15 Publications
3 Followers
Avalanche Prevention Center / Stredisko lavínovej prevencie
Avalanche Prevention Center / Stredisko lavínovej prevencie
Populárnonáučné články / Articles
Populárnonáučné články Strediska lavínovej prevencie