Page 1

IN HIERDIE UITGAWE

UITGAWE: 14

• Get to know...

Koste

R2.00

Liaison & Bemarking Quintin Venter

• Gracebook

Grafiese Oorsig Gavin Young

• Maandprogram • Laminin - Geloof is ‘n

Redakteur Anthony Young

verhouding • Algemene Kerkinligting

Proefleser Denmarié Young

By Triveno Smith

Forgiveness We are in the Passover/ Easter season again, a time to reflect and experience the Passion of our Lord Jesus Christ. He endured the cross and suffered much to purchase our freedom. Jesus died on a cross that we might live. At the heart of the cross we find the heart of God. Love and Forgiveness. While hanging on the cross Jesus says these striking words in Luke 23:34 – “Father forgive them for they know not what they do”. Wow, while dying, hurting and suffering Jesus says forgive them.

Peter, one of Jesus' disciples asked him how many times must one forgive a person and also if seven times might be enough. Now Peter was being generous in his forgiveness saying seven times, since it was custom in those days to forgive a person three times for the same offence. We read in Matt 18:22 Jesus' reply, Jesus told him, "I tell you, not just seven times, but seventy times seven!” Jesus was actually saying that there is no limit to forgiveness.

Lig & Lewe kry nuwe baadjie - bl.9

Now for us in today's culture of human rights and freedom of everything, it is sometimes hard to forgive those who harm us. As Christians we are religiously obligated to forgive those who offend us. Since this is what our Saviour Jesus Christ did and told us to do. It goes even further when Jesus said that we can only find forgiveness from the Father if we forgive those who trespass against us - Matt 6:15 I personally found that it is so much better to forgive quickly than to hold a grudge against someone. There is freedom in forgiveness. Having unforgiveness in our hearts towards someone cripples us and makes us very stressed and unpleasant to be around. Bitterness even causes health issues. It is believed by many bible scholars that unforgiveness is a leading cause of sickness.

Jesus Tweet

The next piece I got from the website: http://www.synagoguechm.com Bitterness & Unforgiveness, Where Do They Lead? By Zaken Gary You hypocrite, first take the log out of your D'Angelo own eye then you will see clearly to take “To remember is a great thing, except when that memory leads to bitterness, then it becomes a trap. Some people have an acute memory of all the bad the speck out of your brother’s eye. things that were done to them, they dwell on these memories and it turns to Matthew 7:5 bitterness causing a separation from HaShem (a Jewish name for God – meaning the Name, it is used when speaking casually about God – source Wikipedia , The Names of God in Judaism) and causing disease in our bodies. A memory that focuses on life's troubles is a friend to bitterness. Clean out that cabinet in your mind, sweep it clean of bitterness, if you don't you are the one who is hurt the most, it hurts spiritually, emotionally, and physically.” If we don't forgive we end up being hurt the most, isn't that true. The other party goes on with his or her life and we sit with the mess. The story of Joseph is such an inspiring story of forgiveness. We read his story in Gen 37:1 – 50:26. Do yourself a favour and read this powerful story of forgiveness. Joseph suffered much rejection and hurt by his own flesh and blood. His brothers were supposed to be the ones that should have supported him; instead they were jealous and wanted him dead. Joseph had a great relationship with God and after everything he went through, being sold as a slave, falsely accused of trying to rape his master's wife and thrown into jail, he chose to forgive. Genesis 50:2a Joseph spoke to his brothers and said: “You intended to harm me, but God intended it all for good.” In your life, you will be offended and hurt by many people, even those close to you. If you choose to harbour unforgiveness in your heart, you will have a life filled with agony and bitterness. If you respond in love like our Lord Jesus, you will experience a life of freedom and joy. Father help us to forgive as you forgive. Amen

Tel: 021 872 3437 • Fax: 086 524 6011 lavienews@ligenlewe.org.za • www.ligenlewe.com • Facebook.com/La Vie Mag

April 2012


gracebook

Jesus Christus

1 Kronieke 16:8-9

gracebook muur Skryf iets. . . Thys Erwee skryf. . . Op 15 Julie 2009 word ek met ‘n kanker gewas van die rektum gediagnoseer. Dit was alreeds in ‘n gevorderde stadium. Hierna gaan ek deur ‘n reeks behandelings van 31 dae se bestralings plus 3000mg chemo tablette daagliks. Vooraf was daar ook kolonskopies sowel as 3 tonnel “scans” gedoen om te bepaal presies waar is die gewas gesetel in die kolon omdat die bestraling presies en akkuraat moet geskied. Gedurende die bestralings periode het die Here een nag in ‘n droom aan my verskyn. Ek droom dat ek is in ‘n pragtige vallei met groen gras en bome. Aan my linkerkant sit twee priesters of engele op die gras, die volgende oomblik verskyn die Here aan my regterkant. Hy was beeldskoon. Ek het nog nooit so ‘n mooi persoon gesien nie. Hy wys of kyk met sy gesig in die rigting van die twee priesters en skud sy kop en die boodskap was dat hy gee my nog ‘n kans en hy verdwyn net daarna. Ek het my bloedgroep weggeskrik en eers lank daarna die droom aan my vrou vertel. Die droom het na my operasie van +/- 6ure weer by my opgekom en ek het besef my lewe was gered en na meer as twee jaar word ek elke 6 maande nog skoon getoets vir kanker.

Lavie skryf. . . Onthou asseblief om julle getuienisse vir ons in te stuur. Dit is slegs vir die heerlikheid van God. Kom ons maak sy naam groot en bemoedig mekaar deur wat Hy vir ons doen.

Geluk aan die pas getroudes!

Visits us

Johan & Annemarie Kellerman en

Marcello & Blodwin Maasdorp

From left to right: Candace, Heather, Pranesh (MD of OM RSA), Mark & Ben Quote on Sunday: "Definition of a missionary is not to cross the sea but they who see the cross"


Naam JEREMY & ANTOINETTE STEENKAMP Date of birth Jeremy -19/07/1960 | Antoinette - 15/06/1964 Place of birth Jeremy - KAAPSTAD | Antoinette - WOLMARANSTAD Occupation Jeremy - Eiendomsontwikkelaar Antoinette - Persoonlike Assistent vir Jeremy se besigheid & ma Your favorite Bible verse JOHANNES 15 : 7 | Vind Elke Dag Nuwe Woord Wat Kosbaar Is! What is your favorite Lig en Lewe band song Hosanna In The Highest | Lig Jou Hande na Bo (Juanita) If you could ask God one question, what would it be? JEREMY : Ek het geen vrae vir God nie, want Hy is die Perfekte God. Hy het al ons vrae beantwoord toe Hy Sy Seun vir ons gestuur het en vir ons die perfekte oorwinning behaal het. Dit is waarom Johannes 15:7 vir my gunsteling vers is. ons moet net bly in sy woord en sy liefde vir ons sal oneindig wees. ANTOINETTE: Leer die woord nie vir ons dat God weet alles, VOORDAT ons nog gevra het nie?. Ja, daar is soms vrae, wanneer mens geliefde verloor, wanneer dinge nie volgens ons wil gebeur nie, maar saam dit gee Hy altyd die antwoord, vertroosting en uitkoms! Briefly give us your testimony. JEREMY : As ek my volle getuienis moet gee, dan sal ek seker n boek vol skryf van hoe goed God vir my is. Soos almal weet die dag wanneer mens jou hart vir die Here gee, kan die pad soms eensaam raak ( wat jou vriende aanbetref) Ek het destyd baie oor dit gebid, en God sê mos ons kan vra net wat ons wil en sal dit verkry. Ek het vir n maat gebid, en nie lank daarna het ek en Antoinette mekaar weer raakgeloop na 15 jaar. Ons altwee het gedurende daardie tyd n hartseer pad geloop, maar God het ons met n doel bymekaar gebring, want hy het n definitiewe plan met ons lewe. Ek verstaan vandag hoekom alles so moes uitwerk en wat my doel is en waarvoor ek geskape is om diensbaar vir Hom te wees, IN DIE PAARL, IN LIG EN LEWE GEMEENTE. Ek dank God vir ons Pastoorspaar en vir die voorbeeld wat hulle vir ons stel. As hul saam as een is, Wie kan dan teen hul wees? Watter wonderlike woord het ons nie afgelope Tyd Van Lukas gahad nie!! Dit het net weer alles bevestig van my pligte en doel in die Koninkryk van God. Ek is dankbaar vir die pad en plek waarop die Here my geplaas het, want ek weet dit Sy wil. ANTOINETTE : Ek was so bevoorreg om my hart as jong meisie vir die Here te kon gee. Ek het my ouers na die Here gelei en dank elke dag God daarvoor, want ek weet ek gaan hulle eendag weer sien waar hulle reeds aan Sy voete sit. Daar was n tyd in my lewe wat ek afgedwaal het, en dit was ook die tyd toe al die hartseer in my lewe was. Wanneer mens kies om onder God se hand uit te beweeg betree jy baie gevaarlike terrein en moet jy verantwoordelikheid neem wat met jou gebeur. God het my weer opgetel en soos Jeremy gese het ons bymekaar gebring om saam vir sy koninkryk te werk. God het tot dusver soveel wonderwerke in ons lewe gedoen, dit is te veel om op te noem. een van hulle, is ons seun Anton. Dokters het gese ek sou nooit weer kinders kon he, en Hy het Anton vir ons geskenk. Met hom het die Here ook groot planne en maak ons hom daarvoor groot. Ek wil so graag al ons ondervindings met julle deel, maar dit is te veel. Ek wil net almal hiermee bemoedig. " Wanneer jy in die wil van God beweeg en God se planne vir jou lewe begin in plek val, weet dan dat die duiwel alles in sy vermoë sal doen om dit te verongeluk. Hy sal alles in die boek gebruik, mense teen jou laat opstaan, jou besigheid laat wankel, jou finansies beiinvloed, selfs jou huwelik en gesin probeer vernietig. Ek kan vandag van dit alles getuig dat ons deur al daardie toetse gegaan het en geweier het om die duiwel sy sin te gee. God het in ELKE situasie ons uitgelig en net sterker gemaak vir volgende struikelblok. Ek weet dat ons moes sekere paaie loop om die mense te wees wat ons is vandag, want God se plan en wil met elkeen se lewe bly staan. Ek en jy besluit self of ons in die plan wil bly of nie.!!! Ek sê dankie vandag vir Pastoor Henry en Denmarie vir wat hulle in ons lewens beteken. Sonder julle en die gemeente se liefde en bystand sal ons nie die pad kon stap. VREDE EN LIEFDE !! DIE STEENKAMPS 3


Laminin

K E E P I N G U S O G E T H E R ___________________________________

Week 1

Geloof is ‘n verhouding

Deur Erik Marais

LEES SKRIF: Joh 10: 22 – 42, Joh 16: 9 Dit is altyd vir my interessant om te sien hoe mense die Here aanbid en hoe verskil dit van die vrug wat hulle dra, selfs hier in ons kerk. Jesus het self gesê dat ons geken gaan word aan ons vrug. Dit het my laat wonder en ek het na die Here gegaan en gevra wat veroorsaak dit dat ons nie in volle oorwinning kan leef nie. Ons sukkel met ander mense in die kerk, finansies, huwelike, kinders, werksomstandighede en verhoudings in die algemeen. In Joh 10: 22-42 lees ons van die Jode in vers 24 wat nog steeds nie kan sien dat Jesus die Seun van God is nie. In vers 25 verduidelik en gee Jesus vir hulle bewys dat Hy die Seun van God is Vers 26 en 27 is die mees belangrikste stelling wat Jesus maak deur vir hulle te verduidelik dat hulle nie Sy skape is nie. Alhoewel die Jode die uitverkose volk van God is verduidelik Jesus deur te sê dat hulle nie Sy skape is nie, omdat Sy skape luister, ken en volg Hom. Wat probeer Jesus hier sê. Sy skape het 'n verhouding met Hom. Dit is 'n baie belangrike aspek want dit ontsluit geloof en vertroue in die Here Jesus. Ons kan nie net met ons mond sê en dink ons glo in Hom, maar ons het geen verhouding met Hom nie. Jesus het in Sy eie woorde gesê in Matt 7: 22-23 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! Kan dit wees dat daar vandag mense en selfs leierskap in kerke sit wat die bogenoemde doen en dan sal die Here Jesus aan hulle sê gaan weg ek het jou nooit geken nie? Ons moenie dink dat ons mense beindruk met wat ons altyd sê en doen nie, maar eerder deur wat ons glo en leef.

Week 2 LEES SKRIF: 2 Pet 1:5-10 eers Afrikaans en dan ISV 2Pet 1:5(ISV) For this very reason, you must make every effort to supplement your faith with moral character, your moral character with knowledge, 6 your knowledge with self-control, your self-control with endurance, your endurance with godliness, 7 your godliness with brotherly kindness, and your brotherly kindness with love. 8 For if you possess these qualities, and if they continue to increase among you, they will keep you from being ineffective and unproductive in attaining a full knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For the person who lacks these qualities is blind and shortsighted, and has forgotten the cleansing that he has received from his past sins.10 So then, my brothers, be all the more eager to make your calling and election certain, for if you keep on doing this you will never fail. (International Standard Version) Die teksvers vir vandag is 2 Pet 1:10. Ons moet verseker weet, besef en verstaan dat ons deur die Skepper van die heelal gekies is. Joh 15:16 sê Jesus dat Hy ons uitgekies het, ons het Hom nie uitgekies nie. Dit is asof ons nie besef wat dit beteken nie. Hoe groot hierdie voorreg is nie. In dieselfde asem kwalifiseer Petrus geloof en 'n verhouding met Jesus in verse 5-8. Met ander woorde Petrus vertel vir ons hoe lyk 'n persoon wat 'n verhouding met die Here het. Ons kan na mense in die kerk kyk en die vrug wat hulle voortbring moet dan die volgende karaktereienskappe wees: 4 deug - moral character 4 kennis - knowledge 4 selfbeheersing - selfcontrol 4 lydsaamheid - endurance 4 godsvrug - godliness 4 broederliefde - brotherly kindness 4 naasteliefde - love

In vers 8 sê Petrus as hierdie karaktereienskappe aanwesig is en toeneem dan lei dit tot die kennis van Jesus Christus. In vers 9 sê Petrus as hierdie karaktereienskappe afwesig is dan is die persoon blind en kortsigtig en BAIE BELANGRIK hy het die reiniging van sy sonde vergeet. Die ISV stel dit “and has forgotten the cleansing that he has received from his past sins.”

4


Week 3 LEES SKRIF: Openbaring 1:5-6 In hierdie Skrif bevestig Johannes dat onse Here Jesus Christus ons liefgehad het en ons sondes skoon gewas het met bloed. MAAR dan die belangrikste dat Jesus ons konings en priesters gemaak het vir sy God en Vader. Ons besef nie altyd dat ons 'n Koning en Priester vir God die Vader is nie. Wel ons leef nie altyd so nie. Die vyand wil dat ons dit vergeet en nie besef nie. Miskien verwag ons dat die Here alles vir ons moet doen in al ons situasies, maar vergeet dat ons die Krag het om dit self te doen. Hoe? Deur geloof in Jesus Christus wat in ons leef, en om dan te hoop dat Hy vir ons sal gee die begeertes van ons hart volgens Sy Wil. Hoop: Ons mag vandag dalk hoop vir iets om te gebeur in ons lewens. Dit kan die volgende wees: 1. ‘n Familielid om die Here aan te neem. 2. Herstel van 'n huwelik. 3. Genesing van 'n siekte 4. Werksgeleentheid 5. Finansiële deurbraak. Dit moet spesifiek wees bv. benodig R7500 aan die einde van die maand vir huishuur. Hoop op die Here dat Hy dit sal voorsien. Nie watter persoon die Here gaan gebruik om dit te doen nie of hoe Hy dit gaan doen of watter datum Hy dit gaan doen nie, maar net dat Hy sal voorsien op Sy manier. Ons kan slegs so hoop dat Hy dit sal doen AS ons Hom ken en 'n verhouding met Hom het. Dan sal stres, angs en vrees ons nie oorheers nie, want ons KEN Hom, ons VERTROU Hom, ons VOLG Hom en ons LUISTER na Hom. Ons hoop is nou 'n vaste vertroue en nou kan ons wag vir die bewys van die R7500 wat ons nie nou sien nie. Hoekom sal die Here dit vir ons doen. Sy liefde vir ons en soos in Joh 10:22-42 dat ons in Hom glo. 'n Paar jaar gelede het daar 'n boek uitgekom met die naam: The Secret. Hierdie is 'n New Age boek wat vir mense leer om op die heelal te vertrou en te hoop en dan sal jy kry wat jy hoop. Ek het eendag by 'n baie groot prokureursfirma in Kaapstad gewees en hierdie vrou wat daar werk het vir my gevra of ek die boek ken. Sy het vir my vertel sy glo in die krag van hierdie boek en dat as sy 'n motor wil hê sy net heeltyd die motor spreek en dan sal die heelal(universe) dit vir haar gee. New-Age is 'n geloof wat sekere beginsels van die Woord vat en dit so verdraai en die fokus van Jesus wegneem en dit rig op die heelal en wêreld. Nou as die New-Age geloof hierdie beginsel van hoop toepas op iets wat nie lewend is nie, wat se krag het ons nie dan nie, want ons hoop en geloof is in Jesus Christus. Jesus het die duiwel en die dood oorwin op Golgota. Hy het geweet wie Hy is. Die Seun van God. Vandag is ek en jy kinders van God. Jesus het na Sy doop toe die Heilige Gees op Hom gekom het in die vorm van 'n duif so Sy wonderwerkende krag gemanifesteer. Deurdat Hy geweet wie Hy is met die Krag van God (Heilige Gees) het Hy begin met Sy bediening. Hy het blindes, kreupels, dowes genees en dooies opgewek asook die natuur het gehoorsaam gewees aan hom deurdat Hy die storm stil gemaak het. Vandag leef dieselfde krag in ons. Nou wonder ek waarvoor wag ons. Hoekom heers ons nie oor die natuur en ons omstandighede nie.

Week 4 Het Jesus nie gesê in Joh 14:12”Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.” In die Bybelse tyd het konings onbeskryflike mag gehad. As hulle iets beveel het soos dat belasting gehef moet word dan het dit gebeur. Geen demokrasie nie, geen toi-toi. Volgens Open 1:5-6 is ons konings en ons woorde dra dieselfde krag. Satan weet dit en hy wil dat ons ons woorde teen onsself en teenoor ons broeders en susters gebruik. Wanneer ons in die Here glo dan beweeg ons woorde die geesteswêreld. Joseph Prince vertel toe hy 'n tiener was en hierdie beginsel besef het, het hy besluit om dit te toets. Elke dag oppad skool toe het hy verby 'n sekere plant gestap en dit vervloek. Groot was sy verbasing toe hy eendag opmerk dat hierdie plant se blare begin bruin raak en die plant dood gegaan het. Net soos wat ons vloeke en seëninge kan uitspreek oor mense en dinge, kan ons beheer neem oor ons situasies. Die tyd is verby dat situasies ons beheer dit stop vandag HIER NOU! Lees Efe 3:20 en Gal 2:20. Hierdie 2 gedeeltes ontsluit soveel krag in ons, maar eerstens weet ons nie hoe om dit te verstaan en dan hoe om dit fisies toe te pas nie. WEEK 1 EN 2 Het ons gehoor dat die Here Jesus Christus ons geroep het en genooi het om deel te wees van Sy groot plan vir hierdie aarde. Dat geloof 'n verhouding is. Ons moet ons verkiesing en roeping vasmaak. WEEK 3 EN 4 Ons moet besef dat Jesus Christus in ons woon deur die Heilige Gees. Gal 2:20. Dat Hy mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Efe 3:20. Ons is konings en priesters Open 1:6. Hoop realiseer geloof. Heb 11:1 Ons hoop moet nou 'n vaste vertroue raak en dan kan ons wag vir die bewys waarop ons gehoop het. Patience with others is love. Patience with one self is hope. Hope in God is faith. Van nou af kom kerk toe met HOOP in Jesus, maak jou hoop 'n vaste vertroue en Hy sal daardie vertroue 'n werklike bewys, realiteit maak. Prys die Here Jesus Christus, want DIT IS VOLBRING! 5


Emosies wat vernietig Deur Willie Plaatjies

W

ees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. (Spreuke 4:24)

Enige ketting is net so sterk soos sy swakste skakel en met ons karakter is dit dieselfde. Emosie op sigself is nie verkeerd of sondig nie. Toe iemand aan Jesus gevra het wat die grootste gebod is, het Hy geantwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele verstand” (Matt. 22:37). Hart. . .Siel. . .Verstand. Alles word betrek by liefde vir God. Trouens, ons emosies is een van die belangrikste maniere waarop satan ons aanval. Jy moet leer om die “hek” van jou emosies goed te bewaak. Die geskiedenis van die mens is hoofsaaklik die geskiedenis van sy woede. Nadat Jesus gevange geneem is, het Petrus sy Here woedend verloën. “Toe begin hy vloek, en sweer: Daardie man van wie julle praat, ken ek nie.” (Mark. 14:17). Is woede ooit geregverdig? Ja. (Matt. 21:12-13). Woede en bitterheid is nie dieselfde nie, maar verwant aan mekaar. Bitterheid is woede wat versuur het. Weerhou woede of bitterheid jou daarvan om die mens te word wat God wil hê jy moet wees? Hoe hanteer ‘n mens woede? Die antwoord is met beslistheid. 1. Die sleutel daartoe is om dit te herken vir wat dit is: sonde in God se oë. Jesus waarsku: “Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank.” (Matt. 5:22) 2. Om dit voor God te bely en Hom om vergifnis en hulp te vra. Aan die kruis het Christus elke sonde wat jy ooit gedoen het, op Hom geneem - ook jou woede. Woede verdwyn wanneer ons hart met die vrug van die Gees gevul word. Ontdek ook die veranderende krag van vergifnis aan ander. Jesus sê: “Seën die mense deur wie julle vervloek word, bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.” (Luk. 6:28). Vrees het sy plek, maar vrees kan ons oorweldig - en dan word dit sonde. Waarom? Want vrees laat ons twyfel aan God se beloftes en sy liefde. Die duiwel hou van ‘n bang christen. Kan ons, ons vrees en angstigheid oorwin? Kom ek antwoord met ‘n teenvraag: Wat is die teenoorgestelde van vrees? Vertroue. Vertroue op God en sy onveranderlike liefde. Psalm 118:6 sê: “Die Here is by my, ek ken geen vrees nie.” Vrees kom vir ons veel makliker as geloof. Ware geloof behels vertroue, vertroue in wat Christus vir ons gedoen het. Petrus sluit hierdie waarheid in: “Werp al julle bekommernisse op Hom, Hy sorg vir jou.” (Pet. 5:7). Vrees verdwyn in die teenwoordigheid van God se belofte in Sy Woord. 3. Bid gelowig en vertrou Vrees en angstigheid is soos tierwelpies: Hoe meer kos hulle kry, hoe sterker word hulle. Maar God het ‘n ander manier naamlik gebed. Hoe moet ons bid? Eerstens vir krag te midde van wat dit ook al is wat jy vrees. Bid vir wysheid om met jou kommer af te reken. Daadwerklike optrede kan die situasie verander. Bid dat God sal ingryp om jou omstandighede te verander volgens sy wil. Met God se hulp kan ons egter leer om die balans te behou.

6

Dinge wat verwoes O

Deur Willie Plaatjies

f julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God (1 Kor. 10:31)

Die duiwel hoef geen nuwe versoekings uit te dink nie, die oues werk nog net so goed soos altyd. Prediker skryf: “Wat gebeur het sal weer gebeur. Daar is niks nuuts in hierdie wêreld nie. (Pred. 1:9). Nie lank gelede het ek toegekyk hoe ‘n man letterlik homself en gesin verwoes. Hy was aktief in sy kerk, suksesvol in sy beroep, hoogs gerespekteer in die gemeenskap. Die mense was onbewus van die geheim wat hy in hom omgedra het, maar ook lewend in hom gehou het. Van tyd tot tyd het hy weg van die huis gewerk en toegegee aan gedrag wat verkeerd was en geglo dat die Bybelse waarskuwing nie van toepassing op hom het nie. “Julle moet weet dat julle sonde julle sal agterhaal (Num 32:23). Maar sy sonde het hom ingehaal binne 24uur was nie net sy naam op die plaaslike koerante se voorblad nie, maar het hy alles verloor. sy reputasie, werk, vriende, die liefde en respek van sy vrou en kinders. die Bybel waarsku: “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (1 Kor 10:12). Mense oordeel ons nie aan wat ons dink of glo nie, maar aan wat ons doen. Onthou, satan se doelwit is om ons van God te vervreem. Koning Dawid bid: “Ek weet, my God, dat u die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê “(1 Kron. 29:17). Iemand met integriteit is soos Daniël van ouds, wie se vyande ywerig na sy swakhede gesoek het. Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreelmatigheid skuldig nie. (Dan. 6:5). Wat sien ander mense wanneer hulle na jou lewe kyk? Wat sê die wat jou die beste ken, jou huweliksmaat, kinders, vriende en kolegas van jou. Sien hulle 1-integriteit, 2-eerlikheid, 3reinheid, 4-vryheid? 1-Die christen se karakter: Integriteit. Integriteit beteken dat ons lewe ooreenstem met wat ons sê. Ons sigbare lewe is in ooreenstemming met ons innerlike oortuigings, ons is betroubaar en geloofwaardig en ons karakter is onbesproke. Dit beteken dat as ons private lewe skielik oopgevlek word, ons geen rede sou hê om skaam of verleë te wees nie. 2-Die karakter van ‘n christen: Eerlikheid. Dit beteken presies wat dit sê. Mense kan op ons staatmaak. Die Bybel sê God se dienaars sal in die eindtyd eer ontvang want “uit hulle mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik (Op. 14:5). Julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie.(Lev.19:11). Oneerlikheid is egter nie tot reguit leuens beperk nie. Dit neem ook die gedaante van skinder aan. Waarom verafsku God oneerlike tonge? Een rede is omdat uit sondige motiewe voortspruit. Die Bybel beveel uitdruklik, “Wees goedgesind teenoor alle mense (Rom. 12:7) 3-Die christen se karakter:Reinheid. Ons leef in ‘n seksbehepte wêreld. Niemand word ontsien nie. Ons geslag het geword soos die van Jeremia se tyd, “Hulle skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie.”(Jer.15). Moet satan nie die geringste vastrapplek op hierdie belangrike terrein van jou lewe gee nie! Mans, vermy die tweede kyk, die “onskuldige”. Vroue, vermy die gewaagde klere. Nou is die tyd om met seksuele versoeking af te reken. Herken dit vir wat dit is en verwerp dit dan onmiddelik en sonder kompromie. 4-Die christen se karakter:Vryheid. Slawerny was ‘n verskriklike instelling. Maar Jesus sê daar is ‘n erger slawerny, naamlik slawerny van sonde, maar voeg dan by “eers as die Seun julle vry maak, sal julle waarlik vry wees(Joh.8:34-36). Moenie langer ‘n slaaf van sonde wees nie,maar onderwerp jou hart en lewe in geloof aan God.


Andrew Murray

Die Nuwe Verbond

I

n sy almag en grootheid, is God ook bewus van ons menslike swakhede en behoeftes en die belofte dat Hy getrou is, behels baie meer as enigiets wat ons ooit sou kon verwag. Ons kan volkome op Hom vertrou en die heerlike sekerheid hê dat Hy alles wat Hy belowe het, sal doen, want Hy is almagtig. Hy het ingestem om Hom deur ‘n verbond daartoe te verbind, net soos iemand in wie die ander een nie volle vertroue het nie. Die mens wat God as Verbondsgod ken en weet watter beloftes daar in die verbond vir hom opgesluit is, is waarlik geseën. Daar is geen einde aan sy verwagtinge nie, en verder het hy ook nog die versekering dat daar aan sy verwagtinge voldoen sal word. Alles wat in die verbond staan, sal bewaarheid word. Daardeur word sy verhouding met die God van die verbond nog verder versterk, sodat dit uiteindelik ‘n naby en intieme verhouding kan wees. Vir diegene wat nog nooit diep nagedink het oor die verbond nie, sal dit ‘n ingrypende verandering beteken, want hulle sal skielik vind dat hulle ‘n ware, lewende geloof het. Die feit dat die verbondskind weet wat God wil doen en die versekering het dat dit gedoen sal word, asook die feit dat hy sy hele lewe aan Hom oorgee, het tot gevolg dat die verbond as die poort tot die hemel beskou kan word. Mag die Heilige Gees gee dat ons sal besef watter heerlike waarheid dit is!

Quotes by Eric Ludy from his book:

Wrestling Prayer “Don’t pray that God would teach you how to love like He loves; pray that He would fill you with Himself and that He would love in and through you. Don’t pray that He would teach you to have joy; pray that the living God full of joy would enter into you. Don’t pray that He would teach you how to be peaceful; ask for the God of peace, the Prince of peace to infill you. Because if you try to imitate in your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works because it is Him imitating Himself, and He is very good at being God.” “We mustn't claim to stand for our King but then deny Him by living a fleshly existence. Our King's Mighties don't shy away from the blazing searchlight of God's Word, but rather, willingly expose their souls and cry, 'Dear King, if there be anything that stands between You and me, if there be anything that shrouds Your glory, if there be anything that will weaken my sword in battle, purge it, slay it, utterly destroy it!” “The inner throne of man is both what the kingdom of Christ and the kingdom of Lucifer are after. And when this throne is yielded to the Almighty God, a man enters upon the sacred path of greatness right then and there...The destiny of a human soul depends entirely on who sits upon the throne of that soul...when the flesh is removed from its position of power, the human soul is made ready to usher in the glory of its true and rightful King”

Persepsies Die gemiddelde mens het slegs sewe sekondes nodig om ‘n opinie te vorm oor iemand wat hy of sy vir die eerste keer ontmoet. So het ‘n span navorsers onlangs bevind. Gewoonlik meet ons ander mense in terme van hulle reaksies teenoor ons: hulle vriendelikheid; hulle oopheid vir ons voorstelle en idees; en so meer. Ons eerste vraag is nie wat ons vir hulle kan beteken nie. Die meeste van die tyd evalueer ons ander in die lig van die voordele wat hulle vir ons inhou. Die Here vra ons om deur sy oë na alle ander mense te kyk. Dan skryf ons ander nooit af nie. Dan bepaal ons persepsies van ander nie gedurig ons optrede teenoor hulle nie. Mensgemaakte persepsies is altyd verkeerd, veral as dit op uiterlike dinge soos mense se kleredrag en voorkoms gebaseer word. Dit maak dat ons mense verkeerd bahandel. Die Here vra van ons om alle mense met respek en liefde behandel. Lees Jakobus 2:1-7

Werk en leef

Deur Jacobie

E

k het al uit ondervinding geleer dat as jy nie iets met passie en oorgawe doen nie, dan doen jy eintlik afbreek aan die lewe. As mens jonk is, voel die lewe so breed en lank voor jou uitgestrek dat jy amper nie kan dink dat dit ooit sal kan eindig nie. Elkeen van ons moet partykeer dinge doen waarvan jy nie hou nie. Het jy al daaraan gedink om God jou Motiveerder te maak? Efesiërs 6: 6-7 dink só hieroor: “Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, werk as slawe van Christus wat met volle oorgawe God se wil doen. Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie.” In die lewe is daar baie dinge waarvan ons nie noodwendig hou nie. Dalk is dit die werk wat jy doen, die huiswerk by die skool of die takies vir jou ouers wat nooit einde kry nie. Maar wat as God die motivering is om jou werk te doen? Dan hoef jy dit nie meer te doen omdat jy moet of omdat iemand dit van jou verwag nie. Jy doen dit vir God sodat sy koninkryk hier op aarde gevestig kan word. Gebruik vandag hierdie teksvers as riglyn om die werk wat jy aanpak – of jy daarvan hou of nie – met oorgawe te doen. Sien dit as ’n manier om ’n aktiewe dienaar van Christus te wees. Wees ook bewus dat jy in elk geval nie in staat is tot enige waardevolle werk sonder die krag van God nie. Ek wil jou uitdaag om die uitdagings en gewone dinge in die lewe met oorgawe te doen. Dis ongelooflik hoe jou gevoelens teenoor iets verander as jy weet jy doen dit vir God. Probeer om God deur klein en groot dinge te verheerlik. Jy sal verbaas wees hoeveel vreugde jy ervaar! 7


Remember !!

JOIN - facebook.com/youth99 SHARE - youtube.com/media99youth

Sex,

F r i d a y N i g h t Y o u t h 13 April 19:00 Life hurts, god heals Part 1 20 April 19:00 Life hurts, God heals Part 2

JEUGKAMP 2012 se Jeugkamp was sonder twyfel een om nie te vergeet nie. Daar was tye van lag, huil, kwaad wees en omgee. Die doel van die kamp was, om anders as vorige jare, bietjie meer relaxed en nie so erg te fokus op teachings en Bybellesse nie. Maar om net lekker span te bou. Maar al was daar nie baie Bybellesse nie was God se teenwoordigheid in elke sessie sigbaar en tasbaar. Die Vrydagaand het ons lekker saam gebraai en gekuier. Dankie aan Martin wat die braaiwerk vir ons gelei het. Daarna het ons saam ‘n movie gekyk, om die kamp op ‘n rustige manier af te skop. Die Saterdagoggend vroeg is ons af see toe om tyd saam met God te spandeer. Met die see, Tafelberg en Robbeneiland voor jou kon jy nie anders as om God te prys vir sy awesomeness nie. OM het by ons aangesluit betyds vir ontbyt. Hulle het die hele Saterdag vir ons gefasiliteer. Ons het begin met ‘n lawwe ice breaker, maar daarna het dit bietjie ernstiger geword. Hulle het vir ons deur drie “lande” geneem om ons in te lig oor human trafficing. Aan die einde van die “trip” was byna almal baie emosioneel en sommige kon die trane nie weghou nie. God het regtig ons hart gebreek vir daardie mense en ons oë oop geruk vir dit wat om ons aangaan. Ons het gou besef ons klein probleempies is maar pateties teenoor wat ander deur moet maak. As ‘n groep het ons ingetree vir ons broers en susters wat in hierdie goed vasgekeer sit.

DATING

& Relating

4 April - Sex Deel 1 11 April - Sex groepbespreking 18 April - Sex Deel 2 25 April - Sex groepbespreking 2 Mei Q&A groepbespreking

Kort Gedagtes Don’t confuse God’s patience with his final response. No one can ignore Jesus forever. Questioning God? He made the brain cells you think with. The Bible: More up-to-date than tomorrow’s newspaper. Turn the despair of being alone into the wonder of being alone with God. We don’t change the message, the message changes us. Don’t give up, Moses was once a basket case. Kindness is difficult to give away, because it keeps coming back. His pain, your gain!

Die Saterdagmiddag het OM ons strand toe gevat vir klomp games. Geluk aan Fine Listeners wat gewen het, en nee One Time, julle het nie gewen nie. . . Die dag is afgesluit deur marshmallows om die bonfire voordat OM ons gegroet het. Daarna is ons op ‘n nagmars op die strand en onder die sterre. Die Sondagoggend het ons afgesluit in God se Woord en Quintin het vir ons ‘n boodskap gebring. God is awesome en Hy het ons regtig baie geseen op die kamp. P.S. Die kos was uitstekend! Dankie Ronél, Nicci en Wilhelm.

Youth99 Kampgroep saam met OM


16 JUNE 2012 Celebrating youth in Christ

6 MEI TOT 11 MEI PAARL STADSAAL

WAT IS NUUT BY DIE SENTRUM? Nuwe Kenteken (Logo) Met die oog op die nuwe sentrum en toekomsplanne was daar besluit om die sentrum se kenteken (logo) aan te pas om te pas. Die nuwe kenteken is vereenvoudig, kan op meer plekke aangewend word, is maklik herkenbaar, lyk stylvol en meer professioneel. Hierdie een inkorporeer ook subtiel die kruis wat vroeer nie deel uit gemaak het van die kenteken nie. Ons glo dat 2012 die begin van groot en suksesvolle dinge is, selfs al begin ons by ‘n kenteken.

Nuwe Webblad Besoek gerus ons nuwe webtuiste en sluit aan by ons eie “facebook” genaamd ‘lifebook’ - word deel van ons aanlyn gemeenskap en bly op hoogte van alles wat gebeur in die sentrum. Laai preke van die webtuiste af of luister dit direk op die webblad. Kyk na fotos, luister na uittreksels van die nuwe Sounds of Life CD, wees ingelig deur die roterende baniere en ander ‘events’ inligtingstukke op die blad. Jou kommentaar oor die webtuiste sal ook waardeer word - ons wil dit graag so verbruikervriendelik as moontlik maak - sien hierdie ook as ‘n manier wat gebruik kan word om ons gemeente op te bou en te bemark. Geniet dit!

Besoek ons nou by:

Kry ook jou kopie van ons gemeente se eie CD

Sounds of Life EP Luister na uittreksels van die CD op ons webtuiste www.ligenlewe.com/index.php/song-snippets

9


Verjaardag wense aan: 1 April 4 April 6 April 10 April 11 April 11 April 15 April 15 April 17 April 18 April 21 April 22 April 25 April 27 April 28 April 28 April 28 April

Bianza Plaaitjies Christelle Herrmann Ronél Richard Ainsley Jacobs Esra van Wyk Carlen Collins Debbie v. Schalkwyk Barbara Minnaar Alecia Smith Anita Cupido Mark Fowler Kristen Herrmann Dennis van Wyk Yolanda Solomons Jan Carolissen Lee-Zel Roode Nyleen Clayton

083 586 3456 083 458 3590 082 952 3271 073 605 3312 073 297 8790 082 221 8146 082 788 8271 084 574 1080 082 839 5865 078 833 9178 071 725 8814 072 246 7000 073 297 8790 072 122 7390 079 618 8609 082 253 9609 073 462 0566

30 April

K O N TA K B E S O N D E R H E D E Past. Henry & Denmarié Young Past. Rudi & Lee-Ann Young Kantoor (08:00 - 13:00)

021 872 4102 021 870 1677 021 872 3437

Noorder Paarl

Hannes Terblanche Jannie Engelbrecht Wilhelm Nothnagel Ronél Richard

076 052 0544 082 497 5527 082 448 6608 082 952 3271

Blommedal

Willie Plaatjies

082 405 0299

Paarl Sentraal

Past. H. Young Anthony Young (Tienersel) Hester Bredenhand Erik Marais

083 452 6942 082 312 6132 073 816 8793 074 101 2279

Denneburg

John Smith Rudi Young

084 251 7303 083 415 7834

Klein Parys

John Solomons

071 189 3834

Wellington

Johannes Botes

083 284 7142

Groenheuwel

Dawid Jooste

083 317 8328

Paarl Oos

Aubrey Cloete Jeremy Arendse Willie October Triveno Smith Selvyn Mekeur Hein Plaatjies

084 531 3656 082 551 1497 082 385 5312 082 484 2416 073 673 0326 073 323 0807

Jeug Kinderkerk Crossing Borders True Vine Ministries

Quintin Venter Denmarié Young Gavin en Crystal Young Erik en Retha Marais

072 297 6144 073 193 2233 083 960 3590 074 101 2279

Geestelike Raad

Past. Henry Young Past. Rudi Young Erik Marais Willie Plaatjies John Smith Francois v. Schalkwyk

083 452 6942 083 415 7834 074 101 2279 082 405 0299 084 251 7303 082 577 6799

10

Velicia le Roux

082 410 0442

Opnames Al ons dienste word op CD opgeneem en is op bestelling beskikbaar teen R15 elk. Kry gerus ‘n bestelvorm in die voorportaal en handig in by die inligtingstoonbank. (MP3 ook beskikbaar) Let daarop dat GEEN bestelling gemaak sal word sonder betaling nie.

Bankbesonderhede P.P.K. Standard bank Acc: 072 188 170 Branch: 05 02 10

Gemeente Visie Die Lig en Lewe Sentrum is deur God geroep om deur opleiding die Lig van God se Woord te versprei en deur restourasie die Lewe van Christus te leef sodat ons ‘n verskil kan maak in die areas waar ons daagliks beweeg. Verder is ons in selle betrokke om mekaar te bedien en om uit te reik na hulle wat nog buite die Koninkryk van Jesus Christus staan. Ons strewe om ‘n intieme verhouding met God te hê deurdat ons ten volle leef en optree soos ons Hemelse vader van ons verwag.

Lavie Uitgawe 14  

April uitgawe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you