Page 1

Koste

UITGAWE: 29

LAVIE TEMA VIR AUGUSTUS: SAGMOEDIGHEID

LEEF DIE LIEFDE INDIA’S UNTOUCHABLES SUTHERLAND UITREIK

Augustus 2013

R5.00


Inhoud Bronne

Gemeenskap p.3

Willie & Magret

theresurgence.com

Woord & Apologetiek Sagmoedigheid Are You Still Seeking? Leef Die Liefde Because You Can!

p.4-5 p.4-5 p.4-5 p.4-5

Aktualiteit Sutherland Van Stadens Bridge Update Call For Prayer Ahead Of Zimbabwe Elections

p.6-7 p.6-7 p.6-7 p.6-7

India’s ‘Untouchables’ Seeds Of The Martyrs

p.8 p.8

Missions

Jeug & Vermaak p.9 p.9

Elev8 Youth Holiday Club

Reverendfun.com www.google.co.za/Imghp gatewaynews.co.za christianpost.com www.versndag.co.za lignet.co.za

Jesus Tweet

truly, I say to you, “Truly, an hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live.

John 5:25

ADVERTEER IN LAVIE 1 maand - R20 3 maande - R50 1 volle jaar - R180 Lavie is afhanklik van advertensies en donasies Bydraes word baie waardeer

Vision Lavie Mag is the local news letter of the Light & Life Center. Our vision is to reach out to our community, bringing hope through positive messages and inspirational stories, educating the church on basic Christian principles and helping with unity among all believers. 2

Kontak ons by: Tel: 021 872 3437 Fax: 086 524 6011 Past. Henry Young 083 452 6942 Past. Rudi Young 083 415 7834 info@ligenlewe.com Facebook.com/laviemag

www.ligenlewe.com Laat weet ons wat jy van hierdie maand se Lavie gedink het.


Gemeenskap

Get2Know. . . Willie & Magret Name: William Cavin October - (Willie)

Name: Magret October

Date & place of birth: 15/03/71 (Paarl)

Date & place of birth: 12/03/65 (Paarl)

Favorite Bible verse: Romans 12:2 Favorite Bible character: Daniel

Favorite Bible verse: Jeremiah 29:11

Favorite color: Blue

Favorite Bible character: Ester

Hobbies: To make a difference in a malnourished child’s life

Favorite color: Wine Red

Favorite food: Potjie & seafood

Hobbies: To make a difference in a malnourished child’s life Favorite food: Seafood

Occupation: Timmerman – Social Entrepreneur M5M

Occupation: Machinist (Self employed) Social Entrepreneur M5M Children: 3 Children – My eldest daughter is married (1 grandchild), Charon 20 years old, Cavin 14 years old.

-------------

Prayer Corner

* Matt.16:19

* Matt. 18:18

Loose in Jesus Name: *Unsaved people in the valley *Spiritual maturity

Ons dien ‘n vrygewige God, daarom moet ons ook vrygewig wees. Onderaan volg ‘n paar opsies waar jy jou tyd en geld kan skenk. 2 Kor. 9:13 Matt. 10:42 Hand. 20:35 KOINONIA COMMUNITY CENTRE Contact Eddie @ 076 168 2617 eddieyac@gmail.com www.koinonia.org.za

Bind in Jesus Name: *Division among believers *Deceiving spirits

MAGDA’S SOUP KITCHENS Tel: 071 328 5274

FIRELIGHTERS ABSA Rek.nr.: 4064502145 Takkode: 334510 If you would like to bless CROSSING BORDERS with a financial contribution you can do so by ticking the 'Evangelism' box on the Lig & Lewe Sentrum tithes and offering envelope

Toegerus om te dien Toe sê Moses vir die Here: “Ag, Here, ek kan nie goed praat nie; ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou, hier waar U met my praat nie. Ek praat swaar, en my tong sukkel.” Daarna sê die Here vir hom: “Wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie Ek, die Here, nie? Gaan nou, Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê.” Eksodus 4:10-12 Ons Christene sê dikwels dat ons werklik begeer om die Here te dien – totdat ons tot aksie geroep word. Dan doen ons presies wat Moses gedoen het, ons maak allerhande verskonings. "Ek is nie daarmee gemaklik nie" of "Dit is nie werklik op my gebied nie"of "Maar iemand anders is baie meer gekwalifiseerd as ek!" Klink dit bekend? God roep nie diegene wat toegerus is nie, Hy rus diegene wat Hy roep toe vir die taak. Hy rus ons toe met gawes en talente om Hom te dien, dikwels op 'n onverwagte manier. God kon op 'n wonderbaarlike manier vir Moses in staat gestel het om te praat, maar Hy het nie. Die Here het vir Moses Aäron gegee om namens hom te praat. Hoe rus die Here ons toe om Hom te dien? Ons kan die antwoord op hierdie vraag in 2 Timoteus 3:16-17 lees: "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." Indien jy toegerus wil wees vir enige iets wat die Here van jou vra, moet jy die Bybel bestudeer. God se formule is eenvoudig: bestudeer sy Woord om die vaardighede en instrumente te bekom wat nodig is om Hom te dien. So, as ons voel dat ons nie oor die nodige vaardighede beskik om God te dien nie, is dit omdat ons nie genoeg tyd bestee om sy Woord te bestudeer en toe te pas nie. Gebed: Here, rus my toe deur u Heilige Gees sodat ek U kan dien. Here Jesus, ek wil in alles wat ek doen u Naam verheerlik. Vergewe my asseblief al die kere wat ek verskonings maak vir my onwilligheid om U te dien. Help my om u Woord te lees en te verstaan. Amen.

3


Woord & Apologetiek Tema Artikel

Die Krag van Sagmoedigheid

W

at is die siening wat mense het van jou? Sien hulle jou as iemand wat voor-op-die-wa is, as arrogant, baie praat maar min aksie of sien hulle jou as iemand wat ‘n sagte antwoord kan gee in tye van druk. Sagmoedigheid is ‘n besonderse kwaliteit wat elke persoon behoort te hê. Sagmoedigheid het ‘n paar betekenisse: 1. As nederige Gehoorsaamheid. As vrug van die Gees beteken dit om ontledig te wees van jou eie wil en eie geregtigheid en in gehoorsaamheid onderworpe aan God en Sy wil te leef. Dit spreek van die ware dienskneg-gesindheid. 2. Om ander hoër as jouself te ag. Joh 3:30 sê dit so duidelik. Jesus moet meer word en ons moet minder word. Fil. 2:3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 3. Die teenoorgestelde van Sagmoedigheid is: Hoogmoed, humeurigheid, harde en kritiese gesindheid, twisgierigheid en selfverheffing. Spr 16:19 4. Wanneer jy sagmoedig is weerhou jy jouself om ander te oordeel. Jy kan nederige take vervul sonder om verneder te voel. Die Bybel sê dat Moses was die sagmoedigste persoon wat ooit geleef het. Num 12:3 Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. In hierdie storie van Num 12:1-12, sien ek ‘n interessante prentjie. Ek sien vir Moses wat sagmoedig is. Ek sien familie en vriende wat agter sy rug praat. Ek sien ‘n groot en alomteenwoordige God wat alles hoor en sien. Wanneer jy sagmoedig is, is jy nederig, is jy vriendelik, is jy beskikbaar vir God om deur jou te werk. Wanneer ons kyk na die storie in Num 12:1-12 sien ons vir Moses wat voor loop, hy praat namens God, maar hy weet nie hoe om skinderstories agter sy rug te hanteer nie. God roep vir Moses, Aaron en Miriam om na die tent van samekoms te kom. Daar sorteer God vir Miriam uit omdat sy teen Moses gepraat het. Sy word getref met melaatsheid. Jy sien wanneer ons die vrug van sagmoedigheid voortbring, sal God namens ons veg. Matt 5:5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. Ons almal kom in situasies waar ons konflik moet hanteer. Of dit nou by die werk of by die huis is. Wanneer jy konflik hanteer met vriendelikheid, sagkuns en gehoorsaamheid aan God se Wil, dan beoefen jy Sagmoedigheid. Dit is nie die mens se natuur om so op te tree nie, maar om meeste van die kere met geweld te reageer. Daarom is dit belangrik om toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk sodat ons vrug navore kan bring. Vrug wat goed is en wat mense om jou kan voed. Die Heilige Gees gee vir ons daardie vermoë om vrug voort te bring. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons omvou met Sy heerlikheid en om deur Hom sagmoedigheid te beoefen in ons lewe. Wees SAG en wees MOEDIG om te luister na God se stem. Deur Past. Rudi Young

4

ARE YOU STILL SEEKING? Proverbs 8:17 I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Lamentations 3:25 The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Deuteronomy 4:29 But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul. Jeremiah 29:12-14 Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me, when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, Matthew 7:7-8 “Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Isaiah 55:6-7 “Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near; let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Psalm 119:10 With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments! 1 Chronicles 16:11 Seek the Lord and his strength; seek his presence continually! Psalm 34:10 The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing. Matthew 6:33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Psalm 40:16 But may all who seek you rejoice and be glad in you; may those who love your salvation say continually, “Great is the Lord!” Job 5:8-9 “As for me, I would seek God, and to God would I commit my cause, who does great things and unsearchable, marvelous things without number Psalm 63:1 O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. Psalm 9:10 And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Psalm 119:2 Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, 2 Chronicles 7:14 If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Psalm 14:2 The Lord looks down from heaven on the children of man, to see if there are any who understand, who seek after God. Psalm 22:26 The afflicted shall eat and be satisfied; those who seek him shall praise the Lord! May your hearts live forever!


Woord & Apologetiek Because You Can!

Psalm 27:8 You have said, “Seek my face.” My heart says to you, “Your face, Lord, do I seek.”

S

ounds like the title of the most recent release in the selfhelp section of your local Christian bookstore, doesn’t it? “Of Course God does not consider you hopeless. If He did, He would not be moving you to seek Him (and He obviously is)... Because you can…be in control of your life and have whatever Continue seeking Him with seriousness. Unless He wanted you want. Because you can…change those annoying habits that you’d rather not call sin. Our flesh is intrigued by this offer you, you would not be wanting Him.” of power and control. We like to think there is something we ? C.S. Lewis can bring to the table and accomplish on our own.

Lééf die Liefde

For whatever was written in former days was written for our “Ek is baie verlief op Christus, maar van die Christene hou ek instruction, that through endurance and through the nie baie nie. Hulle praat aanmekaar van verlossing, maar ek encouragement of the Scriptures we might have hope. May the het nooit eintlik 'n verloste mens gesien nie.” – Mahathma God of endurance and encouragement grant you to live in such Gandhi harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that Dit is verskriklik maklik om 'n Christen te wees, want al wat jy together you may with one voice glorify the God and Father of doen, is jy gee jou hart vir Jesus en dan was hy dit so wit soos our Lord Jesus Christ.- Romans 15:4-6 sneeu en dan is jy gered, wat beteken dat jy hemel toe gaan die dag as jy sterf. In God’s economy, the phrase “Because You Can” reads much different. There are a couple words missing that change this Nee. Nie juis nie, hoor. Om 'n Christen te wees, behels báie invitation radically. meer as net “gee jou hart vir Jesus en als is oraait”. Ja, om jou hart vir Jesus te gee, ís die grootste tree vorentoe op die pad BECAUSE GOD… van verlossing, maar die reis eindig nie by “ 'n groot tree Any good or godly action or thought that we have begins with vorentoe” nie. Nádat hierdie groot tree vorentoe geneem is, lê what God has already done. God is the God of endurance and die lang, moeilike pad van régte Christenskap. encouragement. It is his character. Our great God of Ons word deur God verbied om die vreugde en saligheid wat endurance and encouragement had man write words of ons in Hom vind, vir onsself te hou. Ons moet God se liefde instruction, filled with reminders to endure and promises to uitstraal na almal om ons - ons moet aan die wêreld wys dat encourage. Because he is these and does these, we can hope Jesus in ons leef, en ons moet sy Blye Boodskap verkondig - to also. en dít is partykeer die héél moeilikste van Christenwees. Indien jy wil probeer om 'n ongelowige tot bekering te bring, en YOU CAN… jy dreig hom/haar met: “Jy moet in Jesus glo want anders gaan Our tendency is to jump quickly to the “what can I do” parts of jy hel toe,” kan jy dit maar net sowel los. Ons moet mense na Scripture. Here it would be: endure, be encouraged, and live in God toe lei deur middel van ons leefwyse - mense moet Jesus harmony. Let’s all try hard for the next week to do these things se absolute liefde in ons kan sien. and check back to see how it’s going. Take one look at the Dit is dan hier waar ek wil aansluit by Mahathma Gandhi, die current condition of marriages in our country and we know that groot Indiër-leier van die vorige eeu, se woorde bo-aan die endurance, encouragement, and harmony do not naturally artikel. Om die heeltyd oor verlossing te praat, en om vir flow from the human heart. In our rebellious, independence ongelowiges te vertel van die wonderbaarlike verlossing en from God, we try to muster up endurance and make it several saligheid en liefde wat 'n mens in Jesus Christus vind, help minutes before we are discouraged at our sin. We attempt to absoluut niks tensy jy dit met jou dade kan staaf nie. As jy aan encourage and end up disparaging. We shoot for harmony and 'n ateïs vertel van die liefde wat Jesus bied, maar jy maak jou all hell breaks loose. Apart from the God of endurance and aan haatspraak skuldig, sal daardie persoon die Christen- encouragement granting us the power to be like him, we simply geloof mos nie ernstig opneem nie - dan is jou woorde “hol cannot. simbole; klanke sonder melodie”. Christene word dikwels deur nie-Christene as hypocrites, skynheiliges en twee-gesigte gebrandmerk. Dien dit nie as 'n teken dat ons nie die taak wat God aan ons gegee het - om sy Woord tot aan die uithoeke van die wêreld te verkondig uitvoer nie? Is ons besig om in ons missie te faal? Miskien moet ons 'n daadwerklike poging aanwend om mense in ons onmiddellike omgewing na Christus te lei - nié net deur middel van “mooi woorde” nie, maar deur die voorbeeld te volg wat Jesus in Sy lewe aan ons gestel het - dit ís immers een van dié belangrikste aspekte van Christenskap. Miskien, as ons hierdie taak meer doeltreffend verrig het, sou Mahathma Gandhi nie sulke bewerings kwytgeraak het nie ... dink hoe anders kon die geskiedenis uitgedraai het as Gandhi 'n Christen geword het! Mag jy geïnspireer voel om hierdie wêreld met Liefde (want God is Liefde) te verander! Deur Ronnie Elliott

GRACE GRANTED The hope we hold onto is a solid rock. His name is Jesus. Because he died, you can endure the hardship of life. Because he rose, you can be free from your sin. Because he granted you his righteousness, you can endure, encourage, and live in harmony with your spouse. Together, in accord with Jesus Christ, you can glorify God. Because God is, you can! On your own? Forget it. You can’t.

By Jen Smidt

“A dog barks when his master is attacked. I would be a coward if I saw that God's truth is attacked and yet would remain silent.” –John Calvin

5


Aktualiteit Kerk nuus

Nasionale nuus

Internasionale nuus

SUTHERLAND Die uitreikspan na Sutherland het ‘n suksesvolle tyd in Sutherland gehad. Hier volg wat ‘n paar van hulle gesê het.

Soline “Mense is oral dieselfde; almal het God so nodig, al besef hulle dit nie. Mense oral soek liefde en aanvaarding. In Sutherland het ek ervaar hoe God ons gebruik om sy liefde oor te dra aan mense wat honger daarna. Dit was vir my lekker elke keer wanneer ek iemand 'n drukkie gegee het, om so 'n helder glimlag te kry. Party skaam en skugter, asof hulle nie kon glo dat 'n vreemdeling aan hulle wou raak om te omhels nie.

Hennie “Sjoe!!! Alles was Bo verwagting!!! Woorde nie genoeg... Prys Die Here!!! 30 Grootmense hul harte aan die Here gegee en so 50 kindertjies het gesê het hul wil ook hartjies aan Jesus gee... Toe sop en brood! Kinders pakkies lekkers, grootmense pakkies toiletries en pakkies beskuit... Mense het ons heel Die Here het mure om mense se harte afgebreek om hulle te tyd genader om hul te bedien bevry. By sommiges kon ek letterlik voel hoe God die pyn uit en vir hul te bid of raad te gee. hul lewens uithaal en vul met sy heerlikheid. Elke keer Prys Die Here!!” wanneer iemand sy hart vir God oopgemaak het, gedurende gebed, kon God inbeweeg en die werk doen. Baie mense was Daleen definitief verander dié naweek “Dit was nadat God hulle aangeraak het. my eerste uitreiking ooit… Mooi om te Mense wat lank gevoel het dat sien hoe hulle saam gesing en deelneem hulle verwerp word, niks is nie, aan alles wat vir hulle aangebied was.” kon die liefde van God ervaar. Ons kan net aanhou bid vir hulle Deon dat hulle by God sal bly en Hom “Die toneel wat opgevoer was het n baie sal toelaat om die werk wat Hy goeie boodskap oorgedra. Dit het n goeie begin het te voleindig. inpak gemaak en ek kon sien die mense het dit baie geniet. Die kinders was vir my 'n groot Dankie vir die span wat so lekker blydskap, so onskuldig in hul aanbidding. Hulle het soveel saamgewerk het om dit n suksesvolle energie gehad en ons moes net bybly. Ek het dit baie geniet naweek te maak.” om saam met hulle te sing en dans. Aan die einde van die opelugdiens Saterdagaand, het ons 'n treintjie gemaak, met Niccie ons hande in die lug waaronder die kinders moes deurloop. “As mens dink jy gaan Op die ou end het die groot mense ook onder deur geloop en om ander te bedien met daar was nie een suur gesig nie, almal was vol laggies en blydskap. Net weereens 'n bewys dat ons soos kindertjies woord en om die liefde moet word in die Koninkryk; hulle raak nooit moeg van van Jesus uit te dra, is opgewek wees nie! daar altyd verrassings elemente. Soos in Ps Die Vrydagaand se samekoms van nét ons, het die deur oopgemaak vir die hele naweek se bediening. Ons het kans 37:5 “Laat jou lewe aan gehad om mekaar te bedien en so van ons eie laste ontslae te die Here oor en vertrou raak. God kon ons dus gebruik omdat ons rein van hart was. op Hom; Hy sal sorg,” Ek Alle eer aan God ons Vader wat die naweek moontlik gemaak sê dankie Jesus, vir U sagte stem, U sagte gerusstelling – All is het. Die hele naweek het beslis my eie lewe verryk. Dankie well, All is well. En die Gees inspireer my deur die volgende Here.” woorde wat by my opkom tydens gebedsbediening: Charmaine “Dit was heerlik om almal se positiewe gesindhede te ervaar en “There's a place in heaven for everyone so lekker om glimlaggies op die mense wat ontvang het, A place so beautiful and pure se gesigte te sien. A place for all of us Whoever we are, whatever we are Ons weet nie altyd wat n persoon nodig het nie,maar as jy sy God has a place for everyone siel voed het jy al ver gevorder. Baie dankie aan al ons A place – free from pain, free from sorrow, free from burdens sponsers wat so mildelik gegee het.” There is a place – a place in heaven.” 6


Aktualiteit Kerk nuus

Nasionale nuus

Van Stadens Bridge Update

Internasionale nuus

Call for prayer ahead of Zimbabwe elections

14m high steel cross, dubbed the ‘Cross of Hope’ was erected opposite Van Stadens Bridge this week, marking a giant step forward in a campaign to deter suicide jumps from Church leaders in Zimbabwe are asking for prayer ahead of elections taking place at the end of the month. The the 140m-high bridge west of Port Elizabeth. Zimbabwean Council of Churches (ZCC) is asking Christians “We are terribly excited. A huge team of us have put in a lot of around the world to pray that the elections on July 31 will not be blood, sweat, tears, effort and money into it [the cross project] marred by the kind of violence seen around the 2008 elections. for six solid months,” said project visionary and coordinator, In an open letter, the ZCC said it hoped that people who had Robbie Hift, after a technical team succeeded in the tricky suffered as a result of the previous violence “will still see the operation of mounting the cross on top of a steel pedestal that value of voting”. The council has been working to instil confidence in Zimbabweans “living in fear because of was erected in March. memories of the last elections”. “This victory has not come easily. But when God is behind something, “Men and women of faith should play a positive role in somehow a way always comes up, maintaining sanity in all political processes. We must avoid because He is a waymaker. We believe bloodshed, abductions and other forms of violence that that with God, all things are possible! characterised the June 2008 elections,” the letter read. This cross will be a huge encouragement to all people of all The ZCC goes to on voice concerns about attempts to divide nations who cross the N2 freeway, and churches for political gain, with some faith leaders reportedly as part of that vision it will make people being forced to attend political meetings. think twice about jumping off that bridge because there is hope “We call on the entire Church in the region and the world to pray in Jesus.” for peace, to be prophetic and exercise its pastoral The owner of the land where the cross stands, said yesterday responsibility and solidarity with the people of Zimbabwe,” it that two years ago he had thought about putting up a cross said. there because of the many suicide jumps from the bridge. “But I never got to do anything about it. So the day that Robbie “When the time comes, let us pray first, and then go to the polls, walked in and shared his vision, it was easy for me to say ‘Let’s hoping and trusting God to use that process to choose the next generation of leaders and government. “Zimbabwe needs God go for it’” fearing and peace-loving leaders: not corrupt and evil rulers.” Since Hift began sharing his God-inspired vision to erect a giant cross opposite Van Stadens Bridge, many companies The ZCC is a partner organisation of Christian Aid and is being and people have rallied behind the project, providing, material, supported by the development agency in its peace work across equipment and expertise needed to make it happen. The next Zimbabwe. stage is the construction of a base with 2m high letters spelling ‘Jesus Loves You’, solar-powered illumination, security and a Christian Aid’s Country Manager for Zimbabwe, Miriam Machaya, said Zimbabweans wanted a “free, fair and credible” project website. election. Sponsors needed to carry on the project However, Hift says there is an immediate, urgent need for However, she said there was a “growing sense of worry and sponsorship as we go into phase two of the project. This is to trepidation” as a result of the “poor management” of previous prepare concrete foundations for the steel framework that will elections. This includes the “shambolic” special vote that took house the giant letters JESUS LOVES YOU. Anybody who place earlier in the month for those who are on election duties wants to help with this need can contact Hift at on July 31. online@ecmirror.co.za “Thousands of potential voters, especially young True to form, sponsors came forward in time to meet lastpeople in the cities, have minute needs required to erect the cross on top of the been disfranchised mountain. NJO du Plessis Building Contractors lent the heavy through failure to duty 10 ton forklift for the operation and a businessman and St register as voters. This Nicholas Anglican Church in Port Elizabeth sponsored the has created a mass of transport of the forklift to the site. A 20 ton truck was needed! discontented young people,” she said. Commenting on the construction of a steel pedestrian barrier that is currently underway on the Van Stadens Bridge, Hift said it was an example of God’s timing and attention to detail. The “A reasonably free, conclusive vote is now in doubt with an barrier, which is designed to prevent suicide jumps is being increased possibility of another disputed poll. Christian Aid is built by the South African National Roads Agency (SANRAL) therefore appealing for your thoughts and prayers for a following a lobbying campaign by Friends of Van Stadens peaceful, credible and fair election in Zimbabwe.” Bridge Trust (FOVSBT).

A

By Andre Viljoen - Gatewaynews.co.za

Originally published in Christian Today

7


Missions India’s Untouchables here are over 100 million Untouchables, more than the combined populations of France and the United Kingdom within India. Untouchables are also called Dalit however the acceptable and political term is ‘Scheduled Caste’.

T

Even though this cast system was declared illegal in the Indian constitution since 1949 it still continues today. Mahatma Gandhi called the untouchables “Children of God” and long worked for their emancipation.

Seeds of the martyrs This story which I am about to tell you, has been told in Christian circles for nearly 60 years! In 1956 a group of 5 missionaries were brutally murdered in the Ecuadorian jungle by members of the Waodani tribe, whom they went to serve. The martyr's names — Nate Saint, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, and Roger Youderian Something amazing came about from this tragic event - their killers became Christians.

Their sacrifice galvanized a whole generation of missionaries who headed to This group of people are looked foreign fields with the slain down upon by those in a ‘higher Elliot's words on their lips, cast.’ Untouchables are the "He is no fool who gives what hardest workers in India, by trade they are fishermen, he cannot keep to gain what sweepers, washermen, work with hides (animal skins) for a he cannot lose." living and kill or dispose of the dead cattle. They eat chicken, beef and pork, because of this they are seen as unclean. Jim Eliott knew what Jesus During one period they were forbidden to enter many temples, meant in Matt: 10:39 when He said, “Whoever finds their life most schools and wells from which higher castes drew water. will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it.” Their touch was seen as seriously polluting to people of this Jim found his eternal life that day. higher caste. In Southern India, even the sight of some untouchable groups was once held to be polluting, and they Reaping what had been sown Rachel Saint, Nate Saint's were forced to live a nocturnal existence (they could only come sister, had made friends with a Huaorani woman named out of their homes at night.) Dayuma prior to these killings. Rachel, Dayuma, and Jim Elliot's wife Elisabeth converted the majority of that Huaorani These restrictions led many untouchables to seek some villiage to Christianity. Even though this only happened after degree of freedom through conversion to Christianity, Islam or the 5 missionaries were killed, God still had final say in the Buddhism. matter. Please pray for the untouchables, that God may heal their Never despise small beginnings for even a tiny mustard seed scars and lift them up from the chains of their society. That He can grow into a powerful tree. The faith of 5 planted seeds that will bring them freedom and that they may come to know the would lead hundreds to Christ. Father. This true life story was turned into a movie called: End of the Spear An incredible portrayal of what faith in action can do.

Missionary Life Missionary Work I would like to encourage each and every one of you to get more involved in missions even if it is to connect with those going out into the mission’s field or coming back from outreaches!

Copyright © 2011 The Zondervan Corporation.

Pray for them daily, give if you can and show that you care by asking what their needs are, helping where possible. Let them know that you are interested, ask lots of questions and most of all let them know how proud you are of them!


Jeug & Vermaak

D

ie begin van die derde kwartaal en tweede helfte van die jaar hou baie groot dinge in vir ons hier by ELEV8 Youth.

Ons is werklik opgewonde om te sien wat die Here beplan vir ons. Hier is net so ‘n voorsmakie van wat jul kan verwag om te sien en te hoor tydens die tyd. In Augustus maand het ons 'n aand beplan vir straat uitreike in die Paarl. Die aand sal geskied op die 2de Augustus en ons beplan om in die Hoofstraat op te stap en net die straatmense wat ons teëkom te bedien en moontlik ietsie te gee om te eet of selfs n kombers vir die koue aande.

T

ydens die vakansie het ons hand bygesit by die Holiday Club uitreik wat deur NG Paarlberg, Toring kerk en Paarl Jeug Inisiatief aangebied is. Die projek beoog om die kinders toe te rus met geestelike waardes en norms tydens 'n tyd waar hul nie veel anders het om te doen nie. Die rede vir ons betrokkenheid was om meer uit te vind met die oog op volgende jaar waar ons as ELEV8 Youth ook so 'n stasie sal wil beman tydens die Junie vakansie.

In September maand is daar ook 'n week van gebed waarby die jeug ook 'n groot rol gaan speel. Die idee agter die week is dat die hele Paarl vallei vir die week van die 8ste tot die 15de konstant sal bid vir herlewing. Ons is baie opgewonde en het reeds begin om die kinders prakties op te lei en toe te rus vir 'n suksesvolle gebeds leefstyl.

FUNNIES

Ons beplan ook 'n groot fondsinsamelings projek vir Oktober maand. Ons gaan 'n oefenfiets gebruik en op Saterdag die 12de Oktober by die Paarl Mall die fiets en stalletjie opslaan. Dan sal die kinders van die Jeug om die beurt die fiets trap vir die hele dag. Mense kan dan per kilometer 'n borg gee (bv 50c/km) en aan die einde van die dag sal die kilometers opgetel word en die person dan die bedrag uitbetaal. (m.a.w. as daar 200km getrap word en jy het 50c/km geborg sal jy R100.00 borg.) Dit beloof om 'n lekker dag te wees en enige ondersteuning sal waardeer word.

Teacher: "Anyone who thinks he's stupid may stand up!" *Nobody stands up* Teacher: "Im sure there are some stupid students over here!!" *Little Johnny stands up* Teacher: "Oh, Johnny you think you're stupid?" Little Johnny: “No... I just feel bad that you're standing alone..."

As enige iemand belang stel om 'n skenking te maak sal dit opreg waardeer word en kan jul met Waldo of Quintin gesels. Laastens wil ons vir almal dankie sê vir die ondersteuning en ook net sê… WATCH THIS SPACE!!! Copyright © 2011 The Zondervan Corporation.

9


Verjaardag wense aan: 01 Augustus 06 Augustus 09 Augustus 14 Augustus 17 Augustus 17 Augustus 18 Augustus 22 Augustus 23 Augustus 24 Augustus 27 Augustus 28 Augustus 29 Augustus 29 Augustus 30 Augustus 31 Augustus

Peter Carolissen Anthony Young Lorraine Ortell Ferdi Steyl Walter October Faith Cherry Labeeqah Smith Faith Leibrandt Rina Foot Chrischanda Arendse Zeneill Roode Sandra Kemp Daylene Gardner Jean le Roux Willie Plaatjies Sabrina Pretorius

073 646 0404 082 312 6132 071 120 3475 073 242 6002 072 244 3965 076 698 0036 083 865 2816 076 514 7208 084 675 9239 084 251 5601 076 909 9286 079 923 8139 076 802 3581 082 076 3535 082 405 0299 079 382 3289

Bankbesonderhede P.P.K. Standard bank Acc: 072 188 170 Branch: 05 02 10

Opnames Al ons dienste word op CD en DVD opgeneem en is op bestelling beskikbaar teen R15 en R30 elk. Kry gerus ‘n bestelvorm in die voorportaal en handig in by die inligtingstoonbank. (MP3 ook beskikbaar) Let daarop dat GEEN bestelling gemaak sal word sonder betaling nie. Preke kan ook vanaf die Lig&Lewe webtuiste afgelaai word.

Gemeente Visie Om OPLEIDING te gee in die Woord van God. Om RESTORASIE in alle areas van die lewe te bring. Om mense te lei in hulle VERHOUDING met God. Om mekaar te BEDIEN soos Jesus gedoen het. En om die Koninkryk van God uit te brei deur UIT TE REIK (Discipleship) (Ministry) (Worship) (Fellowship) (Evangelism) 10

Lavie Uitgawe 29  

Augustus 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you