Page 1

SPO TEIVIGI

ZM

o

2

°°1C°2 1: -)9A1(bil

BRAKZAND 2 1

r12‘

BZ

l 113' : eg. "

7

i,

0 1; '1 t19

/, °1 5%

5 09

4,

05A A

4sec 'f<

• I

2, 518i,

7, •

'

2

Hoe]< v3

4

04 w

0'o

r

t

03 1It'05t \VFircrsIS/r

Zui d w a I

o 4s 003 vi

95-6v0 ci5i7-

chthaven „Noordergat"

3

12'

1; 3.

B A L L A S T P L AT

Oostma om

2

54

LAUWERSMEER Vlinderbalg '1111,1.'0

FQ

r 0,

0 6♦

_..,

---

...

9

"

1

hthaven „Boots

-

0, 1 ,02 2 '

jk'ss_

..) -7900 (7) , \C oe ,e\le14 ,2 (7°^6 '---

0 1,

0.

0

52

-.1

2.

2, os


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAM P TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodje garnalen"

Ruime parkeergelegenheid.


WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en omgeving JAARBOEK 1982

10e jaargang Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 Vereniging voor zeil-, motor-, kanovaarders en andere watersporttoeristen. Aangesloten bij de N.N.W.B.

Ereleden: D.K. de Boer, De Lijnbaan 9, Ulrum. P. Lap, Julianastraat 1, Zoutkamp. J. Toxopeus, Reitdiepskade 14, Zoutkamp.

Tot ons genoegen kunnen we ook dit jaar weer een jaarboek aanbieden aan onze leden en relaties. Dit is de 10e jaargang. Uiteraard wordt aan deze 10 jaar verslaggeving de nodige aandacht besteed. Een blik in het verleden dus, maar ook naar het komende jaar. Een vrij druk programma, zowel voor de toervaart binnen- en buitendijks als voor de wedstrijdzeilers, waaronder de eerste zeilwedstrijd Lauwersoog â&#x20AC;&#x201D; Larvik. De redactie brengt aan hen, die bijdragen hebben geleverd voor deze jaargang en met name Jan Heuff voor het beschikbaar steller! van een aantal schitterende foto's, hartelijk dank. De redactie

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE" Voorzitter

: L. Berends, Parkweg 13a 9725 EA Groningen Secretaresse : H.G. Krook-Pruis, Helperoostsingel 3, 9722 AP Groningen Penn.meester : H.J. Bos, Zijlvestweg 9, 9951 BH Winsum 2e Voorzitter : H.S. Carolus, Tuindersweg 7b 9912 PG Leermens 2e Secretaris : L.H. Siertsema, Floresplein 9a 9715 HH Groningen Lid : L.H. Timmer, Kamplaan 14, 9722 SH Groningen : M.H. Loos, Weth. Deodatusplantsoen 35 Lid 9301 BV Roden : H.J. Boersma, Molenbuurt 13 Lid 9133 MA Anjum : A. Katsman, Drost laan 8 Lid 9301 CC Roden

tel. 050-260310 tel. 050-250572 tel. 05951-1948 tel. 05968-570 tel. 050-772208 tel. 050-255786 tel. 05908-17688 tel. 05193-1437 tel. 05908-18430

De kontributie voor het jaar 1982 bedraagt f 30,â&#x20AC;&#x201D;, te betalen op gironummer 1756950 t.n.v. de penningmeester van de W.S.V. Lauwerszee.

BESTUUR V.D. STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Voorzitter : L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. Secretaris : J.J. v.d. Minne, Vondelstraat 2, Leeuwarden. Penn.meester : F.G. Spits, Haren. Lid : C. van Wingerden, Haren. Lid : C. van der Vliet, Ulrum. Secretariaat : Postbus 172, 9750 AD Haren. Bankrelatie : Rabobank Leens, rek. nr. 33.52.02.799. Girorekening : 3418104. Technisch adviseur : J. Toxopeus, Zoutkamp. Havencommissaris : J.O. Posthumus, Eenrum. Havenmeesters : E.E. Heerma, Zeedijk 3, 9976 VM Lauwersoog, tel. 05193-9040. M. Abbas, Panserweg 2, 9974 SL Zoutkamp, tel. 05956-1587. Assistent Havenmeester te Lauwersoog : A. Groeneveld. Ligplaatsen aanvragen via de Havenmeesters of postbus 172, 9750 AD Haren. Redaktie Jaarboek: H.J. Bos L.H. Siertsema Tom Visser Redaktie-adres: Zijlvestweg 9, 9951 BH Winsum, tel. 05951-1948.

2


- 1982 Een zonovergoten Lauwersmeer en Wad met een windkracht tussen vier en vijf, of regenbuien met harde windvlagen. Wat zal het komende seizoen brengen? Niets is zo onzeker als het weer. Maar wat wel zeker is dat het, als vanouds, weer een goed weerzien zal geven in de jachthavens, op het Clubschip en op allerlei ontmoetingsplaatsen op het water. Ook de gezelligheid zal er weer zijn als voortzetting van de bijeenkomsten in de winter. Ons bestuur hoopt, dat de leden tevreden zijn over de activiteiten, die zijn ontwikkeld in het vorige seizoen en dan bedoel ik niet alleen onze directe watersportactiviteiten maar ook die van meer externe aard. Om u even te helpen herinneren, een aantal punten: De zondagsopening van de bruggen en sluizen over en in de meren en kanalen in het noorden van de provincie, samen met de federatie van Noordelijke watersportverenigingen. Verbreding van de samenwerking met de verenigingen rond het Lauwersmeer. Ook in de vergaderingen van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening over o.a. de Waddenproblematiek zijn wij vertegenwoordigd geweest. Voor het nieuwe seizoen springt, naast de bekende wedstrijden en tochten, de organisatie van de Colin Archer - zeilrace naar Larvik naar voren. Ik hoop dat u allen een goed vaarseizoen zult hebben en in het bijzonder voor de deelnemers aan de tocht naar Noorwegen: een goede vaart! J.B. Brons.

Wedstrijdcommissie:

Toercommissie:

K.H. Koopman M.H. Loos J.G. v. Meggelen H.J. Boersma B. Mol L.J. Knol

H.S. Carolus B. Mol G.N. Roepel J.H.H. Kubbenga K.J. Kubbenga-Vrijma

Jeugdcommissie:

Clubschipcommissie:

J. Huisman K. Brust R. Nienhuis A. Katsman W. v.d. Woude

Mevr. M. Geling-Schmidt — dienstenverdeling Mevr. H.G. Krook-Pruis — inkoop en administr. Hr. M.H. Loos — onderhoud en algemeen

Getijtafels: De getijtafels elders in dit boek vermeld, zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1982", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

3


WEDSTRIJDPROGRAMMA 1982 Het volledige wedstrijdprogramma is tevens in het Clubschip aanwezig. Alle wedstrijden buitengaats vereisen: zeewaardigheid van schip, bemanning en uitrusting! Zie pag. 6 voor inschrijfgeld en informatie. 22 mei: De jaarlijkse voorjaars-zeilwedstrijd op het wad. Start 10.00 uur. Hoog water 10.36 uur. Vrije deelname. Klassen: N.K.K. - I.O.R. - Vrije klasse - Platbodems en Multihulls. Klasse-indeling: ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie. Advies: Ga daags tevoren door de sluis. Aanmelding: Voor 12 mei d.m.v. formulier achter in dit jaarboek. Briefing: 's avonds tevoren van 20.00 tot 22.00 uur Clubschip. 22 mei: Openingsbal en prijsuitreiking in de feesttent op Lauwersoog o.l.v. het bekende dansorkest "The Blue Heaven Combo". Aanvang 20.00 uur. Een (laag) entree wordt gevraagd. Allen welkom. 29 mei: Zeilwedstrijd Lauwersoog â&#x20AC;˘ Borkum - Delfzijl. Start: 9.00 uur. Hoogwater 15.44 uur. Vrije deelname. Aanmelding voor 12 mei d.m.v. aanmeldingsformulier achterin. Briefing: 's avonds tevoren van 20.00 tot 22.00 uur Clubschip. 30 en 31 mei: Pinksterwedstrijden te Delfzijl. Aanmelding aldaar. 5 en 6 juni: Zeilwedstrijd Delfzijl - Borkum - Delfzijl. Aanmelding aldaar. 12 juni: Zeilwedstrijd Delfzijl Lauwersoog. Hoog water 02.16 uur. Start 08.00 uur. Indien nachtwedstrijd start 18.00 uur. Hoog water 2.16 uur. Aanmelding voor 12 mei. Zie pag. 6 voor inschrijfgeld en informatie. 18 juli: Lauwersoog - Larvik zeilwedstrijd. Nadere informatie op een verdere pagina. Deze wedstrijd naar Noorwegen, op initiatief van onze wedstrijdcommissie, gaat over een afstand van plm. 400 zeemijlen en draagt een nationaal karakter. Start 12.00 uur. Hoogwater 08.23 uur. 4 september: Najaars-zeilwedstrijd op het wad. Klasse indeling als 22 mei. Start 10.00 uur. Hoog water 11.39 uur. Vrije deelname. Aanmelding via& 24 augustus. Inschrijfgeld en informatie zie pag. 6. Briefing 's avonds tevoren van 20.00 tot 22.00 uur in het Clubschip. 11 september: Zeilwedstrijd Lauwersoog - Zoutkamp - Lauwersoog. Vrije deelname met zowel kajuit als open boten. Voorwaarde: Heen en terug zeilen zonder hulp van de motor. Klasse-indeling: ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie. Aanmelding: d.m.v. formulier in dit boek, of tijdens de briefing. Briefing 's avonds tevoren van 20.00 tot 22.00 uur in het Clubschip. Zie pag. 6 voor inschrijfgeld, liggeldkorting en verdere informatie! Gebruik voor aanmelding het juiste formulier achter in-dit jaarboek! Indien u moet afmelden dan graag zeer vroegtijdig!

4


PROGRAMMA VAN DE TOERCOMMISSIE 29, 30, 31 mei: Pinkstertocht via Engelsmanplaat naar Schiermonnikoog. Vooral bestemd voor schepen met niet grotere diepgang dan 1.10 â&#x20AC;&#x201D; 1.20 mtr. i.v.m. ondiepte bij de haven van Schiermonnikoog. Briefing vrijdag 28 mei 's avonds 21.00 uur Clubschip. 19 juni: Admiraalzeilen op het Lauwersmeer. Voor platbodem- en scherpe zeiljachten. Aanvang 15.00 uur. Palaver 13.30 uur in het Clubschip. Na afloop een borreluurtje, waar uw op- en/of aanmerkingen hun weg kunnen vinden. 28 augustus: Puzzeltocht op het Lauwersmeer. Het ligt in de bedoeling een puzzeltocht in elkaar te zetten waarbij u op het kompas gaat varen. Briefing 11.00 uur, Clubschip. Start 12.30 uur. 25 september: Sluitingstocht naar Dokkum, voor leden en huisgenoten. Behalve de al traditionele elementen als een spel of, zoals het vorige jaar het bowlen, willen we nu al afspreken samen te gaan koffie/theedrinken in Dokkum. Eigen bijdrage: per persoon f 3,50. Vertrek uit Lauwersoog 09.00 uur, uit Zoutkamp 08.45 uur. Briefing 24 september, 20.30 uur in het Clubschip. 25 september: Fondue-avond in het Clubschip. Aanvang 20.00 uur. Deur open om 19.30 uur. Aparte aanmelding d.m.v. formulier in dit boekje en is pas geldig wanneer f 10,â&#x20AC;&#x201D; p.p. is overgemaakt, als tegemoetkoming in de kosten, op gironummer 1756950 t.n.v. penningmeester W.S.V. Lauwerszee. Voor aanmelding voor alle bovenstaande activiteiten verwijzen wij nadrukkelijk naar de betreffende aanmeldingsformulieren achter in dit boek. Inzenden tenminste 14 dagen van te voren. Voor de tocht naar Schier wordt een ieder, die mee wil, verzocht zijn reddingsmiddelen te controleren. Dat betekent, aan boord van ieder schip dient te zijn: 1. voor elke opvarende een reddingsvest 2. noodsignalen en een reddingsboei 3. twee ankers voorzien van voldoende lange lijnen, plm. 30 mtr. 4. een bruikbaar kompas 5. zeekaart (Oostblad uitgave A.N.W.B.) 6. ruim voldoende brandstof 7. ruim voldoende drinkwater en proviand 8. verrekijker.


INFORMATIE VOOR DE WEDSTRIJDZEILERS Deelnemers, welke normaal niet in één van de havens rond het Lauwersmeer ligplaats hebben, kunnen bij de wedstrijden 7 dagen vrijstelling van liggeld krijgen. Deelnemers, welke normaal wèl in één van deze havens ligplaats hebben, zijn vrijgesteld van liggeld van vrijdagavond tot zondagavond. Deze regels gelden niet voor de wedstrijd op 11 september!

Inschrijfgeld: Voor de wedstrijden op 22 mei, 29 mei, 12 juni en 4 september f 17,50. Voor de wedstrijden op 11 september f 5,—. Voor de wedstrijd op 18 juli - Larvik - zie wedstrijdboekje.

COLIN ARCHER RACE 1982 De W.S.V. "Lauwerszee" organiseert samen met het watersportblad "Zeilsport" een wedstrijd naar Larvik in Noorwegen. De wedstrijd is geheel afgestemd op de mogelijkheid van een aansluitende zeilvakantie in Noorse, Zweedse en Deense wateren. De start zal op 18 juli 1982 te Lauwersoog plaatsvinden. Voor opstappers, die van Larvik terug moeten naar Holland en voor familieleden, die naar de schepen in Larvik moeten, om hun vakantie te beginnen, zijn afspraken met een reisorganisatie gemaakt. De organisatoren worden onder andere geadviseerd door de heer Jukkema, bekend van de Ostar race. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze wedstrijd, dan kunt u kontakt opnemen met: M.H. Loos, Weth. Deodatusplantsoen 35, 9301 BV Roden. Tel.: 05908-17688. U ontvangt dan een wedstrijdinformatieboekje. W.S.V. Lauwerszee.


Scheepvaartonderneming Zoutkamp

De TAGRIJN: Scheepstuigerij en -reparatie. Renovatie traditionele schepen.

ZEILVLOOT ZOUTKAMP: Verhuur traditionele zeilschepen. Verhuur van schepen voor zeevissen en sportduiken.

Voor vermelding onder diverse adressen en ter informatie, het volgende: Overzicht van de aktiviteiten van scheepvaartonderneming Zoutkamp, S.Z.K.

ZEILVLOOT ZOUTKAMP verhuurt traditionele zeilschepen met schipper voor dag-, weekend- en weektochten. Een unieke en betaalbare vaarvakantie voor gezinnen, scholen, verenigingen, vrienden enz. enz. Alle schepen hebben slaapakkommodatie, keuken met inventaris, toilet, navigatie- en reddingsmiddelen. Verhuur van zeeschepen met schipper voor sportvissen en -duiken op de Noordzee, voor groepen van 15-25 personen. Ook meerdaagse tochten naar Terschelling, Borkum en Helgoland. Slaapgelegenheid voor 6-12 personen per schip. De TAGRIJN heeft nu ook mogelijkheden op het sluisdeuren terrein aan de haven in Zoutkamp voor het tuigen, repareren of renoveren van uw traditioneel schip. Gelegenheid voor zelfwerkzaamheid, evt. onder deskundige leiding. Ligplaats tijdens de werkzaamheden en werkplaats met apparatuur aanwezig. Verkoop van zeekaarten en scheepsbenodigdheden.

S.Z.K. Jan en Leny Huneman Churchillweg 9 9974 PA Zoutkamp I

7


LARVIK In het vorige jaarboek is reeds iets geschreven over de "Colin Archer-race". Nu we dit artikel schrijven, 21-1-1982, is het plan reeds in een vergevorderd stadium en lijkt nu definitief te kunnen doorgaan. Hoe groot de deelname zal zijn is nog niet te zeggen en zal in hoofdzaak worden bepaald door, bijvoorbeeld, de reacties op de artikelen die nog in de pers zullen verschijnen. Vooral het watersportblad "Zeilsport" zal hier een grote rol bij gaan vervullen. Het eerste stukje is inmiddels gepubliceerd en vanaf januari zal er maandelijks aandacht aan deze wedstrijd worden besteed. Een 50-tal mensen heeft tot nu toe gereageerd, waarvan een 15-tal definitief mee zal doen. In het Clubschip zullen een aantal wedstrijdboekjes liggen. Inmiddels is er ook contact gelegd met een reisbureau, waardoor het mogelijk is om voor f 190,— per persoon vanuit Nederland naar Larvik te komen (bus en boot). Ook voor diegenen die met de auto willen reizen kan dit reisbureau voor een gereduceerde prijs de overtocht vanuit Frederikshavn (Denemarken) naar Larvik verzorgen. Nu iets meer over de wedstrijd. De opzet heeft enige veranderingen ondergaan. Als er inderdaad voldoende belangstelling bestaat zal e.e.a. er nu als volgt uit gaan zien: 18 juli, 12.00 uur start Lauwersoog - Larvik. Klasse-indeling per meter vanaf 7,50 meter. Extra prijs voor snelst berekend N.K.K. schip. Extra prijs voor snelst berekend I.O.R. schip. 26 juli, 09.30 uur start Larvik - LaUwersoog. Klasse-indeling per meter vanaf 7,50 meter. Deze laatste wedstrijd is voor diegenen die geen vakantie in Noorwegen hebben gepland en snel weer weg willen. Verder kunnen hieraan ook Noren deelnemen. Voor hen, die zowel aan de uit- als ook aan de thuiswedstrijd deelnemen is er een wisselbeker beschikbaar voor het snelste schip volgens de formule die wij ook altijd voor de vrije klasse bij de voor- en najaarswedstrijd hanteren. 2 of 3 augustus, start van de wedstrijd voor de Noorse deelnemers, die direkt weer naar hun land terug willen. Klasse-indeling per meter vanaf 7,50 meter. Verder doen deze ook mee om de hierboven gemelde wisselbeker. Het doorgaan van de wedstrijden op 26 juli en 2 of 3 augustus hangt af van het aantal deelnemers. Met onze Noorse medewerkers in de organisatie is afgesproken dat deze activiteit regelmatig dient terug te keren, waarbij de organisatie de ene keer bij ons, de andere keer bij hen berust. U begrijpt dat een aantal van de activiteiten tussen 18 juli en 3 augustus nog wel wat medewerkers kan gebruiken. Mocht u denken mee te kunnen werken wilt u dat dan aan de wedstrijdcommissie laten weten? Ook met de gemeente Ulrum zijn we in gesprek, teneinde te trachten om gedurende het weekend van 18 juli nog andere activiteiten in Lauwersoog te krijgen. Eén verzoek hebben wij nu al: wilt u al uw vlaggen gedurende dat weekend opzetten! Mochten er verdere mededelingen zijn dan zult u die via de berichtenkastjes op de haventerreinen en in het Clubschip kunnén vinden. M.H.L.

8


TH)ncrielrn

Bergen

iI

Nevy,cotr

Larvik

Oslo '"-----..,,U2 -

ANDEFJORD Strom stad

Stockholm

Arendal

Kristiansan. /

X â&#x20AC;&#x17E;

, Hirtshat

Harwich

Goteborg 4 cfrkshavn Fre I E6

Mister am oben avn

Kist Hamburg Carferry's to Norway.

9


COLIN ARCHER De zeilwedstrijd naar Larvik, de Colin Archer' race, is genoemd naar de destijds befaamde scheepsbouwer aldaar. De van oorsprong Engelse familie Archer dreef een houthandel in Schotland, maar trok al spoedig naar Noorwegen om zich in Larvik te vestigen. Als één van de 12 kinderen is Colin in deze plaats geboren in 1832, nu dus 150 jaar geleden. Ofschoon hij een goede schoolleerling was moest hij al op 16-jarige leeftijd gaan werken wegens slechte financiële omstandigheden. Hij maakte goede vorderingen als scheeps-timmerman op een werf. Op 20-jarige leeftijd trok Colin Archer naar Amerika. Was achtereenvolgens goudzoeker en timmerman en trok daarna naar Australië. Hij was 32 jaar toen hij in zijn geboorteplaats Larvik terug kwam met een schat aan ervaringen. Hij had behoorlijk gespaard en kon aan de zuidoever van Tollerodden een scheepswerf beginnen. Intussen was hij nog enige tijd burgemeester van Larvik geweest. • Na veel praktische en theoretische studie, gesteund door zijn natuurlijke talenten, ontwierp hij een konstruktie voor zeilschepen die enig was in de scheepsbouw. Na een moeilijk begin kreeg hij al spoedig grote bekendheid. Hij maakte o.a. intensief studie van de golfbewegingen in volle zee en er verschenen van zijn hand verscheidene waardevolle publikaties. Zijn eerste werf was al spoedig te klein, zodat een grotere werd gesticht op de andere oever. Zijn werven leverden een groot aantal kotters van zijn type nl. 116 loods- en reddingsboten, waarvan de eerste de "RS 1", zijn naam droeg. Ook vele vissersschepen en pleziervaartuigen gleden van zijn nieuwe werf. Vanwege de buitengewoon grote zeewaardigheid worden nog steeds schepen naar zijn spitsgat-model gebouwd, vooral voor de pleziervaart. Na 1870 bouwde hij veel handels-vaartuigen en specialiseerde hij zich ook op de poolvaart. Het meest bekende poolschip, de "Fram" werd in opdracht van de bekende poolonderzoeker prof. Fridtjof Nansen door hem ontworpen en liep in 1892 van stapel. Dit schip ligt nu bij Oslo op de wal op het museumeiland Bygdoy, waar het is te bezichtigen. Nadat hij in 1909 zijn werf had opgegeven maakte Colin Archer, zelfs nog op 80-jarige leeftijd, verscheidene zee-zeiltochten o.a. naar Denemarken. Hij overleed in 1921. In het museum in Larvik herinnert nog veel aan zijn baanbrekende arbeid. H.J.B.

10


MEDEDELINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR Gelukkig kunnen wij aan onze leden, in deze tijd van tegenwind en tegenstroom in onze hedendaagse samenleving, een goed bericht meedelen namelijk: ons ledental is wéér gestegen! 't Vorig jaar behoorlijk beneden 500 en nu er even boven. En toch zijn er nog vaste liggers in de beide havens van de Stichting die nog niet onder onze vlag varen. Misschien zijn ze niet voldoende benaderd. Het bestuur zal trachten er dit jaar - hopelijk met uw hulp - hier wat aan doen. Het bestuur zal dit jaar weer een andere samenstelling krijgen. Op de voorste pagina staat al de nieuwe ploeg vermeld. De voorzitter stelt zich op de a.s. ledenvergadering in maart niet weer herkiesbaar. We hopen met een goede voordracht te kunnen komen, en tevens dat ook de leden, na het ontvangen van de convocatie, hierover nadenken. En waarom zou iemand zich zelf niet eens aanmelden? De redactie van dit jaarboekje vraagt óók om aanvulling met een jonge kracht. En wie maakt het team van onze zeilinstructeurs weer compleet? "Last but not least" is ook de penningmeester niet meer zo jong en heeft reeds te kennen gegeven dat gezocht moet worden naar iemand die de financien t.z.t. overneemt. Er is dus werk aan de winkel. En is dat óók niet een mooi bericht in deze tijd? Voor het voortbestaan van onze bloeiende vereniging is het van groot belang dat deze geleid wordt door geïnteresseerde mensen, want dan is dat leiden niet moeilijk. U kunt in dit 10e Jaarboek een overzicht vinden wat er zo al in die 10 jaar is voorgevallen. Het vraagt ieder jaar nogal wat tijd en overleg om telkens weer tot een juiste opzet te komen. Daarom vragen wij ieder jaar om medewerking van de leden in de vorm van een bijdrage. Soms lukt dat, maar hoe meer hoe liever. Elk jaar een vaste rubriek is ook mogelijk. Op 23 mei 1981 hebben we het 15 jarig bestaan van de vereniging gevierd. Dit jaar komt het 10e Jaarboek uit. Met uw aller medewerking: op naar het volgende jubileum. De ledenlijst is weer zo goed mogelijk bijgewerkt. Mocht u toch fouten vinden, dan graag bericht. Ook als u verhuist of bij verandering van schip. Clubwimpels zijn te verkrijgen bij de penningmeester en op het clubschip en tevens bij de havenmeester Abbas te Zoutkamp. Maat 30/25 cm. á f 5,— en maat 60/90 cm. á f 24,—

Lees ook de ADVERTENTIES van onze zakenlieden. Ga dus naar hen, ze hebben veel te bieden. 11


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Het Stichtingsbestuur heeft in het jaar 1981 een voorzichtig beleid gevoerd. De wachtlijsten voor beide havens waren van onvoldoende lengte om tot verantwoorde uitbreiding te kunnen besluiten. Uitbreiding is slechts dan te realiseren indien van te voren vaststaat dat ongeveer driekwart van het aantal nieuwe boxen verhuurd zal worden. Financieel is het de Stichting niet slecht gegaan, hetgeen echter voornamelijk te danken is aan het uitbetalen door verzekeraar van ongeveer een kwart van de schade die ontstaan is in de winter 1978-1979. De direkte kosten die toen gemaakt moesten worden om de havens weer bedrijfsklaar te maken zijn daarmee ten naaste bij terugontvangen. Verder herstel van enkele irritante onvolkomenheden aan het steiger werk zullen binnenkort worden uitgevoerd. Zoutkamp Er zal een bouwvergunning aan de gemeente Ulrum gevraagd worden om een clubhuis te mogen plaatsen op het haventerrein te Zoutkamp. Het is de bedoeling dat dit gebouw gebruikt zal worden als ontmoetingscentrum voor de liggers. Tevens zal het benut worden voor binnenhuis-instructie door de Jeugdcommissie van de Watersportvereniging Lauwerszee. Het Stichtingsbestuur roept de vaste liggers te Zoutkamp op tot deelname aan een niet rente gevende obligatielening teneinde de investering voor dit gebouw te kunnen financieren. Het te investeren bedrag zal minimaal f 35.000,â&#x20AC;&#x201D; bedragen. Inschrijving op deze obligatielening, het zullen stukken zijn van f 100,â&#x20AC;&#x201D;, is mogelijk via postbus 172, 9750 AD te Haren (Gr.). Bij uw inschrijving vermelden: Clubhuis Zoutkamp. Ieder jaar in april zullen 15 obligaties uitloten, voor de eerste keer in april 1983. Op veler verzoek is een aanvraag ingediend tot plaatsing van een munttelefoon in het toiletgebouw. Door een groot tekort aan dit soort toestellen kan de P.T.T. de datum van plaatsing niet nauwkeurig bepalen. Er zijn enkele tientallen afzeggingen voor boxen binnengekomen, de toeloop van nieuwe huurders is echter zodanig dat wij hopen dat de haven ook dit jaar weer volledig bezet zal zijn. Lauwersoog De exploitatie van de haven verloopt bevredigend, enig verloop is er ieder jaar. De toeloop van nieuwe huurders is echter zodanig dat besloten werd een twintigtal boxen bij te bouwen. Daar Rijkswaterstaat teruggave heeft gevraagd van de passanten-pontons die bij het Clubschip afgemeerd liggen zijn wij genoodzaakt een nieuwe passantensteiger aan te schaffen. Dit zal vermoedelijk een drijvende steiger worden met een lengte van 40 a 50 meter. Teneinde het onbevoegd betreden van het haventerrein te beperken werd besloten een omheining aan te brengen en de ingang te voorzien van een slagboom.

12


Het beheer van het Clubschip zal vermoedelijk in de toekomst geheel in handen komen van de Watersportvereniging Lauwerszee. De vereniging meent haar leden beter te kunnen motiveren voor werk ten behoeve van het Clubschip wanneer zij de exploitatie overneemt. Het Stichtingsbestuur heeft hierover een positief standpunt ingenomen, alhoewel de financiering van het Clubschip haar enige zorgen baart. Er is namelijk dit voorjaar een bedrag nodig van k f 10.000,â&#x20AC;&#x201D; om wanden en dak te repareren. Het bestuur doet een beroep op de liggers te Lauwersoog haar te helpen met de financiering van dit bedrag, temeer daar de Stichting ook al een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke aanschaf- en verbouwkosten, buiten de destijds uitgeschreven obligatielening om, zelf heeft gefinancierd. Ook in dit geval geldt, zoals hierboven voor het Clubhuis te Zoutkamp werd uiteengezet, dat het bestuur de liggers te Lauwersoog van harte oproept tot deelname in de financiering van het Clubschip. Aanvragen voor obligaties, onder dezelfde voorwaarden als te Zoutkamp, postbus 172, 9750 AD Haren (Gr.), onder vermelding: Clubschip Lauwersoog. Algemeen Tijdens de afgelopen winter is duidelijk aangetoond dat de luchtbellenbanen in de havens zeer nuttig zijn geweest. De schade door strenge vorst en snel wisselende waterstanden is zeer beperkt gebleven. In de behoefte om met behulp van een kraan masten te kunnen afnemen en plaatsen is intussen voorzien door de aanschaf van een drijvende kraan. Tevens kunnen hiermede lichte schepen in en uit het water getild worden. Deze werkzaamheden kunnen zowel te Lauwersoog als te Zoutkamp worden verricht. Aanvragen bij de havenmeester te Lauwersoog. Het Stichtingsbestuur bedankt de Clubschipcommissie voor het vele werk dat in 1981 werd verricht. Wellicht kan een nieuwe vorm van beheer er toe bijdragen de taak van de commissie iets te verlichten. Tot slot Willen wij met elkaar iets van de grond krijgen dan zullen wij bereid moeten zijn daarvoor in ieder geval de kostprijs te betalen. De tijd van het incasseren van subsidies is grotendeels voorbij. Nog even in uw herinnering terugroepen, o.a. f 400.000,â&#x20AC;&#x201D; voor de aanleg van de havenkom te Zoutkamp. Het bouwen en instand houden van clubhuis en clubschip is van groot belang voor de sfeer in de havens. Schrijf indien mogelijk royaal in op de obligatieleningen. Een goed vaarseizoen 1982 gewenst. Het Stichtingsbestuur

13


COOP, IN-EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN " LAUWERSZEE " GA HAVEN

6 LAUWERSOOG * TELEFOON 05193-9164

* LAMPEN 24 - 11p - 220 Valt * ZWEMVESTEN (4ailing be/t) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * HANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwer)

* OOSTENTER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN 11 lag FLESSEN * SMEEROLIE * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN

Geopend op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur 's zaterdags van 8.00 12.00 uur. Indien afwezig zijn wij aan boord O.K. Olieboot

14


RADIO MEDISCHE DIENST VOOR DE SCHEEPVAART De Radio Medische Dienst van het Nederlandse Rode Kruis kan, via het Rijkskuststation Scheveningen Radio (PCH) per marifoon hulp bieden als de schippers van deze schepen dringend behoefte hebben aan medische assistentie bij ziekte of ongeval. De arts van deze dienst, die als regel binnen vijf minuten bereikbaar is, geeft een eerste advies en kan daarna, zonodig verdere hulpverlening organiseren. In de kustgebieden en ook op het IJsselmeer, is voor dergelijke spoedoproepen kanaal 16 beschikbaar. Elders in het land dient men hiervoor de openbare verkeerskanalen te gebruiken. De Spoedoproep altijd beginnen met "PAN PAN" (3x) en deze te richten aan Scheveningen Radio. Daarna zeggen: Ik heb een radio medisch gesprek voor u. U krijgt dan voorrang bij de afhandeling van dit gesprek. Indien aanroepen op de openbare verkeerskanalen niet gelukt kunt u ook trachten een sluis- of brugwachter te vragen de chef telefonie van Scheveningen Radio te bellen (02550 - 19104) met het verzoek contact met u op te nemen op het door u gewenste openbare verkeerskanaal. De Radio Medische Dienst is er echter niet alleen voor dringende gevallen. Ook als een schipper behoefte heeft aan een eenvoudig, niet spoedeisend advies, kan hij dit bij deze dienst verkrijgen. Vooral als hij in een afgelegen gebied vaart of ligt, ofwel geen kans ziet ergens een telefoon(cel) te bereiken, kan hij zich tot deze dienst wenden. Dit geldt voortdurend, dag en nacht. Als de aanvraag niet dringend is mag de oproep niet vooraf worden gegaan door het spoedsignaal "PAN PAN". Als u niet een arts kunt vinden, maak dan gebruik van de Radio Medische Dienst. Deze gesprekken worden u niet in rekening gebracht. Op deze wijze bent u altijd sneller geholpen dan wanneer u zelf tracht ergens een arts, ziekenauto of GGD te bereiken. Een brochure over de Radio Medische Dienst is gratis verkrijgbaar bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, telefoon 070 - 469595, toestel 112. T.V.

Een goede koers vaart u met een komplete drukwerkverzorging door Grafisch Bedrijf Letsch b.v. Oosterhamrikkade 82 Groningen - Telefoon 050-772605 )

15


WEERBERICHTEN (in plaatselijke zomertijd) Hilversum I

: 298 M (1008 Kc.) Ma. t/m za. 01.00 t/m 24.00 elk vol uur.

Hilversum II

: 402 M (747 Kc.) Ma. t/m za. 05.45 - 06.45 - 07.00 - 07.30 - 08.00 08.30-09.30- 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.00 17.30 - 22.30 - 23.55 Zon- en feestdagen 06.45 - 08.00 - 13.00 - 22.30 23.55

Hilversum III

: 444 M (675 Kc.) 07.00 t/m 24.00 uur, elk vol uur.

Scheveningen Radio : 1862 Kc. (161 M), 1939 Kc. (156 M), 2600 Kc. (115 M) 05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40 Nordeich Radio

: 2614 Kc. (114 M) 10.10 - 22.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, IJsland, Groenland, Noorwegen tot Spitsbergen.

Kiel Radio

: 2775 Kc. (108 M) 09.40 - 21.40. Voor Skagerak, Kattegat en Oostzee.

Rugen Radio

: 1719 Kc. (169 M) 10.10 - 22.10

Deutschlandfunk

: 1269 Kc. (236 M) 01.05 - 06.40 - 12.40

Radio Bremen

: 936 Kc. (320 M) 07.00 - 13.00 - 19.00

N.D.R. 1 en II

: 702, 828, 972 Kc., 18.00 - 06.00 en na nieuwsberichten.

B.B.C. Radio 4

: 200 Kc. (1500 M) 00.15 - 06.25 - 13.55 - 17.50 Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00 Ig.

Zomertijd: 28 maart 02.00 uur tot 26 september 02.00 uur.

16


5

11J

17


SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

„DE ZEEAREND"

4(

DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

T y

iK

4(

iK

.4( 4( .4(

4(

.4( .4(

4(

4( 4( 4( 4(

T

y

T y

.4(

Ruime sortering in:

T y

WIJNEN

T y

41( *

4(

4(

18

* BINNENLANDS GEDISTILLEERD * BUITENLANDS GEDISTILLEERD 'r LIKEUREN * BIEREN FRISDRANKEN

*

4(

* y 4( 4( 4(


Windkrachttabel volgens de schaal van Beaufort.

Schaal: Benaming:

Uitwerking op het zeeoppervlak:

0

Stilte

Spiegelgladde zee

1

Flauw en stil

2

Zeemijl/uur Meters/sec. 1

0,2

Zee licht geschubd aanzien

1- 3

0,3- 1,5

Flauwe koelte

Kleine korte golven nog niet brekend

4- 6

1,6- 3,3

3

Lichte koelte

Kleine golven, iets brekend slechts enkele schuimkopjes

7 - 10

3,4 - 5,4

4

Matige koelte

Langer wordende golven vrij veel witte schuimkopjes

11 - 16

5,5 - 7,9

5

Frisse bries

Matige golven, grotere lengte, overal witte schuimkoppen, hier en daar opwaaiend

17 - 21

8,0 - 10,7

6

Stijve bries

Grotere golven, overal schuimplekken vrij veel opwaaiend schuim

22 - 27

10,8 - 13,8

7

Harde wind

Brekende koppen beginnen schuimstrepen te vormen in windrichting

28 - 33

13,9 - 17,1

8

Stormachtig

Golftoppen waaien af, forse schuimstrepen

34 - 40

17,2 - 20,7

9

Storm

Zware schuimstrepen, .vorming van rollers, uitzicht vermindert

41 - 47

20,8 - 24,4

10

Zware storm

Zeer hoge golven, omstortende golfkammen, zware rollers, zee geeft een wit aanzien

48 - 55

24,5 - 28,4

11

Zeer zware storm

Buitengewoon hoge golven, middelgrote schepen tijdelijk uit zicht, veel verwaaid schuim

56 - 63

28,5 - 32,6

12

Orkaan

Lucht met schuim en verwaait zeewater gevuld, zee volkomen wit, geen zicht meer

64

32,7

KOMPENSEERPAAL LAUWERSOOG

Positie: 53.24.30,53 N 6.11.35,36 0

Ware peiling stormseinmast Oostmahorn: 210 Ware peiling toren van Kollum: 191

19


JACHTHAVEN HUNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuten lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 172, 9750 AD Haren (Gr.).

••■ ••••"" •••••■ .'"'"*".•••••••■••••••""....._..-.........-/""•■■■

0"...."•■ ••••""-^•-•••

20


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Alleen voor de periode 1 mei t/m 30 september. Zoutkamp - Reitdiep: Werkdagen van 6.00 - 12.00 uur en 13.00 - 19.00 uur. tel.: 05956 - 1305 Zondags gesloten. De hoogte van de draaibrug over de openstaande sluis is bij normale waterstand plm. 3.40 mtr. Let op beperkte doorgangstijden i.v.m. bouw nieuwe brug. Lauwersoog tel.: 05193 - 9043

: Werkdagen van 7.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags van 7.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur. `s Zondags van 9.00 - 10.00 uur en 17.00 - 18.30 uur. Voor de periode 10 oktober t/m 30 april zie Almanak, deel 2.

Dokk. nw. Zijlen

: Werkdagen van 7.00 - 8.00 uur en 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags tot 19.00 uur. 's Zondags van 8.30 - 12.00 uur, 14.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur.

Hunsingobrug Zoutkamp

: Werkdagen van 08.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. : 's Zaterdags 08.30 - 09.00 en 17.30 - 18.30 uur. 's Zondags 08.30 - 09.00 en 15.00 - 15.30 en 18.30 19.30 uur.

De Friese kokersluis in de Lauwers bij Zoutkamp heeft een doorvaarthoogte van 2.40 mtr. bij normale waterstand. Schutlengte is maximaal 10 mtr.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Kustwacht Schiermonnikoog (tevens alarmering K.N.Z.H.R.M., 'Gebroeders Luden') Jachthaven Schiermonnikoog Jachthaven `Noordergar Lauwersoog Jachthaven 'Hunzegat' te Zoutkamp Jachthaven `Lunegat' te Dokk. Nw. Zijlen Jachthaven 'Bootsgat' te Oostmahorn Jachthaven Oude binnenhaven Zoutkamp Clubschip te Lauwersoog Sluis te Lauwersoog Alarmnummer politie b.g.g. Centrale meldkamer Groningen Rijkspolitie te Water - 3 Noordel. Prov. - (Leeuwarden)

05195 - 247 VHF kanalen 6 en 16 05195 - 544 05193 - 9040 05956 - 1587 05112 - 303 05193 - 445 05956 - 1686 05193 - 9154 05193 - 9043 05957 - 1777 050 - 131313 05100 - 23044

21


S. VAN GELDER WATERSPORT ZEILMAKERIJ

HOGE DER A 23 9712 AE GRONINGEN

Tel. 050 - 123882

R.V.S. Verstaging Tuigage reparaties • Watersportartikelen Motoren verkoop en reparaties INTERNATIONAL VERF SYSTEMEN ENKES — HARKEN — GIBB. BARLOW — MARINA Off. Dealer LEWMAR SEA SURE — FICO — HOLT-ALLEN — H. SPRENGER — IYE — HYE — CLAM CLEAT — NICRO — MARINE Reddingsvesten! Imhoff en Regatta Tevens verhuur: reddingsvesten WATERSPORTKLEDING: IMHOFF Off. Dealer MUSTO en HYDE HENRI LLOYD PETER STORM

22


GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT IN ZOUTKAMP Geneeskundige hulp : R. Witkamp, arts, Churchillweg 27, Zoutkamp, tel.: 05956 - 1300. Spreekuur 8.30 â&#x20AC;&#x201D; 10.30 uur, behalve woensdags. Aanlegplaatsen

Drinkwater Zeekaarten

Oude binnenhaven, westzijde. (In beheer bij W.S.V. Latiwerszee). Kade voor jachtwerf "Gruno" (tevens gasolie en benzine). Buitenhaven: "Lange hoofd". Jachthaven "Hunzegat". : Oude binnenhaven, westzijde. Kade jachtwerf "Gruno". "De Tagrijn", Churchillweg 9, tel. 05956 - 2309. : N.H. Kerk diensten 10.30 uur. Ger. kerk diensten 9.30 en 14.30 uur.

Kerken

GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT TE LAUWERSOOG Aanlegplaatsen

: Jachthaven "Noordergat". Aan remmingswerk voor de sluis (alleen als deze gesloten is).

Drinkwater

: Op de steigers van ,de jachthaven.

Kerkdiensten

: Interkerkelijke diensten in het Expogebouw.

Voor zeekaarten

: De heer T. Snieder, Vlinderbalg 4, Lauwersoog, tel.: 05193 - 9007.

Een goede pot in Uw kombuis wordt verkregen door te kopen in

't Zuivelhuis ANNEX LEVENSMIDDELEN BADWEG 5 - SCHIERMONNIKOOG - TELEFOON 222

23


HET REDDINGSWEZEN EN DE MARIFOON Het is de laatste jaren gebruikelijk, dat u in dit boekje een artikel aantreft over het Reddingswezen. In het vorige Jaarboekje vonden we Dhr. Snieder, schipper van ons aller "Luden" bereid, een artikel te schrijven over het Reddingswezen. Toen dan ook dit jaar genoemd onderwerp op de redactietafel verscheen keken we elkaar vragend aan. Wie schrijft namelijk Wat over het Reddingswezen en de Marifoon. Voorwaar beste mensen, geen geringe zaak, want het klinkt uit de koker van een "leek" zo gauw betweterig en die pretentie hebben we bepaald niet. Verlies dat dus niet uit het oog. Wat een marifoon is, behoeft geen betoog. Het is in de watersport geen luxe (meer) dat men de beschikking heeft over een modern communicatie middel geheten "de marifoon oftewel VHF". De gebruiker behoort met het gebruik ervan bekend te zijn. Zo ontvangt men bij het in bedrijf stellen door de PTT een keurig boekje, geheten: Handleiding voor het uitoefenen van de marifoondienst aan boord van schepen. In dit boekje staan o.a. de gedragsregels, procedures, en de in dienst zijnde "werkkanalen". Op blz. 28 van deze handleiding staat onder hoofdstuk 41: ONDERLING VERKEER: "het onderlinge verkeer op de daartoe aangewezen kanalen mag uitsluitend betrekking hebben op de veiligheid van de navigatie of van personen". a: kanaal 10 en 13 voor de Rijn en Binnenwateren. b: kanaal 6 en 8 voor de Zeescheepvaart (inclusief jachten die op zee varen). Let wel: Op alle andere kanalen is onderling verkeer ten strengste verboden, met uitzondering van kanaal 77. Alleen dat kanaal is aangewezen als vrij onderling kanaal. Anders gezegd: vrij voor sociaal verkeer. Wat zijn nu de kanalen die de verbinding kunnen vormen tussen de Watersport enerzijds en het Reddingswezen anderzijds. Zoals u weet is kanaal 16 een "heilig" kanaal. Hierop wordt onafgebroken uitgeluisterd en is hèt nood/oproepkanaal voor de zeevaart. Doch er is meer. Op kanaal 2 zit Terschelling Radar. Op kanaal 5 zit Schiermonnikoog Radar (in aanleg). Op kanaal 6 zit de Kustwacht. o.a. Schiermonnikoog en Ameland. Een nieuwtje is dat het sedert kort mogelijk is om via de Kustwacht een Radiopeiling te krijgen is voor de scheepvaart boven Ameland. U ziet wel, mogelijkheden te over. Doch laten we de werkkanalen wel gebruiken door degenen aan wie ze zijn toebedacht. Kanaal 6 is dus bepaald geen sociaal kanaal. Breng de Kustwacht niet in verlegenheid door hun te laten fungeren als doorgeefkast voor allerlei "boodschapjes". Een goed en juist gebruik van de marifoon is ook een bewijs van GOEDE ZEEMANSCHAP. Geachte medewatersporters, laat dit alstublieft geen eigenwijs vingertje zijn, wie ben ik om dat te mogen en te kunnen, doch een correct gebruik van de marifoon is niet alleen in ons belang doch ook in dat van anderen. Tot slot nog een nieuwtje, heet van de naald: De sluis op Lauwersoog heeft een marifoon, kanaal 22 dus v.a. heden geen "toestanden meer voor de sluis Rest mij nog u een "luisterrijk" vaarseizoen toe te wensen. P.G. 9260 24


Voormalig reddingshuisje Rottumerplaat

25


Tot uw dienst met alles waar u maar ooit 'n bank voor nodig hebt.

.""

SPAREN • PRIVÉREKENING VAKANTIEREIZEN • BUITENLANDS GELD • VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • PERSOONLIJKE LENINGEN • FINANCIERINGEN • BELEGGINGEN • BEWAARGEVING •

Rabobank e?.

26


Ledenlijst per 1 januari 1982 Aanholt-Albers Mevr. v. Aartsen F. Abbas B.J. Abbas E. Akkerman J.J.H. Alberts L.R. Aling A. Aling K. Alles F. Alssema J.H.G. Appelboom W. Baan J.L. v.d. Baar A. Bakker J.B. Bakker L. Bakker b.v. Balt T. Bardewee H.J. Barendse Th.G. Barteling J.B. Beek H. Been P.H. Beernink J.W. Bel J. Berends L. Berge B.S. ten Berhold E. Berghuis W. Berrelkamp W.A. Bergsma P.E. Bergsma S.J. Beukema M. Beute N.L. Bieckman A.M. Bierma W.H. Biermasz R.K.S. Biessurn R.H. van BlauwwiekelWieringa Mevr. B BlĂŠcourt P. de Blickman J.R. Boelkens K.W. Boer A.J.F. de Boer D.K. de Boer J.I.L. de Boer L.P. Boersma H.J. Boersma J. Bdger H. Bois du G. Bolt B. Bontekoning R.

Botanicuslaan 17 Zeeweg 35 Julianastraat 35 Julianastraat 35 Mernaweg 24a Verl. Hereweg 76 Westpolder 3 Emmalaan 44 Harteveltstraat 17 Stelmakerij 8 Grachtstraat 10

9751 AA Haren 9142 VR Moddergat 9974 RP Zoutkamp 9974 RP Zoutkamp 9964 AS Wehe-Den Hoorn 9722 AG Groningen 9975 WJ Vierhuizen 9471 KR Zuidlaren 9971 CL Ulrum 9932 GL Delfzip 9991 BA Middelstum

Radesingel 23a Wolterbeekweg 25 H. Scholtestraat 1 Hoofdstraat 25 Nieuwstraat 1 A. Coendersstraat 12 Dukdalf 114 Peizerweg 264 Oosterzoom 5 Pr. Bernhardlaan 2 Valgeweg 11 Kustweg 557 Bijemerweg 15 Parkweg 13a Verl. Hereweg 182 Bodelschwingherstr. 178 Herestraat 25 Hoitstek 34 Dennenlaan 27 Meerkoetlaan 19 Schouwen 3 Ged. Zuiderdiep 101a Boterdijk 13 Grachtstraat 4 Uiterdijk 5 Weverij 3

9711 EE Groningen 6862 BE Oosterbeek 9971 AW Ulrum 9967 RJ Eenrum 9971 AT Ulrum 9831 PJ Aduard 9732 BN Groningen 9744 BD Groningen 9321 EG Peize 9751 BJ Haren 9892 PD Feerwerd 9933 AZ Delfzijl 9737 AB Groningen 9725 EA Groningen 9722 AM Groningen

S. Veldstraweg 64 Landschaplaan 153 Verl. Hereweg 179 Lopende Diep 5 Oldenoert 122 De Lijnbaan 9 Stationsweg 7 Zoutkamperweg 2 Molenbuurt 13 Zijlsterweg 6 Solingerstrasse 198 Stadsweg 3 Churchillweg 35 De Sav. Lohmanln 89

9833 PB Den Ham (Gn.) 7824 BG Emmen 9721 AR Groningen 9712 NV Groningen 9351 KS Leek 9971 BL Ulrum 9989 BT Warffum 9972 TC Niekerk (Gn.) 9133 MA Anjum 9133 DH Anjum D 4018 Langerifeld (B.R.D.) 9731 CP Groningen 9974 PA Zoutkamp 9722 HE Groningen

"Rog" Noorman Hvisker Squantina Moppie Jansen Noordgat Alma II Quest La Vielle Noordhorn Japilie Waarschip Jump 43 Hewodi Algea Slempie Noordergat Dindel Kluut Roksand Stromhella

D 4600 Dortmund 15 (B.R.D. 9953 PH Baflo 9713 DC Groningen Pabar 7822 EJ Emmen 9765 TC Paterswolde Shamrock 9963 TB Warfhuizen 9711 HD Groningen Zeehond 9765 EA Paterswolde Struner 9951 BR Winsum (Gn.) Black Jack 100 9959 PK Onderdendam Johanna 9951 JN Winsum Zoltkamp Ain Audacter Alie Z.K. 26 Boreas Pol lux Irene In de weer Orm

27


Boom G. Boon N.D. Boonstra A. Boonstra A. Boonstra K.J. Borger J. Bos A.H.W. Bos H.J. Bos R. Bos R.Th. Bos B.W. Bottema J.D.F. Botjes E. Botje Joh. Bouma D. Bouma P.M. Bouman J.W. Bouman P.R. Bous R. Bout J.G.T. Bramer U. Brand D.W. Brandsma A. Bredman B. Brinksma H. Broekhuizen A.J. Broekmans H. Broesder E.H.P. Brons J.B. Brouwer J. Brouwer-Nolle M. Brugma D. Brust K. Bruyn C.J. Bruyne P.E. de Bi chier K. Buikema J. Buitjes D.J. Bulder K.M.H. Bij de Ley J. Bijl G.K. Bijl J. v.d. Bijk A.A. Bijsterveld J. CarlĂŠe J.B. Carlton Temple Pâ&#x20AC;˘ Carolus H.S. Cazemier D.P. Cloo T. Cornelis R. Coster A. Dagelet A.J. Dam M. Deelman B. Deen R. Dekker Th.

28

Bellingeweer 2 Groningerweg 46 Johan Clantstraat 1 Rohelsterweg 2 G. Borgesiuslaan 64 Terborchlaan 23 Pomonaweg 4 Ziilvestweg 9 Koningsweg 3 Oudeweg 123 Rembrandtlaan 4 Violenstraat 6 Erasmuslaan 16 Sasmaweg 2 De Schans 26 Trompstraat 25 Duinroosplantsoen 14 Zuidveld 13 Alb. Coendersstraat 2 Overwinningsplein 98 Bonifatiusstrasse 9 H.W. Mesdagstraat 22 Allersmaweg 8 Terborgsteeg 11 v. Brakelplein 23a lrenelaan 16 Hamweg 122 S. Veldstraweg 98 N. Binnensingel 120 Stationsweg 5 Celebesstraat 43a Juffer Marthastraat 1 Kerkstraat 151 Laan van de Bork 818 Aquamarijnstraat 725 Burgstrasse 2 Marijkelaan 23 Dorpsstraat 55 Hondsruglaan 16 Prins Bernhardtstr. 35 v. Houtenstraat 21 Borgweg 30 Framaheerd 1 Simonszand 103 Burgem. Renkenln 1 Boterdiep 83 Tuindersweg 7b Zonnehof 14 Aquamarijnstraat 26 Pop Dijkemaweg 47 Het Want 44 Dijksweg 17 Methardusstraat 1 Wibrandusstraat 14 Zonnelaan 245 Wierde 14

9951 AM Winsum Seute Deern 9738 AB Groningen Bibi Snubbel 9831 PG Aduard 9285 X13 buitenpost Asterix-idefix 9722 RL Groningen 9766 TV Eelderwolde Krambamboeli 9919 HV Loppersum Kemphaan 9951 BH Winsum 9731 AM Groningen Silva 9608 PL Westerbroek 9671 CM Winschoten Veerman 9951 GK Winsum Platvoet 9752 PG Haren Cintha 9953 RV Baflo 9974 PL Zoutkamp Wadvogel 9711 EB Groningen Tagrag 2015 KE Haarlem Mallegat 9755 TK Onnen Sunkisst 9831 PJ Aduard Joris P 9728 GW Groningen Fairwind D 436 Bochum (B.R.D.) Lede 9718 HH Groningen Inter-540 9891 BC Ezinge Stormvogel 9751 BN Haren Eemshorn 9726 HD Groningen Batavier 9781 CR Bedum 9617 AV Harkstede Johanna 9833 PC Den Ham (Gn.) Koggeschip 9712 XK Groningen 9801 BA Zuidhorn Deleste 9715 JB Groningen 9989 EG Warffum Mistral 9745 CH Groningen Joshua Slocum 7823 RV Emmen 9743 PT Groningen D 757 Baden-Baden (B.R.D.) Amisu Anreja 9953 SB Baflo Darijana 9974 PP Zoutkamp Jumper 9722 SE Groningen 9974 RS Zoutkamp Flamboyant 9801 KH Zuidhorn Brandeman 9951 BG Winsum (Gn.) Electra 9737 NH Groningen Sirius 9931 AR DelfzijI 8162 CW Epe 9712 LL Groningen 9912 PG Leermens 9301 JC Roden 9743 RA Groningen 9731 BD Groningen 9733 BC Groningen 9973 PR Houwerszijl (Gn.) 9853 PC Munnikezijl 9831 SJ Aduard9742 BE Groningen 9965 TB Leens

Geertje Store Nisse Digrande De Bereboot Hecoru Drammer Ferdinand - P Swallow Viking


Diepen F. v. Verl. Hereweg 111 Diepstra F.E. Gaaikingalaan 2 Dong G.A. v.d. Hoendiep 327 Dormael Th.J.C. v. Noordwijkweg 6 Dorsten J.A. Schelpenkade 10 Douma M.A. Chopinweg 16 Drewes H. Botanicuslaan 1 Drijver J. Oosterduinweg 30 Dubois F. Jac. v. Ruysdaelstr. 45 Duif G. Zijlsterweg 18 Duinen R.J. v. Oude Hoflaan 16 Duyn E. van Noorderkeerkring 159 Dijk J.A. v. Turfsingel 35 Dijk G. v. Kamer!. Onnesstr. 120 DijI W. v. Helperesweg 19 Dijkstra A. Mernaweg 19 Dijkstra H.A. Molenweg 16

9721 AJ Groningen 9801 EA Zuidhorn 9744 TD Groningen 9804 RB Noordhorn 2313 ZT Leiden 9761 JK Eelde 9751 AA Haren 1972 NG IJmuiden 9718 SC Groningen 9892 TE Feerwerd (Gn.) 9751 BL Haren 7891 TW Klazinaveen 9712 KJ Groningen 9727 HR Groningen 9722 RP Groningen 9964 AP Wehe-Den Hoorn 9781 GM Bedum

Eekels H.G. Ellens J.G. Ernens B.G.J. Essink W. Evenhuis T.J.

De Houtmanstraat 2 Patrijspoort 104 Boterakker 1 de Pelfinne 10 Hofstede de Grootkade 5a

9601 GH Hoogezand 9733 GN Groningen 9451 GS Rolde 9123 JK Metslawier

Goudlaan 533 Acacialaan 24 Zonnelaan 85 Schipdijk 5 Spoorlaan 6 Schoolstraat 60 Parklaan 26 Oude Havenweg 3 Nieuwe Peperweg 1 Drosselstrasse 11

9743 CP Groningen 9741 KX Groningen 9742 BB Groningen 9321 TV Peize 9967 PH Eenrum 9981 AP Uithuizen 9724 AP Groningen 4328 NJ Burghsluis 9891 AK Ezinge D 4443 Schiittorf Kreis Bentheim (B.R.D.)

Faber J.P. Faber W. Feekes A. Feenstra D.F. Frieling D. Flikkema H. Flint Th. Fondsen L. Fransen Th. Fuchs G.

Gelder S. van Hoge der A 33 Geling J.H. du Perronlaan 24 Geling-Schmidt M. Rijksstraatweg 68a Gerrits W. Oude Middelhorst 5 Gort S.J.J. Meerkoetlaan 22 Gorter A.J. Johan de Wittlaan 5 Graaf L. de Tsjerkebuorren 13 Gravendeel P. De Esstukken 16 Greiner L.W. Meidoorn laan 6 Groendijk A.O. Burg. Wiersumstr. 25 Groenendaal S.W.G. Broeklaan 7a Groenendal J. Noorderstationstr. 29 Groeneveld K. Elzenlaan 33 Groningen H.E.M. v. Nieuwe Dijk 1 Groot H.W. de Potgieterlaan 39 Groot R.H. de Korreweg 75a Groot T. de Boterdijk 39 Grouve J. Bleijenbeek 37 Gulik D.T. van Mr.P.J. Troelstraw. 56

Cheetah Time Out Martina Kereweer Auger III Dageraad Tweeineen Zilte Doffer Catharina - Cornelia Vrouwe Egberta Kon-Ti ki

Marèll Marblits Vrouwe Geertrui Spray

9718 KA Groningen

9712 AE Groningen 9721 XE Groningen 9752 AH Haren 9751 TK Haren 9765 TD Paterswolde 9601 AT Hoogezand 9123 JT Metslawier 9751 HB Haren 9756 BP Glimmen 9967 RC Eenrum

Aluconnet Maanje Klop Dubhe Jean Marie III Rietje Tjitske De Kei Zeerob Kesa II Mariann F.

Brulboei L'Esperance Vrouwe Foskea Meridon Cleone Canteclaer

9405 AL Assen 9716 AP Groningen 9741 NA Groningen

Leugenbank Harrewar Ontario

7707 RJ Balkbrug 9752 EW Haren 9714 AC Groningen 9765 EB Paterswolde 9301 XP Roden 8917 CP Leeuwarden

Hoop en Al Marjanneke Pepper De Brunte

29


Alsumerweg 26 De Eiken 67 Beemdgras 40 Postbus 645 Stadsweg 56 Verl. Hereweg 149 Kamplaan 13 Tjonger 77 Postbus 2160 Brink z.z. 4 Westervalge 80 Regn. Praediniusstraat 10 Dr. A. Jacobsstr. 19 Zeedijk 3 De Schans 17 Sluisweg 22 Hoofdstraat 6 Peizerweg 278 Schaepmanlaan 9 Vlinderbalg 6 Hoofdstraat 1 Boslaan 5 Wassenbergstraat 68

9883 PA Oldehove 9269 PR Veenwouden 8935 BL Leeuwarden 9700 AP Groningen 9885 PC LauwerzijI (Gn.) 9721 AM Groningen 9722 SG Groningen 9204 AN Drachten 9704 CD Groningen 9471 AB Zuidlaren 9989 EE Warffum

Schicht Vivere Toddler EbenhaĂŤzer Zeezwaluw Drostendiep Resultaat Minos Petronella De Jonge Dirk Eureka

9951 CB Winsum (Gn.) 9611 EX Sappemeer 9976 VM Lauwersoog 9974 PK Zoutkamp 9974 RJ Zoutkamp 9982 AG Uithuizermeeden 9744 BE Groningen 9722 NP Groningen 9976 VL Lauwersoog 9965 PA Leens 7875 AR Exloo 9718 LN Groningen

"De Vijf Harten" Pteroeisa Bornrif De Tijd II

Hof man W.

Waterbies 35

Hofstee J.H. Hollander B. Homan v.d. Heide H.L. HOmmen J.Th. Hoorn T.C. v. Horn A. v.d. Hoving S. Hovinga H. Huisman H.G. Huisman J. Huitema H.C. Huneman J. Hustinx Mevr. M.

Korreweg 193 Veninae 1

8935 PE Leeuwarden 9714 AK Groningen

Haack P.J. Haak H. Haan E. de Haan F.G. de Haandel A.H. v. Hadders H.N. Hafkamp W. Hagenauw J. Hamersma R.R. Hamminga H. Harrenstein G.C. Hartlief R. Heering H.C. Heerma E.E. Heidekamp B. Heidema H. Hekkema K. Hende E.R.J. v.d. Heuff J.H. Heystra P. Hibma M.A. Hilbolling H. Hoeve T. ten

Jager W. Jansen J. Jelijs J.D. Jonckers Nieboer R.P.W.C. Jong P. de Jonge J. de Jonge-v.d. Halen J.A. de Jongsma B. Jonker M.C.G. Jorritsma J. Joustra S.

30

9471 BT Zuidlaren

Mazwelka Groote Siege 't Rogsandt "Golfe de Lavica" Margrieta J Harmanna Amarant

Togearre Tuimelaar Flora Maris

G. Borgesiuslaan 17 Oosterzoom 40 Leensterweg 24 Ereprijs 111 C. Altingstraat 46 Postbus 34 Grote Rozenstraat 43 Lauwersstraat 3 De Bird 17-6 Churchillweg 9 Karspelweg 15

9722 RB Groningen 9321 EK Peize 9971 EC Ulrum 8935 JE Leeuwarden 9101 VX Dokkum 9230 AA Surhuisterveen 9712 TG Groningen 9974 RG Zoutkamp 8918 ES Leeuwarden 9974 PA Zoutkamp 9773 TL Wetsinge

Trekweg 28 Bekemaheerd 81 Landauerlaan 21

9971 CV Ulrum 9737 PR Groningen 9351 PN Leek

Orca Lutje Paddeltje

Noorderstationsstr. 34a Asserstraat 47 Boterdiep O.Z. 17

9716 AP Groningen 9331 JB Norg 9785 AB Zuidwolde

Zebulon Palu Maru Eenhoorn

Stationsstraat 3

9974 SK Zoutkamp

St. Jansstraat 17b Schepen Toutenburgln 35 Koninginnelaan 35 De Wiek 50

9712 JM Groningen

Ster Lille Baelt

9255 JC Tietjerk 9717 BN Groningen 9285 VZ Buitenpost

Smient Beluga

Het Schrijverke Aegir Onedin II Compaan Stern Multiple Choice Dienke


Kammen F.B. van Kenwerderlaan 32 Kampen F.E. v. Van Cappenbergweg 11 Kampen M. v. Borgweersterweg 1 Kamps E.H. Gerard Doustraat 29 Kamps J. Groningerweg 8 Kamps Mej. J.M. Roderweg 12 Karels G.H. Sabastraat 53 Kate F. ten Weereweg 23 Katsman A. Drostlaan 8 Kiel P. Cremersrijge 19 Kiewiet H.H. Kalkweg 64 Klaibeda J. Frederikstraat 51 Klamer H.J. Klimop 10 Klei J.A. v.d. Nieuwe Streek 79 Klein D. Postbus 22 Kleine H. de Wilgenlaan 9 Kneepkens P.E.J.J. a/b m.s. Nova Cura Knol L.J. Valreep 20 Knol-Bruins H. Dorpsstraat 110 Knollema P.J. Eenerstraat 9 Koersen L.H. Nieuwe Weg 12 Komdeur H.A. Schoolstraat 2 Orchideestraat 16 Kornelis H. Korvér T.G. De Beukenlaan 17 Kooi B. Illigaliteitslaan 156 Oude Middelhorst 7 Kooistra H. Koopman H. Jachtlaan 10 Koopman J.H. De Ruyterstraat 17 Koops R.A. Maria Stuartlaan 5 Kramer J.M. Bottemaheerd 63 Krikke J.A. v. Swinderenstraat 25a Kroes G.S. Frieseweg 4 Krol D. Noordwolderweg 43 Krol J. Hoofdstraat 78 Kromme H.Fr. Hoofdstraat 26 Krook Marjan Spaanse Aakstraat 47 Krook-Pruis H.G. Helperoostsingel 3 Kroon G.T. Hoofdstraat 20 Kroon R. Hoofdstraat 20 Kroon R.J. Postbus 55 Kroon T.L.H. Hoofdstraat 190 Kubbenga J.H.H. Kraaienest 40

9883 RJ Oldehove

Demi

9977 RV Kloosterburen 9964 TB Wehe-Den Hoorn 9718 RE Groningen 9321 AC Peize 9321 TS Peize 9715 PL Groningen 9939 TC Tjuchem 9301 CC Roden 9781 NH Bedum 9603 TD Hoogezand 9724 KB Groningen 9301 PK Roden 9891 AC Ezinge (Gn.) 9610 AA Sappemeer 9363 CS Marum 9974 ZG Zoutkamp 9732 EE Groningen 9605 PC Kielwindeweer 9331 HA Norg 9934 RC Delfzijl 9934 CD Delfzijl 9731 GB Groningen 1512 Dworp (België) 9727 EG Groningen 9751 TK Haren 9301 KP Roden 9781 BW Bedum 3832 CP Leusden 9737 NB Groningen 9714 HB Groningen 8267 AD Kampen 9785 AP Zuidwolde 9531 AJ Borger 9977 RD Kloosterburen 9741 CV Groningen 9722 AP Groningen 9970 AA Niekerk 9970 AA Niekerk 9800 AB Zuidhorn 9601 EM Hoogezand 9733 HC Groningen

Gnoom

Kucki R. K. Kurschildgen Kuypens H.

Naviculair 9963 TC Warfhuizen D 4018 Langenfeld (B.R.D.) Henne Tij mee 9717 BT Groningen

Roodehaanserweg 9 DUsseldorferstr. 64 Koninginnelaan 14c

Lalkens E. Zuiderbolwerk 59-b Lambeek A. Talmaweg 69 Lamers C.J. Hayo Hindriksweg 18 Lameijer-Sterenberg Mevr. B. Burg. Kruisingalaan 14 Lanjouw J. Rijksstraatweg 233a Middelhorsterweg 76 Lange H.J. de Lange I. de Beatrixlaan 3

Rita Luwiet Thalassa Manuhari Oosterweeren Wijsant Dweller Nordwind

Bruun F

Weerlicht Zeehond De Harmonie Santa Lucia Red Cloud Blinker Op Roakeldais Panta Rhei Stamander This Luckt Heron Dikkop Kraggenburg Deja Apollonia Leste Stuver De Vrouwe Janna Najade Njord Scholé II Owtiona

9101 NE Dokkum 9981 CX Uithuizen 9765 GG Paterswolde

Helle The Eagle Zwalker

9801 BH Zuidhorn 9752 CA Haren 9751 TH Haren 9744 CZ Groningen

Rubayat Dorade

31


Lap P. Laseur W.J.J. Lasker P. Leeman W.B. Letsch J.A. Ledeboer H. Licht F.J. Linge A. van Lind van Wijngaarden C.C. de Loots W. Loos B.M. Loos M.H. Louwes H.J. Ludwig H.H.H. Luiks R. Luit J.J. Lukkien V. Lutje Spelberg H.C.

Julianastraat 1 Hoge Herenweg 11 W.A. Scholtenweg 15a Verzetstrijderslaan 55 Maaslaan 33 BalloĂŤrweg 15 Berthold Entensweg 8 Rijksstraatweg 15

9974 RP Zoutkamp 9756 TG Glimmen 9607 PH Foxhol 9727 CB Groningen 9725 HV Groningen 9403 TN Assen 9991 CW Middelstum 9752 AA Haren

Gentsestraat 191 Ewer 3 W. Deodatuspl.soen 35 W. Deodatuspl.soen 35 Westpolder 22 Dilgtweg 30 St. Jacobsstraat 2b A.G. Bellstraat 11 Schoolstraat 9

2587 HR Scheveningen 9966 VE Zuurdijk 9301 BV Roden 9301 BV Roden 9975 WJ Vierhuizen 9751 NH Haren 8911 HT Leeuwarden 9989 AS Warffum 9974 RL Zoutkamp

Poseidon Zodiak Dolfijn

Munsterweg 19

9951 JA Winsum

Spelevaer

9978 TC Hornhuizen 9975 VV Ulrum 1852 TH Heiloo 9975 WJ Vierhuizen 8351 HB Wapserveen 9711 EA Groningen 9971 CG Ulrum 9981 CM Uithuizen 9774 TB Adorp 9981 TN Uithuizen 9989 EN Den Andel (Gn.) 9950 AB Winsum 9718 MB Groningen 9977 TC Kloosterburen 9402 XR Assen 8913 HP Leeuwarden 9462 PC Gasselte 9811 PD Enumatil

Ommelander Zwaluw

Lauwerszee Kloek Hermina 't Ros Beiaert Paul Eugene Theodorus Narwall Zwaluw "Kameleon" Ran

Maar J.H. v.d. Maldegem A. v. Mansholt G.H. Mansholt R.L.J. Mansholt S.L. Martens R.G.E.G. Meent G. v.d. Medendorp J.J. Meggelen J.G. v. Mei J.G. v.d. Meinardi E.K. Meinders J. Meijer J. Meijer J.A. Middelbos J. Minne J.J. v.d. Moesker A. Moesker J.A. Moesker-de Vries H.R. Mol B. Mol S.J. Mollema R. Molen K. v.d. Mulder H.C. Mulder R.J.M. Mijnlieff H.

Ommelanderweg 2 Menneweer 1 Termijen 118 Westpolder 8 Oosteinde 18 Winschoterkade 17a Singel 15 Leeuwstraat 1 Provincialeweg 18 Menkema's Uiterdijk 2 Oude Dijk 26 Postbus 65 Rubensstraat 25 Bokum 6 Smetanalaan 398 Vondelstraat 2 Esweg 1 Hoendiep 5 Mondsteen 2 Chrysantenlaan 1 Bornensisstrjitte 18 De Kamp 4 Jac. Wiersumstraat 11 Assumburg 8 Elzenlaan 2 Hereweg 33

9934 LW Delfzijl 9951 GS Winsum (Gn.) 9138 TB Niawier 9886 PD Saaxum 9981 JH Uithuizen 9301 VK Roden 9321 GM Peize 9831 PA Aduard

"Kim" Gulden Willem

Nansink A. Nieboer N.E. Niemeyer H.H.F. Nienhuis K. Nienhuis R. Nimwegen van F. Nijborg L. Nijdam H. Nijveen G.

De Buorren 1 Hildebrandlaan 23 Oude Schoolweg 3 Hunenborg 2 Churchillweg 6 Floresplein 7a Multatulistraat 107 Peizerweg 144 Weegschaalstraat 17

9155 AN Raard 9752 ET Haren 9756 BX Glimmen 7556 MR Hengelo 9974 PC Zoutkamp 9715 HH Groningen 9721 NH Groningen 9727 AP Groningen 9742 NB Groningen

Isis Nannic Dalga Furie Zeewolf Rowin Sandetty Henlie Lady Jeanny

Olsmeijer E.J. Oppenhuizen C.

Oostervalge 31 J.C. Kapteynlaan 20a

9989 EK Warffum 9714 CR Groningen

Sirdan Comme ca II

32

Atalante II Lastdrager Diewerke Bona Orca Fjorgen Eenje Roelfina De Gebroeders Oud Bokum Rense-Job Silveren Man

ThorshQvdi Ditta Blue Bird 't Seewijf Doordrijver


9608 TA Westerbroek 9974 RJ Zoutkamp 9781 NJ Bedum 9831 PG Aduard

Ommelander

Overbeek W.J.

Woortmansdijk 9 Sluisweg 8 't Holstek 3 Joh. Clantstraat 4 Ketwich Verschuurin 91 Terborgsteeg 15

9721 SH Groningen 9751 BN Haren

Langoest Cleone

Panman E. Panman R.D. Ploeg R.A. v.d. Poel E.J. v.d. Poelma R. Poléé H.J. Pols E. Poppema T.J. Post A. Post G. Posthumus J.O. Postma G. Postma G. Postmus P. Pot F.B. Pothof R.J. Pronk M. Purmer M.C.

Middelstumerweg 17a Akenveenweg 5 Nittersweg 7 Ereprijsstraat 4 Lijsterbeslaan 73 Groningerweg 1 Huygensstraat 20 Rijksstraatweg 51 Jaspisstraat 1 Kolflaan 22 Burg. Wiersumstr. 38 Woerdakkers 23 Churchillweg 7 Woldweg 153 Stationsstraat 5b Stationsweg 71 Singel 1 Hoofdstraat 63

9959 TC Onderdendam 9482 TM Tynaarlo 9974 ZG Zoutkamp 9404 KH Assen 9741 HP Groningen 9321 AB Peize 9636 CA Zuidbroek 9752 AC Haren 9743 JT Groningen 9251 AB Bergum 9967 RD Eenrum 9461 EB Gieten 9974 PA Zoutkamp 9606 PC Kropswolde 9974 SK Zoutkamp 9471 GL Zuidlaren 9601 BX Hoogezand 9342 TA Een

Scylla Groene Engel De Soltcamp Halaman Libelle Darde Wief

Oomkes H. Oorburg D. Oostland J. Oven A.A.W. van Oven C. v.

Rademakers A. Drakestein 34 Rademakerv. Hoorn Mevr. T. Badweg 11 Ramtour H.R. de Rochefortstr. 33 Reisiger J.H. Boterdiep w.z. 40 Reukema M.J. Noorderstraat 14 Rigtering J. Sluisweg 2 Ritter W.D. Sepp Manger Strasse 3a VIII Roepel G.N. Emmalaan 68 Roos G.A.B. de Jachtlaan 36 Roozenburg J.M. Spirealaan 13 Rozema A. Kl. Luidensstraat 5 Wilhelminalaan 20 Rozemond S.A. Rump J. Hoofdweg 158 Veenweg 8a Rust J.P. Ruytenberg C. Wadwerderweg 3 Salters P. Sangers J. Schaafsma J.S. Schaik L van Scheepstra B. Scheepstra L. Schenkel J.C.K. Schepers Mv. M.A. Scherer L.J. Schipper A. Schogt R.G. Scholte Th. Schoneveld J.

Kerkpad 3 Ericalaan 9 De Schans 42 Mr. de Muinckln 14 Oostmahorn 20 Amsterdamseweg 22 Groene Zoom 20 Snelliusstraat 37 Westersebos 22 Troelstralaan 15 Westersingel 33 Poelestraat 45 Meerkoetlaan 28

Ra Catmarin Stern Elisabeth Columbiad Panacee Dorothea De Capo Quistnix Savoir Fivre

1121 HC Landsmeer

Narwal

9166 NC Schiermonnikoog 9964 AJ Wehe-Den Hoorn 9781 EK Bedum 9971 AC Ulrum 9974 RJ Zoutkamp

Rawi

8056 Neufahrn (B.R.D.) 9752 'KV Haren 9751 BV Haren 9741 PA Groningen 9971 AN Ulrum 9752 LM Haren 9621 AP Slochteren 9728 NL Groningen 9988 ST Usquert 9884 PD Niehove (Gn.) 7906 NA Hoogeveen 9101 HR Dokkum 9843 EN Grijpskerk 9133 DT Anjum 3812 RS Amersfoort 9791 BC Ten Boer 9727 JK Groningen 7761 PG Schoonebeek 9722 JA Groningen 9831 PC Aduard 9711 PK Groningen 9765 TD Paterswolde

Lotus

A Vrouwe Mechteld Famalyn Keyzerling Scheba Tadornini Everaid Julia Si ddharta Sparks De Viking Marike De Einder Witte Juffer De Eenhoorn Baracuda Slof De Kleine Prins

33


Schraffordt Koops H. Schreuder H. Schuit S.A. Schuiten E. Schultinge L. Schutter Ant. de Schuurmans F. Sellmeyer G.A. Siegers H. Siertsema L.H. Silvester J.Th. Slangenberg R.U. Slotegraaf F.B. Smeets J. Smid L. Smit D. Smit H. Smit R.H. Smit S. Smit T. Smit Waalke Snakenborg H. Snelting G.J.L. Snieder T. Sol J.N.G.H. Spanninga L. Sparenberg J.A. Sprik W. Steendam L. Steinebach A.J. Stempher A.W.J. Streppel Sterkenburg J. Sterkenburg K. Sterringa G.J. Steunenberg F.H. Struik K.H. Stuursma J.P. Struyk J. Sulzberg H. Sijtsma W.

Dilgtweg 18 Baron v. Asbeckw. 19 Verl. Hereweg 31 Landstraat 5 Hazenlaan 5 De Lijnbaan 42 Stelmakerij 9 Esakkers 5 Winschoterkade 18 Floresplein 9a Bremstraat 24 Schepperijlaan 52 Delfland 11 Hoornsediep 158 Nieuwe Schoolweg 2a W.J. Dethmersweg 4 Sweelincklaan 29 Parklaan 10 Churchillweg 46 Verbindingsweg 2 Verbindingsweg 2 Damsterweg 51 Jac. v. Offwegenln 23 Vlinderbalg 4 Maarhuizen 10 Julianastraat 18 Meerkoetlaan 7 Uranusstraat 9 Bonenakker 15 P.J. Troelstralaan 34 Hyacinthstraat 51 Hooilandseweg 69 Elensterweg 9 Julianastraat 34 Leensterweg 37 Tolhekslaan 44 Kochstraat 96 Buitendijkswei 8 Eemskanaal N.Z. 53a Am Fehnkanal 3 Dirk Boutsstraat 69c

De drie 9751 NG Haren gebroeders 9963 PA Warfhuizen 9721 AD Groningen Xaverius II 9714 GP Groningen Linro 9108 MZ Broeksterwoude (Fr.) 9971 AM Ulrum Stormpie 9932 GJ DelfzijI Heiltje 9481 CG Vries (Dr.) Bever 9711 EA Groningen Simonszand 9715 HH Groningen Neeltje 9421 RW Bovensmilde Silvestris Rosa II 9951 BL Winsum 9405 NJ Assen Mobidik 9725 HP Groningen Joffer Anje 9756 BB Glimmen StOrtenbeker 9994 PC Toornwerd Aaltje 9722 JT Groningen Flamingo 9601 AN Hoogezand Den Banjaard 9974 PC Zoutkamp 9974 PG Zoutkamp Rob 9974 PG Zoutkamp Lauwerszee 9911 TB Oosterwijtwerd Dandelion 2282 HN Rijswijk (Zh.) Jonas 9976 VL Lauwersoog 9951 TB Winsum (Gn.) Aafke Janna 9974 RR Zoutkamp Marcari 9765 TC Paterswolde 9742 JR Groningen Bluemaster 9932 JC Delfzip Lady Jane 3818 KT Amersfoort Jonathan 9713 HB Groningen The Rose of Tudor 9983 PB Roodeschool 9971 BA Ulrum 9974 RR Zoutkamp 9971 EB Ulrum 9242 NV Frieschepalen De Hendriks 9728 KG Groningen Aries Libra 9132 LN Engwierum Maitresse 9934 RE Delfzip Martine Norden (B.R.D.) Suhei 8932 CR Leeuwarden Aldgilles

Tappel H. Timmer L.H. Torringa H. Torringa R. Toxopeus H. Toxopeus J. Toxopeus J.A. Toxopeus J.M. Toxopeus J. Trass JOrg Trenning H. Tulner H.R. Tijpens J.

Dr. Philipsweg 4 Kamplaan 14 Schouwen 4 Kruisstraat 16 De Schans 34 Reitdiepskade 14 De Schans 38 Merellaan 141 Beatrixweg 3 Maiwegstrasse 15 Oosterstraat 14 Hereweg 39 Ereprijs 77

9403 AE Assen 9722 SH Groningen 9963 TB Warfhuizen 9953 PL Baflo 9974 PL Zoutkamp 9974 PJ Zoutkamp 9974 PL Zoutkamp 3145 EE Maassluis 9901 BZ Appingedam D 463 Bochum (B.R.D.) 9771 AS Sauwerd 9831 PA Aduard 8935 JD Leeuwarden

34

Mr. Prout Lavica Dikdoun Dwarsgat De Eersteling Brakzand 't S茅wiff Us Lytje P贸le Obelix II Kanoet Ishtar Yellow Bird


Ubels J.R.

Meerkoetlaan 9

Varwijk K.

v. Echtenskanaal N.Z. 127 Nassaustraat 105 Naarderveste 4 Groningerstraat 15 Panserweg 3 Willem de Zwijgerstr. 1 Gelinge 6 Sophiastraat 7 Kortlandseweg 7 0. van Ewsumlaan 7 Hoofdstraat 77 Gort v.d. Lindenstr. 19 Eemskanaal Z.Z. 62 Tureluur 1 Wilhelminastraat 3 Verl. Hereweg 165 Baambrugse Zuwe 180 Vechtstraat 39 Hoofdkade 27 Semmelweisstraat 19 Sav. Lohmanstraat 1 Postbus 619 Wedmanstraat 24 Groenendaal 38 Buitensingel 170 Julianastraat 39 Grote Belt 14 Essenlaan 13 Van Echtenskanaal N.Z. 164 Cleveringastraat 18 Delleweg 13 De Zwaan 1

Veenstra F.J. Venema C. Venema E.W. Visser E. Visser H. Visser J.H. Visser T. Visser Tom Vlieg P. Vries C.F. Vries E. de Vries F.R. de Vries G.H. de Vries G.Y.A. de Vries H. de Vries J. de Vries K. de Vries W. de Vrijma H. Vijver M. Veenstra N. Veeneman J. Veer R.E. ter Veenwijk J. Veenwijk W. Vegter Jac. Vegter K. Veldman K. Veldstra M.O. Velterop H. Vogelzang W. Wagena J.G. Wagter F. Wagteveld A.R. Wams H.N. Wassenaar J. Watersportbedr. Lauwerszee B.V. Weber F.J. Weerden G.J. v. Wegman H.B. Wernsen J. Westenbrink G.J. Westerdijk R.W. Westerhoff J. Westra G. Westra P. Wetzinga G. Wiardi W.M. Wiegersma P.H. Wierda A. Wierda C.H.

9765 TD Paterswolde

Janine

7891 AG Klazienaveen 9675 EN Winschoten 3432 RG Nieuwegein 9471 AP Zuidlaren 9974 SL Zoutkamp 9953 PM Baflo 9471 JL Zuidlaren 9724 AT Groningen 9321 GA Peize 9991 HE Middelstum 9968 AB Pieterburen 9801 KN Zuidhorn 9936 AP Farrnsum 9843 GJ Grijpskerk 9611 JS Sappemeer 9721 AN Groningen 3645 AL Vinkeveen 9725 CT Groningen 9503 HB Stadskanaal 9728 NA Groningen 9801 KE Zuidhorn 9700 AP Groningen 9791 BK Ten Boer 9722 CS Groningen 9883 SM Oldehove 9974 RP Zoutkamp 9933 GG Delfzijl 9722 SK Groningen

Swankebast Sneeuwgans Veenjol Witte Raaf

Jan na Wierd Mercator Vrouwe Margarete

7891 AJ Klazienaveen 9964 BB Wehe-Den Hoorn 9991 CG Middelstum 9781 JX Bedum

Nixe Neeltje Kobus FindOla "Pourquoi"

Triton 7 Wagenaarlaan 41 De Kluft 11 Nollensteeg 2 Postbus 451

9602 EH Hoogezand 3741 GE Baarn 9909 CA Spijk 9785 AX Zuidwolde (Gn.) 7800 AL Emmen

Aeolus Flevo 4 Woelwater m.s. Bolhoes

Reitdiepskade 22 W.H. Timersmastr. 3 Postbus 1616 Poortstraat 16 de Ranitzstraat 12a Klimop 14 Vliedorpsterweg 6 Rijksweg 4 E.S. v. Burmaniastr. 14 Julianastraat 21 Van der Waalspad 17 Meerweg 40 Langestraat 15 Asserstraat 135 Postbus 3

9974 PJ Zoutkamp 9964 AZ Wehe-Den Hoorn 9701 BP Groningen 9671 EB Winschoten 9721 GH Groningen 9301 PK Roden 9973 TA Houwerzijl 9731 AA Groningen 9101 AL Dokkum 9974 RP Zoutkamp 9406 CJ Assen 9606 PP Kropswolde 9804 PE Noordhorn 9336 TA Huis ter Heide 9965 ZG Leens

Anna Maria Barka Robbengat Shanty C'est La Vie Porpoise Tureluur Libra 't Kotterke Tjeerd Otto Zwalker Dobber Bossa Nova Rizzel Dizzel Fynx

Viking Flying Lizard Bruun - F II Antares Dracon Almeri Hilda Alligator Pamaki

35


Wieringa J.A.J. Wiersema P.S. Wiersma H. Wiersma P.F. Wiertsema J.P. Wildeveld J. Wingerden C. van Winter J. Witkamp R. Wortelboer G.R.H. Wolters E. Wolters K. Wolters W. Wolthuis J. Wolthuis J. Woude v.d. A., M.D.

Verzetstrijder 8 Bartelaar 7 Verzetstrijderslaan 27 De Renne 64 Molenweg 114 Grote Hadderstraat 11 Rijksstraatweg 308 Schapenweg 19 Churchillweg 27 Dorpsweg 38 M.D. Teenstraweg 6 De Schans 1 Florakade 324 Stationsstraat 9 Reitdiepskade 3 "Molly's Wood" Derry Demesne

9102 DN Dokkum 9468 CJ Annen (Dr.) 9727 CA Groningen 9502 RE Stadskanaal 9365 PH Niebert 9982 AR Uithuizermeeden 9752 CM Haren 9971 AN Ulrum 9974 PA Zoutkamp 9755 PE Onnen 9956 TC Den Andel 9974 PK Zoutkamp 9713 ZK Groningen 9988 RP Usquert 9718 BP Groningen

Skirnir III Oostermoer Notos Alibi Katje Leonarda Boekanier Marjet II Dextex Dai Gracia Our Pride Vr. Hillegonda

Woude G.H. v.d. Woude W.M. v.d. Woudstra F. Wubs H.K. Wijbenga H. Wijbenga H.P. Wijkstra A. Wijkstra A.

Zuiderpark 8 Fivelweg 23 Gorechtkade 135a Utrechtselaan 60 Dorpsstraat 1 Euterpestraat 26 Lindsterlaan 16 Onnerweg 84

Ballina near Killaloe c/o Tipperary Ireland 9724 AE Groningen 9987 SH Zijldijk 9713 BN Groningen 9501 PV Stadskanaal 9974 PN Zoutkamp 8915 BB Leeuwarden 9363 EB Marum 9751 VG Haren

IJpes A.J.

Salverderweg 27

8801 AZ Franeker

Ipharra

Zaagman W.H. Zanten J. van Zeldenrust M. Zeldenrust P. Zeinstra W. Zwart A. Zijl W.T. Zijlstra P. Zijpp Tj. v.d.

Ten Oeverlaan 43 Zeskampen 4 Englumstraat 27 J.C. van Markenstr. 30 Ambonstraat 1b Dorpsstraat 3 Postbus 11 J.P. Beukemastraat 19 Stationsweg 15

9744 GE Groningen 9482 RR Tynaarlo 9883 PD Oldehove (Gn.) 9403 AS Assen 9715 HA Groningen 9974 PN Zoutkamp 9780 AA Bedum 9965 RJ Leens 9751 CA Haren

Ecl ipse Hendrika

36

Dormelie Restless Tournesol Zeearend Nauplius Fleur Zee-eend

Seefugel Amphitrite Omega Us Wille


JEUGDLEDEN IN 1981. Jorien Hummelen Nynke Bel Jan Jaap Bel Klaas Beukema Jan Harm Beukema Geert Mollema Peter Mollema Willem de Jong Lyetta de Jong Diederik Wierenga Steven Luitjens Berber Goedhart Hanneke Meyzink Aleid Mansholt Frank Vissering Sito Vissering Ernst Jan Lusink Erwin v. Nimwegen Onno Nienhuis Lidy Nienhuis Birgit Bernstein Carlo Hukema Esther Moesker Tom Moesker Gjalt Roorda Albert Brust Alex Sloot Folkert Loonstra Chris Groeneveld Miranda Nienhuis Renze Zijlstra Riske Knol Joske Knol Anjo Jager Kris Spelberg Judit Spelberg Marjam Rienks Edwart Wynoldy DaniĂŤls Enrico Schuur Eizo Schuur Tamme Bolt Silvia de Vries Marche! Haaksma Carina Haaksma

Wehe-Den Hoorn Groningen Groningen Vierhuizen Vierhuizen Zoutkamp Zoutkamp Norg Norg Houwerzijl Eenrum Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Groningen Zoutkamp Zoutkamp Ulrum Hoogkerk Gasselte Gasselte Zoutkamp Hoogkerk Zoutkamp Zoutkamp Zuurdijk Zoutkamp Assen Groningen Groningen Zoutkamp Winsum Winsum Zoutkamp Winsum Wi nsum Winsum Zoutkamp Zoutkamp Zoutkamp Zoutkamp

37


JEUGDZEILEN 1981 Het zeilles-seizoen kenmerkte zich door nogal afwisselende weersomstandigheden, van windstil tot ruw. Opvallend was het grote aantal leerlingen waarmee de instrukteurs op de eerste lessen werden verrast. Het noodzaakte tot aankoop van nog een Optimist en tevens een bijboot. Gelukkig waren enkele sportieve leden van de vereniging bereid om de instrukteursploeg aan te vullen en zodoende konden de lessen toch op aanvaardbare wijze worden uitgevoerd. Heel jammer moeten twee man uit deze ploeg ons weer verlaten, zodat we weer uitzien naar 2 nieuwe kandidaten. WIE MELDT ZICH? Op zaterdagmiddag 26 september had de onderlinge eindwedstrijd plaats. Ondanks de toch wel harde wind kon de wedstrijd achteraf geslaagd worden genoemd, al waren er van de aanvankelijk aangemelde 45 jongens en meisjes maar 25 op deze dag aanwezig. Lydia zal deze dag niet gauw vergeten. Ze ging, voor de wedstrijd aanving, al over de kop doordat haar zwemvest achter de schoot van de giek bleef haken. De uitslag was: 6 t/m 8 jaar 1. Alex Sloot 2. Rinske Knol 3. Eelco W. Daniëls

9 t/m 10 jaar 1. Diderik Wieringa 2. Renze Zijlstra 3. Sijto Vissering

11 t/m 12 jaar 1. Carlo Hukema 2. Erwin v. Nimwegen 3. Anjo Jager

Na afloop hadden vele ouders nog een wedstrijd, waaraan één deelnemer onder grote hilariteit van de jeugd, volledig kapseisde. Alles overziende hebben we de indruk dat een aantal leerlingen nog niet volledig met alle details van het zeilen op de hoogte zijn. We hopen ze in 1982 weer te zien naast een aantal nieuwe jongelui op 1 mei 1982. Het lesgeld bedraagt f 35,— voor het hele seizoen. Het zeilonderricht aan jongens en meisjes — ook van niet leden — van 6 t/m 12 jaar wordt al vanaf 1977 in Zoutkamp gegeven in de jachthaven Hunzegat. Aanwezig zijn 6 boten van het type Optimist plus instruktieboot. Er wordt op zaterdagmorgen gezeild, elke groep telkens één uur. Gelukkig hebben vele ouders, ook al varen ze zelf soms niet, het nut ingezien van deze gezonde en karaktervormende sport. Het ligt in de bedoeling om voortaan méer de nadruk te leggen op de zeilinstruktie. Er hebben zich inmiddels reeds weer 9 leerlingen aangemeld. De definitieve inschrijving en eerste les in 1982 zijn gepland op 1 mei om 10.00 uur in de jachthaven Hunzegat te Zoutkamp. Inmiddels kunnen de jongelui zich nu al aanmelden bij de heer J. Huisman, Lauwersstraat 3, 9974 RG Zoutkamp, tel. 05956-1862.

B.

38


JUBILEUM 23 MEI 1981 vijftien jaar van zessen klaar vlot besluit vlag moet uit feestcommissie vraagt permissie vergunning tent en haringvent muziekorkest lukt op 't lest drinken-eten niets vergeten `de dag is daar voor elkaar zeilwedstrijd mooi op tijd liep als smeer elk jaar weer

's avonds bal dat heugen zal dansorkest opperbest cabaret was wat pet toch plezier op de pier tweede dag veel gelach optimisten voor ze 't wisten op de kop in 't koude sop dank aan allen goed bevallen op nu naar de 20 jaar

Helaas kon het Admiraalzeilen op 24 mei geen doorgang vinden. Omdat het voor 1982 weer op het programma staat, hopen we dat de weersomstandigheden ons deze keer gunstig gezind zijn. Hier volgt een stukje historie: ADMIRAALZEILEN

Deze vorm van convooi-zeilen stamt uit de 15e eeuw als beveiligingsmaatregel. Hierbij moesten koopvaardijschepen, tot grotere wederzijdse bescherming tegen vijandelijke aanvallen, bijeen blijven onder geleide van een admiraal. De vloot zeilde dikwijls zo dicht bij elkaar dat men elkaar kon aanroepen om, zo nodig, in actie te komen. De Vice-Admiraal voorop, de Admiraal in het midden en de Schout-bij-nacht in de achterhoede, terwijl deze laatste de afgedwaalde schepen in de gaten hield en 's nachts op de lichtvoering lette. Ziedaar het verband tussen de funktie en naam van de Schout-bij-nacht. In de 17e eeuw ging men met "speeljachten" allerlei zeilmanoeuvres op het IJ uitvoeren z.g. "in admiraal zeilen". Ook tegenwoordig wordt bij zeilsport-evenementen het admiraalzeilen nog veel beoefend b.v. om onder leiding van de voor deze gelegenheid aangewezen admiraal met de gehele vloot langs een hoge gast te paraderen.

FOTO'S Alle foto's in dit jaarboek zijn welwillend afgestaan door ons medelid Jan Heuff. Mede als opluistering van ons 10e jaarboek zijn we hem hiervoor zeer dankbaar. Hiernaast de zeilwedstrijd "der Optimisten" mei 1981.

39


40


41


— "Me.- —

•••■

——

Voor verzekering van

pleziervaartuigen

op moderne polisvoorwaarden en met uitgebreide en solide dekking naar: ONDERLINGE VERZEKERINGS-MIJ.

"O.W.D. DOKKUM" KANTOOR DOKKUM, STATIONSWEG 12, TEL. 05190. 4545 BERGUM, G.W. NAViSLAAN 6, TEL. 05116 - 3515 DRACHTEN, ZUIDKADE 37, TEL. 05120 - 16050 DAMWOUDE, HOOFDWEG 51, TEL. 05111 - 2515 Inlichtingen worden U verder gaarne vrijblijvend verstrekt door de heer

S.J. MOL — BORNENSISSTRAAT 18 — NIAWIER — TEL. 05192 - 1306

Leden Watersportvereniging genieten een extra korting van 20%.

C.D.M. overkoepelende organisatie van de Onderlingen: O.W.D. te Dokkum, Dantumadeel te Damwoude, Elkanders Belang te Bergum en Drachten

42


VOORJAARSWEDSTRIJD OP 23 MEI 1981 Een met goed weer gezeilde, goed verlopen wedstrijd waarin van de 72 inschrijvers er 63 schepen van start gingen. Een record aantal op deze jubileumdag. Toch denken we dat vooral de prijsuitreiking, die ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de vereniging in een feesttent plaatsvond, het langst in de herinnering zal blijven. Deze keer geen bekers, maar worst als prijs. Tot in de kleine uurtjes werd gedanst en nagepraat. De volgende voorjaarswedstrijd zal er weer gedanst kunnen worden. Uitslag: Platbodems

Multihulls

le prijs Weerlicht Knol 2e prijs Leugenbank Groenendaal

le prijs Quest 2e prijs Duo

N.K.K.

Vrije klasse

le prijs Fjorgyn 2e prijs Calypso 3e prijs Linro 4e prijs Lavica 5e prijs Leda

Meinardi Bous Schuiten Timmer Brand

le prijs Antje Sietske 2e prijs Aligator 3e prijs Hanac Pacha 4e prijs SlOf 5e prijs Pepper

Appelboom Du Bols Boonstra Wetzinga Pols Schogt Grouve

NAJAARSWEDSTRIJD, 5 SEPTEMBER Uit deze wedstrijd hebben we veel kunnen Ieren, want het zat deze keer wel erg tegen. Doordat de wind geheel wegviel moest tot inkorting van de baan worden besloten. Een op dat moment meest gunstige finishplaats werd aangewezen en een tijdslimiet ingesteld. Uitzonderlijke situaties dwingen nu eenmaal tot ingrijpen. Een bijkomend noodzakelijk gevolg was in dit geval dat een aantal schepen de wedstrijd niet uit konden zeilen. In de toekomst zal worden getracht de kans daar op zo klein mogelijk te maken. Uitslag: Platbodems

Multihulls

le prijs Vr. Geertrui Essink Knol 2e prijs Weerlicht 3e prijs Koggeschip Brons

le prijs Quest

N.K.K.

Vrije klasse

le prijs Orc 2e prijs Fjorgen 3e prijs Calypso 4e prijs Beatrix 5e prijs Swankebast

v. Helden Meinardi Bous v. Duyn Varwijk

le prijs Compaan 2e prijs Zeeton 3e prijs Pepper

Appelboom

Huisman Hofman Grouve

Hierdoor kwam de Pepper in het bezit van de wisselbeker voor het totaal van de voor- en najaarsrace.

43


Voorjaarsrace 1981 Foto: Jan Heuff

44


ZEILWEDSTRIJD LAUWERSOOG - BORKUM Voor het eerst werd deze route als wedstrijd gezeild. Hier hadden 38 schepen voor ingeschreven, waarvan er ruim 30 van start gingen. Het weer was ons ook deze keer goed gezind. Op Borkum werd de finish verzorgd door Geert Moesker, samen met een Borkummer watersportvriend. (Inmiddels is Geert overleden, wij missen in hem een goede vriend en een harde werker in de watersport). Voor deze keer bestond de prijs uit een boek, uit te kiezen uit een groot assortiment. Uitslag: Vrije klasse

N.K.K.

le prijs Leda 2e prijs Calypso 3e prijs Fjorgyn 4e prijs Swankebast

Brand Bous Meinardi Varwijk

le prijs Stormpie 2e prijs Zeewolf 3e prijs Antje Sietske 4e prijs Aligator 5e prijs Silva

de Schutter Nienhuis Boonstra Wetzinga Bos

Multihulls

le prijs Mr. Prout

Tappel

BORKUM - LAUWERSOOG Dit was een wedstrijd waar de wind ons het eerste deel behoorlijk in de steek liet, waardoor ook de tegenstroom zijn invloed kon laten gelden. Hier waren maar 12 schepen welke de wedstrijd uitzeilden, terwijl een 6-tal niet startte. Uitslag: N.K.K.

le prijs Fjorgyn 2e prijs Siddharta

Meinardi Sangers

Vrije klasse

le prijs SlOf

Schogt

Multihulls

le prijs Quest

Appelboom

45


"Schat staat de Bokma zeevast"

Foto: Jan Heuff

46


DATEMA - DELFZIJL b.v. Oude Schans 11 - Deifzijl - tel. 05960-13810

Nautische Instrumenten Zeekaarten en Boeken

Instrumentmakerij Communicatie apparatuur

NAUTISCHE UNIE b.v. Seendweg 16 - Farmsum - tel. 05960-14404

Keuringsstation van Reddingvlotten en Brandblusapparatuur

Vertegenwoordiger voor

LAUWERSOOG.

de heer T. Snieder - Vlinderbalg 4 - tel. 05193-407

Zee- en Wadkaarten uit voorraad leverbaar

Jachtwerf duBOIS-TEMPLE Duinkerkenstraat 18 Broningen tel. 050 -130582 Onze aktiviteiten zijn: ontwerpen, adviezen, keuringen, bemiddeling van aan en verkoop, afleveringen, winterberging tot 20 ton en 3,5 diep reparaties nieuwbouw, verbouw van alle soorten motor en zeiljachten, specialisten in hout en polyester, bouwers van de Trinity bijboten, levering van Lucas sails, masten, motoren en beslag. Korting voor leden van W.S.V. "Lauwerszee".

47


DOKKUM 1981 De vaartocht naar Dokkum, als symbolische afsluiting van het seizoen, werd op 26 september voor de zesde keer gehouden. De deelname was goed, 10 schepen met een bemanning van 34! De start was om 08.45 uur bij redelijk goed weer. Behoudens enige kleinigheden is de tocht vice-versa voorspoedig verlopen. Hoewel Dokkum vrij veel door onze leden wordt aangedaan is het toch altijd weer een genoegen er als groep even te vertoeven. Dat bleek ook nu, toen men elkaar weer ontmoette in de "Koffiepot". Daarna werd een bezoek gebracht aan het nieuwe bowlingcentrum, even buiten Dokkum aan het water gelegen, dus ook voor varensgasten gemakkelijk te bereiken. Er werd verwoed gespeeld, waarna de prijzen werden uitgereikt. We kunnen vaststellen dat deze tocht-met-attracties, die weer georganiseerd was door de toercommissie, dank zij de prettige stemming weer goed is verlopen.

DE FONDUE-AVOND Het was weer, als vanouds, een prettig onderonsje. Al vanaf half acht kwamen de "gasten" het Clubschip binnen, de Dokkumvaarders en de "thuisvaarders" in totaal 54. Toen om ruim acht uur de fondue-vorken de pan in gingen was het voor de deelnemers én de "kwartiermaaksters" een genoegen, dat alles toch weer keurig op tijd tot in de puntjes was geregeld. De avond werd verder met accordeonmuziek en gezang nog enkele uren gezellig voortgezet. We konden er weer enkele nieuwe leden van onze vaar-familie begroeten. Toch misten we deze keer enkelen van de oudere garde. Op deze laatste categorie, en eigenlijk geldt dat voor alle leden, willen we toch graag een beroep doen om de band met het clubschip niet te verwaarlozen. Een regelmatig bezoekje aan ons centrum, evenals aan onze andere bijeenkomsten kan een prettige steun zijn voor diegenen die met één of andere functie zijn belast. Graag tot ziens dus in seizoen '82.

SCHEEPSJOAGERSPROAT Roulf en zien kammeroad Hinnerk mozzen op 'n mOrn mit heur baaidnt "aan de liene". Eerst mos d'r zorgt worn veur 'n nattn-dreugje. Ze haarn elk nog vieventwindeg stuver en brochten 't dus tot 'n rieksdoalder. Hinnerk wer d'r op oetstuurd om 't neudege ien te sloagn. Hai kwam weerom mit twei kaan jenever en veur 'n dubbeltje stoet. "Begroot die dat nait jong?" vroug Roulf, "zoveul stoet".

48 -


LAUWERSMEERJOURNAAL Voor wat betreft de voorzieningen t.b.v. de watersport in het Lauwersmeergebied, zijn er door de Dienst Lauwerszeewerken weer enige nuttige werken uitgevoerd. Zo is in het Dokkumerdiep, ter hoogte van Ezumakeeg, een eiland opgespoten(zie 1). De naam van het eiland is "Senneroog" en de uitvoering ziet er als volgt uit: Achter het opgespoten eiland, aan de westzijde, is een doorbaggering gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van een oude vloedschaar. De diepte in deze nieuwe geul is 2.75 mtr.-N.A.P., (bij normale waterstand staat er dus ± 1.85 mtr. water) en de bodembreedte is ± 30 mtr. De nieuwe vaargeul wordt ook bebakend en het eiland "Senneroog" kan dus aan beide zijden gepasseerd worden, want het bestaande vaarwater (Dokkumerdiep) blijft ook normaal bebakend. Er is een klein haventje (aanlegkade) gemaakt, bestaande uit 2 x 50 mtr. houten damwand, kompleet met meerpaaltjes. Het baggerspecie is aan de zuidkant van het eiland opgespoten achter een dam van stortsteen. Naast de natuurlijke begroeiing zal de Rijksdienst ljsselmeerpolders verdere aanplantingen verzorgen. Het eiland is speciaal aangelegd om de recreatieve druk van het natuurgebied Ezumakeeg te vermijden. Om deze redenen is ook de aanlegsteiger (zie 2), welke tegen het Ezumakeeg aangebouwd was, afgebroken. Verder bestaan er bij de Dienst vergevorderde plannen om nog een eilandje op te spuiten naar het voorbeeld van "Senneroog". De plaats van het op te spuiten eiland is gelegen tussen het Zoutkamperril en de doorgraving van de zuidelijke Ballastplaat (zie 3). Dit eiland is naast z'n recreatieve functie bedoeld als markering, t.b.v. de vaart vanaf het Zoutk.ril, naar de doorgraving in de zuidelijke Ballastplaat. Veel pleziervaartuigen lopen aan de grond op de rug welke gedeeltelijk voor de doorgraving ligt. Deze rug is een uitloper van de zuidwal van de Vlinderbald. De bedoeling is dat er aan de oostzijde van het eiland aanlegplaatsen gemaakt worden. Dan is de Dienst van plan iets te gaan •doen om de verzanding van de "Raskes" tegen te gaan (zie 4). Men wil daartoe een strekdam aanleggen aan de noordzijde van de Raskes. Dan staat verder op het programma als uit te voeren werk, het verbreden van de scheepvaartgeul tegenover de sluis van Lauwersoog (zie 5). De verbreding vindt plaats ongeveer op de splitsing van vaarwater Oostmahorn en Nieuwe Robbengat. Naast deze werken bestaan er plannen om werkzaamheden uit te voeren t.b.v. de oeverbescherming, op diverse plaatsen in het Lauwersmeergebied, o.a. aan de dam liggende tussen de jachthaven Hunzegat te Zoutkamp en de toegangsgeul naar de Hunsingosluis (zie 6). Voorts is er nog een plan, maar dit is nog in een stadium van voorbereiding, om tegenover Oostmahorn een nieuw eilandje op te spuiten. Dit eilandje wordt gesitueerd op de Schoenerbult, tussen het Vaarwater van Oostmahorn en het vaarwater Achter de Zwarten (zie 7). Zo wordt er toch steeds gewerkt om het Lauwersmeergebied aantrekkelijker te maken voor de pleziervaart. Ook de bebakening wordt in het voorjaar weer geheel aangepast. Veel plezierige vaaruren in het nieuwe seizoen wens ik u toe in het mooie Laf> wersmeergebied. E.A.

49


51

afd. LAUWERSZEE


ZOUTWATERTOCHT LAUWERSOOG-SCHIERMONNIKOOG 1981 De opzet was, om met een aantal schepen vanaf de haven van samenkomst, Lauwersoog, via het wad naar Borkum te varen. Voor een dergelijke reis met zoveel deelnemers, er hadden zich 22 deelnemers opgegeven, is mooi weer met weinig wind, een eerste vereiste. Vooral over de oversteek van de Eems vanaf het Ra naar de haven van Borkum, moet niet licht gedacht worden. Voor motorschepen en een bemanning die over betrekkelijk weinig waddenervaring beschikken, is het bij afgaand tij, en winden uit westelijke richtingen, een moeilijk stuk water. Om die redenen werd het weerbericht op woensdagavond de 27e mei bijzonder kritisch bekeken. De meteo van Leeuwarden, evenals het K.N.M.I. voorspelden voor dĂŠ donderdag een toenemende wind uit westelijke tot noordwestelijke richtingen. Aangezien wij met de groep schepen in de namiddag de oversteek over de Eems moesten maken met een beginnende eb, achtte de zoutwatercommissie het niet verantwoord om de reis naar Borkum doorgang te doen vinden. Schiermonnikoog, het alternatief, zou gezien de weersvoorspelling nog wel gaan. Op donderdag (Hemelvaartsdag) schutten we naar buiten en meerden met de deelnemende schepen, er waren inmiddels 12 schepen overgebleven, verspreid in de visserijhaven. Het weer verslechterde op die dag snel zodat we besloten om zelfs het uitstapje naar Engelsmanplaat niet door te laten gaan. De afspraak was om de weerstoestand rond 3 uur nogmaals te bekijken, en dan, indien verantwoord, Schiermonnikoog als einddoel te kiezen. Om 3 uur briesig en buiig weer, maar we gingen toch op reis en voeren we gezamenlijk naar Schiermonnikoog. Rond 4 uur arriveerden we in de jachthaven, Teun de Jong was geĂŻnformeerd en verliep alles tot ieders genoegen. Zo brachten we met elkaar een paar gezellige dagen door op het mooie eiland. Het weer knapte vrijdag wel wat op al bleef er wel bries doorstaan. Ieder vermaakte zich op zijn eigen wijze. Op zaterdag gingen de meeste deelnemers weer vertrekken en gingen sommigen op eigen initiatief nog een kort waddenreisje maken. Zo zat deze reis (reisje) er ook weer op en konden we terugzien op een paar mooie dagen op Schiermonnikoog.

52


CLUBSCHIP De aktiviteiten van 1981 werden geopend met ons oliebollenfestijn van de nieuwjaarsvisite. Oliebollen genoeg, zelfs meer dan vorig jaar. Het was me het jaar wel, het 15-jarig jubileum van onze vereniging. Ons Clubschip wordt steeds intensiever gebruikt, onder andere voor vergaderingen van het bestuur en haar commissies en de voorjaarsvergadering. In maart vond er een nieuw gebeuren plaats, namelijk een veiling van diverse scheepsartikelen. Daarnaast was er een wandeltocht in het Lauwersmeergebied georganiseerd. Na het wandelen kon men zich tegoed doen aan zelfgemaakte erwtesoep met worst en spek. Het volgende en grootste evenement was het 15-jarig jubileumfeest van de vereniging. Een grote feesttent stond op het haventerrein. Overdag de voorjaarswedstrijd en allerlei aktiviteiten in de haven en 's avonds in de tent de prijsuitreiking met daarbij cabaret en tot slot een goed dansorkest. Dat de nadorst groot was, bleek de volgende dag wel, want dat noopte ons tot het zetten van wel 24 potten koffie. Het Clubschip gondsde de hele dag van de aktiviteiten, onder andere de wedstrijd met de Optimisten. Af en toe grote hilariteit. Dat het een hele drukte was konden de dienstdoende families wel merken. In verband met de vakantiespreiding was het een lang seizoen. Van 4 juli t/m 30 augustus was het Clubschip alle dagen open. Om dat weer voor elkaar te krijgen, was een hele klus. Wij mogen de families, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld, om zowel een weekend of een hele week dienst te doen, wel zeer dankbaar zijn. De diensten zijn het afgelopen jaar zeer goed geregeld. Hopelijk kunnen we voor het komend seizoen weer een beroep op deze en andere enthousiaste families doen. Hebben wij u om de één of andere reden hiervoor nog niet benaderd en wilt u wel eens een weekend of een week dienst doen, dan kunt u met één van ons beiden kontakt opnemen. Het afgelopen jaar is het Clubschip weer goed bezocht. Door motorpech hebben we aan Zweedse families beste klandizie gehad. Het leuke is ook, dat van de passanten men jaarlijks weer dezelfde mensen ontmoet. Allemaal leuke dingen, alleen heeft één van onze clubschipcommissieleden hier minder prettige herinneringen aan overgehouden. Bij het bevoorraden van uw Clubschip werd zijn auto totalloss gereden op het terrein van de groothandel. Met als gevolg, dat er na veel touwtrekken met de verzekeringen nog geen uitspraak is over schadevergoeding, en de auto nog steeds aan de kant staat. Na dit stukje mineur willen wij ook nog even prettige dingen aankaarten. De tocht naar Dokkum, met bowlen en aansluitend daarop onze fondue-avond, was weer erg gezellig. Onze accordeonist was ook weer van de partij en er werd weer luid gezongen. Al met al een avond met erg lekker vlees, daarbij de feestelijk gedekte tafels en onze mooie bloemversieringen aan de wand. Dat was de afsluiting van ons vaarseizoen 1981. Daarna hadden we op 6 november onze najaarsvergadering ook op het Clubschip, alleen is deze slecht bezocht. Zoals U weet is het Clubschip na nieuwjaar weer elke eerste zondag van de maand open. We hopen u dan weer graag te ontvangen. Tenslotte wensen wij u een goed vaarseizoen in 1982 en tot ziens op het Clubschip. M. Geling-Schmidt H. Krook-Pruis 53


SINGLE SIDE BAND Twee begrippen die regelmatig worden gebruikt bij zend- ontvangstinstallaties, of radiotelefoons zijn dubbelzijband en enkelband. Om tot enig begrip te komen wat hiermee wordt bedoeld, is het noodzakelijk een klein stukje techniek in te voegen. Bij een gesproken uitzending op een bepaalde frequentie, bijvoorbeel 2182 KHZ, worden een aantal frequenties opgewekt in de zogeheten onderzijband en de bovenzijband naast de draaggolffrequentie van 2182 kHz. Deze zijbandfrequenties zijn noodzakelijk om spraak te kunnen overbrengen. Om de bandbreedte van de zender beperkt te houden zullen uit de spraakfrequenties, die lopen van 50 tot 15000 Hz. slechts de frequenties van 300 tot 2700 Hz. doorgelaten worden. Dit betekent dat de onderzijband loopt van 2179,3 kHz tot 2182 kHz en de bovenzijband van 2182 kHz tot 2184,7 kHz. Dit zogenaamde dubbelzijband signaal kan zonder meer met elke ontvanger ontvangen worden. Om de frequentieruimte te beperken is men er in het scheepvaartverkeer toe over gegaan één zijband in de zenders te onderdrukken. In tegenstelling tot het vroegere dubbelzijbandsysteem noemt men het nieuwe systeem enkelzijbandcommunicatie. De ontvangstapparatuur voor enkelzijband moet wel geschikt zijn voor deze vorm van ontvangst en moet de onderdrukte draaggolf en onderste zijband weer op kunnen wekken, om het gesprokene verstaanbaar te maken. De consequentie hiervan is dat dubbelzijband zenders met ontvangers niet meer na 1973 geinstalleerd mochten worden voor de middengolf en na één januari 1972 voor kortegolf. Na één januari 1978 mogen geen kortegolfzenders met dubbelzijband gebruikt worden, voor de middengolf is dat na één januari 1982. De oudere ontvangers die alleen geschikt zijn voor dubbelzijbandontvangst kunnen niet geschikt worden gemaakt voor enkelzijband en zijn na genoemde data onbruikbaar. Het was noodzakelijk dit systeem in te voeren omdat er sprake was van overbezetting van de kanalen met als gevolg dat bij grote drukte communicatie soms vrijwel onmogelijk was. Bij verschillende leveranciers van deze apparatuur zijn veel verzoeken binnengekomen om bestaande apparatuur op pas gekochte schepen te wijzigen. De eigenaars hebben in het buitenland een compleet uitgerust schip gekocht met radiotelefonie, die niet voldeed aan de eisen die de Nederlandse P.T.T. stelt. Het is niet mogelijk om dubbelzijband zend/ontvanginstallaties voor enkelzijband geschikt te maken en de P.T.T. zal dan ook geen toestemming geven om gebruik te maken van de zender. Indien u uit het buitenland een schip koopt met bestaande installatie, of dat u zelfstandig apparatuur gaat aanschaffen, neem dan contact op met een betrouwbare leverancier, of met de P.T.T. of deze apparatuur ook in Nederland is goedgekeurd. Ook bij schepen die worden doorverkocht in Nederland met apparatuur die na 1978 of 1982 niet meer worden gebruikt moet u oppassen. Handhaving van deze apparatuur is alleen toegestaan als er een voor het schip afgegeven bewijs van de P.T.T. aanwezig is.

54


SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

â&#x20AC;&#x17E;Welgelegen"

B.V.

Voor al uw ijzerwerken, ook R.V.S. Scheeps- en stationaire motoren Winterberging voor jachten: zowel binnen als buiten. Mobiele kraan aanwezig.

Ons adres: REITDIEPKADE 21 - ZOUTKAMP

Tel. 05956-2182-1828

55


56


VAARROUTE LAUWERSOOG — SCHIERMONNIKOOG = te varen route Gebruik van de zeekaart (Oostblad Waddenzee) is gewenst. Jachthaven Schiermonnikoog Lauwersoog

r

------

il g-if

p

I■ 1 i

; .22 3 g-

1•

aso yS

gv 5 RT1L

Bz

az 3,,I; 8z at

1 .1 4

Sz 9)›.1

Bz //

gz

043

II

ot •-..•.--, .A03 Jos

(7:r

` 11

C-1----

Lauwersoog

57


rr

METAALBEDRIJF

eadeik0

Radeko B.V. Grรกndijk 3 Postbus 1 9150 AA HOLWERD Tel. 05197-1735

In aluminium, kunstof of staal: Complete gevels Ramen Automatische deuren Winkelpuien

"Radeko" een modern ingericht bedrijf met een uitgebreid machinepark. Een vaste kern van deskundige mensen waarborgen al meer dan 20 jaar, dat "Radeko" kwaliteitsproducten levert.

firma KOLSTEIN

VOOR TEXTIEL VRIJETIJDS- EN SPORTKLEDING DROGISTERIJ- EN FOTO-ARTIKELEN BOEK- EN TIJDSCHRIFTENHANDEL

MIDDENSTREEK 29-38 - SCHIERMONNIKOOG

REGENKLEDING EN (als specialiteit) DE SCHIERMONNIKOGER VLAG

58


VAN LARVIK WEER ZUIDWAARTS Een van de redenen om de Colin Archer race 1982 te organiseren is, dat na afloop de boten, eventueel met een nagereisde gezinsbemanning, in een omgeving wat verder van huis dan over het algemeen gebruikelijk hun vacantiezwerftocht kunnen beginnen met als einddoel weer de thuishaven in Nederland. Om een indruk te geven van één van de mogelijkheden voor zo'n teruareis volgt onderstaand een beknopt verslag van de reis van de Bruun F. die in 1981 in Larvik was en vandaar via de Zweedse westkust naar het zuiden is gevaren. Aan de westkant van de Larvikfjord ligt het plaatsje Stavern, zeker een bezoek waard, van waar onze terugtocht begon. Het werd evenwel een terugtocht die ons eerst nog een heel stuk noordelijker, namelijk tot Oslo bracht. Omdat wij, èn naar Oslo èn via de Zweedse westkust terugwilden, ontbrak ons de tijd om ook nog te gaan zwerven langs de Noorse kust richting Arendal en Kristiansand. Noorse zeilers adviseerden ons om per openbaar vervoer Oslo te bezoeken en de aldus behaalde tijdwinst te gebruiken om nog een stuk Noorse zuidkust te verkennen west van Larvik; het moet daar namelijk bijzonder mooi zijn. Men noemt het niet voor niets de Noorse Rivièra. Wij hebben hun advies niet opgevolgd dus kunnen we er ook niet van verhalen. Achteraf hebben we wel ervaren wat ze bedoelden want de Oslofjord is een dikke 60 mijl lang die je dan ook nog eens twee keer moet varen, waarvan één keer zeker tegen de wind in. De wind waait n.l. altijd in de lengterichting van de fjord. In ons geval hadden we windkracht 6 tegen toen we van Oslo weer terugvoeren. Hoewel we een paar fijne dagen in Oslo hebben doorgebracht kostte de hele in- en uitreis van de Oslofjord ons een week. Van Stavern zijn we achter de rotseilanden langs naar TOnsberg gevaren. Die rotseilanden, van groot tot zeer klein, liggen in grote getale voor deze kusten. Tevens liggen net onder water ook nog rotsen om de wirwar compleet te maken. Wij zagen in het begin er nogal tegenop om hier te navigeren. Er zijn echter voldoende merktekens en bakens zodat we ons al na een paar uur helemaal op ons gemak voelden. Larvil - Tonsberg is een schitterende route langs een niet al te hoge, maar zeer grillige op veel plaatsen beboste, rotskust. Tonsberg is een bijzonder fraaie stad, jachten van passanten liggen aan een houten kade in het centrum. Van Tonsberg gaan we de volgende dag door naar de Oslofjord. Hiervoor moeten we door een brug warvoor je moet afmeren om vervolgens bij de brugwachter kr.40.— bruggeld te betalen. Onze tocht gaat verder naar Oslo, maar dat deel bespaar ik u. Van Tonsberg is het ca. 30 mijl naar Frederikstad, net een mooi dagtochtje voor luie zeilers, waarbij de eigenlijke oversteek van de Oslofjord nog geen 10 mijl bedraagt. Op onze terugtocht van Oslo hebben we Frederikstad aangedaan via de zuidelijke toevaartroute om de bruggen te vermijden. Frederikstad heeft een geheel in stijl gerestaureerde ommuurde "Gammele by" (oude stad). Zowel aan de kant van de oude als van de nieuwe stad er tegenover zijn kaden waaraan passanten kunnen afmeren. Vanaf Frederikstad zeilen we de volgende dag door de archipel die ligt in de driehoek Frederikstad, Halden, Stransstad. Dit is een waar zeilersparadijs, vlakke rotseilanden worden afgewisseld door hoge beboste eilanden, iedere keer ben je weer benieuwd wat je om de hoek van het volgende eiland zult zien. Het hele gebied ligt ten opzichte van het Skagerak beschut door een aantal grotere eilanden. Voor Stransstad wisselen we de Noorse gastvlag om voor de Zweedse, de wind is toegenomen tot 4 à 5 Beaufort uit het westen. Ons zeilersinstinct wint het van ons toeristengevoel en daarom zoeken we nu het 59


open water van het Skagerak op om eens lekker vrijuit te zeilen onder een blauwe hemel langs de Zweedse kust zuidwaarts. We besluiten deze dagtocht van 44 mijl te beëindigen in Fjëlbacka. Via een nauwe doorgang tussen hoge rotsen bereiken we het baaitje waaraan Fjëlbacka ligt. We meren af op de Scandinavische manier met een draad op de wal en hekanker uit. Fjëlbacka is, hoewel touristisch, meer dan de moeite waard. In Zweden is het de gewoonte om klokslag negen uur de vlag te strijken. We zagen dit ceremonieel voor het eerst in Fjëlbacka. De meeste schippers posteren zich tegen negenen op hun achterdekje bij hun vlaggestok, kijken daarbij heel intensief op hun polshorloge. En ja hoor, exact op het juiste moment pakt een ieder heel waardig z'n vlag weg, terwijl de moeders van de vloot vanuit de kajuitdeurtjes hun echtgenoten bijstaan door het blazen op de scheepshoorns. Wij hebben samen met onze Noorse buurman en met begeleiding van onze compressor gedreven claxon, zij het iets verlaat onze driekleur eveneens weggenomen hoewel de zon nog hoog aan de hemel stond. De volgende dagreizen zijn: Fjëlbacka - Lysekil 30 mijl, Lysekil - Stermugssand achter het grote eiland rust langs 39 mijl, Stermugssand - GOteborg 35 mijl. Hoewel de afstand Frederikstad - Göteborg hemelsbreed c.a. 100 mijl bedraagt moet men als men wat zien wil van de Zweedse westkust rekenen op 150 mijl op z'n minst zoals het totaal van onze dagtochten aangeeft. Een paar mooie doorvaarten die men niet mag missen zijn de Hamburgsund en het Sotenkanaal. In het algemeen kan worden gesteld dat van Noorwegen tot GOteborg langs de gehele Zweedse westkust naar keuze over open zee als wel in de luwte van de vele eilanden kan worden gevaren. Van GOteborg zijn we overgestoken naar het Deense eiland Anholt, 60 mijl, een waar juweeltje midden in het Kattegat. De Denen noemen het het zeilersnest Anholt. Van Anholt is het nog eens 60 mijl naar Samso, voor velen weer bekend gebied in de wateren rond Funen. Tot slot nog een praktische tip: Zorg dat u voldoende flessengas meeneemt of 100% zeker weet waar u uw merk onderweg kunt krijgen, want alle Skandinaviers koken op petroleum en flessengasdepots zijn er niet of nauwelijks. In Oslo konden wij b.v. geen Campinggaz krijgen, G.J.W.

60


Komt U eens bij ons binnen, maak een praatje, proef eens een slaatje. En van waar U ook komt, Ulrum, Zoutkamp, of van over de brug, U komt vast nog eens bij ons terug!

P. RIENKS

eaiétctrict

„'be ChurchIllweg 2 - Zoutkamp - Telefoon 05956-1860

BAKKER'S HANDWERK

Wie komt hier elke ochtend met de rijdende broodboetiek? Wie heeft zo'n gloednieuwe bakkerswinkel in Anjum? Wie viert dit jaar zijn 50ste verjaardag?

DIJKSTRA's DIJKSTRA'S BAKKERIJ bij de molen telefoon 1302

Warme bakkerij bij de molen in Anjum

ANJUM

Al 50 jaar Uw BESTE BAKKER voor het BESTE BROOD

61


KAMPEERCENTRUM

••

hfiliWERSOOG

in • ONS SFEERVOLLE

CAFE-RESTAURANT

• ONZE GEZELLIGE BAR MET OPEN HAARD • ONZE SUPERMARKT *Notmale p/Lijzen* • ONZE MODERNE WASSERETTE • ONZE MIDGETGOLF8AAN

is Vanze44ptekend

ledene

Wate4.4ponteit.

VAN HARTE WELKOM

Tel. 05193-9133 62


63


WADZORG In het jaarboekje is onder hetzelfde hoofd een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken betreffende de plannen voor de Waddenzee. De drie Waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland hebben dit vastgelegd in de interprovinciale structuurschets. Naast de activiteiten van deze provincies heeft het ministerie van C.R.M. eveneens grote belangstelling gekregen voor onze Wadden. In mei 1981 is de beschikking door de setaatssecretaris van C.R.M. getekend, hetgeen er op neer komt, dat grote delen van de Waddenzee onder de wer-

kingssfeer vallen van de natuurbeschermingswet. In de uitgave van ons jaarboekje 1981 is vermeld, dat indien het ons gelukt om aan de discussie deel te nemen, wij gematigd optimistisch blijven. Het is ons watersporters inderdaad gelukt, hieraan te kunnen deelnemen. Thans kan worden vermeld, dat alle doorgaande routes alsmede de zeegaten niet onder het beschermd gebied vallen. Kort gezegd een soortgelijke oplossing als de voorstellen vermeld in de ontwerp-structuurschets van de Waddenprovincies. Voor wat betreft het beschermd gebied kan worden gesteld, dat de Wadden een natuurgebied is, waarin de menselijke activiteiten mogelijk zullen blijven. Het beschermd gebied kan in drie rubrieken worden ingedeeld te weten: zeer kwetsbare gebieden, die blijvend gesloten zijn; zeehondenreservaten en vogelbroedplaatsen, die tijdelijk gesloten zijn en het overblijvende beschermd gebied. De zeehondenreservaten zijn van 15 mei tot 31 augustus gesloten en de broedgebieden van vogels in de periode van 15 april tot 15 augustus. Het overblijvende gebied valt dus wel onder de natuurbeschermingswet doch mag betreden worden. Een ieder dient zich zodanig te gedragen, dat de natuur in deze gebieden zo min mogelijk wordt verstoord. Het is de bedoeling dat bij betreding van de platen men in de buurt van het schip blijft. Laat de honden niet los op de drooggevallen platen. Hoe zijn de gebieden, die blijvend dan wel tijdelijk gesloten zijn te herkennen. Met ingang van dit jaar 1982 worden de gebieden aangegeven op de kaarten van de Waddenzee, uitgegeven door de Chef der Hydrogaf ie. Voor de Wadvaarder dus het westblad no. 1811 en oostblad no. 1812. Op het Wad zelf is dit zichtbaar door het plaatsen van tonnen en daar waar te weinig water staat door middel van palen met aanduiding. Als natuurliefhebber houden wij echter wel onze grote zorg. De ware vervuilers en dus verstoorders zijn nog steeds niet opgespoord. Het is de hoogste tijd dat de overheid zowel nationaal als internationaal deze strijd gaat aanbinden. De onzichtbare vijanden in de vorm van de P.C.B.'s (de gechlooreerde koolwaterstoffen) en zware metalen blijven zich opdringen.

L. Berends

64


Jan Ozinga's bakkerij ZOUTKAMP

VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART

Ook Uw adres voor Levensmiddelen

banden-accu's-accessoires tegen hoge korting

KLAAS WOLTERS ZOUTKAMP 05956-1417

65


"En zo kwamen we toch nog mooi een half uur eerder vlot..."

Foto: Jan Heuff

66


BESPIEGELINGEN Ons Basje is al weer terug. Hij kon het toch niet laten op zijn privé — commandobrug wat waternieuwtjes te bepraten.

Zie 't Hunze — en het Noordergat als Huis van één familie. Want samen doen, dán kun je wat voor ieders domicilie.

Laat afgunst of hovaardigheid ook nooit en nergens blijken. Laat schippers in hun waardigheid U weet dat Stemerdink (een Haagse Heer) en ga niet op een landrot lijken. (maar ijvrig als de mieren) geen kans kreeg om het Lauwersmeer Niets is uw clubbestuur te veel met Defensie te versieren! om u te amuseren. Getracht wordt om èlk onderdeel De voorbereiding was al rond. van de watersport te activeren. 't Was de "Haagse Knip" die faalde. 't Is goed dat geen rebellenbond Nu wil men al, met eigen boot de richting hier bepaalde. "des Noormans thuisvaart evenaren" 't Gevolg is straks: een Vikingvloot Hijs dus weer rustig vlag en zeil, die Lauwersoog komt binnenvaren. al gaat het ook wat stroever. Ook Onze knip toont lager peil, Ook werkt uw club de "Lauwerszee" stuur toch maar 't schip te loever. aan kanaalvaart — recreatie. U ziet maar weer, uw W-S-VEn zit niet bij de pakken neer. biedt ruimschoots variatie. "De kop niet in de schoten". Iets lager peil went ook wel weer. Ik zie zelfs nog, /dat Pelleboer Blijf schipper op uw boten. het weer zèlf gaat dicteren. Wij zullen dan, al klinkt het stoer, Want watersport verzet de geest. ons èigen weer gaan produceren! Geen tijd voor lamenteren. Het Leven — een éénmalig feest — Uw spiegelaar en futurist kan stuurmanskunst zeer wel waarderen. beroerde enkle snaren. Hij wenst elk mede — vaartoerist Wij gaan dus weer het water op. "Een lang seizoen in voorspoed varen". Bevaren Wad en Meren. Maar houdt dan — zelfs op 't ruime sop — Bas Bramzijger de - - Wellevendheid - - in ere.

67


10e JAARBOEK Eén van de activiteiten van onze watersportvereniging is het doen verschijnen van een jaarboek. Elk jaar staat de redactie voor de taak om uit de verzamelde copy en de aangeboden advertenties een zodanige "opzet" te maken dat het een leesbaar geheel wordt. Hier volgt een uittreksel van wat er zoal in die 10 jaren behandeld werd.

rj

Het eerste clubboekje komt uit.

70 Redactie P. Lap, Willem Wilstra en Enno Abbas. 19 De vereniging bestaat dan zeven jaar en heeft 250 leden. Men besluit om zeilwedstrijden, toertochten en motorbootraces te organiseren. In zijn voorwoord waarschuwt Enno voor verontreiniging van vaarwegen en havens. De Stichting Jachthavens — opgericht 16 oktober 1969 — meldt dat het aantal vaste liggers op Lauwersoog is gestegen van 80 naar 110. Van deze haven werd de eerste bouwfase in 1970 uitgevoerd. In Zoutkamp wordt de belangstelling gepeild voor de nog aan te leggen jachthaven "Hunzegat". De oude binnenhaven in Zoutkamp is juist van een steiger voorzien van 130 meter, speciaal voor de passanten. V. Lukkien is de havenmeester. Prachtige foto's van Willem Wilstra begeleiden de tekst van dit le jaarboek.

De Stichting overweegt de bouw van een clubhuis op Lauwersoog.

1974 DDe liggelden worden drastisch verhoogd. Aantal boxen breidt nog

steeds uit, aangepast aan gem. afmetingen van aangeboden schepen. De steigers hebben nu waterleiding en een olieverkooppunt is aangelegd. In Zoutkamp is het baggeren begonnen voor nieuwe jachthaven. Verder bevat deze jaargang: uitgebreide routebeschrijvingen en een bijdrage over wad-betonning. KI. Hekkema beschrijft de recreatievaart op de Groninger binnenwateren.

197,

Dit nummer bevat o.a. een foto van Mees Toxopeus met zijn schip "Boogmaker". Er is inmiddels een schip aangekocht " 't Wachtje " dat als clubschip zal dienen. Na grondige behandeling op werf Niestern en nu afgemeerd op Lauwersoog langs de caissons, ligt het nu klaar voor gebruik. Gemeld wordt: zeer goed zomerweer, goede sfeer en goede omzet in het clubhuis f 22.000,—. Eerste zeilwedstrijd op het wad succesvol verlopen, clubtocht naar Eilander Balg en een navigatietocht op Lauwersmeer.

De recreatieweg door het Lauwersmeer wordt geopend.

1976 Rijkswaterstaat heeft de zandbank verhoging voor Oostmahorn voorlopig stopgezet. Zandzuigers zijn nog wel bezig aan de geul hierachter langs. Verder wordt een doorgang gemaakt door de Zuidelijke Ballastplaat tussen Oude Robbegat en Slenk. De 2 steigers op de Ballastplaat zijn nu afgebroken. Bezuiden de veerhaven van Oostmahorn zal een strandje worden opgespoten. Jachthaven Lunegat wordt met 2 steigers uitgebreid. De caisson op L'oog wordt met een plankier gesloten. De Stichting begint met 68


exploitatie van jachthaven Hunzegat die nu vrijwel gereed is. Havenmeester de heer M. Abbas. De watersportvereniging komt naast een zomerprogramma nu ook met een winterprogramma met films, sprekers, cursussen touwbehandeling en oriĂŤntatie op het wad. De vereniging telt nu 350 leden. De eerste georganiseerde tocht naar Delfzijl via Borkum wordt gezeild ter gelegenheid van de 100 jarige Neptunus. .7 Dit vijfde jaarboek bevat o.a. een interessante bijdrage van Wim

197/ Faber over de historie van de wadden, verder een verhandeling over brandpreventie, van P. Visser een uiteenzetting over getijden, een uitge-

breid Lauwersmeerjournaal van E. Abbas, schetsen van belangrijke vaarroutes, verslagen van een 2 daagse clubtocht naar Ameland, een tocht naar Eernewoude, verslag van de uiterton wedstrijden en de eerste clubtocht naar Dokkum met fondue en de eerste zeilwedstrijd Lauwersoog-Zoutkamp viceversa. Voor zeilonderricht aan de jeugd worden 3 "Optimisten" gekocht. Martin Loos start op 21 Febr. met de le navigatiecursus. Een honderdtal schepen van de St. Rond- en Platbodemvaartuigen houden een reunie in Zoutkamp en vertonen bij goed zomerweer een prachtig staaltje Admiraal-zeilen. De Meeuwen uit Leeuwarden maken een clubtocht naar Lauwersoog. Toekomstige beperking van de wadvaart en mogelijke aanleg van militair oefenterrein noodzaken ons tot schriftelijke en mondelinge protesten. Het jaar 1977 werd overschaduwd door het overlijden van de heer Christ Johan van Aanholt tijdens de zo goed voorbereide zeilwedstrijden door O.Z.V. Paterswolde op het Lauwersmeer.

nGemeld wordt: zeer goede deelname aan de zeilwedstrijden en

197o

aan de Pinkstertocht naar Delfzijl. Clubtocht naar Ameland ook goed geslaagd. De Stichting stelt meerjaren-contracten in, ingaande 1979 en besluit tevens tot uitbreiding van ligplaatsen te Zoutkamp en L'oog. Door Defensie wordt proefgeschoten in de Lauwersmeerpolder. et De nieuwe statuten van de vereniging treden in werking.

197u Er blijkt een verminderde belangstelling voor zoetwater-

activiteiten van de vereniging. Schipper Nauta van de Tielsa trekt een volle zaal. Havenmeester Heerma verwondt ernstig zijn rechterhand. Jeugdleden krijgen een speciale rubriek in het jaarboek. Grote schade aan de steigerwerken winter 78/79 wegens strenge winter. De Stichting stelt een nieuwe portaalkraan in gebruik - 20 ton. Demonstratie met brandblus- en reddingsmiddelen. In Zoutkamp wordt een nieuwe watersportvereniging opgericht. In dit jaarboek lezen we van grote bezorgdheid omtrent beperking

van de wadvaart en omtrent de aanstaande realisering van militai1980 re oefenterreinen.

Adri en Hiske van der Woude vertrokken naar Ierland. Belangrijkste onderwerpen in dit nummer: de zeehondencrèche van Leny 't Hart, boordapotheek, vispraat, vaarroute naar de Oostzee binnendoor, de N.K.K. en de zomeractiviteiten. 69


Cursus reanimatie drenkelingen trok weinig publiek. Kontributie wordt verhoogd tot f 30,—. Toenemend ledental. De Stichting besluit tot de bouw van een 4e steiger in Zoutkamp. Een luchtbellenbaan wordt aangelegd in L'oog en Zoutkamp. Reeds jaren heeft de Stichting de goede gewoonte in de winter een vergadering met de vaste liggers te beleggen. Dit jaarboek is een jubileum-uitgave wegens het 15 jarig bestaan van de watersportvereniging. Veel bijdragen over de historie van de wadden, Zoutkamp en Lauwerszee verlucht met foto's uit vroeger tijden. Het jubileum wordt gevierd op 23 mei in een grote feesttent. Op deze dag wordt ook de voorjaars-race gezeild. Een aantrekkelijk zomer- en winterprogramma wordt uitgevoerd. In voorbereiding is een zeilwedstrijd naar Larvik en terug. De navigatiecursussen hebben nog steeds grote belangstelling. Ledental nu ruim 500. De Stichting is bereid een ontmoetingspunt op het terrein van Hunzegat te bouwen en wacht op initiatieven uit de vaste liggers aldaar.

1981

WATERSPORTBEDRIJF

K. DE BROCK EELDERSINGEL 22 GRONINGEN — TEL. 050 - 129600

ALLES VOOR UW WATERSPORT

SCHEEPSMOTOREN KEERKOPPELINGEN BUITENBOORDMOTOREN ACCESSOIRES

70


k

vereniging

k

\

k k

orarlif

emmaplein 6-groningen te1.050-139000 dag en nacht \ 's weekends ook!

t. C-

kk

ii

r'~i fi 09 TM,'"55 rif",'"5 Pifil)MP:/i%_______ •■

111

sinds1905 onderlinge verzekering van schepe

t

k

#00

k k

uitgebreide verzekering (eigen risico ƒ 100,—) Vaargebied: Europadekking in zomerseizoen

kk

k k k k

snelheid t/m 20 km/uur

k kk k

kt.

premiegrondslag

jaarpremie per /1000,—

min. bedrag

t/m 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 70.000 70.001 - 100.000

12,— 11,50 10,50 10,— 9,50

80,120,230,420,700,—

q ~A," ro*

1

" r"ro "19 r","7"rv",

71


LARVIK ALS VACANTIE-OORD! Voorzover U het nog niet wist is Larvik en omgeving een bekend vacantie-oord met een gunstig en vrij stabiel klimaat. Er zijn goede hotels en vlotte verbindingen met Oslo (130 Km.), zowel per spoor als bus, en goede autowegen. Kampeerterreinen zijn er voldoende in de naaste omgeving, waarvan sommigen niet ver van het zandstrand. Zoals overal zijn er drukke zee-badplaatsen maar, door de uitgestrektheid, ook zeer rustige. Men kan er sight-seeing tours maken per bus vanuit Larvik (uiteraard ook vanuit Oslo) door de heuvelachtige en bosrijke omgeving. De historie van Larvik gaat zeer ver terug in de geschiedenis. Veel is er te zien uit die oude tijd, de tijd van de Vikingen evenals uit de rijke historie van de noorse scheepvaart en cultuur o.a. de walvisvaart en het zuid- en noordpoolonderzoek. Er zijn mogelijkheden om te zee-vissen en zelfs zalm-vissen in de rivieren. Het scheepvaart-museum in Larvik is zeker een bezoek waard. Het werd in 1926 gesticht en bevat veel scheepsmodellen, o.a. vikingschepen, walvisschepen, modellen van de "Fram", herinneringen aan de poolvorser Roald Amundsen van het luchtschip "Norge" en uiteraard tekeningen en gereedschap van de scheepsbouwmeester Colin Archer. Ook een model van Thor Heverdal's "Kon-Tiki", bekend van zijn zeiltocht over de Stille Oceaan, is aanwezig evenals een model van de "RA 2", het papyrus-vlot dat de Atlantische Oceaan overstak. Kortom een uitstekend vacantie-oord. "De er velkommen, alltid!" H.J.B.

t tus HENGELSPORTARTIKELEN

MEER DAN 50 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR ZEEVISSERIJ Alle bekende werpmolens en hengels in voorraad: ABU — Mitchell — DAIWAI — DAM SHAKESPEARE — BRUCE 2 WALKER enz.

Het adres voor uw baars- of snoekbaarshengel.

A-straat 12 — Groningen Tel.: 050 - 121893 72


73


PAUL DINGES Verkoop & Service

VOLVO PENTA / DAF MOTOREN Levering van: Onderdelen — Filters en Accessoires Het Adres voor: Schroefasleidingen en Reparatie van Scheepsschroeven

Motorenbedrijf en Machinefabriek Paul Dinges B.V. Zijlvest 14 — Delfzijl tel. 05960-15010 — toestel 23

Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum — — — — — — —

winterberging binnen en buiten reparaties en schilderwerk sleepboot aanwezig voor transport zomerligplaatsen hijsinstallatie tot ca. 12 ton 's zomers korting gelegen aan Winsumerdiep

• •

••

Onderdendamsterweg 52, Winsum post: Dobvenne 8; tel: 05951-2332/2424

74


ALLERLEI Clubschip: U weet dat er dit jaar door de Stichting Jachthavens een flinke investering, inzake het onderhoud van het Clubschip, wordt gedaan. De mogelijkheid om dit mee te financieren d.m.v. obligaties is nog steeds aanwezig. Een andere mogelijkheid om mee te werken aan de instandhouding van ons clubcentrum op L'oog is: zich aan te melden om ook eens dienst te doen voor een week-end of een week. Clubschip-commissie ĂŠn bezoekers zullen u zeer dankbaar zijn. Zeilers: Als u bij het K.N.W.V. verlenging van uw meet brief moet aanvragen vermeldt daarbij dan het code-nummer van uw vereniging: 46-47. Defensie: In het kader van de financiĂŤle her-overweging heeft de minister besloten om de voorbereidingen voor de aanleg van oefenterreinen in het Lauwersmeer voorlopig stop te zetten. Zoutkamp: Ook in 1982 wordt de Hunzingo-brug in de weekends bediend dankzij het initiatief v.d. samenwerkende watersp.verenigingen. Stickers: De N.N.W.B. stickers zijn weer (gratis) te verkrijgen in het Clubschip. Gevraagd: Bij onze zeil-instructeursploeg is een plaats vacant. Ook de redactie-ploeg van het jaarboek vraagt om aanvulling! E.H.B.O.: In het Clubschip staat een E.H.B.O. tas. Als uw eigen verbandmiddelen te ver van het ongeval verwijderd zijn kunt u er een beroep op doen. Wanneer het ontmoetingcentrum in Zoutkamp gereed is zal ook daar een tas voor hetzelfde doel gereed staan. Het Wad: Het Staatsbosbeheer dat jaren lang "op het land" werkzaam was doet met de toepassing van de Natuurbeschermingswet nu ook zijn intrede als beheerder van het Waddengebied. Het toezicht op de naleving van de wet is nl. een taak van deze dienst en van de rijkspolitie te water. Het aantal dienstvaartuigen van Staatsbosbeheer, tot nu de Phoca (westel.wad) en de Harder (oostel.wad), wordt uitgebreid. De wadvaarders kunnen zich altijd tot hen wenden voor informatie. Clubschipdiensten: Voor hen die tot heden nog geen diensten vervulden. Te zenden aan mevr. M. Geling-Schmidt, Rijksstraatweg 68a, 9752 AH Haren (tel. (a.u.b. hierlangs uitknippen of per briefkaart) te Ondergetekende. melden zich hierbij aan voor een weekend / weekdienst. stellen ze zich beschikbaar. Het weekend / de week van handtekening:

75


JACHTSERVICE JOS STRUYK Eemskanaal nz. dok 53 9934 RE Delfzip telefoon 05960-18162

DE BEST GESORTEERDE WATERSPORTZAAK in het noorden . aluminium en houten masten . rvs-verstaging van 2 t/m 10 mm . aanwalzen van terminals . zeilen (SU de Vries Grouw) . zeilenwasserij . spi-bomen . rvs-relingdraad met pvc . cupsheet vallen, octoply ankerlijnen, spunolest schotentouw tot 16 mm . Lewmar, Barlow, Gibb lieren . reddingsvesten: Nelly Hansen . Besto en Lavis (ook verhuur) . poolkleding: Nelly Hansen, equinoxe e.a. . zeeduffelse joppers, visserskielen, engelse truien etc.

. reddingboeien en lichten . noodsignalen . veiligheidsgordels . reeds almanac . anwb watersportkaarten . waddenkaarten, zeekaarten . nederlandse, duitse getijtafels . SSB-radio vanaf f 451,00 . thai-teakaccesoires . Origo spiritus kooktoestellen . Ruwa Sikkens jachtlakken . polyester reparatie sets . effen en ruit profiel treadmaster . navigatieverlichting . petroleumlampen . hang- en sluitwerk . RM-toiletten en onderdelen

RUIME PARKEERGELEGENHEID EIGEN LIGPLAATSEN VOOR DE ZAAK OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur vrijdagavond â&#x20AC;&#x201D; koopavond van 19.00 - 21.00 uur zaterdag van 8.30 - 13.00 uur maandag gesloten

76


N.N.W.B. Vrij geregeld besteden wij aandacht aan onze watersport-organisatie, de Noord Nederlandse Watersport Bond. Het veel omvattende werkterrein is hier al eens uiteen gezet. Het hierna volgende aspect is momenteel zeer actueel, nl. de Planologie. De commissie planologie van de N.N.W.B. heeft zich onlangs vooral bezig gehouden met de z.g. Groene Nota's van de rijksoverheid, dat zijn: Structuurschema's voor o.a.: Openlucht-recreatie Natuur- en landschapsbehoud Vaarwegen en Waddenbeheer Deze schema's bevatten het beleid voor de eerst-komende 20 jaar. De waterrecreatie en de instelling van natuurgebieden komen daar regelmatig aan de orde. Via de inspraakfase, waarvan de watersportorganisatles druk gebruik hebben gemaakt, belanden de schema's in een intensieve behandelingsfase. Daarna worden ze als Planologische Kernbeslissingen (z.g. P.K.B.'s) als toekomstige beleidsplannen vastgesteld. Alternatieve vaarroutes in Overijssel en Friesland, beperking van de water recreatie in Friesland, de recreatie-vaart op de waddenzee zijn alle aan de orde geweest. Om goed wéérwerk te kunnen leveren tegen de officiële instanties is een zekere specialisme nodig. De N.N.W.B. doet dan ook, in een brief aan de verenigingen, een beroep op hun leden die op een bepaald terrein deskundig zijn.

Code-nummer. Zeilende leden, die bij het K.N.W.V. verlenging van hun meetbrief aanvragen, dienen voortaan het code-nummer van hun vereniging er bij te vermelden. Dit code-nummer is 46-47.

WATERSPORTARTIKELEN

fa. Wegman & Geerlings

Dealer voor Johnson b.b. motoren Bootbeslag en petroleumverlichting S.T.R. 12 marifoons en antennes Seafarer Mk IV dieptemeters Waterkaarten, getijtafels en Reed's Almanak GRONINGEN Folkingestraat 25 Tel. 050 - 180524

Lid van de

Nauticring 77


••

k•Ivo\genc1e \lebben ons cke actkkkekt... Cleankng conserveringsbetan \acht-ronlpen 0oWester,tout, staak)

wak gir

lekke ooK. kunt 40 vervMerkng van aangroek ntrengen aangroekvslerende verf ■ verWkjdeckng van roest apparatuu, v s te bev4Vzen'.

--- a teren e.d.

senak van speckake cnot:ge ' • staat X.1 een goede Oken , ‘‘,0t p1/41‘0\49S-CaPP.1 5a

ai w

new ai no.

lor di

Zijlstra's TWEEWIELERBEDRIJF

99/4 SK kek. 05956 - 12/0 •••••••• •

EEN KLEINE ZAAK EEN GROTE SORTERING .

ZOUTKAMP — Churchillweg 26 RUIME KEUZE IN: .

Speelgoed

. Rijwielen, o.a. Gazelle, Batavus, Motobecane (U hebt bij ons al een compleet merkrijwiel voor f 297,50)

78

. Verhuur van fietsen, kettingzagen, haakselslijpmachine ladders, tuinfrezen enz.

Huishoudelijke artikelen

. Tuingereedschap .

Bromfietsen, o.a. Yamaha, Kreidler, Mobylette, Suzuki

▪ Buitenboord motoren: TOMOS de meest geruisloze . Tweetakt-oliën: OMC, QUAKER-STATE .

c -amPinggas, Essogas, Benegas

▪ Anzichtkaarten


Uw adres voor:

Scheepselektronika Marifoons: Navacom 80, 1 com 25, Apelco Clipper 85, Sailor, Sailtron RT 80. Nieuw! de Dusseldorf primeur Amcom 88D. S.S.B. ontvangers: ARC F1000C, Sony IFC 2001, Century, Yeasu FRG 7700, Lokata S.S.B. / RX.

Scheepsaccessoires Een greep uit 't van A t/m Z assortiment Accu's: Centurion, Vetus, Hagen. Geluidsisolatie: dealer Heybroek isolatiemat. Baryfol. Kooktoestellen: Origo, Optimus. Pompen: dealer R & M pompen en toiletten + onderdelen! Verwarming: Hy seas, Cat, Taylor, Ebenspracher, Volvo. Wad- en zeekaarten. "De Ebenhaëzer", Rabenhauptstraat 391, 9725 CB Groningen. Tel. 050 - 264447. Voormalig exploitant van de klipperaak "Ebenhaëzer". Levering uit voorraad.

DE EBENHAËZER RABENHAUPTSTRAAT 39 ' 9725 CB GRONINGEN TELEFOON 050-264447

79


80


GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN 1.1W MET HARLINGEN

NIEUWE STATENCUL .3.0s

— = VROEGER = LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN LW MET HARLINGEN

— = VROEGER = LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

81


DELFZIJL mei 1982 datum

t za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za

VM 1.45

9 zo 10 ma I1 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo LK 6.11 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo NM 5.40 24 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

EK 21.06

juni 1982

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.35 17.42 6.54 19.05 8.13 20.30 9.27 21.38 10.25 22.33

85 116 80 114 83 118 94 118 103 120

11.39

161

I di

0.41 13.00 2.07 14.25 3.27 15.47 4.34 16.53

178 157 177 158 176 161 181 170

2 wo

11.08 23.19 11.41 23.59 12.12 0.36 12.49 1.11 13.24

114 122 123 121 129 121 132 119 134

5.27 17.45 6.08 18.27 6.42 19.05 7.15 19.39 7.44 20.09

185 178 190 186 193 192 193 195 191 194

1.47 13.54 2.16 14.24 2.45 14.54 3.19 15.32 4.01 16.18

114 135 109 132 100 127 92 121 85 116

8.16 20.40 8.43 21.12 9.11 21.41 9.39 22.14 10.12 22.57

187 184 176 178 168 170 159 167 153 165

4.54 17.15 5.58 18.22 7.12 19.35 8.23 20.46 9.33 21.52

80 112 77 III 79 112 84 116 93 122

10.59 23.55 12.03

148 168 151

1.04 13.19 2.20 14.39 3.32 15.56

17! 157 177 164 182 172

10.33 22.50 11.19 23.39 11.57 0.22 12.39 1.05 13.29

107 129 121 135 135 136 144 134 146

4.39 17.04 5.36 18.02 6.23 18.47 7.03 19.28 7.43 20.15

187 180 190 191 195 198 196 201 195 201

1.53 14.04 2.45 14.46 3.39 15.40 4.36 16.35 5.34 17.37 6.38 18.49

126 143 116 141 108 137 99 133 93 129 94 124

8.25 21.00 9.10 21.44 9.54 22.34 10.43 23.28 11.40

188 199 180 193 173 183 163 173 155

0.31 12.49

168 151

LLWS=NAP-203 cm

82

datum

3 do 4 vr 5 za 6 zo VM 16.59 7 ma 8 di 9 wo 10 do II vr 12 za 13 zo 14 ma LK 19.06 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma NM 12.52 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma EK 6.56 29 di 30 wo

laagwater

hoogwater h min MET

NAP -i-cm

h min MET

NAP -cm

7.45 20.00 8.50 21.04 9.49 21.58 10.36 22.45 11.17 23.29

96 120 100 118 107 118 114 118 123 119

1.40 14.00 2.49 15.10 3.54 16.13 4.45 17.09 5.31 17.58

64 50 66 53 70 59 72 65 75 73

11.49 0.11 12.23 0.50 12.58 1.27 13.30 1.58 14.00

130 119 136 118 139 115 140 112 144

6.10 18.37 6.46 19.14 7.20 19.48 7.52 20.21 8.23 20.56

79 79 82 81 79 83 77 80 69 72

2.31 14.36 3.06 15.15 3.48 15.57 4.40 16.47 5.38 17.47

105 139 100 135 94 130 91 125 89 122

8.54 21.32 9.27 22.07 10.05 22.46 10.51 23.35 11.48

68 71 62 66 57 67 57 66 56

6.37 18.54 7.41 20.05 8.48 21.13 9.53 22.12 10.52 23.09

89 21 93 22 02 25 13 28 25 31

0.34 12.49 I.40 14.00 2.48 15.11 3.55 16.24 4.54 17.29

68 58 70 61 71 67 75 75 79 84

11.39 0.02 12.17 0.55 13.04 1.50 13.53 2.42 14.41

37 31 47 28 51 24 52 18 52

5.50 18.26 6.41 19.18 7.32 20. I 1 8.20 20.57 9.07 21.42

84 94 87 200 186 198 184 195 179 189

3.28 15.33 4.15 16.22 5.06 17.13 6.04 18.12 7.04 19.15

13 47 08 41 04 34 03 27 03 21

9.51 22.31 10.34 23.18 11.24

173 179 165 169 154

0.04 12.18 0.57 13.17

161 149 154 146


DELFZIJL juli 1982 datum

augustus 1982

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP vcm

h min MET

NAP -cm

8.03 20.20 9.02 21.21 9.55 ".18 111.45 23.06 11.23 23.49

05 17 10 16 17 16 25 17 34 18

1.58 14.20 3.00 15.27 4.00 16.28 4.53 17.26 5.38 18.09

53 45 54 49 57 52 60 60 60 63

11.58

41

0.27 12.32 1.05 13.11 1.44 13.45 I '_21 14.23

18 49 20 51 17 52 14 50

6.17 18.46 6.54 19.24 7.30 20.08 8.09 20.44 8.47 21.17

63 67 64 67 64 70 67 69 64 67

2.58 15.04 3.34 15.44 4.14 16.27 4.58 17.18 5.49 18.15

11 47 08 41 05 35 02 30 03 26

9.23 21.53 9.58 22.32 10.35 23.12 11.17 23.58 12.11

65 66 61 63 58 61 54 58 52

6.48 19.21 7.56 20.30 9.05 21.41 10.13 22.51 11.11 23.53

05 25 11 26 21 25 30 27 39 28

0.53 13.16 1.59 14.34 3.10 15.54 4.24 17.08 5.32 18.11)

55 51 .55 54 59 61 63 71 70 80

21 wo

12.02 0.49 12.54 1.41 13.46 2.31 14.32 3:17 15.22

6.31 19.05 7.21 20.03 8.09 20.51 8.58 21.32 9.44 22.15

76

22 do

50 27 55 25 59 23 58 20 52

81 94 83 94 83 88 78 77

3.56 16.06 4.33 16.44 5.14 17.26 6.01 18.20 7.01 19.26 8.05 20.38

15 43 09 31 05 21 04 14 05 II 10 10

10.22 22.52 10.59 23.24 11.37

65 57 54 49

1 do 2 vr

3 za 4 zo 5 ma 6 di

VM 8.32

7 wo 8 do 9 vr 10 za II zo 12 ma

13 di 14 wo LK 4.47 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di

NM 19.57

23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 za

EK 19.22

0.04 12.25 0.56 13.28 2.00 14.35

datum

1 zo 2 ma 3 di 4 wo VM 23.34 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di 1 I wo 12 do LK 12,08 13 vr 14 za 15 zo 16 ma 1' di 18 wo 19 do NM 3.45 20 vr 21 za

90

68

48

22 zo 23 ma 24 di 25 wo 26 do EK 10.49 27 vr 28 za 29 zo

44

43 40 40 39

30 ma 31 di

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP - cm

9.12 21.45 10.10 22.44 10.57 23.32 11.38 0.11 12.16

117 110 124 110 133 112 140 114 146

3.09 15,50 4,13 16.54 5.10 17.46 5.55 18.28 6.36 19,07

42 42 41 45 47 52 55 63 64 72

15

7.13 19.50 7.53 20.32 8.32 21.07 9.11 21.39 9.44 22.14

70 75 76 78 77 76 76 72 71

0.47 12.55 1.23 13.33 2.01 14.08 2.39 14,43 3.14 15.25 3.48 16.05 4.24 16.47 5.09 17.36 6.07 18.40 7.19 20,00 8.41 21.29 10.03 22 .511 11.06 23.51 11.54

51

16 53

17 51 15 46

12 40 09 33 07 25 04 19 06 14

10 14

10.15 22.47 10.50 23.23 11.36

66 66

59 59 53 56

0.10

12.39 1.16 13.58

2.41 15.27 4.05 16.53 5.20 18.01 6.18 18.56 7.08

54 47 55

0.37 12.43

15 14 25 17 38 21 49 25 56

19,49

1.24 13.33 2.10 14.16 2,53 14.55 3.26 15.30 3.52 16.02

28 59 29 56 28 49 23 39 16 29

7 .59 20.37 8.47 21.17 9.25 21.52 9.52 22.14 10.15 22.34

77 74 65 59 53 45

4.20 16.40 4.59 17.29 5.54 18.32 7,02 19.45 8.17 21.03 9.29 22.13

13 21 II 14 12 08 14 05 18 04 24 06

10.44 23.03 11.29 23.48 12.32

42 34 32 25 25

0.53 13.46 2.09 15.06 3.29 16.20

20 23 19 22 24 31

51 62 56 70 66

80 76 87 83 90 88 91 84

LLWS NAP-203 cm

83


DELFZIJL september 1982 hoogwater

datum

1 wo 2 do 3 vr

VM 13.28

4 za 5 zo 6 ma 7 di 8 wo 9 do 10 vr

LK 18.19

11 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr

NM 13.09

18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za EK 5.07 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do

oktober 1982 laagwater

datum

h min MET

NAP

120 152 124 152

4.39 17.21 5.33 18.08 6.18 18.52 6.57 19.35 7.38 20.08

135 143 147 156 160 171 169 178 175 179

1.42 13.53 2.21 14.26 2.56 14.57 3.27 15.35 3.57 16.19

125 150 125 147 124 140 122 131 120 121

8.15 20.40 8.52 21.12 9.23 21.41 9.52 22.09 10.25 22.44

178 177 176 170 171 162 164 151 157 142

10 zo LK 0.26

4.34 17.16 5.30 18.28 6.51 19.55 8.26 21.25 9.55 22.40

117 114 118 107 118 105 123 109 131 116

11.14 23.33 12.22

152 136 148

12 di

0.44 13.49 2.15 15.21 3.52 16.46

133 150 136 155 146 164

11.01 23.38 11.48

140 125 148

0.23 12.36 1.02 13.24 1.38 13.57

133 153 138 157 139 155

5.14 17.56 6.13 18.50 6.57 19.34 7.37 20.09 8.16 20.40

157 172 167 177 175 177 178 173 175 167

2.11 14.18 2.41 14.49 3.09 15.25 3.39 16.03 4.15 16.47

137 145 132 134 125 122 119 110 116 100

8.51 21.09 9.23 21.39 9.46 22.01 10.08 22.21 10.41 22.51

169 163 163 153 155 143 146 131 138 122

' 5.06 17.46 6.10 19.02 7.28 20.23 8.45 21.37 9.53 22.36

112 92 112 91 115 93 123 99 131 107

11.33 23.47 12.48

131 114 125

1.11 14.18 2.42 15.43 4.04 16.49

114 125 119 131 129 141

h min MET

NAP

10.28 23.09 11.14 23.52 11.55

132 109 140 114 146

0.29 12.34 1.05 13.15

+cm

- _

- -

-cm

84

h min MET

NAP

10.47 23.21 11.27

141 116 148

0.00 12.04 0.34 12.39 1.14 13.24

+cm

h min MET

NAP -cm

124 152 128 150 133 146

5.09 17.41 5.57 18.24 6.36 19.06 7.14 19.44 7.53 20.16

144 153 157 164 168 173 178 180 181 180

1.51 14.14 2.27 14.46 2.58 15.12 3.36 15.59 4.22 17.08

135 149 134 146 133 134 131 122 127 109

8.30 20.47 9.05 21.22 9.34 21.54 10.10 22.30 10.59 23.21

179 171 175 160 168 147 159 137 148 130

5.26 18.30 6.44 19.55 8.10 21.13 9.32 22.23 10.40 23.19

127 99 127 98 132 103 135 112 139 126

12.14

141

0.36 13.47 2.11 15.19 3.40 16.36 4.54 17.34

129 141 133 146 139 155 148 165

16 za

11.29

141

17 zo NM 1.04 18 ma

0.03 12.06 0.37 12.43 1.07 13.21 1.38 13.50

135 143 142 143 144 146 144 141

5.51 18.19 6.34 19.01 7.12 19.43 7.49 20.12 8.23 20.30

157 172 164 174 169 174 173 168 173 168

2.05 14.19 2.32 14.45 2.59 15.14 3.31 15.57 4.16 17.02

140 130 134 116 126 102 118 91 113 84

8.50 20.59 9 16 21.26 9.39 21.49 10.12 22.19 11.00 23.09

170 164 164 155 155 142 146 130 135 122

5.21 18.23 6.40 19.45 8.00 20.55 9.11 21.53 10.06 22.37 1(1.53 23.19

111 83 113 88 119 97 129 107 138 120 146 130

12.09

128

0.22 13.33 1.49 14.57 3.11 16.07 4.24 16.59 5.20 17.43

120 126 120 129 130 135 139 143 151 151

1 vr 2 za 3 zo VM 2.08 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za

11 ma

13 wo 14 do 15 vr

19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma EK 1.08 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo

LLWS=NAP-203 cm

laagwater

hoogwater

-


HARLINGEN juni 1982

mei 1982

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

3.16 15.30 4.35 16.50 5.58 18.17 7.18 19.34 8.25 20.34

40 83 38 82 41 87 51 86 61 86

10.23 23.41 11.41 1.06 13.08 2.22 14.29 3.26 15.35

104 108 103 108 103 108 103 111 106

9.12 21.20 9.43 21.56 10.10 22.29 10.45 23.03 11.20 23.37

70 86 78 86 85 84 91 82 96 76

4.13 16.26 4.53 17.10 5.25 17.47 5.56 18.18 6.25 18.47

113 111 115 113 116 116 114 116 112 112

11.45 0.06 12.13 0.30 12.43 0.53 13.16 1.21 13.54

101 71 102 63 98 54 , 93 47 87

6.57 19.21 7.22 19.56 7.48 20.22 8.12 20.53 8.45 21.41

111 104 105 101 103 100 100 99 98 100

2.07 14.49 3.19 15.59 4.46 17.21 6.14 18.38 7.33 19.49

40 81 36 79 37 79 41 81 49 86

9.33 22.49 10.45 _ 0.05 12.08 1.25 13.32 2.35 14.47

98 105 103 106 106 109 110 111 112

8.34 20.47 9.20 21.37 10.04 22.23 10.46 23.11 11.25 23.58

61 90 75 93 88 94 99 89 103 80

3.34 15.49 4.23 16.40 5.07 17.29 5.48 18.16 6.30 19.03

112 114 112 116 112 116 112 115 112 115

26 wo

11.59

27 do

0.46 12.41 1.30 13.30 2.17 14.22 3.11 15.25 4.14 16.35

102 70 103 61 102 54 100 50 97 52 93

7.13 19.50 7.54 20.38 8.35 21.27 9.20 22.21 10.19 23.26 11.28 -

108 113 107 111 107 106 103 102 99 99 96

datum

1 za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za

VM 1.45

9 zo 10 ma 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo LK 6.11 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo NM 5.40 24 ma 25 di

28 vr 29 za 30 zo 31 ma

EK 21.06

1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo VM 16.59 7 ma 8 di 9 wo 10 do 1 1 vr 12 za 13 zo 14 ma LK 19.06 15 di . 16 wo 17 do 18 vr 119 za 20 zo 21 ma NM 12.52 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma EK 6.56 29 di 30 wo

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.23 17.47 6.35 18.54 7.41 19.48 8.30 20.37 9.06 21.21

55 89 60 86 66 84 75 82 82 81

0.33 12.41 1.40 13.49 2.40 14.51 3.32 15.47 4.16 16.34

100 96 101 97 104 100 106 102 107 104

9.38 22.01 10.14 22.38 10.55 23.13 11.24 23.43 11.49 -

90 80 96. 78.101 75 105. 71 108 -

4.51 17.15 5.26 17.52 5.57 18.28 18.59 6.57 19.33

108 107 110 107 108 106 108 103 105 96

0.14 12.28 0.45 13.08 1.21 13.49 2.04 14.35 2.55 15.30

64 105 58 102 52 97 47 92 45 89

7.32 20.16 8.06 20.54 8.45 21.35 9.34 22.22 10.28 23.22

105 97 103 96 102 99 102 99 103 102

3.57 16.37 5.10 17.50 6.27 19.02 7.45 20.07 8.48 21.07

45 88 50 87 57 89 68 89 80 90

11.31 0.27 12.40 1.37 13.52 2.43 15.06 3.42 16.12

104 102 105 103 107 104 109 106 111

9.33 22.01 10.14 22.54 11.08 23.48 11.49 0.43 12.37

94 87 105 81 110 74 112 68 113

4.37 17.08 5.25 18.00 6.12 18.56 7.00 19.40 7.48 20.29

107 114 109 115 109 112 110 109 109 106

1.30 13.26 2.08 14.14 2.46 15.05 3.33 16.00 4.33 16.59

65 111 62 107 59 102 61 95 63 89

8.33 21.17 9.15 21.59 10.01 22.45 10.54 23.39 1 I .56 -

107 100 102 96 98 94 95 93 93 -

LLWS= NAP-126 cm

85


HARLINGEN augustus 1982

juli 1982 datum

1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di

VM 8.32

7 wo 8 do 9 vr 10 za II zo 12 ma 13 di 14 wo LK 4.47 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di

NM 19.57

21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 za

EK 19.22

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.38 17.58 6.44 18.56 7.41 19.56 8.29 20.50 9.11 21.37

67 84 73 82 81 80 90 80 99 79

0.41 13.01 1.44 14.08 2.44 15.08 3.36 16.05 4.19 16.48

94 93 95 93 96 92 98 95 97 93

9.52 22.18 10.31 22.54 11.06 23.31 11.39 0.07 12.18

107 79 114 79 116 75 116 71 115

4.58 17.27 5.32 18.01 6.05 18.44 6.44 19.20 7.21 19.55

98 94 100 91 98 94 101 93 101 93

0.43 12.56 1.15 13.33 1.46 14.12 2.23 14.59 3.14 15.53

67 111 63 107 61 102 59 96 60 93

8.01 20.34 8.37 21.15 9.15 21.58 9.57 22.44 10.51 23.38

102 93 100 94 99 93 99 93 97 93

4.17 16.59 5.36 18.13 6.57 19.32 8.10 20.49 9.07 21.53

63 89 69 88 79 85 89 84 100 82

11.57 0.44 13.15 1.58 14.39 3.09 15.55 4.16 16.56

96

16 ma

94 98 95 99 99 102 102 106

17 di

9.58 22.47 10.53 23.39 11.45 0.32 12.30 1.14 13.14

109 78 115 75 122 75 121 74 117

5.13 17.49 6.01 18.44 6.49 19.33 7.38 20.15 8.20 20.56

106 109 106 107 107 105 107 100 104 96

1.44 13.56 2.07 14.32 2.36 15.11 3.17 15.56 4.20 16.53 5.28 18.03

70 108 67 99 67 91 66 84 71 80 77 77

8.56 21.31 9.31 22.02 10.12 22.41 11.03 23.33 12.07 0.37 13.15

101 92 96 89 94 87 91 86 90

28 za

86 87

31 di

LLWS=NAP-126 cm

86

datum

laagwater

hoogwater h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

6.45 19.14 7.52 20.24 8.47 21.23 9.32 22.06 10.11 22.40

83 76 93 75 101 74 107 74 113 74

1.48 14.29 2.53 15.34 3.50 16.28 4.35 17.08 5.12 17.43

88 87 88 87 91 89 % 93 101 96

10.52 23.14 11.29 23.48 12.04 0.23 12.40 0.56 13.20

116 72 117 71 114 70 110 69 104

5.48 18.24 6.30 19.08 7.09 19.45 7.47 20.21 8.19 20.51

104 97 108 97 108 96 108 96 106 94

1.25 13.56 1.57 14.34 2.37 15.19 3.35 16.24 4.53 17.49

66 97 66 90 65 83 68 79 71 76

8.50 21.20 9.26 21.57 10.16 22.47 11.23 23.58 12.47 -

103 92 101 92 100 91 99 91 100

6.25 19.23 7.53 20.47 8.59 21.53 9.51 22.42 10.46 23.28

79 73 89 74 102 76 113 80 122 83

1.25 14.18 2.50 15.43 4.03 16.47 5.00 17.39 5.48 18.32

93 101 98 103 103 105 107 105 109 103

21 za

11.33

22 zo

0.11 12.11 0.47 12.51 1.12 13.26 1.31 13.54

125 84 120 84 113 81 106 80 97

6.37 19.17 7.23 19.52 8.02 20.27 8.29 20.53 8.53 21.09

109 102 106 100 101 95 96 88 90 81

1.51 14.25 2.23 14.59 3.15 15.57 4.2.5 17.11 5.50 18.37 7.14 19.57

78 90 80 83 82 77 85 74 91 71 97 70

9.20 21.32 10.01 22.10 10.59 23.16 12.16 0.38 13.39 2.05 14.59

85 77 81 74 78 72 76 74 76 80 80

1 zo 2 ma 3 di 4 wo VM 23.34 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di I1 wo 12 do LK 12.08 13 vr 14 za 15 zo

18 wo 19 do NM 3.45 20 vr

23 ma 24 di 25 wo 26 do EK 10.49 27 vr

29 zo 30 ma


HARLINGEN september 1982

oktober 1982

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min

8.23 20.59 9.09 21.45 9.48 22.19 10.30 22.58 11.12 23.38

103 71 109 72 112 76 116 80 116 82

3.19 16.01 4.11 16.45 4.54 17.28 5.33 18.14 6.15 18.47

86 86 94 91 102 99 105 100 109 99

6 ma

11.49

7 di

0.18 12.29 0.51 12.58 1.15 13.20 1.32 13.50

113 82 110 83 104 83 95 83 85

6.56 19.15 7.32 19.44 8.01 20.10 8.29 20.35 9.02 21.10

108 95 106 90 103 86 100 84 97 83

2.01 14.46 2.52 16.06 4.19 17.45 6.04 19.23 7.41 20.41

81 76 83 68 84 65 89 66 99 72

9.52 22.04 11.04 23.18 12.35

95 82 94 85 95

11 ma

0.52 14.06 2.31 15.28

89 98 94 100

14 do

8.50 21.39 9.38 22.21 10.33 22.57 11.24 23.31 11.47 23.59

109 81 118 89 123 95 125 97 121 96

3.54 16.35 4.47 17.26 5.24 18.01 6.03 18.35 6.46 19.12

98 100 100 98 101 96 101 93 100 91

16 za

21 di

12.10

22 wo

0.28 12.44 0.48 13.12 1.09 13.29 1.36 13.55

112 93 101 89 89 87 77 85 67

7.27 19.45 8.03 20.12 8.24 20.32 8.42 20.44 9.07 21.12

97 90 93 87 90 84 86 80 82 77

2.21 14.48 3.29 16.12 4.54 17.50 6.25 19.19 7.41 20.26

85 61 88 57 92 58 99 62 105 67

9.57 22.09 11.15 23.36 12.52

80 75 76 77 77

26 di

1.11 14.20 2.36 15.25

81 80 86 86

datum

1 wo 2 do 3 vr

VM 13.28

4 za 5 zo

8 wo 9 do 10 vr

LK 18.19

I 1 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr

NM 13.09

18 z.. 19 zo 20 ma

23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do

EK 5.07

MET

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

8.36 21.11 9.21 21.49 10.02 22.28 10.42 23.08 11.18 23.44

112 74 116 81 117 84 113 89 113 92

3.43 16.14 4.30 16.59 5.11 17.47 5.49 18.20 6.29 18.47

94 90 99 95 104 98 106 100 106 98

6 wo

12.02

7 do

0.14 12.37 0.39 12.59 1.07 13.38 1.50 14.47

114 93 109 94 97 95 82 94 67

7.06 19.14 7.40 19.49 8.10 20.19 8.45 20.51 9.36 21.37

105 90 100 83 96 79 91 78 87 81

2.56 16.14 4.24 17.45 5.57 19.06 7.23 20.19 8.33 21.18

96 56 99 55 103 61 108 72 112 84

10.53 22.54 12.31

86 84 86

0.39 14.05 2.16 15.20 3.31 16.11

88 89 91 92 93 95

9.25 22.01 10.03 22.33 10.36 23.02 11.12 23.30 11.41 23.55

114 93 114 99 114 102 114 102 107 99

4.22 16.49 5.02 17.26 5.39 18.07 6.19 18.38 6.58 19.00

95 97 96 97 97 94 98 92 98 94

21 do

12.07

22 vr

0.19 12.29 0.41 12.51 1.08 13.22 1.48 14.16

94 94 79 90 65 86 54 86 47

7.31 19.32 7.58 20.04 8.24 20.27 8.58 20.53 9.44 21.40

98 96 95 94 92 93 90 88 84 86

2.54 15.36 4.17 17.07 5.42 18.31 6.52 19.38 7.47 20.31 8.38 21.12

88 47 92 51 97 58 104 68 111 79 117 89

10.50 22.52 12.07

81 85 78

0.21 13.30 1.48 14.39 3.01 15.35 3.57 16.21

86 80 88 80 91 83 94 85

NAP -cm

1 vr 2 za 3 zo VM 2.08 4 ma 5 di

8 vr 9 za 10 zo LK 0.26

12 di 13 wo

15 vr

17 zo NM 1.04 18 ma 19 di 20 wo

23 za 24 zo 25 ma EK 1.08

27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo

LLWS=NAP-126 cm

87


LAUWERSOOG

1982

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tijden van hoogwater in MET

jan

feb

mrt

apr

1.07 13.55 1.49 14.39 2.41 15.46 3.52 16.55 4.59 18.05

2.32 15.09 3.24 16.10 4.27 17.03 5.39 18.15 7.03 19.27

1.37 13.42 2.15 14.21 2.59 15.13 3.59 16.26 5.20 17.50

2.48 4.02 14.51 15.54 3.56 5.22 16.08 17.16 5.21 6.37 17.35 18.40 6.55 7.43 18.59 19.49 8.11 8.43 20.05 20.40

6.09 I9.05 7.15 19.54 8.19 20.40 9.24 21.33 10.27 22.34

8.23 20.34 9.25 21.32 10.15 22.25 11.10 23.15 11.58 -

6.57 9.05 19.11 21.00 8.21 9.45 20.19 21.45 9.19 10.21 21.15 22.27 10.04 11.00 22.06 23.06 10.52 11.34 22.56 23.44

21.59 10.22 22.39 10.56 23.18 11.33 23.57

11.18 23.32 12.14 0.18 12.59 0.59 13.41 1.41 14.19

0.03 12.33 0.41 13.06 1.13 13.32 1.41 13.59 2.15 14.39

11.35 23.40 12.08 0.17 12.47 0.51 13.16 1.19 13.41

11.59 0.18 12.28 0.48 13.01 1.16 13.32 1.48 14.03

2.23 15.01 3.07 15.50 3.53 16.48 4.48 17.47 5.55 18.47

2.59 15.34 3.58 16.42 5.08 17.52 6.23 19.00 7.35 19.56

1.51 14.09 2.31 14.46 3.19 15.33 4.17 16.31 5.28 17.42

2.34 14.46 3.38 15.47 4.56 17.02 6.20 18.20 7.32 19.33

7.06 19.42 8.19 20.33 9.16 21.18 9.54 22.00 10.22 22.38

8.37 20.44 9.28 21.25 10.10 22.05 10.50 22.49 11.30 23.35

11.03 23.15 11.45 23.55 12.20 0.32 12.58 1.09 13.37 1.49 14.18

12.04 0.19 12.34 0.59 13.06

mei

juni

juli

6.03 18.08 7.02 19.16 7.57 20.06 8.44 20.52 9.27 21.35 10.03 22.18 10.36 23.01 11.08 23.42 11.43

nov

dec

6.20 7.25 8.39 8.51 18.31 20.01 21.19 21.24 7.15 8.22 9.24 9.30 19.30 20.58 21.58 22.00 8.05 9.08 10.00 10.10 20.29 21.47 22.30 22.40 8.53 9.48 10.39 10.53 21.19 22.26 23.10 23.21 9.31 10.23 11.27 11.34 22.01 23.01 23.50 23.58

9.49 22.13 10.31 22.53 11.03 23.32 11.38 0.11 12.33

10.06 22.23 10.49 23.06 11.29 23.49 12.20

0.17 12.12

10.06 22.40 10.45 23.18 11.22 23.54 11.51 0.32 12.31

11.05 23.35 11.46 0.11 12.17 0.46 12.54 1.21 13.35

0.46 13.28 1.21 14.20 2.10 15.19 3.23 16.34 4.47 17.53

1.16 14.16 2.13 15.12 3.21 16.11 4.33 17.25 5.41 18.37

12.00 0.29 12.29 0.59 13.05 1.34 13.46 2.19 14.28

0.45 12.43 1.16 13.23 1.55 14.06 2.47 14.59 3.49 15.58

1.11 13.15 1.49 13.54 2.29 14.34 3.13 15.21 4.07 16.20

1.56 2.44 14.17 15.33 2.37 3.43 14.59 16.46 3.24 5.04 15.51 18.15 4.24 6.37 17.00 19.42 5.34 8.02 18.23 20.54

3.36 6.09 6.44 16.49 19.10 19.42 4.54 7.16 7.46 18.16 20.12 20.30 6.19 8.13 8.40 19.33 20.59 21.05 7.41 9.05 9.27 20.39 21.35 21.34 8.48 9.51 10.05 21.32 22.03 22.05

3.16 15.19 4.23 16.26 5.36 17.40 6.46 18.53 7.53 19.59

4.58 17.04 6.07 18.15 7.11 19.24 8.09 20.25 9.02 21.22

5.06 17.30 6.13 18.43 7.23 19.54 8.27 20.58 9.26 22.01

6.52 19.47 8.12 21.04 9.19 22.05 10.09 22.52 10.51 23.36

9.04 21.48 9.50 22.32 10.43 23.10 11.34 23.45 11.59 -

9.35 22.13 10.11 22.45 10.51 23.14 11.27 23.41 11.56

10.24 22.32 10.50 23.01 11.39 23.31 12.09 23.59 12.22 -

10.42 22.39 11.18 23.17 11.43 23.52 12.20 0.25 13.05

6.49 18.59 8.05 20.10 9.06 21.12 9.50 21.58 10.24 22.36

8.51 8.31 20.30 20.56 9.19 9.36 21.18 21.44 10.00 10.11 22.01 22.31 10.38 10.49 22.45 23.19 11.13 11.37 23.28

9.49 22.17 10.32 23.08 11.15 0.01 12.06 0.52 12.54

10.17 22.59 11.03 23.55 11.58 0.46 12.48 1.29 13.28

11.38 0.17 12.23 0.55 13.04 1.30 13.43 2.05 14.19

0.16 12.22 0.44 12.57 1.07 13.34 1.35 14.10 2.10 14.58

0.04 12.24 0.30 12.51 1.00 13.26 1.37 14.20 2.30 15.33

0.29 12.57 1.06 13.53 1.57 14.58 3.03 16.04 4.16 17.11

0.57 13.45 1.35 14.26 2.24 15.14 3.21 16.11 4.25 17.15

11.04 23.11 11.44 23.49 12.13 0.29 12.46 1.13 13.19 1.58 13.57

11.49 0.12 12.20 0.57 13.02 1.46 13.51 2.48 14.47

0.07 1.40 12.12 13.42 0.55 2.29 13.03 14.33 1.49 3.26 13.59 15.26 2.49 4.24 14.44 16.24 3.55 5.23 15.40 17.27 5.01 16.53

2.07 14.07 2.47 14.50 3.30 15.40 4.19 16.38 5.18 17.44 6.20 18.55

2.41 15.00 3.25 15.51 4.19 16.56 5.20 18.10 6.28 19.24 7.38 20.29

3.03 16.04 4.15 17.27 5.38 18.50 6.58 19.58 8.03 20.47

3.39 16.56 5.00 18.13 6.16 19.19 7.21 20.10 8.14 20.53 9.01 21.34

5.27 18,15 6.29 19.17 7.24 20.12 8.18 21.00 9.12 21.42

5.31 18.20 6,38 19.18 7.42 20.12 8.44 21.01 9.40 21.52 10.38 22.48

9.26 21.21

9.55

aug

sep

12.06 0.29 12.40 1.03 13.12 1.32 13.48 2.03 14.33

okt

12.19 0.32 13.00 1.06 13.35 1.45 14.21 2.33 15.28

0.29 13.09

Gemiddeld tijdverschil van HW Lauwersoog - Hoek van Holland is 7.38 uur. De vetgedrukte cijfers zijn zondagen Laagwater valt gemiddeld 5 h 58 min na hoogwater

88


00

E go

0) N, 03C 0 17 =03 CO 0 Co

rg

0 C 0 CP > ' 0000 ocoo. ocwoo 0:17) 0NO3C7 cicioSo N ,,N ,,,NN 0

cE 0000 0000 W0000

tz)

ai cricsir,:ai OiNt, ;CD ,

O)

c m 0

o

0 0000 0000 0 gq igl e ( 1 1940

88888 000ca ah- an co.-odó 0MU) O

LAUWERSOOG-SCHIERMONNIKOOG

Zomerdienstrege

C

8888 88888 cZoior.: pzámh.ci

%E N -1e 7 0 MO

N

1

cci

NNNNN NNNNN

qiCIDC'DUD Occiridoi

C 0 C13 > CO :010 1000 10000 NNNN co N N N N N 7 7 I, : 17 C■ N17 RN01, . MO 0 C C CD 0 M >c 02

o 0

mg c E

cp-e mc'

1.0 1 el•

r•.:

1000 1 00017 erMe9. 1■ N0h

r• csi

,,N 0

,,N ,,NN

COMM

0 CD 0 0 (1700M

c0

M, M, ,,N 0

co

C o)

> 0 c, ot)

C co

C >0

>3

c c2 — co 0, 0000 o > 000 0000 CDNÓN NOCi d C5C,i0C5

mm

0

4.• 0

LAUWERSOOG-SCHIERMONNIKOOG

E co •

SCHIERMONNIKOOG-LAUWERSOOG

éi) n

c co oc co 000 0000 0000 c • 710 17M—.70 17 ,7L0•7 oc MTO), 05 m 2 ,1■ ,,N 0 0

o-1

000

0000 0000

000

ci co co Odoo

RMR 00100 000m 1,

t.)

0 1 0 O

1,

co

8858 0000 0000

Cl 1, rZoicic: t~ Oih oi

C E 0 ,

NNNN NNNN OcciOo 00007

0Y 70 020

CO C

c Cl) .

c c

C co

Cm >0 C4> 77 03 0

1000 NNN

c • —• • 5

C

CO OM >0

000 0 " . C1 1■ NO

02 o CO,tt11

0

co 0

in o ktober 1982.

C .C rn 0 C 00 00 0000 00000 4, M0 C M cirir o 050'jr■ m2 ,,N

SCHIERMONNIKOOG-LAUWERSOOG

N

Geldig van 1 oktober 1982 t/m31 maart1983.

m

0 •o a) to at . 5co cm" 41) U) CC O croba

N >S7

O0 co 0> 03 0>

C 01 C 03 CDM

00 Ne

0 CCC 000

0

cm 0

1T4 c0 00

0 0

=

000 TorocTo non gime

89


FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN Een aantal watersportverenigingen uit onze regio hebben in oktober 1980 het initiatief genomen om gezamenlijk diverse aktiviteiten te ontplooien in het belang van de steeds toenemende pleziervaart in de noordelijke regio van de provincie Groningen. Enkele aangesloten watersportverenigingen zijn met hun mogelijkheden en aktiviteiten hieronder vermeld: W.S.W. "Onderdendam" Deze vereniging telt momenteel goed 100 leden. In de zomer worden vaartochten en viswedstrijden georganiseerd. In de winterperiode worden bijeenkomsten gehouden met inleidingen. De haven, die vrijwel onmiddellijk aan het Winsumerdiep ligt, heeft een kapaciteit van 50 vaste ligplaatsen en heeft bovendien aanlegplaatsen om passanten te ontvangen. Er is aanwezig een trailerhelling, een verenigingsgebouw en toiletruimte. Direkt naast de haven en aan het visrijke Warffumermaar is een kleine camping gesitueerd. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij J.A. Kornelis, tel. 05900 - 49178. W.S.W. "Op 't End" gemeente Helshuizen Deze vereniging telt momenteel ruim 60 leden en heeft van de gemeente een schitterend jachthaventje aangeboden gekregen, maar helaas nog steeds zonder enige akkomodatie, terwijl hier toch al zo'n 7 谩 8 jaar aan gewerkt wordt maar de Raad van State en de wet Arob zette een streep door de reeds goedgekeurde plannen van de gemeente. De W.S.V. "Op 't End" werkt echter hard door om toch een goede akkomodatie te kunnen realiseren. Het bevaren van het Boterdiep tussen Uithuizen en Onderdendam geeft geen problemen met bruggen, als de bestaande regeling dit jaar ongewijzigd blijft. Er dient echter 24 uur v贸贸r het tijdstip van vertrek bediening van de bruggen te worden aangevraagd bij de Provinciale Waterstaat te Winsum, tel 05951-1400. Voor boten tot een doorvaarhoogte van 2.20 m. is er echter ook een aantrekkelijke alternatieve route door een sterk wisselend landschap met uitstapjes o.a. naar Usquert en Warffum. Inlichtingen te verkrijgen bij K. Hekkema, tel. 05954 - 2506. W.S.W. "Het Zijldiep" te Winsum Deze vereniging telt momenteel ruim 60 leden en ontplooit voor haar leden diverse aktiviteiten, er wordt hard gewerkt aan een plan in samenwerking met de gemeente om de oude werf aan het Winsumerdiep weer geschikt te maken voor jachthaven en gebruik helling. Tevens komt er langs het Winsumerdiep nabij de provinciale weg een toiletgebouwtje met aanlegsteigers voor passanten. Ook zijn er plannen voor een picknick plaats. De vereniging zoekt ook naar mogelijkheden om tot een eigen klubhuis of boot te komen om wat meer binding met de leden te krijgen. De diverse aktiviteiten omvatten o.m.: het houden van een zeezeiltocht, een dag surfen, een gondelvaart tijdens de Boogweek, picknicktocht, het houden van filmavonden, enz. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij K.L. Riemersma, tel. 05951 - 2058.

90


KONTAKTEN Onze vereniging heeft niet alleen goede kontakten met watersportverenigingen die hun thuishaven hebben in N.W. Groningen, maar ook met verenigingen rond het Lauwersmeer. Doel: coordineren van activiteiten en gezamenlijk indienen van voorstellen t.a.v. accomodatie — voorzieningen langs de vaarwegen, zo nodig in overleg met de N.N.W.B. Zo was er in januari een goed gesprek met vertegenwoordigers van de w.s.verenigingen Dokkum, Kollum, en Oostmahorn. I-Her volgen enige activiteiten voor 1982: 20 mei: Surfwedstrijd "De Prikken" Oostmahorn 26 juni: Zeilwedstrijd alle categoriën Oostmahorn 28 aug.: Zeilwedstrijd alle categoriën Kollum / De Prikken 29 aug.: Surfwedstrijd Kollum / De Prikken De mogelijkheden van skûtsje-zeilen, van admiraalzeilen en van jeugdwedstrijden worden onderzocht. Raadpleeg de aanplakbiljetten!

VAKANTIESPREIDING Ook in 1982 zijn de grote vakanties weer per regio vastgesteld. Voor kleuter-en lager-onderwijs, verspringt het begin van de grote vakantie steeds twee weken per regio zodat de grote vakantie van zes weken over tien weken verspreid wordt. Ken uw regio: Regio A = Noord- en Zuid-Holland. Regio B = Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Regio C = Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en de Zuidelijke Usselmeerpolders. Dit is het vakantielijstje: Regio A: zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus K.L.O.; zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus V.O. Regio B: zaterdag 26 juni t/m zondag 8 augustus K.L.O.; zaterdag 3 juli t/m zondag 15 augustus V.O. Regio C: zaterdag 24 juli t/m zondag 5 september K.L.O.; zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus V.O. K.L.O is Kleuter- en Lager-onderwijs. V.O. is Voorgezet onderwijs. Schoolvakantie verschuiven Als u buiten de vakantieperiode uw kinderen van school wilt halen, mag het hoofd van de school — in belangrijke omstandigheden — schoolverlof verlenen, maar niet langer dan voor tien dagen. In dat geval is goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar in de gemeente, waar de school gevestigd is. 91


NOTITIES Aangemeld voor Wedstrijd op Tocht op Bijzonderheden Aanmeldingsadres Bent u achteraf verhinderd, geeft u dit even tijdig door? Als 1 aanmeldingsformulier niet voldoende is, gebruik dan een briefkaart. Eigen notities:

92


NOTITIES:

93


INHOUDSOPGAVE pagina Wedstrijdprogramma

4

Programma Toercommissie

5

Lauwersoog â&#x20AC;&#x201D; Larvik

8

Mededelingen v.h. Bestuur

11

Mededelingen v.d. Stichting Jachthavens

12

Radio-medische dienst

15

Weerberichten

16

Openingstijden bruggen en sluizen

21

Reddingswezen en marifoon

24

Ledenlijst

27

Jeugd â&#x20AC;&#x201D; zeilinstructie

38

Verslagen div. activiteiten 1981

43

Single Side Band

54

Zeilervaring Larvik

59

Wadzorg

64

10 jaar Jaarboek

68

Allerlei

75

N.N.W.B.

77

Getijden

81

Bus- en bootdiensten

89

Samenwerkende Watersp. verenigingen

90

Aanmeldingsformulieren

95

94


.6 .c 0 > O o c

•o ct

>

W O) a) c o_ a> o

c2

(7)

O ."'

Handteken

)- CD O

O

c "-E>

c Dc ,• ._ T5 alf (1)

cc

cc " CO (1) Z

0w Zo _Jcc W

(/)

ZW

Ondergetekende:

LL

E co

IJ z <

Code/woonplaats:

0 cr)

Geeft z ich op voordevolgende wedstrijd(en):

.<5.ó.,5?6

.00-00 > > > >

0 > -0 ,- C C O - a) (1)

a> -o '„-ss 0 0 , 0.

O

-0

E -_. (D >

-0

cii ES E -E. E E .2, a)

o .0 .,_ o-a •—. -c o

c,

CO

,- 'C 0 C 1- 17.; c Q) -0 d.0(1) C:E

CM 0) CM CV CM 1- •0-

=, co

>: 3 -0> 0 ,,, • orE >c o c

— a> a) .

— c> -,r E Q) .5 N : 1), 0 =0

-F,-, o

C)

E 151

0

(2

CD o 2 cu „ _1 c„, N ,_ I.= -P.N •-• a> 0

ni CD •_-• co .c

25) - 0> C C

N 05 a) o D ., '' --"0 ,(0 G) 0 a) n

..7. ." 0 •

o (0 0.) - ■ 1- (0 > -I Cl Z 0- :-I > 0 > (CS .0 C) 0 (1)

95


▪ a) ca c C N N

c cC .c

m2 Grootste andere fok of genua

E

ai"

O

0.

00) Zeilnummer

.

O

0

c Q.

(t C

a) 3 c 0) iT) N

„:2 15 E '5

c 0) C CCS

C

ca N Ca

ft

N

E

E

E

c

-a7

a)

O co

E

E

c

0

";°

E

2

c

0 N

ts2 a) c

O

N

C 0

13

O as 0 C; 2

E o)-0 C

>

CD .0

C CT5

--- `•-

0)Csi CD.92 m- C • '— 0 U") 0) 0

Ca

0 CL U) CD CO

CL) 0 C COC > cp C a)

96

N.K.K. zeilnummer:

N.K.K. met ing:

N

N.K.K. met ing:

cd

z

I.O.R. factor:

Gegevens schip:

(15 al

> 0) -CFS

iD t i) 0)

Ui

-Cd CO ° ct o a)

ca O

3

J

-J

CISCD gi)) C EL ct C a) _07 a) 71) >C CD ' 435) • oE

ca

o

>

.


0 c a)

Code/woonp laats:

E c . 73 c -a

a) 0 0 D > a) (1) ...cz) -

r) 21

cc cm a) as o ;as o a) o) ._ cv "D c c E c3 o co E as > Cd c ii C .-• a) :E a> CD o) cn e E, ns -6 -o -.. ca .t > .c :b- 'O 0 D (T) r 8 t.

a) .6. • ."5 ca a, -o

cc

N

E c.i

CC CO 0 C"

c z

6 o

Z

•a

1:1 0

-c c.)

1-

E co z

E ca O

z

Cri 2 "C

Q

'r7, .... "a3 CD

0

a > 2 - a- cm .... E rri -.c -o o -0

CL < 0- CO _c i5 (7)

._ .- dr' • a) c ., F.} E .2as-g} R (roa ) g Lej

0 E -o c • ca

cL 0

en 0

97


.71

cc co 0cs> LL. " co Z (.4

W Z °U w0

Q â&#x20AC;&#x201D;I 0

98 lengte over alles:

met het motorjacht/zeiljacht*, naam:

cc

0

a> c

0 c.

Doorhalen wat n iet van toepassing is.

Kajuitboot/open boot/multihuil*

rn

E

O

t

Handtekening:


c

3

o x.-. J

3

g

CY g) (D ,-.

-, 0. _.. (i) 6o) a

• Q- <V— o. ca-

E CD 7

-0

a3

CD CD RN > CD 7 D) 7 su

ca 3 3 CD CD 0. CD 5in -.co

7' cp

<D C) =

E ,a, o- co 'o n

b- a. 7a) -n

CD -I < 0 A) -< 7 ,,. o.

0 C CL C <1"

E\

< 0

CD

:6uluthielp uBH

r>

3

:apuexalabi apuo

s}eeiduoom/opoo4sod 11)

0,

z su

'-' <D 0 <D -I

7.n`

su

CL

3

CD

"C -0 O (11 -I -, ■ G'. -0 CD a:, (713 D. Ci2 - 0

E Cr2 «D

r- (1)

DO (, =0 CD

74 .

j', N<D, -0 (D (C). 8

-des gzdoueuosiad

cl

-. —1 ■ 1 <D C11<0 al <D — ui ...7.:

È

99


""4 0 cr, fl) so .0r., —< = = 3 0 "« 1 ;r(1) 2 :"i 3 N.. c a' UI -` 0o 0 -0 c, ° Is —

CL ,0 3 ca 3 Sco CL A) 0 CD

-7, to cp

10 o CD ' Q ,ci) ,-, 0 a, r..) ... •1"co'" .... cri o C°. 0 ...••- p 2, 0 = 3 -, 0 0. o = ca CO 7 V 3—.(0 "4,... ... et, 0 .0 CD 7Nu.. (D = — CD cD • ...., tO CD 7 W _. -` 'cl c o cp 8 s7, 3.N

.

.c5. .cr, er

O 0 ,.., 0 . m ....• -o • ,C CD -, o

... < = N

CDD

= a

0

-n o

c 0 ci," 3. C c 0 o <P o 0 su c -(3 O o -

cp c

c

a)

CL

5'

.o <

CL CD

•-.

a

Er

O 3 0. CD CD

o-

CD

(I)

5: 0 0

(7)

=O

O Ir si) O c O a 0:

100

a. = CD C)

aCT

0

o D: -5 o < 0 7


NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM

Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum Openingstijden : 10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen : 14.00 - 17.00 uur Op maandagen gesloten.

gil mi

ik

n

Noordelijk Scheepvaartmuseum en Tabacologischeen trekpleister voor allen die belangmuseum stelling hebben voor de geschiedenis en een vraagbaak voor vele retaurateurs van oude schepen, evenals voor modelbouwers. Gevestigd in een zeer oud gebouw, uniek voor de stad Groningen.

in het GOTISCH HUIS

G R O N I N G E Nl

Brugstraat 24 tel.: 050-122202


JACHTHAVEN

Jaarboek1982compleet  
Jaarboek1982compleet  
Advertisement