Page 1

Koste

UITGAWE: 30

LAVIE TEMA VIR SEPTEMBER: BLYDSKAP SUDDEN INCREASE IN 24/7 PRAYER

HUMAN TRAFFICKING

AFHANKLIKHEID VAN GOD IN GEBED September 2013

R5.00


Inhoud Bronne

Gemeenskap Marcelle Steinmetz

p.3

theresurgence.com

Woord & Apologetiek Blydskap Afhanklikheid van God in Gebed 4 Ways to Pray the Gospel Joy in Trials

p.4-5 p.4-5 p.4-5 p.4-5

Aktualiteit Week van Gebed Golfdag Sudden Increase in 24/7 Prayer Snakes Share Gospel

p.6-7 p.6-7 p.6-7 p.6-7

Missions Human Trafficking Get Involved!

p.8 p.8

Jeug & Vermaak Elev8ing the Youth from the Inside Out

Reverendfun.com

p.9

www.google.co.za/Imghp gatewaynews.co.za Geloof in Aksie Bybel Andrew Murray - Die Inwonende Christus

Jesus Tweet

“But whenever you pray,

go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father, who sees in secret, will reward you.

Matt. 6:6

�

ADVERTEER IN LAVIE 1 maand - R20 3 maande - R50 1 volle jaar - R180 Lavie is afhanklik van advertensies en donasies Bydraes word baie waardeer

Vision Lavie Mag is the local news letter of the Light & Life Center. Our vision is to reach out to our community, bringing hope through positive messages and inspirational stories, educating the church on basic Christian principles and helping with unity among all believers. 2

Kontak ons by: Tel: 021 872 3437 Fax: 086 524 6011 Past. Henry Young 083 452 6942 Past. Rudi Young 083 415 7834 info@ligenlewe.com Facebook.com/laviemag

www.ligenlewe.com Laat weet ons wat jy van hierdie maand se Lavie gedink het.


Gemeenskap

Get2Know. . . Marcelle (Cellie) Steinmetz Date and place of birth: 24 July 1990, Sandton, Johannesburg Occupation (what and where do you study?) Study Music (2nd year) at Stellenbosch University Professional hair and make-up artist What would you like to do once you have finished studying? If it is God's will, I would like to become an opera singer and even go full time into the ministry as a worship leader. What does it mean to you to be a Christian? To be the light in the world, so that when people interact with us they will experience the love of God and glorify the Father. Favorite worship song? Wonderful - Christy Nockels Hobbies: making music, painting, travelling, cycling Favorite character in the Bible: Paul/woman with alabaster box Favorite color: purple Favorite food: dessert

-------------

Prayer Corner

* Matt.16:19

* Matt. 18:18

Loose in Jesus Name: *Unsaved people in the valley *Spiritual maturity

Ons dien ‘n vrygewige God, daarom moet ons ook vrygewig wees. Onderaan volg ‘n paar opsies waar jy jou tyd en geld kan skenk. 2 Kor. 9:13 Matt. 10:42 Hand. 20:35 KOINONIA COMMUNITY CENTRE Contact Eddie @ 076 168 2617 eddieyac@gmail.com www.koinonia.org.za

Bind in Jesus Name: *Division among believers *Deceiving spirits

MAGDA’S SOUP KITCHENS Tel: 071 328 5274

FIRELIGHTERS ABSA Rek.nr.: 4064502145 Takkode: 334510 If you would like to bless CROSSING BORDERS with a financial contribution you can do so by ticking the 'Evangelism' box on the Lig & Lewe Sentrum tithes and offering envelope

PADKOS Daniël - ‘n voorbeeld van hoe om God te aanbid en God te vertrou, ook in die leeukuil -tye Daniël is op ‘n baie vroeë ouderdom as gevangene uit sy vaderland geneem. Hy het egter geen kompromieë aangegaan nie en byvoorbeeld gevra om nie van die koning se kos te eet nie. Hy wou homself nie met vreemde kos ontreinig nie. God het sy gehoorsaamheid so geseën dat hy en sy drie vriende, wat die keuse gemaak het, beter gelyk het as die ander jongmanne wat wel die koning se kos geëet het. Verder was dit Daniël se gewoonte om drie keer per dag by ‘n oop venster vir God te aanbid. Hy is voorwaar ‘n voorbeeld van iemand wat God onbeskaamd dien en gereeld tyd alleen saam met God deurbring. Dit is juis hierdie pragtige gebruik van Daniël wat daartoe gelei het dat hy in die leeukuil gegooi is om deur honger leeus verskeur te word. God seën egter sy gehoorsaamheid en stuur ‘n engel om die bekke van die leeus te sluit. Daniël se voorbeeld van gehoorsaamheid is so ‘n aansporing en getuienis vir ongelowiges dat koning Darius aankondig dat Daniël se God aanbid moet word. Verder het die koning beveel dat almal wat Daniël in die leeukuil gegooi het self vir die leeus gevoer moes word. Sien mense God deur jou lewe van aanbidding? Mediteer op:

Johannes 4:23 Matteus 15:8 Handelinge 17:25 3


Woord & Apologetiek Tema Artikel

AFHANKLIKHEID VAN GOD IN DIE GEBED

BLYDSKAP

In hierdie saak help die Heilige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat as ons bid nie, maar die Gees bid vir ons by God op ‘n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. God ken die harte van mense deur en deur en Hy weet ook wat die Gees bedoel. Want wat die Gees vir ons by God bid, is ook wat God wil (Rom. 8:26-27).

Blydskap. Hoe meer mens na hierdie woord kyk, is dit sommer asof jy wil begin glimlag sonder dat jy eens daaraan dink. Blydskap is waarlik iets wat diep binne in ons harte gewortel is en ons sien die bewys van hierdie stelling in Johannes 15:11 (Afr53): “Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.” Ek is dikwels bang dat ek as prediker te maklik bid. Ek bid al veertig of vyftig jaar lank en menslik gesproke word dit later My seuntjie (Joshua) het nou onlangs 'n jaar oud geword. In maklik. Ons word almal geleer om te bid, en ons kan bid as my lewe, as ek moet dink aan blydskap, dan sien ek dadelik my daar van ons verwag word om dit te doen. Maar dit raak te seuntjie se gesig voor my. Die blote feit dat wanneer hy my maklik en ongelukkig dink ons dikwels dat ons bid, terwyl daar sien hy met 'n breë glimlag en oop arms na my toe wil kom en maar bitter min ware gebed in ons woorde is. Daar is een ding dan soms sommer hard uit sy maag lag as ek hom optel is wat ons nodig het as ons die gebed van die Heillige Gees in genoeg om my te oortuig dat hy werklik oorloop van ware ons wil hê: ons moet begin by die punt waar ons voel asof jy nie blydskap! Ek doen niks om die blydskap wat hy my mee kan bid nie. As ‘n mens gebroke is omdat dit vir jou voel asof jy hanteer te verdien nie maar hy het so baie in sy klein hartjie dat nie kan bid nie, as daar vuur in jou hart is en jy voel dat jy moet hy nie anders kan as om dit te deel nie. Hierdie is die tipe bid, dan kan jy weet dat iets besig is om jou na God te trek. Om blydskap wat ek dink Jesus na verwys het toe Hy vir sy dus te sê u weet nie wat om te bid nie, is wonderlike, geseënde dissipels gesê het dat dit in hul moet bly. onkunde! Ons is nie onkundig genoeg nie.

Abraham het getrek sonder om te weet waar hy heengaan. Daar was ‘n element van onkunde, maar ook van geloof in sy optrede. Toe die dissipels met hulle gebed om by Hom, by sy troon te wees, na Hom toe gekom het, het Hy vir hulle gesê dat hulle nie weet wat hulle bid nie. Paulus sê vir ons: “Daar is ook niemand wat kan weet wat in God omgaan nie - dit is net die Gees van God wat dit weet” (1 Kor. 2:11). U sê dalk dat u nie sal weet hoe en wat om te bid as u nie die gebede wat u van kleins af geleer en gebid het, kan bid nie. My antwoord daarop is dat u nuwe gebede moet bid. Klim op, nader aan die rykdom van God. U moet bewus raak van u eie onkunde. Ons weet mos almal hoe die ander voel oor ‘n student wat in sy eerste jaar by die universiteit aankom met die idee dat hy alles weet. So iemand sal nie veel leer nie. Dit is 'n blydskap wat nie vra wat jy daarvoor gaan doen of gee nie maar eerder wat dit vir jou kan doen. Geen taak is te swaar Sir Isaac Newton het gesê: “Ek weet nie hoe die wêreld my sien nie, maar ek sien myself as ‘n klein seuntjie wat op die strand of te veel gevra vir die blydskap nie. speel en hom besig hou deur nou en dan ‘n gladder klippie of ‘n Almal van ons is dus in Chrustis gevul met hierdie blydskap mooier skulpie as die ander te kry, en dit terwyl die groot maar ons bevind ons self daagliks in 'n gemeenskap waar oseaan van waarheid nog onontdek voor hom lê.” As ek elkeen so besig is met sy of haar eie lewe dat daar maar baie iemand sien wat nie vlot en maklik kan bid nie, dan sê ek dat dit ‘n teken is dat die Heilige Gees hom lei. As hy sy gebed begin min tyd is om blydskap te deel met ander. deur te sê: “O God, ek wil so graag meer hê en dieper in U Maar blydskap is ook noodsaaklik as dit kom by hoe ons die waarhede ingelei word. Ek het al gebid vir mense wat nog nie Here dien. In Psalm 100:2 lees ons waar die skrywer sê dat die gered is nie, maar ek wil ook graag op ‘n nuwe manier bid vir Here gedien moet word met vreugde en dat ons voor sy die ongelowiges,” dan weet ek dat daardie man in die aangesig moet jubel. Dus het ons vreugde nodig, nie net om teenwoordigheid van die Heilige Gees is. As u God sal vra om u die lewe sommer baie makliker en lekkerder te maak nie, maar so bewus te maak van die nood onder die ongelowiges, dat dit ook om ons verhouding met die Here ons God te verbeter en te vir u sal voel of u nog nooit waarlik gebid het nie, dan sal dit die versterk! Ons het so baie om voor dankbaar te wees en mees geseënde dag van u lewe wees. daarom kan ons met vreugde en blydskap die lewe aanvat. Ten slotte wil ek die volgende uitdaging maak. Wanneer jy weer iemand teë kom wat negatief of dalk selfs ongeskik is, in plaas van om die person op dieselfde manier te hanteer, hanteer die persoon met pure blydskap. Wees geïntriseerd in wie die person is en stel belang in hul storie maar doen dit alles in blydskap en Goddelike liefde. Mag Jesus se blydskap in en deur jou vloei soos nog nooit te vore nie. Deur Waldo Niemandt

4

Wat die kerk betref, net dit: ons wil graag ons plekke inneem as lidmate van die kerk van Christus in ons land en in die wêreld, en ons wil sê: “Here God, is daar niks wat vir hierdie kerk gedoen kan word om dit te laat herleef en dit uit hierdie toestand van swakheid en wêreldsheid te bring nie?” Ons mag die saak dalk bespreek en sonder enige geloof vir mekaar sê dat ons regtig nie weet wat gedoen kan word en dat ons immers geen invloed het op al die kerke en leraars nie. Maar ons kan ook iets anders doen: ons kan in die geloof na God gaan en vir Hom sê: “Here, ons weet nie wat ons moet vra nie. Maar U weet wat om vir ons te gee.”


Woord & Apologetiek Die Heilige Gees sou honderd keer beter in ons kon bid as ons maar net van ons eie onkunde bewus was, want dan sou ons ook bewus wees van ons diepe afhanklikheid van Hom. Mag God ons onkunde en hulpeloosheid wat gebed betref, aan ons wys en vir ons leer. Mag Hy ons bring tot op ‘n punt waar ons sal sê: “Here, ek kan nie bid nie. Ek weet nie wat gebed is nie.” Natuurlik is daar sommige onder ons wat tot ‘n sekere mate weet wat gebed is. En natuurlik mag ons die Here dank vir alles wat Hy al in die gebed vir ons was en gegee het - maar dit is maar ‘n klein fraksie in vergelyking met dit wat die Heilige Gees van God vir ons leer.

WHY YOU CAN HAVE JOY IN TRIALS

I

n the Bible, James writes, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of many kinds" (James 1:2). Sounds crazy, doesn't it? But James is on the money when he calls trials "the testing of our faith." Spurgeon also nails some of the reasons to consider trials pure joy. He even speaks of the "invaluable blessing" which is gained by the trial of our faith. What is that blessing? Simply this: trials test and prove our faith.

TRIALS TEST THE ENDURANCE OF YOUR FAITH The way of testing if you are a good soldier is to go into the battle. The way to try whether a ship is well built is not merely to 4 WAYS TO PRAY THE order the surveyor to examine her, but to send her to sea; a GOSPEL OVER YOUR LIFE storm will be the best test of her strength. As unpleasant as the battle and the storm are, we discover this: it's a great mercy to piritual fruits do not develop in us as we focus on them; spiritual fruits come as we abide in Jesus (John 15:5). have your salvation proved to you under trial. Spiritual “fruit” is much like physical “fruit.” When a husband and wife conceive physical “fruit” (i.e. a child), they are not FAITH IS NOT GUESS-WORK thinking about the exact, scientific mechanics of making that We might have heard and believed the gospel, but when we've child. They get caught up in a moment of loving intimacy with faced trial and found comfort in the gospel we're certain of its one another, and the fruit of that loving intimacy is a child. In the truthfulness. When circumstances are miserable but still the same way, spiritual fruits do not grow by focusing on fruit gospel gives us joy and gladness, we know how true it is. production, but by becoming intimate with the doctrines of the Experiential knowledge is the best and surest; by experience we know our faith is not guess-work, for we see and feel and gospel. taste it for ourselves. Spurgeon says: "I reckon that the endurance of every imaginable suffering and trial would be a GROW YOUR FRUIT WITH THE GOSPEL small price to pay for a settled assurance, which would for ever Jesus said that saturating ourselves in the gospel, or “abiding” (lit., “making our home”) in it, is the way to abundant fruit. prevent the possibility of doubt. Never mind the waves if they Sanctification is the daily process of pulling up the roots of our wash you upon this rock. Therefore, when you are tempted, hearts from the flesh and grounding them in the soil of the "Count it all joy" that you are tried, because you will thus gospel. Or, to change metaphors, we must send out receive a proof of your love, a proof of your faith, a proof of your missionaries to the unreached parts of our heart to preach the being the true-born children of God. Trials are like a fire; they gospel and bring our heart under the subjugation of the gospel. burn up nothing in us but the dross, and they make the gold all the purer. Put down the testing process as a clear gain, and, instead of being sorry about it, count it all joy when you fall into A PRAYER OF GOD'S RIGHTEOUSNESS many trials, for this gives you a proof of your faith.” About four years ago, I wrote a prayer for our church to help to this end. We often talk about “preaching the gospel to ourselves daily,” but how can you do that? This four-part prayer In Psalm 16:8 David says, "I have set the Lord always before confronts us with the reality of God’s gift-righteousness and me. Because he is at my right hand, I will not be shaken." It's an unusual phrase but "to set the Lord before me" is to recognize love: 1. “In Christ, there is nothing I could do that would make you his presence and his constant help. As Jerry Bridges puts it, love me more, and nothing I have done that makes you love me "Trust is not a passive state of mind. It is a vigorous act of the less.” Pray about this “gift righteousness” of the gospel (2 Cor. soul by which we choose to lay hold on the promises of God 5:21) and go to war against the incipient works-righteousness and cling to them despite the adversity that at times seeks to overwhelm us." hardwired into our hearts. 2. “Your presence and approval are all I need today for everlasting joy.” Pray about this value of God’s presence in our TRUST IS NOT PASSIVE lives. It’s one thing to know that Jesus is your possession; it’s Trusting God is something we must choose to do. It's an action. another for that approval to have such weightiness in our It's not passive. It's not natural. Our natural disposition is to trust ourselves, which is daft. We are often powerless over our hearts that our captivity to other idols is snapped. 3. “As you have been to me, so I will be to others.” Pray about circumstances and we are often fickle and untrustworthy. No and consider the extravagant generosity of God toward us. His wonder we get anxious. God is infinite in his power, generosity toward us leads us to radical generosity toward unchanging in his love and always faithful in all he does. Trusting him makes sense. David knew this. He was a warrior others. of great skill and courage, but even he was scared sometimes. 4. “As I pray, I’ll measure your compassion by the cross and Repeatedly in the Psalms we find his determination to trust your power by the resurrection.” Pray that God would help you God despite all appearances: "In God I trust, I shall not be view the world through the lens of the gospel. Seeing the afraid" (Psalm 56:11). compassion and power of God revealed in the gospel produces bold, audacious faith in our hearts. This side of the cross we have even more reason to trust God: "He who did not spare even his own Son but gave him up for us FOCUS ON WHAT JESUS HAS DONE FOR YOU all, how will he not also with him graciously give us all things?" Things like radical generosity and audacious faith are not (Romans 8:32). And "we know that for those who love God all produced when we focus on them, but when we focus on the things work together for good, for those who are called gospel. Focusing on what we ought to do for God creates only according to his purpose" (Romans 8:28). God causes frustration and exhaustion; focusing on what Jesus has done everything to work together for the good of those who love him. for us produces abundant fruit. Resting in what Jesus has done Everything. That's good news! for us releases the revolutionary power of the gospel. Deur Andrew Murray geneem uit Die Inwondende Christus

S

By JD Greear

By Stuart Dean

5


Aktualiteit Kerk nuus

Nasionale nuus

Internasionale nuus

Week van Gebed

Saterdag - 14 September Saterdag oggend gaan ons as gemeente (diakens / ouderlinge od gaan GROOT dinge in ons midde kom doen en ek tesame met hul mense) na die taalmonument om van daar, oor glo dat ons nooit weer dieselfde sal wees nie. die hele Paarl Vallei te bid. Die uitsig is van so aard dat mens die hele vallei onder oë kan kry en dan gefokus kan bid vir Die Gebedsweek gaan fokus op drie basiese punte wat lui as areas of sommer oor als gelyktydig. Die oggend gebed begin volg: om 09:00 en gaan deur tot 11:00. Kom ons span saam om 1) Geestelike ontwaking van die vallei hierdie oggend God se heerlikheid of te bid oor ons vallei en ons mense. 2) Redding van die wat verlore is

G

3)

Sosiale geregtigheid

Tydens die week gaan daar soos voorheen verduidelik, elke uur van die dag en nag gebid word en individue het reeds hul name op gegee om ‘n uur of twee te bid. Hierdie gebed kan enige plek plaas vind, by die werk, huis, in jou motor of by die kerk in die “Boiler Room”. Is jou naam al daar?

Sondag - 15 September Sondag sal daar soos normaal Oggend- en Aanddienste gehou word, maar die fokus van die dienste sal gebed en die Drie Punte - soos aan die begin genoem – wees. Ons wil vra dat elke Diaken / Ouderling hul mense sal aanmoedig om die dienste by te woon. Die Aanddiens spesifiek gaan ‘n “CELEBRATION” wees om die Here te loof en te prys vir wat tydens die week plaasgevind het.

Die Boiler Room gaan wel net sekere tye oop en beskikbaar Ten slotte . wees vir mense en die tye is as volg: Ons wil elkeen motiveer om werklik hierdie week as ‘n week van erns te sien. Ons het die afgelope tyd soveel stories en · Maandag - 17:00 tot 22:00 belydinisse gehoor van mense en dorpe wat deur herlewing getref is en die wonderwerke wat daarmee gepaard gaan. · Woensdag - 17:00 tot 22:00 Maar nog belangriker het ons ‘n verantwoordelikheid teenoor ons Paarl Vallei om werklik in te tree sodat die Here mense se · Donderdag - 17:00 tot 22:00 Geestelike oë sal oopmaak en hul ‘n nuwe vuur in hul harte sal ontvang, dat mense wat verlore is die Lig sal sien en terugkeer · Vrydag - 17:00 tot 22:00 na die Vader wat met liefde vir hul wag en dat sosiale geregtigheid sal geskied in ons vallei want God is ‘n God van · Saterdag - 17:00 tot 22:00 orde en geregtigheid! Kom deel in dit wat die Here in stoor het vir die Paarl Vallei en ter selfder tyd vir Lig en Lewe Sentrum. Dinsdag - 10 September Op die Dinsdag sal die Boiler Room nie oop wees nie omrede daar Prayer Walks gaan plaasvind in die onderskeie “wyke”. Die idee is dat elke Diaken / Ouderling saam met hul mense wie hul besoek, sal reël vir ‘n prayer walk op die Dinsdag aand Dis al weer sulke tyd! Op 6 September vat die manne en vanaf 18:00 – 21:00. Dit is so dat daar van die Diakens / dames weer mekaar aan op die golfbaan. Die fondse word Ouderlinge is wie se mense te vêr uit mekaar is en in so ‘n ingesamel vir die Going the Distance Foundation. So ver word situasie stel ons voor dat jul steeds met mekaar korrespondeer ‘n sonskyn dag voorspel, so as jy nie ingeskryf het nie, maar om seker te maak dat soveel as moontlik mense steeds deel nog steeds deel van die dag wil wees, kom ondersteun die neem, maar dan eerder elkeen by sy of haar eie huis / area. spelers by Pearl Valley Golf Estate. Onthou asseblief dat die groepe wat saam Prayer Walk verkieslik drie mense moet wees en dat daar ook verkieslik nie vroue alleen moet stap nie. Net ter herinnering wil ons noem dat die prayer walk nie aandag moet trek nie. Die idee is om te fokus op die drie punte soos bo genoem wanneer jy verby ‘n huis of area stap. Probeer om nie mense direk aan te spreek nie maar dra hul eerder aan die Here op.

Golfdag

Woensdag - 11 September Woensdag se midweekdiens gaan ook ietwat anders wees as die normale midweekdiens. Die aand gaan ‘n aand van gebed, lofsang en aanbidding en profetiese woord wees. Die aand sal reeds om 18:00 begin met die Band wat op die verhoog sal bedien. Daar sal stasies wees vir persoonlike bediening as iemand voel hul het gebed nodig, stasies vir nagmaal en ook vir voete was. Die idee van die aand is om net God se hart te soek tesame met gebed vir die Drie Fokus Punte en ook om mekaar in die gemeente te dien en te bedien! Die aand sal aanhou tot omstreeks 21:00 uur maar as jy voel jy kan net ‘n uur of selfs minder bywoon moet jy so maak. Daar is nie ‘n tyd aan die aand gekoppel van wanneer jy moet kom en wanneer jy moet gaan nie. Laat die Gees van die Here ons lei in hierdie aand. 6


Aktualiteit Kerk nuus

Nasionale nuus

Sudden increase in 24/7 prayer

Internasionale nuus

With the help of his living sermon illustrations Daniel had the learners’ attention as he continued to explain that bad habits and addictions all start out insignificant and in the dark.

here has been a sudden increase in participation in the Jericho Walls ’7 days on the wall’ campaign for non-stop “In the beginning you can control and hide it. However, as you prayer for revival, salvation and social justice throughout 2013 feed it, it grows and will reach a stage when you no longer can keep it hidden. Eventually it becomes so big that you not only says Daniel Brink, National Coordinator of the Initiative. cannot hide it, but you also cannot control it. Finally it will Over the first six months of this year 169 groups/churches have control and destroy you – if not physically, then most definitely registered for initiative, each taking one week to pray spiritually.” continuously for revival. But recently registrations have already doubled to a total of 322, he says in a project update The students listened raptly and jumped at the opportunity to meet the reptiles face-to-face before Daniel left. He said there newsletter. is no typical reaction that can be ascribed to his audiences. The increase may be due to socio-economic problems, as However, he said he was overwhelmed by the response in people have become increasingly angry and violent, while Valhalla Park, Cape Town, where most of his audience were facing many problems including that of unemployment, he said Muslims. They begged him to come back, hungry for the Word in an interview this week. He said that at present South Africa is and the message he brings. one of the most violent countries in the world. Daniel, who has been a youth pastor for the past Notable areas of increased 20 years, said that along participation in the ’7 days on the the way he realised he wall’ campaign are Paarl, needed something to Franshoek and Wellington draw the teenage where 31 churches have got on g eneration into the board since youth leaders church. As he hails from started taking the initiative some Louisiana, USA where months ago. This prayer the swamp people are awakening is spreading to other areas of the Cape Peninsula, famous for catching notably in the Northern Suburbs of Cape Town. Soweto and reptiles and crocodiles, he decided to use snakes to illustrate Johannesburg have also seen an increase in participation. his message on sin. He travels the world with his message and Brink says that the increase in prayer for revival is very has been visiting South Africa for the past 10 years. This month encouraging, and that his faith has subsequently grown. He he has been calling on schools in the Western Cape. says that it seems as though God is about to pour his Spirit out on South Africa, which may be headed for great change. The Although Daniel’s target audience is usually between the ages project has also seen prayer rooms implemented at schools in of 12 and 30, his messages relate to everybody. However he Paarl, where staff and learners participate in the initiative said he has found that the rate of salvation declines sharply during lunch breaks. Brink says that it’s amazing to see that after the age of 21. Therefore it is important to get the basics to the young ones, before it’s too late. He said he has a passion youth have also become involved in prayer weeks. for reaching out to the fatherless generation – who have many He urged churches and other community projects to register to teachers, but no fathers to look up to for guidance or an join the ’7 days on the wall’ i n i t i a t i v e a t example. www.globalprayerwatch.org/7days. Interested parties can also contact the Jericho Walls office at watch@jwipn.com or Daniel said he does not visit schools at all in the USA, as they can call the office on 021 919 7988 between 9am and 13:00pm are not allowed to talk about Jesus Christ in the schools. He told the pupils at Bellville High yesterday that we enjoy a By Carlynne Kruger - Gatewaynews.co.za wonderful privilege in South Africa, where we are allowed to freely bring messages of hope and salvation to the scholars of Snakes help to share the the mainstream schools.

T

gospel with school pupils “Everything has a small and mostly invisible beginning. Think of each of us being conceived as a baby. Even cancer in its initial stages cannot be seen or felt. You can’t see it, but it’s there.” — With this opening statement, US evangelist Chad Daniel began his talk on sin to pupils at the Bellville High School, Cape Town, yesterday. Now there may not be anything unusual or different about Daniel’s message. But the way he illustrates it surely is. He uses three different-sized snakes to demonstrate his point. The smallest one is a mere 18 months-old. The medium snake is 4 years old and the biggest, a 7 year old Burmese python, is the 3m ‘Beast’ that weighs in at 70kg.

He said he has also recently sent 10 000 DVD presentations in Mandarin to the underground church in China. Daniel formerly worked for Joyce Meyer’s organisation with which he still has close ties. He is also affiliated with ISOM, which has the largest video Bible training curriculum in the world. More information about his ministry is available online at www.youthbytes.org and www.isom.org By Ruby Wiehman - Gatewaynews.co.za

7


Missions Human Trafficking

5. SPREAD THE WORD Inform your family and friends about the pervasiveness of here are more slaves in human trafficking. Bring awareness through your social media. the world today than Whatever you do, shine a light on these dark injustices and be any other point in human a voice on behalf of those who cannot be heard. history, with an estimated 27 million in bondage 6. JOIN OR START A SCHOOL CLUB across the globe. Men, Multiply your efforts by joining with others on your campus, women and children are school or work. Together you can create a larger platform to being exploited for manual help create awareness and make a difference in your and sexual labour. 1-2 % of community. victims are ever rescued. Every 30 seconds another 7. LEAN ON OTHERS person becomes a victim of Don’t feel like you have to know all of the answers. There are a human trafficking. “God’s heart beats for every lost person, ton of resources available online. You can create awareness every single second, of every single day. He misses them.” - by simply inviting people over to watch a video, listen to an audio message, or just read the articles and discuss them Christine Caine afterward. To learn more about human trafficking 8. BE A CAREFUL CONSUMER google: thea21campaign.org Did you know that you might be inadvertently supporting human SHOCKING SOUTH AFRICAN STATS trafficking with what you buy? It is estimated that about 30 000 Learn to be a careful consumer by CHILDREN are being prostituted in learning more about your favorite South Africa.Half of these children are brands and how they relate to younger than fourteen years old.Children human trafficking. as young as four years old are prostituted.There are up to 10 000 child 9. SUPPORT ORGANIZATIONS prostitutes in Johannesburg. The Eastern There are a number of great Cape, Limpopo and Mpumalanga, are organizations that are currently the main “recruitment” areas for victims of fighting human trafficking and human trafficking. providing hope and healing for victims: a) REST; b) International Justice Mission; c) Love146; An estimated 2.5 million people worldwide are in forced labour d) Not For Sale; e) Unearthed Pictures; f) Abolition including sexual exploitation as a result of trafficking. International. More than 1.2 million children in India alone are mired in Human Trafficking as child prostitutes. Profits from all 10. GET INVOLVED trafficked forced labour is estimated to be R280 billion per year. You can get involved through your church or a local anti-human trafficking group.

T

GET INVOLVED!! 14 things you can do today to fight human trafficking and help victims. Whatever you do, shine a light on these dark injustices and be a voice on behalf of those who cannot be heard. 1. BE INFORMED Being informed is the pavement you walk on. Get informed and be aware of the prevalence of the sex trade in your hometown, state, country, and world. 2. BE PREPARED Did you know that one in four women and one in six men are or will be victims of sexual assault? Prepare yourself to recognize the signs and lovingly help those who are victims. 3. SHARE THE GOSPEL Share the gospel with victims: Hope and healing are found solely in the person and work of Jesus Christ. If you’re not sure how to do this, we highly recommend reading Justin Holcomb’s Rid of My Disgrace. 4. REPORT IT If you believe you have witnessed human trafficking, or have been a victim, you can report a tip over the phone or online to the National Human Trafficking Resource Center (NHTRC). 8

11. FUNDRAISE Raise financial support for organizations by hosting a fundraiser. Consider having a garage or yard sale, or a sell some things online. Whatever you earn, donate it to one of the anti-human trafficking organizations listed above. 12. CONTACT YOUR LOCAL REPRESENTATIVES With a call from your phone, a letter sent through the snail mail, or email, you can simply contact your government representatives to express your concern about human trafficking. During this time you can even ask them if they have any plans to help combat it. 13. WRITE AN OP-ED FOR YOUR SCHOOL OR LOCAL PAPER If you like to write, you can write an op-ed for your school or local paper to bring awareness to human trafficking. 14. ENCOURAGE YOUR CHURCH Is your church currently taking action? If not, schedule some time with the leaders of your church to help bring awareness to human trafficking and lead them to action. If this is the case and you have a desire to make a difference, perhaps you are being called by God to spearhead these efforts? It’s something to pray about—at the very least.


Jeug & Vermaak Een van die lekkerste aande tydens die afgelope maand was sekerlik die straat uitreik.

Elev8ing the Youth from the inside out

Ons het op die aand van die 2de Augustus die strate van Paarl ingevaar met bereidwillige harte, warm sop en broodjies en die Liefde van Jesus. Die doel van die aand was om ons jong mense bloot te stel aan die werklikheid van straatlewe en ook ter selfder tyd die wat op die strate bly te help deur vir hul iets warms te gee om te eet en ook sommer net tyd saam met hul te spandeer.

As ons terug kyk oor die maand wat verby is kan ons werklik sien hoe goed ons God is. Ons hier by ELEV8 Youth is elkeen waarlik geseën en ek glo elkeen kan getuig van die groei wat plaasgevind het in hul lewens. Ons het tydens die maand begin om voor te berei vir die week van Gebed wat plaasvind van die 8ste tot die 15de September deur ons jong mense te leer hoe, wanneer en vir wat om te bid. Ons het vir elkeen ‘n “prayer kit” gegee om te help om hul toe te rus vir die geestelike beginsel. Elke item in die “kit” het sterk betekenis en dien elk ‘n doel as dit kom by hul persoonlike gebedslewe. Na die toerustings aand het ons ook met hul ‘n hele aand van gebed prakties gedoen. Dit was wonderlik om te sien hoe ons jong mense mekaar bedien en ook hoe hul werklik intree vir die gemeente en ook gemeenskap. Ons kan met sekerheid sê dat ELEV8 Youth bid vir hul kerk en mense.

Hier volg ‘n paar getuienisse van die aand. “Ek het geleer dat almal ‘n storie het oor hoekom hul op straat bly.” - Christiaan “...ek het altyd gevoel ek het niks maar toe ek hul ontmoet het ek besef ek het als.” - Godwin “...geleer om elke dag dankbaar te wees oor wat ek het.” - Jessica “It was an amazing experience.” - Almaz Ons wil baie dankie sê vir Wilhelm en Niccie vir die borg en maak van die sop. Dankie vir jul harte en liefde. ELEV8 is baie lief vir julle.

Copyright © 2011 The Zondervan Corporation.

9


Verjaardag wense aan: 04 September 04 September 04 September 04 September 06 September 06 September 07 September 08 September 09 September 09 September 09 September 10 September 12 September 13 September 14 September 17 September 18 September 19 September 20 September 21 September 24 September 24 September

Henry Johannes Magda Stipp Amanda Knoetze Liezen le Roux Avril Davids Deloris Francke Mark Labuschagne Elmar Knoetze Elmarie Mostert Vivienne Rix Elri BenadĂŠ Grieta Swart Cathy Davids Dominique Cupido Trevor Johnson Johannes Botes Neill Roode Natasha Herandien Neville Papier Paul du Plissis Adele Davids Gustav Moolman

073 364 3651 071 544 1451 072 347 9575 084 616 9902 073 360 0182 074 110 7161 082 816 8133 082 828 5544 084 207 0167 074 561 2729 084 347 0877 072 323 9463 073 386 1966 072 760 8288 072 456 1562 083 284 7142 082 447 4086 071 445 1982 084 363 9086 076 225 2573 078 050 2575 083 677 9649

25 September 26 September 27 September 27 September 28 September

Mabel van Schalkwyk Quintin Venter Ann Maralack Howard Jephthah Zenobia Jooste

082 451 2777 082 863 1824 073 019 4238 078 910 0322 082 314 6869

Bankbesonderhede P.P.K. Standard bank Acc: 072 188 170 Branch: 05 02 10

Opnames Al ons dienste word op CD en DVD opgeneem en is op bestelling beskikbaar teen R15 en R30 elk. Kry gerus ‘n bestelvorm in die voorportaal en handig in by die inligtingstoonbank. (MP3 ook beskikbaar) Let daarop dat GEEN bestelling gemaak sal word sonder betaling nie. Preke kan ook vanaf die Lig&Lewe webtuiste afgelaai word.

Gemeente Visie Om OPLEIDING te gee in die Woord van God. Om RESTORASIE in alle areas van die lewe te bring. Om mense te lei in hulle VERHOUDING met God. Om mekaar te BEDIEN soos Jesus gedoen het. En om die Koninkryk van God uit te brei deur UIT TE REIK (Discipleship) (Ministry) (Worship) (Fellowship) (Evangelism) 10

Lavie Uitgawe 30  
Lavie Uitgawe 30  

September Uitgawe 2013