Page 1

FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

2

DE DISCUSSIÓCURSOS TÈCNICA I SUPERVISIÓ DE TRACTAMENTS PSICOTERAPÈUFORMACIÓ CONTINUADA TICS I DEL TREBALL EN XARXA DELS SOBRE TEMES DEGREUS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCENCIA SALUT MENTAL (PSICOSI, PATOLOGIES LÍMITS, TRASTORNS DE LA PERSONALITAT):

2009-2010

Docent:

Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (Franca).

Dates: Dissabte, 21-11-09 Horari: De 10h a 13:30h, de 15h a 18:30h Lloc:

FUNDACIÓ

FERRAN Fundació Ferran AnguloANGULO BARCELONA C/ Roger de Llúria nº 130, 3º,1ª Barcelona

Preu per sessió: 75 €, Estudiants 35 €. Traducció consecutiva

FUNDACIÓ FERRAN ANGULO C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a 08037 Barcelona Telèfon: 93.207.65.30 E-mail: ffa@fundacioferranangulo.org Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

1

VINCLE CLÍNICA I RECERCA:

Tècnica terapèutica de vídeo intervenció

Objectiu:

Formació en la tècnica de la utilització del microanàlisi de les interaccions a través de la vídeo intervenció per els trastorns relacionals greus, tant de pares i fills com de parelles.

Mètode de treball:

Presentació d’aspectes teòrics i supervisió de casos pràctics.

Docent:

Dr. George Downing: Psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de Formacions en psicoteràpia paresnens de la New York Freudian University.

Dates: Divendres, dissabte i diumenge 19, 20 i 21. Febrer 2010 Horari: De 10h a 13h i de 14:30h a 17:30h. Total hores: 18hs Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona Preu: 250€, estudiants 150€ Traducció consecutiva

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

2

DISCUSSIÓ TÈCNICA I SUPERVISIÓ DE TRACTAMENTS PSICOTERAPÈUTICS I DEL TREBALL EN XARXA DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS GREUS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCENCIA (PSICOSI, PATOLOGIES LÍMITS, TRASTORNS DE LA PERSONALITAT):

Docent:

Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França).

Dates: Dissabte, 21-11-09 Horari: De 10h a 13:30h, de 15h a 18:30h Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona Preu per sessió: 75 €, Estudiants 35 €. Traducció consecutiva

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

3

DISCUSSIÓ TÈCNICA I SUPERVISIÓ DE TRACTAMENTS PSICOTERAPÈUTICS I DE TREBALL EN XARXA DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS SEVERS DE L’ADULT JOVE I DE L’EDAT ADULTA (PSICOSI, PATOLOGIA BORDERLINE, CARACTEROPATIES I TRASTORNS DE LA PERSONALITAT):

Docent:

Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França).

Dates: Dissabtes, 16-01-10, 17-04-10. Horari: De 10h a 13:30h, de 15h a 18:30h Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona Preu per sessió: 75 €, Estudiants 35 €. Traducció consecutiva

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

4

CURS DE TÈCNICA PSICODRAMÀTICA PSICOANALÍTICA EN L’ABORDATGE PSICOTERAPÈUTIC DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS DE LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I EDAT ADULTA: Docent:

Dr. O. Bonard: Psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi.

Dates: Dissabtes: 12-12-09, 13-03-10, 29-05-10 Horari: De 10h a 13:30h, de 15h a 18:30h. Pràctiques: 3 places de pràctiques, Dijous de 19h a 21h, 44 hores de pràctiques i 20 hores de supervisió. Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona Preu del curs: 225 €, Estudiants 105 € Preu de les pràctiques 150 € Traducció consecutiva

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

5

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA EN PSICOPATOLOGIA I TRACTAMENTS PSICOTERAPÈUTICS DELS TRASTORNS PSICÒTICS DE LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I EDAT ADULTA. Adreçat a tots els professionals de les diferents agencies implicades en la Xarxa de Salut Mental.

Responsable del curs:

Dra. Ana Saez: Metge psicoterapeuta. Cap de l’Unitat Clínica de la Fundació Ferran Angulo.

Pràctiques:

URPI, HD, CSMIJ de Lleida (SEMIPE SLU).

Responsables:

Sra. C. Tello: Psicòloga, Responsable de formació,

docència i recerca de Sant Joan de Déu Lleida Serveis Salut Mental

Dr. J. Autonell:Psiquiatra, coordinador de la Unitat

de Formació i Docència de Hospital San Joan de Deu, Serveis de Salut Mental San Boi.

Numero d’hores: (2 CURSOS ACADÈMICS): 550 H/ curs Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

PROFESSIONALS DOCENTS Dr. George Downing: Psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de Formacions en psicoteràpia paresnens de la New York Freudian University. Dr. O. Bonard: Psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi. Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França).

Dra. Margarita Ibañez: Psicòloga adjunta de Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Psicoterapeuta de l’Unitat Clínica FFA.

Dra. Ana Saez: Metge psicoterapeuta. Cap de l’Unitat Clínica de la Fundació Ferran Angulo.

Sra. C. Tello: Psicòloga, Responsable de formació,

docència i recerca de Sant Joan de Déu Lleida Serveis Salut Mental

Dr. J. Autonell:Psiquiatra, coordinador de la Unitat

de Formació i Docència de Hospital San Joan de Deu, Serveis de Salut Mental San Boi.

Cursos 2009-2010


FUNDACIÓ

FERRAN ANGULO BARCELONA

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: FUNDACIÓ FERRAN ANGULO Telèfon: 93.207.65.30 Horari Secretaria: Dimarts de 9:30h-12:30h, Dimecres de 9:30h-12:30h i 16-19:30, Dijous de 9:30h-12:30h i 16h-19:30h E-mail: ffa@fundacioferranangulo.org

fundacio ferran angulo  

Cursos 2009-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you