Page 1

JAARBOEK 2014 JAARGANG 42

Thema: genoegens

Kuip


No Limit 16.40 Fly Bridge twee sets Volvo Penta IPS 900 snelheid 32 – 34 knopen Romp staal of aluminium, opbouw aluminium

< No Limit ShipS B.V. > Groningen • The Netherlands • T 050-5773411 • E info@nolimitships.com • www.nolimitships.com

ZEER ZEEwaaRdIG • RobuuST • VEIlIG • SNEl • SToER • CE CaTEGoRy a-oCEaN

No Limit 15.50 twee Volvo Penta motoren van 575 Pk snelheid 25 knopen Romp staal, opbouw aluminium


Inhoudsopgave VERENIGINGSNIEUWS Van de redactie Bestuur Lidmaatschap Van de voorzitter Jaarverslag 2013 Commissies Kalender 2014 Carolustrofee Van de Roode Hooft Commissie Foto-videocommissie Mediacommissie Jaarverslag Wedstrijdcommissie Wedstrijduitslagen 2013 Wedstrijdkalender 2014 Verslag Valkwedstrijd 2013

2 3 4 5 8 8 10 11 12 14 15 16 18 20 22

WATERSPORT Wetenswaardigheden Evenementenkalender Beleef de vogeltrek Captain’s dinner Artikel Siebe Getijtafels

36 39 42 44 44 48

THEMA: KUIPGENOEGENS We gaan... op Safari Een bijzonder konvooi Kuipgenoegens Het ruikt in de kuip Rondje Gotland Van porren, zeunen en speklappen

58 63 70 74 76 82

Ledenlijst Adverteerdersindex

90 99

INFORMATIE ONK Laser Masters 2014 St. Jachthaven Noordergat Havenmeester Weerberichten Belangrijke telefoonnummers Bus-/bootdienstregeling Openingstijden bruggen en sluizen “De tijd” of “bij de tijd” Getijverschillen De meetpaal

24 26 28 29 30 31 32 33 34 35

1


JAARBOEK 2014

42E JAARGANG - WATERSPORTVERENIGING “LAUWERSOOG”

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 – nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570 Bankgironummer NL 61 0001756950 Lid van de K.N.W.V.

Van de redactie Het is zover. De 42e uitgave van ons Jaarboek is voor het eerst in kleur. We hopen, dat u óók enthousiast bent over deze “luxe” kleurige uitgave. Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij het feit dat onze adverteerders, zelfs in deze moeilijke tijd, ons niet in de steek hebben gelaten. Denk vooral aan hen, als u van plan bent aankopen te doen voor uw boot, of werk wilt laten verrichten aan uw boot. Maak de adverteerder duidelijk, dat u via zijn advertentie in ons Jaarboek bij hem of haar terecht bent gekomen. Wat kunt u zoal vinden in ons Jaarboek? De vaste rubrieken met alle activiteiten van onze vereniging; ontwikkelingen in ons directe vaargebied; de evenementenkalender; verhalen over vertrekkers, reizen in verre exotische gebieden, maar ook verhalen van tochten “iets dichterbij”. Trouwens het thema “Kuipgenoegens” bleek toch

meer geschikt voor de fotocommissie dan voor stukjes in ons Jaarboek. Voor de fotografen onder ons is er niet alleen een uitleg hoe we met onze tablet en smartphone “selfies” kunnen maken, maar ook hoe we foto’s tijdens onze vakantie kunnen verzenden. Onontbeerlijk zijn natuurlijk de getijtafels die, ondanks de moderne media, eigenlijk nooit mogen ontbreken. Er zijn nog altijd mensen die gewend zijn een boekwerkje te raad­plegen om het tijdstip van vertrek te bepalen. Graag willen we in de volgende uitgave van ons Jaarboek de ledenlijst uitbreiden met onze voornamen en als u dat ook prettig vindt, geef dan uw voornaam door aan onze secretaris. Wij wensen u veel leesplezier thuis of op uw boot. De redactiecommissie

REDACTIE JAARBOEK Gertrud Boelens • Marria Bosman • Henk de Bruijn • Siebe Kuipers • Iddie Munstra • Elly Pries • Marlies Smid VORMGEVING Pentapark, Groningen REDACTIEADRES Henk de Bruijn 050-3141813 Marlies Smid-Roos 050-5270606 jaarboek@lauwerszee.nl 2

Wilt u s.v.p. alle wijzigingen in adres en/of bootnaam doorgeven aan het secretariaatsadres: secretaris@lauwerszee.nl Dit is de enige plek waar het adressenbestand is vastgelegd.


Bestuur W.S.V. Lauwerszee” VOORZITTER: Peter Bunschoten

SECRETARIS:

LID: Gertrud Boelens

LID:

Toon Veerman

Jan Brouwer

PENNINGMEESTER:

LID:

Jeroen Mulder

Frea van der Zee

CLUBHUIS: Het Roode Hooft | Noordergat 1 | 9976 VR Lauwersoog | 0519-349154 WEBSITE: www.lauwerszee.nl

3


2014

Lidmaatschap van de WSV Lauwerszee Het lidmaatschap van de WSV Lauwerszee kost in 2014 € 40,- per kalenderjaar. Hierbij bent u automatisch lid van het Watersportverbond. Voor mensen die op hetzelfde adres wonen, is het mogelijk Kajuitdeurdeler te worden. Dit kost € 21,50 per kalenderjaar. Voor jeugd tot en met 18 jaar geldt het jeugdtarief van € 21,50 per kalenderjaar. De contributie moet worden betaald voor 1 februari 2014. (geldt niet voor mensen die later in het jaar lid worden). Na 1 februari 2014 komt er € 3,- administratiekosten bij. IBAN: NL 61 INGB 0001756950 t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Opzeggingen dienen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar worden doorgegeven aan de secretaris. Email: secretaris@lauwerszee.nl

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt u eenmalig een clubwimpel (20x30cm). Deze is te koop in Het Roode Hooft en wordt ook geleverd in formaat 40x60cm. In maart op de jaarvergadering komt het jaarboek uit. De leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen het dan meenemen of krijgen het anders toegestuurd. Vlag en Logo van de WSV Lauwerszee De vlag van de WSV Lauwerszee wordt gevormd door een gestileerde Garnaal. De ondergrond bestaat uit de internationale seinvlag letter L. De garnaal staat natuurlijk voor het visserijverleden van de voormalige Lauwerszee. Het logo bestaat uit dezelfde garnaal, met daaromheen in cirkelvorm de tekst WSV Lauwerszee. De vlag en het logo werden ontworpen door de bekende Groningse Ploegschilder Jan van der Baan. Hij was vanaf de oprichting lid van de vereniging.

BlueLoeksMarine Onafhankelijke Jachtexpertise en Taxaties • • • • •

Aankoopkeuring Osmose onderzoek Vochtmeting (polyester en hout) Taxaties Ultrasone Diktemeting (staal en aluminium)

Objectieve inspecties van uw schip, groot of klein

www.BlueLoeksMarine.nl Email:info@blueloeksmarine.nl 4

Tel. 0595 – 44 44 47


VAN DE VOORZITTER Beste zeilvrienden, Hopelijk brengt het seizoen van 2014 u weer veel vaarplezier en ik hoop dat u het in goede gezondheid mag doorbrengen. Het jaar 2013 is voor ons Noordelingen niet bepaald positief geëindigd als gevolg van de Haagse besluitvorming die ons ook figuurlijk op onze grondvesten deed staan schudden. Niet alleen economisch, doch ook ons mooie Lauwersmeer lijkt onder het modeargument “groen“ het slachtoffer van de bezuinigingsdrift te worden, waarbij de oude normen voor waterberging er blijkbaar niet meer toe doen. Hopelijk brengt 2014 betere tijdingen. Een nieuw jaar, nieuwe kansen zullen wij maar denken. Ook u krijgt een kans dit jaar. En wel om de bezitter te worden van zo’n prachtig clubglas. Hoe? Eenvoudig door een nieuw lid aan te brengen. Het dalende aantal betalende leden baart ons wel zorgen. De evenementen als Combi Noord afgelopen jaar en het komende Laser Masters ONK evenement zouden toch een stimulans moeten zijn om jongere leden te werven. Daarnaast zal ook de tweejaarlijk-

se CAM-race weer van start gaan. Nu met een extra dimensie door de toevoeging van de double-handed klasse. Het zou aardig zijn als er dit jaar meer eigen leden zouden meevaren. De afgelopen keer was deelname door leden van onze vereniging wel heel mager. De toertocht meevaren is een mooi begin en Larvik is een mooie start van een vakantie met het gezin. Graag wil ik nogmaals een oproep doen aan onze leden, zo die het al niet zijn, om zich op te geven als vrijwilliger. Vooral voor het hemelvaartweekend, als de Laser Masters ONK plaatsvinden, kunnen wij nog vele vrijwillgers gebruiken om het evenement succesvol te kunnen uitvoeren. Zo krijgen wij WSV Lauwerszee weer op de kaart en worden we aantrekkelijk als club voor jonge leden.Genoeg te doen dit jaar dus en voor elk wat wils. Rest mij u een goede vaart te wensen in het komende seizoen. Peter Bunschoten

5


Even voorstellen... Toon

Veerman

Voor zover ik kan nagaan is Cornelis Adriaansz alias de veerman, die in 1600zoveel een veerpont over de Lek bij Tienhoven had, de meest nabije voorouder die iets met boten deed. Mijn eigen watersportcarrière begon toen ik als vijftienjarige naar een zeilpunterkamp van de Nederlandse Christen- Studenten Vereniging ging. Het jaar daarna werd de punter een zestienkwadraat. De jaren daarna was het af en toe eens een dag of een week zeilen in Friesland, en dan weer eens tijden niet.

vervelen dat je maanden tevoren al moest bespreken, dus trokken we de stoute schoenen aan en gingen op zoek naar een eigen schip. Dat werd de boeier Dwelmer waarmee we vanuit Heeg de Friese meren, het IJsselmeer en de Wadden bevoeren. Na een jaar of zeven werd de Dwelmer verruild voor de Aurelia, een Danish Rose, en toen we in 2000 voor mijn werk van Winterswijk naar Leeuwarden verhuisden kwamen we met ons schip in Lauwersoog terecht.

In 1980 kwamen we in Winterswijk te wonen. Dat woonde mooi daar, maar we kregen na een tijdje steeds meer behoefte aan wat meer noordelijke winden om ons hoofd zodat we ’s zomers twee weken een Sneekermeer huurden. Toen we ontdekten dat men met dat soort boten eerst de zeilen liet zakken en dan op de motor ging aanleggen werd het een stuk makkelijker. Afijn, na een paar jaar begon het ons te

Zodat ik, eerst met Foske en sinds kort met Leny, samen met de dappere viervoeter Claus, de Waddenzee bevaar. Alhoewel, varen, we liggen meer voor anker geloof ik. In oktober ’s nachts om drie uur bij laagwater op je blote voeten de hond uitlaten heeft ook zijn charme, in ieder geval als je daarna weer lekker warm onder de dekens ligt. Toon Veerman

6

Foto Els Knol-Licht


Bos Marine Services BV

BOS MARINE SERVICES BV

Lau w e r s o o g

Wij bieden snelle en professionele assistentie op Lauwersmeer en Waddenzee De kosten van sleephulp of assistentie worden vergoed door uw verzekering, net als op het land!

24/7 sleephulp / reparatie op het water Waddenzee en Lauwersmeer â&#x20AC;˘ T 06 15 08 89 40 â&#x20AC;˘ VHF 66


Jaarverslag 2013 LEDEN EN BESTUUR

Het bestuur bestond in januari 2013 uit: Peter Bunschoten (voorzitter), Jeroen Mulder (secretaris), Yvonne de With (penningmeester), Gertrud Boelens (lid), Jan Brouwer (lid) en Frea v.d. Zee (lid). In het voorjaar afscheid genomen van Yvonne de With als penningmeester. Haar taken werden waargenomen door de secretaris. In november werd Toon Veerman verwelkomd als secretaris, en werd Jeroen Mulder penningmeester. Het ledenbestand bestond in januari uit 320 leden. Helaas zijn dit jaar negen leden overleden. Verder hebben we 15 leden moeten royeren wegens het niet betalen van de contributie. Hierover is in de najaarsvergadering een uitgebreide discussie geweest. Tenslotte hebben in de loop van het jaar veel leden opgezegd, wegens verkoop van de boot of bezuinigingen. Uiteindelijk gaan we met 270 leden het nieuwe jaar in. ACTIVITEITEN De nieuwjaarsborrel in januari wordt altijd goed bezocht. Dit jaar werd ook de Carolustrofee uitgereikt tijdens de nieuwjaarsborrel, hetgeen een nieuwe traditie belooft te worden. De winterbijeenkomst van de wedstrijd-

COMMISSIES:

8

commissie werd redelijk bezocht, het weer kan in februari altijd een spelbreker zijn. De cursus EHBO was een succes, mede doordat de vrijwilligers van het Roode Hooft expliciet was gevraagd deel te nemen, vooral om de AED te leren bedienen. De workshop koken aan boord ging niet door, wegens te weinig belangstelling. Ook de instructie Vaarbewijs trok weinig belangstelling. Heeft iedereen al een Vaarbewijs, of weten we het allemaal zo ook wel? Jeugdzeilwedstrijden Combi Noord in samenwerking met VW De Twee Provinciën werden in juni de Combi Noord jeugdzeilwedstrijden gehouden. Dit weekend trok zo’n 80 jonge deelnemers, met begeleiding en ouders eromheen een flinke groep. Dit gaf flink wat levendigheid op de haven, op het Roode Hooft en op het Lauwersmeer, hoewel de wind de eerste dag roet in het eten gooide. We hopen dit soort activiteiten vaker te kunnen organiseren, om levendigheid te creëren op de haven en in het club-

ROODE HOOFT COMMISSIE: Vacature (vz) Tet Loos Willemijn Nieuwenhuizen (secr) Jose Teisman Frea van der Zee (bestuur) email: roodehooft@lauwerszee.nl

MEDIA COMMISSIE: Marijke de Boer-Boon Gerard du Bois Jeroen Mulder (bestuur) Niels Tempel Peter Tempel Koos Winnips vz email: media@lauwerszee.nl


gebouw. Daartoe hebben we natuurlijk wel leden nodig die zich willen inzetten om dit tot een succes te maken!

het aardig te lezen wat er 40 jaar geleden hierover werd geschreven in het eerste jaarboekje:

De wedstrijden werden dit jaar uitgebreid met een wedstrijdcyclus op de dinsdagavond met Valken op het Lauwersmeer. De voor- en najaarswedstrijd trokken aardig wat belangstelling. Ook hier geldt, dat het weer wel mee moet werken. Zie voor verslagen elders in het jaarboekje. Het feest aan het einde van september ter afsluiting van het seizoen trok weer veel mensen, het diner was weer uitstekend, en de muziek van de Troubadour was ook gezellig.

LEDENTAL Wat betreft ons ledental, willen wij opmerken dat er momenteel 250 leden zijn, d.w.z. dit zijn leden die hun contributie over 1972 hebben betaald. Er zijn nu 305 leden ingeschreven, waarvan 50 nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Zouden deze leden aan de Secretaris willen mededelen, of zij lid wensen te blijven ja of neen, dit in verband met de administratie. Mogen wij onze actieve leden aansporen uit te zien naar een nieuw lid. Als U hier of daar in een haven ligt, ga dan eens praten met uw buurman, die nog geen lid van de W.V. Lauwerszee is. Een niet-lid maakt ook gebruik van het vele werk wat er door de vereniging wordt gedaan.

In oktober werd weer een captainsdiner met spreker georganiseerd, met een uitstekende rijsttafel, en een uitgebreid verhaal van de bemanning van de Krukel over hun werkzaamheden op het Wad. Elders in dit jaarboekje kunt u zoals gewoonlijk van de diverse commissies meer in detail lezen wat er zoal te beleven is geweest. De najaarsvergadering in november gaf uitgebreide discussies over betalingsdiscipline van de leden, het aantrekken van nieuwe leden, en het betrekken van de jeugd bij de zeilsport. Al met al een bijna filosofische avond. In dit verband is

REDACTIECOMMISSIE: Gertrud Boelens (bestuur) Marria Bosman Henk de Bruijn Siebe Kuipers Iddie Munstra Elly Pries Marlies Smid email: jaarboek@lauwerszee.nl

Zoals u ziet, is er de afgelopen 40 jaar nu ook weer niet zoveel veranderd. Rest mij u een goed vaarseizoen toe te wensen en we hopen u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten! Jeroen Mulder

FOTO- EN VIDEO COMMISSIE: Menno Buiskool Jaap Huttinga Els Knol-Licht Ankie Salters Niels Tempel email: foto@lauwerszee.nl

WEDSTRIJDCOMMISSIE: Henk van der Leij (vz) Frans Kuin Jeroen Mulder (bestuur) Ruud van der Steen email: wedstrijd@lauwerszee.nl 9


Kalender WSV Lauwerszee Datum Dag Tijd 28 mrt vrij 20:00

Activiteit

Locatie

Voorjaarsvergadering WSV Lauwerszee

Roode Hooft

15 en 22 din 19:00 Roode Hooft Regatta: Wedstrijdzeilen april, 13 in Valken, vier dinsdagavonden. en 20 mei Opgave: wedstrijd@lauwerszee.nl 2 mei vrij 18:00 Opening seizoen Roode Hooft met Modeshow 9 mei vrij 20:00 23 mei vrij 20:00

Zeilschool de Lauwer

Roode Hooft

Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden

Roode Hooft

Briefing Voorjaarsrace

Roode Hooft

24 mei zat 10:00 Voorjaarsrace Startlijn Lauwersmeer 29 mei - Laser Masters ONK Lauwersmeer, 1 juni i.s.m. Vereniging De Twee Provincien Paterswolde 13 jun

vrij 20:00

Briefing Borkumrace

Roode Hooft

14 jun

zat 10:00

Borkumrace

Startlijn

5 juli

zat

Start Colin Archer Memorial Race

26 sep

vrij 20:00

Briefing Najaarsrace

Roode Hooft

27 sep

zat 10:00

Najaarsrace

Startlijn

27 sep

zat 18:00

Einde Seizoensfeest met Buffet

Roode Hooft

28 sep

zon 12:00

Matchrace in Valken voor het Roode Hooft Roode Hooft

24 okt

vrij 18:30

Captainsdinner met spreker

Roode Hooft

28 nov

vrij 20:00

Najaarsvergadering WSV Lauwerszee

Roode Hooft

Wijzigingen voorbehouden! Kijk regelmatig op www.lauwerszee.nl voor nieuws en informatie!

Neem deel aan onze activiteiten! EHBO 2013 - Fris je kennis op! (foto Els Knol-Licht)

10


Carolustrofee Deze trofee werd in 1995 door mevrouw T. Carolus-Reijer beschikbaar gesteld voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het jaarboek. WINNAARS:

1995: Martha LamĂŠris 1996: Georg Schmitz 1997: Ankie Salters 1998: Redactie Jaarboek 1999: Fred Licht 2000: Fred Licht 2001: Pieter Bouma 2002: Jacques van Lochem 2003: Joop Kuik 2004: Els Knol 2005: Jan Kemkers 2006: Houkje Boonstra

De Carolustrofee is dit jaar uitgereikt aan Jan Kemkers (foto Els Knol-Licht)

2007: Joost Smid 2008: Elly Pries 2009: Bert Glazenburg 2010: Gerda de Bruijn en Henk de Bruijn 2011: Rianne Koenen 2012: Trynke en Douwe Slagman 2013: Jan Kemkers

Haven 8 Lauwersoog, tel. (0519) 349200 E-mail: info@schierzicht.nl - www.schierzicht.nl

11


Van de Roode Hooft Commissie Op het moment van het schrijven van dit epistel is het jaar 2014 al weer aangebroken. De beste wensen komen van alle kanten. Toch nog een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op de uitdagingen die voor ons liggen. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door het moeizaam voorzien van de weekenden met vrijwilligers en weekenden waarin er oorspronkelijk wel vrijwilligers waren maar die op het laatste moment vanwege omstandigheden moesten afzeggen. Misschien een moment om andere opties te overwegen. Een korting op de contributie voor vrijwilligers, na verhoging van de contributie? Of ieder clublid een verplichting opleggen om een bijdrage te leveren in de vorm van een inspanning? Wellicht kunnen er bitcoins (of L’oogcoins) geïntroduceerd worden? Allemaal interessante gespreksonderwerpen voor aan de bar. Een geslaagd evenement van het afgelopen jaar waren de jeugdzeilwedstrijden Combi-Noord, een reeks zeilwedstrijden voor de noordelijke jeugd, die de nodige reuring gaf in het clubgebouw inclusief een diner voor vrijwilligers en deelnemers. Het seizoen is afgesloten met een diner met Friese en Groningse recepten, begeleid door de muzikale klanken van troubadour Rob Meyer. Het maximale aantal deelnemers van 70 werd ruim overschreden. Voor de liefhebbers van een gesprek aan tafel volgde nog het Captainsdiner en dan is het seizoen op de najaarsvergadering na echt afgelopen. Het seizoen 2014 brengt nieuwe uitdagingen. Twee leden hebben de commissie verlaten en versterking is nodig. Met name 12

het mannelijk geslacht laat verstek gaan. Een prachtige uitdaging is het bieden van de mooiste locatie van Noord Nederland aan het Dutch Open Laser Masters 2014 van 29 mei tot en met 1 juni. Het tweejaarlijkse evenement de Colin Archer Memorial Race staat dit jaar weer geprogrammeerd. Veel schepen van heinde en verre worden opgewacht. Voor lotgenoten contact (enthousiaste verhalen over tochten naar het noorden of het zuiden) bent u natuurlijk vanaf begin mei tot eind september in het weekend welkom in ons clubgebouw. De Roode Hooftcommissie

Foto’s: Clubhuis en najaarsfeest (Els Knol-Licht)


Foto-videocommissie In het jaar dat de CAMR verzeild wordt, is ons thema altijd de race en alles wat erom heen zich afspeelt. Uiterlijk inleveren: 15 april 2014

Foto: H. Boonstra Het thema voor het najaar is: SEIZOENSTART (klaarmaken, optuigen, voorbereidingen om te water te gaan) SEIZOENSEINDE  (aftuigen, schoonmaken, opruimen) Uiterlijk inleveren: 15 oktober 2014

Foto: Ankie Salters Uw foto(‘s) op origineel formaat sturen naar: n.tempel@ziggo.nl 14


Mediacommissie 2013 Binnen de mediacommissie zijn verschillende mensen bezig met hard- en software voorzieningen in het clubhuis, de website, en het garnalennet. EEN KORT OVERZICHT WIE WAT DOET:

Gerard Du Bois: houdt oog op het functioneren van de hardware op de haven Niels Tempel: beheert de computer en het internet op de haven en de fotowand. Houdt contact met Peter T. Peter Tempel: beheert (moderator) garnalennet. Koos Winnips: mediacommissie voorzitter Marijke de Boer-Boon: videobewerking, Youtube kanaal van wsv Lauwerszee Jeroen Mulder: bestuurszaken, wedstrijdnieuws, sponsors De website commissie heeft een grote update aan het site platform uitgevoerd. Dit is belangrijk: omdat zonder deze updates de site doelwit wordt voor hackers, en er anders fouten sluipen in hoe de site werkt. Na eerst zelf een tijd geklooid te hebben met deze update, is (ook via het Internet natuurlijk) een programmeur uit de Fillipijnen ingehuurd. Deze heeft goed en goedkoop onze website weer bestendig gemaakt voor de toekomst. Marijke heeft het Youtube kanaal van WSV Lauwerszee ingericht, en video’s uit het verleden (via Ankie Salters van de foto- en videocommissie) op de website gezet. Klik op de knop “video” om ze te zien. Verder is er een knop “alleen voor leden” toegevoegd op de site. Jeroen is bezig om oude jaarboeken op dit deel te zetten. Hier staat naam en adres informatie in en is dus niet openbaar toegankelijk:

Inloggen is dus nodig. Inloggegevens kwijt? Er zit rechtsboven op de site bij “sign in” een link die heet “forgot password”. Klik erop, en er komt via de email een herinnering binnen. Lukt het nog niet? Mail dan even naar Koos. Verder staan op het “alleen leden” deel de notulen van de vergaderingen. Jaarlijks wordt er een nieuw “sausje” over de site gegooid, wat andere kleuren en een nieuwe foto bovenaan. Iedere keer wat anders, deze keer wat wedstrijd­zeilende Lasers, terugkijkend op een geslaagd weekend met de Combi-Noord regatta en vooruitkijkend naar het EK Laser Masters. Momenteel loopt een klein onderzoek onder de leden rondom de behoeftes voor uitbreiding van de site, en er komt een nieuw platform update aan, waardoor de site ook op mobiele apparaten te bekijken is (telefoons, tablets). De internetverbinding is vernieuwd. Nu is ook TV beschikbaar op mobiele apparaten (tablets, smartphones). De App is te downloaden bij Telfort! Televisie wordt nu ook via de kabel ontvangen. Het Garnalennet fungeert als een mededelingenbord. Dit vraagt weinig beheer en werkt ons inziens prima. Dit wordt beheerd door Peter Tempel. Elke persoon met een e-mail adres kan zich zelf aanmelden en afmelden voor het garnalennet (informatie hierover staat voorop de homepage). Voor veel mensen is dat nog een brug te ver en wordt dit door de beheerder gedaan.

15


Jaarverslag wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie 2013 bestond uit Jeroen Mulder (bestuur), Ruud van der Steen, Frans Kuin en Henk van der Leij (vz). Er is op dit moment dringend behoefte aan uitbreiding van de commissie met 2 enthousiaste leden die mee willen helpen de wedstrijden te organiseren. Aanmelden voor onze gezellige commissie kan bij één van de leden. WINTERACTIVITEIT In februari was de jaarlijkse winteractiviteit van de wedstrijdcommissie. We hebben Carlo Hukema van de KNRM uitgenodigd om een verhaal te houden over de werkzaamheden van de KNRM. Carlo heeft op station Lauwersoog gevaren als schipper en kent dus de vereniging en het vaargebied goed. Hij had een leuke presentatie over de KNRM, met beeld en film. Omdat wij natuurlijk bekend zijn met het werk van de KNRM ontstond er een goede discussie over het vaargebied, en over veiligheid op zee. Zijn advies: Bereid je reis of tocht goed voor. De meeste problemen ontstaan

16

Foto Els Knol-Licht

door motorpech, vooral door slecht onderhoud. Voor de lezing werden de jaarprijzen uitgereikt en werd het wedstrijdprogramma voor 2013 toegelicht. DE SLACH OM HET ROODE HOOFT Om het wedstrijdzeilen voor een grotere groep laagdrempelig te maken heeft de wedstrijdcommissie besloten in 2013 met valken, van de zeilschool De Lauwer, een 4-tal korte zeilwedstrijden te organiseren. Hiervoor is gekozen om de tanende deelname aan de “traditionele” zoutwater wedstrijden te doorbreken en hiermee ook een eenvoudige opstap te maken voor nieuwe deelnemers aan zeilwedstrijden.


De zeilwedstrijden zijn eenvoudig van karakter. Ieder kan hier zonder wedstrijd ervaring, onvoorbereid aan meedoen en er een gezellige zeilavond van maken. Van te voren aanmelden kan, maar hoeft niet. Kijk wel van tevoren op de site of het doorgaat. De naam van deze 4 wedstrijdavonden is “De Slach om het Roode Hooft” genoemd naar ons verenigingsgebouw van waaruit de wedstrijden te bekijken zijn en waar het na afloop altijd goed toeven is. De 4 zeilavonden van 2013 zijn, op de eerste avond na, een groot succes geworden. Deze 1e wedstrijd van 9 april is vanwege de weersomstandigheden ( harde wind en lage lucht-en water temperatuur) afgelast. De wedstrijden werden gekenmerkt door enthousiasme en gezelligheid en tijdens de wedstrijd ook door serieus en geconcentreerd zeilen en sturen. Strategie en tactiek waren van belang om een goede start te maken en indien nodig de andere deelnemers met strakke zeilrakken voorbij te komen. Ook de spanning van het op kop blijven tot het passeren van de eindstreep is een ervaring die de deelnemers doet “gloeien” van concentratie en enthousiasme. De Olympische driehoekbaan was uitgezet in het vaargebied voor en opzij van het Roode Hooft en de zeilschool De Lauwer. Per avond werden er minimaal 2 korte wedstrijden gevaren. Op de laatste avond konden dat er, vanwege het latere tijdstip van ondergaan van de zon, 3 korte wedstrijden worden. De serie van 3 avonden en totaal 7 wedstrijden zijn gewonnen door Frans en Niek Kuin. Ook in 2014 zullen we deze wedstrijden opnieuw gaan organiseren. Dus zet de data in je agenda. En probeer het eens met je zeilmaat of kom alleen (er is altijd wel een teamlid te regelen). Na afloop is er nog een gezellig napraatmoment in het

Roode Hooft, waar het wedstrijdverloop nog eens kan worden doorgenomen. VOORJAARSRACE Op 24 mei hebben zich weer een aantal jachten gemeld in het Roode Hooft om mee te doen aan de voorjaarsrace 2013. De opkomst was niet erg groot, maar dat had vast te maken met de weersverwachting. In het palaver werd iedereen bijgepraat over het weer en de starttijden. De verwachting volgens “toren Schier” is 5 tot 6 bft uit noordelijke richtingen, met af en toe een bui. Dat wordt dus geen makkie. Zelf, zaterdag, op het startschip de Indeweer plaatsgenomen om de eerste jachten om 10 uur weg te schieten. De meeste drukte op het startschip is om de start en de finish te begeleiden. Tevens dient het wedstrijdcomité de weersverwachting bij te houden en de deelnemers via de marifoon te informeren bij een weersverandering en een zonodige baanverkorting. Al snel is er strijd bij de platbodems tussen de Weerlicht en Gossiemijne. Met een gelegenheidsbemanning aan boord bij beide schepen was er in het begin van de race een klein voordeel voor de Gossiemijne. Maar zoals gewoonlijk bij deze titanen-wedstrijd was het de Weerlicht, die zijn trimmer hierop aan het werk zette. Met een kleine bijstelling lukte het de Weerlicht alsnog om de overwinning naar zich toe te trekken. Dit tot ongenoegen van Ruud. De scherpe jachten waren al snel uit zicht. Ze hadden te maken met de grote baan, waarbij de laatste lus niet genomen hoefde te worden. Door de toenemende wind en het voordeel van het kerende tij waren de scherpe jachten binnen 3 uur alweer terug bij de finish. Bij terugkeer in de haven werd de prijsuitreiking gedaan door Henk en werd er nog een lekkere borrel op genomen. Iedereen

17


was het ermee eens dat het een geweldige dag is geweest, ondanks de berichten vooraf. De deelname was dit keer niet erg groot. Lag dit aan het weer of waren de schepen nog niet uit hun winterslaap gehaald. Toch hopen wij de volgende keer op een grotere deelname. Vindt u het spannend om hier aan mee te doen, dan is er vast wel een mogelijkheid om op te stappen bij een ervaren deelnemer om zo ervaring op te doen en straks wellicht met eigen schip mee te doen. Graag zien wij u bij de voorjaarsrace 2014 als deelnemer of opstapper. DE GARNALENRACE EN DE BORKUMRACE Om verschillende redenen zijn deze 2 wedstrijden in 2013 niet georganiseerd. De Garnalenrace lijdt al een aantal jaren aan een erg geringe deelname en de laatste 2 jaren is de wedstrijd vanwege de weersomstandigheden niet doorgegaan. Ook de Borkumrace heeft last van minder deelname. De wedstrijdcommissie heeft daarom besloten om deze wedstrijden in 2013 niet te organiseren. NAJAARSRACE Bij de voorbereiding van de briefing op 27 september was er eindelijk (voor het eerst in 2 jaar) een gunstige weersvoorspelling. De vuurtoren gaf 0ost tot Zuidoost kracht 2 tot 4 Bft. Hetgeen betekende, dat de wedstrijd voor een groter deelnemersveld aantrekkelijk was. Dit bleek ook zo. In totaal hebben zich 16 scherpe jachten en 4 RPB’s en 1 multihull opgegeven. De scherpe jachten werden in 2 klassen ingedeeld. Een mooi deelnemersveld voor de afsluitende zeilwedstrijd op het zoute water. Om 10 uur was de 1e start voor de RPB’s en daarna de 2 groepen scherpe jachten aangevuld met de multihull bij de laatste

18

start. Met laag water om 10.24 uur was duidelijk, dat de heen tocht stroom tegen zou geven maar dat daarna de schepen met stroom mee altijd weer terug zouden kunnen komen, voor het geval de wind zou inzakken. Maar de wind bleef de hele dag goed doorstaan en trok ook nog wat aan, zodat alle deelnemers de race prima konden uitzeilen. Bij de RPB’s werd een spannende strijd geleverd, na de 1e ronde lagen de 4 deelnemers nagenoeg gelijk (op handicap bij een schatting door de wedstrijdleiding), het leek een secondenstrijd te worden. In de 2e ronde werden het verschil echter gemaakt door het feit dat de Blauburd aan de grond liep en daarmee de kans op winst verspeelde en de aantrekkende wind de Tante Sien als zwaarder schip in de kaart speelde. Bij de scherpe jachten viel op dat 2 schepen, de Seedling en de Castor, precies gelijk eindigden na handicap berekening. Alle schepen kwamen binnen een tijdsbestek van 1 uur en 40 minuten over de finish aan het einde van deze voor bijna alle deelnemers zeer geslaagde en mooie zeildag. Bij de prijsuitreiking is door de wedstrijdleiding nogmaals gewezen op het verplicht dragen van zwemvesten aan boord van de deelnemende schepen. Er is geconstateerd, dat diverse deelnemers aan boord van de schepen zich hier niet aan houden, hetgeen voor de eigen veiligheid absolute noodzaak is. In 2014 zal de wedstrijdleiding hier scherp op gaan toezien en hieraan consequenties verbinden.

MATCHRACE MET VALKEN Elders in dit jaarboek staat het verhaal met foto’s over deze zeer geslaagde afsluitende wedstrijd op de zondag na de Najaarsrace. De wedstrijdcommissie


Wedstrijduitslagen 2013 VOORJAARSRACE MULTIHULL KLASSE Geen deelnemers SCHERPE JACHTEN VK1 1. Martine (Tjerk de Vries) 2. Grand Slam (Luitzen Boonstra) 3. Hotse Hiddes (Joost Smid) ROND- EN PLATBODEMS 1. Weerlicht (Luuk Knol) 2. Gossiemijne (Ruud v.d. Steen) BORKUMRACE EN GARNALENRACE Beide wedstrijden zijn dit jaar niet georganiseerd. NAJAARSRACE MULTIHULL KLASSE 1. Lady of Urr (Benjamin de Bie)

SCHERPE JACHTEN VK2 1. Bommel (Fred Matthee) 2. Hotse Hiddes (Joost Smid) 3. She Bee (Gerke Merkus) ROND- EN PLATBODEMS

1. Tante Sien (fam. Havinga) 2. Weerlicht (fam. Knol-Licht) 3. Blau Burd (Siger Bos) DE SLACH OM HET ROODE HOOFT (VALKWEDSTRIJD)

1e wedstrijd (23 april): 1. Frans en Niek, 2. Henk en Anjo, 3. Peter en Janny 2e wedstrijd (14 mei): 1. Peter en Janny, 2. Bertus, 3. Frans en Niek 3e wedstrijd (28 mei): 1. Teun en Rob, 2. Ruud en Bert, 3. Frans en Niek, 4. Peter en Janny Overall winnaar: Frans en Niek Kuin

SCHERPE JACHTEN VK1 1. Oriana (Frans Kuin) 2. Grand Slam (Luitzen Boonstra) 3. Osprey (Bertus de Graaf)

Overall winnaars voor de jaarprijzen 2013 MULTIHULLS

Vanwege te weinig deelname aan de wedstrijden wordt de prijs niet uitgereikt. ROND- EN PLATBODEMS

Winnaar is de Weerlicht van Luuk en Els Knol-Licht. SCHERPE JACHTEN

Winnaar is de Grand Slam, schipper Luitzen Boonstra.

Vooral de strijd om de jaarprijs voor de scherpe jachten was spannend. De Martine, de Grand Slam en de Hotse Hiddes verschillen in de einduitslag slechts 1 punt (resp. een score van 4,9 punten, 4 punten en 5 punten). Het goed zeilen van de VJR en de NJR en het strijden voor iedere seconde tijdwinst is van belang om uiteindelijk de trofee te bemachtigen. Naast de medailles en wisselprijzen ontvangen de winnaars eeuwige roem via vermelding in het mooiste jaarboek van Nederland. 19


Wedstrijdkalender 2014 VOORJAARSRACE OP 24 MEI, START OM CA. 10 UUR BORKUMRACE OP 14 JUNI, STARTTIJD IN OVERLEG MET DE DEELNEMERS TE BEPALEN Er is voor de Borkumrace een uitwijkdatum (bij extreme weersomstandigheden) van 20 juni die eveneens in overleg met de deelnemers kan worden afgesproken. NAJAARSRACE OP 27 SEPTEMBER, START OM CA. 10 UUR De Voorjaars- en Najaarsrace vinden plaats op het wad tussen Lauwersoog, Schiermonnikoog, Engelsmanplaat en het Westgat. De Borkumrace gaat via de Noordzee voor de scherpe jachten en via het wad voor de multihulls. De avond voorafgaande aan de wedstrijden is de briefing in het Roode Hooft om 20 uur. VALKWEDSTRIJDEN â&#x20AC;&#x153;DE SLACH OM HET ROODE HOOFTâ&#x20AC;? op dinsdagavonden 15 en 22 april en op 13 en 20 mei, palaver

20

voorafgaand aan de start om 19 uur bij zeilschool De Lauwer. Wij gaan in samenwerking met zeilschool De Lauwer, op 4 dinsdagavonden valkwedstrijden organiseren op het Lauwersmeer, in het zicht van het Roode Hooft. Deze avonden beginnen om 19 uur met een korte palaver. Direct daarna gaan de bemanningen de aan hen toegewezen boten optuigen en varen naar de start en wachten op de startlijn op het startsein. Er wordt gezeild in een met boeien uitgezette (Olympische) baan. De bemanning van elke boot vaart twee manches per avond. Na afloop van iedere wedstrijdavond wordt de uitslag van die avond bekendgemaakt in het Roode Hooft. Na de wedstrijden op 20 mei, de vierde avond, worden de winnaar(s) van deze avond en de winnaar(s) van de vier gevaren wedstrijden bekendgemaakt en volgt onder het genot van een hapje en drankje de prijsuitreiking in het Roode Hooft. De zeilschool stelt de boten voor een gereduceerd tarief per boot per avond beschikbaar. De informatie over de kosten, boothuur en inschrijfgeld, worden eind februari op de website van WSV Lauwerszee.nl onder de kop wedstrijdcommissie


vermeld. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden. DUTCH OPEN LASER MASTERS 2014 OP 29 EN 30 MEI EN 1 JUNI. De wsv Lauwerszee ondersteunt de wsv DTP (De Twee ProvinciĂŤn) bij de organisatie van dit evenement. De activiteiten starten op 28 mei en lopen t/m 1 juni. De wsv Lauwerszee roept leden op zich aan te melden als vrijwilliger om mee te helpen op het startschip, in de haven en in het Roode Hooft. VALKWEDSTRIJD MATCHRACEN (NA DE NAJAARSWEDSTRIJD) OP ZONDAG 29 SEPTEMBER De afsluiting van het wedstrijdseizoen is een 1 tegen 1 zeilwedstrijd (knock-out systeem) en is bij de haveningang van de jachthaven. Alle wedstrijden staan open voor iedereen: op het wad met scherpe jachten, multihulls en platbodems, beginners en ervaren zeilers, meedoen voor plezier en voor het winnen, alleen of met het gezin of een team. Bij voldoende deelname aan de VJR en de NJR (10 of meer schepen)

wordt de groep in klassen ingedeeld. Bij de berekening van deze uitslagen wordt als handicap het SW cijfer gehanteerd (zie ook www.sailsupport.nl). Voor multihulls wordt de Texelrating gehanteerd (zie www.ctcnederland.nl of www.texelrating.org). Voor rond en platbodems wordt de KNWV-formule (www.platbodemzeilen.nl/handicap.htm of.ppt) gehanteerd. Indien u hierover vragen heeft dan kunt u met Frans Kuin van de wedstrijdcommissie contact opnemen, zijn e-mail adres is kuin@ziggo.nl. Bij de inschrijving bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Hebt u die (nog) niet voorhanden dan kunt u uiteraard meedoen met de wedstrijd, maar dan buiten mededinging. De inschrijfkosten voor 2014 zullen eind februari op de website onder de kop wedstrijdcommissie worden vermeld. Actuele en overige informatie over alle wedstrijden staat vanaf eind februari op de website van de vereniging www. lauwerszee.nl.

De wedstrijdcommissie 21


Matchrace Valken op 29 september 2013

Deze wedstrijd komt in de plaats van de Optimistenwedstrijd uit eerdere jaren. Het weer is stralend, een zonnige zondag, maar er staat een pittig windje: voorspeld kracht 5/6 uit het westen, maar in werkelijkheid 6, met uitschieters naar 7. Acht van de tien teams die zich aangemeld hebben, zijn bereid de strijd aan te gaan. Wel spannend, vanwege de harde wind. De eigenaar van de Valken eist varen met gereefd zeil. De bemanningen zijn er ook op gekleed: zeilpak plus reddingvest. Een enkel team probeert zelfs met een derde persoon wat meer stabiliteit te brengen in de boot. De wedstrijdcommissie heeft met vier boeien een spannend parcours uitgezet bij de ingang van de haven. Een up- en downwind route. Het is een korte wedstrijd, zodat je bij de start al goed weg moet zijn, wil je een goede kans maken om te winnen. De start en finish is de haveningang gele ton en de lichtopstand aan de overzijde.

De wedstrijd is een knock out-systeem, waarbij de verliezer er uit ligt en de winnaar naar de volgende ronde gaat. Rond 13.00 uur gaat de eerste match van start. Voor het publiek is het een mooi kijkspel. Vorstelijk gezeten min of meer uit de wind en volop in de zon is het genieten. Vanaf de kant weet je immers precies wat

Jachthaven Noordergat

Start/finish

22


de Valkenbemanning zou moeten doen, willen zij in aanmerking komen voor de bokaal.

een winnend team uit de bus, de anderen moeten helaas een jaar wachten voor ze revanche kunnen nemen! Of niet?

Die ene boei (zie tekening) ligt ook wel heel vervelend op dat hoekje. En als de wind nou maar constant zou blijven….. Kortom, soms gaat het helemaal mis en komen de boten er niet meer op eigen kracht vandaan. Sterke Jerke moet er aan te pas komen.

Het is een gezellige activiteit dicht bij huis. Het zien varen in zo’n Valkje doet herinneringen aan eerste zeilervaringen opkomen. Volgend jaar ook eens mee doen?????? Wel eerst wat oefenen, misschien….

De acht teams bezorgen de kijkers veel plezier, er wordt flink aangemoedigd vanaf de kant. Na drie manches komt er

Met dank aan Frans Kuin en Henk van der Ley. Elly Pries

UITSLAGEN: 1e ronde Team Joske tegen team Peter, winnaar Joske. Team Bertus tegen team Harry winnaar Bertus. (Team Harry en zoon zat aan de overkant aan de grond en was daardoor kansloos). Team Niels tegen team Sietse/Hanneke, winnaar Niels. Team Tjerk tegen team Carmen/Rianne, winnaar team Tjerk. (Bij team Carmen/Rianne was de grootschoot losgegaan en daardoor hebben ze de strijd moeten staken). Halve finale Team Joske tegen team Bertus, winnaar Joske. Team Niels tegen team Tjerk, winnaar Niels. Finale Team Joske tegen team Niels, winnaar Joske.

23


ONK Laser Masters 2014 op het Lauwersmeer

Tijdens het Hemelvaart weekend van 29 mei tot en met 1 juni 2014 zullen een kleine 80 laserzeilers naar Lauwersoog komen om deel te nemen aan het Open Nederlands Kampioenschap Laser Masters. In samenwerking met Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VW DTP) uit Paterswolde organiseert WV Lauwerszee dit zeilevenement voor laserzeilers vanaf 35 jaar. Meestal wordt het ONK Laser Masters gehouden in het westen van het land, op het Braassemermeer. Een aantal laserzeilers van VW DTP hebben vorig jaar het voortouw genomen om te proberen deze mooie zeilwedstrijden naar het noorden te krijgen. Vanuit VW DTP worden ieder jaar trainingsweekenden op het Lauwers­meer georganiseerd, voor en door een grote club fanatieke laserzeilers. De keuze om het ONK op het Lauwersmeer te willen houden was dus snel gemaakt. De wedstrijdcommissie van VW DTP heeft ervaring met de organisatie van grotere zeilevenementen, o.a. op het IJsselmeer. Samenwerking tussen beide verenigingen lag voor de hand. Ter voorbereiding werden in juni 2013 de Combi Noord zeilwedstrijden georganiseerd. Jeugdzeilwedstrijden voor beginnende en gevorderde optimist, splash en laserzeilers. Tijdens het weekend van 29 en 30 juni werden onze jachthaven en het clubgebouw overspoeld door jeugdige zeilers, ouders en coaches. Ondanks de harde wind en hoge golfslag op het Lauwersmeer werd er fanatiek en enthousiast gestreden. De wedstrijdcommissie bestond uit leden van WV Lauwerszee en VW DTP en Sytze zorgde met zijn team voor goed

24

verzorgde lunches voor de vrijwilligers en voor een heerlijk buffet op zaterdagavond. Meestal verdwijnen kinderen en hun ouders tijdens een Combi Noord weekend op zaterdag direct na de wedstrijden naar huis of camping, nu bleven er velen op het terrein van de jachthaven overnachten in campers en tenten. Dit zorgde voor een zeer gezellige sfeer en heeft nergens tot overlast geleid. Het parkeerbeleid onder leiding van onze havenmeester Douwe, samen met Jeroen en Frans was goed voorbereid, zeilschool de Lauwer stelde 2 vletjes ter beschikking en Bos Maritiem hielp zaterdag belangeloos mee met de rescue commissie. Kortom: een geslaagd evenement en zeker voor herhaling vatbaar! Een ONK Laser Masters is echter andere koek. Er wordt gezeild om de Blauwe Wimpel en de titel Nederlands Kampioen. Bovendien is het een Open Kampioenschap wat betekent dat ook zeilers uit het buitenland zich in kunnen schrijven. Niet alleen voor het wedstrijdcomité maar zeker ook voor het walcomité worden het drukke dagen. De eerste zeilers komen woensdag in de loop van de dag aan en zullen hun intrek nemen in huisjes in de


omgeving, campers en tenten. Een beperkt aantal campers zullen op het parkeerterrein van de jachthaven gestald worden. Comitéboten (rubberboten) krijgen een plekje in de haven toegewezen, het startschip (Klipperaak “Reoboth”) ligt aan de langssteiger aan de buitenzijde van de jachthaven. Lasers worden voor en na de wedstrijden op de waltrailers neergezet, in een hoek van het parkeerterrein, op aanwijzing van parkeerwachters/beachmasters. Rond de wedstrijden zal een sociaal programma georganiseerd worden met activiteiten op het water en in en rond het “Roode Hooft”. Het wedstrijdgebied zal zoveel mogelijk buiten de vaargeul onder Oostmahorn komen te liggen, uiteraard afhankelijk van de windrichting. Iedere dag worden per klasse (Laser Standard en Laser Radial/4.7) 2 wedstrijden gepland. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Op Hemelvaartsdag is de eerste start rond 13.00 uur, op de andere dagen starten we rond half 11. Vanaf uw eigen boot of vanaf de dijk zullen de wedstrijden ongetwijfeld goed te volgen zijn. Om dit ONK tot een mooi evenement te maken hebben wij veel hulp nodig. Voor het wedstrijdcomité en voor de wal zoeken wij vrijwilligers om ons een dagdeel, dag of zelfs meerdere dagen te ondersteunen. Voor de wal zoekt de “Roode Hooft” commissie mensen die willen helpen met het klaarmaken van maaltijden, barbezetting en vele andere zaken. De wedstrijdcommissie kan op het startschip/finishschip hulp gebruiken bij diverse activiteiten (vlaggen trekken, lijn kijken, schrijven) en Jeroen en Douwe hebben man/vrouwkracht nodig bij het beheren van het terrein (parkeerwachten, te water laten van boten, aanwijzen ligplaatsen etc.).

De veiligheid op het water wordt ge­ waarborgd door gebruik te maken van een ervaren rescueteam. Op dit moment hebben wij de toezegging dat er 3 rubberboten vanuit VW DTP naar Lauwersoog komen, tijdens het ONK. Maar….wij hebben er meer nodig: voor de baan en voor de jury. Naast bemensing zoeken wij ook nog rubberboten die in staat zijn om te rescuen, met voldoende motorvermogen en sterk genoeg om boten te slepen en zeilers aan boord te nemen. Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat het ONK Laser Masters 2014 een prachtig zeilevenement wordt, waardoor ook zeilers buiten deze regio gaan ontdekken hoeveel mogelijkheden het Lauwersmeer te bieden heeft! Aanmeldingen om als vrijwilliger mee te helpen op het water of op de wal en/ of beschikbaar stellen van een stevige rubberboot zien wij heel graag tegemoet via de mailadressen van Jeroen Mulder en Wendellien Winters. Jeroen Mulder: penningmeester@Lauwerszee.nl Wendellien Winters: w.s.winters-smid@webnoord.nl Wendellien Winters-Smid

25


Stichting Jachthaven Noordergat De kalender geeft intussen alweer het begin van 2014 aan en zo nemen de jaren in ons land met die specifieke jaargetijden ons in haar kielzog mee. Op dit moment met een tot nog toe zeer kalme winter, die maar geen winter lijkt te willen worden. Het jaar 2013 was weer een heel specifiek jaar met sinds lange tijd een zomerperiode die voor langere tijd goed stabiel zomerweer gaf. Een genot en verademing na zoveel wispelturige zomers. Je denkt dan al gauw, gelukkig het kan dus echt nog. Helaas heeft dit weer in deze mooie zomer er niet toe geleid dat het aantal gasten die onze jachthaven bezochten voor overnachting(en) tot een sterke verhoging van het aantal overnachtingen heeft geleid. Een van de punten waarop wij als bestuur hadden gehoopt. Dat zelfde geldt ook voor de verkoop van diesel , ook deze verkoop is niet toegenomen. Het blijft een wonderbaarlijk gebeuren en vrijwel niet beinvloedbaar. 26

Het is ook niet zo, dat de gasten nu meer in de buitenhaven hebben overnacht. U als zomer- en /of winter ligger met een vaste ligplaats in onze jachthaven denkt met ons mee over dit vraagstuk. Dit bleek tijdens de bijeenkomst met u als bootbezitter met een vaste ligplaats in de zomeren/of winterperiode. In de bijeenkomst van 9 maart 2013 is niet voor niets met elkaar gesproken over hoe deze terugloop van het aantal overnachtingen door gasten te kunnen stoppen? Het bestuur heeft


er daaropvolgend voor gekozen direct bij binnenkomst in onze haven een wachtligplaats voor gasten te gaan maken, zodat de gasten daar in eerste instantie kunnen aanleggen en (telefonisch) in contact treden met Douwe Slagman onze havenmeester over een voor hun boot geschikte ligplaats in onze jachthaven. Het viel velen van u op, dat een aantal gasten onze jachthaven invaren, maar na korststondig zoeken naar een geschikte ligplaats onze jachthaven weer verlaten. Wij hopen met de wachtsteiger tenminste een stop aan te brengen op de daling van het aantal overnachtingen in onze haven. Wat daarentegen zeer geweldig is, is dat ook in 2013 de haven weer vol was met vaste ligplaatsen voor boten. Daar zijn wij als bestuur zeer content mee en dat scheelt een hoop kop zorgen. Het maakt het mogelijk de prijzen in onze jachthaven op een t.o.v andere jachthavens zeer

billijk peil te houden. Zo hebben wij voor 2014 gekozen de tarieven t.o.v 2013 niet te verhogen. Het bestuur is nu druk doende goed na te denken en de mogelijkheid te onderzoeken de loods eventueel te verlengen en het dak van nieuwe beplating te voorzien en de gehele loods (dak en wanden) met isolatie materiaal te bekleden. Een investering die naar onze mening de moeite waard is. Ook 2014 zal naar wij hopen weer een mooi jaar worden, een genot om in en vanuit onze jachthaven van heerlijk vaarweer te genieten. Deel te nemen aan de wedstrijden van de Watersportvereniging. En daarnaast ook dit jaar als speciale activiteit vanuit onze jachthaven de voorbereidingen van de start voor de Colin Archer Memorial Race 2014. Bestuur Stichting Jachthaven Noordergat Lauwersoog.

STICHTINGSBESTUUR:

ASSISTENT HAVENMEESTER:

Voorzitter: Andries Staal, Rasquert Secretaris: Ruud v.d.Steen, Zuidlaren Penningm.: Koos Bakema, Groningen Lid: Harm Jan Klamer, Roden Lid: Klaas Sijpkens, Wehe-den Hoorn Havencomm.: Hein Boersma, Anjum

Jan van der GaliĂŤn

HAVENMEESTER: Douwe Slagman Noordergat 1 9976 VR Lauwersoog De havenmeester is bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Tel.: 0519-349040 Fax: 0519-349480 Email: havenmeester@noordergat1.nl

ADMINISTRATIE: Jachthaven Noordergat Lauwersoog Postbus 71 9300 AB Roden Tel.: 050-5010176 E-mail: administratie@noordergat.nl DE JACHTHAVEN IS EIGENDOM VAN: Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog. Aangesloten bij de HISWA KvK Groningen 41009718 IBAN nr: NL41 RABO 0335 2027 99

27


HAVENMEERSTER

Foto: Hein Boersma

Beste Watersporters, Het jaar 2013 is weer heel snel voorbij gegaan, na een lang en veel te koud voorjaar kwam er toch nog een zomer die tot eind september duurde. De eerste herfststorm was meteen raak en liep niet voor iedereen goed af. Veel zeilen kapot en een enkele boot was er erger aan toe.

Bij het haventje van het Booze Wijf zijn enkele boten gezonken en waren de steigers doormidden. Gelukkig viel het daarom bij ons nogal mee. De tweede storm was vooral voor de vissershaven spannend, vanwege het hoge water. Gelukkig waren ze gewaarschuwd en konden ze vroeg maatregelen nemen. Toch is het water de haven binnengestroomd maar de schade bleef beperkt. Wij hopen dat dit niet een winter wordt van veel wind maar dat we ook nog even kunnen schaatsen. De haven heeft een nieuwe sneeuwschuiver aangeschaft dus het zou fijn zijn om die even te kunnen gebruiken. Misschien heeft 2014 qua weer nog iets voor ons in petto. Terugkijkend op 2013 was het een jaar waarin er misschien vanwege de crisis minder passanten in onze haven overnachtten, wel valt het op dat er veel nieuwe passanten waren die voor de eerste keer naar Lauwersoog kwamen. Dat was dit jaar echt opvallend in tegenstelling met andere jaren. Verder worden ook de honden steeds belangrijker. Veel mensen bellen eerst op voor een speciale plek vanwege de hond. De ene durft niet over een loopplank en een andere is te zwaar om

van het schip te worden getild. Het raarste was dat een passant vanuit Dokkum belde voor twee boten voor henzelf en voor hun vrienden. Toen Douwe vertelde dat ze mooi bij elkaar konden liggen was dit niet mogelijk omdat de honden niet samen een match hadden. Dus moesten ze verschillende plekken. Daar we voor de minder valide passanten wel speciaal kunnen reserveren is dit vooral in het hoogseizoen eigenlijk niet mogelijk voor honden al doen we wel ons best om het voor iedereen een zo fijn mogelijk verblijf te maken. Afgelopen jaar is ook het fietspontje in gebruik genomen. Deze vaart vanaf het Booze Wijf naar Suyderoog en terug zodat mensen met de fiets een leuk rondje kunnen fietsen. Ook is er in 2013 een informatie paviljoen in de vissershaven gekomen waar de toeristen alles kunnen zien en horen over het Lauwersmeergebied en de Wadden. Dit draagt allemaal bij tot de toeristische aantrekkelijkheid van ons mooie gebied. Nu dit jaar stormachtig ten einde loopt en er nog geen winter in aantocht is, kijken we toch alweer vooruit naar het jaar 2014. Wij hopen U in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten voor een fantastisch vaarseizoen. Groeten, Trynke en Douwe Slagman

28


WEERBERICHTEN VHF Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct: VHF kanaal 16 en DSC kanaal 70, bericht op kanalen 23 en 83, herhalingen beginnend 03.33 elke vier uur. Vaste uitzendtijden VHF: 03.33, 0733, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC Kustwacht Schiermonnikoog weerbericht op VHF kanaal 5 om 0.30 uur, dan elke twee uur. MF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden, na aankondiging op MF DSC 2187.5 kHz. Daarna volgt, zonder voorafgaande aankondiging, nog één uitzending op de eerstvolgende vaste uitzendtijd. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de MF frequentie 3673 kHz, na aankondiging op MF DSC 2187.5 kHz. Verder worden deze veiligheidsberichten, zonder voorafgaande aankondiging, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de MF frequentie 3673 kHz. Vaste uitzendtijden MF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC NAVTEX: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst en éénmaal op de eerstvolgende vaste uitzendtijd uitgezonden. De andere veiligheidsberichten worden, indien nodig, direct na ontvangst en op vaste uitzendtijden uitgezonden. Vaste uitzendtijden NAVTEX: 02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30 en 22.30 UTC. NEDERLAND 07.00u -18.00u Radio 1, elk uur uitgebreide weersverwachting Nederland 23.00u Radio 1/747 kHz, uitgebreide weersverwachting Nederland 9.40 + 21.40 UTC SBB 3672 kHz. uitgebreide weersverwachting 01.33 UTC SBB 3672 kHz. stormwaarschuwingen elke vier uur. NOORD- EN OOSTZEE Deutsche Welle 6075 kHz 9545 kHz om 13.55 aansluitend driedaagse vooruitzichten. NDR 4 702 kHz en 972 kHz om 00.05, 08.30 en 22.05 Deutschlandfunk 1269 kHz om 01.05, 06.40, 11.05 en 21.05 Dld. Radio Berlijn 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk Radio Bremen I 936 kHz 23.00 (Noordzee) BBC Radio4 198 kHz om 00.48 05.20 12.01 17.54 UTC OP HET INTERNET En dan zijn er natuurlijk nog vele sites op het internet te vinden. Wij noemen er een paar: www.knmi.nl/voorl/weer http://www.wetteronline.de http://www.weeronline.nl (ook als app) http://www.nautin.nl www.windguru.cz www.buienradar.nl www.nhc.noaa.gov (National Hurricane Centre) www.windfinder.com www.ziltmeteo.nl www.passageweather.com en verder verwijzen wij u naar de website van onze vereniging www.lauwerszee.nl waarop nog meer links vermeld staan. 29


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Spoednummer arts 0900 9229 Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog 020 3166326 Lauwersoog 020 3166325 (wordt per 1-7-2014 opgeheven) ‘t Roode Hooft 0519 349154 Bruggen Friesland (centraal nummer) 058 2925888 Jachthavens Delfzijl Neptunus 0596 615004 Dokkumer.Nwe.Zijlen “Lunegat” 0511 408303 Lauwersoog “Noordergat” 0519 349040 Oostmahorn “Bootsgat” 0519 408100 Schiermonnikoog 0519 531544 en VHF kanaal 31 rond HW Zoutkamp “Hunzegat” 0595 402875

Kustwacht, alarmnummer 0900 0111 Zeeverkeerspost Schiermonnikoog 0519 531247 Politie, regiopolitie Groningen 0900 8844 050 5995995 Visserijhaven 0519-349023 Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl

0519 349043 0596 633860

Voor meer links en informatie WEBSITE WSV LAUWERSZEE: www.lauwerszee.nl

WSV leden 10% korting CURSUSAANBOD: * Klein Vaarbewijs 1 en 2 * Theoretische Kustnavigatie * Marifonie, GMDSS (examen) * www.neptunamor.nl/assen

30

WADVAREN: * dagtochten, zwerftochten * gezocht: medeparticipanten in het aanbod

ZEEZEILEN: * CWO trainingsweekenden, examens * CAMR 2014, retour tocht * info@neptunamor.nl


BUS-/BOOTDIENSTREGELING BOOTDIENST VAN LAUWERSOOG NAAR SCHIERMONNIKOOG V.V. 2014 VERTREK LAUWERSOOG VERTREK SCHIERMONNIKOOG Ma t/m za Zondag Ma t/m za Zondag 06.30 07.30 09.30 09.30 10.30 10.30 12.30 ` 12.30 13.30 13.30 15.30 15.30 16.30 16.30 18.30 18.30 19.30 19.30 Voor extra afvaarten www.wpd.nl ___________________________________________________________________________ BUSDIENST LAUWERSOOG GRONINGEN www.9292ov.nl www.qbuzz.nl

BUS NR 163

VERTREK LAUWERSOOG JACHTHAVEN Ma-vr 8.27 11.27 14.27 17.27 20.27 Za-zo 11.27 14.27 17.27 20.27 Vertrek Groningen station kijk op www.9292ov.nl of www.qbuzz.nl ___________________________________________________________________________ BUSDIENST LAUWERSOOG LEEUWARDEN BUS NR 50 www.9292ov.nl www.arriva.nl VERTREK LAUWERSOOG DORP Ma-vr 06.17 06.58 08.08 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.12 18.12 20.20 Za 08.08 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.08 18.12 20.20 Zo 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.08 18.08 20.20 Vertrek Leeuwarden station kijk op www.9292ov.nl of www.arriva.nl

31


Openingstijden bruggen en sluizen BEDIENINGSTIJDEN ROBBENGATSLUIS (VHF 84) April tot en met oktober Maandag - zaterdag: 07.00 – 19.00 Zon- en feestdagen: 08.30 – 20.00 November tot en met maart Maandag - zaterdag: 07.00 – 12.00 en 13.00 – 18.00 Zon- en feestdagen: 09.00 – 19.00 Geen bediening op kerstdagen en nieuwjaarsdag 20 minuten voor het vertrek van de veerboot naar Schiermonnikoog wordt de brug over de sluis niet bediend i.v.m. de busdienst. Dit kan voor schepen met een mast voor (extra) vertraging zorgen. De laatste schutting start uiterlijk een half uur voor het einde van de bedieningstijd. BEDIENINGSTIJDEN REITDIEP, INCL. SLUIS DORKWERD, HUNSINGOKANAAL EN FRIESE SLUIS: VHF afwisselend per brug kanaal 84 en kanaal 85: April tot en met oktober Maandag - zaterdag: 07.00 -19.00 Zon- en feestdagen 09.00 -19.00 DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN (VHF 18) OOK BRUG EE Verder zoals bruggen Friesland BRUGGEN FRIESLAND: April tot en met oktober 9.00 -12.00 , 13.00 - 16.15 en 17.15 -19.00 Juni, juli, augustus tot 20.00 www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaartberichten_waterdata/ klik door naar brug- en sluistijden MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN Borkum Radar Delfzijl sluis Eemskanaal, Centr.Post Dokkumer Nwe Zijlen Lauwersoog visserijhaven Lauwersoog sluis Reitdiep Centr.Post

18 26 64 18 11 84 84 en 85

Oostersluis Groningen Bruggen stad Groningen Schiermonnikoog Ameland Terschelling Den Helder

20 9 16 / 5 / 67 16 / 5 16 / 2 / 4 16 / 62

INFORMATIEBULLETIN INCLUSIEF WEERSVERWACHTING ZEEVERKEERSPOST SCHIERMONNIKOOG VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

32


“DE TIJD” of “BIJ DE TIJD” ? Waarschijnlijk is het u ooit ook eens overkomen: een weerbericht gemist of de getijdentabel verkeerd gelezen omdat u niet de juiste “tijdsoort” gebruikte of niet het juiste aantal uren had afgetrokken of erbij opgeteld. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat vervelende consequenties hebben, want het volgende weerbericht wordt bijvoorbeeld pas 6 uur later uitgezonden, of u moet het volgende tij afwachten om dat leuke haventje via die ondiepe geul binnen te kunnen varen. Daarom lijkt het ons nuttig om uw geheugen weer eens op te frissen. De scheepvaartwereld heeft de aardbol verdeeld in 24 tijdzones van 15 lengtegraden elk. Iedere zone heeft haar eigen ST-Standard Time = LT-Legal Time. In het midden van zone-0 loopt de nulmeridiaan van Greenwich. In deze zone geldt UTC-Universal Time (= GMT-Greenwich Mean Time.) De zones oostwaarts worden aangeduid als zone-1, zone-2 enz., in die richting wordt het steeds vroeger (dus vooruit in de tijd). B.v. varend in zone-2 moet je 2 uur aftrekken van die zonetijd (ST-Standard Time) om UTC te krijgen; of je moet 2 uur bij UTC optellen om die zonetijd (ST-Standard Time) te krijgen. De zones westwaarts worden aangeduid als zone+1, zone+2 enz., in die richting

wordt het steeds later (dus achterblijvend in de tijd). B.v. varend in zone+2 moet je 2 uur optellen bij die zonetijd (ST-Standard Time) om UTC te krijgen; of je moet 2 uur van de UTC aftrekken om die zonetijd (ST-Standard Time) te krijgen. In de zomer, dwz. van de laatste zondag in maart tot de laatste zondag in oktober, geldt de Zomertijd = DST-Daylight Saving Time = BST-British Summer Time. Dit is een kunstmatige aanpassing van 1 uur vooruit t.o.v. van de ST-Standard Time = LT-Local Time en geldt voor de meeste Europese landen en vele andere daarbuiten. Gebruikmakend van bovenstaande informatie kunnen we nu b.v. tot de volgende slotsom komen: In de winter berekenen we de UTC door 1 uur van onze ST-Standard Time af te trekken. Tijdens onze Zomertijd berekenen we de UTC door 2 uur van onze Zomertijd (=ST + 1 uur) af te trekken. Iddie Munstra

33


Getijverschillen Gemiddelde tijdsverschillen voor hoog- en laagwater t.o.v. Lauwersoog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienIijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. door weersomstandigheden. H.W. L.W. Ameland (Nes) + 0.07 + 0.14 Baltrum + 1.08 + 1.29 Borkum + 1.03 + 1.09 Bremerhaven + 2.58 + 3.25 Brunsb端ttel + 3.48 + 4.41 Cuxhaven + 2.43 + 3.21 Delfzijl + 1.48 + 2.24 Den Helder - 2.36 - 2.11 Den Oever - 1.39 - 0.49 Dover + 1.38 Eemshaven + 1.08 + 1.38 Emden + 2.28 + 2.14 Harlingen - 0.27 + 1.04 Hoek van Holland + 4.17 + 4.21 Holwerd + 0.15 + 1.00 Kornwerderzand - 0.44 + 0.08 Langeoog + 1.13 + 1.49 Noordpolderzijl + 0.53 Norderney + 0.58 + 1.29 Oude Schild (Texel) - 1.53 - 1.37 Schiermonnikoog + 0.11 + 0.05 Spiekeroog + 1.23 + 1.49 Terschelling - 0.49 - 0.42 Vlieland - 1.23 - 1.04 Wangerooge + 1.23 + 1.49 Wilhelmshaven + 2.28 + 2.39 * Op veel plekken van deze lijst is de tijd van hoog- en laagwater niet de tijd van stroomkentering. * Nauwkeurigheid van deze lijst wordt niet gegarandeerd. U kunt de getijtabellen voor Lauwersoog in een veel groter lettertype ook vinden op de website: www.nautin.nl. Vanaf die plaats kunt u ze zelf in elk gewenst formaat uitprinten.

34


DE MEETPAAL Voor berekening wantij-passage: www.quicktide.nl De gegevens komen van Rijkswaterstaat: live.getij.nl ofwel: www.rijkswaterstaat.nl/water scheepvaartberichten en waterdata actuele waterdata

Getijniveaus in relatie tot de kaart, nieuwe situatie.

Referentievlakken zijn niet voor alle kaarten gelijk. internet: www.hydro.nl/pdfs/WebGetij.pdf

gekarteerde hoogten t.o.v. de Middenstand (MSL)

waterstand

verval

HW niveau - de HW kustlijn op de kaart

brug doorvaarthoogte

NAP is ongeveer de gemiddelde zeestand langs de kust getijhoogte

LW niveau

hoogte droogvallend

GLLWS = Gemid. Laag LaagWaterSpring kaart diepte

LAT= Lowest Astronomical Tide (2007) LW (droogvallingslijn op de kaart)

Verzorgt: 

Zeil- en surfkampen voor jeugd

Privé zeil- en surflessen

Verhuurt: 

Bungalows (direct aan het water)

Groepsaccommodatie

Zeilboten en surfplanken

Kano’s

Watersportcentrum De Lauwer Noordergat 8 9976 VR Lauwersoog 0519-349000 info@delauwer.nl www.delauwer.nl Twitter: www.twitter.com/de_lauwer Facebook:www.facebook.com/zeilschooldelauwer Hyves: www.delauwer.hyves.nl/

Ook verzorgen wij bedrijfsuitjes en trouwerijen.

35


Wetenswaardigheden VISSERIJHAVEN

U heeft in het jaarboek van vorig jaar gelezen dat er plannen zijn. Het afgelopen jaar is gebruikt voor de uitwerking hiervan, de vergunningen en uiteraard overleg tussen overheden en betrokken partijen zoals de visserij. Dit heeft geleid tot de invulling van een langgekoesterde wens van de vissers: een kadeverlenging van 200 meter. Veel meer vissers­ schepen kunnen dan tegelijk laden en lossen. De uitvoering hiervan gaat plaatsvinden in 2014 en mogelijk ook nog in 2015. Of alles doorgaat, is ervan afhankelijk of het benodigde geld beschikbaar komt. JACHTHAVEN BUITEN De jachthaven aan de buitenkant wordt opnieuw ingericht. Er waren een aantal punten die verbeterd moesten worden. Door de grote hoeveelheid palen was het onmogelijk deze haven op diepte te houden. Ook waren er klachten over de grootte van de boxen en de manier waarop men de jachten achter moest afmeren aan de palen. Dit alles is er mogelijk de oorzaak van dat de haven matig werd gebruikt. Daarom is gekozen voor een andere indeling van de haven. De palen worden verwijderd, er komt in plaats van de twee huidige steigers één drijvende steiger in het midden (oost-west). Aan deze steiger komen aan beide kanten vingerpieren en haaks op de kop een bredere steiger. De drie steigers rondom blijven grotendeels op dezelfde plaats. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande materiaal, de vingerpieren worden toegevoegd. Bovenstaande werkzaamheden zullen waarschijnlijk starten in mei 2014. Ook dit project is afhankelijk van de financiën ROBBENGATSLUIS Sinds een paar jaar liggen er oude drijvende pontons aan de buitenkant van de

36

sluis. De provincie Groningen heeft geld beschikbaar gesteld om binnenkort de wachtvoorzieningen te vervangen door drijvende steigers. Daardoor wordt het voor de schippers makkelijker om vast te maken tijdens het wachten voor de sluis. Bovendien zijn drijvende steigers handiger als er ter plekke gebaggerd moet worden. Zodra ook de provincie Friesland de bijdrage hiervoor beschikbaar stelt zal het werk worden aanbesteed. De komende jaren zal een aantal onderdelen van de sluis moeten worden vervangen zoals bijvoorbeeld de sluisdeuren. Vanwege de lange wachttijden wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om op termijn de capaciteit van de sluis aan de meerkant uit te breiden. Door de daarmee gemoeide hoge kosten is het nog niet duidelijk of en wanneer dit gerealiseerd gaat worden. FIETSVEERPONT In juni 2013 is de fietsveerpont Booze Wijf – Suyderoogh in gebruik genomen. Er werd al volop gebruik van gemaakt: zo’n 1700 passagiers zijn met fiets naar de overkant gebracht. Komend seizoen zal dit aantal, doordat de pont bekender wordt, naar verwachting flink stijgen. Het


is ook de bedoeling dat Lauwersoog Water Events excursies op het Lauwersmeer met deze boot gaat organiseren. STEIGERS LAUWERSMEER Ten noorden van Suyderoogh lag een steiger die veel gebruikt werd door rustzoekers. De staat van onderhoud was slecht, de veiligheid was in het geding, de exploitant wilde er vanaf en er was geen instantie die het beheer wilde overnemen. Ook de Marrekrite niet. Helaas heeft de provincie Groningen daarom moeten besluiten om deze steiger te verwijderen. Daarentegen wordt bij Suyderoogh een nieuwe steiger aangelegd met 20 boxen, inclusief een drijvende steiger voor rondvaartboten. Voor deze boxen wordt, net als voor de oude steiger, liggeld gevraagd. Hiernaast komt voor de fietsveerpont een aparte drijvende steiger. JACHTHAVEN SCHIERMONNIKOOG Voorjaar 2014 wordt de jachthaven van Schiermonnikoog uitgediept. Stroming* Een paar uur rond laagwater (LW) volgt de stroming de vaargeulen. Rond hoogwater (HW) en zeker bij springtij loopt de stroming over de platen en dat kan een flinke dwarsstroom opleveren. Het ene HW is vaak heel anders dan het volgende. Bij doodtij zijn de hoogwaters relatief laag en bij springtij relatief hoog. Tussen opeenvolgende hoogwaters kunnen echter forse verschillen ontstaan, 3 decimeter is eerder regel dan uitzondering. De les: kijk altijd hoe hoog het volgende HW komt, houd rekening met op- en afwaaien en doe vooral voorzichtig rond het tijdstip van HW. Diepte* De vermelde diepte op de 1800-kaarten is niet altijd actueel, gezien de productietijd van de kaarten. Als de diepte in een

geul van cruciaal belang is, dan kunt u op kanaal 2 of kanaal 5, afhankelijk of u in het westelijke dan wel oostelijke waddengebied vaart, de meest recente informatie opvragen. De dieptestaat wordt eenmaal per maand (meestal eind van de maand) bijgewerkt met de minste lodingsdiepte per geul. Deze dieptestaat, met recente gegevens over dieptes in wadgeulen, is onder andere te verkrijgen via www. hydro.nl. Drijvende mosselvelden* Verspreid in de Waddenzee en de Voordelta liggen zogenoemde mosselzaad invanginstallaties (MZI’s). Dit zijn grote aaneengesloten velden met drijvende verbindingen waar u absoluut niet doorheen kunt varen. Behalve door betonning worden de contouren van MZI’s aangegeven door, om de 50 meter, gele tonnen met radarreflector en/of een wit licht en gele tonnen boven de ankers. De meeste MZI’s liggen aan de randen van diepere vaargeulen en nooit in het betonde vaarwater. Er is altijd een veilige afstand tussen de MZI en de denkbeeldige lijn over de dichtstbijzijnde betonning van de vaargeul. Soms ligt een MZI in een gebied buiten de vaargeul dat ook door (ervaren) andere schippers gebruikt wordt. Dat kan enige hinder (omvaren) veroorzaken. Schippers die voldoende ervaring hebben met het varen op de Waddenzee, zullen echter zonder problemen langs de MZI’s varen. Een folder over de MZI’s is te downloaden via www. varendoejesamen.nl Marria Bosman en Elly Pries *Uit: “Varen doe je samen” HANDIGE LINKS www.vaarweginformatie.nl www.knrm.nl – site van de redding­ maatschappij www.waddenzee.nl – informatie over de Waddenzee www.watersportverbond.nl 37


li 5 ju2014

Colin Archer Memorial Race De grootste zeezeilrace van Nederland

/colinarcherrace

38

/colinarcherrace

www.camr.nl


Evenementenkalender Waddengebied april – september 2014

Als watersporter wilt u misschien af en toe wat meemaken van wat er in uw omgeving gebeurt, of misschien wilt u juist voorkomen, dat u nietsvermoedend ergens aanmeert en dat vervolgens blijkt, dat er op dat moment een groots evenement plaats vindt, dat erg veel mensen op de been brengt en veel decibellen oplevert….

Daarom hebben we vast voor u rondgekeken en nagevraagd, welke evenementen er op dit moment in en rond ons vaargebied gepland zijn voor het komend seizoen. Let wel, het tijdstip waarop deze kalender samengesteld is ligt rond de jaarwisseling. Dat betekent, dat waarschijnlijk nog niet alles bekend is en er kunnen dus ook dingen veranderd zijn. Via de genoemde webadressen kunt u een en ander controleren. We hopen u een plezier te doen met dit overzicht.

APRIL Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Ameland Terschelling Harlingen Groningen

Klassieke auto’s Fjoertoer wandeltocht Vlootdag The Passion

Nes Hele eiland Havens Binnenstad

4-6 5 en 6 12 17

www.vvvameland.nl www.fjoertoer.nl www.bengevenementen.nl www.thepassion.nl

MEI Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Reddingstations KNRM Vlieland

Nationale reddingbootdag Vuurtorenloop Schuttevaerrace

Zie website

3

www.knrm.nl

11 23 - 25

www.vuurtorenloop.nl www.vlieland.net

Texel

Vogelkijkdag

17

www.texel.net

Leeuwarden

Fries Straat Festival Prinsentuinconcerten Lauwersloop L’warden - Groningen

Parcours Non-stop traject van 3 dagen Camping Robbenjager Leeuwarden Prinsentuin

23 - 25 25 en 29 30

www.uitzinnig.nl www.prinsentuinconcerten.nl www.lauwersloop.nl

39


MEI (vervolg) Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Harlingen

H-T zeilrace

26 - 27

www.hwsv-harlingen.nl

Harlingen

H-T sloepenrace

30

www.htroeien.nl

Walk for infinity

Wandeltocht om de Noordzee

Harlingen - Terschelling Harlingen - Terschelling Zie website

Rond Hemelvaart

www.tochtomdenoord.nl

JUNI Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Harlingen

Lanenkaatsen

De Lanen

2-6

Groningen

Jazzfestival Swingin’ Groningen Pinksteren Zoutkamp Vlaggetjesdag Huiskamer theaterfestival Bommenbootrace

Binnenstad

5-7

www.harlingenboeit.nl www.lanenkaatsen.nl www.swinginggroningen.nl

Centrum

6-9

www.zoutkamp.net

Den Hoorn

6-8

www.texel.net

Grachten Groningen Hollum Hollum Marsdiep Diverse locaties Hele eiland 4 versch. afstanden Dansfestival Paal 17

14

www.www.rug400.nl

14 21 14 14

www.rondjeameland.nl www.vvvameland.nl www.botterwedstrijd.nl www.omfryslan.nl

13 - 22 21

www.oerol.nl www.rondjevlieland

26 - 29 28 23 - 30 21 - 22

www.oproakeldais.nl www.roundtexel.nl www.roundtexel.nl www.midzomerschans.nl

28 en 29

www.historischweekend.nl

juni 2015

www.lauwersmeermars.nl

Zoutkamp Texel Groningen Ameland Den Helder Schiermonnikoog Terschelling Vlieland Warffum Texel

Rondje Ameland Muzikaal bootwateren Botterrace Muziek-Zang festival Oerol Rondje Vlieland (lopen) Op Roakeldais Ronde om Texel Zeilweek Festival Midzomerschans

Den Helder

Historisch weekend

L’meer gebied

Lauwersmeer mars

Ford de Schans Oudeschild Oude Rijkswerf Willemsoord Zoutkamp

JULI Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Lauwersoog

Start 17e CAMrace

5

www.camr.nl

Harlingen

Tall ships Races Straatfestival

Van L’oog - Larvik Harlingen Centrum

3-6 5

www.tallshipsraces.com www.straatfestivalharlingen.nl

40


JULI (vervolg) Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Texel

Sommeltjespop Sun Beats MadNesfestival Beachfestival Vlieland Elfstedentocht te water Halve Marathon

De Koog Paal 17 Strand Nes Strandfeest Leeuwarden Lauwersoog - Ulrum

5 12 4-6 11 en 12 21 - 26 Eind juli

www.zoutkamp.net www.texel.net www.vvvameland.nl www.vlieland.net www.wvdemeeuwen.nl www.waddenweb.nl

Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Div. eilanden

Horizontoer, zeilend festival langs de Wadden Dancefestival Soundflavours Havenvistijn

Zie website

1 - 10

www.horizontoer.nl

De Groene ster Haven Oudeschild Nes Strand Buren

9

www.soundflavours.nl

9

www.havenvistijn.nl

8-9 26 en 27 10 Eind augustus 21 - 31 27 - 30 29/8 - 2/9 29 - 30 30

www.vvvameland.nl

Ameland Vlieland Leeuwarden L’oog/Ulrum

AUGUSTUS

Leeuwarden Texel Ameland

Groningen Harlingen Den Oever Texel Leeuwarden

Horizontoer Midzomerfeest Halve Marathon Roeisloeprace L’oog - Schiermonnikoog Noorderzon Visserijdagen Flora en visserijdagen Tropical Street Festival Cityjazz

Reitdiep Leeuwarden

Zomer jazz fiets tour !Uit2014 festival

Vlieland Lauwersoog

Start in L’oog Groningen Centrum Centrum De Koog Gouverneursplein Div. plaatsen Prinsentuin

30 31

www.halvemarathonvlieland.nl www.waddenweb.nl www.noorderzon.nl www.visserijdagenharlingen.nl www.floraenvisserijdagen.nl www.texel.net www.cityjazzleeuwarden.nl www.zjft.nl www.uit-leeuwarden.nl

SEPTEMBER Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Terschelling

Rock and Roll festival

Midsland

5, 6 en 7

Vlieland

Into the Great wide open

5-7

Lauwersoog

Dag van de Garnaal

Op en om Stortemelk Haven L’oog

www.rockandrollstreetterschelling.nl www.vlieland.net

12

www.promotielauwersoog.nl

Op de volgende websites kunt u activiteiten in de directe omgeving vinden: www.vvvLauwersland.nl (wandeltochten) www.np-lauwersmeer.nl (Nationaal Park Lauwersmeer) www.lauwersmeer.com (Vogels in het Lauwersmeergebied) www.staatsbosbeheer.nl/lauwersmeer (wandelroutes, activiteitencentrum)

41


Beleef de vogeltrek Zo’n 25 mensen met verrekijkers staan over het Lauwersmeer te staren. Hoe vaak heb ik dat beeld al niet gezien als ik naar onze boot, de “Bruun-F” reed. Maar één ding was nieuw voor mij: dit keer stond ik er zelf tussen. Goed, ik had gewoon mijn scheepskijker bij me en niet zo’n toestel met een kanjer van een lens op een statief, en ook niet zo’n prachtige slanke vogelkijker, maar ik stond wel mee te turen en te genieten. HOE IK DAAR KWAM? Wel ik had via het garnalennet het bericht gelezen over de cursus: “beleef de vogeltrek” en daar had ik wel trek in. Ik vind het wel leuk om naar vogels te kijken en de cursus (duur woord voor plezierige en leerzame bijeenkomsten) vroeg niet al te veel tijd: 1 avond en 2 ochtenden. Ik was benieuwd of ik veel havengenoten zou tegenkomen. Het bleken er twee te zijn: de schippers van de “Glinder”. Het begin was een avond met informatie en dia’s door boswachter/voorlichter Hans Gertner van Staatsbosbeheer. Zeer aanstekelijk vertelde hij over allerlei soorten trekvogels: grote, kleine, trekvogels van zeer ver naar hier, trekvogels van hier naar zeer ver, doortrekkers.

42

Ons Lauwersmeergebied met omliggend land en Waddenzee neemt een belangrijke plek in voor trekvogels, zowel als tussenstop- (op krachten komen) dan wel als verblijfgebied gedurende de winter. De twee zaterdagochtenden daarop trokken we het gebied in. En zo kwamen we op plekken terecht waar je anders nooit komt. We zagen in de bosjes een eindje achter “De Bosschuur” vogelringers aan het werk. Een grote forse man met dito handen greep in zakjes die aan een paaltje hingen en had dan in een keer op de juiste, voorzichtige manier een vogel in de hand. Een pimpelmees is sowieso niet zo groot, maar in zijn hand leek hij nog veel kleiner. Op deze manier konden we diverse zangvogeltjes van dichtbij bekij-


ken. Deze vogels waren zojuist in netten gevangen en werden na inspectie, registratie en een pootring weer vrijgelaten. We leerden van alles over soorten ringen en wat er met die gegevens wereldwijd gebeurt. Ook vertelde hij hoe je leeftijden en geslacht kunt bepalen via bv vleugelveren, kleuren en meer van dat soort zaken. Ik ben blij dat we geen schriftelijke overhoring kregen, maar interessant was het zeer zeker. Verder bezochten we de vogelkijkhut bij het â&#x20AC;&#x153;Jaap Deensgatâ&#x20AC;?, waar we veel eenden en ganzensoorten zagen, maar ook het geworstel van een fuut met een wat groot uitgevallen vis. We liepen door de straten van Lauwersoog kern, verwonderd over het aantal zang- en ook roofvogels dat we daar tegen kwamen. De oplettendheid van de boswachter hielp ons daar enorm bij, hij leek elke beweging en elk geluid van vogels te herkennen. We keken over het Lauwersmeer. Bezoch-

ten een plek aan de Dijkweg, waar zowel zoet, als brak, als zout water voorhanden was: een dorado voor trekvogels. Helaas was de wind zeer krachtig waardoor er weinig vogels zich aan de trek waagden. Ook op de dijk richting Peassens Moddergat bij de Buntpolder stond zware wind, waardoor grote zwermen uitbleven. Maar het tegen de wind optornen van witte reigers blijft een prachtig gezicht. En er bleef genoeg moois waar te nemen. Al met al een groot genoegen om ons mooie gebied zo te verkennen. En toen ik na afloop in de haven terugkwam kon ik opnieuw genieten: Valken, die twee aan twee vlak voor Het Roode Hoofd tegen de wind en met elkaar vochten. Ook eens meedoen: ik kan het iedereen aanraden. Je hoeft er geen vogelkenner voor te zijn. Er van kunnen genieten is voldoende. Rinus Pries

43


Captains dinner 2013 Het alweer “traditionele” captains dinner was voor 2013 gepland op vrijdag 18 oktober. Gertrud, die meestal het voortouw hierin neemt kon helaas niet aanwezig zijn. Peter Bunschoten en ondergetekende hebben toen besloten dit op zich te nemen. Gertrud wilde nog allerlei aanwijzingen doorgeven, maar eigenwijs als wij beide zijn, wilden we het zelf uitzoeken. Dat werd dus plannen en plannen. Peter meestal vanuit het buitenland en ik vanaf het eiland. Maar goed wie a zegt moet b zeggen. Hoewel, eigenlijk ….. vinden zowel Peter als ik koken erg leuk en hadden we er dus ook wel zin in. Zo’n 14 dagen voor de geplande datum ben ik naar Pieterburen getogen en hebben we plannen gemaakt voor een captains dinner met koloniale inslag. Daar vonden we een medestander in Peter’s vrouw Marianne. Met z’n drietjes hebben we diverse gerechten bij elkaar gezocht en een boodschappenlijst gemaakt. Terwijl de dagen vorderden en de boodschappen door Peter en Marianne bij elkaar werden gesprokkeld en de mailtjes over het wad vlogen, kreeg Peter een oproep dat hij voor z’n werk naar midden Noorwegen moest en dat het niet echt zeker was dat hij op tijd terug kon zijn. Hij en Marianne hebben toen samen al diverse gerechten thuis voorbereid. Waarna Peter op reis ging en de mailtjes tussen Marianne en mij nog frequenter over het wad vlogen. Kortom donderdagmiddag 17 oktober is Marianne met een volle boodschappen­ auto naar Lauwersoog getogen waar ik haar opwachtte en zijn we samen heel gezellig aan de rest van de voorbereidin-

gen begonnen. Dat willen we best nog een keertje doen! ’s Middags kwamen Gerard, Janny, Tet en Ted ons versterken en wonder boven wonder kwam ook Peter nog net op tijd van Schiphol om de saté te bakken. Het menu bestond uit (tja koloniale tint!): Rempah balletjes Pindasoep Witte rijst Nasi Goreng Udang Basar Sambal boontjes Bloemkool kerrie Babi Ketjap Gado Gado Saté met pindasaus Komkommersalade Adjar Tjampur Empeng en Kroepoek En natuurlijk ontbrak ook de sambal niet Als toetje hadden we spekkoek.Zo rond 19.30 uur waren we allen ( ± 22 personen) uitgegeten en voldaan en tegen de klok van 20.00 uur kon de heer Arjen Dijkstra van het Ministerie EZ, starten met zijn uitvoerige lezing over o.a. de mossel en kokkelcultuur, de zeehondenpopulatie en de samenwerking van de overheidsinstanties op de Waddenzee. Waarbij hij, zij het na enig zoeken, op het laatst zelfs een kokkelhark tevoorschijn haalde en daarmee een demonstratie gaf. Frea vd Zee

44


EN STRAKS EEN BEERENBURG BIJ DE KOFFIE Twitter.com/Siebe_pentapark Na een spectaculaire zeiltocht komen de verhalen los. Je geniet samen van de prestaties en verheugt je op de volgende keer. Nu eerst bijkomen met een beerenburg en koffie. Voor komende week staat een afspraak in je agenda met Siebe Kuipers, watersporter en specialist in marketing en communicatie.


Leuke APPS voor mee op reis Het weer en waar je bent is voor ons als watersporters altijd een item. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de thuisblijvers. Die willen weten waar je bent en hoe het weer daar is. In dit artikel twee appâ&#x20AC;&#x2122;s die je op speelse wijze kunt gebruiken om het thuisfront op de hoogte te houden. Maar daarnaast ook leuk zijn voor jezelf als aanvulling op plak- of logboeken. INSTAWEATHER & INSTAPLACE Beide Appâ&#x20AC;&#x2122;s doen ongeveer hetzelfde. Je maakt een foto van je omgeving. In de APP voeg je een laag toe met extra informatie. In het geval van InstaWeather is dat informatie over het weer. Wanneer je een internet verbinding hebt zijn dit actuele gegevens en/of voorspellingen. In het geval van InstaPlace gaat de informatie over de plek waar je je bevindt. De App maakt in dit geval gebruik van de ingebouwde GPS functionaliteit.

46

Nadat je uit allerlei mogelijkheden je keus hebt gemaakt kunt je de foto opslaan, mailen, op facebook, twitter of whatsApp publiceren en nog meer mogelijkheden. Van beide Apps is een FREE versie en een betaalde PRO versie beschikbaar. Downloaden en leuk mee spelen. Alvast een fijne vakantie met mooi weer!


47


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen April 2014 datum 1 di

2 wo

uu:mm 6:36 12:26 18:52

HW LW cm NAP 107

0:40 7:11 13:00 19:26

127

1:26 7:41 13:35 19:55

122

2:00 8:10 14:05 20:25

113

2:35 8:40 14:45 21:06

99

3:16 9:16 15:14 21:46

84

7 ma EK 10:31

3:55 9:50 16:10 22:20

70

8 di

4:56 10:36 17:15 23:15

60

5:54 11:40 18:24

56

3 do

4 vr

5 za

6 zo

9 wo

10 do

0:34 7:26 13:14 19:56

111

112

109

103

94

86

79

78

62 85

-156 -161

-156

11 vr

-155

3:16 9:35 15:41 21:56

88

4:00 10:26 16:20 22:36

97

4:46 11:06 17:00 23:16

102

15 di VM 9:42

5:20 11:45 17:46 23:56

106

16 wo

5:55 12:26 18:16

108

12 za

13 zo

14 ma

-161 -142 -149 -130 -133 -117

17 do

-117 -102

18 vr

-102 -90

-96 -89

HW LW cm NAP 75

-167 -151

uu:mm 2:26 8:35 14:40 20:55

-166

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

48

datum

19 za

20 zo

96

104

109

111

112

0:26 6:36 12:55 18:55

113

1:06 7:10 13:15 19:36

112

1:46 7:45 13:56 20:10

108

2:20 8:19 14:36 20:56

102

110

112

112

110

-111 -108 -130 -125 -144 -136 -151 -143 -156 -149 -159 -155

-161

datum 21 ma

92

22 di LK 9:52

4:06 9:56 16:20 22:34

81

23 wo

5:16 11:05 17:36 23:56

73

24 do

6:30 12:20 18:56

72

25 vr

1:16 7:35 13:34 19:55

77

2:26 8:50 14:56 21:06

85

3:30 9:56 15:56 22:06

91

4:30 10:40 16:56 22:55

96

29 di NM 8:14

5:22 11:26 17:46 23:30

100

30 wo

6:05 11:56 18:25

107

26 za

27 zo

28 ma

-159 -155 -156 -148 -150

HW LW cm NAP

3:11 9:06 15:26 21:41

-159 -160

uu:mm

105

100

97

100

107

113

116

116

116

-138 -142 -127 -132 -116 -128 -113

-133 -120 -143 -132 -150 -141 -152 -147 -151 -152 -149 -157

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Mei 2014 datum 1 do

uu:mm

HW LW cm NAP

0:16 6:41 12:36 19:01

114

0:56 7:05 13:05 19:36

110

1:36 7:46 13:35 20:06

102

2:16 8:16 14:26 20:40

91

2:50 8:45 15:00 21:16

79

3:30 9:26 15:45 21:56

68

7 wo EK 5:15

4:26 9:59 16:35 22:46

60

8 do

5:25 11:06 17:40 23:45

58

6:35 12:05 18:44

62

2 vr

3 za

4 zo

5 ma

6 di

9 vr

10 za

1:05 7:45 13:35 19:55

113

117

115

109

101

92

85

82

84

72 91

-149

datum 11 zo

85

3:16 9:46 15:36 21:55

96

4:05 10:30 16:26 22:45

104

14 wo VM 21:16

4:45 11:16 17:11 23:26

109

15 do

5:26 11:56 17:56

113

12 ma

-162 -149

13 di

-157 -144 -147 -134 -134 -124

16 vr

-122 -114

17 za

-112 -103

18 zo

-107 -98

-113 -104

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

2:20 8:50 14:39 21:05

-161 -150

uu:mm

19 ma

20 di

99

105

109

111

0:11 6:05 12:36 18:38

111

0:46 6:56 13:06 19:20

109

1:30 7:36 13:40 20:05

105

2:16 8:16 14:36 20:56

99

3:11 9:06 15:20 21:46

92

116

119

121

120

118

-129 -120 -143 -133 -153 -143 -158 -150 -160 -155

-160

datum

4:06 9:55 16:15 22:40

84

22 do

5:06 10:59 17:20 23:46

79

23 vr

6:16 12:05 18:25

77

24 za

0:50 7:26 13:16 19:25

79

1:55 8:31 14:25 20:46

84

3:00 9:25 15:25 21:40

89

4:06 10:15 16:31 22:30

95

28 wo NM 20:40

4:56 10:55 17:26 23:15

101

29 do

5:41 11:36 18:06 23:44

108

30 vr

6:15 12:05 18:46

116

31 za

0:35 6:46 12:40 19:16

25 zo

26 ma

27 di

-160 -154 -158 -148 -153 -141

HW LW cm NAP

21 wo LK 14:59

-159 -158

uu:mm

-148

114

111

109

108

108

108

106

104

102

100 121

-134 -143 -128 -140 -125

-141 -127 -143 -133 -145 -139 -144 -144 -142 -147 -141 -149 -141 -151

-143 -153

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

49


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juni 2014 datum 1 zo

uu:mm

HW LW cm NAP

1:16 7:21 13:26 19:51

95

1:56 7:49 14:00 20:26

88

2:36 8:25 14:46 20:55

80

3:16 9:00 15:26 21:35

72

5 do EK 22:39

3:55 9:41 15:54 22:16

67

6 vr

4:45 10:25 16:44 23:06

64

5:35 11:25 17:34

64

2 ma

3 di

4 wo

7 za

8 zo

9 ma

10 di

120

116

108

100

93

89

87

0:05 6:55 12:24 19:05

70

1:15 8:06 13:46 20:15

80

2:22 9:00 14:50 21:15

93

89

95

102

-146

11 wo

-144

-134 -130

4:16 10:40 16:45 23:07

113

13 vr VM 6:11

5:06 11:26 17:36 23:57

119

14 za

5:44 12:17 18:26

123

12 do

-126 -123

15 zo

-119 -108 -126 -115 -138 -128

110

110

108

1:26 7:31 13:36 20:06

105

2:16 8:16 14:20 20:56

101

2:59 9:00 15:09 21:42

97

19 do LK 20:39

3:56 9:50 16:06 22:30

92

20 vr

4:57 10:46 17:05 23:27

87

16 ma

-118 -110

108

0:46 6:41 12:56 19:16

-121 -116

HW LW cm NAP 104

-144 -137

uu:mm 3:20 9:56 15:51 22:10

-151

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

50

datum

17 di

18 wo

127

130

132

131

127

121

-148 -139 -153 -146 -154 -151 -153 -154

-152

datum

5:50 11:35 17:55

22 zo

0:20 6:56 12:46 19:05

82

1:25 7:44 13:56 20:05

84

2:30 8:55 15:06 21:14

90

3:36 9:44 16:06 22:20

97

4:36 10:46 17:07 23:05

104

27 vr NM 10:08

5:21 11:04 17:50 23:34

111

28 za

5:55 11:34 18:25

117

29 zo

0:05 6:30 12:15 19:06

94

0:44 6:55 12:54 19:36

93

23 ma

24 di

25 wo

26 do

-159 -149 -159 -148 -157 -145 -152 -140 -145

HW LW cm NAP

21 za

-157 -151

uu:mm

30 ma

84

113

107

102

100

99

97

95

122

123

-134

-139 -129 -134 -128 -132 -131 -132 -136 -133 -140 -134 -142 -134 -142

-137 -143 -140 -144

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juli 2014 datum 1 di

uu:mm

HW LW cm NAP

1:36 7:36 13:46 20:06

91

2:16 8:10 14:26 20:40

87

2:56 8:40 14:45 21:16

82

3:25 9:16 15:36 21:45

77

5 za EK 13:59

3:54 9:55 16:16 22:26

73

6 zo

4:35 10:46 16:45 23:26

71

5:46 11:40 17:44

72

2 wo

3 do

4 vr

7 ma

8 di

9 wo

10 do

121

115

108

102

97

94

92

0:26 6:57 12:56 19:16

77

1:36 8:05 14:10 20:25

89

2:46 9:26 15:15 21:46

104

92

98

106

-142

datum 11 vr

-135 -133

117

12 za VM 13:25

4:40 11:06 17:15 23:36

126

13 zo

5:36 11:56 18:16

132

-129 -127

14 ma

1:15 7:26 13:31 20:01

109

2:05 8:11 14:16 20:48

107

2:55 8:52 15:06 21:26

104

3:35 9:36 15:56 22:10

100

19 za LK 4:08

4:26 10:20 16:33 22:57

95

20 zo

5:21 11:05 17:35 23:46

90

15 di

16 wo

-122 -113

-121 -111 -125 -119 -133 -130

112

111

-124 -118

111

0:26 6:36 12:40 19:16

-126 -123

HW LW cm NAP

3:46 10:16 16:15 22:46

-141 -139

uu:mm

17 do

18 vr

137

140

141

139

133

123

111

-140 -139 -143 -145 -143 -150

-145

datum

6:16 12:06 18:40

22 di

0:46 7:04 13:26 19:56

86

2:01 8:25 14:41 21:00

92

3:10 9:36 15:46 22:16

101

4:10 10:25 16:46 23:00

110

5:06 11:06 17:36 23:24

116

27 zo NM 0:42

5:42 11:41 18:10

120

28 ma

0:05 6:16 12:16 18:46

95

0:45 6:51 12:46 19:15

96

1:04 7:21 13:26 19:46

97

1:45 7:56 13:45 20:16

97

23 wo

24 do

25 vr

-161 -153

26 za

-163 -155 -159 -152 -151 -146

29 di

-139 -135

30 wo

-126 31 do

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

21 ma

-156 -149

uu:mm

86

101

94

94

96

97

95

123

125

124

120

-123

-115 -115 -112 -118 -117 -126 -124 -134 -128 -136 -130 -136

-131 -136 -135 -138 -138 -138 -137 -134

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

51


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Augustus 2014 datum 1 vr

uu:mm

HW LW cm NAP

2:26 8:20 14:26 20:46

93

2:44 8:56 15:00 21:16

88

3:14 9:26 15:25 21:56

84

4 ma EK 2:50

4:06 10:05 16:05 22:36

82

5 di

4:45 11:06 17:04 23:35

81

5:47 12:10 18:15

81

2 za

3 zo

6 wo

7 do

8 vr

9 za

10 zo VM 20:09

115

109

103

98

93

89

0:49 7:30 13:36 19:55

90

2:15 8:45 14:56 21:26

106

3:26 9:50 16:00 22:26

122

4:25 10:46 17:06 23:20

133

94

104

112

115

-133

datum 11 ma

-129 -128

12 di

1:00 7:16 13:16 19:42

114

1:45 7:56 13:55 20:26

113

2:30 8:36 14:46 21:06

111

3:15 9:12 15:26 21:40

107

17 zo LK 14:26

3:45 9:56 16:16 22:21

101

18 ma

4:35 10:36 17:06 22:59

95

5:24 11:25 18:06

90

13 wo

14 do

-120 -113

15 vr

-113 -106

-109 -108 -114 -120 -124 -132 -131 -140

140

115

-124 -121

5:26 11:36 18:06

HW LW cm NAP

0:16 6:20 12:26 19:02

-126 -125

uu:mm

16 za

19 di

20 wo

0:00 6:30 12:46 19:10

144

146

146

141

131

118

103

91

89 85

-135 -147

-141

datum 21 do

93

2:46 8:54 15:26 21:50

104

3:45 9:54 16:15 22:40

115

4:35 10:55 17:06 23:26

121

25 ma NM 16:13

5:20 11:20 17:46 23:44

123

26 di

5:55 11:50 18:21

124

27 wo

0:20 6:26 12:14 18:51

103

0:56 6:55 13:01 19:21

105

1:20 7:26 13:15 19:51

106

1:50 7:56 14:05 20:15

104

2:26 8:26 14:36 20:46

100

22 vr

23 za

-157 -153

24 zo

-156 -155 -151 -152 -140 -142 -126 -128

28 do

-110 -112

-95 -98

29 vr

30 za

31 zo Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

52

HW LW cm NAP

1:26 7:35 14:16 20:46

-153 -147

uu:mm

87

96

101

101

101

124

125

122

118

112

-88

-100 -98 -114 -113 -126 -122 -131 -125 -130 -126 -130

-128 -132 -132 -134 -133 -132 -130 -128 -126 -124

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen September 2014 datum 1 ma

uu:mm

HW LW cm NAP

2:56 8:56 15:11 21:16

96

2 di EK 13:11

3:36 9:36 15:56 22:00

93

3 wo

4:05 10:25 16:50 23:06

90

5:20 11:46 18:04

89

4 do

5 vr

106

98

90

85

0:15 6:45 13:10 19:45

94

1:46 8:15 14:36 21:06

110

2:59 9:26 15:39 21:55

126

4:16 10:20 16:50 23:00

138

9 di VM 3:38

5:11 11:15 17:49 23:50

144

10 wo

6:06 12:06 18:36

146

6 za

7 zo

8 ma

91

102

111

116

117

-123

datum 11 do

117

1:26 7:30 13:36 19:56

117

2:00 8:11 14:15 20:36

117

2:36 8:47 15:01 21:05

114

3:05 9:20 15:46 21:40

108

16 di LK 4:05

3:56 10:00 16:25 22:26

102

17 wo

4:34 10:51 17:14 23:05

95

5:34 11:56 18:25

91

12 vr

-114 -110

13 za

-102 -99

-93 -99 -97 -112 -111 -127 -121 -136 -129 -141 -135 -143

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

0:36 6:51 12:46 19:21

-120 -119

uu:mm

14 zo

15 ma

18 do

19 vr

20 za

146

143

136

124

108

93

81

76

0:19 6:54 13:36 19:54

94

2:16 8:15 14:50 21:26

104

81

93

-142

datum 21 zo

116

4:06 10:20 16:32 22:56

123

4:51 10:55 17:15 23:20

124

24 wo NM 8:14

5:26 11:31 17:46 23:45

124

25 do

5:55 12:00 18:18

124

26 vr

0:15 6:31 12:30 18:46

112

0:44 6:54 13:06 19:21

113

1:26 7:25 13:36 19:46

113

1:50 8:06 14:15 20:15

112

2:25 8:36 14:56 20:56

109

22 ma

-142 -149

23 di

-136 -144 -126 -134 -113 -119 -97 -101

27 za

-82 -84

-71 -83 -79 -100

HW LW cm NAP

3:15 9:24 15:51 22:16

-144 -147

uu:mm

28 zo

29 ma

30 di

103

107

109

110

124

122

119

113

105

-99

-116 -112 -124 -118 -125 -119 -125 -122 -128

-126 -130 -128 -130 -127 -126 -124 -121 -120 -115

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

53


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Oktober 2014 datum

uu:mm

HW LW cm NAP

1 wo EK 21:32

3:17 9:16 15:45 21:36

105

2 do

4:00 10:10 16:34 22:36

101

5:05 11:20 18:05 23:56

98

6:24 12:50 19:36

102

3 vr

4 za

5 zo

95

85

82

88

1:26 7:56 14:09 20:46

115

2:46 9:06 15:20 21:35

128

3:46 9:56 16:26 22:35

137

8 wo VM 12:50

4:46 10:46 17:20 23:25

141

9 do

5:41 11:25 18:11 23:55

141

6:26 12:20 18:50

140

6 ma

7 di

10 vr

99

108

113

116

118

-114

datum 11 za

121

1:25 7:46 13:56 20:01

123

2:07 8:16 14:25 20:30

121

2:45 8:56 15:05 21:06

116

15 wo LK 21:12

3:15 9:36 15:44 21:40

109

16 do

3:54 10:16 16:45 22:26

101

4:54 11:10 17:44 23:25

95

6:04 12:36 19:05

94

12 zo

-93 -95

13 ma

-84 -96

-89 -110 -103 -123 -115 -129 -122 -131 -128 -130 -133 -129

HW LW cm NAP

0:46 7:06 13:06 19:26

-106 -105

uu:mm

14 di

17 vr

18 za

19 zo

20 ma

135

126

114

99

85

75

71

76

1:00 7:30 14:06 20:15

101

2:25 8:34 15:00 21:25

110

87

100

-137

datum 21 di

118

4:06 10:26 16:31 22:56

121

23 do NM 23:57

4:46 10:55 17:05 23:26

122

24 vr

5:22 11:36 17:46

122

25 za

0:07 5:55 12:05 18:16

118

0:36 5:36 11:41 17:50

120

0:05 6:10 12:10 18:26

121

0:25 6:46 12:56 19:00

122

1:10 7:25 13:40 19:35

121

1:45 8:05 14:36 20:19

117

2:50 8:54 15:46 21:26

113

22 wo

-124 -135 -117 -125 -106 -110 -94 -94

26 zo

-80 -80

27 ma

-68 -73

-66 -85 -82 -103

28 di

29 wo

30 do

31 vr EK 3:48 Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

54

HW LW cm NAP

3:26 9:35 15:51 22:16

-127 -139

uu:mm

108

113

116

122

121

118

112

104

94

85

-98

-115 -108 -121 -113 -124 -118 -126

-122 -128 -125 -129 -126 -125 -123 -120 -119 -112 -112 -103 -103 -92

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Uw partner voor: . complete tuigage . rol-reef systemen . verstaging . zeilen, vallen en schoten . deskundig advies

www.mastenenzo.nl 0515 433666


Welkom in Groningen

• Nieuwe jachthaven met moderne sanitaire voorzieningen • Water- en stroomaansluiting op de steiger (16A) • Vuil- en bilgewater afzuiging • Stadscentrum en winkels dichtbij • Jumbo Supermarkt aan de haven • WIFI internet • Fiets- en bootverhuur • Eetgelegenheid aan de jachthaven

Nieu DIE w !!! Tan SEL ksta tion

Havenkantoor

Reitdiephaven 151 9746 RC Groningen

+31(0)50-2801155 +31(0)6-34477366

www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl


Kuip

ggen e z e w laten … e i asje t a n l a g k , a j v i b e e tje er keu rig n e l n l o i z w , efden n o T e h F e B n i … 4 n g e o blijv zeilda ndje 3 i z e w eh r g i d a s r a t g u a a m e t d k s d t e j k l i n l a t e wi tzee; b ?... kon dat al at mom s d o t O m o e et. erg k d o l m r e e o p e v o e w t g ens op je dat ke keer ere kan a rans sam l d n e e n k r a a e a … d hand 2 trim ug. M de boeg weer r n e t e g r g e i l e glaas tm nd en , i a o e t l j i i o t e z n e n p r s n o k a o r a ietijd e tje bij een Grie ekker in het z blijven… k t n a k a v baai 25, l an de nger a f w l o u a r e l a j b a d r a m uu ra g n een az ekker windje, g .. konden we no r; l eer ten anke smaakt naa r m et g… hand.. h rder we

genoegens

57


We gaan! … op SAFARI Een willekeurige zeildag in een willekeurige vakantie… laten we zeggen ergens op de Oostzee; bakstags windje 3-4 BFT, zonnetje erbij, glaasje in de hand… ken je dat gevoel?... kon dat altijd maar zo blijven… hoefden we maar nooit meer terug. Maar elke keer weer komt dat moment dat de helft van de vakantietijd erop zit en de boeg weer de andere kant op moet. Even op de GPS kijken; hoe ver zijn we van dat waypoint af? Dat waypoint dat altijd in de GPS blijft staan; 53.24.68 N, 006.12.05 O. Het staat ongeveer midden tussen de havenhoofden van de buitenhaven van Lauwersoog. Dus aan het einde van al onze vakanties, als een elastiekje trekt het ons telkens weer terug. 58


Juli 2006, ergens in een azuurblauw baaitje bij een Grieks eiland liggen 2 trimarans samen ten anker; lekker windje, graadje of 25, lekker in het zonnetje, glaasje in de hand.. het smaakt naar meer.. konden we nog maar langer blijven… konden we nog maar verder weg… maar dat kan toch?? Waarom niet? Alleen hoe doe je dat? Wanneer? Met wat voor boot? De eerste plannen worden voorzichtig, maar doelbewust gesmeed. Het zou een catamaran worden, van een meter of 13-14, met genoeg zeil om goed te lopen en voldoende comfort om langdurig op te wonen. Met dat laatste hebben we gelukkig al ruime ervaring omdat we al jaren op boten wonen, alleen waren dat altijd motorboten. We weten dus wel wat we nodig hebben. Eh, wanneer? Niet te lang wachten.. we moeten toch echt wel weg zijn voor we 50 zijn!! September 2006, maandagochtend, ontbijtje met een heerlijk kopje koffie en een croissantje in de zon op een terras in La Rochelle. We zijn met z’n vieren even een weekendje naar de Grand Pavois bootshow geweest om inspiratie op te doen voor het ontwerp van onze ultieme vertrekkersboot. Er waren veel catamarans, dus we hebben veel foto’s gemaakt van hoe het er uit moet gaan zien (en hoe vooral niet!). Eind december 2006, oud en nieuw op Terschelling met de Independence (waar we toen op woonden) in de jachthaven, de verwarming nog maar eens goed opgestookt, buiten harde wind, en extreem hoog water, maar prachtig weer voor een flinke wandeling over het strand en door de duinen. Daarna gauw weer bij

de warme kachel en onder het genot van oliebollen en champagne wordt er druk getekend, gerekend en gemeten, want er moet nu serieus bekeken worden of het project haalbaar is. Is de gewenste boot te bouwen binnen het budget en de tijd? Wat gaat dat allemaal kosten aan geld en uren? Waar kunnen we e.e.a. realiseren? Wat hebben we nodig? En (voor multihulls niet onbelangrijk) wat gaat dat allemaal wegen? Dan valt uiteindelijk het besluit: het gaat door!! We gaan, samen met Frits en Reinhilde, twee catamarans bouwen! En daarmee gaan we de wereldzeeën verkennen! Het ontwerp wordt verder uitgewerkt en doorgerekend. We noemen ons ontwerp Funcat 44, omdat we van plan zijn met onze vierenveertig-voets catamarans heel veel plezier te gaan hebben. Er moet veel gekozen worden; welke materialen gaan we gebruiken en waarom? Waar kunnen we deze grote boten bouwen? We moeten een locatie zien te vinden aan het water… en met een deur die breed 59


genoeg is, acht meter dus,.. het moet er een beetje warm te stoken zijn om epoxy te kunnen verwerken. En dan moet het ook nog een beetje betaalbaar zijn…best lastig! Uiteindelijk kunnen we gelukkig beginnen met bouwen in (een deel van) een geïsoleerde (voormalige) kippenschuur. We plaatsen een wand, leggen verwarming aan, bedenken dat we de kopgevel wel even kunnen afbreken als de boten klaar zijn en… ach, die twee kilometer naar het water overbruggen we ook wel …met boerenwagens, grote tractoren, zelfgebouwde bruggen over sloten en een grote kraan die onze boten over de dijk zo het Eemskanaal in slingert! Tussen november 2007 en juli 2009 zijn we dus bijna dagelijks in deze kippenschuur te vinden en bouwen we vlijtig met cederhout, schuim, epoxy en glasmatten onze eigen, ideale vertrekkersboot. We dopen haar SAFARI, wat ‘grote reis’ betekent in het Swahili. Dan volgen een paar jaren waarin we aan onze Safari kunnen wennen; we varen 60

er zomer en winter mee en zo kom je altijd nog weer een paar dingen tegen die anders of beter kunnen. Het zusterschip, de Bella Ciao, vertrok al in 2010 en vaart al 3 jaar in de Carieb. We vliegen erheen en ervaren voor heel even hoe het is om ‘vertrokken’ te zijn…we weten het zeker: dat willen we ook. En dan is het juni 2014. Werk opgezegd, auto verkocht, boot klaar. Ehm, die is natuurlijk nooit helemaal klaar, maar als je daar op moet wachten….de klussenlijst gaat gewoon mee, dus touwtjes los.. WE GAAN! En dat waypoint? 53.24.68 N, 006.12.05 O? Dat kan nu wel uit de GPS. Paula en Wouter


Een bijzonder konvooi Tekst Reinhilde van der Kroef; foto’s Marlène Jacobs, Loud van Kessel, Ingrid Dijkstra, Ben Evers, Monique Knijnenburg, Paul van der Linden, Deep Boel, Reinhilde van der Kroef

Sinds een paar jaar zeilen wij in het Caribische Gebied. Dat betekent dat ons zeilseizoen in de winter en in het voorjaar valt, als hier de passaatwind waait. Op 1 juni begint het orkaanseizoen dat duurt tot 1 december. In deze periode zoeken de meeste zeilers een veilig heenkomen voor zichzelf en hun boot buiten de gangbare route die deze gevreesde stormen nemen. Dat betekent dat je ten zuiden van de 13e (N-) breedtegraad moet blijven. Deze denkbeeldige lijn loopt net even ten noorden van het eiland Grenada. En ook de eilanden Bonaire, Curaçao en Aruba vallen buiten de gevarenzone.

Wij besloten om de afgelopen zomer vanaf Grenada naar Bonaire te zeilen. Dat kan via de prachtige Venezolaanse eilanden Blanquilla, de Los Roques archipel, Las Aves de Barlovento en Las Aves de Sotavento. Maar dat is wel Venezuela en dus loert, hoewel deze eilanden bijna 50 mijl uit de kust liggen, het risico van piraten. Om ons tegen dit risico een wei63


nig in te dekken en voor de gezelligheid besluiten we, met een viertal Nederlandse collega-vertrekkers, de tocht te gaan maken: de Blabber, de Full Circle, de Rafiki vormen samen met ons, de Bella Ciao het minikonvooi. De afspraak is om eind juli vanaf Grenada te starten. De tocht begint met een voorbespreking in de kuip van onze Bella Ciao. Iedereen neemt iets lekkers mee en op die manier hebben we een zeer genoeglijke bijeenkomst met op de achtergrond de zonsondergang…..De bijbootjes aan de scopes waarmee iedereen naar ons toe komt zijn de stille getuigen van onze kuipgenoegens deze avond… Ieder zal zijn eigen tempo varen en op een vooraf afgesproken ankerplaats zullen we elkaar weer treffen. De trajecten zijn nooit langer dan 170 mijl. Behalve Los Roques zijn de overige plekken waar we heengaan onbewoond. Hier en daar zullen we vissers treffen en op La Blanquilla en Las Aves de Sotavento zijn kustwachtstations. De dagen voor het vertrek worden daarom intensief besteed aan het slim inkopen van verswaren, want we zijn ongeveer twee weken onderweg. Hierbij gaat het erom

64

vooral producten te kopen die niet uit de koeling komen. De ervaring leert dat die meestal het langst houdbaar zijn. En natuurlijk groene bananen, keiharde mango’s, wortelen, paksoi, kool, aardappelen, paprika’s, uien en dergelijke. De vissers en de mannen van de kustwacht zijn altijd wel in voor het ruilen van spullen en een douceurtje in de vorm van rum. Voor hen nemen we dus kleine flesjes rum, batterijen en visgerei mee. Het weer is in deze regionen behoorlijk overzichtelijk, oostenwind, meestal tussen de 15 en 25 knopen. In de zomermaanden zijn er soms onweersbuien, vooral boven het vaste land en die zie je dan in de verte. Een enkele keer komen deze buiencomplexen ook op zee. Ons traject is simpel – naar het westen en eindelijk is het zover: de dag van vertrek. We hijsen ’s ochtends na het ontbijt de dubbele fok en gaan op weg. De andere boten zijn dan al een tijdje onderweg. We spreken af via kanaal 16 contact te houden. Met een gangetje van 7 a 8 knopen gaan we ervandoor, het is heerlijk zeilweer


en we kunnen volop genieten. In de loop van de dag halen we de anderen in. We raken al aardig ingeslingerd, eten een lekker hapje en dan begint een sprookjesachtige tropennacht – door de volle maan is het heel licht en gedurende mijn wacht, van 20.00 uur tot 02.00, zit ik in de stuurstoel buiten te genieten van de sterren, de wind, de golven. Andere boten komen we hier niet tegen. En gezien eventuele piratenstress, is dat eigenlijk wel zo prettig. Ik maak een paar foto’s en luister naar muziek op mijn MP3 speler. Om 2 uur neemt Frits het van me over en ik ga met een heerlijk gevoel te kooi. Voor La Blanquilla komen we langs de kale rotsen van Los Hermanos en daar is het dat ik de volgende ochtend om 8 uur me weer meldt bij Frits. Wij zijn er bijna. Onder de palmen van La Blanquilla We hebben afgesproken dat we voor de enige twee palmen die het eilandje rijk is het anker zullen laten vallen. Als we langs de zuidkant de hoek om komen zien we een hagelwit strand met inderdaad 2 palmbomen. Meer bounty dan dit kun je het bijna niet wensen. Pfff….eerst maar

even zwemmen in het kristalheldere water. In de loop van de ochtend lopen ook de Full Circle en de Rafiki binnen. Dan komen de jongens – het zijn er vier en ze zijn niet ouder dan 20 – van de kustwacht aangevaren. Zij hebben hier verder niet veel te doen dus zo’n stelletje boten – dat is een leuke afwisseling. Ze vragen heel beleefd of ze aan boord mogen komen en als dat goed is stappen er 3 over. Ze nemen al onze gegevens op, inspecteren onze veiligheidsmiddelen en bekijken foto’s over de bouw van de boot. Ze vinden het allemaal even leuk. Als toetje krijgen ze nog een flesje rum mee dat ze straks met hun collega’s op het station zonder enige twijfel met smaak soldaat zullen maken. Na ons is de Full Circle aan de beurt en ook daar scoren ze een rummetje. Als de Blabber eenmaal arriveert, zitten de jongens al lang en breed aan de rum en ze komen dan ook niet meer terug om ook de Blabber te bezoeken. Intussen is iedereen druk met snorkels en vinnen in de weer om de rifjes om ons heen te verkennen. Er zitten een paar mooie stukjes bij met allerlei vis en koraal. De Blabber heeft onderweg een tonijntje gevangen….dat wordt een strandbarbecue met tonijn aangevuld met de vis die we bij de vissers ruilen tegen rum, batterijen en pijnstillers. Iedereen neemt weer lekkers mee en we eten onder de palmen bij een zonsondergang, met onze boten op de voorgrond, diverse soorten vis en heerlijke salades. Mooier dan dit kun je je bijna niet wensen. We laten ons de vis goed smaken en in het donker stoppen we de BBQ-spullen en

65


de lege schalen weer in de bijboten, die trekken we in het water en we gaan slaperig en voldaan terug naar onze boten. De volgende dag gaan we uit op verkenning van het eiland en komen op de westpunt uit bij een inmiddels onbewoond huis, dat een Amerikaan hier ooit schijnt te hebben neergezet – waardoor dit ook Americano Bay heet. We besluiten voor we morgen vertrekken hier eerst heen te varen om te snorkelen, want het water is hier azuur blauw en glashelder en er is een prachtige natural bridge waaronder we veel moois verwachten. Al met al hebben we toch een hele middag gewandeld en een groot deel van het eilandje verkend. Je voelt je op deze manier toch wel een beetje Robinson Crusoe. ‘s Avonds horen en zien we een enorme ruzie tussen de vissers naast ons, die elkaar uiteindelijk met een mes te lijf gaan….Als het donker wordt, kalmeren

66

de gemoederen en gaan ze slapen – ze hebben trouwens ook niet zoveel keus, want ze hebben geen verlichting aan boord. Wij lezen nog wat in de kuip en genieten van de stilte en nog steeds het prachtige maanlicht. De volgende dag ankeren we een paar uur in Americano Bay waar we snorkelen met enorme scholen vissen in alle soorten en maten, barracuda’s, kleine en grote koffervissen, egelvissen en mooie koraalbegroeiingen in vele kleuren. Werkelijk een paradijs. Een wereld van duizend schakeringen blauw. Als iedereen weer aan boord is, hijsen we de zeilen en zetten koers naar Sevastopol, de zuidelijke ingang van de Los Roques archipel. Opnieuw volgt een heerlijke tropische zeilnacht met veel maanlicht waarna we de volgende dag de Los Roques archipel zien opdoemen.


Wij gaan ons bezig houden met het via de marifoon binnenloodsen van onze reisgenoten: eerst de Full Circle, en dan de Rafiki en uiteindelijk ook de Blabber. Na een korte snorkelverkenning tussen de mangroves - niet voor niets de kraamkamer van de oceanen genoemd – is het tijd voor een korte evaluatie en vooruitblik op ons verblijf in de Los Roques archipel bij onze vrienden op de Full Circle. Die zijn gespecialiseerd in het maken van sushi. De verse vis komt daarbij dus goed van pas en we laten het ons allemaal, gecombineerd met de zelf meegebrachte hapjes en drankjes, uitstekend smaken.

De vuurtoren staat in de werkelijkheid heel ergens anders dan we hem volgens de kaart mochten verwachten. Gelukkig wisten we dat al van vorig jaar, want het invaren hier is best spannend: je komt met volle wind (toch vaak 6 Bft) in een brandinggebied vol met zandbaken aan lager wal. Pas op het laatste moment zie je de ingang opdoemen. Onze waddenervaring komt weer eens goed van pas: we zoeken en vinden het ‘gat’ tussen de branding. We hebben bovendien tijdig het meeste zeil weggehaald en we motorzeilen zo de azuurblauwe wereld van Los Roques in – en dan is meteen duidelijk dat we hier niet op het wad zijn…. Nu komt het voor de rest aan op zichtnavigatie, waarbij het handig is om een polaroid zonnebril op te hebben – daarmee zie je precies de ondieptes. We ankeren bij het eerste mangrovebosje, prachtig beschut met uitzicht over de open zee.

Nu begint onze zwerftocht met vier boten door deze prachtige archipel, waar honderden kleuren blauw zorgen voor een perfect decor. Er zijn een aantal Venezolaanse boten en nog een paar andere buitenlandse jachten. De piratenverhalen hebben kennelijk toch veel mensen afgeschrikt om hier nog heen te gaan. En hoewel we geen tekenen van onraad waarnemen, zijn we natuurlijk wel op onze hoede en sluiten we de boten, als we van boord gaan en ‘s nachts, hermetisch af. We snorkelen op de mooiste plekken, drinken een biertje bij de strandbar op onze ankerplaats bij Francisqui, wandelen over de eilandjes en bezoeken het hoofdeiland El Gran Roque met daarop het pittoreske dorp Arrecife. En waar we ook zijn en wat we doen, telkens worden we omringd door duizend schakeringen blauw. Langzaam maar zeker moeten de versvoorraden ook worden gebruikt, dus

67


nodigen we de hele club uit voor een callaloo stamppot op de Bella Ciao (callaloo zijn een soort hele grote spinazie-achtige bladen, die in het Caribisch gebied veel verbouwd worden). Het wordt weer een gezellige avond rond een Hollandse (stamp-)pot met een tropische inhoud. Zelfs de spek en de worst ontbreken nietâ&#x20AC;Ś.. Vogels, een verrassende ontmoeting en wandelende schelpen Als we de hele archipel doorgezeild zijn, wordt het tijd voor de volgende etappe: 30 mijl naar Islas de Aves de Barlovento. De grootste attractie van deze eilandengroep zijn de duizenden jan-van-genten, die hier in de mangroves huizen en nestelen. Omdat de eilanden niet bewoond zijn, hebben deze vogels niet geleerd om bang voor mensen te zijn. Daardoor kun je, wanneer je met je bijboot de mangroves invaart, de vogels zo dicht naderen dat je ze, als je zou willen, kunt aaien. We varen meer dan een uur tussen de vogels door, we zien ze op het nest, we zien jongen en de vogels bestuderen ons op hun beurt ook uitgebreid. Tot nu toe zijn we tijdens deze tocht weinig andere zeilers tegengekomen, maar in deze uithoek van de wereld ontmoeten we zeilkennissen, die we bijna 3 jaar geleden in Rabat, Marokko, voor het eerst tegenkwamen. Van hen krijgen we een zak vol zwaardvis â&#x20AC;&#x201C; een prachtig cadeau om met de hele groep van te genieten op onze laatste ankerplek, Las Aves de Sotavento. We maken de volgende dag een leuke snorkeltocht aan de binnenkant van het rif dat deze eilanden omringt. Het is ook

68

hier weer prachtig met enorme koralen en grote papegaaivissen van wel bijna 1 meter. Nog vol van wat we onder water gezien hebben, hijsen we in de loop van de ochtend onze voorzeilen weer en zetten koers naar Las Aves de Sotavento, 10 mijl verderop. Je moet niet te laat vertrekken, want overal waar je aankomt, moet je goed licht hebben om de koralen tussen de eilandjes goed te kunnen zien. Het is weer een makkelijk tochtje achter onze twee voorzeilen aan. We ankeren voor een hagelwit strandje en gaan opnieuw op snorkelexpeditie. Hier ontdek ik iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Overal in het Caribische Gebied zie je de conch, een grote slakkenhuis-achtige schelp, wit aan de buitenkant en roze-oranje vanbinnen. Ze zijn prachtig. Maar beschermd en verboden om mee te nemen. Tijdens het snorkelen zie ik op een gegeven moment een spoor achter een grote schelp en zo realiseer me dan dat de beesten, die in deze prachtige schelpen wonen, zich natuurlijk ook verplaatsen. En als ik dan eens een tijdje blijf kijken, zie ik het inderdaad: een wandelende conch! Op deze laatste avond van de expeditie langs de Venezolaanse buiteneilanden komen we uiteindelijk weer allemaal samen op de Bella Ciao om samen de zwaardvis, die we gekregen hebben, op te eten en daarbij de laatste restjes verse groente en fruit met elkaar te delen. De volgende dag hijst iedereen zâ&#x20AC;&#x2122;n mooiste zeilen voor de laatste van deze reeks voordewindse tochten, de 35 mijl naar Bonaire. Het ziet er feestelijk uit.


Kuipgenoegens Tja, een genoegen in de kuip, het is eigenlijk altijd een genoegen om in de kuip te zijn. Soms fietsen we zelfs aan het eind van de dag naar de boot om nog even in de kuip te zitten genieten. Maar ligt je boot voor anker of is ergens afgemeerd in een haven, ook dan neem je iedere gelegenheid te baat om in je kuip te zitten. En juist onderweg  is het verblijf in de kuip (bijna) altijd een genoegen.

Neem nu de aanblik van de aan te lopen haven, de juiste stand van de zeilen, het kopje koffie dat je vanuit de kombuis aangereikt krijgt;  gezellig borrelen in het avondzonnetje met zijn tweeën of met gasten, of zoals mijn moeder vroeger op Vlieland altijd zei: “laat mij maar lekker in de kuip zitten, want er is altijd wel wat te

70

zien”, en dan natuurlijk vooral als er weer een schip binnenliep dat ging afmeren. Al deze kuipgenoegens zijn, om het zo maar te zeggen, schering en inslag en daarom is het bijna ondoenlijk om over kuipgenoegens te verhalen; het zijn er gewoon te veel.


Ik zal proberen een paar van onze genoe­ gens, die niet zo vaak voorkomen, te beschrijven. In 2010 zeilden wij van het oudste nationale park van Zweden, Ängsö, dat noordelijk van Stockholm ligt, naar Vaxholm. Onderweg kom je eerst langs een aantal kleine eilanden waar de aalscholver al jaren huist en waar de kale bomen wit en dood zijn, daartegenover staan de prachtigste villa’s en er tussendoor glijden menige veerboten. In dat decor kruisten wij rustig zuidwestwaarts. In de buurt van Vaxholm zagen we ineens twee zeearenden richting een eilandje vliegen, we keken of we het nest konden vinden maar dat lukte niet. Nieuwsgierig geworden zeilden we naar het eiland om beter te kunnen kijken. Vlakbij lieten we het zeil zakken, deden de motor aan, haalden het zwaard wat op en kropen voorzichtig richting eiland. We hadden met de verrekijker namelijk gezien dat een van de arenden op het kiezelstrand landde. En ja hoor, vlakbij gekomen zagen we de enorme vogel rustig zijn prooi verorberen. Snel de videocamera gepakt en alles gefilmd, maar helaas geen tijd om een foto te kunnen nemen; bovendien was het pal tegen de zon in. Nadat zijn prooi op was, liep de arend met half gespreide vleugels in een soort struikelloop naar een iets hoger gelegen stuk rots. Daar liet hij zich rustig nogmaals op de film zetten, totaal niet verstoord hoewel wij niet meer dan tien meter van hem verwijderd waren. Het nest hebben we trouwens tussen de vele volle bomen niet kunnen traceren.

Op de motor varen we even later langs het Vaxholm kasteel, dat koning Gustav Vasa in 1549 liet bouwen om Stockholm te beschermen. We meren af in de jachthaven om deze oude stad de volgende dag rustig te gaan bekijken. In juni 2012 liepen we de haven van Oland binnen, toen de motor uit was, werd het lawaai overgenomen door de ontelbare vogels op deze Hallig. Rondom het havenbekken wemelde het van de scholeksters. Toen het water bijna weg was en wij in de kuip in de gaten hielden of we wel een beetje recht kwamen te liggen, ontdekten we het echtpaar scholekster met hun jongen. Deze familie foerageerde schuin achter ons op zo’n tien meter afstand en zo zaten wij eerste rang. Eerst leek het of er twee jongen waren, maar eentje durfde de stap naar de slikkant duidelijk nog niet aan en keek boven de kat uit de boom. Een van de ouders waakte over dit jong met een enorme bos ketting als extra verdediging. De andere ouder had het daardoor extra druk, constant dribbelde zij (of hij) met haar (of 71


zijn) poten op de grond om zo de ene na de andere worm omhoog te halen. Het voorste gedeelte van haar snavel, zwart van het slik, spoelde ze steevast af in het dichtstbijzijnde plasje water en daarna pas gaf ze de worm door aan haar kleintjes. Ook het bangerdje boven kreeg op zijn beurt een worm. Dit gedoe verveelde geen seconde en van ons trokken ze zich niets aan, we lagen als enigen in de haven. Kwam er toch iemand langs lopen, bijvoorbeeld de biologen die de drie van blauwe ringen hadden voorzien, dan maakten de ouders sterk afleidende geluiden om de vijand van hun jongen weg te lokken. Nadat we ze de tweede dag weer bespieden, zagen we dat ze ook les krijgen in het zelf zoeken van wormen, ze mochten 72

op het slik komen. Het jong van boven werd onder begeleiding ook naar beneden gebracht. Toen we wegvoeren, zagen we ze gelukkig alle drie nog. Dicht bij huis: dit najaar lagen we in de haven van Schier. Buiten zagen we de ‘INDEWEER’ liggen, volledig hoog en droog en in het slik. Het was rond 17 uur en dus leek het ons een leuk idee om bij Janny en Gerard een glaasje te gaan drinken. Onze wad/surf schoenen aangetrokken en zo glibberden we richting hun boot. Het viel nog tegen hoe glad het was onderweg. Gelukkig bereikten we zonder kleerscheuren de trap en even later hadden we alle vier een waar kuipgenoegen. Ankie Salters


behouden vaart

050 3111404 Fikkers.nl scheepsmakelaardij Hooge der A 36 Groningen taxatiebureau


Het ruikt in de kuip! Na een bezoek aan Greetsiel voeren wij de Ooster Eems uit. Het was het jaar 1975. In ons kleine bootje met 2 kinderen van 4 en 6 jaar. Geen gps, maar kaart, kompas, sleeplog en kijker.

Het was stralend weer met een zachte wind uit het Oosten. Het doel van de reis was Terschelling waar familie van Marlies woonde. Na ons eerste bootje van hout waren we trotse eigenaren van een kimkieler uit Engeland (Westerly Warwick). Volgens ons was die zeewaardig en we trokken er mee over het wad en langs de Noordzee kusten. Ons jonge gezin paste precies op deze boot, die ook de naam Hotse Hiddes droeg. De boot had een bescheiden lengte (6,5m) en dito tuig, dus we voeren 3 of 4 knopen door het water. 74

In Greetsiel lag je toen nog in echte blubber want er waren nog geen dijken en sluis. Dus voeren we met hoogwater weg. Eenmaal op zee moest het vis gerei worden getest, een lange lijn met een paternoster op het eind waarin de haak was verstopt, de vissen zagen dat niet en beten er in. Zonder enige vis ervaring haalde ik zomaar een vis binnen. Het arme beest bleef nog spartelen ook, maar na een tijdje hield dat op. Z`n kop moest eraf en de ingewanden eruit, dat had ik wel gehoord. Maar dat is wel een klus op een kleine boot. We hebben de eerste gebakken; lekker vond ik dat en zelf ook gevangen!


Zo´n vangst vraagt om meer en in de loop van de dag haalden we de een na de andere vis uit het water. Niet alleen makrelen maar ook een harder en nog wat soorten. Het was warm en de opslag van de vangst werd een probleem. Naar binnen mochten ze niet van Marlies dus werd de puts ervoor gebruikt. Het begon volgens Marlies geen genoegen in de kuip te worden, vanwege de stank. Wij vorderden die dag goed voeren boven Borkum en Schiermonnikoog. De zon ging onder en in nacht voeren we boven Ameland en Terschelling. Gelukkig was er bij de westpunt van Terschelling het Thomas Smit Gat, dat vlak langs de kust een korte

route naar het Boomkensdiep en Schuitengat mogelijk maakte. We kwamen vroeg in de morgen in West Terschelling aan en meerden af in de dokken. Wij met de kinderen naar neef Pieter en nicht Boukje. Zij waren blij verrast ons met de kinderen te zien en al helemaal toen we vertelden over onze visvangst. Wij gingen naar onze boot om de vissen op te halen om ze in de tuin te roken. Neef Pieter sprak toen de legendarische woorden tegen Marlies: “Meiske heb je der niet meer!”. Nooit hebben we later meer zulke lekkere vis gegeten! Joost Smid

75


Rondje Gotland Het stond al lang op het lijstje van de “must does” en dit jaar was de planning erop afgestemd om een rondje Gotland te maken. Eerder dit jaar hadden we de boot in Bödahamn op de oostkust van Öland afgemeerd. De lokale collega van Douwe, tevens visserman, had ons een mooi plekje aangewezen waar wij konden liggen. Daar lig je beduidend beter dan in het populaire Byxelkrok, waar je met zuidwesten winden zeer oncomfortabel ligt. In de laatste week van juli zijn Marianne, de drie honden en ik naar het noorden gereden en ‘s avonds aan boord gegaan. De weersvoorspellingen waren redelijk. Na eerst de honden uitgelaten te hebben en alles zeevast gezet te hebben, voeren wij om 6 uur de haven uit om direct zeil te zetten bij een W-NW wind kracht 4. Het doel was om direct naar Visby te zeilen en de eerste uren ging dat ook prima. Later in de ochtend trok de wind aan, ruimde verder naar het noorden en werd het oncomfortabel ook al omdat er hard aan de wind gevaren moest worden. Dus werd besloten om een ruimere koers te varen en naar Klintehamn te gaan. De verkenner van de geul naar Klintehamn is wat lastig te vinden, maar daarna gaat het eenvoudig. Gezien de ondiepten langs dit deel van de kust van Gotland is het wel zaak om de boeien te respecteren. Eenmaal binnen komt men via een erg smal geultje achter de breakwater waar de jachten afmeren en je prima beschut ligt. Na 42 mijl meerden we net na de middag af. In de haven was het warm door de krachtige zon. Per

76

fiets hebben we de omgeving verkend. De volgende ochtend werd om 7.45 uur losgemaakt en werd er op de motor weer richting Visby gevaren. Daarbij lieten wij het eilandje Utholmen een halve mijl aan stuurboord liggen. Om ongeveer 9 uur kwam er wind en gingen de zeilen bij en motor af. De noordenwind trok snel aan en dus ging het met een eerste rif laverend naar Visby. Het was opvallend dat er bijna niemand zeilde en er alleen een zeilboot op de motor al stampend achter ons aan kwam. Om 11 uur ging, bij 6 bf, rif nummer twee erin. De zee was vrij ruw, met korte golven, die zo typerend zijn voor de Baltische wateren. Om 12 uur liepen wij Visby binnen. Vrijwel direct kwam er een boot van de douane langzij. Uitermate vriendelijk en correct was het optreden van de Zweedse douane, in schril contrast met mijn ervaringen met hun Nederlandse collega’s. Ze waren na 5 minuten weer vertrokken en om 12.15 meerden wij af aan een boei achter, zoals gebruikelijk in Scandinavië, en een ring aan de wal. Lekker beschut achter de


grote breakwater en zo ver mogelijk weg van de kermisachtige toestanden van de jachthaven midden in de stad. De haven is druk en wordt ook aangedaan door cruiseschepen en superjachten, de driemaster Eendracht lag ook binnen. Het is een bijzondere stad met zijn grote stadswallen, die het oude Visby inklemmen. Rond de haven is alles ingesteld op toerisme, maar â&#x20AC;&#x2DC;s avond is het weer rustig in het deel waar wij lagen. Ook de volgende dag hebben wij Visby verkend, gelezen en lekker geklungeld. Er stond nog steeds een 5 a 6 bf uit het noorden. Ons fietsje bewees prima diensten.

De dag erop zijn we voor ons doen laat vertrokken, om 9 uur. De wind was afgenomen tot 3 a 4 bf, maar de zee stond er nog wel. Aan de wind kwamen wij toch vlot naar onze volgende bestemming Lickershamn, waar wij na 20 mijl om 12.30 afmeerden. Lickershamn is een vriendelijk haventje, waar je de bakenlijn goed vast moet houden en eerst tot bijna op het strand moet varen en vlak ervoor, na het ronden van de breakwater hard stuurboord moet draaien om binnen te komen. Er staat net genoeg water voor ons met een diepgang van 2.10 m.

77


Het is een schril contrast met Visby, rust en eenvoudige maar goede faciliteiten. Ik heb er nog gezwommen in water van 10 °C, nadat de lokale jeugd het voorbeeld gegeven had. Zoals in bijna alle havens langs de kust van Gotland kun je bij de havenmeester heerlijke gerookte vis krijgen en we hebben ons er dan ook in Lickershamn tegoed aan gedaan. De „Jungfrun“ is een populaire rauker (grillige zandsteenformatie), die moest dus nog even bewandeld worden. Een aanrader deze haven. De volgende ochtend hing er een dikke mist over de haven, die pas rond 10 uur begon op te trekken. Wij voeren dan ook om 10.15 de haven uit, met de radar bij naar het noorden gevaren over een vlakke zee. Bij Kappelhamnsvikken trok de mist op en konden wij wat meer ontspannen verder zeilen. Zeewater 9 °C en dat eind juli! Dit wordt veroorzaakt door harde wind uit het noorden. Na 23 mijl om 14.30 uur afgemeerd in Lauterhorn, nadat wij achterste voren het

78

haventje binnen gevaren waren. Want keren in de haven was uitgesloten daar het vol was. Lauterhorn ligt op Fårö, het eiland dat ten noorden van Gotland ligt en een groot natuurgebied is. De haven was vol, omdat veel Zweden op de terugweg waren naar Stockholm, daar hun vakantie voorbij was en men de oversteek niet maakte vanwege de mist. Ook daar gezwommen in 10 °C en de waterlijn schoongemaakt. ‘s Middags de fietsen genomen en de omgeving bekeken langs de Raukerområde. ‘s Avonds nog bij een kwiek ouder Fins echtpaar (in de zeventig), die vrij recent een prachtige classic Swan 56 gekocht hadden, een borrel gedronken. Zij waren erg geïnteresseerd in de windvaan stuurinrichting, die op onze spiegel zit en wensten ook zoiets om met hun Swan comfortabeler over langere afstanden te kunnen varen. Om 7.45 uur voeren wij weg bij lichte ZO wind en heiig weer. Het trok echter snel dicht en na enkele mijlen weer omge-


draaid en op de 5 m lijn om 8.45 uur ten anker gegaan op een mijl van Lauterhorn. Na een uur trok het op, anker gelicht en met weinig wind richting de Fårösund. Voor de laatste mijl van de sund moest de motor nog even bij. De code zero kon op, waarna heerlijk gezeild werd naar het zuiden langs de oostkust van Gotland. Er lagen op de eilandjes (rots punten) erg veel zeehonden te luieren. De oostkust heeft een heel andere kustlijn dan de westkust en de zeekaart geeft geen details meer van haventjes zoals dat wel het geval is bij de westkust van Gotland. De oostkust van Gotland wordt weinig bezocht door zeilers. Dus is er geen behoefte aan detail kaarten. Maar wij hebben nog steeds de Britisch Admirality Baltic pilots aan boord. Deze geven goede instructies over hoe binnen te komen. In de middag zakte de wind weg en ging het verder op de motor naar Herrvik. Het jachthaventje was praktisch verlaten en wij konden daar niet binnen komen met onze diepgang. Echter, met EU-geld is er een nieuwe steiger gebouwd aan de binnenzijde van de breakwater en we hebben daar langzij afgemeerd na 37 mijl gevaren te hebben.

Na zwemmen bij water van 19 °C, de wegwerp bbq. aan en op een heerlijk zon overgoten breakwater gegeten en gedronken. Herrvik is een stil visserijhaventje, met een werf en geen faciliteiten, maar goede ligging bij alle winden. De kroeg was eerder dit jaar afgebrand. De omgeving is mooi en we hebben nog lekker gewandeld. ‘s Avonds kwam er een jongedame nog havengeld innen. Om 8.15 vertrokken vanuit Herrvik en buiten de haven hebben we zeil gezet bij ZW wind 3 tot 4. Dus laveren. Een mooie zeiltocht naar Ronehamn. Het was wel even zoeken naar de staken, die de ingang aangeven en die niet gemist moesten worden. Want onderwater zitten een paar flinke rotspunten. Via de noordelijke geul, die tevens de hoofdgeul is, naar binnen en na 33 mijl afgemeerd om 14.30 uur. Ronehamn is een wat saaie haven, naast enkele verlaten jachten, die hun beste tijd wel gehad hebben, zijn er een paar visserijschepen. Ook hier gezwommen, tussen de kwallen. Na het eten nog lekker in de avondzon gezeten. De dorpsjeugd kwam nog wel even zwemmen in de haven. Daarna keerde de rust terug.

79


De volgende ochtend bij prachtig weer om 7.45 uur uitgevaren op de motor om via de zuidelijke geul naar buiten te gaan. Om 8.00 viel de motor uit en dus zeil gezet en omgedraaid om via de noordelijke geul naar buiten te gaan. Ondertussen de afsluiters omgezet naar de andere tank en de motor ontlucht zodat die weer startklaar was. Wind Z-ZO 3-4 bf later 5 bf. Wij moesten nu ook om een ondiepte heen, die we gemist zouden hebben als wij de zuid geul hadden genomen, die overigens slecht betond is. Dus aan de wind naar het zuiden met grote slagen. Doel is Sandberg, een klein haventje, verscholen in een hoekje. Buiten varen wij eerst naar de geschatte positie om zo met een koers van 322º naar binnen te komen. Wij volgen precies de aanwijzingen van de Baltic Pilot en varen stug enkele mijlen tussen brekers door tot de bekende bakenlijn te zien is en dan, vlak onder

80

de kust, duikt plots aan bakboord de haveningang op en moet je direct scherp indraaien. Eenmaal binnen is het rustig en lig je alleen, behoudens een reddingsboot. Om 13.00 uur afgemeerd na 30 mijl. ‘s Middags op de fiets de omgeving verkend, een mooi glooiend landschap. Als wij de volgende ochtend om 6.45 uur uitvaren is het zwaar bewolkt bij een westen wind 2 a 3 bf. Op grootzeil en de motor gaan wij naar buiten om de ondieptes vrij te varen. Daarna richting zuidpunt van Gotland om Rivet (Hoburg) te ronden. Wij zien weinig schepen en in het geheel geen jachten. De machtige vuurtoren van Rivet (Hoburg) staat hoog boven water op een 35 meter hoge klif en om 8.15 ronden wij de zuidpunt en gaan koers 300º richting Böda op Öland. Hier gaat de motor uit en maken we met een gangetje van 4.5 kn de oversteek. Er trekken


stevige buien langs maar wij houden het redelijk droog. Wel is het opletten op de containervaart, die hier ook passeert. De zee is nog vrij ruw, wat snelheid kost. Later wordt het kalmer en gaat het sneller. Net na 16.00 uur zijn wij bij de verkenner van Bödahamn en meren na 60 mijl af. De havenmeester verwijst ons weer naar ons vaste plekje in de hoek waar wij de rest van het seizoen kunnen blijven liggen. Totaal een 270 mijl in een week. De oostkust heb je voor je zelf met een mooie natuur en prima havens, stilte en prima eten. Visby hoort erbij, maar is vol

en veel lawaai. Maar de andere havens aan de west- en noordkust zijn ook de moeite waard en je wordt er gastvrij behandeld. Diesel (zijnde niet rode diesel) is in Visby te verkrijgen, elders moet men met een jerrycan op pad naar een pomp, die ook maar op een paar plaatsen staan. Er kan veel wind staan door trechterwerking tussen de eilanden. Door de harde winden kan het zeewater erg koud worden in de zomer. Dat verklaart ook de mist. Marianne en Peter Bunschoten SV Piao

ZEEKAARTEN: SE 731, SE 71 (via goede Zweedse boekhandel) and BA 2251, BA 2361, BA 2816 (e-bay of Datema) BOEKEN: BA Baltic Sea Volume 2 (NP19) (en Volume 3 (NP20) voor noordelijke deel) plus Arholma-Landsort med Gotland : din guide till skärgårdens öar, gäst- och naturhamnar, te bestellen via Zweeds Zeil verbond (SSS) of Nautika. WEERBERICHTEN via Stockholm radio om 9.00 hrs of via de VHF kust kanalen (25) staan aangeven in de handboeken. Voor oostkust wat lastiger met Vestervik op Gotland radio. Of via Deutche Welle op de korte golf tweemaal daags.

81


Van porren, zeunen en speklappen Tekst en foto’s: Els Knol-Licht

In een herfstige opwelling geboekt. Op de ‘EENDRACHT’, Nederlands grootste driemastschoener: van St. Maarten naar Paramaribo. Gelokt door Caribische visioenen. Zie www.eendracht.nl o.a. Scheepsblog

ST. MAARTEN Het inschepen in Marigot, havenplaats in het Franse deel van St.Maarten, gaat chaotisch. De EENDRACHT is een dag te laat aangekomen vanaf Las Palmas (Can. eil). Nieuwe opstappers en bemanning worden de 22e dec. ’s middags naar de voor anker liggende boot ‘getenderd’. Bagage en kleding nat van het buiswater. Met de heersende temperatuur (29gr) droogt het snel, doch zilt blijft het. Paar uur later anker op. Het waait stevig. Niet ingeslingerd, driekwart van de 40 namen van de mensen, met wie we de komende twee weken in hetzelfde schuitje zitten, alweer vergeten. We weten nog maar amper de ons toegewezen(2p)hut te vinden. Laat staan onze spullen, die nog niet zijn uitgepakt. De vrijwillige scheepsarts 82

(Alef, lid W.S.V. Lauwerszee. Cat ‘Aletis’) deelt op voorhand zeeziektepillen uit. Die nemen we maar. Er heerst een opgeklopte vrolijkheid en drukte. Niet iets om naar te verlangen. Kwartiermeesters en wachten (4u op, 8u af) zijn ingedeeld. Luuk en ik behoren tot de witte wacht. Alef tot de oranje (bemanning) zijn vrouw, Tjitske, tot de blauwe. Zij beiden voeren al vaker mee. Voor ons is alles nieuw. Een dag later voelt het alsof we in een duizelingwekkende andere wereld zijn beland. Van opletten, vasthouden, afwachten, luisteren en gehoorzamen. Alles beweegt continue en er wordt veel uitgelegd. We doen ons best. Naar ons gevoel zijn we amper onder zeil of er moet alweer gestreken worden, een


halve dagtaak. Eiland in zicht. Ankeren en mogelijkheid voor georganiseerde middag excursie over het eilandje. Doen we ook maar. Dat ik hiermee de laatste zwem- en snorkelkans laat schieten, kon ik toen nog niet weten. SLOEPENROL 23 dec. 00.30 u, paar uurtjes geslapen, mag nog paar uurtjes voor we ‘gepord’ worden, voor de volgende wacht. Het eigen ritme is totaal doorkruist door het wachtritme. Ook het gevoel voor dagen en besef van naderende Kerst is zo goed als verdwenen. Evenals grip op wat er komen gaat. Nu zeilen we, het schip deint en danst beheerst over de golven. Geen idee wat voor weer het buiten is als je hier binnenin je hut zit, behalve dat je weet dat het niet koud is. Maar of het regent, bliksemt of dat er een mooie heldere sterrennacht is, geen idee. Door de patrijspoort bij mijn bovenkooi zie ik alleen maar duisternis. Afgelopen avond rond zessen, officieel hadden we wacht, moest er gehesen worden. Zeilen, geen drank, dat mag niet vanaf vier uur voor je wacht begint. Maar dat wisten we toen nog niet. De meute, net als wij, was een uur daarvoor terug aan boord van een halve dag excursie op het eiland Nevis. De bedoeling was gelijk ankerop en onder zeil, waarna allen eten. Het liep anders, een paar flinke windvlagen en veel regen, fikse steile bliksemschichten uit de dreigende donkere lucht doen de schipper besluiten tot ‘sloepenrol’. Iedereen spoedt zich naar zijn hut om

terug te keren naar het achterdek, naar de overdekte ‘theetuin’, naar die zijde van het schip waar zijn of haar reddingssloep ligt. Nou geen idee natuurlijk, niemand heeft dat nog aangewezen. Wij als bewoners van hut 7 horen bij sloep 1. Dat staat op een sticker boven de spiegel in de hut. Wat we nog niet weten is dat we de zwemvesten mee moeten nemen die onder het zitbankje in de hut liggen (blokvesten) en niet de zelfopblazende, waarmee we bij nacht en ontij aan dek moeten verschijnen. Je bent kansloos als je met die blokvesten om het dek wilt bereiken bij stressituaties. Aan dek pas om doen dus, met knopen vastmaken en niet met veterstrikken, die kunnen per ongeluk los getrokken worden, als ze je uit het water 83


moeten vissen. Weer wat geleerd. Toepasselijk moment. Het hoost en bliksemt ondertussen.” STORMNACHT Het is kerstnacht. Wij, de witte, hebben de hondenwacht(0-4u). Er staat windkracht 7, daar heb je binnen, hooguit door de helling, geen idee van. De golfslag valt ook wel mee. Relatief dan. Wij zijn niet op onze eigen zeeschouw ‘Weerlicht’. We zeilen zuidoostwaarts onder de luwte van Martinique. Eigenlijk moeten we een stuk hogerop om er te komen. Maar er staat teveel zeil om overstag te gaan en teveel wind om alleen met de nog onervaren witte wacht aan zeilminderen te denken. De verwachting is dat het over een uurtje minder zal waaien dus besluit de schipper tot behouden koers. Minder waaien gaat het echter niet, wel meer. We zien in de eerste twee uren van onze wacht de windmeter oplopen van rond de 25 knoop naar 35. Met enige regelmaat zelfs meer. De hoogste uitschieter die ik gezien heb is 44,4 (ruim 9 Bft). Onze kwartiermeester heeft ook de bootsman laten wekken. De rode kwartiermeester blijft nog een tijdje paraat, de stuurman houdt de buienradar en onze koers in de gaten. We kunnen niet veel anders dan zo doorgaan met buiten- en binnenkluiver op, met stagfok, dubbel gereefd schoenerzeil, dubbel gereefd grootzeil en gereefde bezaan. Er zijn geen schepen of ondiepten in de buurt. Het schip voelt aan als een stabiel deinend huis. Als de wind even lijkt af te nemen, slagen we er in de buitenkluiver te strijken. De

84

wind neemt weer toe. De koers parallel aan het eiland is ongunstig en brengt ons eigenlijk verder van de ankerplek, voor het geplande kerstdiner, af. Dat wordt opkruisen. Overstag gaan vereist echter meer hens aan dek. Uit tactisch oogpunt wordt gewacht totdat de blauwe wacht erbij is. We snellen(voor Eendracht begrippen: 10 knopen) voort door de nacht, krijgen zin in thee en vinden een wachtgenoot bereid voor ieder tosti’s te maken. Co-schipper/ stuurman Poul staat bij ons op de brug buiten, vertelt van hier meegemaakte fonkelende sterren kerstnachten. Tja, het kan verkeren. Wij missen dat niet, we kennen dat niet, wij stormen door de kerstnacht. Wat lijken Kerstnachten thuis saai als je hier het schip voelt leven en beven, de wind langs je oren hoort suizen en het water ziet schuimen in het duister.


De overstagoperatie wordt goed voorbereid tijdens onze wacht. De witte wacht verdeeld over de voorzeilen. De nieuw opgekomen wacht bij de andere zeilen. De motor gaat er bij aan om door de wind te komen. De actie verloopt, ondanks het duister, soepel. Het trimmen er na vergt nog de nodige inspanning en tijd. Later zien we op de ‘track’ dat de slag over bakboord niets heeft opgeleverd. Het heeft ons niet dichter bij Martinique gebracht. Zee, zee en nog eens zee 29dec, zittend in de overdekte ‘theetuin’, zon in rug, muziekje op het achterdek bij de bar. Voor het eerst, sinds het vroege vertrek (5u, 28dec) uit Barbabos, is er weer enige rust in ons wacht- en nachtritme. Deze middag ‘vrij’ tot half zes, dan vooreten, gevolgd door twee uur wacht.

De tocht naar Paramaribo gaat een flink aantal deinende dagen-nachten doorvaren duren. Velen hebben zich dat niet echt gerealiseerd. Wij ook niet. Niet iedereen is er blij mee, maar de stemming blijft goed aan boord. Over deinen gesproken, apart is het deinend douchen, wijdbeens schrapzettend in de nauwe douche ruimte. Afdrogen kan er amper. De toiletruimten zijn ook aan de krappe kant, om je broek op te hijsen moet je eigenlijk de deur open zetten. Hoe zwaarlijvige en lange mensen dat doen? Afgezien van dat soort ongemakken is het heerlijk aan boord, windkrachtje 5, zon, wolken, in de zon te heet, in de schaduw 25 graden lekker. Het zeewater is warmer. Alles wordt handmatig gemeten en door-

85


gegeven aan de meteodienst. Van schipper Jaap ook al sextantles gehad. Mijn zonnetje schieten verliep redelijk goed, alleen het bijbehorende nawerk, de berekeningen aan de hand van de tabellen, gaat me nu te ver. In de jaren zeventig geleerd, lessen in het clubschip gegeven door Martin Loos, het examen theoretische kustnavigatie wel gehaald. De barometer staat stabiel op 1013, de wind iets zuidelijker dan gewenst, toch kunnen we voortgang maken op de drie voorzeilen en bezaan. Wel met motor bij. Niet optimaal zeilen, maar ‘op de brug’ is men niet ontevreden over de koers, gegeven de omstandigheden. Er worden, niet alleen door ons, wel enige vraagtekens geplaatst bij de, vooraf door het kantoor geplande, 1000 mijlsroute van de Kerstreis in twee weken. Bepaald niet optimaal. Wind en stroom werken in het nadeel van St. Maarten naar Paramaribo. Omgekeerd zou gunstiger geweest zijn. 86

Een Caribische Kerstreis op de Eendracht is geen vakantie, al was het alleen al door de feestmomenten die verzeild worden: Kerst, Oudejaarsnacht, Nieuwjaarsdag en niet te vergeten de verjaardagen. Drie in onze reis. Ons slaap-, wacht-, eetritme wordt erdoor ‘verstoord’. Extra’s worden gedaan om het leven aan boord zo afwisselend mogelijk te houden: -Tijdens de wacht: ‘Zeunen’(bedienen aan tafel en alles wat erbij hoort) en soppen, van wc’s tot ‘speklappen’(anti-slipmatjes). Zeilen bij, zeilen neer, er blijkt altijd wel een reden voor te zijn om ons aan het werk te houden. Denken wij dat het zeil hijsen aan boord van eigen boot heel wat werk is, ‘op de EENDRACHT ben je de Noordzee al over, voor je alles gehesen hebt’, zei iemand gekscherend. -Buiten de wacht: ’s Avonds zeilfilms kijken in het dagverblijf, geeft dubbele doorkruisende deining. Of oudejaarsnacht feestelijk uitgedost op het achterdek rond de daarvoor versierde bar zeilend schom-


melend bier drinkend het nieuwe jaar tegemoet. Door onverwachte scheepsbewegingen valt de een onverwacht in de armen van een ander, als hij of zij geluk heeft tenminste. Tegen de verschansing gekwakt worden komt ook voor. Geen letsels gelukkig, ongetwijfeld wel bonte plekken, zichtbaar in het nieuwe jaar. Vanwege het zeilend voortgaan geen vuurwerk, noch oliebollen. Wel na middernacht appelflappentaart met brandende fakkeltjes er op, ondermeer ter ere van de jarige, Luuk. Onvergetelijk. In de ochtend in badkleding met Unoxmuts op het voor-

dek voor de alternatieve Nieuwjaarsduik, de dekspuit. ‘s Middag de verjaarsborrel, binnen, het regent opeens bakken water. Paramaribo 2jan05u (vanwege de ondiepe drempel in de toegang zijn we loods en tij-gevoelig) varen we de Surinamerivier op. Nog een paar dagen Paramaribo voor onze ‘Eendrachtfamilie’, zo voelt het inmiddels, uiteen valt. Een bijzondere zeilreiservaring, die ons nog lang bij zal blijven.

87


Bowling- en partycentrum restaurant Suyderoogh 4 ultramoderne bowlingbanen, restaurant , cafĂŠ, cafetaria. Verhuur van motorboten, waterfietsen, kajaks en roeiboten

www.watersportverhuurlauwersoog.nl


LBBmotoren.nl L Buitenboordmotoren, trailers, rubber/vis

en volgboten, werkboten, sloepen en nog veel meer van alle grote bekende merken Alle toebehoren voor veilig en comfortabel varen

Willem LorĂŠweg 5 - 9291 MC Kollum

Tel. 0511 - 452339 96

Fax 451834 Mob. 06 - 51592638


• Zomer-/winterstalling binnen of buiten, zelf werkzaamheden toegestaan • Reparatie, onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden van roeiboot tot jacht • Nieuwbouw elk type schip Eigen timmer-/ijzerafdeling • Levering en inbouw motoren en schroefasinstallaties

Duinkerkenstraat 18 9723 BR Groningen The Netherlands T +31 (0)50 313 05 82 M +31 (0)6 116 493 40 F +31 (0)50 312 89 78 E info@jachtwerfkeijzer.nl I www.jachtwerfkeijzer.nl

• Installatie leidingwerk • Elektrische installaties, inbouw/reparaties • Tuigen van elk soort schip Eigen kraan tot 7 ton.

Sponsoren en adverteerders Blue Loeks Marine Bos Marine Services Restaurette Schierzicht Steemar Marine Discounts Neptunamor Zeilschool De Lauwer Jachtservice PICO Pentapark Masten en zo..! Stadsjachthaven Reitdiep Beuving De Punt Nautische Unie - Hunfeld CIV Lauwersoog

4 7 11 13 30 35 43 45 55 56 61 62 69

Fikkers scheepsmakelaardij 73 Bootcentrum Zuiderdiep 87 Restaurant Het Pierenend 88 Restaurant Suyderoogh 89 89 Jachtcharter Waddeninzicht Lauwerszee Buitenboordmotoren 96 97 Jachthaven Lunegat Stichting Jachthaven Noordergat 98 Keijzer Jachtwerf 99 Restaurant Liberty Glo No Limit Ships omslag Scheepsverzekering DOV omslag omslag Watersportcentr. Oosterhaven

99


OPGAVE ALS LID WATERSPORTVERENIGING LAUWERSZEE Voornaam____________________________________________________ Achternaam____________________________________________Dhr/Mw* Geboortedatum_______________________________________________ Adres________________________________________________________ Postcode/Plaats________________________________________________ Land_________________________________________________________ Telefoonnummer_______________________________________________ Emailadres____________________________________________________ Beroep_______________________________________________________ Naam boot____________________________________________________ Type boot_____________________________________________________ Geeft zich per (dd/mm/jjjj)__________________________________op als Lid/Kajuitdeurdeler/jeugdlid* van WSV Lauwerszee *doorstrepen wat niet van toepassing is De contributie bedraagt voor het jaar 2014 € 40,- per lid. Kajuitdeurdelers & jeugdleden € 21,50. Giro: 1756950 IBAN: NL61INGB0001756950 t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee, Groningen. Zie ook de website: www.lauwerszee.nl Contributie contant betaald Jaarboek ontvangen

ja / nee* ja / nee*

Naam bardienst Roode Hooft ____________________________________

100


Jaarboek 2014  
Jaarboek 2014  
Advertisement