Page 1

Â

Eveline Lauwers 6 Bec

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

6 Bec

GIP bijlagenbundel 2012 - 2013

GeĂŻntegreerde proef

Inleiding

pagina 2


Â

Eveline Lauwers 6 Bec

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

GIP bijlagenbundel 2012 - 2013


Woord vooraf Beste lezer, In het kader van de lessen bedrijfseconomie en de taalvakken heb ik mijn ge誰ntegreerde proef geschreven. De GIP is een eindwerk die de leerlingen van het 6de jaar technisch secundair onderwijs verplicht moeten vervullen. Mijn eindwerk bestaat uit opdrachten die we door het jaar heen hebben gekregen en die we dan ook zeer zorgvuldig uitgevoerd hebben, zowel individueel als in groep. Ik heb veel bijgeleerd en vond het leuk om in groep samen te werken. Je moet elkaar kansen geven en je eigen mening in de groep durven te gooien. Samen tot een beslissing komen en er samen het beste van maken, is wat we vooraf samen overeenkwamen. Als eerste wil ik mijn begeleidende GIP leerkrachten bedanken namelijk Mevrouw Verwulgen en Meneer Fierens. Ze hebben me steeds bijgestaan en geholpen waar nodig. Ook wil ik mijn broer Lode Lauwers bedanken waar ik vaak met problemen bij terecht kon. Daarnaast wil ik een aantal leden van mijn GIP groepje bedanken zoals Marthe Daelemans. Ik kon me geen betere Algemeen directeur voorstellen. Mijn dank gaat ook uit naar Axelle Verschueren en Kaoutar El Mamoun, die steeds bereid waren om me bij te staan waar nodig. Bovendien wil ik eveneens mijn ouders bedanken, ze hebben me steeds gesteund en toonden veel interesse in mijn eindwerk.


Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................... 4 Toegepaste bedrijfseconomie .................................................................................. 5   Bijlage 1: Ondernemerstest ..................................................................................................... 5   1.1.1   Resultaat Ondernemerstest ......................................................................................... 6   Bijlage 2: Berekeningen ken je functie ..................................................................................... 7   1.1.2   Berekening boekjaren .................................................................................................. 8   Bijlage 3: Marketingbudget ...................................................................................................... 9   1.1.3   Marketingbudget opstellen ......................................................................................... 10   Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 10............................................................................... 11   Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 11............................................................................... 18   Bijlage 6: Financieel rapport boekjaar 12............................................................................... 25   Bijlage 7: Financieel rapport boekjaar 13............................................................................... 32   Bijlage 8: Samenvatting Marketingdirecteur .......................................................................... 39   Bijlage 9: Facturen leveranciers............................................................................................. 46  

Frans ......................................................................................................................... 56 Bijlage 10: Voorbereiding spreken Frans (l’affiche) ............................................................... 56   Bijlage 11: L’offre d’emploi ..................................................................................................... 58  

Engels ....................................................................................................................... 64 Bijlage 12: Write an article .................................................................................................... 64  

Besluit ....................................................................................................................... 68


Inleiding Als leerlingen van 6 Business Economics kregen we de opdracht voor onze geïntegreerde proef een bedrijf dat zonnepanelen produceert, te leiden. Gedurende het hele schooljaar kregen we allerlei leuke en interessante opdrachten te verwerken, zowel individuele als groepsopdrachten, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsvoorstelling, een website ontwerpen en een GIP-dag waarbij we moesten concurreren met de andere bedrijven. In het begin van het schooljaar 2012-2013 werden we in groepjes verdeeld waar aan iedereen een functie werd toegediend in het bedrijf. De bedoeling was om het bedrijf rendabel te maken en te houden. Ons bedrijf verhandelt zonnepanelen en kreeg de naam Solarflux. Ik werd aangesteld als marketingdirecteur. Samen met de andere directeurs heb ik geprobeerd ons bedrijf zo goed mogelijk te runnen. We kregen tijdens de lesuren tijd om onze taken tot een goed einde te brengen en daarnaast spraken we ook buiten de schoolmuren nog geregeld af. Voor de individuele opdrachten werden we prima ondersteund door onze GIP-leerkrachten, dat dient zeker vermeld te worden. Thuis moest er dikwijls nog gezwoegd worden om onze opdrachten naar behoren te vervullen, maar men oogst uiteraard wat men zaait. Het werk bevat heel wat verschillende onderdelen. Zo moesten we voor bedrijfseconomie en Frans een sollicitatiebrief schrijven. Ook voor Duits en Engels kregen we opdrachten, zoals bijvoorbeeld ‘die Anfrage’ en ‘Complaining’. Het ontwerpen van een naam, logo en huisstijl behoorde ook tot een van de opdrachten, net als het opstellen van een organogram waarin we de functie en de naam van de verschillende bestuurders van ons bedrijf moesten duidelijk maken. Daarnaast kregen we ook nog het vergelijken van websites en het maken van facturen voorgeschoteld. Mijn takenpakket als marketingdirecteur bestond uit het bepalen van de verkoopprijs van de zonnepanelen en het marktaandeel bepalen, het opstellen van een marketingmix etc.


Toegepaste bedrijfseconomie Bijlage 1: Ondernemerstest

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste Bedrijfseconomie

pagina 5


1.1.1

Resultaat Ondernemerstest

De onderstaande uitslag zegt iets over jouw ondernemende kwaliteiten zoals jij jezelf ziet, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratie-vragenlijst is. Het is daarom niet de bedoeling om definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden. In de score-uitdraai kunt u de volgende informatie aflezen: Welke eigenschappen vind ik van mezelf relatief sterk en relatief zwak met betrekking tot ondernemerschap? Met de rode stippen wordt op iedere ondernemerscompetentie een score weergegeven die kan variĂŤren van 1 tot 5. Deze score komt overeen met de gemiddelde score die u uzelf heeft toegekend op de stellingen die betrekking hebben op de desbetreffende ondernemerscompetentie. Hoe verhouden mijn scores zich tot de scores van ondernemers die in een soortgelijke situatie verkeren als ik? De bandbreedte (de grijze balken) geeft weer hoe hoog anderen met een soortgelijk ondernemerschapsprofiel hebben gescoord. De bandbreedte vertegenwoordigt 40% van de scores. Wanneer uw score zich binnen de balk bevindt, behoort u tot de 40% die een normale score op deze competentie heeft. Valt uw score links van grijze balk dan behoort uw score tot de laagste 30%. Valt uw score rechts van de balk, dan behoort uw score tot de hoogste 30%.

Onafhankelijkheid: Acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen overtuigingen en zich daarbij onafhankelijk van de mening van anderen opstellen. Onafhankelijkheid is moeilijk ontwikkelbaar. De beste ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor mensen met een stevige, minder vriendelijke, enigszins egocentrische persoonlijkheid. De beste ontwikkelingsresultaten worden behaald via persoonlijke coaching en begeleiding. Durf: Risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te halen. Durf kan redelijk worden ontwikkeld. De beste ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor mensen met een stevige en sociabele (extraverte) persoonlijkheid. De beste ontwikkelingsresultaten worden behaald via coaching gecombineerd met training. Rendementsbesef: Zich bewust zijn van wat investeringen opleveren door bij nagenoeg iedere beslissing een kostenbaten analyse te maken. Rendementsbesef kan redelijk worden ontwikkeld. De beste ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor mensen met een gewetensvolle persoonlijkheid. Creativiteit: Met nieuwe ideeĂŤn en oplossingen komen en deze tot uitvoering brengen. Creativiteit is moeilijk ontwikkelbaar. De beste ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor mensen die openstaan voor meningen, gevoelens en nieuwe ervaringen. De beste ontwikkelingsresultaten worden behaald via training en ervaringsleren.

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste Bedrijfseconomie

pagina 6


Bijlage 2: Berekeningen ken je functie

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 7


1.1.2

Berekening boekjaren

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 8


Bijlage 3: Marketingbudget

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 9


1.1.3

Marketingbudget opstellen

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 10


Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 10

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 11


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 12


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 13


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 14


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 15


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 16


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 17


Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 11

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 18


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 19


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 20


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 21


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 22


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 23


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 24


Bijlage 6: Financieel rapport boekjaar 12

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 25


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 26


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 27


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 28


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 29


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 30


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 31


Bijlage 7: Financieel rapport boekjaar 13

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 32


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 33


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 34


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 35


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 36


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 37


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 38


Bijlage 8: Samenvatting Marketingdirecteur

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 39


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 40


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 41


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 42


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 43


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 44


Bron: www.ecoman.be

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 45


Bijlage 9: Facturen leveranciers

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 46


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 47


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 48


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 49


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 50


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 51


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 52


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 53


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 54


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 55


Frans Bijlage 10: Voorbereiding spreken Frans (l’affiche)

GeĂŻntegreerde proef

Frans

pagina 56


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 57


Bijlage 11: L’offre d’emploi

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 58


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 59


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 60


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 61


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 62


Ge誰ntegreerde proef

Frans

pagina 63


Engels Bijlage 12: Write an article

Ge誰ntegreerde proef

Engels

pagina 64


Solar Energy

EPA/Waltraud Grubitzsch

Updated: Sept. 6, 2012

Through the centuries, scientists have found innovative ways to harness the power of the sun — from magnifying glasses to steam engines. Converting more solar power into electricity is high on the political agenda in many countries, amid the push to find domestic energy sources that are less polluting than fossil fuels. Solar is growing quickly in the United States. Assisted by technological innovation and years of government subsidies, the cost of solar power — and wind power — has fallen sharply, so much so that the two industries say that they can sometimes deliver cleaner electricity at prices competitive with power made from fossil fuels. At the same time, solar and wind power companies are telling Congress that they cannot be truly competitive and keep creating jobs without a few more years of government support. The growth of solar power was helped by a federal stimulus package that extended a tax credit and provided other investment incentives for the industry. A one-year extension of the 1603 tax-grant program is expected to create an additional 37,000 solar industry jobs in 2012, according to a report by EuPD Research. But the lobbying by the wind and solar industries comes at a time when there is little enthusiasm for alternative-energy subsidies in Washington. Overall concerns about the deficit are making lawmakers more skeptical about any new tax breaks for business in general. And taxpayer losses of more than half a billion dollars on Solyndra, a bankrupt maker of solar modules that defaulted on a federal loan, has tarnished the image of renewable power in particular. Solyndra was financed under a now-expired program, part of the 2009 stimulus package, that provided government loan guarantees for clean-energy projects, some of which administration officials expected to be risky. But solar and wind companies argue that the tax breaks they are seeking are different. The tax credits can be taken only by businesses that are already up and running, so taxpayers are less likely to be stuck subsidizing a failing company, proponents say. Without the new breaks, industry executives warn, they will be forced to scale back production and eliminate jobs in a still-weak economy. China Is the Dominant Player Despite rapid growth in recent years, solar power is more entrenched in European countries like Spain and Germany, which have promoted its development with strong incentives called feed-in tariffs that require electric utilities to buy solar power at a high, fixed price. The United States accounted for $1.6 billion of the world’s $29 billion market for solar panels; California is by far the leading solar state.

Geïntegreerde proef

Engels

pagina 65


In recent years, China has emerged as the dominant player in green energy — especially solar power. But, analysts say, China has achieved this dominance through lavish government subsidies in its solar industry that are detrimental to American companies and other foreign competitors. While most U.S., Japanese and European companies still have a technological edge, China has a cost advantage, analysts say. Loans at very low rates from state-owned banks in Beijing, cheap or free land from local and provincial governments across China, huge economies of scale and other cost advantages have transformed China from a minor player in the solar power industry into the main producer of an increasingly competitive source of electricity. In early December 2011, American solar panel manufacturers won a round against China when the United States International Trade Commission reached a preliminary conclusion that they were being harmed by imports. In March 2012, the Commerce Department decided to impose antisubsidy tariffs on solar panels imported from China. The tariffs were smaller than many industry executives had expected — 2.9 to 4.73 percent — which could blunt their effect on sales. But in May 2012, the Commerce Department announced the imposition of antidumping tariffs of more than 31 percent on solar panels from China. The antidumping decision was one of the largest in American history. The solar tariffs, which are retroactive to 90 days before the decision, are in addition to the antisubsidy tariffs that the department imposed in March. The combined antidumping and antisubsidy tariffs are likely to mean a substantial increase in the price of solar panels in the United States. European Union Investigates China In September 2012, the European Union began the world’s biggest anti-dumping investigation in terms of value, a broad inquiry into whether Chinese companies have been exporting solar power products for less than it costs to make them. The case covers imports from China worth $26.5 billion in 2011, a hefty 6.5 percent of all European imports of Chinese goods. After exerting heavy diplomatic pressure for the European Union not to start the case, and after veiled threats to retaliate, the initial Chinese response was restrained. The scope of the European investigation is unusually broad, applying not only to fully assembled solar panels but also imports of key components like solar cells and solar wafers. If tariffs were applied, Chinese companies could not avoid them by shipping components to Europe and assembling them into finished panels there. The anti-dumping case, which follows bankruptcies and factory closings by European and U.S. solar panel manufacturers, considerably expands a trade battle that has already become one of the biggest sticking points in trade relations between China and the United States. The Chinese government has responded by accusing American producers of polysilicon, the main material used in solar panels, of engaging in unfair trade practices and has threatened steep tariffs on the producers. Alan Wolff, a trade official in the Johnson, Nixon, Ford and Carter administrations and one of the world’s most prominent trade lawyers ever since, said that the European Union’s anti-dumping case against solar panels from China was the world’s largest anti-dumping case ever, even adjusting for inflation. The E.U. trade case against Chinese solar panels differs from the American solar panel case in several ways. The European case is limited to anti-dumping, without including an anti-subsidy charge. By including solar wafers in addition to cells and fully assembled solar panels, the European case is also broader than the American action.

Geïntegreerde proef

Engels

pagina 66


The Solyndra Scandal Even with government support, American companies have a hard time competing with foreign producers. In August 2011, three U.S. solar power companies — Solyndra of California, Evergreen Solar of Massachusetts and SpectraWatt of New York — all filed for bankruptcy. In the case of Solyndra, the company had received $527 million in loans from the federal government. On Sept. 13, 2011, a House subcommittee released documents suggesting that a final review of the $527 million in loan guarantees for Solyndra may have been rushed so that Vice President Joseph R. Biden Jr. could announce its approval at a groundbreaking. But at a subcommittee hearing, officials of the Energy Department’s loan office and the White House budget office defended their decisions, which they said were carefully reviewed and not politically inspired. The collapse of the Solyndra deal turned what was once portrayed by some as a shining example of the promise of federal subsidies to stimulate economic growth through green jobs into a grim lesson in what others call the futility of federal meddling in the marketplace. How Solar Power Works There are several ways to use the sun’s power to generate electricity. One of the most promising is called concentrating solar power. This involves using mirrors to reflect and focus the sun’s rays, providing heat, which in turn helps power a generator. Another is photovoltaic panels, such as the displays on the rooftops of homes and office buildings (some of these displays, especially in California, have experienced problems with theft). Solar energy is also used to heat water and pools — and of course a properly designed house will optimize the light and heat qualities of as it floods through the windows. Making a solar panel, also known as a solar module, requires four main steps. The first is to use molten polysilicon to grow crystals or cast blocks of polycrystalline silicon. The second step is cutting and polishing the material into thin, smooth wafers. The next step involves chemically treating the wafer and adding electrical contacts to turn it into a solar cell. The last step involves connecting 60 or 72 solar cells together, covering them with glass, enclosing them in an aluminum frame and adding an electrical junction box. Bron: http://topics.nytimes.com/top/news/business/energy-environment/solar-energy/index.html

Geïntegreerde proef

Engels

pagina 67


Besluit  Veeleisend en grootschalig maar toch bijzonder amusant en leerrijk, zo omschrijf ik deze opdracht het best. Samenwerken in groep is geen lachertje, dat hebben we nu met zijn allen ondervonden. Ondanks wat spanningen in de groep, tussen de directeurs van het bedrijf, kwamen we er steeds goed uit en uiteindelijk hebben we het toch tot een goed einde gebracht. Ons bedrijf bleek rendabel te zijn, wat bleek uit onze jaarrekeningen. Op individueel vlak heb ik misschien wel het meeste bijgeleerd. Mijn kennis in verband met marketing is heel wat toegenomen, net zoals mijn handigheid in het schrijven van formele documenten zoals brieven en verslagen. Dankzij het bijhouden van het portfolio is mijn regelmaat wat betreft studies, heel wat verbeterd. Dus het besluit: een heel erg positieve ervaring waarbij ik heel wat opgestoken heb!

GIP Bijlagenbundel Eveline Lauwers  

GIP Bijlagenbundel Eveline Lauwers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you