Page 1

UITGAWE: 12

Koste

IN HIERDIE UITGAWE

R5.00

Liaison & Bemarking

• Get to know...

Quintin Venter

• Gracebook

Grafiese Oorsig Gavin Young

• Maandprogram

Redakteur

• Laminin - Volhard!

Anthony Young

• Digging Deeper

Proefleser

• Algemene Kerkinligting

Denmarié Young

Jesus se ‘status’

Quintin Venter

Hoe vinniger die tyd verby gaan, hoe meer gejaagd raak ons lewens, maar tog bly ons op hoogte van wat in die mense rondom ons se lewens aan die gang is! Ons gaan net vinnig op Facebook, Twitter of BBM (Black Berry Messenger), kyk na iemand se status en dit vertel ons sommer vinnig waar jy is of was, waarmee jy besig is of wat in jou kop aangaan. Oor die laaste 20 jaar het die tegnologiese wêreld regtig gekom en ons lewens omgedop en dit alles net om ons lewens makliker te maak! Dit het my aan die dink gesit, rondom hoe baie tyd ons 'n dag aan status updates spandeer en ander mense s'n lees? Ons is so gefokus op 'n status - lyk dit goed, klink dit goed en ons vergeet skoon van God se status vir ons lewens. Hoe gereeld gaan ons gou in om Jesus se status te lees om te hoor waarmee Hy besig is en wat in Sy gedagtes is? Die beste updates, die beste nuus en die beste status is te vinde by Jesus, maar steeds soek ons die sensasie van die wêreld, ons vriende en wat in ander se lewens aangaan. Ons is so gehoorsaam in die wêreldse goed, aan die aardse verhoudings met ons tegnologiese vriende, dat dit later meer van 'n realitiet raak as die lewende Woord langs jou bed! Die Bybel sê in Hand. 4:19 Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. For it is by grace you have been Meeste van ons, as ons realisties daaroor gaan nadink is meer getrou aan ons selfoon of werkgewer as God. As jou foon sê peep saved, through faith – and this is het jy hom, as God 'n boodskap wil oordra val dit op dowe ore. Hand 5:29 sê: En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons not from yourselves, it is the moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Hier gift of God - Eph. 2:8 staan dit duidelik, wees aan God meer gehoorsaam as aan die mens.

Jesus Tweet

Mag 2012 die jaar wees waarin ons al die beeps en tweets van die lewe afleer en begin inskakel op die die stem van 'n lewende Vader, wat in verhouding wil staan met jou! Ek wil julle uitdaag om die jaar in jou geestelike lewe die mens te raak wat jy nog altyd wou wees. Ek sluit af met die woorde van Bethany Hamilton ('n Rip Curl Pro surfer van Hawaii) oor haar doelwitte vir 2012. I really want to honor him! I don't want to waste His time nor mine.... I have so much to learn from Him and His word. And I'm hungry for that! Stoked! I don't want to be lazy, selfish, or half-hearted. I don't want business to get the best of me. I don't want relationships with those around me to wrongly affect my walk with the Lord. I want nothing to do with ungratefulness, and more... I want to be a smile on His face! If we do believe in this one true God who wonderfully made us, we should want to do nothing but honor Him.... But, we are human... we are not perfect and we all blow it, and His grace is sufficient for us! But at the same time we should be striving to be found without blame. It's our choice!

Tel: 021 872 3437 • Fax: 086 524 6011 lavienews@ligenlewe.org.za • www.ligenlewe.org.za • Facebook.com/La Vie Mag

Februarie 2012


gracebook

Jesus Christus

Loof die Here, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend! Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. 1 Kronieke 16:8-9

gracebook muur Skryf iets. . .

Lavie Mag gracebook is die Lig&Lewe familie se Status Updates geleentheid om hulle getuies te deel en die naam van Jesus groot te maak. Almal van ons moet elke dag iets hê om oor te getuig. As jy dus voel jy wil dit met die lesers deel LAAT WEET ONS ASSEBLIEF! Ons wil graag hierdie bladsy vol getuienisse hê. Getuienisse kan anoniem wees of met ‘n naam by. Stuur jou getuienis na: lavienews@ligenlewe.org.za of Skryf vir ons ‘n kort briefie en gee dit in by die Inligtingskantoor by die Kerk 2


Quintin & Christél Quintin (Dr. Jonas) Venter

Christél (Mev. Jonas) Venter

Geboortedatum:

26 September 1985

Geboortedatum:

19 Mei 1986

Geboorteplek:

Reitz

Geboorteplek:

Bellville

Beroep:

Logistieke Skeduleerder

Beroep:

Onderwyseres

Getuienis Getuienis Ek was maar altyd die voorbeeldig, rustig en stil outjie gewees. My getuienis begin sommer al op dag een van my lewe toe dokters gesê het ek gaan dit nie maak nie, omdat ek so vroeg gebore is. 'n Ander dokter het almal dadelik gestop, lewe gespreek, vir my gebid en gesê “julle gaan sien, hy gaan nog groot dinge vir die Here doen”. Ek het op 'n baie jong ouderdom my hart en lewe aan die Here gegee, maar soos baie van ons terug geval. Ek het twee goeie vriendinne gehad wat net so groot inpak op my lewe gemaak het dat ek in Gr 11 weer besluit het, luister dis Jesus of niks en het van toe af nog nie weer omgekyk nie…

Gunsteling

Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek was altyd betrokke by die VCSV, hul kampe en alles wat dit my kon bied. In my eerste jaar op Wellington het die Heilige Gees werklik eers met my begin werk. Ek het 'n dieper verstaan begin kry oor wat dit is om 'n kind van God te wees en ook hoe om so te leef. Hy het my van binne af begin verander en my sienswyse ook verander.Aan die einde van daardie jaar het God my ook 'n hart vir kinderbediening gegee. God het my later geleer hoe om nie afhanklik van mense te wees nie, maar afhanklik van hom te wees. Die afgelope tyd het God werklik vir my 'n passie gegee om in die mense rondom my, kollegas en vriende se lewens in te bou en net 'n klankbord vir hulle te wees. 'n Mens hoef nie altyd baie te sê of raad te gee nie, jy kan soms net na ander luister en hulle ondersteun. Gunsteling

Kos:

Pastas en steak

Vers:

Jer 29:11

Kos:

Snitchel & calamari

Musiek:

Dis te breed en wyd en hoog om te pin point

Vers:

Num 6: 24-26

Musiek:

Het 'n wye musiek smaak, maar hou veral van Jesus Culture

Musiek:

Musicals soos Sound of Music

Fliek:

Remember the Titans

3


Laminin

K E E P I N G U S O G E T H E R ___________________________________

Week 1

myne of Syne? En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. (1 Johannes 2:17) Dit is die begin van 2012. En ek is seker almal van ons het ‘n mate van beplanning gedoen, sekere mylpale wat ons wil bereik en goed wat ons wil doen. Party georganiseerde mense het dit sekerlik neergeskryf, wat ‘n goeie ding is. Maar hoeveel van ons het vir God gevra wat Sy wil vir ons hierdie jaar is? Dink aan die verhaal van die Ware Wynstok in Johannes 15. Vers 7 gaan so, As julle in My bly en My Woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Baie hou van die laaste stukkie, net wat julle wil. Maar wat sê die eerste deel, As julle in My bly... As jy die gedeelte verder gaan lees kom jy agter dat wanneer ons God se wil met ons hele hart wil doen (in Hom bly) word Sy wil outomaties ons wil. ‘n Loot kan tog nie sonder die wynstok vrug dra nie? Of sonder die Landbouer lewe nie? Ons kan so maklik ons planne, ons idees, ons wil en ons begeertes najaag, maar wat is God se wil vir ons in 2012? Kom laat ons hierdie jaar die Heilige Gees se leiding volg in elke deel van ons lewe: familie, werk, geld, skool, vriende, drome, bediening ens. Wat is God se wil oor al hierdie dinge vir jou in 2012? Het jy dit oorweeg? Vader, openbaar U wil vir my vir 2012. Help my om my begeertes en my wil te onderwerp tot U wil. Heilige Gees lei my in U Woord sodat ek U wil sal ken. Alles tot die eer van Jesus Christus.

Week 2

In al my weë Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, en dan sal Hy jou paaie gelykmaak. (Spreuke 3:5-6) As jy oud genoeg is om hierdie te kan lees, is jy sekerlik oud genoeg om te weet dat 2012 nie maanskyn en rose gaan wees nie. Elke jaar het maar sy slegte en goeie tye, dit is deel van die lewe. Maar ons weet dat in Christus ons klaar oorwin het en dat ons Iemand het wat vir ons intree by die Vader. Paulus is seker een van die beste voorbeelde van hoe ons moeilike tye moet hanteer. In die ergste toestand terwyl hy geboei sit in die tronk skryf hy woorde soos: Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins; verbly julle altyd; As God vir ons is wie kan teen ons wees? Het ons hierdie gesindheid as dinge nie gaan soos wat ons dit wil hê nie? Met ons fokus op God se wil kan ons met sekerheid weet dat wat ookal ons moet doen hierdie jaar in Sy hande is en dat ons onsself oor niks hoef te bekommer nie. Vir hierdie week mediteer op ons teksvers. Maak dit deel van elke faset van jou lewe. Soos wat Hy belowe het sal Hy die paaie vir ons gelyk maak. Vader, dankie dat U groot drome vir my lewe het. Heilige Gees help my om U te ken in alles wat ek doen, sodat ek nie op my eie insig sal steun nie, maar my vertroue in U sal plaas. Mag alles wat ek doen Jesus Christus verheerlik. 4


V o l h a r d !

Deur Anthony Young

Week 3

ten dele

Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig to aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Korinthiërs 13:12) Daar is so baie goed wat ons nie ten volle verstaan nie. Ek dink aan die storie van die blinde man in Johannes 9:6, toe Jesus spoeg en modder gebruik het en vir hom gesê het om homself in Siloam te gaan was. Hoekom? Dit is net in gewone Afrikaans weird. Maar God kyk na ons hart en of ons Sy Woord sal gehoorsaam al is dit hoe snaaks. Nou dat ons by God gehoor het wat Sy wil is, moet ons nie twyfel daarin nie, al maak dit nie nou sin nie. Anders is ons ongehoorsaam. Daarom wees sensitief vir die leiding van die Heilige Gees en spandeer baie tyd in Sy Woord om Sy stem te leer ken. Onthou God sien die hele prentjie, maar ons sien net ‘n deeltjie van ‘n deeltjie. Begin hierdie week jou volle vertroue in God sit, al maak dinge rondom jou nie sin nie, volhard! As jy glo dit is God wat met jou gepraat het en dit is bevestig deur Sy Woord, wees gehoorsaam. Eendag sal ons ten volle ken dit waarmee God besig is. Vader, dankie dat U gedagtes ver bokant myne is. Dankie dat, U die skepper van alles, aktief betrokke is in my lewe. Heilige Gees help my om U Woord te gehoorsaam al maak dit nie nou vir my sin nie. Ek bid dit in die Naam bo elke ander Naam, Jesus Christus.

Week 4

‘n goeie werk Omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus; (Filippense 1:6) Is dit nie ongelooflik nie! Dit is God se absolute, groot, onverdiende genade. Om te weet dit waarmee Hy in ons begin het sal Hy voleindig. Daar is twee redes hoekom satan nie wil hê ons moet God se genade aanvaar nie. Die eerste is, hoe langer hy jou onder veroordeling kan hou, hoe langer sal jy nie doen dit waarvoor God jou geroep het nie. Baie mense voel so skuldig oor alles wat hulle gedoen het dat hulle nie goed genoeg voel om te doen waarvoor God hulle geroep het nie. MOENIE meer so voel nie. Bely jou sonde en besef dat daar niks is wat jy kan doen om God se liefde en genade te verdien nie. Dit is ’n gawe. Die tweede rede is, omdat ons nie genade vir onsself het nie, is dit moeilik om dit vir ander te hê. Hoe baie praat ons die mense wat langs ons in die kerk sit sleg omdat hulle gestruikel het? Maar wie is jy? Laat hy wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Ons moet dieselfde genade wat God aan ons wys vir ons familie in Christus wys. Kom ons help mekaar, vermaan mekaar in liefde eerder as in veroordeling. Besef die week dat God se wil vir jou moontlik is, maak nie saak wie jy is nie. Bely, bekeer, vertrou en volhard! Vader, hoe kan ek ooit U genade ten volle verstaan? Dankie dat U alles klaar vir my gedoen het en dat ek niks kan doen om enigiets te verdien nie. Heilige Gees vul my met U begeerte, gee vir my ‘n passie vir U Naam sodat alles wat ek doen die Naam van Jesus Christus verheerlik, eer en bekend maak.

5


Digging Deeper

by Aubrey Cloete ___________________

How to Run the Race with Perseverance We will study the Scriptures, we will talk about Jesus with others, we will pray, and we will think on spiritual things. “Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.” - Paul, Colossians 3:13-14 Not only do we want to be forgiven when we sin, we are to forgive our brothers and sisters when they sin. God forgave us and we must extend forgiveness. Families love each other. Sometimes we hurt each other, but because we love each other we learn to forgive each other. “Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ.” - Paul, Galatians 6:1-2 We are not just going to forgive each other, but we are going to help each other be restored. We will gently work with each other to return to faithfulness and to remove the sin from our lives. We will carry each other's burdens, we will support each other, and we will love each other. “For it is by grace you have been saved, through faith – and this not from yourselves, it is the gift of God – not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.” - Paul, Ephesians 2:8-10 We are samples of God's workmanship. He saved us by grace when we could not save ourselves. He has a purpose for us, and that purpose is to do good works. We do not do good works to be saved, but we do good works because we are saved. God has a plan for you and for me. “You are the salt of the earth…You are the light of the world…let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.” - Jesus, Matthew 5:13, 14, & 16

We as God's family are salt of the earth and light of the world. The result of our doing good in this world is that people will see God and Jesus. We are the living witness of God's goodness and grace in this world. “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.” - Jesus, Matthew 28:18-20 Jesus has entrusted us to be missionaries in this world for Him. We are to make men His disciples by baptizing them and teaching them. We want men to respond to Jesus and then to grow in Christ. This is why I want to tell you about my Jesus and His Church. I want you to know the good news of Jesus, I want you to be crucified with Christ in baptism, and I want you to be part of a church family that will help you grow as a disciple of Jesus. “…let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow w e a r y a n d l o s e h e a r t . ” - Anonymous, Hebrews 12:1-3 Above all, I will never give up. I will finish the race laid out for me. I will keep my eyes on Jesus. If he can endure all that he did for me, then I will keep on till I make it home to Heaven. I do not know where you are in your relationship with Jesus, but I want you to know that God loves you so much that He let His Son die for your sins. Jesus was buried and on the third day He rose from the dead. If you have not been baptized into Christ, I urge you to make the decision to give your life to Him. Please connect with a local church so you can truly be part of a family. Grow as a disciple of the Lord, and lead others to Him.

Word of Life Ministries is committed to bringing you Bible-based teaching and the Bible's answers and perspectives to your questions. WoLM (Vol.1 No.8)

6


THE PURPOSE OF PRAISE John 4:23, Psalm100:4, Hebr.13:15

By Jamie Anderson

W

She used to say, 'the reason high praise, the songs which are up beat, loud, full of joy and expression are so important to us in the worship journey is that they almost force a response. You can't just sit during "praise" - you either get in or you get out, but it's not possible to just be there.' I knew what she meant. It was joyful, exuberant and stirred your spirit to start praising His name. There were times when I could sense strongholds being broken off me in those The Bible says in John 4:23 that He is looking for moments and it truly prepared me for worship. those who will worship Him in spirit and in truth. In essence we need to worship Him with the In the New Testament there are nine Greek words knowledge and understanding of what true Biblical used at different times to describe the different kinds worship is AND we need to worship with all that is in of praise. Let's look at one called ainesis, which is us. We need to go past the understanding and used in Hebrews 13:15. It simply means 'praise, a couple it with the experiences - daily. Worship was thank offering'. never meant just for Sundays or to be restrained to When you read that in the context of the verse, it's telling us to continually offer the fruit of our lips, music only. giving thanks to His name. It's a reminder of how True worship involves thanksgiving, praise, much thanksgiving and praise are like conjoined worship & adoration and ultimately the manifest twins. You can't have one without the other as they presence of the glory of God. Praise is one of the share the same heart - the heart of a true worshiper. entry points into worship so as we head into 2012 This is the entry point in our worship; how we enter let's explore the purpose of praise. His throne and receive all that He has for us, but if you don't know how to enter, you'll never have the Just as thanksgiving is an act of our will, so is chance to leave with something new deposited in praise. The Bible says in Psalm 100:4 that we are you. to, 'enter His gates with thanksgiving and His courts The purpose of praise isn't for God to hear how much with praise...'. We are still offering up ourselves to you need Him - he already knows you're lost without Him but it's at this point that the shift begins to take Him. It's for you to remember how much He's done place. Our offerings of thanks and praise are for you and to remind you that He is able to do so received and He begins to draw us in. much more. Praise is your offering to Him. It's how your ashes are exchanged for beauty. It's our final monologue before He draws us in; it's God has great things in store for your life and not just us talking to Him and about Him. It's where we 2012. As you begin this year, determine in your heart move from thanking Him for what He's done in our to live out your worship and live it daily. Begin by lives, what He's saved us from and it turns into a thanking Him for what He's done, but also praise Him joyful expression, a declaration of who He is now for who He is and who you need Him to be. and His nature. It's about the now. If you start with thanksgiving and praise, you'll find very quickly that worship and adoration become like I had the privilege of serving as part of the second nature and before you know it you'll find leadership team at Hillsong London for a number of yourself experiencing the manifest presence of God. years and got to listen to Darlene Zschech share Now that's a goal for 2012! with us about the importance of praise in our worship. elcome to 2012! It's the start of a new year and that's always a great time to set some personal, family and career goals but I'm wondering how many of us set the goal to better live out our worship. It's what we were made for and I can't help but think that if this were our only goal perhaps all the others would be more easily attained. Simply put, He needs to be first in every area of our lives.

Taken from Cross Rhythms - Life Files 7


ManneKamp Voortrekker Wemmershoek Kampterrein

17-19 Februarie Koste:R250 Alle mans welkom!! Manne dinge op ‘n manne manier.

Jeugkamp Melkbosstrand Kultuur Sentrum ‘n Naweek vol avontuur en spanbou aktiwiteite Kom geniet ‘n malkief naweek saam met ons

R200 - sluit vervoer in Vertrek Vrydag 23 Maart 16:00 vanaf die kerk Is Sondag 25 Maart 13:00 weer terug

Fusion Youth Festival Celebrating youth in Christ

16 JUNE 2012 You won’t believe your eyes 8


SEX,

DATING

Relating &

Vir jongmense van Gr.8 tot 25 jaar oud Woensdae 19:15 Lig&Lewe Sentrum 15 Feb. relating - deel 1 verskil tussen mans en vrouens 22 Feb. relating - deel 2 verskil tussen mans en vrouens

4 Apr. sex - deel 1 11 apr. sex - groep bespreking

28 Feb. relating - Groep bespreking verskil tussen mans en vrouens 7 mar. Dating

18 apr. sex - deel 2

14 mar. dating - groep bespreking

2 mei Q&A groep bespreking

25 apr. sex - groep bespreking

F r i d a y N i g h t Y o u t h eJoin us on these dates for praise&worship, amazing radical teachings and fun fellowship afterwards @ Light&Life Center Rose Street, Paarl

10 Feb. 19:00 Mirrors

23-25 mar. Youth Camp!!

24 feb. 19:00 The Joy of pain

13 Apr. 19:00 Life hurts God heals part 1

2 Mar. 19:00 Guest Speaker 16 Mar. 19:00 Past. Rudi

20 Apr. 19:00 Life hurts God heals part 2

Friday nights will never be the same again 9


Verjaardag wense aan: 1 Februarie 3 Februarie 4 Februarie 5 Februarie 7 Februarie 9 Februarie 10 Februarie 10 Februarie 15 Februarie 15 Februarie 16 Februarie 16 Februarie 18 Februarie 19 Februarie 20 Februarie 20 Februarie 21 Februarie

Franzelle Coldberg Francois Vernooy Melindie Botes Petula Cupido Eliz Jephthah Relda Colley Hester Wyngaardt Marinda vd Walt Monique Lombaard Annemarie Knoetze Jane Appollis Cavin Leibrandt Dawid Jooste Lynne Rust René October Louis Lubbe Jennifer Smith

073 256 4268 082 593 4688 082 0976 7665 021 862 8157 083 513 0054 073 130 3937 073 914 0844 082 698 9595 071 434 3239 084 772 8853 082 511 9776 071 545 2279 083 317 8328 074 102 8004 084 497 7068 083 947 0593 021 862 5832

23 Februarie 24 Februarie 25 Februarie 25 Februarie

Saterdag 25 Februarie 10:00 By drakenstein Laerskool Pak jou eie mandjie en kom kuier (en swem) saam met die Lig en Lewe Familie!

021 872 4102 021 870 1677 021 872 3437

Noorder Paarl

Hannes Terblanche Jannie Engelbrecht Wilhelm Nothnagel Ronél Richard

076 052 0544 082 497 5527 082 448 6608 082 952 3271

Blommedal

Willie Plaatjies

082 405 0299

Paarl Sentraal

Past. H. Young Anthony Young (Tienersel) Hester Bredenhand Erik Marais

083 452 6942 082 312 6132 073 816 8793 074 101 2279

Denneburg

John Smith Rudi Young

084 251 7303 083 415 7834

Klein Parys

John Solomons

071 189 3834

Wellington

Johannes Botes

083 284 7142

Groenheuwel

Dawid Jooste

083 317 8328

Paarl Oos

Aubrey Cloete Jeremy Arendse Willie October Triveno Smith Selvyn Mekeur

084 531 3656 082 551 1497 082 385 5312 082 484 2416 073 673 0326

Jeug Kinderkerk Crossing Borders True Vine Ministries

Quintin Venter Denmarié Young Gavin en Crystal Young Erik en Retha Marais

072 297 6144 073 193 2233 083 960 3590 074 101 2279

Geestelike Raad

Past. Henry Young Past. Rudi Young Erik Marais Willie Plaatjies John Smith Francois v. Schalkwyk

083 452 6942 083 415 7834 074 101 2279 082 405 0299 084 251 7303 082 577 6799

10

082 816 8133 021 863 2946 083 717 1655 084 985 2775

Familie Dag

K O N TA K B E S O N D E R H E D E Past. Henry & Denmarié Young Past. Rudi & Lee-Ann Young Kantoor (08:00 - 13:00)

Andi Labuschagne Belinda Steyl Adré van Wyk Soline Fowler

Opnames Al ons dienste word op CD opgeneem en is op bestelling beskikbaar teen R15 elk. Kry gerus ‘n bestelvorm in die voorportaal en handig in by die inligtingstoonbank. (MP3 ook beskikbaar) Let daarop dat GEEN bestelling gemaak sal word sonder betaling nie.

Bankbesonderhede P.P.K. Standard bank Acc: 072 188 170 Branch: 05 02 10

Gemeente Visie Die Lig en Lewe Sentrum is deur God geroep om deur opleiding die Lig van God se Woord te versprei en deur restourasie die Lewe van Christus te leef sodat ons ‘n verskil kan maak in die areas waar ons daagliks beweeg. Verder is ons in selle betrokke om mekaar te bedien en om uit te reik na hulle wat nog buite die Koninkryk van Jesus Christus staan. Ons strewe om ‘n intieme verhouding met God te hê deurdat ons ten volle leef en optree soos ons Hemelse vader van ons verwag.

Lavie Uitgawe 12  

Februarie 2012