__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


2


www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a LavĂ­ny

Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen

3


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

4

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

5


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavína zo sedla Parichvost, Západné Tatry, 28. marec 2016

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

4 6

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

AMS Smrekovica, 18. január 2016

Prvý sneh na Baranci Západné Tatry, 8. september 2015

» » Hrebeň medzi Príslopom a Ráztokou, Západné Tatry, 13. október 2015

» »

» » »

Zimné podmienky na Plačlivom, Západné Tatry, 25. november 2015

» »

Pod Kráľovou hoľou, Nízke Tatry, 13. november 2015

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

7


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Od Sliezskeho domu do Velickej doliny, Vysoké Tatry, 11. december

» » » » » » » »

Pohľad z Gerlachu na západ, Vysoké Tatry, 11. december 2015

» » » »

» » »

Dosky pod Smutným sedlom, Západné Tatry, 21. január 2016 Smrekovica, Veľká Fatra, 18. január 2016

Jakubiná a Hrubý vrch, Západné Tatry, 22. január 2016

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

8

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavíny pod Lomnickým štítom, Skalnatá dolina, Vysoké Tatry, 22. február 2016

» » » » » » Stanica v Zamrznutom kotli, Vysoké Tatry, 27. február 2016

Poľana, Nízke Tatry, 9. marec 2016

»

»

Lavína zo sedla Parichvost, Západné Tatry, 31. marec 2016

» » » » » »

» » » »

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

9


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

November 2015

December 2015

Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

November 2015

December 2015

Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

November 2015

December 2015

Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

November 2015

December 2015

Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

November 2015

December 2015

Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

10

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

911


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Príslop, Západné Tatry, 28. január 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

12

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

13


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

14

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

15


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

16

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

17


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

18

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Prehľadávanie lavíniska pod Batizovskou próbou, Vysoké Tatry, 27. marec 2016

muži: 322

ženy: 39

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

19


stupeň / level

Schnee und Lawinen

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

vzdelanie / education

činnosť / activity

usmrtení / killed zranení / injured hĺbka / depth [cm] čas / time [min] na povrchu / above ground čiastočne / partial úplne / full strhnutí / people caught ohrození / threats

lokalita / locality

pohorie / mountains range čas / time

dátum / date

no.

20

www.laviny.sk www.hzs.sk Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

zasypaní / burials

Lavína pod Batizovskou próbou, Vysoké Tatry, 27. marec 2016


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Kotol pod Rysmi, Vysoké Tatry, 17. apríl 2017

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

19 21


22


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Zameriavanie lavínovej dráhy

Snehový profil z miesta odtrhu

Dráha lavíny a poloha strhnutých skialpinistov pred a po uvoľnenívankúši lavíny Stopy zostupujúcej dvojice končia na nafúkanom snehovom

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

23


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínového odtrhu na zostupovej trase

Odtrh dosahoval výšku od 10 do 120 cm

Nános bol tvorený tvrdými kryhami a veľkými blokmi snehu

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

24

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Lavínová dráha

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

Snehový profil z miesta odtrhu. Výška odtrhu dosahovala približne 55 cm.

25


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej dráhy pod Zvolenom

Snehový profil z miesta odtrhu. Nános tvrdej doskovej lavíny pod Zvolenom

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

26

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Pohľad do žľabu z odtrhovej zóny

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Snehový profil z miesta odtrhu.

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

27


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Vyhľadávanie na lavinisku

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

28

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Výstup na Snežnú kopu z Východnej Železnej brány, 14. február 2017

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

2929


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Pod Vyšným Baštovým sedlom, 1. marec 2017

Snehová nádielka na Príslope, Západné Tatry, 29. november 2016

Velická dolina, Vysoké Tatry, 9. december 2016

» »

Lomnické sedlo, Vysoké Tatry, 29. december 2016

Babky, Západné Tatry, 29. december 2016

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

30

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Kobylia dolina, ZápadnéTatry, 4. január 2017

Lavíny medzi Kraľovanmi a Párnicou, 5. február 2017

Lavíny na Liptovských kopách, Západné Tatry, 20. február 2017

Vysoké Tatry, 27. február 2017

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

31


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavíny v Smutnej doline , Západné Tatry, 25. marec 2017

Na hrebeni Veľkej Kamenistej ,Západné Tatry, 13. marec 2017

Ploská, Veľká Fatra, 31. marec 2017

Lavína v Stillovom žľabe, Vysoké Tatry, 8. apríl 2017

Lavína v Kartáriku - odtrh, Vysoké Tatry, 8. apríl 2017

Lavína v Kartáriku - nános, Vysoké Tatry, 8. apríl 2017

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

32

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Výška snehu na stanici ????, Vysoké Tatry, 3. marec 2017

Lavíny v Smutnej doline , Západné Tatry, 25. marec 2017

Veľká Studená dolina - Generál, Vysoké Tatry, 24. apríl 2017

Velická dolina, Vysoké Tatry, 11. máj 2017

Pohľad z Chopku na Ďumbier, Nízke Tatry, 1. apríl 2017

Žiarska dolina, Západné Tatry, 10. máj 2017

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

33


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Október 2016

November 2016

December 2016

Január 2017

Február 2017

Marec 2017

Apríl 2017

Máj 2017

Október 2016

November 2016

December 2016

Január 2017

Február 2017

Marec 2017

Apríl 2017

Máj 2017

Október 2016

November 2016

December 2016

Január 2017

Február 2017

Marec 2017

Apríl 2017

Máj 2017

Október 2016

November 2016

December 2016

Január 2017

Február 2017

Marec 2017

Apríl 2017

Máj 2017

Október 2016

November 2016

December 2016

Január 2017

Február 2017

Marec 2017

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

34

Apríl 2017

Máj 2017

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

935


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

36

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

37


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

38

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

39


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

40

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

41


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Záchranná akcia pod Východnou Železnou bránou, Vysoké Tatry, 8.apríl 2017

1st Level 2nd Level 3rd Level Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

42

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Horolezectvo - výstup / Climbing - ascent Skialpinizmus - zjazd / Skitouring - descent Skialpinizmus - výstup / Skitouring - ascent

Snowboarding Samovoľná lavína Pod Šiprúňom vo Veľkej Fatre, 12. marec 2017

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

Schnee und Lawinen

3943


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej dráhy

Schematický náčrt lavínovej dráhy

Odtrh lavíny

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

44

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Snehový profil z miesta odtrhu

Odtrh lavíny

Schematický náčrt druhej lavínovej dráhy v Derešskom kotli a situácia na nánose bezprostredne po zastavení lavíny

Odtrh lavíny

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

45


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Transport z lavíny

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

46

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schematický náčrt lavínovej dráhy

Na druhý deň bol už odtrh takmer zafúkaný

Vykopanie zasypanej

Záchranná akcia

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

47


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej nehody v Jazernej stene

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

48

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

• •

Odtrhlavíny nad Kartárikom

Schematický náčrt lavínovej dráhy

Nános lavíny pod Kartárikom

Schematický náčrt lavínovej nehody v sedle Sedielko

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

49


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

IKAR CISA Killarney, Írsko

Seminár o snehu COST

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

50

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

monitoring lavínovej situácie

Inštruktáž o lavínach pre verejnosť

ESA Living Planet Symposium

Deň Horskej záchrannej služby

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

51


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

IKAR CISA Borovec, Bulharsko

Vetromer na stanici Príslop (2142 m n.m.)

Opravy na stanici Príslop (2142 m n.m.)

Lavínové zábrany medzi Kraľovanmi a Párnicou

Nános lavíny na cestnej komunikácii medzi Kraľovanmi a Párnicou

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

52

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Stretnutie snehárov

Lavíny z Baranca pri posudzovaní svahov na preteky BOKAMI Západných Tatier

Lavíny z Volovca pri posudzovaní svahov na preteky BOKAMI Západných Tatier Lavíny z Volovca pri posudzovaní svahov na preteky BOKAMI Západných Tatier

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a Lavíny

53


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

EAWS Tutzing, Nemecko

Stanica na Zamrznutom plese bez odtrhnutého solárneho panelu

Poškodená stanica pod Hrubou kopou

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

54

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches Sneh a LavĂ­ny

55


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

»

» »

ü

»

» » » » » » » » » » » » »

» »

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

56

Schnee und Lawinen


57


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

58

Schnee und Lawinen


59


60

Avalanche yearbook 2015-2017  

Ročenka Strediska lavínovej prevencie za zimné sezóny 2013/2014 a 2014/2015

Avalanche yearbook 2015-2017  

Ročenka Strediska lavínovej prevencie za zimné sezóny 2013/2014 a 2014/2015

Profile for laviny
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded