Page 1

¡Pruébalo ahora!

¡Pruébalo ahora!

s remio p s á M ácil Más f 0,50 € Desde

Totem_600x1680.indd 1

11/10/13 10:06


CENTRE DE PSICOLOGIA Col·legiat 5.500 Psicòleg clínic Gestalt - Terapeuta Terapeuta sexual Terapeuta de Parelles Supervisor de Terapeutes c/ Maria Castillo 2 4rt - 5è (Salou) Telèfon: 977 351 615 E-mail: anguila@copc.es

Teràpia d’adults Teràpia de parelles Problemes sexuals Supervisió de Terapeutes Psicologia infantil i reeducació Logopèdia


Ed. 305

EDITOR Y DIRECTOR: ÀNGEL GÓMEZ editor@lavila.cat GERENTE: ROSA VALLS DISEÑO Y MAQUETACIÓN: JORDI JARQUE COORD. DE REDACCIÓN: IVÁN ALCALÁ COLABORACIONES: J. MONTÓN, T. CLAVÉ, SHAILA CID FOTOGRAFIA: JOSÉ LUIS SELLART

DISTRIBUCIÓN: La Vila PUBLICIDAD: 977 35 27 54 publicitat@lavila.cat EDITA: EDICOSTA SL. C/ Pere III el Gran, nº8, cantonada amb c/Nord. 43840 Salou. Telèfon i Fax: 977 35 27 54 redaccio@lavila.cat | publicitat@lavila.cat IMPRESIÓN: Indugraf Offset SA. DIPÒSIT LEGAL: T-1528/04

LA VILA @PERIÒDICLAVILA

www.lavila.cat


21.00H 22.30H

02.00H


C . D E

PL. DE FREDER IC MONPOU T BO BA

C.

SA

DE TO RR EL

ES

7

PR IU

SI

NE

O L

E C. D

A

LA

.D AV

L RA

GE

EL

Ñ

DE

T ITA

L

OR

N

U

AD LV

OR

R

C.

OS

SA

AD

O

M

PL. DE FREDER IC MONPOU

LV

AG

SA

TI

DE

N D

E BÍ TG R P GA L E

T

E

R

E

RA

. D E

E

E

B

RIE

C D

S

M

6

S

A

A N U S

M AS

DE M

C. D’AN TON I GAU DÍ

LA FUE NSA NTA

AV. DE

LA

VE

RG E

L

.

O

C

S

E

T

N

A

EL

C. DE LA VER GE DE

ON TS

R

D

D VEN T

ER RA T

O

.

C. DEL

O

J

I

D

R

G

Z

A

E

D

.

N

TI

C

C

O L’

E

C AL

C

NT FO

E

JA

DE

U

M

LA

L’ O

E

E

BA

ES

T

1

LM

2

ES

A

JO

E

.D

C

C.

C. DE PO NE NT

DE

. D E R AM ON D’O LZ T

AV

.D

C.

FRA AV. D E

C

M A C IÀ NCESC

.D

N

JA C UM R E R. D BA E LM ES

C. D’À NG EL

GU IME RÀ

FO

LA

C. D ELS

PIR

L’

C OC

US

ID

EN

C

T

.D

M

D

’E

N

AS R C.

DE

LES

’A TR

OR

US

AD

.D IA

MO

ÀL

SS ÉN

JA RD

S PA

IN S

TG SA

TE AL A ES AN ER E DI . D EL DE PL U TÍ Q C. MI AR L M PO I

EL

AS

G

QU

DE

PL

C

.D

E

L’ E

C.

DE C.

INE

C.

S

C.

LB

LI R VA

E

TL BA

RN

L’ O

OU

DE

C.

L

ME

AL ST

DE

NI

IN

LL

D’

E

DE

LE

C P D’E LAÇA U D’O GEN RS I

C.

D

.

DE

VI

.D E

A

JO AN OT MA RT OR ELL


L A L A V I

ED

L AL AG

C L’ H . D EU E RA

N A

PE RE

C. DE T

EP

E P C D DEL PARORT L’H

D E L

C .

P A S

T D’ HO

R

NG

A

A

E L R

A

NE

M R

P

R CA

D

AS

SE

L

USI

JO

A

D’A C. DE

RI

V

C.

RAMON

AV. DE L’ALCALDE

DE

´FOIX

M. EP A S JO RR DE GA C. E SE D

EU CR A LA E L DA D U G BE

AN

C. PARC DE LES ILLES

RT

OL

R

P

VICENÇ

Spaghetti House

BE

VI

MA

IA

JOSE

C. DE JOSEP M. FOLCH I TORRES

D

O ER

MAR

LLULL

C

IMA

X MÀ

E .D N PL MO NER A R TA N MU

LLA

G D’A

DE

RA

GD

A

D

C.

’H EL

C.

AN EV

MI

MI

ER

D

EL

PA ÏS O S C ATA L A NS

LS DE LS C L R PA AGA R A

LL

DELS

E

D C.

VE

AV. D E R A M O N D ’ O L Z I N A

PLAÇA

M EL

NO TA OR

RS

PI

VIC

IC

YE

Y

EV

EN

LA

DE

D C.

ST

E E D

C.

CA

RG

NT

O L M

EN

LS

À BAG

VE

SA

DE

S NT

MÍ LO CO EL D RT ’HO EL C. D

OTT L SC REL MO EVE EST SIR

E C. D

LA

DE

E . D PL ANT E S EV T S E

IS AUR SAL

DE

C.

A

YA UN TAL CA DE LA MB RA

C.

L DE C. ADÍ C

C.

RE

EP LP DE RT O L’H

DE

L

E C. D

TÍ AR F. M Ó E R D D C. PE

E C. D

DE

E C. D

C.

G SE

NA

.

P

AR

A

GO

GE

SE

RE

NI

ER

R

ON

RA

PT

JO

A

PE

TO

RI O DE AD C. RX O

SC

R TA DE

G RA

D

AR ET

ÈLIX EF ET D EUQ EL R C. D

NT

ED

AN

C.

E C. DOLA M LA

LA

M

AN

L

S NÓ PI

SA

C.

NT

NT

SA

SA

DE

DE

E

L’

SEP

E

DE

S

PIN

DE

DE

RE

A LL

C.

ST

E JO

DE ER

LA

C.

C.

AN

C. D

D

AN ER LC GA

RT

V

DE

IBE

ES L’ E

N A Z I O L

R. G

A

C.

LD . DE

SEL

AVÉ M CL

ER AST FOR EP JOS

C

C.

E E D RR

DE

A

RT

NOR

Ó

E . D DI PL STU L’ E

E L’

ICA

IX FÈL DE QET REU RT L’HO

4

DE I R. GIL CR IR V

LP

R AT

ES

E C. D

VÓ AL DE

R

C.

CO DEL

D MTE

E EL T C. D

C AT O AJ

C. C PA R LA E D RA E I R

R

U

RN ERG C. V

FE

DE C . N TA A SA BAR R BÀ

LE

AL

PO

BE C.

S IRE

C. D ELS

2

EL C. D

PIT

L NT

B AT E L ’A I C. D UREL É A ARR ESC

OS

DE

SA A

DE S PL. REUS EJO C TILL LES CAS ELS D . C

L’ H

C.

DE S IA M C.

NT

NS

E P L . DE S V O LT

GLÉ

BO

DE

RA

3

L ’E S

FO

LA

L

DE

DE C.

EL LC

C.

S

DE

T C. DE

NI DE

C.

ZIN

EU

E

PER

A

DON

AR DE C

C.

AL PL.

5

U C. NO

ANTO SANT C. DE

E PT G E DU LA PA

C.

E C. D

US

ER

RE

QU

C . S D I V AL E J O VA O A LT D N E Ó S

L

DE

C.

ES

CR

L E L S T C A

DE

.D AV

E OLS .D R C TE N O

E

VE

E

D

M

M

R

LA

E

G

T

N

O

L D E

U AT

R

R SE

DE

RAT

SER

T MON

I

RI

D AV.

NS

AT

DE

BE

GE

VER E LA

LFO

C.

DE

NA ER A E B TELL D C R PAR SAPO DE

D’A

N T S A T

D E

C .

C.

LA DE TA E C R L PA ANA C

6

D

L S D E

C .

C.

I R D J O

UIL

Ó

A

C

A

N

O

N

J A

PERE MOLAS


#peixblaucambrils

w w w . p e i x b l a u c a m b r i l s . c o m

DE SEGURA VIUDAS


A Fundación Repsol posem tota la nostra energia en els més de 700 projectes socials que estem portant a terme. Projectes de diversitat i integració 120.000 persones beneficiades Programes de desenvolupament comunitari 540.000 persones beneficiades Voluntariat Corporatiu 780.000 persones beneficiades Projectes d’eficiència energètica 3a convocatòria Fons d’Emprenedors Projectes educatius 94.500 persones beneficiades Programes sanitaris 170.000 persones beneficiades

Coneix els nostres projectes a fundacionrepsol.com


Jornades de a Salou

l’arròs

L’arròs de l’Empordà L’arròs de Cambrils L’arròs del Delta

Restaurant Portofino

del 5 al 30 de maig de 2014

Passeig de Jaume I, 14, Salou. Tel.: 977 38 47 29

www.grupoportofino.com


Del 8 de maig a l’1 de juny 2014

“San Miguel recomana el consum responsable 5,4o”

3a edició

Per als més petits busca la tapa

DEGUSTACIÓ + BEGUDA

2,5 € IVA inclòs

AJUNTAMENT DE SALOU

www.gastrotoursalou.com

Edició 305  

Notícies d'actualitat de Cambrils. Salou i Vila-seca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you