Grup Focus

Grup Focus

Barcelona, Spain

Fundada l’any 1972 en un intent de crear un teatre proper a la classe obrera, La Villarroel sempre s’ha distingit per la seva vitalitat i pel seu compromís social. El 2005, el Grup Focus assumeix la responsabilitat de gestió i programació del teatre a tots els nivells, i encarrega la direcció artística al director argentí Javier Daulte. El 2010 és la dramaturga Carol López qui agafa les regnes de la direcció artística de La Villarroel fins el desembre del 2012. El projecte continua a partir de 2013, amb Borja Sitjà al capdavant.

lavillarroel.cat/