Page 1

Por tfol i o Robi n Boer di jk


Por tfol i o • I k ben Robi n Boer di jk 19 jaar en kom ui t Wer ver shoof. I k doe de opl ei di ng I NOS op het Cl usi us Col l ege i n H oor n. I n mi jn por tfol i o heb i k wer k van school maar ook van wer k dat i k pr i vé heb gemaakt.


Photoshop l es


Portfolio  
Portfolio  

Dit is het portfolio van Robin Boerdijk