Page 1

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES – JUNTES PER INTERCANVIADOR DE CALOR A PLAQUES Laygo Gaskets fabrica juntes per intercanviadors de calor aplicables al tractament de superfícies, un procés en el qual les parts metàl·liques s'han de netejar per poder afegir pintura o capes que protegeixin la superfície del desgast i la corrosió, i per tal d'aconseguir un propòsit decoratiu. És per aquest motiu que gairebé totes aquestes operacions impliquen operacions amb fluids que necessiten ser escalfats o refrigerats a través d'intercanviadors de calor a plaques. Normalment, els fluids circulen a través de l'intercanviador de calor mitjançant una bomba que fa servir aigua. I aquesta, al seu torn, pot refredar-se tant amb un refrigerador com amb un radiador. L'intercanviador de calor més comú en el tractament de superfícies és una simple bobina, encara que de vegades pot substituir-se per intercanviadors de calor a plaques externs que ofereixen molts avantatges:     

Menys requeriment pel que fa a volum de tanc i fluid. No hi ha risc de fer malbé les bobines quan els objectes es mouen dins del tanc. La recirculació del fluid proporciona una agitació que disminueix o elimina la necessitat d'utilitzar més agitadors. Manteniment econòmic. Possibilitat de disposar d'una unitat de reserva en cas de servei

Más información: www.laygo.es/ca/index.htm

Laygo Gaskets, S.L. - Avda de la Fama, 66-72 -08940, Cornellà de Llobregat. (BCN) info@laygo.com - Tel: 93.377.73.60 www.laygo.es | www.laygo.com

Tractament de superfícies - juntes per intercanviador de calor a plaques  

Laygo Gaskets fabrica juntes per intercanviadors de calor aplicables al tractament de superfícies, un procés en el qual les parts metàl·liqu...

Tractament de superfícies - juntes per intercanviador de calor a plaques  

Laygo Gaskets fabrica juntes per intercanviadors de calor aplicables al tractament de superfícies, un procés en el qual les parts metàl·liqu...

Advertisement