Page 1


Què és el Mapa de la Vila de Gràcia?

¿Qué es el Mapa de la Vila de Gràcia?

Una nova publicació de gran interès on hi aparèixen 450+ negocis del barri de Gràcia. Amb un disseny atractiu i actual, serveix de guia per a localitzar i conèixer els establiment de referència de la zona.

Per què anunciar-se al Mapa?

¿Para qué anunciarse en el Mapa?

Destacar-se en el Mapa significa formar part d’un producte innovador que aporta un valor afegit al comerç i als hàbits de consum. El Mapa no és el típic “flyer” publicitari que es posa a les bústies a tort i a dret. El Mapa es repartirà només a aquelles persones a qui els interessi amb una explicació personalitzada. És una guia clara que permetrà als vostres clients potencials trobar-vos-hi fàcilment. Anunciar-se al Mapa és més que una inversió, és l’empenta que necessita el vostre negoci en aquests temps de crisi. Voleu formar-ne part?

Característiques del Mapa

Una nueva publicación de gran interés donde aparecen 450+ negocios del barrio de Gràcia. Con un diseño atractivo i actual, sirve de guía para localitzar i conocer los establecimientos de referencia de la zona.

Destacarse en el Mapa significa formar parte de un producto innovador que aporta un valor añadido al comercio i a los hábitos de consumo. El Mapa no és el típico “flyer” publicitario que se pone en los buzones sin ton ni son. El Mapa se repartirá només a quien esté interesado con una explicación personalizada. Es una guía clara que permitirá a sus clientes potenciales encontrarles fácilmente. Anunciarse en el Mapa és más que una inversión, es el empujón que necesita su negocio en estos tiempos de crisis. ¿Quereis participar?

Características del Mapa

Data prevista de Repartiment: 16 al 19 de Desembre Campanya de Nadal

Fecha prevista de Reparto: 16 al 19 de Diciembre Campaña de Navidad

Data Límit de Pagament i Lliurament Gràfic: 25 de Novembre

Fecha Límite de Pago y Entrega Gráfica: 25 de Noviembre

Tirada: 5000 exemplars Periodicitat: Edició Anual, amb Edicions Extra segons demanda

Tirada: 5000 ejemplares Periodicidad: Edición Anual, con Ediciones Extra segun demanda

Punts de Distribució: Plaça de la Vila de Gràcia (500 exemplars), Plaça de la Revolució (500 exemplars), Metro Fontana (500 exemplars), Metro Joanic (500 exemplars), Portal de l’Àngel/Plaça Catalunya (1500 exemplars), Punts d’Informació Turística de Barcelona (1000 exemplars) i Universitats (500 exemplars)

Puntos de Distribución: Plaça de la Vila de Gràcia (500 ejemplares), Plaça de la Revolució (500 ejemplares), Metro Fontana (500 ejemplares), Metro Joanic (500 ejemplares), Portal de l’Àngel/Plaça Catalunya (1500 ejemplares), Puntos de Información Turística de Barcelona (1000 ejemplares) i Universidades (500 ejemplares)

*Aquests punts poden variar sota proposta dels anunciants

Email: hello@laviladegracia.com Equip creatiu: Xavi Lozano i Laia Martínez

Tarifes de publicitat

*Estos puntos pueden variar bajo propuesta de los anunciantes

Email: hello@laviladegracia.com Equipo creativo: Xavi Lozano i Laia Martínez


Què és elIntegrada Mapa de laPublicidad Vila de Gràcia? Publicitat Integrada

¿Qué es el Mapa de la Vila de Gràcia?

1 Módulo - 70€ Icono, Nombre, Lei Motiv, Dirección, Web i 432 carácteres

1 Mòdul - 70€ Icona, Nom, Lei Motiv, Adreça, Web i 432 caràcters 2 Mòduls - 125€ Icona, Nom, Lei Motiv, Adreça, Web i 900 caràcters o 432 caràcters i una foto horitzontal

2 Módulos - 125€ Icono, Nombre, Lei Motiv, Dirección, Web i 900 carácteres o 432 carácteres y una foto horitzontal *Posicionamiento Debajo del título de la categoría +25%

*Posicionament Sota el títol de la categoria +25%

CATEGORIES: Restaurants, Gastrobar, Per Emportar, Bars, Cafeteries, Dolç, Forns, Gurmet, Art & Cultura, Teatre & Cinema, Formació & Tallers, Associacions, Salut & Benestar, Moda & Complements, Joies, Disseny i...

CATEGORIES: Restaurantes, Gastrobar, Para llevar, Bares, Cafeterías, Dulce, Panadería, Gourmet, Arte y Cultura, Teatro y Cine, Formación & Talleres, Asociaciones, Salud & Bienestar, Moda & Complementos, Joyas, Diseño y...

MISCEL·LÀNIA: Negocis que es vulguin anunciar en format d’1 o 2 mòduls però no encaixin en les categories anteriors poden fer-ho en aquesta categoria.

MISCELANIA: Negocios que se quieran anunciar en formato de 1 o 2 módulos pero no encajen en las categorías anteriores pueden hacerlo en esta categoría.

ENGLISH FRIENDLY: Una secció al final del Mapa on els negocis que busquin un públic de parla anglesa es poden promocionar.

ENGLISH FRIENDLY: Una sección al final del Mapa donde los negocios que busquen un público de habla inglesa se pueden promocionar.

Què és elMitjà Publicitat Mapai Gran de la Format Vila de Gràcia? Publicidad Mediano ¿Quéyes Gran el Mapa Formato de la Vila de Gràcia? 4 Mòduls (Vertical), 6.57x21.2 cm - 200€

4 Módulos (Vertical), 6.57x21.2 cm - 200€

6 Mòduls (Mitja pàgina horitzontal), 21.1x9.3cm - 275€

6 Módulos (1/2 página horizontal), 21.1x9.3cm - 275€

12 Mòduls (Pàgina completa), 21.1x21.2cm - 500€

12 Módulos (Página completa), 21.1x21.2cm - 500€

24 Mòduls (Pàgina doble), 42.2x21.2cm - 900€

24 Módulos (Página doble), 42.2x21.2cm - 900€

*+15% Composició *+25% Posicionament

*+15% Composición *+25% Posicionamiento

4M

6M

12M

24M

ESPECIFICACIONS: Color CMYK, 300dpi, format jpg o pdf, deixar els límits lliure de text (7mm per banda), els colors de fons o imatges han d’estar creats fins al límit del format de dades per evitar problemes amb el tall.

ESPECIFICACIONES: Color CMYK, 300dpi, formato jpg o pdf, dejar los límites libres de texto (7mm por lado), los colors de fondo o imágenes tiene que estar creados hasta el límite del formato de datos para evitar problemas con el corte.

*Tots els anuncis tenen la seva icona en el mapa

*Todos los anuncios tiene su icono en el mapa

Tarifes de publicitat

Tarifes de publicitat


Tarifes de Publicitat  

Tarifes de Publicitat i tota la informació necessària per anunciar-se al Mapa de la Vila de Gràcia

Tarifes de Publicitat  

Tarifes de Publicitat i tota la informació necessària per anunciar-se al Mapa de la Vila de Gràcia