Avalanche yearbook 2013 / 2015

Page 1

68


68


www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a LavĂ­ny

Snow and Avalanches

Schnee und Lawinen

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Jozef JANIGA Director of Mountain Rescue Service Riaditeľ Horskej záchrannej služby

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

2

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Marek BISKUPIČ Director of Avalanche Prevention Center Riaditeľ Strediska lavínovej prevencie

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

3


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Test stability snehovej pokrývky v Lukovom kotle, Nízke Tatry, 11. február 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

4

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

AMS pod Hrubou kopou, 14. február 2014

Prvý sneh pod Poľanou, Nízke Tatry, 18. september 2013

» »

Hrebeň medzi Bystrou a Kotlovou, Západné Tatry, 23. október 2013

» »

» » » » Malá základová lavína pod Kotlovou, Bystrá dolina, Západné Tatry, 27. november 2013

» » » » » Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

30 cm snehu na pozorovacej ploche Luková, Nízke Tatry, 26. november 2013

Kamenná chata pod Chopokom, 30. november 2013

Sneh a Lavíny

5


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Samovoľné splazy z vlhkého snehu na Príslope, Západné Tatry, 12. december 2013

» »

» » » » » » » » » Poprašok snehu na Baranci, Západné Tatry, 12. december 2013

Klin od Gáborovho sedla, Západné Tatry, 8. január 2014

» » » »

» » »

Severné steny Javorových štítov, Vysoké Tatry, 9. január 2014

Snehový splaz pod Kohútikom, Nízke Tatry, 23. január 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

6

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavína z mokrého snehu, Žiarska dolina, Západné Tatry, 13. február 2014

» » » »

»

Podpriemerná výška snehu v závere Račkovej doliny, Západné Tatry, 26. február 2014

» »

» »

Záver Kôprovej doliny zo Štrbského štítu, Vysoké Tatry, 13. marec 2014

» »

»

Sedlo Váha a Chata pod Rysmi, Vysoké Tatry, 15. marec 2014

» »

» » »

» » » » Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

7


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

» » » » » » Derešský kotol, Nízke Tatry, 11. apríl 2014

Svinica a Kozí vrch, Západné Tatry, 12. apríl 2014

Liptovské kopy, Západné Tatry, 12. apríl 2014

Hlinská dolina, Vysoké Tatry, 12. apríl 2014

» »

»

»

Rozsiahla tlaková níž nad našim územím, 15. máj 2014. Zdroj: SHMU

»

Kasprow vrch, 15. máj 2014. Zdroj: pkl.pl

Lomnický štít, Vysoké Tatry, 15. máj 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

8

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

» Rebro nad Zorou - Zojou v Žiarskej doline, 22. máj 2014

Kalamita nad Podbanským, 16. máj 2014

Odtrhy základových lavín na Príslope, 19. máj 2014

Pretrhnutím lavínovej hrádze došlo k strhnutiu mosta pod Žiarskou chatou, 22. máj 2014

Čelo nánosu lavíny zo Smreku, ktorá zahradila tok Smrerčianky, 22. máj 2014

SHMU Chopok

SHMU Lomnický štít

Rýchlosť vetra a nárazy vetra na Chopku a Lomnickom štíte od 10. do 16. mája 2015. Zdroj: SHMU

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

9


25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 29.11.13 30.11.13 1.12.13 2.12.13 3.12.13 4.12.13 5.12.13 6.12.13 7.12.13 8.12.13 9.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13 14.12.13 15.12.13 16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13 21.12.13 22.12.13 23.12.13 24.12.13 25.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 29.12.13 30.12.13 31.12.13 1.1.14 2.1.14 3.1.14 4.1.14 5.1.14 6.1.14 7.1.14 8.1.14 9.1.14 10.1.14 11.1.14 12.1.14 13.1.14 14.1.14 15.1.14 16.1.14 17.1.14 18.1.14 19.1.14 20.1.14 21.1.14 22.1.14 23.1.14 24.1.14 25.1.14 26.1.14 27.1.14 28.1.14 29.1.14 30.1.14 31.1.14 1.2.14 2.2.14 3.2.14 4.2.14 5.2.14 6.2.14 7.2.14 8.2.14 9.2.14 10.2.14 11.2.14 12.2.14 13.2.14 14.2.14 15.2.14 16.2.14 17.2.14 18.2.14 19.2.14 20.2.14 21.2.14 22.2.14 23.2.14 24.2.14 25.2.14 26.2.14 27.2.14 28.2.14 1.3.14 2.3.14 3.3.14 4.3.14 5.3.14 6.3.14 7.3.14 8.3.14 9.3.14 10.3.14 11.3.14 12.3.14 13.3.14 14.3.14 15.3.14 16.3.14 17.3.14 18.3.14 19.3.14 20.3.14 21.3.14 22.3.14 23.3.14 24.3.14 25.3.14 26.3.14 27.3.14 28.3.14 29.3.14 30.3.14 31.3.14 1.4.14 2.4.14 3.4.14 4.4.14 5.4.14 6.4.14 7.4.14 8.4.14 9.4.14 10.4.14 11.4.14 12.4.14 13.4.14 14.4.14 15.4.14 16.4.14 17.4.14 18.4.14 19.4.14 20.4.14 21.4.14 22.4.14 23.4.14 24.4.14 25.4.14 26.4.14 27.4.14 28.4.14 29.4.14 30.4.14 1.5.14 2.5.14

25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 29.11.13 30.11.13 1.12.13 2.12.13 3.12.13 4.12.13 5.12.13 6.12.13 7.12.13 8.12.13 9.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13 14.12.13 15.12.13 16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13 21.12.13 22.12.13 23.12.13 24.12.13 25.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 29.12.13 30.12.13 31.12.13 1.1.14 2.1.14 3.1.14 4.1.14 5.1.14 6.1.14 7.1.14 8.1.14 9.1.14 10.1.14 11.1.14 12.1.14 13.1.14 14.1.14 15.1.14 16.1.14 17.1.14 18.1.14 19.1.14 20.1.14 21.1.14 22.1.14 23.1.14 24.1.14 25.1.14 26.1.14 27.1.14 28.1.14 29.1.14 30.1.14 31.1.14 1.2.14 2.2.14 3.2.14 4.2.14 5.2.14 6.2.14 7.2.14 8.2.14 9.2.14 10.2.14 11.2.14 12.2.14 13.2.14 14.2.14 15.2.14 16.2.14 17.2.14 18.2.14 19.2.14 20.2.14 21.2.14 22.2.14 23.2.14 24.2.14 25.2.14 26.2.14 27.2.14 28.2.14 1.3.14 2.3.14 3.3.14 4.3.14 5.3.14 6.3.14 7.3.14 8.3.14 9.3.14 10.3.14 11.3.14 12.3.14 13.3.14 14.3.14 15.3.14 16.3.14 17.3.14 18.3.14 19.3.14 20.3.14 21.3.14 22.3.14 23.3.14 24.3.14 25.3.14 26.3.14 27.3.14 28.3.14 29.3.14 30.3.14 31.3.14 1.4.14 2.4.14 3.4.14 4.4.14 5.4.14 6.4.14 7.4.14 8.4.14 9.4.14 10.4.14 11.4.14 12.4.14 13.4.14 14.4.14 15.4.14 16.4.14 17.4.14 18.4.14 19.4.14 20.4.14 21.4.14 22.4.14 23.4.14 24.4.14 25.4.14 26.4.14 27.4.14 28.4.14 29.4.14 30.4.14 1.5.14 2.5.14 25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 29.11.13 30.11.13 1.12.13 2.12.13 3.12.13 4.12.13 5.12.13 6.12.13 7.12.13 8.12.13 9.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13 14.12.13 15.12.13 16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13 21.12.13 22.12.13 23.12.13 24.12.13 25.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 29.12.13 30.12.13 31.12.13 1.1.14 2.1.14 3.1.14 4.1.14 5.1.14 6.1.14 7.1.14 8.1.14 9.1.14 10.1.14 11.1.14 12.1.14 13.1.14 14.1.14 15.1.14 16.1.14 17.1.14 18.1.14 19.1.14 20.1.14 21.1.14 22.1.14 23.1.14 24.1.14 25.1.14 26.1.14 27.1.14 28.1.14 29.1.14 30.1.14 31.1.14 1.2.14 2.2.14 3.2.14 4.2.14 5.2.14 6.2.14 7.2.14 8.2.14 9.2.14 10.2.14 11.2.14 12.2.14 13.2.14 14.2.14 15.2.14 16.2.14 17.2.14 18.2.14 19.2.14 20.2.14 21.2.14 22.2.14 23.2.14 24.2.14 25.2.14 26.2.14 27.2.14 28.2.14 1.3.14 2.3.14 3.3.14 4.3.14 5.3.14 6.3.14 7.3.14 8.3.14 9.3.14 10.3.14 11.3.14 12.3.14 13.3.14 14.3.14 15.3.14 16.3.14 17.3.14 18.3.14 19.3.14 20.3.14 21.3.14 22.3.14 23.3.14 24.3.14 25.3.14 26.3.14 27.3.14 28.3.14 29.3.14 30.3.14 31.3.14 1.4.14 2.4.14 3.4.14 4.4.14 5.4.14 6.4.14 7.4.14 8.4.14 9.4.14 10.4.14 11.4.14 12.4.14 13.4.14 14.4.14 15.4.14 16.4.14 17.4.14 18.4.14 19.4.14 20.4.14 21.4.14 22.4.14 23.4.14 24.4.14 25.4.14 26.4.14 27.4.14 28.4.14 29.4.14 30.4.14 1.5.14 2.5.14 25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 29.11.13 30.11.13 1.12.13 2.12.13 3.12.13 4.12.13 5.12.13 6.12.13 7.12.13 8.12.13 9.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13 14.12.13 15.12.13 16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13 21.12.13 22.12.13 23.12.13 24.12.13 25.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 29.12.13 30.12.13 31.12.13 1.1.14 2.1.14 3.1.14 4.1.14 5.1.14 6.1.14 7.1.14 8.1.14 9.1.14 10.1.14 11.1.14 12.1.14 13.1.14 14.1.14 15.1.14 16.1.14 17.1.14 18.1.14 19.1.14 20.1.14 21.1.14 22.1.14 23.1.14 24.1.14 25.1.14 26.1.14 27.1.14 28.1.14 29.1.14 30.1.14 31.1.14 1.2.14 2.2.14 3.2.14 4.2.14 5.2.14 6.2.14 7.2.14 8.2.14 9.2.14 10.2.14 11.2.14 12.2.14 13.2.14 14.2.14 15.2.14 16.2.14 17.2.14 18.2.14 19.2.14 20.2.14 21.2.14 22.2.14 23.2.14 24.2.14 25.2.14 26.2.14 27.2.14 28.2.14 1.3.14 2.3.14 3.3.14 4.3.14 5.3.14 6.3.14 7.3.14 8.3.14 9.3.14 10.3.14 11.3.14 12.3.14 13.3.14 14.3.14 15.3.14 16.3.14 17.3.14 18.3.14 19.3.14 20.3.14 21.3.14 22.3.14 23.3.14 24.3.14 25.3.14 26.3.14 27.3.14 28.3.14 29.3.14 30.3.14 31.3.14 1.4.14 2.4.14 3.4.14 4.4.14 5.4.14 6.4.14 7.4.14 8.4.14 9.4.14 10.4.14 11.4.14 12.4.14 13.4.14 14.4.14 15.4.14 16.4.14 17.4.14 18.4.14 19.4.14 20.4.14 21.4.14 22.4.14 23.4.14 24.4.14 25.4.14 26.4.14 27.4.14 28.4.14 29.4.14 30.4.14 1.5.14 2.5.14

25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 29.11.13 30.11.13 1.12.13 2.12.13 3.12.13 4.12.13 5.12.13 6.12.13 7.12.13 8.12.13 9.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13 14.12.13 15.12.13 16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13 21.12.13 22.12.13 23.12.13 24.12.13 25.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 29.12.13 30.12.13 31.12.13 1.1.14 2.1.14 3.1.14 4.1.14 5.1.14 6.1.14 7.1.14 8.1.14 9.1.14 10.1.14 11.1.14 12.1.14 13.1.14 14.1.14 15.1.14 16.1.14 17.1.14 18.1.14 19.1.14 20.1.14 21.1.14 22.1.14 23.1.14 24.1.14 25.1.14 26.1.14 27.1.14 28.1.14 29.1.14 30.1.14 31.1.14 1.2.14 2.2.14 3.2.14 4.2.14 5.2.14 6.2.14 7.2.14 8.2.14 9.2.14 10.2.14 11.2.14 12.2.14 13.2.14 14.2.14 15.2.14 16.2.14 17.2.14 18.2.14 19.2.14 20.2.14 21.2.14 22.2.14 23.2.14 24.2.14 25.2.14 26.2.14 27.2.14 28.2.14 1.3.14 2.3.14 3.3.14 4.3.14 5.3.14 6.3.14 7.3.14 8.3.14 9.3.14 10.3.14 11.3.14 12.3.14 13.3.14 14.3.14 15.3.14 16.3.14 17.3.14 18.3.14 19.3.14 20.3.14 21.3.14 22.3.14 23.3.14 24.3.14 25.3.14 26.3.14 27.3.14 28.3.14 29.3.14 30.3.14 31.3.14 1.4.14 2.4.14 3.4.14 4.4.14 5.4.14 6.4.14 7.4.14 8.4.14 9.4.14 10.4.14 11.4.14 12.4.14 13.4.14 14.4.14 15.4.14 16.4.14 17.4.14 18.4.14 19.4.14 20.4.14 21.4.14 22.4.14 23.4.14 24.4.14 25.4.14 26.4.14 27.4.14 28.4.14 29.4.14 30.4.14 1.5.14 2.5.14

Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

10 www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Zber údajov z meteobúdky na Lukovej, Nízke Tatry, 17. apríl 2014

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

11


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Snehomerná a meteorologická pozorovacia plocha v Jasnej

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

12

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

13


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

14

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

15


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

16

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

17


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Monitoring lavínovej situácie z paluby vrtuľníka MI-171 letky Ministerstva vnútra SR, Západné Tatry, 12. február 2015

Počet zaznamenaných lavín v jednotlivých pohoriach

Doliny s najväčším počtom zaznamenaných lavín

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

18

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Priemerná dĺžka lavínovej dráhy, nadmorská výška odtrhu a nadmorská výška nánosu pozorovaných lavín v jednotlivých lavínových pohoriach Slovenska

Najdlhšia lavína bola zaznamenaná v centrálnom žľabe Príslopu (15. máj 2014, foto vľavo), druhá najdlhšia bola zaznamenaná v Tristárskej doline zo svahov Havrana (14. marec 2014, foto v strede). Takmer 600 m dosahovala aj lavína zo svahu Smreka v Žiarskej doline (1. február 2014, foto vpravo).

Jeden z najvyšších odtrhov (1,5 m) sme zaznamenali pri lavíne zo svahu Smreka v Žiarskej doline 15. mája 2014. Uvoľnená lavína bola zároveň jednou z najdlhších - 590 m ( foto vľavo a v strede). Lavína s najdlhším odtrhom (250 m) pod Baníkovskou Ihlou v Roháčskej doline (foto vpravo).

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

19


20

ROHÁČSKA

ROHÁČSKA

ŽIARSKA ŽIARSKA

ROHÁČSKA

BYSTRÁ ROHÁČSKA

BYSTRÁ

ŽIARSKA BYSTRÁ

ŽIARSKA

ŽIARSKA

KAMENISTÁ

JALOVECKÁ

ŽIARSKA

ŽIARSKA ŽIARSKA

ŽIARSKA

BYSTRÁ ŽIARSKA

dolina

dolina

56

25

31

22

16

39

5

29

16

16

15

1975

2040

45

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

lokalita

Veľká Kopa

Smrek Veľká Kopa

13. 2. 2014

13. 2. 2014

12

13

Ďumbiersky kotol

Ďumbiersky kotol

49

35

1760

1750

1800

19

1840

sedlo Poľana

16

DEMÄNOVSKÁ

1615

15 13. 2. 2014 14. 2. 2014 DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 28

1. 3. 2014

1815

1895

1900

1900

1875

1870

1945

1870

1775

1850

1900

1990

1940

1850

19

sedlo Poľana

DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 31 DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 30

DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 34

DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 34

49 Luková DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 28 DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 35

DEMÄNOVSKÁ

DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 33

JÁNSKA

JÁNSKA

A

B 1640

1660

1480

1260

1870

1770

1765

1840

1845

1865

1770

1710

1920

1890

1930

1860

1880

1850

1505

1730

1570

1529

1529

1850

1615

JZ

1690

1575

1700

1700

1670

1650

1795

1650

1650

1718

1685

1700

1650

1600

1900

1710

človekom

človekom

človekom

človekom

človekom

40°+

40°+

40°+

40°+

40°+

40°+

40°+

40°+

40°+ spontánne

spontánne

odstrelom

človekom

spontánne

spontánne

spontánne

človekom

človekom

človekom

30-35° spontánne

30-35° spontánne

35-40°

40°+

30-35°

30-35°

35-40°

JZ

JZ

SZ

J

J

S

spontánne

40°+

40°+

40°+

35-40°

40°+

40°+

30-35°

40°+

35-40°

40°+

40°+

35-40°

35-40°

spontánne

spontánne

spontánne

človekom

človekom

spontánne

človekom

človekom

človekom

spontánne

človekom

človekom

človekom

príčina vzniku

35-40° spontánne

35-40° spontánne

40°+

človekom

30-35° spontánne

SV 35-40°

V

SV 30-35° spontánne

SSV

SSZ

S

S

SSZ

SV

V

SSV

S

S

S

SZ

spontánne

35-40° spontánne

40°+

ZSZ 35-40° spontánne

ZSZ 35-40° spontánne

SV 30-35° spontánne

J

J

príčina vzniku

30-35° spontánne

SSZ 30-35°

SSZ

V

JZ

V

J

J

J

JZ

Z

SZ

JZ

SZ

SZ

SZ

nadmorská odtrh číslo výška svah odtrh nános exp. sklon

29

29

24

DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 35 35 JÁNSKA Ďumbiersky kotol

14 13. 2. 2014 14. 2. 2014 DEMÄNOVSKÁ

12. 2. 2014

10. 2. 2014

8

11

10. 2. 2014

7

12. 2. 2014

10. 2. 2014

6

12. 2. 2014

6. 2. 2014

5

9

1. 2. 2014

4

10

1. 2. 2014

3

1925

1955

1975

2060

2025

40

40

C

1880

240

1990

2060

1970

2000

1960

1550

1950

1850

1823

1823

1920

1630

nadmorská odtrh výška odtrh nános exp. sklon

Príslop - centrálny žľab 54 ABC 1880

Plačlivô Baníkov

Plačlivô

Tri Kopy - Smutné sedlo 39

Tri Kopy - Smutné sedlo 41 Tri Kopy - Smutné sedlo 41

Baníkov

Grúň Spálená

Hrbáč

Tri Kopy - Smutné sedlo 41 13 Bystrá

Tri Kopy - Smutné sedlo 41

A

A

číslo svah

0 Kamenistá Tri Kopy - Smutné sedlo 41

Salatínsky vrch

Smrek

pod Barancom Nohavice

Čierne steny

Kotlová Prostredný Grúň

lokalita

23.1.2014 DEMÄNOVSKÁ východný Derešský kotol 34

do

31. 1 2014

22.1.2014

od

výskyt

2

1

ID

TICHÁ

ŽIARSKA TICHÁ

ŽIARSKA

ROHÁČSKA 22 9. 4. 2014 10. 4. 2014 ŽIARSKA

15. 5. 2014

3. 4. 2014

20

26

3. 4. 2014

19

15. 5. 2014

27. 3. 2014

18

25

27. 3. 2014

17

15. 5. 2014

20. 3. 2014

16

24

18. 3. 2014

15

15. 5. 2014

13. 2. 2014

14

23

13. 2. 2014

13

3. 4. 2014

12. 2. 2014

12

21

12. 2. 2014

11

4. 2. 2014

7

10. 2. 2014

1. 2. 2014

6

10

1. 2. 2014

5

5. 2. 2014

31. 1 2014

4

10. 2. 2014

31. 1 2014

3

9

31. 1 2014

8

27.11.2013

do

2

od

výskyt

1

ID

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

tvrdá doska

mäkká doska

mäkká doska

tvrdá doska

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

tvrdá doska

tvrdá doska

mäkká doska

mäkká doska

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

mäkká doska mäkká doska

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

sklzná plocha

základová

základová

základová

základová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

pov./základová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

základová

sklzná plocha

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

forma odtrhu

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

bodový

bodový

bodový

čiarový

bodový

bodový

čiarový

čiarový

bodový

bodový

čiarový

bodový

bodový

bodový

bodový

bodový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

čiarový

forma odtrhu

nový

nový/starý

nový/starý

nový

nový/starý

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

kvalita snehu

starý

starý

nový/starý

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový/starý

nový

nový

nový

starý

nový/starý

nový

nový

nový

nový

kvalita snehu 1

1,5

0,3 0,8

0,2 0,6

0,3 0,3

0,3 0,3

0,5 0,15

0,5

50

60

50

90

250

200

150

200

50

20

20

45

15

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

vlhký

vlhký

suchý

suchý

0,2

1

1

1,5

0,5 0,7

0,4 0,7

0,3

1

0,5

0,5

100

20

100

40

200

30

100

50

100

8

hrúbka vlhkosť zlomu dĺžka snehu od do zlomu

mokrý

mokrý

0,5 1,5

mokrý 0,8 1,2

vlhký

vlhký

vlhký

vlhký

vlhký

vlhký

suchý

suchý

suchý

vlhký

suchý

vlhký

mokrý

mokrý

mokrý

mokrý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

suchý

hrúbka vlhkosť zlomu dĺžka snehu zlomu od do

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

tvar dráhy

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

plošná

plošná

žľabová

žľabová

plošná

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

tvar dráhy

15

10

1

1

1

2

1

1

160

150

1

1

100

3

5

5

5

5

10

50

7

7

17

2

200

16

590

1100

250

180

180

200

200

260

250

250

150

150

160

160

170

145

90

430

600

100

100

25

35

30

5

5

5

10

10

15

200

15

5

100

7

7

10

5

10

50

7

7

17

16

200

150

25

50

20

25

50

60

120

50

50

120

100

30

40

10

110

220

30

30

35

15

5

4

1

1

1

1

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

1,3

1

1,5

2,5

0,7

1

1

1

1

0,7

0,5

dráha hrúbka nános lavíny nánosu šírka dĺžka šírka dĺžka max Ø

kĺzavý

kĺzavý

vír./kĺz.

vír./kĺz.

vír./kĺz.

vír./kĺz.

kĺzavý

vír./kĺz.

vír./kĺz.

vír./kĺz.

kĺzavý

vírivý

vírivý

vírivý

80

20

30

5

15

10

20

270

60

200

300

450

450

95

310

450

200

190

250

350

500

60

400

30

20

30

150

20

100

70

15

50

25

40

30

50

250

50

150

150

100

50

200

2

1

1,5

1

1,5

0,9

0,8

0,5

1

1

1

0,3

hrúbka dráha nános typ lavíny nánosu pohybu šírka dĺžka šírka dĺžka max Ø

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

vír./kĺz.

kĺzavý

vír./kĺz.

vír./kĺz.

vír./kĺz.

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

vírivý

kĺzavý

kĺzavý

typ pohybu

2 ohrození a strhnutí

2 ohrození a strhnutí

3 ohrození - 1 strhnutý

3 ohrození

1 ohrozený - strhnutý

3 ohrození a strhnutí

1 ohrozený - strhnutý a zranený

2 ohrození a strhnutí

poznámka, ohrozenie

6 strhnutých skialpinistov - 3 zranení

1 ohrozený

2 ohrození

2 ohrození

1 ohrozený a strhnutý

1 ohrozený

1 ohrozený

3 ohrození - 3 strhnutí

poznámka, ohrozenie

Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen


do

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

dolina

47

Čertov chrbát Hlinský potok

VELICKÁ KÔPROVÁ

22. 1. 2014

5

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches 36

96 83 34

Lomnický štít Slavkovský štít Malý Kežmarský štít (Bocekov vodopád) Ľadový štít

Kežmarský štít

Hrebeň Bášt

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

MALÁ STUDENÁ DOL.

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

MLYNICKÁ

MLYNICKÁ

MLYNICKÁ

9. 2. 2014 10. 2. 2014

11. 2. 2014

13. 2. 2014

13. 2. 2014

24. 2. 2014

24. 2. 2014

25. 2. 2014

12. 3. 2014

9

10

11

12

13

14

15

16

17

85 32 177 99 29 30 84

Rysy

Jahňací štít

Hrubý štít

Hlinský potok Ľadová kotlina

Hrebeň Bášt

Veľká Zmrzlá dolina Zmrznutý kotol

BIELOVODSKÁ

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

KÔPROVÁ

KÔPROVÁ

MENGUSOVSKÁ

MLYNICKÁ

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY BIELOVODSKÁ

27. 3. 2014

30. 3. 2014

11. 4. 2014

11. 4. 2014

18. 4. 2014

23. 4. 2014

15. 5. 2014

19

20

21

22

23

24

25

1

ID

do

14. 3. 2014

od

výskyt

BELANSKÝ POTOK

Havran

lokalita

89

Malý Kežmarský štít (Bocekov vodopád)

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

24. 3. 2014

18

dolina

67

sedlo Prielom

VEĽKÁ STUDENÁ DOL.

15. 3. 2014

7

číslo svah

177

59

Furkotský štít

MLYNICKÁ

26 15. 5. 2014 16. 5. 2014

70

18

sedlo nad Širokým žľabom Veľké Solisko

89

113

93

Malý Kežmarský štít

SKALNATÁ VEĽKÁ STUDENÁ DOL.

2. 2. 2014

DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

26. 1. 2014

1. 2. 2014

8

7

107

83

Garajova strážnica

KÔPROVÁ

21. 1. 2014

4

6 23. 1. 2014 24. 1. 2014

204

Kolový kotol

JAVOROVÁ

62

50

číslo svah

Malá Zmrzlá dolina Veľká Zmrzlá dolina

lokalita

13. 12 2013

9.12.2013 10.12.2013 DOL. KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY

26. 11. 2013

od

výskyt

3

2

1

ID

2070

1550

1936

1620

1683

1929

1650

2050

2200

1980

1780

2012

1530

1945

1650

1870

1500

1550

2190

V

>40°

2060

1420

spontánne

príčina vzniku

>40°

>40° spontánne

spontánne

35-40° spontánne

>40°

SSZ

S

JZ

S

SV

JZ

JV

S

SZ

V

V

V

Z

JZ

JV

S

SV

VSV

spontánne

človekom

človekom

spontánne

spontánne

človekom

spontánne

>40°

>40°

35-40°

>40°

>40°

40°+

spontánne

príčina vzniku

spontánne

spontánne

spontánne

človekom

spontánne

spontánne

35-40° spontánne

>40°

>40°

35-40°

>40°

spontánne

35-40° spontánne

>40°

35-40° spontánne

>40°

>40°

SV 30-35° spontánne

S

SSV 35-40° spontánne

V

SV

Z

SV 35-40° spontánne

nadmorská odtrh výška odtrh nános exp. sklon

2200

1750

2140

2318

2100

2300

2250

2000

2200

2035

1975

2050

2340

nadmorská odtrh výška odtrh nános exp. sklon

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

mäkká doska

čiarový

forma odtrhu

čiarový

čiarový

bodový

bodový

čiarový

bodový

bodový

bodový

čiarový

čiarový

čiarový

forma odtrhu

pov./základová

sklzná plocha

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

povrchová

sklzná plocha

starý

kvalita snehu

starý

nový

starý

nový

starý

starý

starý

nový

starý

starý

starý

starý

nový/starý

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

nový

kvalita snehu

1,2

200

200

5

220

mokrý

hrúbka vlhkosť zlomu dĺžka snehu zlomu od do

mokrý

vlhký

mokrý

suchý

mokrý

vlhký

vlhký

suchý

mokrý

mokrý

mokrý

suchý

suchý

mokrý

1

0,2 0,7

mokrý 0,5

suchý

suchý

suchý

mokrý

suchý

suchý

suchý

hrúbka vlhkosť zlomu dĺžka snehu zlomu od do

žľabová

tvar dráhy

žľabová

plošná

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

plošná

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

žľabová

tvar dráhy

kĺzavý

230

375

300

100

380

320

230

300

120

200

700

180

30

80

50

35

50

6

80

15

25

100

80

180

175

120

100

30

100

90

190

50

50

200

150

1

1,5

1

0,5

0,8

1,5

1

2

0,4

0,8

0,5

0,25

0,5

0,8

0,5

0,5

1

0,5

2 ohrození - 1 strhnutý

5 strhnutí - 2 čiastočne zasypaní a zranení

5 ohrození, 2 strhnutí 1 mŕtvy

3 ohrození, 2 strhnutí, 1 zasypaný a zranený

poznámka, ohrozenie

950

dráha hrúbka nános lavíny nánosu poznámka, ohrozenie šírka dĺžka šírka dĺžka max Ø

30

10

5

4

1

3

3

5

200

10

150

5

5

10

dráha hrúbka nános lavíny nánosu šírka dĺžka šírka dĺžka max Ø

typ pohybu

kĺzavý

kĺzavý

vírivý

kĺzavý

kĺzavý

vírivý

kĺzavý

kĺzavý

kĺzavý

vírivý

kĺzavý

vírivý

vírivý

kĺzavý

vírivý

vír./kĺz.

vírivý

typ pohybu

www.laviny.sk www.hzs.sk Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a Lavíny

21


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Transport obete lavíny pod sedlom Prielom, Veľká Studená dolina, 15. marec 2014

muži: 309 ženy: 39

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

22

Schnee und Lawinen


stupeň / level vzdelanie / education

činnosť / activity

usmrtení / killed zranení / injured hĺbka / depth [cm] čas / time [min] na povrchu / above ground čiastočne / partial úplne / full strhnutí / people caught ohrození / threats

lokalita / locality

pohorie / mountains range čas / time

dátum / date

no.

Sneh a Lavíny

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center www.laviny.sk www.hzs.sk

zasypaní / burials

23


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Nános mäkkej doskovej lavíny vo Veľkej Zmrzlej doline, 27. máj 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

24

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

25


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej dráhy v žľabe Baranca

Snehový profil z miesta odtrhu

Tvrdá doska z vetrom ubitého snehu

Dráha lavíny a poloha strhnutých skialpinistov pred a po uvoľnení lavíny

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

26

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schematický náčrt lavínovej dráhy v masíve Ďumbiera

Nabalenie a transport zraneného horolezca prebiehal v nočných hodinách

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Zimná lezecká cesta „Modrý ľad“

Sneh a Lavíny

27


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavínová dráha bola približne 250 m dlhá

Snehový profil z miesta odtrhu. Výška odtrhu dosahovala približne 55 cm.

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

28

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schematický náčrt lavínovej dráhy vo Východnom Derešskom kotli

Snehový profil z miesta odtrhu.

Lavínový nános typický pre mäkkú doskovú lavínu

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

29


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Snehový profil z miesta odtrhu

Schematický náčrt druhej lavínovej dráhy v Derešskom kotli a situácia na nánose bezprostredne po zastavení lavíny

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

30

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Schematický náčrt lavínovej dráhy v masíve Satana a poloha skialpinistov pri strhnutí

Lavínový nános sa pri vyústení žľabu rozplynul

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

31


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Dohľadávanie obete lavíny za pomoci psov prebiehalo 2 dni

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

32

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Nárazy vetra na AMS Ľadové pleso počas 15. marca 2014

Približný schematický náčrt lavínovej dráhy

Teplota vzduchu, smer vetra a výška snehovej pokrývky od 13. do 16. marca 2014, AMS Ľadové pleso

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

33


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej dráhy a poloha skialpinistov pred strhnutím a po zastavení lavíny

Obaja úplne zasypaní skialpinisti mali obrovské šťastie

Situácia na nánose bezprostredne po zastavení lavíny

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

34

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt lavínovej dráhy a poloha horolezcov pred strhnutím a po zastavení lavíny foto: www.tatry.nfo.sk

Lavínový nános sa pri vyústení žľabu rozplynul

Spontánne lavíny v bezprostrednom okolí potvrdzujúce lavínovú aktivitu

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

35


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Cestou do Lúčneho sedla, Žiarska dolina, Západné Tatry, 6. január 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

36

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Inštalácia AMS na Príslope, Západné Tatry, 28. január 2015

» » »

Poľský hrebeň od Zmrznutého kotla, Bielovodská dolina, Vysoké Tatry, 29. október 2014

»

»

Žiarska dolina, začiatok Kubovho žľabu z Príslopu, Západné Tatry, 26. november 2014

»

» » »

Inštalácia AMS nad Ďurkovou, Nízke Tatry, 27. november 2014

» » »

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

37


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Podpriemerná výška snehu na Chate M. R. Štefánika, Nízke Tatry, 30. december 2014

Nesúvislá snehová pokrývka na hrebeni Príslopu, Západné Tatry, 5. december 2014

» » » »

30 cm nového snehu pod Lúčnym sedlom, Žiarska dolina, Západné Tatry, 6. január 2015

»

»

» » Samovoľne uvoľnená lavína zo sedla Závrat, Veľká studená dolina Vysoké Tatry, 7. január 2015

» »

Maximálne nárazy vetra 17. januára na vybraných pozorovacích lokalitách SHMU

Vývoj výšky snehovej pokrývky na vybraných pozorovacích plochách, upravené podľa SHMÚ

Extrémne silná námraza na senzoroch AMS Krížna, Veľká Fatra, 26. január 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

38

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

» » »

Mengusovská dolina, Vysoké Tatry, 2. február 2015

Menšia lavína z nového snehu, Klin, Západné Tatry, 6. február 2015

»

»

»

»

»

» »

»

Lavína z ťažkého vlhkého snehu z Príslopu v Žiarskej doline, Západné Tatry, 8. marec 2015

» »

Na severných svahoch sa nachádzali neprerobené, málo stabilné druhy snehu (v tomto prípade výrazná vrstva snehových krúpok), Vysoké Tatry, 29. marec 2015

Zvýšené až veľké lavínové nebezpečenstvo takmer vo všetkých stredoeurópskych horských oblastiach, 30. marec 2015

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

39


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

» »

Stav snehovej pokrývky na Smrekovici, Veľká Fatra, 15. apríl 2015

»

Predné a Zadné Soliskové sedlo, Vysoké Tatry, 5. apríl 2015

»

»

»

Vývoj výšky snehovej pokrývky a veternosti na vybraných pozorovacích plochách, upravené podľa SHMÚ

» » »

Zvyšky snehu v závere Kamenistej doliny, Západné Tatry, 29. máj 2015

Baníkovský kotol stále plný snehu, Západné Tatry, 18. máj 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

40

Schnee und Lawinen


20.11.14 21.11.14 22.11.14 23.11.14 24.11.14 25.11.14 26.11.14 27.11.14 28.11.14 29.11.14 30.11.14 1.12.14 2.12.14 3.12.14 4.12.14 5.12.14 6.12.14 7.12.14 8.12.14 9.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14 13.12.14 14.12.14 15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14 20.12.14 21.12.14 22.12.14 23.12.14 24.12.14 25.12.14 26.12.14 27.12.14 28.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14 1.1.15 2.1.15 3.1.15 4.1.15 5.1.15 6.1.15 7.1.15 8.1.15 9.1.15 10.1.15 11.1.15 12.1.15 13.1.15 14.1.15 15.1.15 16.1.15 17.1.15 18.1.15 19.1.15 20.1.15 21.1.15 22.1.15 23.1.15 24.1.15 25.1.15 26.1.15 27.1.15 28.1.15 29.1.15 30.1.15 31.1.15 1.2.15 2.2.15 3.2.15 4.2.15 5.2.15 6.2.15 7.2.15 8.2.15 9.2.15 10.2.15 11.2.15 12.2.15 13.2.15 14.2.15 15.2.15 16.2.15 17.2.15 18.2.15 19.2.15 20.2.15 21.2.15 22.2.15 23.2.15 24.2.15 25.2.15 26.2.15 27.2.15 28.2.15 1.3.15 2.3.15 3.3.15 4.3.15 5.3.15 6.3.15 7.3.15 8.3.15 9.3.15 10.3.15 11.3.15 12.3.15 13.3.15 14.3.15 15.3.15 16.3.15 17.3.15 18.3.15 19.3.15 20.3.15 21.3.15 22.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 27.3.15 28.3.15 29.3.15 30.3.15 31.3.15 1.4.15 2.4.15 3.4.15 4.4.15 5.4.15 6.4.15 7.4.15 8.4.15 9.4.15 10.4.15 11.4.15 12.4.15 13.4.15 14.4.15 15.4.15 16.4.15 17.4.15 18.4.15 19.4.15 20.4.15 21.4.15 22.4.15 23.4.15 24.4.15 25.4.15 26.4.15 27.4.15 28.4.15 29.4.15 30.4.15 1.5.15 2.5.15 3.5.15

20.11.14 21.11.14 22.11.14 23.11.14 24.11.14 25.11.14 26.11.14 27.11.14 28.11.14 29.11.14 30.11.14 1.12.14 2.12.14 3.12.14 4.12.14 5.12.14 6.12.14 7.12.14 8.12.14 9.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14 13.12.14 14.12.14 15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14 20.12.14 21.12.14 22.12.14 23.12.14 24.12.14 25.12.14 26.12.14 27.12.14 28.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14 1.1.15 2.1.15 3.1.15 4.1.15 5.1.15 6.1.15 7.1.15 8.1.15 9.1.15 10.1.15 11.1.15 12.1.15 13.1.15 14.1.15 15.1.15 16.1.15 17.1.15 18.1.15 19.1.15 20.1.15 21.1.15 22.1.15 23.1.15 24.1.15 25.1.15 26.1.15 27.1.15 28.1.15 29.1.15 30.1.15 31.1.15 1.2.15 2.2.15 3.2.15 4.2.15 5.2.15 6.2.15 7.2.15 8.2.15 9.2.15 10.2.15 11.2.15 12.2.15 13.2.15 14.2.15 15.2.15 16.2.15 17.2.15 18.2.15 19.2.15 20.2.15 21.2.15 22.2.15 23.2.15 24.2.15 25.2.15 26.2.15 27.2.15 28.2.15 1.3.15 2.3.15 3.3.15 4.3.15 5.3.15 6.3.15 7.3.15 8.3.15 9.3.15 10.3.15 11.3.15 12.3.15 13.3.15 14.3.15 15.3.15 16.3.15 17.3.15 18.3.15 19.3.15 20.3.15 21.3.15 22.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 27.3.15 28.3.15 29.3.15 30.3.15 31.3.15 1.4.15 2.4.15 3.4.15 4.4.15 5.4.15 6.4.15 7.4.15 8.4.15 9.4.15 10.4.15 11.4.15 12.4.15 13.4.15 14.4.15 15.4.15 16.4.15 17.4.15 18.4.15 19.4.15 20.4.15 21.4.15 22.4.15 23.4.15 24.4.15 25.4.15 26.4.15 27.4.15 28.4.15 29.4.15 30.4.15 1.5.15 2.5.15 3.5.15

20.11.14 21.11.14 22.11.14 23.11.14 24.11.14 25.11.14 26.11.14 27.11.14 28.11.14 29.11.14 30.11.14 1.12.14 2.12.14 3.12.14 4.12.14 5.12.14 6.12.14 7.12.14 8.12.14 9.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14 13.12.14 14.12.14 15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14 20.12.14 21.12.14 22.12.14 23.12.14 24.12.14 25.12.14 26.12.14 27.12.14 28.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14 1.1.15 2.1.15 3.1.15 4.1.15 5.1.15 6.1.15 7.1.15 8.1.15 9.1.15 10.1.15 11.1.15 12.1.15 13.1.15 14.1.15 15.1.15 16.1.15 17.1.15 18.1.15 19.1.15 20.1.15 21.1.15 22.1.15 23.1.15 24.1.15 25.1.15 26.1.15 27.1.15 28.1.15 29.1.15 30.1.15 31.1.15 1.2.15 2.2.15 3.2.15 4.2.15 5.2.15 6.2.15 7.2.15 8.2.15 9.2.15 10.2.15 11.2.15 12.2.15 13.2.15 14.2.15 15.2.15 16.2.15 17.2.15 18.2.15 19.2.15 20.2.15 21.2.15 22.2.15 23.2.15 24.2.15 25.2.15 26.2.15 27.2.15 28.2.15 1.3.15 2.3.15 3.3.15 4.3.15 5.3.15 6.3.15 7.3.15 8.3.15 9.3.15 10.3.15 11.3.15 12.3.15 13.3.15 14.3.15 15.3.15 16.3.15 17.3.15 18.3.15 19.3.15 20.3.15 21.3.15 22.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 27.3.15 28.3.15 29.3.15 30.3.15 31.3.15 1.4.15 2.4.15 3.4.15 4.4.15 5.4.15 6.4.15 7.4.15 8.4.15 9.4.15 10.4.15 11.4.15 12.4.15 13.4.15 14.4.15 15.4.15 16.4.15 17.4.15 18.4.15 19.4.15 20.4.15 21.4.15 22.4.15 23.4.15 24.4.15 25.4.15 26.4.15 27.4.15 28.4.15 29.4.15 30.4.15 1.5.15 2.5.15 3.5.15

20.11.14 21.11.14 22.11.14 23.11.14 24.11.14 25.11.14 26.11.14 27.11.14 28.11.14 29.11.14 30.11.14 1.12.14 2.12.14 3.12.14 4.12.14 5.12.14 6.12.14 7.12.14 8.12.14 9.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14 13.12.14 14.12.14 15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14 20.12.14 21.12.14 22.12.14 23.12.14 24.12.14 25.12.14 26.12.14 27.12.14 28.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14 1.1.15 2.1.15 3.1.15 4.1.15 5.1.15 6.1.15 7.1.15 8.1.15 9.1.15 10.1.15 11.1.15 12.1.15 13.1.15 14.1.15 15.1.15 16.1.15 17.1.15 18.1.15 19.1.15 20.1.15 21.1.15 22.1.15 23.1.15 24.1.15 25.1.15 26.1.15 27.1.15 28.1.15 29.1.15 30.1.15 31.1.15 1.2.15 2.2.15 3.2.15 4.2.15 5.2.15 6.2.15 7.2.15 8.2.15 9.2.15 10.2.15 11.2.15 12.2.15 13.2.15 14.2.15 15.2.15 16.2.15 17.2.15 18.2.15 19.2.15 20.2.15 21.2.15 22.2.15 23.2.15 24.2.15 25.2.15 26.2.15 27.2.15 28.2.15 1.3.15 2.3.15 3.3.15 4.3.15 5.3.15 6.3.15 7.3.15 8.3.15 9.3.15 10.3.15 11.3.15 12.3.15 13.3.15 14.3.15 15.3.15 16.3.15 17.3.15 18.3.15 19.3.15 20.3.15 21.3.15 22.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 27.3.15 28.3.15 29.3.15 30.3.15 31.3.15 1.4.15 2.4.15 3.4.15 4.4.15 5.4.15 6.4.15 7.4.15 8.4.15 9.4.15 10.4.15 11.4.15 12.4.15 13.4.15 14.4.15 15.4.15 16.4.15 17.4.15 18.4.15 19.4.15 20.4.15 21.4.15 22.4.15 23.4.15 24.4.15 25.4.15 26.4.15 27.4.15 28.4.15 29.4.15 30.4.15 1.5.15 2.5.15 3.5.15

20.11.14 21.11.14 22.11.14 23.11.14 24.11.14 25.11.14 26.11.14 27.11.14 28.11.14 29.11.14 30.11.14 1.12.14 2.12.14 3.12.14 4.12.14 5.12.14 6.12.14 7.12.14 8.12.14 9.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14 13.12.14 14.12.14 15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14 20.12.14 21.12.14 22.12.14 23.12.14 24.12.14 25.12.14 26.12.14 27.12.14 28.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14 1.1.15 2.1.15 3.1.15 4.1.15 5.1.15 6.1.15 7.1.15 8.1.15 9.1.15 10.1.15 11.1.15 12.1.15 13.1.15 14.1.15 15.1.15 16.1.15 17.1.15 18.1.15 19.1.15 20.1.15 21.1.15 22.1.15 23.1.15 24.1.15 25.1.15 26.1.15 27.1.15 28.1.15 29.1.15 30.1.15 31.1.15 1.2.15 2.2.15 3.2.15 4.2.15 5.2.15 6.2.15 7.2.15 8.2.15 9.2.15 10.2.15 11.2.15 12.2.15 13.2.15 14.2.15 15.2.15 16.2.15 17.2.15 18.2.15 19.2.15 20.2.15 21.2.15 22.2.15 23.2.15 24.2.15 25.2.15 26.2.15 27.2.15 28.2.15 1.3.15 2.3.15 3.3.15 4.3.15 5.3.15 6.3.15 7.3.15 8.3.15 9.3.15 10.3.15 11.3.15 12.3.15 13.3.15 14.3.15 15.3.15 16.3.15 17.3.15 18.3.15 19.3.15 20.3.15 21.3.15 22.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 27.3.15 28.3.15 29.3.15 30.3.15 31.3.15 1.4.15 2.4.15 3.4.15 4.4.15 5.4.15 6.4.15 7.4.15 8.4.15 9.4.15 10.4.15 11.4.15 12.4.15 13.4.15 14.4.15 15.4.15 16.4.15 17.4.15 18.4.15 19.4.15 20.4.15 21.4.15 22.4.15 23.4.15 24.4.15 25.4.15 26.4.15 27.4.15 28.4.15 29.4.15 30.4.15 1.5.15 2.5.15 3.5.15

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

41


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Zber údajov z meteobúdky na Kosodrevine, Nízke Tatry, 30. december 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

42

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Meteostanica na Lomnickom štíte, Vysoké Tatry, 12. február 2015

Príslop 2 142 m n. m.

data logger 2

1 967 m n. m.

data logger 1

1 727 m n. m.

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

43


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

44

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

45


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

46

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

47


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

48

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

49


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Transport zasypaného z lavíny v Lukovom kotli, Chopok, Nízke Tatry, 31. január 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

50

Schnee und Lawinen


stupeň / level vzdelanie / education

činnosť / activity

usmrtení / killed zranení / injured hĺbka / depth [cm] čas / time [min] na povrchu / above ground čiastočne / partial úplne / full strhnutí / people caught ohrození / threats

lokalita / locality

pohorie / mountains range čas / time

dátum / date

no.

Sneh a Lavíny

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center www.laviny.sk www.hzs.sk

zasypaní / burials

51


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Téryho chata 2 015 m n. m.

Transport raneného Malou Studenou dolinou. Vysoké Tatry, 24. január 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

52

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Sneh a LavĂ­ny

53


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Odtrh lavíny v Lukovom kotli bol viditeľný aj nasledujúci deň

Na Priehybe prebiehalo naloženie zasypaného na palubu záchranárskeho vrtuľníka

Prílet vrtuľníka na miesto nehody v Lukovom kotli

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

54

Schnee und Lawinen


Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

www.laviny.sk www.hzs.sk

Lavína sa uvoľnila pri „stromčekovaní“ na mierne strmom svahu

Odtrh lavíny dosahoval miestami až 100 cm

Snehový profil z miesta odtrhu.

     Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

55


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Schematický náčrt druhej lavínovej dráhy pod Ježovou

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

56

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Nános lavíny pod Ježovou, Západné Tatry, 7. február 2015

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

57


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Pri príležitosti 90. výročia bola najtragickejšia lavína na Slovensku analyzovaná pomocou moderných numerických modelovacích prostriedkov

Ukážky rozhrania aplikácie Snowsafe pre horské oblasti Slovenska - Vysoké Tatry, Nízky Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra a Veľká Fatra

Záchranné práce na lavínovom nánose, ktorý zasypal osadu Rybô, február 1924

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

58

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Benjamín Strmeň (tretí zľava) a kolíska, ktorá mu zachránila život v lavíne v roku 1924

Ukážka internetového rozhrania pre zadávanie snehových profilov a lavínových nehôd na stránke EAWS (www.avalanches.org)

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

59


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

60

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Negatívny preventívny odstrel v Lomnickom sedle Vysoké Tatry, 12. február 2015

Spontánne uvoľnená lavína zasiahla štátnu cestu I/72 cez horský prechod Čertovica. Nasledujúci deň bol vykonaný preventívny odstrel v susednom žľabe, Nízke Tatry, 8. február 2015

Lavína v Spálenom žľabe uvoľnená preventívnym odstrelom, Západné Tatry, 12. február 2015

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

61


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Prieskum a GPS zameranie iniciačných zón murových prúdov, Malá Fatra, júl 2014

Najväčšie zosuvy boli zaznamenané tesne pod vrcholmi Hromového a južného vrcholu Stien výška odtrhov sa pohybovala od 25 cm do 140 cm, Malá Fatra, júl 2014

Záchranári HZS pomáhali pri evakuácii uviaznutých ľudí, Vrátna, 21. júl 2014

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

62

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Intenzívna búrková činnosť na zábere družice EUMETSAT, zdroj: http://www.eumetsat.int/

Údolná stanica lanovky do Snilovského sedla v nánose murového prúdu, Vrátna, júl 2014

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

63


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

»

» » » » »

» » » » » » » »

»

» » »

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

64

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Praktické ukážky na konferencii IKAR, Killarney, Írsko, október 2015

Národnosť účastníkov na ISSW v Grenobl, október 2013

Ukážky záchrannej činnosti na mori, IKAR-CISA, Bol, Chorvátsko, október 2013

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

65


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Meteorologická pozorovacia plocha na Haly Ganseniecovej, Poľsko, november 2013

Pracovné stretnutie ESA IAP prebiehalo na SLF, Davos, Švajčiarsko, 2013

Projekcia prebiehala aj v múzeu Reinholda Messnera na hrade Sigmundskron

Ukážka snehomernej tyče NIVEXC na 18. stretnutí EAWS v Ríme, jún 2015

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

66

Schnee und Lawinen


www.laviny.sk www.hzs.sk

Mountain Rescue Service - Avalanche Prevention Center

Školenie prebiehalo za účasti významných osobností v lavínovej oblasti - na obrázku vľavo Werner Munter pri diskusii

Ukážky írskej záchranárskej techniky v rámci konferencie IKAR, Killarney, Írsko, október 2015

Príspevok o účinnosti lavínových batohov ma Pelikánovom seminári, Tatranská Lomnica, 2015

Schnee und Lawinen Snow and Avalanches

Sneh a Lavíny

67


Horská záchranná služba - Stredisko lavínovej prevencie

www.laviny.sk www.hzs.sk

Sneh a Lavíny Snow and Avalanches

68

Schnee und Lawinen


68


68