczelni Łazarskiego została laureatką konkursu Grasz o staż.

▶▶ Wykładowca Uczelni były wiceminister finansów dr Jarosław Neneman został jednym z doradców Prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. samorządów

2011 rok

▶▶ Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i adiunkt w katedrze Organizacji i Zarządzania została nominowana do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

* Ranking Prognostów opracowywany przez byłego ministra finansów Prof. Marka Borowskiego opublikowany na łamach Gazety Wyborczej

▶▶ W pierwszej edycji konkursu i programu certyfikacji „Uczelnia Liderów”, organizowanego pod patronatem Parlamentu Europejskiego, Uczelnia Łazarskiego znalazła się w gronie uczelni , które zdobyły najwięcej punktów rankingowych i otrzymała wyróżnienie „Primus”.

▶▶ Dr. Maciej Krzak, wykładowca Uczelni Łazarskiego oraz szef zespołu prognoz makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, został uznany za najbardziej wiarygodnego prognostę najważniejszych parametrów gospodarczych* na przestrzeni ostatnich 11 lat ▶▶ Wykładowca prof. Piotr Madajczyk został członkiem rady naukowej fundacji, która w Berlinie ma zbudować muzeum poświęcone wypędzonym ▶▶ Artur Sianowski absolwent Wydziału Prawa i  Administracji zdobył w 2010 roku najwyższą w Warszawie liczbę punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską ▶▶ Siarhei Samuseu zwyciężył w konkursie INTERSTUDENT organizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy i został najlepszym zagranicznym studentem w Polsce

▶▶ W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych dziennika Rzeczpospolita i magazynu Perspektywy, Uczelnia odnotowała awans z miejsca 6 na 5.

▶▶ Praca magisterska Magdaleny Reshef pt. „O prawie i  bioetyce, czyli dlaczego Polska nie ratyfikowała Europejskiej Konwencji Bioetycznej” została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka ▶▶ Praca dyplomowa Pauliny Alicji Majewskiej, została decyzją Jury Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska wyróżniona nagrodą Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii prace magisterskie ▶▶ Absolwenci programu International Legal Skills rocznika 2009/2010 zakwalifikowali się na letnie praktyki w międzynarodowych kancelariach prawnych: Salans, Miller Canfield oraz DeBenedetti Majewski Szcześniak

▶▶ Uczelnia Łazarskiego otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” wydawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

▶▶ Piotr Szewc, jako jedyny przedstawiciel wyższych szkół niepublicznych, został powołany do Prezydium Ogólno14

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

▶▶ Nasza uczelnia zwyciężyła w rankingu miesięcznika Home&Market na najlepszego partnera w biznesie w kategorii uczelnie ekonomiczne.

cześniejszych technik komunikacji i promocji w internecie. Uczelnie biorące udział w konkursie otrzymują punkty w następujących kategoriach: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych. ▶▶ 5 raz z rzędu Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zwyciężył wśród uczelni niepublicznych w prestiżowym rankingu wydziałów prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. W tym roku udało nam się uzyskać świetny wynik i wyprzedzić aż cztery uniwersytety.

▶▶ Uczelnia Łazarskiego, roku już po raz czwarty, otrzymała certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatem”.

▶▶ Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, uruchomiony został szereg nowych specjalności, których nowatorskie i zorientowane na praktyczny aspekt nauczania, programy opracowane zostały we współpracy z partnerami biznesowymi, takimi jak: SAP, Biuro podróży TUI, IAB (International Advertising Bureau), BOC Group, Innovatika, Core PR, CIMA (Chartered Instittue of Management Accountants). ▶▶ Uczelnia Łazarskiego w ramach projektu rozwojowego „Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, podpisała umowę o współpracy z PwC Polska Sp. z o.o. w zakresie tworzenia programu studiów magisterskich (II stopnia) o kierunku Zarządzanie projektami. ▶▶ Już po raz drugi, Uczelnia Łazarskiego zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne. Docenione zostały przede wszystkim działania marketingowe uczelni w zakresie wdrażania najnowo-

Sukcesy wykładowców, studentów i absolwentów Naukowe ▶▶ Marcin Trepka wygrał staż w prestiżowej kancelarii prawnej Chadbourne&Parke LLP ▶▶ Prognozy najważniejszych parametrów gospodarki na przestrzeni ostatnich 11 lat autorstwa wykładowcy naszej uczelni i szefa zespołu prognoz makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE dr. Macieja Krzaka, uznano za najbardziej wiarygodne. ▶▶ Absolwent naszej Uczelni Artur Sianowski zdobył najwyższą w Warszawie liczbę punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. ▶▶ Anton Komyza, student trzeciego roku ‘BA in Business Economics’ na Uczelni Łazarskiego, w lutym 2011 r. został nagrodzony przez kapitułę prestiżowego konkursu INTERSTUDENT, tytułem „Najlepszego Zagranicznego Studenta”. ▶▶ Dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni został wybrany przez walne zgromadzenie Towarzystwa Eko15


nomistów Polskich na kolejną kadencję wiceprezesa Rady TEP. Do Rady TEP zostali również wybrani dwaj inni pracownicy naszej Uczelni, dr Andrzej Kondratowicz i pan Marian Wargacki. ▶▶ Nasza studentka, Pani Karolina Borkowska została laureatką III miejsca ex aequo w II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, za pracę z zakresu pedagogiki. ▶▶ Pan Edgar Czop Student Wydziału Ekonomii i Zarządzania, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej na rok akademicki 2010/2011 za szczególne osiągnięcia w nauce. ▶▶ W „Journal of Business and Economics” publikującym najwyższej jakości badania w zakresie biznesu i ekonomii ukazał się artykuł Dr Bogny Gawrońskiej-Nowak i Wojciecha Grabowskiego. ▶▶ Projekt Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wyróżnionych przez Komitet Badań Ekonomicznych NBP. ▶▶ Drużyna Łazarskiego wzięła udział w finale regionalnym niezwykle prestiżowego EU Law Moot Court Competition w Barcelonie. ▶▶ Prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 20 – lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. ▶▶ Dr Tadeusz Kaczmarek uczestniczył w w I Ogólnopolskim Kongresie Analityków Informacji, który się odbył w Warszawie w dniu 13 maja 2011. ▶▶ Nasz student, Pan Mateusz Dróżdż wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Prywatnego, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w dniach 15-16 kwietnia 2011 roku. ▶▶ Pani prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych na Uczelni Łazarskiego, uzyskała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk ekonomicznych. Pani Profesor została również wybrana na członka Komitetu Nauk Demograficznych PAN na kadencję 2011-2014. ▶▶ Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. Wojciech Bieńkowski po raz piąty otrzymał przedłużenie statusu Fellow w Institute for Applied Economics and the Study of Business Enterprise w Johns Hopkins University 16

w Baltimore. To prestiżowa afiliacja przy amerykańskim univwersytecie z Ivy League. ▶▶ Dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni został wybrany przez walne zgromadzenie Towarzystwa Ekonomistów Polskich na kolejną kadencję wiceprezesa Rady TEP. Do Rady TEP zostali również wybrani dwaj inni pracownicy naszej Uczelni, dr Andrzej Kondratowicz i pan Marian Wargacki. ▶▶ W „Journal of Business and Economics” publikującym najwyższej jakości badania w zakresie biznesu i ekonomii ukazał się artykuł Cointegration Approach to Estimation of the Exchange Market Pressure in Slovakia autorstwa Dr Bogny Gawrońskiej-Nowak i Wojciecha Grabowskiego. ▶▶ Doc. dr Andrzej Kondratowicz został powołany do Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. ▶▶ W uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce Pana Mateusza Dróżdża – absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, przejawiających się między innymi uzyskaniem średniej ocen na poziomie 4,95, zdobywaniem wielu prestiżowych nagród oraz wzorowej reprezentacji Uczelni Łazarskiego w środowisku naukowym a dodatkowo mając na uwadze fakt, że Pan Mateusz Dróżdż z najlepszymi ocenami ukończył roczny kurs „International Legal Skills” i zdobył nagrodę w postaci możliwości odbycia prestiżowych praktyk w kancelarii „McDonald Hopkins LLC” w USA, Zarząd Fundacji Uczelni Łazarskiego podjął uchwałę o przyznaniu Panu Mateuszowi stypendium na realizację praktyk prawniczych. ▶▶ Absolwent studiów walidowanych BA in Business Economics Anton Komyza pomyślnie przeszedł rekrutację i dostał się na jeden z najbardziej prestiżowych światowych uniwersytetów – paryską Sorbonę. Anton rozpoczyna studia Master in Economics. ▶▶ Nasi studenci: Karolina Borkowska, Edgar Czop, Mateusz Dróżdż i Jan Górski zostali wyróżnieni w Mazowieckim Etapie 42. Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares” organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich Radę Okręgową w Warszawie. Konkurs Primus Inter Pares jest jednym z najpoważniejszych, nie mającym sobie równych, przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Historia konkursu sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli polowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami.

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

▶▶ Nasza studentka, Pani Karolina Borkowska została laureatką III miejsca ex aequo w II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, za pracę z zakresu pedagogiki napisaną na Wydziale Pedagogoicznym Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawch rozpoznawanych przez sąd rodzinny”. Komisja konkursowa doceniła interdyscyplinarny charakter pracy, która jest rzadkim połączeniem wiedzy prawniczej oraz pedagogicznej. Pracę wyróżnia także bardzo dobra część badawcza, oparta na samodzielnie przeprowadzonych badaniach. Panie Karolina wzięła również udział w Ogólnopolskim Konkursie promującym nowy portal edukacja prawnicza.pl oraz nadesłała do redakcji portalu materiały w postaci artykułów dot. prawa. ▶▶ Pan Edgar Czop - student Wydziału Ekonomii i Zarządzania, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej na rok akademicki 2010/2011 za szczególne osiągnięcia w nauce.

Sukcesy wykładowców, studentów i absolwentów Polityczne, społeczne i zawodowe ▶▶ Sędzia Jerzy Stępień został zaproszony do udziału w delegacji MSZ do Tunezji, której przewodniczył b. prezydent RP, Lech Wałęsa. ▶▶ Dr Igor Zachariasz, Dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych został członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

rencji pt. „Polska 2050” organizowanej przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. ▶▶ Pracownicy Uczelni Łazarskiego wzięli udział w konferencji SYNAT. Przedsięwzięcie to, finansowane przez NCBiR, ma za zadanie stworzenie szczegółowej koncepcji „uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”. ▶▶ Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Daria Nałęcz, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, została powołana na członka Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. ▶▶ W 67 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Pani Iwona Madej, reprezentująca Założyciela Uczelni Łazarskiego, otrzymała medal i zaszczytne wyróżnienie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za swoje wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. ▶▶ Dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego został powołany przez Ministra Skarbu Państwa na członka Rady Polskiej Fundacji Promocji Kadr. ▶▶ Tegorocznymi laureatami Brylantów Łazarskiego zostali wybitni absolwenci naszej uczelni Pani Marta Wysocka-Fronczek, Pan Askaniusz Sawicki, Pan dr Bartosz Opaliński.

▶▶ Wykładowca Uczelni Łazarskiego i były wiceminister finansów dr Jarosław Neneman znalazł się w gronie doradców Prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. samorządów. Prezydenckimi ekspertami zostali również prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza i prof. Paweł Swianiewicz. ▶▶ Dr Anna Konert Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji przedstawiła swoją ekspertyzę na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010, jakie odbyło się 12 maja 2011 r. ▶▶ Nasz wykładowca prof. Piotr Madajczyk został członkiem nowej rady naukowej fundacji, która w Berlinie ma zbudować muzeum poświęcone wypędzonym. O nominacji dla Polaków poinformowało niemieckie ministerstwo kultury. ▶▶ Docent dr Andrzej Kondratowicz z Katedry Ekonomii Uczelni Łazarskiego wystąpił na ogólnopolskiej konfe-

▶▶ Prof. Jerzy Kisielnicki, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania został, laureatem wręczanej po raz 10. – honorowej Nagrody im. Marka Cara - jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Profesor otrzymał nagrodę m.in. za bardzo aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyza17


cji państwa”, a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych i zastosowań ekonometrii w badaniach procesów informatyzacji państwa.

habilitacyjne). Do finansowania zakwalifikowały się: wniosek habilitacyjny dr Anny Konert, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, wniosek na badania własne dr Jarosława Jury z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

▶▶ Absolwenci International Legal Skills Program rocznika 2010/2011- Pan Matuesz Dróżdż, Pan Michał Wielgolewski, Pani Agnieszka Gilowska, Pani Anna Zając, Pani Hanna Annasz, Pani Daria Olewniczak, i Pani Iza Podleśna, którzy zakwalifikowali sie na praktyki w następujących amerykańskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych: McDonald Hopkins (w Ameryce), Miller Canfield (Warszawa) Salans (Warszawa), oraz White & Case (Warszawa).

▶▶ W ramach rozwoju współpracy międzynarodowej, w maju br. Uczelnia Łazarskiego podpisała 5-cio letnie porozumienie o wspólnej promocji edukacji i wymianie kadry akademickiej z University of Kentucky, USA. Strony uzgodniły, że współpraca oparta będzie na czterech głównych obszarach - prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymiana materiałów dydaktycznych i publikacji, wymiana pracowników naukowych (w ramach badań, wykładów, wizyt studyjnych) oraz wymiana studentów i absolwentów.

▶▶ Docenione zostały aktywności Działu Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych. Tym razem studenci pomagali Stowarzyszeniu Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” z Głowaczowa w napisaniu projektu na konkurs organizowany przez PZU.

Projekty unijne i międzynarodowe ▶▶ 10 czerwca 2011 na Uczelni Łazarskiego odbyła się pierwsza Polsko-Katarska Konferencja Ekonomiczna, której celem było przedstawienie polityki i historii Kataru ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarczej oraz perspektyw inwestycyjnych dla firm polskich w Katarze i dla inwestorów katarskich w Polsce. ▶▶ Uczelnia Łazarskiego otrzymała grant w wysokości 3 mln na praktyki i staże dla studentów. ▶▶ Uczelnia Łazarskiego, jako jedna z 3 szkół wyższych w Polsce, po raz drugi otrzymała środki w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, finansującego praktyki i staże dla absolwentów. ▶▶ Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci, który jest skierowany do absolwentów naszej Uczelni został dofinansowany przez Narodową Agencję na pełną, wnioskowaną kwotę w wysokości 197952 €. ▶▶ Ruszyła pierwsza edycja białoruskiego konkursu stypendialnego, organizowanego przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego, ▶▶ Współpraca IPOiPS oraz IBiES zaowocowała wygraniem konkursu i pozyskaniem środków na Białoruski Program Stypendialny Uczelni Łazarskiego, organizowany we współpracy z organizacją partnerską ARCHE. ▶▶ Dwa z trzech złożonych przez Uczelnię wniosków o dofinansowanie projektów badawczych zostały rekomendowane do finansowania pzrez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. MNiSW opublikowało wyniki 40 konkursu na projekty badawcze (własne, doktorskie, 18

▶▶ Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 27 absolwentek i absolwentów Uczelni wyjechało na staże zagraniczne na Maltę, do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec w ramach projektu Leonardo da Vinci zatytułowanego „Europejski wymiar rozwoju osobistego i zawodowego absolwentów Uczelni Łazarskiego”, który realizowany był przez Dział Programów Międzynarodowych od września 2010 do października 2011 roku. ▶▶ Nasz wykładowca, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień wziął udział w spotkaniu „ojców polskiej demokracji” z prezydentem USA, Barack’iem Obamą. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a wzięli w nim udział liderzy polskiej demokracji, przełomu i transformacji, w tym Tadeusz Mazowiecki i Bogdan Borusewicz. Sędzia Stępień wziął również udział w delegacji podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizyty w Tunezji. Delegacji przewodniczył były prezydent RP – Lech Wałęsa.

Konferencje naukowe i inne ważne wydarzenia ▶▶ Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego organizował konferencję pt. „Prawo wyborcze”. ▶▶ 12 maja 2011r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się akcja „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”. ▶▶ Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego/ Centro Interdipartimentale di Diritti e Culture Pre-latine Latine ed Orientali (CEDICLO) –– Dpt. Bioetica Varsavia zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Demokracja przedstawicielska czy bezpośrednia? Kryzys podziału władzy” / Convegno „Democrazia rappresentativa o democrazia partecipativa? crisi della divisione dei poteri”. ▶▶ Zorganizowana została konferencja „Social lending w Polsce”. Mająca na celu otwarcie dialogu na temat

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

usługi pożyczek społecznościowych w polskiej rzeczywistości społecznej i inwestycyjnej. ▶▶ Uczelnia Łazarskiego była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji na temat prawa konkurencji. ▶▶ Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego zorganizował otwarty wykład The Spirit of Capitalism”. ▶▶ Cykl wykładów prof. dr hab. Kazimierza Stępnia pod tytułem „Tajemnice wszechświata”. ▶▶ Rozpoczął działalność Klub Dyrektorów, zainicjowany przez Wiceprezydenta Uczelni, dr Błońskiego, a zorganizowany przez Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania (ISPiZ). Klub Dyrektorów zrzesza prezesów, członków zarządów, dyrektorów zarządzających oraz generalnych z firm województwa mazowieckiego. Jest forum wymiany doświadczeń, poznawania nowych trendów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania oraz formą integracji środowiska biznesowego z nasza Uczelnią.

Rektor - prof. Daria Nałęcz oraz sędzia Jerzy Stępień, a także dr Aleksander Nelicki i dr Igor Zachariasz z Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych. ▶▶ 23. września 2011 na Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja: Rosnąca rola prywatnego szkolnictwa wyższego w zwiększaniu innowacyjności i globalnej konkurencyjności Europy. Stanowiła jedną z kluczowych części obchodów XX-lecia szkolnictwa prywatnego w Polsce. Obecni na konferencji byli prof. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Andrzej Smirnow, przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Józef Lubacz, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Michal Karpisek, wiceprezydent EURASHE (European Association of Institutions of Higher Education), a także rektorzy i profesorowie wielu uczelni niepaństwowych.

▶▶ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Profesor Zbigniew Lasocik zorganizował seminarium internetowe na temat przestępczości nieletnich pt. “UrbanYouth Crime and Violence: Can it be Prevented?” Moderatorem seminarium był Pan Sławomir Redo, Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. ▶▶ 7 września 2011 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy dr Krzysztof Szczygielski zaprezentował wyniki badań dotyczących międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia - „Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne”. Badanie zostało zrealizowane w ramach programu Ernst & Young „Sprawne Państwo”. ▶▶ W dniach 13-14 września Dziekan Zbigniew Lasocik wziął udział w odbywającej się w Warszawie konferencji ombudsmanów organizowanej przez International Ombudsman Institute oraz przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja była poświęcona budowaniu narodowych mechanizmów prewencji tortur w Europie. W ramach konferencji Dziekan Lasocik wygłosił trzy referaty wprowadzające do trzech sesji tematycznych. ▶▶ W dniach 21-24 września 2011 r. Dziekan Zbigniew Lasocik uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego w Wilnie. Na konferencji Dziekan Lasocik wygłosił referat pt. „Super-isolation – experience of so called N-Units in polish prisons”. ▶▶ W dniach 22-23 września 2011 roku w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbyła się konferencja „Finanse komunalne a Konstytucja”, współorganizowana przez Uczelnię Łazarskiego. Naszą Uczelnię reprezentowała

▶▶ 28. września 2011 Dziekan Zbigniew Lasocik uczestniczył w seminarium pt “Designation and establishment of NPMs in Kazakhstan and Kyrgyzstan”, w ramach cyklicznego zgromadzenia OBWE Human Dimension Implementation Meeting of OSCE/ ODIHR in Warsaw. W trakcie seminarium Dziekan Lasocik wygłosił referat wprowadzający pt. „OPCAT – its nature and state obligation to create effective preventive mechanism”. ▶▶ 30. września Dziekan Zbigniew Lasocik uczestniczył w V Międzynarodowym Seminarium Praw Człowieka organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konferencja odbyła się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W trakcie sesji poświęconej orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Dziekan Lasocik wygłosił referat pt. „The Potential of Mediation to Facilitate Friendly Settlement and the Implementation of Remedies in European Court of Human Rights’ Cases”. ▶▶ Dr Igor Zachariasz, Dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych został członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Klinika Prawa Własności jest jednym z prowadzonych przez Fundację programów interwencyjno-monitoringowych.

19


KLUB ABSOLWENTÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO Klub to nieformalna organizacja zrzeszająca absolwentów Uczelni Łazarskiego, która liczy sobie ponad pół tysiąca członków. Inauguracja działalności Klubu Absolwentów Uczelni Łazarskiego miała miejsce w 2002 r. podczas letniego pikniku „Tam-tamy pod Kilimandżaro, czyli Afryka w  Zimnych Dołach”. Od tego czasu imprezy integracyjne, pikniki i zjazdy absolwentów na stałe wpisały się do kalendarza Uczelni. Cyklicznie odbywają się spotkania aktywnych członków Klubu Absolwenta, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące przyszłych działań.

preferencyjnych warunkach z uczelnianej biblioteki oraz baz bibliotecznych on-line. Członkowie Klubu mogą korzystać także z 25% zniżki na studia podyplomowe, oraz 20% zniżki na studia MBA i kursy językowe organizowane przez Uczelnię Łazarskiego. Absolwenci naszej Uczelni zrzeszeni są również w grupy członkowskie na portalach społecznościowych www.goldenline.pl oraz www.facebook.pl. Zapraszamy wszystkich Absolwentów Uczelni Łazarskiego do czynnego włączenia się w działania Klubu. Budujmy Klub Wspólnie, twórzmy sieć networkingu!

▶▶ Kształtuje dobre relacje ze środowiskiem Uczelni Łazarskiego, otoczeniem społeczno - gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami, ▶▶ Upowszechnia ofertę edukacyjną Uczelni Łazarskiego dotycząca dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, MBA, szkolenia i kursy), ▶▶ Wspiera inicjatywy absolwentów Uczelni Łazarskiego, ▶▶ Organizuje przedsięwzięcia społeczno – kulturalne oraz rozrywkowe skierowanych do absolwentów, ▶▶ Pozyskuje fundusze na cele statutowe Fundacji Uczelni Łazarskiego, ▶▶ Prowadzi i  rozbudowuje portal internetowy Absolwentów Uczelni Łazarskiego. ▶▶ Pomaga zaprezentować absolwentom swój dorobek zawodowy na łamach wydawanych przez Uczelnię publikacji oraz w serwisie internetowym.

Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa, e-mail: klub.absolwenta@lazarski.edu.pl tel.: 22 543 53 86 lub w pilnych sprawach 500 167 380 fax: 22 543 53 82 www.absolwenci.lazarski.edu.pl

Klub Wychowanków i sympatyków Ryszarda Łazarskiego

Każdy absolwent, który jest członkiem Klubu Absolwenta ma możliwość założenia i używania dożywotnio konta mailowego na domenie @lazarski.pl, korzystania z  bezprzewodowego internetu na terenie campusu Uczelni oraz  na

20

Założyciel Uczelni Łazarskiego ponad 50 lat swojego życia poświęcił młodzieży i edukacji. Zawsze był pogodny i pełny energii. Trudno dziś określić ile osób miało okazję zetknąć się z  dr Ryszardem Łazarskim, ale z  całą pewnością dla większości z nich to było niezapomniane spotkanie. Wieczny twórca, wybitny umysł, niezwykły człowiek. Takim wszyscy go pamiętamy. Dr. Ryszard Łazarski był wspaniałym organizatorem, a pierwsze założone przez niego szkoły pozwalały rozwijać się i  kształcić młodzieży, która nie mogła pójść na studia. Dzięki konsekwencji i  niezmordowanej pracy zrealizował

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

w końcu swoje wielkie marzenie - w  1993 roku stworzył szkołę na miarę XXI wieku - Prywatną Wyższą Szkołę Handlową, która w krótkim czasie stała się jedną z najlepszych, niepaństwowych szkół wyższych w Polsce. Idea stworzenia Klubu Wychowanków dra Ryszarda Łazarskiego zrodziła się wśród Absolwentów szkół, których był założycielem, dyrektorem, w których uczył i wychowywał młodzież z potrzeby serca, w dowód wdzięczności i uznaniu zasług. Pamięć o dokonaniach organizacyjnych i pedagogicznych dra Ryszarda Łazarskiego zmotywowała nas do stworzenia organizacji, której główną ideą jest podtrzymywanie dawnych więzi i relacji z czasów studiów. Spotkania Klubu Wychowanków odbywają się cyklicznie w klubie Profesorskim na terenie Uczelni Łazarskiego.

Karta Klubu Absolwenta Celem tego projektu lojalnościowego jest zaoferowanie absolwentom Uczelni Łazarskiego atrakcyjnych zniżek na wybrane usługi i produkty. Partnerami projektu są firmy wywodzące się z  różnych branż co daje szeroki wachlarz oferowanych przez nie usług m.in.: kulinarnych, rozrywkowych, handlowych i gastronomicznych.

Partnerami jest już ponad 30 firm: Allianz Direct, Wydawnictwo Academica, Szkoła Tańca „Salsa Libre”, CLUB STEREO, Centrum Rozrywki Hulakula, Neuronova, restauracja YOU&ME, Teatr Narodowy, Violet Room, Yellow Trip, Formuła M1, Klinika Pielęgnacji Urody Amaya, Teatr Capitol, Aquapark Wesolandia, 2wieże, Kancelaria Renata Świtogońska, Szkoła Kierowców „Olka”, Bilscy Dekoracje, ScubaDiver - Centrum Nurkowe, Bacchus, Luxsfera, Polski Druk, Academy of Hair Design Berendowicz&Kublin, Cambridge School of English, RETRO DAY SPA, Fostertravel.pl, Limocar, Restauracja Cwaniak Warszawski, Coffee Karma.

Posiadacze Karty Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego mogą skorzystać ze zniżek sięgających od 5% do 35%.

Działalność Klubu Absolwenta w roku akademickim 2009/2010 Konkurs fotograficzny „Łazarski niezapomniane chwile” Konkurs „Łazarski niezapomniane chwile” był skierowany do absolwentów Wyższej Szkoły Handlu i  Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Absolwenci Uczelni Łazarskiego mogli nadsyłać na konkurs zdjęcia nawiązujące do wszelkich wydarzeń i sytuacji z okresu studiów. Zdjęcia można było nadsyłać za pośrednictwem specjalnie przygotowanego panelu internetowego. Jurorami byli sami absolwenci, a  laureaci konkursu mogli wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Microsoft, Neuronova, 2wieże, Hotel Tajty, Centrum Biuro Podróży Air Club, Sanatorium Gracja, Klinika Pielęgnacji Urody Amaya, Teatr Capitol, Tor Kartingowy Formula M1, Warsaw Salsa Club, Aquapark Wesolandia.

Konkurs wygrał Leszek Stasiński, za zdjęcie zatytułowane: Przystanek Łazarski. (zwycięskie zdjęcie)

Dzień Dawcy Szpiku na Uczelni Łazarskiego pod hasłem „Młodzi w Walce Przeciw Białaczce”. Akcja została zorganizowana przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz Klub Absolwenta i  Dział Inicjatyw Zewnętrznych Uczelni Łazarskiego. Potencjalnym dawcą może zostać każdy, a  rejestracja polega na wypełnieniu formularza oraz oddaniu 4ml krwi potrzebnych do określenia cech zgodności antygenowej. W trakcie akcji blisko 200 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku.

21


w latach 2008-2009 (District Governor), wieloleltni członek Toastmasters International.

Uroczysta promocja Do tej chwili przygotowywaliśmy się przez cały okres studiów. Mimo podniosłości chwili i oficjalnej formy, 19 lipca 2010 roku, w oku niejednego profesora zakręciła się łezka. Czuliśmy się jak wielka rodzina - Absolwenci i  ich bliscy, Władze, Senat, byli żołnierze Środowiska Pułku AK Baszta, od chwili powstania Uczelni związani z jej historią, wykładowcy i pozostali zgromadzeni. W Polsce co 1,5 godziny diagnozuje się białaczkę, ale niestety co drugi chory nie znajduje dawcy. Wynika to z faktu, że szanse znalezienia zgodnego dawcy wynoszą czasem 1:25 000, a nawet 1:kilku milionów. Dlatego im więcej jest potencjalnych dawców, tym większe szanse na znalezienie tego właściwego.

Konferencja Toastmasters Klub Absolwenta współpracował przy organizacji wiosennej Konferencja organizacji Toastmasters - Dywizji C (Division C Spring Conference), która odbyła się na terenie campusu Uczelni Łazarskiego. Przedstawiciele absolwentów obu wydziałów w  słowach pożegnania ciepło wspominali lata spędzone na Uczelni Łazarskiego i nie kryli, że mają poczucie, że dokonali bardzo dobrego wyboru Uczelni, której ukończenie daje im możliwość śmiałego wkroczenia w zawodowe życie. Podkreślali, że czas wytężonej pracy i nauki oraz zdobycie bardzo konkretnego, praktycznego doświadczenia pozwoli im z dumą i  pewnością siebie odebrać dyplom ukończenia studiów z rąk Dziekanów, Rektor i Prezydenta Uczelni.

Toastmasters International jest międzynarodową organizacją non-profit, która od ponad osiemdziesięciu lat, w setkach tysięcy klubów na całym świecie promuje ideę doskonalenia umiejętności publicznego zabierania głosu oraz rozwijania zdolności przywódczych. Pierwszy klub Toastmasters International w Polsce powstał w roku 1994 w Warszawie. W  trakcie konferencji w  konkursach krasomówczych oraz ewaluacji (w językach angielskim i niemieckim) zmierzyli się zwycięzcy z poszczególnych obszarów w Dywizji C. Gościem konferencji był Greg Palmer DTM, doświadczony mówca oraz przywódca, zarządzający Europejskim Toastmasters

22

Uczucie szczęścia, podniosłość chwili, a przede wszystkim, obecna wśród zgromadzonych atmosfera jedności w  „byciu z Łazarskiego”, niezależnie od tego, po której stronie katedry www.lazarski.pl


Album Absolwentów

– dawała wszystkim obecnym rzadkie dziś poczucie więzi. Nam się udało. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na wspólną zabawę: zdjęcia, rzucanie biretami, poczęstunek i rozmowy przy dźwiękach zespołu „Happy Big Band” z Mysłowic pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Działalność Klubu Absolwenta w roku akademickim 2010/2011 Spotkania networkingowe

▶▶ Jakie są fundamentalne zasady współczesnego „dress code”. Na czym polega budowanie trwałych relacji w biznesie. 23 maja 2011r. – Gościem specjalnym był Grzegorz Turniak, Prezes firmy BNI Polska, niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, zarządzania talentami, karierą i czasem.Pełnił również funkcję konsultanta PR Central & Eastern Europe w serwisu Jobpilot / Monster.

13 grudnia 2010r. - Gościem specjalnym była Ewa Guzowska, praktyk i Mistrz NLP, absolwentka Studium Coachingu przy Polskim Instytucie NLP w Warszawie, która przedstawi Nam kwestie coachingu biznesowego.

23 marca 2011r. – Gościem specjalnym była Pani Lidia Tkaczyńska, trener w firmie LONGHILL Business Communication, która przybliżyła nam tematykę etykiety, wizerunku i relacji w biznesie.

Założył i prowadził z partnerami takie organizacje jak The Top Careers Club i Family Business Evergreen. Poprzednio w swojej karierze piastował m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann Management Institute. Podczas spotkania zobaczyliśmy jak wygląda profesjonalna sesja networkingowa oraz wysłuchaliśmy wykładu „Siła sieci czyli Twoja kariera w rękach życzliwych Ci ludzi”, który poprowadził Pan Grzegorz Turniak.

Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego 12 maja 2011r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się akcja „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

Podczas spotkania dowidzieliśmy się m. in.: ▶▶ Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas biznesowych spotkań i jak ich uniknąć. ▶▶ Jak zwiększać swoją siłę przekonywania poprzez styl komunikacji i wizerunek.

23


Organizatorami wydarzenia byli: Klub Absolwenta i Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych Uczelni Łazarskiego, Fundacja Uczelni Łazarskiego, Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów. Jego celem była popularyzacja zasad profilaktyki zdrowotnej i zachęcenia do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz przeprowadzenie rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Z udostępnionych możliwości skorzystało ponad tysiąc osób, wśród nich gościliśmy studentów, absolwentów, mieszkańców Warszawy oraz osoby z innych miejscowości z województwa mazowieckiego. Zaplecze przedsięwzięcia zapewnił SPZOZ Warszawa – Ursynów, z ramienia, którego, różni specjaliści udzielali porad zdrowotnych: m.in. psycholog, dietetyk, dermatolog.

Partnerzy Wspierający: Marlex Sp. z o.o., WEXPO, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie, Markline, Holmes Place Poland, Lynx Optique – Salony optyczne Patronat Medialny: Radio Plus, Goldenline.pl, ZnanyLekarz. pl, Kurier Południowy, Tygodnik Południe, Tygodnik Pasmo, Tygodni „PASSA”. Sponsor: Allianz Direct

Spotkania z Brylantami Łazarskiego 1. „Pamięć doskonała, czyli sposoby na szybką naukę” Spotkanie poprowadził nasz absolwent Pan Dariusz Konarzewski, dyrektor firmy NeuroNova. W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się jak działa ludzka pamięć. Poznaliśmy metody na zapamiętywanie nazwisk, numerów, języka obcego i poprawę pamięci prospektywnej. Dowiedzieliśmy się także jak rozwijać wyobraźnię, tworzyć efektywne notatki i jak sprawić by nauka była szybsza i o wiele przyjemniejsza niż dotychczas. 2. Tworzenie Portfela Inwestycyjnego, czyli jak prosto i skutecznie planować swoje finanse” W trakcie spotkania otrzymaliśmy odpowiedzi:

Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się badania poziomu cukru, tkanki tłuszczowej, cholesterolu, ciśnienia, a także spirometria. Kilku set osobom firma Lynx Optique – Salony optyczne przeprowadziła komputerowe badanie wzroku, badanie wydolności organizmu – cardioscanem, udostępniła firma Holmes Place Poland. Pracownicy Lecznicy Stomatologicznej DENTALUX udzielali porad stomatologicznych. Podczas wydarzenia odbyła się także druga edycja Dnia Dawcy Szpiku pod hasłem „Młodzi w Walce Przeciw Białaczce”- dedykowana mieszkance Warki Magdalenie Choroszy oraz innym chorym. Ta część była wspierana przez Fundację DKMS Bazę Dawców Komórek Macierzystych Polska. Zarejestrowaliśmy kolejne osoby, które potwierdziły swoją chęć ratowania życia chorym na białaczkę Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy.

24

Jak w obliczu dużej zmienności na rynkach finansowych i niepewności, co do przyszłości kierunku światowych giełd budować portfel inwestycyjny? Jakie rozwiązania sprawdzają się niezależnie od koniunktury? Jakie kluczowe prawdy o rynku kapitałowym powinien znać jego uczestnik? Jak planować swoje własne inwestycje i z pomocy, jakich instytucji finansowych korzystać? Spotkanie poprowadził Michał Kurpiel, Dyrektor Regionalny w firmie Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.,

Uroczysta promocja absolwentów 2011. Na tę chwilę przygotowywaliśmy się nawet pięć lat. 18 lipca 2011 mury Uczelni opuścił kolejny rocznik absolwentów. Wzruszeniu nie było końca. Mimo podniosłości chwili i oficjalnej formy, w oku niejednego uczestnika zakręciła się łezka. To było naprawdę święto nas wszystkich, czuliśmy się jak wielka rodzina - Absolwenci i ich bliscy, Władze, Senat, byli żołnierze Środowiska Pułku AK Baszta od chwili powstania Uczelni związani z jej historią, wykładowcy, znakomici goście: www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Pan Jacek Rostowski – Minister Finansów, Pan prof. dr hab. Stanisław Koziej – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan Piotr Boresowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów i pozostali zgromadzeni.

Wszystkim, a zwłaszcza rodzicom i bliskim absolwentów, chcielibyśmy podziękować za przybycie i udział uroczystości. Specjalne podziękowania kierujemy do żołnierzy Pułku AK Baszta, którzy podniosłość wydarzenia podkreślili wystawiając galowy poczet sztandarowy. Uroczystości rozpoczęło wejście Rektor prof. Darii Nałęcz wraz z członkami Senatu oraz pocztów sztandarowych Pułku AK Baszta i Uczelni, następnie wysłuchaliśmy pieśni „Gaudeamus igitur” w pięknym wykonaniu znakomitej polskiej śpiewaczki i mezzosopranistki Izabeli Kopeć, która w dalszej części uroczystości odśpiewała także utwór „Con Te Partiro”.

wystąpieniu przedstawił wyzwania i szanse polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Przedstawiciele absolwentów obu wydziałów w słowach pożegnania ciepło wspominali spędzone tutaj lata i nie kryli, że mają poczucie dokonania wyboru bardzo dobrej Uczelni, której ukończenie daje im możliwość śmiałego wkroczenia w zawodowe życie. Podkreślali, że czas wytężonej pracy i nauki teorii oraz rozwiązań praktycznych pozwoli im za kilka chwil z dumą i pewnością siebie odebrać dyplom ukończenia studiów z rąk Dziekanów, Rektor i Prezydenta Uczelni. Tak też się stało. Każdy z absolwentów otrzymał na pamiątkę znaczek Uczelni. Uczucie szczęścia, podniosłości chwili wejścia w dorosłe życie, wyrazy wdzięczności za przekazanie wiedzy i wspólnie spędzone lata, duma z bycia absolwentem Uczelni Łazarskiego, a przede wszystkim, obecna wśród zgromadzonych atmosfera jedności w „byciu z Łazarskiego”, niezależnie od tego, z której strony katedry w jego życiu się uczestniczyło - to odczuwalne poczucie wspólnoty rzadkie w obecnej dobie. Nam się udało. Kolejne wydarzenia dnia stanowiły: wspólne zdjęcia, poczęstunek, rozmowy, którym wtórował duet muzyczny: Agata Majewska – wokalistka jazzowa oraz Dominik Gawroński piano.

Przemówienia wygłosili Rektor prof. Daria Nałęcz, Dziekan Wydziału Prawa prof. Zbigniew Lasocik, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. Wojciech Bieńkowski, Prezydent Uczelni Łazarskiego Pana Juliusz Madej.

Naszą uroczystość uświetnił swoją obecnością szczególny gość - Minister Finansów Jacek Rostowski, który w swoim

25


Wystawy Klub Absolwenta wspólnie ze Studenckim Działem Inicjatyw Zewnętrznych był organizatorem kilku wystaw fotografii i obrazów.

Nagrodami w konkursie były: 1. miejsce – ubezpieczenie komunikacyjne – Pakiet OC i AC, 2. miejsce – ubezpieczenie komunikacyjne – OC, 1. Wystawa fotografii Izy Mocarnej-Pasiek pod tytułem „PANNA Z DZIECKIEM”

3. miejsce – ubezpieczenie turystyczne

2. Wystawa fotografii Izy Mocarnej-Pasiek pod tytułem „CIĘCIE” 3. Wystawę Obrazów Jerzego Dołżyka pod tytułem „EROTYCZNE FASCYNACJE”. 4. Wystawa fotografii z podróży autorstwa Katarzyny Puczyłowskiej pod tytułem „MOJE MIEJSCA”.

Konkurs Allianz Direct i Klubu Absolwenta Konkurs dedykowany był do studentów studiów zaocznych, dziennych i absolwentów Uczelni Łazarski oraz do pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni Łazarskiego. Uczestnik konkursu musiał wymyślić hasło promujące ubezpieczenia przez Internet i telefon

26

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

BRYLANTY ŁAZARSKIEGO Konkurs „Brylanty Łazarskiego” jest jednym z czynników wpływających na budowanie pozytywnych relacji miedzy uczelnią a absolwentami, ma na celu promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.

Michał Kurpiel Pan Michał Kurpiel ukończył studia na Wydziale Prawa w 2005 oraz studia MBA z zakresu Zarządzania. Obecnie pracuje na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży w Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o Jest autorem wielu komentarzy i artykułów o tematyce finansowej, gościnnie ekspert Radia PIN, TVN CNBC, TVP 3, POLSAT.

Łukasz Kozioł

Laureaci konkursu 2010 Agnieszka Fiutak Absolwentka Wydziału Prawa, która ukończyła studia na Uczelni Łazarskiego w 2009.

Pan Łukasz Kozioł ukończył na Uczelni Łazarskiego studia MBA w 2010 z zakresu Zarządzania. Obecnie pracuje na stanowisku Business Deweloper Manager w grupie BZ WBK.

Obecnie, Pani Agnieszka jest także doktorantką Uczelni Łazarskiego.

Do największych osiągnięć Pana Łukasza należy m.in. budowa domu maklerskiego, spółki leasingowej dla jednej z największych grup finansowych w Polsce. Zawodowo pracuje na stanowisku Redaktor Naczelnej „Edukacji Prawniczej” w Wydawnictwie C.H. Beck. Jest autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego w czasopismach medycznych.

Robert Kwiecień Pan Robert Kwiecień ukończył studia uzupełniające w 2002 na Wydziale Menadżerskim na Uczelni Łazarskiego. Były Prezes Zarządu w Meble Black Red White sp. z o.o. 27


Warto wspomnieć, że Firma jest liderem – pod względem wartości sprzedaży – wśród producentów mebli skrzyniowych w kraju oraz liczącym się w Europie i na świecie wytwórcą mebli kuchennych.

Obecnie pracuje w Firmie Wolters Kluwer Polska Sp. z .o. o. jako Redaktor Prowadzący Przegląd Prawa Handlowego, Glosa, Europejski Przegląd Sądowy Askaniusz Sawicki Absolwent Wydziału Menedżerskiego, pracował jako Kierownik Działu Szkoleń i HR Manager w PTK Centertel Sp. z o.o. – ORANGE, HR Manager - Business Partner w Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. – ERA, obecnie zatrudniony jest jako Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji w Coca-Cola HBC Polska. Dr Bartłomiej Opaliński Absolwent Wydziału Prawa, wykładowca na trzech Uczelniach, adiunkt na Uczelni Łazarskiego, pracownik Kancelarii Radcy Prawnego, Anna Irzycka, aplikant radcowski, autor licznych publikacji.

W imieniu nagrodzonych Brylantów zabrał głos Pan Michał Kurpiel.

Laureaci konkursu 2011 Marta Wysocka-Fronczek Absolwentka Wydziału Prawa, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autorka licznych publikacji z zakresu prawa i podatków, laureatka wielu konkursów, m. in.: Laureatka II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, Laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club, Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA, PricewaterhouseCoopers, Wierzbowski Eversheds., Finalistka konkursu „Talenty podatkowe 2007” organizowanego przez Kancelarie prawniczą Wardyński i Wspólnicy Sp. k.

28

www.lazarski.pl


Album Absolwent贸w

29


Rocznik 2009/2010

30

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Wydział Prawa Rocznik 2009/2010

31


WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA

Dziekan Wydziału Prawa prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik

Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr Jerzy Rychlik

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH }}

prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

}}

dr doc. Helena Ciepła

}}

prof. n. dr Marek Dębicki

}}

prof. n. dr hab. Stanisław Hoc

}}

prof. n. dr hab. Robert Gwiazdowski

}}

dr Andrzej Kawecki

}}

dr Irena Kleniewska

}}

prof. n. dr hab. Krzysztof Knoppek

}}

dr Zofia Kocel-Krekora

}}

dr Jacek Kosonoga

}}

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

}}

prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik

}}

ks. prof. n. dr hab. Florian Lempa

}}

prof. dr hab. Alina Majchrzycka-Guzowska

}}

prof. dr hab. Walery Masewicz

}}

dr Sylwia Morawska

}}

prof. n. dr hab. Mariusz Muszyński

}}

prof. dr hab. Edward Nieznański

}}

prof. n. dr hab. Adam Olejniczak

}}

dr Magdalena Rycak

}}

dr Jerzy Rychlik

}}

prof. n. dr hab. Grzegorz Rydlewski

}}

prof. dr hab. Jan Skupiński

}}

prof. dr hab. Karol Sławik

}}

prof. n. dr hab. Ryszard Stefański

}}

dr Ryszard Strzelczyk

}}

dr Przemysław Szustakiewicz

}}

prof. n. dr hab. Andrzej Szlęzak

}}

dr Bogusław Zając

Prodziekan ds. Kierunku Administracja dr Anna Konert 32

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Wojciech Aftyka

Wiesława Amanowicz

Agnieszka Antos

Lidia Basiuk

Magdalena Bąkowska

Oliwia Bednarczyk

Magdalena Bednarska

Monika Berent

Weronika Bergtold

Marek Białobrzeski

Iwona Bielecka

Piotr Biernacki

Anna Binkiewicz

Anna Bobin

Marta Bochenek

Urszula Bombol

33


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

34

Agnieszka Borowska

Katarzyna Brodowska

Agata Buszowska

Wioletta Buzak

Radosław Cegła

Marta Chełstowska

Joanna Chmielińska

Artur Ciepłowski

Karolina Ciok

Aleksandra Comi

Bartosz Cozac

Włodzimierz Cupryszak

Ewa Cybulska

Mariusz Cyran

Anna Czaja

Maciej Czaja

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Magdalena Czarkowska

Ewa Czarnecka

Adrian Czarnecki

Kamila Czerniszewska

Anna Decewicz

Katarzyna Deja

Anna Deluga

Rafał Denisiuk

Aneta Dębowiak

Tomasz Dębowski

Paweł Długołęcki

Daria Dobrzyńska

Michał Domarecki

Magdalena Drachal

Marta Drózd

Monika Dryżba

35


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

36

Artur Duda

Paulina Dudzik

Natalia Durczak

Małgorzata Durlej

Maja Durma

Dariusz Dworakowski

Katarzyna Dyl

Paulina Dziewulak

Karolina Dziurkowska

Paulina Fidler

Anna Fijak

Karolina Filiposka

Ewelina Flak

Izabela Fortuńska

Monika Frymorgen

Aleksandra Furmaga

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Daniel Gałecki

Kamila Gielecińska

Paweł Główczyk

Paweł Gocławski

Malwina Godlewska

Ewa Golik

Georgina Gołaszewska

Piotr Gołąb

Karol Gołębiewski

Katarzyna Gorzkowska

Izabela Gosk

Adam Goszczyński

Irena Goźlińska

Marta Goźlińska

Łukasz Górski

Artur Grądek

37


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

38

Paula Gutowska

Dorota Hajduczenia

Nataliya Hlova

Łukasz Hoffman

Maciej Hołownia

Anna Iżycka

Monika Jabłonowska

Małgorzata Janas

Michał Janiszewski

Marzena Jankiewicz

Aleksandra Jankowska

Anna Janocha

Marta Janus

Barbara Januszewska

Leszek Jasiński

Wojciech Jasiński

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Marek Jastrząb

Monika Jaworowska

Monika Jędral

Kinga Kaczyńska

Ewa Kajszczak

Damian Kapisz

Katarzyna Karasek

Karol Karaś

Agata Karwat

Ewelina Karwowska

Łukasz Kasprowicz

Miłosława Kasprzyk

Agnieszka Kędzierawska

Małgorzata Kędzierska

Daniel Kierzkowski

Weronika Kitowska

39


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

40

Beata Kłoczewiak

Karolina Kobus

Piotr Kobza

Róża Kociszewska

Katarzyna Kondrasiuk

Bartosz Kopania

Karolina Kowalczyk

Małgorzata Kowalkowska

Piotr Krajewski

Marcin Krajkowski

Olga Krasnodębska

Joanna Krauze

Małgorzata Królewska

Magdalena Krystyniecka

Małgorzata Krzepisz

Katarzyna Krzysztofiak

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Agata Krzywicka

Katarzyna Kubacka

Karolina Kuberska

Katarzyna Kubica

Ewelina Kucharczyk-Kępka

Jan Kucharski

Łukasz Kuczyński

Paulina Kudaruk

Agnieszka Kukowska

Rafał Kulas

Agnieszka Kuran

Monika Kurek

Anna Kurządkowska

Olga Kwiecińska

Magdalena Lenarczyk

Michał Lenik

41


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

42

Magdalena Lentowicz

Anna Lesiewicz

Małgorzata Leśniewska

Michał Lewczuk

Wojciech Lipka

Cezary Liżewski

Karolina Lorenc

Jarosław Lubryczyński

Anika Machaszewska

Paulina Majewska

Ada Makowska

Julita Malewska

Rafał Mancewicz

Aleksandra Marchlewska

Jacek Marczak

Andrzej Marczewski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Martyna Matlak

Anna Matusiak

Katarzyna Michalik

Michał Michalski

Maciej Michałowski

Paweł Michrowski

Katarzyna Mikołajczyk

Ewelina Minge

Katarzyna Mironiuk

Anna Miszkurka

Ewa Moczarska

Katarzyna Modrowska

Agnieszka Molas

Natalia Morawska

Kamil Mróz

Michał Murawski

43


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

44

Piotr Nadrowski

Wojciech Napierkowski

Justyna Niebutkowska

Jakub Niemczyk

Anna Nowacka

Anna Nowak

Magdalena Nowak

Ewa Ochelska-Jeznach

Adrian Okleja

Maria Okońska-Marcińczak

Katarzyna Olak

Rafał Olejnik

Paweł Orawiec

Rafał Ossowski

Artur Palasek

Arkadiusz Paszko

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Dominika Peżyńska

Piotr Pękala

Natalia Pianko

Michał Piasecki

Krzysztof Piechocki

Milena Pielas

Pietrych Agnieszka

Klara Plewicka

Maciej Płacheta

Agnieszka Przesmycka

Maciej Przybylak

Justyna Przybylska

Monika Przychodzeń

Maria Rizler

Olga Romanowicz

Michał Romanowski

45


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Marta Rostek

Karolina Rudzińska

Daria Ruśniak

Julia Ružbacka

Magdalena Rynarzewska

Katarzyna Sadowska

Magdalena Sakowicz

Milena Salwin

Magdalena Sameryt

Beata Sasor

Marta Sęp

Artur Sianowski

Grzegorz Sieczek

Anna Sieczka

Malwina Sik

Katarzyna Sikorska

46

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Katarzyna Skrodzka

Piotr Skutnik

Anita Słomianowska

Monika Smukowska

Agnieszka Smyk

Sobczuk Karolina

Alicja Soborska

Phillip Sochacki

Rafał Sołoducha

Aleksandra Spaltabaka

Magdalena Stafa

Ewelina Starbała

Agnieszka Stasiak

Marta Staśkiewicz

Ewelina Stefaniak

Aleksandra Stocka

47


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

48

Marlena Strzelczyk

Dominika Strzelecka

Paweł Sukiennik

Ernest Surmacz

Dorota Surowiec

Piotr Szalbót

Martyn Szczepankowski

Piotr Szewc

Adrian Szewczyk

Izabela Szewczyk

Krzysztof Szwader

Karolina Szymańska

Daniel Szymański

Ilona Szynkowska

Dariusz Taradejna

Hubert Tomanek

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Andrzej Tomaszewski

Wioleta Tomiło

Magdalena Traczyk

Joanna Trepka

Iwona Truszczyńska

Patryk Trybuł

Rafał Turbiarz

Łukasz Tymoszuk

Waldemar Von Steiner

Kinga Wall

Elżbieta Waszak

Aneta Watrak

Małgorzata Wawer

Agnieszka Wencek

Łukasz Wiśniewski

Tomasz Wojtalik

49


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

50

Marcin Wojtkowski

Sylwia Worsowicz

Wojciech Wójcik

Piotr Wójtowicz

Katarzyna Wróbel

Anna Wróblewska

Ewelina Wylot

Elżbieta Wyszyńska

Olga Zajączkowska

Joanna Zawadzka

Milena Zawadzka

Marcin Zazulin

Aleksandra Zbierska

Dorota Zep

Rafał Zgrzebny

Katarzyna Ziarek

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Krzysztof Zieliński

Piotr Żak

Maciej Żurek

Krystian Bątruk

Patryk Bęben

51


ADMINISTRACJA, STUDIA I STOPNIA

52

Marta Adamczyk

Dawid Artyszuk

Aleksander Borowiecki

Agnieszka Bronowicz

Krzysztof Durka

Monika Gawinkowska

Adam Grudka

Marek Grzybowski

Renata Janiszewska

Adam Jankowski

Kinga Januszewska

Łucja Kępczyńska

Aleksandra Kłopocka

Anna Kondej

Anna Kościjańczuk

Małgorzata Krzyżanowska

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Maciej Lenartowicz

Iwona Łojszczyk

Katarzyna Marchewka

Jagoda Mazurkiewicz

Adrian Piotrowski

Justyna Soszyńska

Aneta Stachlewska

Łukasz Sulej

Justyna Szot

Iwona Szymańska

Natalia Szymańska

Patrycja Śliwka

Marta Wieczorek

Joanna Wierzejska

Szymon Złomańczuk

53


ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

54

Joanna Baran

Agata Berman Vel Borkowska

Katarzyna Błażejczyk

Marta Bobryk

Adam Bujnowski

Dagmara Dąbkowska

Małgorzata Dąbrowska

Elwira Dołubizna

Jolanta Foks

Monika Głowacka

Małgorzata Goca

Marzena Górecka

Emilia Grabowska

Jowita Gryżewska

Monika Henkelman-Wiśniewska

Dominika Jaśkowiec

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa | Rocznik 2009/2010

Grażyna Jeżak

Paweł Karski

Jolanta Kondaszewska

Agnieszka Kornas

Przemysław Kwaśniewski

Laura Lech

Marzena Marzęda

Dorota Mazurek

Anika Misierewicz

Małgorzata Nowosielska

Małgorzata Owcarz

Joanna Pietrzak-Babikowska

Anna Porzezińska

Agata Prażmowska

Łukasz Przybył

Małgorzata Pysiak

55


ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

Agnieszka Radzka

Magdalena Rogala

Marcin Rogalski

Hanna Saffar

Marta Sobieraj

Izabela Sokulska

Katarzyna Staros

Izabela Ślaska

Magdalena Ślebzak

Anna Śledź

Katarzyna Wojtachnio

Marta Wróbel

Ewa Zaręba

56

www.lazarski.pl


Album Absolwent贸w

57


Wydział Ekonomii i Zarządzania Rocznik 2009/2010

58

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

WŁADZE WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Bogna Gawrońska-Nowak

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Edward Loth

Dyrektor Programu BA in BE & MSc in IBE dr Łukasz Konopielko

Prodziekan ds. studiów walidowanych dr Krzysztof Łazarski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Małgorzata Gałązka-Sobotka 59


PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA POLSKOJĘZYCZNE }}

dr Ireneusz Badowski

}}

dr Krystyna Bąk

}}

prof. n. dr hab. Jacek Brdulak

}}

prof. dr hab. Zbigniew Dobosiewicz

}}

prof. dr hab. Józef M. Fiszer

}}

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

}}

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

}}

prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

}}

prof. dr hab. Marian Guzek

}}

dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

}}

prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

}}

dr Jarosław Jura

}}

dr Tadeusz Kaczmarek

}}

dr Ewa Kępka

}}

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

}}

dr Zdzisław Kobos

}}

prof. dr hab. Stanisław Koziej

}}

prof. n. dr hab. Rafał Krawczyk

}}

prof. n. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz

}}

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

}}

prof. dr hab. Jolanta Mazur

}}

dr Małgorzata Mikita

}}

dr Grzegorz Nosiadek

}}

dr Jacek Oleksiejuk

}}

prof. dr hab. Leokadia Oręziak

}}

prof. n. dr hab. Mieczysław Puławski

}}

dr Lech Smolaga

}}

dr Katarzyna Smyk

}}

dr Bogusław Sosnowski

}}

dr Zofia Staniek-Papaj

}}

prof. dr hab. Andrzej Sznajder

}}

dr Jan Wąsik

}}

dr Jacek Więcławski

}}

dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

60

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

Marek Beczek

Justyna Bednarz

Karol Bielecki

Róża Chomicka

Artur Chrząszcz

Rafał Gajewski

Marcin Głowacki

Grzegorz Głuchowski

Rafał Gołaszewski

Monika Gryczka

Ewa Hankus

Hubert Hattowski

Michał Jakubczyk

Piotr Jaskulski

Tomasz Kacprzykowski

Katarzyna Kaczyńska

61


EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

62

Maciej Kamyczek

Radosław Korzeniewski

Justyna Kryńska

Elżbieta Kulczyk

Łukasz Kuśmierz

Krzysztof Kwiatkowski

Szymon Lemanowicz

Mateusz Makowski

Adrian Mazurek

Igor Michalski

Olga Niewiadomska

Paulina Nowicka

Agata Pacuszka

Mikołaj Pawlewski

Sebastian Pędzich

Michał Piętka

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Radosław Prymka

Anna Pudełek

Maciej Pukas

Bartłomiej Rogala

Agnieszka Rydzewska

Dawid Rzeszotarski

Maksim Shumila

Marta Słowikowska

Michał Snarski

Andrei Sparysh

Jarosław Stefańczyk

Mateusz Stępiński

Edyta Szott

Patrycja Szymańska

Marzena Wróblewska

Wioleta Zbytniewska

63


EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

Paweł Zuniga

64

Rafał Zwoiński

Krzysztof Zych

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

Magdalena Baltaziuk

Marietta Banach

Katarzyna Bartosińska

Magdalena Bąk

Ewa Borucka-Bazelczuk

Magdalena Brodowska

Kinga Chmielowiec

Aleksandra Cichecka

Agata Czagowiec

Radosław Czajkowski

Aleksandra Danielczyk

Karol Denkiewicz

Marcin Dłubała

Anna Dobosz

Agnieszka Dobrzyńska

Michał Dyjur

65


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

66

Monika Ejgierd

Michał Freytag

Aneta Giza

Łukasz Jakus

Michał Jankowski

Katarzyna Juszczak

Sarana Khaltarova

Barbara Kicińska

Marzena Kober

Łukasz Komosiński

Magdalena Kostrusiak

Kamila Kowalczyk

Katarzyna Kowalska

Magdalena Kowalska

Paula Kruszewska

Krzysztof Krzęczko

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Radosław Ksyta

Paweł Kubiak

Monika Kuźnia

Magdalena Lemieszek

Agnieszka Leszek

Michał Łuczak

Alicja Magnuszewska

Jakub Majchrzak

Marta Maliszewska

Sebastian Mamcarz

Mateusz Mendel

Monika Michalak

Monika Michalska

Tomasz Michnowski

Ryszard Mikusek

Magdalena Nagiel

67


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

68

Paweł Naszkiewicz

Joanna Nowak

Karol Orzechowski

Karolina Ostasiuk

Rafał Otto

Katarzyna Ozimek

Krzysztof Paćko

Katarzyna Padzik

Grażyna Pęgier

Justyna Pisocka

Daniel Płaczek

Dariusz Podsiadły

Agnieszka Przybińska

Agata Ptaszyńska

Aleksander Pytlarczyk

Renata Rączka

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Paweł Rogala

Natalia Rosłaniec

Michał Ruta

Adriana Rzepka

Katarzyna Sender

Paweł Siperek

Julia Sobczyk

Paulina Sordyl

Sylwia Staros

Katarzyna Stolarska

Arkadiusz Stoń

Adam Stoń

Wiktor Susicki

Małgorzata Szelągowska

Diana Szewczyk

Mariusz Szydlik

69


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

70

Marcin Szymański

Monika Śledź

Patrycja Śledź

Anna Świecka

Magda Tarkowska

Agnieszka Tkaczyk

Karolina Tkaczyk

Monika Tomaszewska

Justyna Tomczyk

Michał Trómiński

Maciej Urban

Yuliya Vasileuskaya

Aneta Wasiak

Marcin Wasik

Michał Wasilewski

Jerzy Węglarz

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Iwona Wieczorek

Monika Willińska

Joanna Wiśniewska

Magdalena Wóltańska

Anna Zawisza

Iwona Zdeb

Marek Zienkiewicz

Łukasz Żytko

71


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

72

Justyna Alińska

Anna Andrzejewska

Jacek Barbachowski

Ewa Bilska

Janusz Bus

Adam Cieślar

Ilona Czapska

Milena Czerlik

Edgar Czop

Michał Denka

Martyna Dębała

Kamil Dobosz

Ewelina Dobrzyniecka

Karol Drózd

Magdalena Drzewińska

Filip Duchnowski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Grzegorz Jakubowski

Rafał Jakubowski

Michał Kapeliński

Julita Karwacka

Anna Kazimierczak

Eryk Kazimierczak

Piotr Kiljańczyk

Giorgi Komoshvili

Paulina Kowalik

Joanna Krasnodębska

Kacper Krauze

Jędrzej Kruszyński

Darya Kuryan

Sviatlana Kuzmich

Katsiaryna Kuzniatsova

Wojciech Kwiatkowski

73


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

74

Paulina Lellek

Izabela Mackiewicz

Hanna Matsesha

Damian Milczarek

Małgorzata Olędzka

Izabela Pacocha

Hanna Parfionava

Mateusz Parszewski

Siarhei Paulouski

Marcin Piasecki

Agnieszka Pieniążkiewicz

Sebastian Piotrowski

Patrycja Plichta

Piotr Radzyński

Marta Różalska

Tatsiana Rusinovich

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Agata Sieczkowska

Karol Sokołowski

Agata Stokłosa

Karolina Szczepocka

Kinga Szczęsna

Artur Szymaniak

Paulina Tomasiak

Aneta Tylawska

Jakub Wiktorski

Natalia Wolska

Marta Wójcicka

Marcin Wrona

Witold Wrótniak

Bartłomiej Wyszyński

Emil Żerański

75


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

Paweł Baran

Mariusz Bartoszewski

Natalia Białek

Jagoda Biesiadecka

Agnieszka Ciepielewska

Urszula Denkiewicz

Agnieszka Dobrońska

Magdalena Domańska

Artur Flis

Michał Górecki

Łukasz Janowski

Iwona Kołodziejska

Karolina Kopyt

Kacper Kordyka

Agata Kosyło

Damian Kozoń

76

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Łukasz Kudła

Marek Kulik

Konrad Łuniewski

Monika Maliszewska

Katarzyna Matryba

Vahe Melikyan

Magda Mielcuch

Magdalena Misiewicz

Jan Miśkiewicz

Bartosz Młodawski

Rafał Moczulski

Robert Mrozowski

Maciej Poturnicki

Ewelina Poziomek

Mariusz Puta

Krzysztof Rogowicz

77


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

Magdalena Rozbicka

Katarzyna Sabak

Dawid Sakowski

Paula Skubniewska

Anna Sobczyńska

Łukasz Soliwoda

Dorota Suski

Grzegorz Szewczyk

Agnieszka Szkodzińska

Aleksandra Szlązak

Stanisław Świderek

Wojciech Świętochowski

Olena Trehub

Paweł Trzciński

Robert Turek

Anna Tyrakowska

78

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Arkadiusz Wej

Karolina Winnicka

Alicja Wiśniewska

Sebastian Wojciechowski

Konrad Woszczyński

Mateusz Zaczek

Mateusz Zaręba

Maciej Zbański

Patryk Zielonka

79


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

80

Magdalena Bąk

Agata Bielecka

Wiesław Bielecki

Łukasz Boczkowski

Anna Borawska

Grażyna Brzozowska

Justyna Cacek

Wioletta Dąbrowska

Yuliya Dzivina

Anna Glinka

Tomasz Gostkowski

Emilia Junczyk

Aleksandra Jungrav

Marcin Kołaczek

Mateusz Korkuć

Emil Kowalczyk

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Robert Kozierski

Ewelina Król

Sylwia Kujawowicz

Aleksandra Latoszek

Aleksandra Maciejewska

Natalia Majchrowicz

Mariusz Marszał

Monika Medes

Dominika Michalik

Malwina Michalik

Mariusz Milbrant

Marta Mioduchowska

Łukasz Moskal

Katarzyna Nowak

Grzegorz Okliński

Beata Papierz

81


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

82

Agnieszka Pietraszek

Urszula Pochwicka

Beata Próchniak

Małgorzata Rosa

Małgorzata Rossa

Grzegorz Ruta

Anna Ryszkowska

Milena Siedlecka

Marta Sielużycka

Monika Sierputowska

Magdalena Skrzecz

Paulina Stolarczyk

Iwona Stryczyńska

Katarzyna Stryczyńska

Marcin Szczerbiński

Emilia Tkaczyk

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

My Linh Tran

Michał Uściński

Karolina Wąsiewicz

Agata Wichuła

Katarzyna Wieczorek

Piotr Witkowski

Michał Wolniewicz

Łukasz Woronko

Ewelina Wręga

Karolina Wyszomirska

Grzegorz Zbroja

Aneta Zimnicka

Katarzyna Żak

Bartosz Żuchowski

83


ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

84

Piotr Albrecht

Yury Andron

Bartosz Ardelli

Łukasz Babski

Monika Banak

Paulina Bęza

Marta Chłopik

Katarzyna Deliś

Katarzyna Doda

Tomasz Dominiak

Aliaksandra Fraiman

Katarzyna Gliwa

Rafał Głasek

Grzegorz Gorczyca

Julia Jamińska

Agnieszka Jędrzejczak

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Dominika Jurczak

Kamil Karliński

Paweł Kassyk

Rafał Kawecki

Pavel Kivel

Bartosz Kochanowski

Anna Kondratowicz-Trzeciak

Andrzej Kordos

Stanisław Korona

Tomasz Kowalski

Alena Kozak

Tomasz Kresa

Grzegorz Król

Bogusław Kućma

Łukasz Kukier

Tomasz Lipski

85


ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

86

Rafał Martyniuk

Michał Marzec

Mariusz Mazurek

Danuta Michałek

Adam Moltrup

Małgorzata Narojczyk

Kamil Ołdak

Aneta Panasewicz

Jarosław Penconek

Katarzyna Pielak

Tomasz Piwowarczyk

Grzegorz Rojek

Magdalena Sawicka

Artur Sobiech

Sylwia Swaczyna

Piotr Sznajder

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2009/2010

Andrzej Tatarski

Jolanta Zemszał

87


PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA WALIDOWANE }}

Clifford Bates, Ph.D.

}}

dr Spasimir Domaradzki

}}

dr Bogna Gawrońska-Nowak

}}

dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

}}

dr Jarosław Jura

}}

dr Łukasz Konopielko

}}

dr Maciej Krzak

}}

dr Krzysztof Łazarski

}}

dr Rafał Matera

}}

dr Richard Mbewe

}}

dr Aleksandra Mężykowska

}}

dr Jarosław Neneman

}}

dr hab. Piotr Ostaszewski

}}

prof. n. dr hab. Mieczysław Puławski

}}

dr Maciej Turała

}}

dr Wiesław Wacławczyk

88

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci studiów walidowanych | Rocznik 2009/2010

STUDIA WALIDOWANE

Wojciech Bakuła

Katarzyna Bugała

Duc Bui

Tetyana Chubar

Łukasz Dłuski

Jugeen Dovnar

Olena Drybas

Anna Dukiewicz

Maria Gawor

Kinga Gójska

Adrian Górski

Pavel Hryshkevich

Olaf Jędruszek

Daria Kolesnik

Anna Kovpak

Dariia Kravchenko

89


90

Justyna Król

Sergey Linevich

Anna Listopadzka

Evgeniya Lugovaya

Luliana Mazur

Bartosz Modzelewski

Olesya Pleshakova

Hanna Prakofyeva

Anastasiia Romenska

Natalia Rzezak

Siarhei Samuseu

Olga Sazonova

Agnieszka Skóra

Viktor Stavytskyi

Magdalena Szczurowska

Magdalena Tęcza

www.lazarski.pl


Album Absolwent贸w

Absolwenci studi贸w walidowanych | Rocznik 2009/2010

STUDIA WALIDOWANE

Aleksandra Tober

Olga Tsviatkova

Karsiaryna Varabyova

Viktoria Verzhanska

Monika Wolter

91


Rocznik 2010/2011

92

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Wydział Prawa i Administracji Rocznik 2010/2011

93


WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr Anna Konert

p.o. prodziekana Wydziału Prawa i Administracji kierunku administracja dr Magdalena Rycak

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH

}}

prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

}}

prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski

}}

dr doc. Helena Ciepła

}}

prof. n. dr Marek Dębicki

}}

dr Wojciech Gonet

}}

prof. n. dr hab. Robert Gwiazdowski

}}

prof. n. dr hab. Stanisław Hoc

}}

dr Andrzej Kawecki

}}

dr Irena Kleniewska

}}

prof. n. dr hab. Krzysztof Knoppek

}}

dr Zofia Kocel-Krekora

}}

dr hab. Bogudar Kordasiewicz

}}

dr Jacek Kosonoga

}}

prof. dr hab. Stanisław Koziej

}}

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

}}

prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik

}}

ks. prof. n. dr hab. Florian Lempa

}}

prof. dr hab. Alina Majchrzycka-Guzowska

}}

prof. dr hab. Walery Masewicz

}}

dr Sylwia Morawska

}}

prof. n. dr hab. Mariusz Muszyński

}}

prof. dr hab. Edward Nieznański

}}

prof. n. dr hab. Adam Olejniczak

}}

dr Magdalena Rycak

}}

dr Jerzy Rychlik

}}

prof. n. dr hab. Grzegorz Rydlewski

}}

prof. dr hab. Jan Skupiński

}}

prof. dr hab. Karol Sławik

}}

prof. n. dr hab. Ryszard Stefański

}}

dr Ryszard Strzelczyk

}}

dr Przemysław Szustakiewicz

}}

prof. dr hab. Jerzy Wratny

}}

dr Bogusław Zając

}}

dr Jacek Zaleśny

Opiekun kierunku Administracja Publiczna sędzia Jerzy Stępień 94

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Mateusz Adamski

Al-Khamis Fadi

Wojciech Andryszczyk

Michał Anikin

Anna Anszperger

Milena Bajno

Małgorzata Bałdyga

Michał Banasikowski

Rafał Banaszczyk

Krzysztof Bareja

Łukasz Bartnicki

Aleksandra Bąkowska

Marta Bemowska

Kamil Biegaj

Rafał Bilski

Beata Bitner

95


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

96

Katarzyna Borek

Karolina Borkowska

Łukasz Borończyk

Paweł Borowy

Wojciech Borówka

Agnieszka Brachaniec

Kamil Broniszewski

Krystyna Bryła

Paulina Brzemińska

Magdalena Buczek

Anna Budkiewicz

Monika Bujalska

Marek Bujalski

Marika Burnos

Justyna Buzała

Piotr Chmielewski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Konrad Chodubski

Bartosz Chodyna

Łukasz Choiński

Urszula Cholewska

Łukasz Cholewski

Anna Chrzanowska

Magdalena Chrząstowska

Paweł Chyliński

Łukasz Curyło

Piotr Cyganow

Jakub Cywiński

Marcin Cywiński

Adam Czarnecki

Rafał Czuba

Gabriela Czudec

Małgorzata Damińska

97


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

98

Marta Daszewska

Alicja Dąbrowska

Andrzej Dębski

Kamila Długosz

Ewelina Dolińska

Agnieszka Domaradzka

Mateusz Dróżdż

Ewa Dudek

Ewelina Dulska

Aleksandra Dumińska

Małgorzata Durka

Jakub Dzikowski

Dorota Faron

Agnieszka Filip

Krzysztof Gaida

Bartłomiej Gałczyński

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Marcin Gasek

Klaudia Gawlik

Bartłomiej Gawron

Katarzyna Golonka

Jan Gołąb

Adrian Gołębiowski

Arkadiusz Górecki

Mateusz Górski

Emilia Grabowska

Maryna Grachova

Dorota Gromadowska

Tomasz Grześko

Sławomir Grześkowiak

Anna Grzybowska

Katarzyna Gutbier

Aleksandra Halicka

99


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Carolina Halladin

Ewelina Hamrol

Agata Ilasz

Bartłomiej Izdebski

Przemysław Izdebski

Piotr Jakubowski

Angelika Jamrozik

Katarzyna Janas

Ewelina Janczylik

Paulina Jankowicz

Adam Jankowski

Hanna Jannasz

Jacek Jarosiński

Miłosz Jarzyński

Piotr Jasiński

Tomasz Jaskółowski

100

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Ewa Jaszczak

Weronika Jaszewska

Maja Jaworska

Łukasz Jaworski

Marek Jerzyło

Michał Jesień

Agnieszka Jeznach

Piotr Jurczak

Małgorzata Jurek

Krzysztof Jutrzenka

Joanna Kalińska

Aleksandra Kaliszczak

Annamaria Kaliszczak

Katarzyna Kamińska

Małgorzata Kania

Kamila Kardyńska

101


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

102

Katarzyna Katrycz

Michał Kibler

Marcin Kijewski

Paweł Klopś

Konrad Koczywąs

Marcin Kolański

Aneta Kolarz

Paulina Kolowca

Ewa Kołodziej

Magda Kopacz

Justyna Kornaszewska

Dominika Kostecka

Aneta Kościńska

Joanna Kowalska

Ewa Kozak

Piotr Kozak

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Jędrzej Kozioł

Antoni Kramek

Paulina Kras

Paweł Kraska

Angelika Krasowska

Dagmara Kret

Renata Król

Daniel Kruchelski

Jakub Krupa

Magdalena Krupa

Anna Krystowska

Karolina Kubik

Ewelina Kudełko

Łukasz Kuliga

Kamil Kuliński

Małgorzata Kumor

103


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

104

Anna Kur

Izabela Kwaśniak

Michał Lasek

Piotr Laszczkowski

Maciej Lawgmin

Magdalena Lenik

Karolina Lewandowska

Bartosz Lewandowski

Michał Lewandowski

Joanna Lipka

Kamil Lisiecki

Ilona Łabno

Monika Ładziak

Krzysztof Łęski

Małgorzata Łopaciuk

Judyta Łoś

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Marta Łubik

Bartłomiej Łuczak

Ewa Łuszczewska

Piotr Łysko

Łukasz Maciołek

Emilia Malec

Michał Malejczyk

Monika Małecka

Wojciech Małkowski

Arkadiusz Mańczuk

Tomasz Marciniec

Małgorzata Marciszewska

Bartosz Markowski

Aneta Maszkiewicz

Adrian Matula

Łukasz Matusik

105


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

106

Piotr Matuszewski

Anna Matyasik

Dominik Mazur

Bartłomiej Mazurkiewicz

Ewelina Michalak

Małgorzata Michalik

Magdalena Mikołajun

Kordian Mikulski

Łukasz Milewski

Tomasz Milewski

Olga Mituła

Volha Mituła

Weronika Morawska

Józef Morshed

Beata Moskwa

Ewa Mruczyńska

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Aleksandra Mularska

Sebastian Musiał

Monika Myślak-Kordjak

Kamil Nagrabski

Natalia Nerko

Marta Niedziałkowska

Tomasz Niedzielski

Łukasz Niewiadomski

Katarzyna Nowak

Katarzyna Nowak

Katarzyna Nowak-Kawałkowska

Edyta Nowicka

Aleksandra Nowierska

Małgorzata Nowosielska

Wioleta Ochota

Marcin Olechno

107


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

108

Beata Olejarz

Marcin Olejniczak

Anna Olszewska

Katarzyna Osińska

Maciej Ostrowiecki

Aleksandra Osuch

Eliza Ośko

Radosław Ośko

Hanna Ożugowska

Oskar Pabjańczyk

Martyna Pachulska

Katarzyna Padała

Agnieszka Pawelec

Tatiana Pawlica

Łukasz Pawlik

Piotr Pelc

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Monika Perechowska

Natalia Petryszyn

Agata Pędzik

Kamil Pękała

Anna Pępiak

Adrian Piasek

Magdalena Piątek

Izabela Piechna

Ewa Pietrzykowska

Małgorzata Piętka

Magdalena Piotrkowska

Izabela Podleśna

Grzegorz Pogroszewski

Kamil Polak

Magdalena Poncet

Marta Popławska

109


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Michał Popowski

Daniel Prusak

Bartosz Przybylski

Magdalena Ptaszyńska

Katarzyna Radomska

Tomasz Rafałek

Marek Rajkiewicz

Kinga Rizler

Urszula Roguska

Michał Rosa

Agnieszka Rosa-Palewska

Anna Rybak

Maria Rybnik

Grzegorz Safaryjski

Rafał Sakowski

Piotr Samborski

110

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Grzegorz Samoder

Maksymilian Sandner

Michał Sentycz

Agnieszka Siedlecka

Aleksandra Sikorska

Paulina Sitarz

Jakub Sito

Anna Siwik

Wojciech Skawiński

Jarosław Skibiński

Paulina Skoczylas

Małgorzata Skopińska

Lucyna Skrobot

Żaklina Smok

Katarzyna Sobala

Marlena Sobańska

111


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Dominika Sobolewska

Karol Soboń

Kamila Soćko

Stefan Sopyło

Aleksandra Stando

Witold Stepiński

Michał Stępień

Sylwia Stępkowska

Aleksandra Stępniak

Paweł Stępnowski

Katarzyna Stopińska

Katarzyna Strzałkowska

Łukasz Suchodolski

Łukasz Syczewski

Anna Szalc

Małgorzata Szczykutowicz

112

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Klaudia Szkodzińska

Monika Szostek

Marta Szot

Iwona Szulich

Mariusz Szwed

Karolina Szymanek

Tomasz Śledź

Małgorzata Ślipek

Paulina Ślisz

Agnieszka Śpiewak

Wojciech Świerczyński

Aleksandra Świrska

Maciej Tabor

Anna Tańska

Robert Tokaj

Monika Tołwińska

113


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Małgorzata Tomaszewska

Maria Tomczak

Marta Toruszewska

Anna Trocha

Dominik Trzmielewski

Krzysztof Uba

Elwira Urbańska

Katarzyna Uszyńska

Ewa Warmińska

Magdalena Wasilewska

Sebastian Waśkiewicz

Izabela Wawer

Manuela Węgrzyn

Karolina Wiącek

Aneta Wiech

Damian Wieczorek

114

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Katarzyna Wieczorek

Monika Wieczorek

Magdalena Wielgomas

Mieszko Wierzejski

Przemysław Więckowski

Julita Wijas

Martyna Wiktorowska

Tomasz Wisiecki

Karolina Wiśniewska

Roksana Wiśniewska-Kępa

Filip Wiśniewski

Michał Wiśniewski

Karol Wojciechowicz

Małgorzata Wojciechowicz-Mużyło

Rafał Wojtyna

Jan Wojtyński

115


PRAWO, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

116

Klaudia Wolniaczak

Agnieszka Woźniak

Paulina Woźniak

Agnieszka Wykręt

Karolina Wysocka

Wanda Wysokińska-Podkalicka

Justyna Wyszczelska

Katarzyna Wyszkowska

Jolanta Zadrożna

Anna Zając

Marcin Zakrzewski

Maciej Zaks

Adrian Zalewski

Ewelina Zaśko

Michał Zdroik

Sandra Zdunek

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Kamil Ziarnik

Marzena Zielińska

Łukasz Zieliński

Urszula Ziółkowska

Magdalena Zub

Dominika Zwierzyk

Paweł Zygadło

Paweł Zygar

Joanna Żechowska

Krzysztof Żukowski

117


ADMINISTRACJA, STUDIA I STOPNIA

118

Sylwia Dąbrowska

Maria Grzybowska

Izabela Juszczak

Bartłomiej Kawecki

Michał Leoncewicz

Jacek Ławniczak

Daniel Matryba

Maciej Pióro

Paweł Prusiński

Karol Romańczuk

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

Bartłomiej Chruściel

Rafał Chyliński

Sebastian Deczkowski

Adam Dłużewski

Agnieszka Domańska

Marta Dyrała

Aneta Głaczkowska

Ewelina Głąb

Rafał Jamrozik

Sylwia Janowicz

Malwina Kalicka

Edyta Kaniecka

Ewa Klepczarek

Maciej Kościerza

Anna Kotarska

Sara Krysiak

119


ADMINISTRACJA, STUDIA II STOPNIA

120

Urszula Kwil

Anna Małecka

Izabela Mądrowska

Michał Niewiadomski

Iwona Nowak

Agata Pełka

Tomasz Płatos

Paulina Proczka

Aneta Protasiewicz

Kamil Pytkowski

Monika Roszkowska

Małgorzata Rybarczyk

Anna Sawczenko

Karolina Sekuła

Laurencjusz Sionek

Maciej Stachura

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji | Rocznik 2010/2011

Janusz Suchocki

Anna Szczęsna

Piotr Szczypiór

Aleksandra Trzeciak

Katarzyna Wardzińska

Kamil Wawrzuła

Rafał Zaciewski

Agata Zazga

Izabela Zegar

Ida Zientek

121


Wydział Ekonomii i Zarządzania Rocznik 2010/2011

122

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

WŁADZE WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski

Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. kształcenia na odległość mgr/MBA Artur Wojno

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich dr inż. Paweł Najechalski

Prodziekan ds. studiów walidowanych dr Krzysztof Łazarski

Dyrektor Programu BA in BE & MSc in IBE dr Łukasz Konopielko 123


PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA POLSKOJĘZYCZNE }}

dr Ireneusz Badowski

}}

dr Krystyna Bąk

}}

dr Mieczysław Błoński

}}

prof. n. dr hab. Jacek Brdulak

}}

prof. dr hab. Zbigniew Dobosiewicz

}}

prof. dr hab. Józef M. Fiszer

}}

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

}}

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

}}

prof. dr hab. Maria Gmyrasiewicz

}}

dr Zygmunt Janiec

}}

prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

}}

dr Jarosław Jura

}}

dr Tadeusz Kaczmarek

}}

dr Kępka Ewa

}}

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

}}

dr Łukasz Konopielko

}}

prof. dr hab. Stanisław Koziej

}}

prof. n. dr hab. Rafał Krawczyk

}}

prof. n. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz

}}

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

}}

prof. dr hab. Jolanta Mazur

}}

dr Małgorzata Mikita

}}

dr Grzegorz Nosiadek

}}

dr Jacek Oleksiejuk

}}

dr Paweł Olszewski

}}

prof. dr hab. Leokadia Oręziak

}}

prof. n. dr hab. Mieczysław Puławski

}}

dr Lech Smolaga

}}

dr Zofia Staniek-Papaj

}}

dr Jan Wąsik

}}

dr Jacek Więcławski

}}

dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

}}

dr Sylwia Wojciechowska-Filipek

}}

dr Zdzisław Zasada

124

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

Agnieszka Bia

Edyta Charewicz

Leszek Czarkowski

Bogdan Czeżyk

Joanna Darłak

Katarzyna Dąbrowska

Piotr Falkowski

Michał Fronckiel

Damian Furman

Aliaksandr Furs

Adrian Gwoździński

Arkadiusz Jakubiak

Piotr Kamiński

Adam Kazimierczyk

Sylwia Korczewska

Marcin Lipok

125


EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA

126

Anna Łodej

Barbara Małyszko

Andrii Mandryk

Larysa Omelchuk

Jacek Pasiewicz

Justyna Pawluczuk

Tomasz Piątkowski

Agnieszka Piętka

Paweł Przybysz

Kostiantyn Rundytskyi

Ewa Staniszewska-Janciuk

Beata Strąk

Liudmila Sushcheuskaya

Martyna Tryfon

Jakub Wasilewski

Dorota Wągrowska

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Maciej Wesołowski

Marta Wnuczko

Wojciech Woytynowski

127


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

128

Anna Bartosiewicz

Michał Bączek

Aleksandra Belniak

Urszula Bessaraba

Dariusz Biczyk

Anna Borkowska

Anna Brandyk

Edyta Bronisz

Ryszard Celiński

Jakub Czechowski

Piotr Dawidowski

Monika Dobrzyńska

Agnieszka Dorosz

Piotr Dróbecki

Krzysztof Dworniak

Maryia Dziashkovich

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Jan Dziekański

Ewelina Galińska

Marcin Gąsiorowski

Marcin Gmoch

Andrzej Grochowski

Katarzyna Gwiazda

Kacper Izbiński

Daniel Jeliński

Joanna Jędrychowska

Maria Jop

Katarzyna Kapusta-Paziewska

Svitlana Karpus

Magdalena Kazimierska

Dorota Kiedrowska

Małgorzata Kochaniec

Beata Komorowska

129


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

130

Karolina Konat

Agnieszka Koszewska

Michał Koszewski

Maria Kowalczys

Piotr Kowalski

Tomasz Kozak

Sebastian Krajewski

Ewa Krasnodębska

Anna Kuncewicz

Andrzej Ladowski

Bartłomiej Laska

Magda Lucow

Stanislav Lugovskoy

Volha Luzgina

Olena Lyevina

Artur Maciejewski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Anna Manakova

Daniel Marciniak

Sylwia Michałowska

Rafał Mikołajczuk

Maciej Musolf

Katarzyna Nadolny

Agnieszka Obłękowska

Tomasz Paszkowski

Anita Pilarz

Edyta Płomińska

Andrzej Przastek

Karolina Pszczel

Maryia Pushkina

Joanna Pyśk

Krzysztof Radzki

Katarzyna Rawska

131


EKONOMIA, STUDIA II STOPNIA

132

Urszula Rudzka

Małgorzata Rybak

Monika Słomczewska

Anna Stańczyk

Aneta Sulewska

Krzysztof Szafranowicz

Justyna Szmit

Radosław Szramkowski

Agata Szustkowska

Paweł Torbicki

Olga Tsyganok

Yuliya Tymoshchuk

Kamil Woźnica

Karol Wyszyński

Katarzyna Zaniewicz

Paweł Zasłonka

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Łukasz Zawiślak

Paweł Zięba

Barbara Zychowicz

133


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

134

Izabela Babńska

Łukasz Bozik

Kamil Chruśliński

Grzegorz Cwalina

Magdalena Dobruch

Aleksandra Drozdowicz

Joanna Dudek

Aliaksandr Dvaretski

Marta Frankel

Nikita Galenchenko

Kamila Głębocka

Michał Góra

Katarzyna Góras

Malwina Grabowiec

Milena Grabowiec

Radosław Grabowski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Evgenia Gronovskaya

Paweł Grosiak

Artur Grzejszczyk

Piotr Grześkiewicz

Krzysztof Haag

Karalina Hlaskina

Mikołaj Hołubiec

Arevik Hovhannisyan

Magdalena Jemielita

Małgorzata Kamińska

Emilia Konopka

Magdalena Krupińska

Joanna Kucińska

Piotr Laskowski

Ewelina Lesiak

Natalia Leśnikowska

135


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA

136

Cezary Lewkowicz

Kamil Makuch

Anna Malinowska

Marcin Matoszuk

Karolina Michalak

Daniel Mularczyk

Dzmitry Nederezau

Jolanta Nowocin

Marcin Ogonowski

Maciej Olbryś

Aleksandra Paluch

Piotr Pawelec

Marlena Piwowar

Przemysław Półka

Inez Radziszewska

Katarzyna Rawa

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Nadia Seyfetdinova

Katarzyna Sędek

Sylwia Sielska-Zych

Ewelina Sierak

Maciej Słoboda

Marta Stryżko

Aneta Supeł

Bartłomiej Sydorowicz

Jakub Szerementa

Błażej Szymański

Katarzyna Wawrzosek

Anna Zawistowska

Michał Żaczek

137


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

Elżbieta Adaszewska

Ewa Baran

Mateusz Bogdański

Maciej Brzozowski

Adrian Chojan

Krzysztof Ciok

Daniel Cnotek

Anna Dominiak

Marcin Falkiewicz

Katarzyna Gaik

Katarzyna Gazda

Angelika Głaczkowska

Tatiana Grabowska

Kamil Grabowski

Beata Grądzka

Karolina Haftaniuk

138

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Tomasz Idzikowski

Joanna Jamrozik

Anna Jankowicz

Aleksandra Kalisiak

Patrycja Kazula

Sebastian Kieszek

Dawid Klimaczak

Michał Korkuć

Rafał Kozak

Kamil Kudlak

Katarzyna Kulesza

Maryna Lapa

Oksana Litvitska

Marcin Łapacz

Dorian Łomża

Łukasz Łuszczyński

139


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA

140

Maciej Maciejewski

Izabela Mirecka

Inna Moroz

Krzysztof Mucha

Wiktor Mysiorski

Agnieszka Piechowiak

Wojciech Pięta

Gabriela Piotrowska

Klaudia Piotrowska

Oksana Postyhacz

Katarzyna Przybyła

Mateusz Przybysz

Anna Ruszczyńska

Aleksandra Rutkowska

Marta Siperek

Paulina Sochacka

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Bartłomiej Stolarek

Katarzyna Szemplińska

Łukasz Tomaszewski

Joanna Turyk

Łukasz Wiśniewski

Michał Woźniak

Sonia Zawisza

Agata Zbrożek

Maciej Zduńczyk

Magdalena Ziółkowska

141


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

142

Zbigniew Bielecki

Artur Bujnowski

Maria Chmielewska

Fryderyk Cybula

Kacper Dyszkiewicz

Jacek Gałkowski

Bożena Gil

Natalia Gontarek

Dolna Jasińska

Wanda Jezierska

Monika Jochemczak

Alena Khrapavitskaya

Jakub Koczyk

Kamila Kurmanek

Anastasiia Kuzmich

Karolina Kwiatkowska

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Przemysław Maj

Bartłomiej Majcher

Julia Małycha

Iwona Mikus

Milena Mokosa

Piotr Możejko

Marta Okuniewska

Paulina Pieńkosz

Tomasz Proniewicz

Agnieszka Rączkowska

Jarosław Sałata

Artur Sejdak

Anna Skiba

Patrycja Skrobińska

Sylwia Sosnowska

Paulina Strzała

143


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STUDIA I STOPNIA

144

Marta Szczubełek

Ewelina Świderska

Kamila Tomczak

Long Tuan

Małgorzata Turek

Hanna Ushal

Katarzyna Wieczorek

Paweł Wróblewski

Marcin Zaczek

Magdalena Zagrodzka

Monika Zarzycka

Kamil Ziółkowski

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

Katsiaryna Aliaksandrava

Katarzyna Bajko

Monika Bandyra

Mariusz Bartosiak

Michał Berbeka

Jerzy Bielecki

Daniel Cebula

Kamil Cebula

Przemysław Chiniewicz

Marcin Chorowski

Maria Dobrowolska

Dominika Domagalska

Łukasz Domagalski

Piotr Dorosz

Maria Duda

Tomasz Dziduch

145


ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

146

Piotr Egeman

Joanna Górska

Radosław Gralak

Tomasz Iracki

Wiesława Janus

Małgorzata Jurowaty

Ilona Kabacińska

Agnieszka Kacała

Jarosław Kalinowski

Arkadiusz Kieruzal

Beata Kinowska

Filip Kolowca

Szymon Kopczyński

Paweł Krasnodębski

Krystian Kruk

Nadzeya Krupnik

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

Ewelina Krzeptoń

Grażyna Kulig

Tomasz Kupiec

Małgorzata Kurzawska

Olga Laskowska

Jacek Lipski

Aliaksandr Luchanok

Henryka Łyczko

Dagmara Mandat

Magdalena Marcjaniak

Paweł Markowski

Marta Mazurkiewicz

Patrycja Mijas

Paulina Milkowska

Piotr Miszczak

Mateusz Modzelewski

147


Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

ZARZĄDZANIE, STUDIA I STOPNIA

148

Łukasz Niemczewski

Monika Okulus

Małgorzata Ostrowska

Grażyna Owsiany

Agnieszka Pawlak

Paulina Pawlicka

Mateusz Poszytek

Marcin Rembacz

Iwona Rojek

Tomasz Rudko

Adam Rybicki

Sylwia Rydzewska

Marta Sakwa

Michał Siara

Małgorzata Skrzypczyńska

Szymon Skumiał

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Renata Sławska

Dagmara Szczepanek

Krzysztof Szulz

Rafał Tatara

Katarzyna Tonn

Magda Tywczyńska

Magdalena Want

Aneta Włodarz

Agnieszka Wójcik

Yanina Yauseyenka

Jakub Zadworny

Anna Skorupska-Plichta

149


PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH, STUDIA WALIDOWANE }}

Clifford Bates, Ph.D.

}}

prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski

}}

dr Jens Boysen

}}

dr hab. Andrzej Bryk

}}

dr Spasimir Domaradzki

}}

dr Bogna Gawrońska-Nowak

}}

dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

}}

dr Jarosław Jura

}}

dr Łukasz Konopielko

}}

dr Maciej Krzak

}}

dr Krzysztof Łazarski

}}

dr Rafał Matera

}}

dr Richard Mbewe

}}

dr Jarosław Neneman

}}

dr hab. Piotr Ostaszewski

}}

prof. n. dr hab. Mieczysław Puławski

}}

dr Maciej Turała

}}

dr Wiesław Wacławczyk

150

www.lazarski.pl


Album Absolwentów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania | Rocznik 2010/2011

STUDIA WALIDOWANE

Kacper Bartnicki

Marta Beker

Alisa Chernysh

Ievgen Diachok

Olga Ivanova

Katarzyna Jaworska

Marek Klimkowski

Anton Komyza

Julia Laweh

Anastasiya Makhnyova

Anastasiya Makhorina

Kseniya MIantsiuk

Bartłomiej Michalak

Ksenia Neikova

Herman Paliashchuk

Marta Ramanouskaya

151


STUDIA WALIDOWANE

152

Inna Rivna

Anastasiya Rusilka

Mateusz Tchórzewski

Jeremy Walkiewicz

Maciej Wnuk

Piotr Woszczyński

Katsiaryna Viktorskaya

www.lazarski.pl


Copyright © by Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2012-02-01 ISSN 2083-6961 Druk i oprawa: Polski Druk Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków tel. (22) 846 51 55 www.polskidruk.com.pl


Uczelnia Ĺ azarskiego, ul. Ĺšwieradowska 43, 02-662 Warszawa, e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl, www.lazarski.edu.pl

Album Absolwentów 2009/2010 - 2010/2011  
Album Absolwentów 2009/2010 - 2010/2011  

Album Absolwentów Uczelni Łazarskiego

Advertisement