Page 1

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES – JUNTES PER INTERCANVIADOR DE CALOR A PLAQUES Laygo Gaskets fabrica juntes per intercanviadors de calor aplicables al tractament de superfícies, un procés en el qual les parts metàl·liques s'han de netejar per poder afegir pintura o capes que protegeixin la superfície del desgast i la corrosió, i per tal d'aconseguir un propòsit decoratiu. És per aquest motiu que gairebé totes aquestes operacions impliquen operacions amb fluids que necessiten ser escalfats o refrigerats a través d'intercanviadors de calor a plaques. Normalment, els fluids circulen a través de l'intercanviador de calor mitjançant una bomba que fa servir aigua. I aquesta, al seu torn, pot refredar-se tant amb un refrigerador com amb un radiador. L'intercanviador de calor més comú en el tractament de superfícies és una simple bobina, encara que de vegades pot substituir-se per intercanviadors de calor a plaques externs que ofereixen molts avantatges:     

Menys requeriment pel que fa a volum de tanc i fluid. No hi ha risc de fer malbé les bobines quan els objectes es mouen dins del tanc. La recirculació del fluid proporciona una agitació que disminueix o elimina la necessitat d'utilitzar més agitadors. Manteniment econòmic. Possibilitat de disposar d'una unitat de reserva en cas de servei

Más información: www.laygo.es/ca/index.htm

Laygo Gaskets, S.L. - Avda de la Fama, 66-72 -08940, Cornellà de Llobregat. (BCN) info@laygo.com - Tel: 93.377.73.60 www.laygo.es | www.laygo.com

Tractament de superfícies - juntes per intercanviador de calor a plaques  

Laygo Gaskets fabrica juntes per intercanviadors de calor aplicables al tractament de superfícies, un procés en el qual les parts metàl·liqu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you