Page 1

Extreme Snow Avalanche Events in Tatra Mountains  

Príspevok Strediska lavínovej prevencie o extrémnych lavínach počas zimnej sezóny 2008/2009 v Západných Tatrách. Poster bol odprezentovaný n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you