Page 1

OPDRA C HT S OC IA L  MEDIA   &   ONL INE   C OMMUNIC A T IE     A C A DEMIEJ A A R     2 0 1 3 -­‐1 0 1 4     L EC T OR     K A REN   DE   GROOF       S T UD ENT EN   ERIK A   A POL INA RIO   J ENNIFER   MA ES     L A UREN   V A NDENB ROEC K   PA UL INE   V ERL INDEN    

1


Inhoudstabel 1. Usability van de website

4

2. Monitoring

22

3. Online communicatiekanalen 23 4. Online Adverteren

40

5. SEO

47

6. Bronnenlijst

63

2


3


1. USABILITY VAN DE WEBSITE Gebruik van goede kernwoorden Een kernwoord/ zoekwoord/ keyword is elk woord of elke korte zin die een onderwerp van een website of pagina verwoord. Het gebruik van goede kernwoorden is van essentieel belang want de beste zoekwoorden worden gebruikt door zoveel mogelijk mensen die op het web surfen. De websitebeheerder werkt beter met sterke kernwoorden die terugkomen in de titel of in de tekst van de website zodat deze woorden snel worden teruggevonden door de surfers. Deze woorden moeten erin slagen om een goed werkelijk beeld te geven van de website. De surfers moeten door deze woorden meteen weten waarvoor het merk staat. Nu is de grote vraag welke woorden het meest worden gezocht in verband tot ons merk, Lego. Daarvoor gaan we op zoektocht naar de beste zoekwoorden, deze zoektocht wordt ook wel keyword research of kortweg KWR genoemd. Als deze zoektocht als een positieve ervaring wordt ondervonden dan mogen we besluiten dat Lego een goede strateeg is op het vlak van content. Voor deze keyword research gaan we op zoek naar de woorden die het meest gezocht worden via de zoekmachine Google. Daarvoor maken wij gebruik van de Google Keyword Tool, deze tool is gekoppeld aan Google Adwords. Deze tool toont na het intypen van een woord of zin, een lijst met gelijkaardige zoekwoorden en het aantal keer dat dit zoekwoord is gebruikt. Op de Google Keyword Tool kunnen we ook zien of dit zoekwoord wordt gebruikt door concurrenten. Is dat gebruik dan eerder hoog of laag? Op deze manier kunnen we de populariteit meten van een zoekwoord of een bepaalde zin die past binnen het merk Lego. Deze Keyword Tool wordt verder behandeld in het deel SEO of Search Engine Optimalisation. Wanneer we de Google Keyword Tool gebruiken gaan we enkele vragen proberen te beantwoorden: • • • • •

Is dit zoekwoord of is deze zin logisch? Past dit binnen het merk Lego? Kadert dit voldoende binnen de leefwereld van de surfer die wat meer wil weten over dit merk? Zoeken deze surfers op basis van woorden/zinnen of stellen ze echt vragen aan de zoekmachine? Maken deze surfers gebruik van een combinatie en zoeken ze dus met meerdere zoekwoorden tegelijkertijd? Is dit zoekwoord of deze zin populair? Wordt het veel of weinig gebruikt door de concurrenten?

4


Design

Algemeen Een website moet duidelijk zijn zodat mensen snel vinden wat ze willen vinden. Het is daarom zeer handig dat de website wordt ingedeeld in logische categorieën. Dit kan de mensen helpen in hun zoekproces. De beheerder van de website moet consistent zijn en de standaarden gebruiken. Een website moet passen bij de andere communicatie-uitingen van een bedrijf zoals Lego. Mensen die veel op het internet surfen weten op welke plaats bepaalde zaken staan. Als die zaken niet op de juiste plaats staan, zijn de mensen gedesoriënteerd, geraken ze de weg kwijt en haken ze misschien zelfs af. “Websites die origineel willen zijn en dit soort conventies niet willen respecteren, verliezen een stuk gebruiksgemak dat in veel gevallen niet gecompenseerd wordt door dat extra beetje originaliteit.” (Bert Van Wassenhove, 2012, p. 50) Bedrijven willen natuurlijk geen bezoekers verliezen en blijven dus het best trouw aan die standaarden. Daarom hebben we een lijst die als leidraad kan bieden wanneer het gaat om de standaarden bij webdesign: • •

• • •

Logo staat bovenaan, liefst links en het logo is ook een link naar de homepagina De links zijn onderlijnd en hebben een andere kleur dan de rest van een tekst. Wanneer mensen erop klikken moeten die een andere kleur krijgen dan die links die nog niet werden bekeken. De zoekfunctie en taalselectie staan bovenaan, liefst rechts Iets dat eruitziet zoals een knop moet dan ook de functie hebben van een knop Navigatiem enu is duidelijk te herkennen en blijft samenhangend over de hele website.

Bert Van Wassenhove (2012, p. 50) wijst ook dat een website telkens een afweging is tussen efficiëntie in het overbrengen van de merkboodschap en de puurheid van de boodschap. Een website bevat ook enkele cruciale fundamenten, basisinformatie die men moet kunnen terugvinden. Hier kunnen we de naam van het bedrijf plaatsen, adres, emailadres, telefoonnummer, wie achter het bedrijf zit, geschiedenis van het bedrijf, en waar mensen de producten van het bedrijf kunnen vinden. In praktijk is die basisinformatie niet gemakkelijk te vinden bij verschillende websites maar is dat ook het geval voor Lego? Dat ontdekken we zeer binnenkort. Websites bevatten ook leuke berichtjes die mensen snel kunnen delen via social media. De inhoud van het bericht is kort, relevant en ook vlot geschreven. Het bericht moet interesse kunnen opwekken bij de doelgroep. De website van een bedrijf bevat niet alleen korte snelle berichtjes maar berichten van een iets langer formaat. Dit zijn stukken tekst die meer tijd en energie vragen bij de lezer zoals een video, infographic of een uitgebreid artikel.

5


Het ideale is wanneer er een mix wordt gemaakt van korte en lange berichten bij een website. De verhouding van die berichten hangt natuurlijk wat af met de sector waarin het bedrijf zich bevindt. Een website van een bouwbedrijf zal anders communiceren dan dat van een cosmeticabedrijf bijvoorbeeld. Nu gaan we deze bovengenoemde aspecten bekijken en toepassen bij de website van ons merk Lego.

Lego De Duitstalige website van Lego is ingedeeld in volgende categorieën: Produkte, Spiele, Bauen & Staunen en Shop. Als we deze categorieën vergelijken met de Belgische versie van de website merken we een klein verschil. Bij de Belgische Nederlandstalige versie van de Legowebsite vinden we als categorieën: Producten, Spellen, Nieuws en Winkel. De categorieën bij de Duitstalige versie kunnen voldoende laten blijken dat dit om een spoelgoedfabrikant gaat die blokken maakt. Over de Belgische versie hebben we minder goed nieuws. Daar zijn de categorieën heel wat algemeen want ieder merk/dienst heeft zijn product, nieuws en winkel. Enkel de categorie ‘Spellen’ kan doen vermoeden dat het om een speelgoedfabrikant gaat.

Het nieuw s -­‐onderdeel   is   bij   d e   Duit s t alig e   v ers ie   v an   de   L eg o -­‐webs it e   niet   bes c hikb aar,   dus   m oet en   we   weer   t erug   naar   de   Nederlands t alig e   v ers ie.    

Wanneer we van het nieuws-onderdeel overschakelen naar de Duitstalige pagina krijgen we de melding dat de opgevraagde pagina daar niet beschikbaar is. Als we de opgevraagde pagina toch willen bekijken, vraagt Lego ons om terug te gaan van waar we vandaan kwamen. Bauen & Stauen is een onderdeel van de Duitstalige versie waar we een galerij terugvinden maar ook een forum en een Lego Club. Deze drie elementen kunnen we niet terugvinden bij de Belgische versie. De categorieën bij de Duitse versie zijn daardoor net iets logischer opgebouwd. Het logo van Lego wordt vermeld in de linkerbovenhoek, dat is ook de beste plaats. Wanneer we op het logo klikken, worden we weer verwezen naar de homepagina. Lego heeft dit gedaan zoals het moest. Links worden op de homepagina niet onderlijnd maar wel in de teksten die terug te vinden zijn bij andere secties zoals: Über uns > Verantwortung. Wanneer er op een bepaalde link wordt geklikt, verandert deze in een paarse kleur als men teruggaat naar de oorspronkelijke pagina.

6


De zoek-en taalfunctie zijn terug te vinden in de rechterbovenhoek. De taalfunctie bevindt zich boven de zoekfunctie en wanneer we er op klikken krijgen we een lijst van alle mogelijke opties. De taal wordt tussenhaakjes vermeld. Dat is handig in landen zoals ons land, België, waar het Frans én het Nederlands dominant zijn. Wanneer we gebruikmaken van de zoekfunctie, komen we meteen terecht op de Engelse versie van de website. Dit is een minpunt. Sommige mensen zijn niet zo thuis in de Engelse taal en willen waarschijnlijk het liefst bediend worden in hun eigen moedertaal. Voor het woord ‘bauen’, krijgen we zelfs geen resultaten terwijl dit woord wel duidelijk terugvinden als categorie op de Duitstalige website. Er moet duidelijk nog gesleuteld worden aan de zoekfunctie van de Lego-website.

We hebben een groot minpunt bij de Belgische versie van de website gevonden. De Belgische versie heeft geen zoekfunctie. Mensen die dus iets bewust willen zoeken op die versie van de website zullen waarschijnlijk snel afhaken. De zaken die eruit zien als een knop kunnen worden gebruikt voor verdere acties. Dit is dan een pluspunt. Lego maakt van die optie regelmatig gebruik: bijvoorbeeld bij het symbool van de zoekfunctie en bij de verschillende ‘Jetzt einkaufen’-knoppen. We merken dat Lego met heel veel beeld werkt, iets dat we kunnen plaatsen bij de vlotte, korte berichtjes. Lego maakt op hun website ook veel gebruik van video’s zoals bij Lego Friends bijvoorbeeld. Wanneer we naar de algemene video kijken, zien we dat Lego ons ook nog andere video’s over de Lego Friends aanbiedt. Er is ook verschil in de manier van communiceren via de website. Veel producten van Lego zoals de Lego Friends of Lego City zijn gericht op een jong publiek. Lego zal bij die producten op een luchtige, directe manier communiceren. Bij de Architecturecollectie ligt dit al iets anders. Deze collectie is meer gericht naar een ouder publiek (gericht naar jongeren van ongeveer 16 jaar) en daar vinden we langere teksten terug. Lego vertelt via deze collectie graag wat geschiedenis, iets wat we niet zullen terugvinden bij de ‘luchtige’ producten.

7


Lego heeft duidelijk goed nagedacht over de mix van verschillende soorten berichten. De verschillende collecties die Lego onder zijn aanbod heeft, waren de inspiratiebronnen tijdens het opstellen van die mix. De berichten zijn afhankelijk van de collectie en de identiteit van die producten zullen bepalen hoe Lego zal communiceren met de doelgroep. Dat zorgt ervoor dat Lego eigenlijk een algemene website lijkt voor veel verschillende ‘mini-sites’ die allemaal de verschillende collecties van Lego weerspiegelen.

Op de   hom epag ina   w orden   w e  v erw end   m et   allerlei   anim at ie.   Dit   is   een   anim at ie   m et  d e   produc t en   uit   L eg o   C it y .    

Leesbaarheid De Duitstalige versie van de Lego-website mixt met twee verschillende lettertypes. We hebben een schreefhebbend lettertype en een schreefloos lettertype. Schreefloze lettertypes zijn beter voor teksten op het internet, die passen beter bij het karakter die het internet heeft. Het is sneller en directer. Het schreefhebbend lettertype wordt gebruikt om de categorieën aan te duiden en ook in een paar ‘mini-sites’. We moeten even teruggaan naar het deel waar we hadden over de mini-sites met elk hun eigen identiteit. Voor sommige thema’s is er net een vraag op schreefhebbende lettertypes zoals bij de producten van The Long Ranger. Dit zijn producten van Lego die zich helemaal in de cowboysfeer wanen. Bij de producten van Hero Factory Invasion From Below ligt dit helemaal anders. Dit is een assortiment met robotachtige figuren. Met deze producten wil Lego zich situeren in een sciencefictionwereld. De producten van Hero Factory Invasion From Below vragen naar een schreefloos lettertype. Het soort lettertype is dus afhankelijk van de producten. De delen die Lego belangrijk vindt op hun site hebben een groter lettertype dan andere zaken. De categorieën Produkte, Spiele, Bauen & Staunen en Shop zijn duidelijk veel groter dan de elementen onderaan zoals Kundenservice, Über uns en Eltern.

8


Het is spijtig dat basisinformatie zoals de klantenservice helemaal onderaan staan en dan nog in een klein lettertype. Iemand die niet zo goed kan zien of niet zo oplettend is, zal er gemakkelijk over heen kijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Klanten die met vragen zitten, zouden niet mogen zitten gek zoeken naar die gegevens. Dit is dus nog een punt waar Lego kan aan werken. De maximumbreedte van de pagina wordt gebruikt voor tekst en beeld. Dit is dan net een pluspunt. Navigatie Bij een website hebben we verschillende vormen van navigatie. Eerst hebben we de hoofdnavigatie, dat is eigenlijk het hoofdmenu van de website. Bij de Duitstalige versie van de Lego-website is dat: Produkte, Spiele, Bauen & Staunen en Shop. Dit zijn de hoofonderdelen van de site. Een hoofdnavigatie is goed wanneer we die navigatie op iedere pagina, op dezelfde plaats kunnen terugvinden. Zo is het mogelijk om vanaf iedere willekeurig pagina altijd direct naar alle hoofdonderdelen te gaan. Dit is het geval bij Lego, dus is de hoofdnavigatie goed.

De hoo fdnav ig at ie   v an   de   L eg o-­‐webs it e.  

Horizontale navigatie zoals dat hier het geval is, kan voor-en nadelen hebben. Ferry den Dopper is informatiearchitect en senior user experience designer bij internetbureau Tam Tam. Hij heeft op zijn website over die voor-en nadelen bij horizontale navigatie een schema gemaakt en plaatste daarbij nog enkele aanbevelingen.

9


Wanneer het bedrijf van de website een zekere input van de bezoekers verwacht, dan staan die links beter aan de rechterkant. We hebben het over links die zich koppelen aan zaken zoals aanmelden en registeren. Bij Lego is dit het geval, zoals we kunnen zien in onderstaande afbeelding. Een website kan als tweede vorm van navigatie, ook een subnavigatie hebben. Dit is de navigatie die zich bevindt aan de linkerkant van de pagina. Dit hebben we niet op de hoofdpagina van de Lego-website. De subnavigatie van Lego kunnen we enkel bekomen door via de secundaire navigatie te gaan. Die secundaire navigatie is een derde vorm van navigeren op websites.

Hoof dnav ig at ie   Geen   s ubnav ig at i e  

S ec undaire nav ig at ie    

Wanneer wij bijvoorbeeld klikken bij Kundenservice op Baunanleitung, krijgen we wél een subnavigatie. Waarom er hier een verschil is, is niet duidelijk maar we veronderstellen dit kan te maken hebben met de beelden die we krijgen op de homepagina. Als we op website komen van Lego krijgen we iedere keer een animatie. Zou er dan een vorm van subnavigatie staan, dan zouden de mensen al kunnen worden afgeleid, omdat er iets in de weg staat. Bij een informatiepagina zoals we hier onderaan kunnen zien staan, stoort een subnavigatie totaal niet.

10


Een subnavigatie staat meestal aan de linkerkant en dat heeft zijn redenen. Een citaat uit een grootschalig onderzoek van Jakob Nielsen in april 2010: “Keep navigation all the way to the left. This is where people look to find a list of current options.” De secundaire navigatie van de Lego-website is uitgebreid en goed uitgewerkt. De verschillende zaken zijn onderverdeeld in 5 categorieën: Kundenservice, Über uns, Eltern, Lehrerinnen/Erziehinnen en LEGOLAND.

S ec undaire nav ig at ie   bij   d e   L eg o -­‐webs it e  

Als we op een bepaald element klikken zoals ‘Geschenkecke’ bij de categorie Eltern, krijgen we een pagina met voldoende informatie over de producten. Er is een ook indeling gemaakt voor de ouders zodat ze gericht kunnen zoeken naargelang de leeftijd van hun kind(eren).

Een breadcrumb of broodkruimel bekomen we ook alleen maar via de weg van secundaire navigatie. Een breadcrumb of broodkruimel toont de actieve pagina in een hiërarchie en bevindt zich onder de homepagina. Het is een functie waarop we kunnen klikken en toont waar we ons bevinden.

Dit is   een   v oorb eeld   v an   een   breadc rum b   o f   bro odkruim el   bij   de   L eg o -­‐webs it e.    

11


Ferry den Dopper, de informatiearchitect waarover we het al eerder hadden, zegt op zijn website dat er voor alle oplossingen geldt: denk na over plaatsing, weergavestijl en interactie. Welke oplossing past het best bij de site, de content en de doelgroep? Over deze vragen heeft Lego grondig nagedacht. Bij elke doelgroep: kinderen of volwassenen hebben ze een andere manier van communiceren. Wanneer ze zich tot kinderen richten is alles veel korter uitgelegd en wordt er met meer beelden gewerkt. Bij de pagina’s waar volwassenen op surfen zoals de ‘Geschenkecke’ –pagina bij de ‘Eltern’-categorie, zien we dan meer uitgebreide teksten. Door die andere manier van communiceren, worden de verschillende behoeften van de verschillende doelgroepen bevredigd. Call to action Een CTA of call to action is een oproep naar een bezoeker om een bepaalde actie te ondernemen. Deze actie kan zijn het aanklikken van een link of knop, het invullen van een formulier, het bekijken van een video, etc. Een call to action is vrij van vorm; het kan zowel een in het oog springende button zijn als een subtiele link in een stuk tekst. We merken dat Lego veel gebruikt maakt van CTA’s of call to actions. Op hun website vinden we heel veel video’s terug, bij elk soort product (eentje uit de Friends of Star Wars-collectie bijvoorbeeld) zijn er verschillende video’s.

Ook bij   de   p roduc t en   v an   Ninjag o   v ind en  w e  v ers c hillende   v ideo ’s   t erug .    

12


We merken dat de websitebeheerder van Lego een beetje de boot mist wanneer het gaat om social media. We vinden niet onmiddellijk een link met de Facebookpagina of andere social media. Dit is erg jammer want sommige fans willen dit misschien delen op hun pagina maar kunnen dat niet via de website doen. We kunnen wel de verschillende video’s van producten leuk vinden maar dat gaat niet via Facebook of via andere profielen. Het leuk vinden van iets gaat rechtstreeks via de website.

Wanneer we naar de Shop van Lego gaan kunnen we wel iets posten op onze Facebookpagina of delen via andere profielen van andere social media zoals Twitter en Pinterest. Helaas staan deze iconen wat klein en in een hoekje geduwd. Als Lego echt wil dat klanten dit delen moeten ze er ook voor zorgen dat de bezoekers deze zaken niet over het hoofd zien. Dus zou het interessant zijn om deze knoppen net iets groter te maken.

K an iet s   g rot er!   Wanneer   w e  o p   de   webs hop   v an   L eg o   t erec ht k om en,   krijg en   w e   de   m og elijkheid   om   dit   p roduc t   t e   delen   v ia   s oc ial  m ed ia.   A lleen   s t aan   dez e  ic onen   wat   klein   en   kunnen   z e   g em akk elijk   ov er   het   hoofd   worden   g ez ien.    

13


Lego biedt ook via de website een eigen Lego Club aan. De voordelen van een lidmaatschap bij Lego Club zijn interessant: • Magazine vol spelletjes, komische avonturen, puzzels en bouwinstructies • Exclusieve inzichten en geheime online content • Een maandelijkse nieuwsbrief met exclusief nieuws, exclusieve instructies en wedstrijden. De nieuwsbrief kan ook op ieder moment geannuleerd worden. • De kans om gehoord te worden via enquêtes • … Wanneer we bij de Lego Club willen behoren, moeten we wel een formulier invullen, dit dan ook de normale gang van zaken. Dit is een uitzondering bij de regel bij Lego, want bijna nergens anders wordt er gevraagd om een formulier in te vullen. Het formulieren bij Lego verloopt snel want zoals we kunnen zien moeten we maar drie stappen ondergaan. Die beperking is zeer goed want als mensen heel veel moeten invullen, is de kans groter dat ze zullen afhaken. De velden staan onder elkaar en het formulieren voor de Lego Club is een eenvoudig proces. Lego zorgt er dus voor dat ze meer leden kunnen krijgen binnen hun Lego Club door alles zeer snel, beperkt en eenvoudig te vragen.

Wanneer w e  o ns   willen   aanm elden   b ij   L eg o   C lub,  k om en   w e   t erec ht   op  d ez e   pag ina.    

Dit zijn maar enkele voorbeelden van CTA’s of call to actions die te vinden zijn op de Lego-website. Natuurlijk hopen we dat we in de toekomst nog meer links naar social media kunnen terugvinden. Daar wordt nog onvoldoende aan gedacht en dat is jammer want Lego richt zich tot een jong publiek en bepaalde doelgroepen binnen dat jong publiek zijn ook terug te vinden op social media.

14


Landing pages Een landing page is een pagina waarop de bezoeker als eerste terechtkomt wanneer een link wordt aangeklikt in de resultaten van een zoekmachine. Eén van de manieren om hoge posities in Google te bereiken is via het bouwen van verschillende landing pages. Hierbij wordt voor elk relevant zoekwoord of combinatie van relevante zoekwoorden een aparte pagina ingericht. Op die manier komen verschillende pagina’s van een website terecht bij de zoekresultaten. Met een landing page bereikt een bedrijf zijn doel want hier gebeurt de conversie. Conversie is wanneer de consument heeft geklikt, ook overgaat tot de gewenste actie. Conversie gebeurt meestal op de eigen website en kan dan via die manier ook gemeten worden. Afhankelijk van de doelgroep kan de landing page anders zijn. Een landing page kan vragen om iets te verkopen dan is het de bedoeling dat de website vlot werkt. De snelheid van een site is zeer belangrijk. Amazone.com, de grootste online winkel ter wereld, schat dat een vertraging van een tiende op hun websites leidt tot één procent daling in de verkoop. Snelheid is dus een element die we niet snel mogen vergeten. Landing pages kunnen ook worden gebruikt als sign-up voor free trials of voor demo’s en als e-mailcampagne om een E-book te promoten. Zo’n landing page wordt dus rechtstreeks gekoppeld aan een CTA of call to action. Als we kijken naar de zoekresultaten bij het woord ‘Lego’, krijgen we de indruk dat we nog redelijk gespaard blijven van call to actions, als we even de geadverteerde rechterbovenhoek wegdenken. We worden meteen doorverwezen naar de officiële site van Lego en dat is ook goed. Bij sommige merken kunnen we misschien eerder op een Wikipedia-pagina terecht komen dan op de officiële website. Wanneer we klikken op de eerste link worden we gebracht naar de Lego Shop. Daar is het echt de bedoeling om iets verkocht te krijgen. We kunnen besluiten dat deze website snel gaat en maar goed ook want dit zou misschien een daling van verkoop als gevolg krijgen. Ons winkelwagentje staat al klaar in de rechterbovenhoek: “ Beginnen maar!” moet Lego gedacht hebben.

15


We proberen eens een ander zoekresultaat, dus ook andere landing pages en typen ‘lego spiele’ als zoekwoord. We krijgen dit als resultaat.

Wanneer we klikken op het eerste zoekresultaat, worden we op onze wenken bediend. We vragen spelletjes en we krijgen spelletjes. Er zijn spelletjes van allerlei soorten. We hebben actie, strategie, avontuur, creatieve en educatieve games.

16


We merken dat we bij Lego geen verzoek krijgen om een formulier in te vullen of iets dergelijks. Bij Lego zien we veel video’s, games, de verkoop en het aanbod van producten terug. Deze drie elementen vragen veel energie bij het opstarten van een pagina. Toch slaagt Lego erin om in een paar seconden tijd een heus interessante webpagina aan de bezoeker voor te schotelen. Door die snelheid zal de bezoeker niet snel afhaken en eerder overschakelen tot de gewenste actie namelijk het bekijken van de ene video of het kopen van een product uit de Lego city-collectie. Lego weet dit en dat merken we aan de goede kwaliteit van de website. De conversie gebeurt via de eigen website en op die manier kan Lego de verschillende zaken op hun site goed meten. We kunnen ons gemakkelijk inschrijven op hun nieuwsbrief of iets aankopen doordat Lego ons onderaan de homepagina doorverwijst naar de Shop. Hierdoor bekomt Lego op een snellere manier tot het gewenste gedrag van de surfer. Als er dan iets zou mislopen zouden ze dit sneller merken en kunnen ze dan op die manier sneller ingrijpen dan wanneer dit via een externe zou gebeuren. Interactie In tijden zoals deze kan een merk zoals Lego zijn website interactief maken. Lego kan ervoor zorgen dat surfers zélf inhoud op de website toevoegen. Dat kan door testen, polls, vragen naar reacties, een forum enzovoort. We hebben al gezien dat Lego via de categorie: Bauen en Staunen een forum aanbiedt. Binnen dat forum kunnen we kiezen voor welk thema we gaan: kiezen we voor Mindstorms, Legends of Chima of voor Minecraft? Keuze genoeg! Binnen deze thema’s worden de forums voldoende gebruikt door de bezoekers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de onderwerpen bij het thema Ninjago zien we dat er voldoende wordt geantwoord op de vragen van de andere leden. Er wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over hun lievelingsfiguur bij het onderwerp: Wie is jouw lievelingsfiguur? Daar op kwamen tot nu toe 26 Duitstalige reacties op en die reacties werden nog zeer recent gepost.

17


Bij het thema Lego Friends kunnen we zien dat Lego vraagt naar reacties van de bezoekers over deze producten. Deze reactiebalk wordt dagelijks aangepast dus kunnen we stellen dat deze ook op zeer regelmatige basis wordt gebruikt. Bij andere thema’s worden er geen reacties aan het publiek gevraagd. Polls en kleine testjes vinden we op deze site niet terug.

Draagbaarheid Nu bekijken we de draagbaarheid van de Lego-website van naderbij. Draagbaarheid kunnen we ook shareable noemen: hoeveel inhoud kunnen we eigenlijk delen via deze website? We hebben al eerder vermeld dat we hopen dat Lego in de toekomst nog meer social media integreert via hun website. Die integratie van social media verloopt al goed in de Lego shop; daar kunnen we polsen wat onze vrienden vinden van onze aankoop via Facebook, Twitter, Pinterest en zelfs nog via Myspace. Het icoontje van Myspace is niet meer relevant voor deze tijd. Myspace wordt amper nog gebruikt en al zeker niet door de doelgroep van Lego. Het zou handiger zijn dat Lego gebruik maakt van een koppeling met een emailservice.Een E-mailaccount wordt nog steeds meer gebruikt dan een account op Myspace. Het zou ook leuk zijn dat Lego deze integratie van social media verder doortrekt bij videofragmenten. Als we nu een filmpje bekijken via de website van Lego kunnen we wel dat leuk vinden maar dat gaat niet via een social media account. Het zou leuker zijn dat de mensen kunnen zien via een Facebookpost of via een tweet dat iemand iets leuk vindt op de Lego-website. Jonge kinderen zijn misschien nog net iets te jong voor een account op social media en dan is die rechtstreekse aanpak van Lego momenteel, zeker geen slecht idee. Het biedt een goed alternatief wanneer de kinderen nog te jong zijn voor Facebook, Twitter of Pinterest. Het zou interessant zijn om in de nabije toekomst te worden verwelkomd op de homepagina en aan de rechterbovenhoek de verschillende social media te zien waarop Lego actief is. Lego heeft een Instagram-, Facebook- en Twitteraccount maar dat kunnen we niet weten als we ons enkel op de website begeven. Op dat vlak loopt het met de integratie van social media mis.

18


Mensen die heel erg begaan zijn met Lego kunnen er baat bij hebben dat er in de toekomst ook embedding van de videofragmenten wordt toegelaten. Zo kunnen die mensen, die video’s uploaden op hun blog of websitepagina. Momenteel is die embedding nog niet aanwezig. De teksten die op de Lego-website worden geplaatst, kunnen worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Dat is een goed punt want daardoor wordt deze site al wat sterker op het vlak van draagbaarheid. Opmerking mobiele versie van de Lego-website Wanneer we met onze smartphone trachten op de Lego-website te gaan, ontdekken we dat deze niet wordt aangepast aan het formaat van onze smartphone. Dit is een punt waaraan Lego kan werken. Lego kan ervoor zorgen dat de website, in de toekomst, beantwoordt aan een responsive design. Dit is een andere term om te zeggen dat de afmetingen van de website samen gaan met die van de smartphone. We krijgen met andere merken soms wél de keuze of we voor de mobiele site willen gaan of voor de website in PC-versie. Het kan ook zijn dat we meteen worden overgeschakeld naar een mobiele versie omdat het al ergens werd opgevangen dat we met een mobiel werken. Helaas, is dit bij Lego is dat nog niet allemaal het geval.

Bij L eg o   k rijg en  w e   nog  g een   d es ig n   dat   is   aang epas t   aan   het   f orm aat   v an   een   s m art p hone.    

Bij de  w ebs it e   v an   Ic i   Paris   X L   z ien   we   duidelijk   een  m obiele   v ers ie   v an   hun   webs it e.    

19


Advies aan de hand van mockup Voor dit advies te visualiseren, maakten we gebruik van deze website: https://gomockingbird.com/mockingbird/ Wat kan beter op de Lego-website? : - Links ook onderlijnen in hoofdpagina zodat we deze doorverwijzingen duidelijk kunnen onderscheiden met gewone tekst. De links worden nu al in het vet geplaatst om aan te tonen dat we hiermee worden verder doorverwezen maar een lijntje onder deze tekst zou nog duidelijker aantonen dat dit een link is.

à wordt à

-

Zoekresultaten aanbieden in de taal die men heeft geselecteerd voor de website. En dus niet zoals dat nu het geval is: Duits geselecteerd als taal voor de Lego-website à een bepaalde term opzoeken in het Duits via de zoekfunctie à terechtkomen op Engelstalige website van Lego met Engelse resultaten.

-

Een zoekfunctie aanbieden voor de Belgische versie van de website. Dat wordt het best aangeboden aan de rechterbovenhoek van de site, net onder de taalfunctie.

-

Het is spijtig dat basisinformatie zoals de klantenservice helemaal onderaan staan en dan nog in een klein lettertype. Surfers zouden deze informatie snel moeten kunnen vinden want anders worden ze gefrustreerd dat ze niet snel kunnen worden geholpen. Deze afbeelding hieronder is een voorbeeld zoals het zou kunnen zijn. Kundenservice staat duidelijk iets groter dan gewoonlijk waardoor de bezoekers dit sneller zouden moeten zien.

20


-

Broodkruimels aanbieden op de hoofdpagina en niet enkel op de pagina’s die we terugvinden bij de secundaire navigatie. Zodat we weten waar we ons bevinden telkens wanneer we op de website aan het surfen zijn.

-

We kunnen de verschillende video’s van de Lego-producten wel leuk vinden maar dat gaat niet via Facebook of via andere profielen. Het leuk vinden van iets gaat rechtstreeks via de website. Een koppeling met social media profielen zou handig zijn. Het kan ook interessant zijn om het embedden van video’s toelaten. Ook het kunnen sturen van videofragmenten via RSS-feed of email moet kunnen mogelijk zijn.

-

Knoppen van social media kunnen iets groter bij de producten die we terugvinden in de Shop. Zodat we deze integratie zeker en vast zien.

-

Het zou leuk zijn dat Lego tracht te polsen welke figuren in de smaak vallen door gebruik te maken van polls. Hiermee kan Lego te weten komen welke figuren in de smaak vallen en welke net niet. Lego kan onderzoeken of het adoreren zich weerspiegelt in de verkoop van die figuurtjes. Ze kunnen hiermee ook kleine persoonlijkheidstestjes aan verbinden, bijvoorbeeld: Welk Friendsfiguurtje ben jij? Zo kan deze site nog interactiever werken met de bezoekers.

21


-

De website moet nog worden aangepast zodat deze ook een mobiele versie kent. Momenteel krijgen we een zeer kleine schaal van de website waardoor we de website van Lego continu moeten inzoomen zodat we een goed beeld verkrijgen via onze smartphone. De responsive design van de Lego-website is dus nog niet in orde.

Dit is een voorbeeld voor een aanpassing die kan worden uitgevoerd voor de homepagina. De aanpassingen zijn de bijkomende breadcrumb, links die werden geaccentueerd en de integratie met social media. De vierkanten met een kruis erdoor zijn prototypes van afbeeldingen.

2. MONITORING

5 monitoring tools: (gevonden met dank aan http://www.brandwatch.com/2013/08/top-10-free-socialmedia-monitoring-tools/ ) 1. topsy http://topsy.com/analytics?q1=lego&via=Topsy 2. social mention http://www.socialmention.com/search?q=lego+&t=all&btnG=Search 3. twazzup http://twazzup.com/?q=lego&l=all 4. addictomatic http://addictomatic.com/topic/lego 5. howsociable http://www.howsociable.com/lego

22


3. ONLINE COMMUNICATIEKANALEN Lego laat zijn aanwezigheid zeker blijken op sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Google+. Deze kanalen gebruiken ze stuk voor stuk om in contact te blijven met haar publiek. De waarde van sociale media is vandaag de dag gestegen. Zeker voor deze generatie die constant met sociale media bezig is. LEGO is daarom ook sterk bezig met het betrekken van zijn fans. volgens Lars Silberbauer, hoofd van social media bij LEGO, biedt de betrokkenheid van de fans op sociale media LEGO een meerwaarde. In plaats van zelf reclame te maken, zijn het de LEGOfans die dit voor het merk

Instagram

Instagram is een applicatie waarin foto’s worden uitgewisseld over dagdagelijkse dingen in de hele wereld. Aan de hand van hashtags worden deze beelden gegroepeerd volgens thema die de gebruikers zelf kiezen. Ze kunnen hun foto’s een extra touch geven door de vele filters die Instagram aanbiedt. De voorbije maanden hebben we de Instagramaccount van de Lego Group gevolgd. Het zijn vooral jonge mensen die een Intsagram-account hebben en dus de doelgroep vormen van deze communicatie uiting. Lego post regelmatig een foto op hun account die de veranderingen binnen en buiten het bedrijf op een originele manier toont. Los van hun bedrijf volgen zij actuele zaken op die ze creatief verwerken in Lego. Zo heb je bijvoorbeeld de beroemde Oscarselfie van februari 2014. Daarin werden verschillende acteurs en actrices die op deze foto stonden in legofiguurtjes omgezet en op dezelfde manier opgesteld. Deze vorm van reclame is veel effectiever.

23


Ook feestdagen worden in de kijker gezet, Pasen, Kerstmis, Halloween ...

Nieuw speelgoed dat door Lego op de markt gebracht wordt, wordt op een teaserachtige manier op Instagram geplaatst.

Via instagram maakt Lego ook publiciteit voor hun reeds verschenen film ‘The Lego Movie’.

24


Door het gebruik van instagram neemt het bedrijf een unieke positie in tegenover zijn concurrenten.

Twitter De LEGO groep tweet bijna dagelijks. Ze communiceren ze over hun nieuwste projecten, zo is er de laatste tijd veel te doen over de nieuwste Simpson figuurtjes. Voor de 550e aflevering, hebben LEGO en de makers van The Simpsons samen gewerkt om zo een unieke aflevering te creëren. Voor deze gelegenheid hebben ze speciale ‘The Simpsons mini figuren’ gecreëerd, dit is dus ideaal voor zowel de LEGOals Simpson liefhebbers.

Daarnaast zien we ook dat LEGO vaak haar fans retweet. Door dit te doen laten ze zien dat ze niet enkel belangstelling hebben voor het merk zelf, maar ook voor wat hun fans over hun merk vertellen. Voor hen zijn de fans natuurlijk de belangrijkste schakel, want zonder hen, zou LEGO niet zo succesvol zijn. Ze geven hun fans hiermee bevestiging.

Ze promoten daarnaast ook hun nieuwste speelgoed en organiseren wedstrijden. Door direct te communiceren met hun klanten kan LEGO haar merkloyaliteit versterken.

25


LEGO is ook sterk bezig met top-topicals. Zo tweeten ze als het bv. Pasen is, maar ook de 450e verjaardag van William Shakespeare, de oscarselfie, noem maar op! LEGO is dus altijd mee met wat de mensen bezig houdt en wat er in de wereld gebeurt.

26


Via Twitter laten ze ook weten dat ze op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Dit doen ze op een heel uitnodigende manier door ‘come and join our team’ te zeggen, wat je meteen laat denken dat je al bij hun team hoort dit maakt het dus veel aangenamer..

Ze laten via hun Twitter-account ook weten dat ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, wat LEGO als organisatie in een positief daglicht brengt.

Advies: LEGO is heel sterk bezig met haar klanten, door bijna dagelijks te tweeten versterkt de organisatie haar band met hen. Dit zorgt voor een grotere verbondenheid met haar klanten en versterken zo hun merkloyaliteit. Ze houden alles in de gaten en retweeten ook veel. LEGO is dus sterk aanwezig op twitter, er is niet veel op aan te merken!

FACEBOOK LEGO moedigt zijn gebruikers aan op Facebook om hun content men hen te delen. Zo staat er bij hun beschrijving ‘over ons’ op hun Facebook pagina:

Het bedrijf moedigt haar fans dus aan om content te delen, zodat ze zich betrokken voelen. Net zoals op Twitter en Instagram kondigde LEGO haar nieuwste Simpson-collectie aan. Hierop kreeg LEGO massaal antwoord van haar fans. Zo posten zij hun foto’s van hun reeds aangekochte figuurtjes.

27


Zo is ook te zien hoe de LEGO-fans elkaar om advies vragen en hun mening over de nieuwste figuurtjes delen. Dit is natuurlijk de bedoeling van de LEGOFacebookpagina. Zo hebben ze, anders dan op Twitter en Instagram, een product ‘sneak peak’ gedaan wat de Simpson figuurtjes betreft. Zo laten ze hun fans zien hoe de figuurtjes er gaan uitzien en zet hun ook aan tot kopen. Hiermee bereikt LEGO niet alleen ‘The Simpson’ fans, maar ook LEGO fans.

28


Net zoals op hun andere sociale media posten ze ook top-topicals om zo te laten zien dat ze met de laatste nieuwtjes mee zijn. Zo komen de Oscars en de Oscarselfie weer aan bod. Maar ook de feestdagen worden hier niet vergeten.

Ook organiseren ze wedstrijden op hun Facebook pagina waar de fans kunnen aan deelnemen om zo prijzen te winnen. Zo is er een wedstrijd waar de deelnemers een filmpje moeten maken van hun kind terwijl hij/zij speelt met LEGO. De winnaar maakt kans op een reis naar LEGOLAND in Billund.

Ook kondigen ze er hun nieuwste speelgoed aan, net zoals op hun andere sociale media. Op deze manier kunnen de fans hierop reageren en weet LEGO meteen wat zij ervan vinden.

29


Daarnaast beantwoord LEGO ook op de vragen van haar fans. In dit voorbeeld zie je dat LEGO iemand feliciteert voor zijn verjaardag. Ook andere fans feliciteren hem, wat het gevoel van samenhorigheid versterkt.

Op hun tijdlijn kan je onder andere zien hoeveel personen LEGO leuk vinden, maar ook hebben ze links om hun andere sociale media te promoten. Daarnaast zijn er ook verschillende video’s en foto’s te zien waarbij onder andere de trailer van hun laatste LEGO film.

30


Ook geven ze voldoende info over het bedrijf op hun Facebook pagina. Zo kan je de missie, het bedrijfsprofielen algemene informatie lezen over het bedrijf. Daarnaast is ook te zien sinds wanneer LEGO lid is van Facebook en welke producten zij beheren. Je kan ook de levensgebeurtenissen van LEGO bekijken. Ook de paginabeheerder is bekend, en dit is uiteraard het hoofd van social media Lars Silberbauer. Door dit te doen garandeert LEGO haar fans transparantie. Ze houden niets achter waardoor de fans het bedrijf meer gaan vertrouwen. Ook door het feit dat ze zelf hun ideeĂŤn en meningen mogen posten is heel positief.

31


Advies:

Het valt wel op dat ze minder frequent op hun Facebook pagina posten dan op Twitter en Instagram. Maar al bij al is hier niet zoveel op aan te merken. Door de user-generated content blijft de pagina altijd actief.

YOUTUBE-KANAAL Wanneer je op de YouTube-kanaal van LEGO komt kan je meteen zien hoeveel mensen geabonneerd zijn. Daarnaast zie je ook afspeellijsten van de verschillende LEGO-collecties. Zo zie je de afspeellijsten van LEGO- City, CHIMA, Friends, Technics, noem maar op! Er is dus voor elk wat wils, voor zowel kinderen als volwassenen, jongens als meisjes zijn er filmpjes voorzien. Dit is natuurlijk heel positief en laat zien dat LEGO een heel groot doelgroep heeft.

Op hun YouTube pagina hebben ze ook links naar hun andere sociale media.

LEGO is heel actief bezig op haar YouTube kanaal. Dit kan je zien aan de verschillende (reclame)filmpjes die ze elke dag uploaden.

32


De filmpjes zijn ook in verschillende talen beschikbaar zoals in het Engels, het Frans, in het Chinees, Russisch, noem maar op! Dit is natuurlijk heel positief want niet alle mensen in de wereld spreken Engelsen hiermee trekken ze fans van over heel de wereld aan. Doordat ze dagelijks uploaden zijn hun fans meestal up-to-date.

Op hun YouTube-kanaal hebben ze ook een soort LEGO-forum (LEGO channel) waar je verschillende filmpjes kunt bekijken. Je kan ook de regio veranderen, zodat je het in verschillende talen kunt bezichtigen. Daarnaast kan je ook per thema kiezen wat je wilt bekijken. Zo kan je bv. club tv-shows, videogames, bordspellen, fan-creaties,‌ Op elk van deze tabbladen kan je dan filmpjes bekijken. Hiermee promoot de organisatie haar merk bij zowel kinderen als volwassenen. Ze maakt op die manier reclame voor LEGO. Je kan op dit forum ook met verschillende LEGO fans praten.

33


Dit zijn de verschillende thema’s dat de kijkers mogen kiezen.

Hier zie je dat de verschillende LEGO fans hun mening met elkaar kunnen delen op het forum.

Hier wordt uitgelegd wat de ‘official LEGO Channel’ inhoudt.

34


Advies: Er is niet veel te zeggen over het YouTube kanaal van LEGO, aangezien zij elke dag meerdere video’s, in verschillende talen posten. Het kan dus niet beter dan dit. Voor mensen die geabonneerd zijn op LEGO via hun YouTube kanaal, kan het misschien wel irriterend werken als je enkel filmpjes ziet van LEGO. Maar al bij al doen ze dit heel goed!

GOOGLE+ Wanneer je op LEGO’s Google+ account gaat, zie je meteen hoeveel volgers deze pagina heeft. Hun posts zijn dezelfde als op hun andere sociale media. Er is dus niet veel nieuws op te zien. Ook is het zo dat ze niet zo frequent posten, er zit snel een week tussenin. Ook hier hebben ze veel promotie gemaakt voor hun nieuwste Simpson figuren.

35


Ook promoten ze via deze weg hun nieuwste speelgoed.

Ook de top-topicals komen hier terug zoals deze van de feestdagen en de 450e verjaardag van Shakespeare.

Advies:

Ze brengen op Google+ dezelfde content als op de rest van hun sociale media, wat wel normaal is. Er is dus niets nieuws te zien. Het hangt er natuurlijk wel van af op welke sociale media de verschillend fans zitten. Ook zouden ze frequenter moeten posten.

36


PINTEREST Vooral op Pinterest worden de gebruikers aangemoedigd hun content te delen. Zo heeft LEGO voor Valentijnsdag 2013 een #LEGO #Valentine-hashtag gecreĂŤerd. Via deze hashtag hebben veel fans hun creaties gedeeld en hiervan heeft LEGO een bord op Pinterest gemaakt.

37


Pinterest is er vooral voor mensen te inspireren, daarom zijn hun borden er ook om de fans te inspireren. Zo hebben ze ‘bords’ om LEGO desserts te maken.

Daarnaast hebben ze ook een bord met verschillende feest-ideeën dat je voor je kind kan maken.

Ook komen de bekendste thema’s weer naar voor. Zo heb je een bord van LEGO Friends, DUPLO, CITY, The Hobbit en LEGO Star Wars. Deze zien we in al hun sociale media terug komen.

38


Een andere campagne was er vorig jaar. Om ‘buzz around the brand’ te creëren hebben ze Holiplay uitgevonden. Het idee was iets bouwen met LEGO, het combineren met iets uit je omgeving en het plaatsen op de campagnewebsite. Mensen hebben dit op verschillende sociale media gedeeld en LEGO heeft hiervan een bord op Pinterest gemaakt.

Daarnaast hebben ze ook een bord, die ze het meest updaten, met dingen die ze leuk vinden. Hier vind je de meeste top-topicals. De beroemde Oscarselfie komt hierin terug, maar ook filmpjes over een documentaire dat over LEGO gemaakt is. Ook de enkele Franse campagnevoorbeelden vind je hierop.

39


Advies:

Van al hun sociale media is Pinterest het minst up-to-date. Hun laatste post dateert van twee weken geleden, wat buitengewoon is voor LEGO. Wetende dat ze voor al hun andere sociale media dagelijks updates posten kan dit veel beter. Ook hebben ze niet zo veel volgers op hun pagina. Door een wedstrijd te organiseren zouden ze bijvoorbeeld meer volgers hebben, dit lukt ook op hun andere sociale media.

Algemeen advies:

Op al hun sociale media is hetzelfde terug te vinden, dit is wel goed want niet alle fans volgen dezelfde sociale media. Het is wel zo dat ze de ene sociale media meer bijhouden als de andere. Zo is hun Twitter-, Facebook- en YouTube-account het meest up-to-date terwijl hun Pinterest account bijna niet gebruikt wordt. Dit moet natuurlijk verbeterd worden, zoals hierboven vermeld kan dit door onder andere wedstrijden op hun pagina te organiseren en de fans meer te stimuleren om zo meer user- generated content te creĂŤren.

4. ONLINE ADVERTEREN Online adverteren heeft enkel zin wanneer een product of dienst een latente nood aanwakkert. Dit zijn de noden waar je als consument niet bewust mee bezig bent. Zoals bijvoorbeeld de producten en diensten van Lego. Of om tactische redenen, om een actie op gang te trekken of een Facebookpagina snel naar een acceptabel niveau volgers te helpen. De meest relevante reden om online te adverteren is het generen van directe verkoop of kwalitatieve leads. De interesse van de consument is eerder zwak en van korte duur dus we zullen mikken op een snelle conversie. Met bijvoorbeeld een interactiemoment na het aanklikken.

40


1. Analyse RECLAME •

GOOGLE

De eerste drie zoekresultaten zijn de betaalde advertenties. Deze vind je ook terug aan de rechterzijde. De adverteerder heeft beslist het woord te ‘kopen’ dat de consument heeft ingetikt. Als de consument op één van deze 3 klikt, betaal je voor die klik een bepaald bedrag. De eerste drie zijn door van LEGO zelf, dus niet van een speelgoedbedrijf dat Lego verkoopt, dit is goed maar aan de rechterkant vinden we de wikipediasites van LEGO. •

FACEBOOK LEGO post meermaals per dag op hun Facebookpagina. Helaas gaan ze niet proberen om de consument te volgen. Wanneer je bijvoorbeeld de Facebookpagina “liked” ga ja nadien geen advertenties langs de zijkant van je homepage zien verschijnen. Ze zijn dus niet frequent op zoek naar consumenten van hun producten via Facebook. Ze willen eerder informeren en de consument op de hoogte houden van allerlei nieuwtjes.

41


Opmerkelijk is dat Lego wel frequent dingen post op hun pagina maar dat het adverteren minder optreedt. Er is geen Facebook-store, als je dingen wil aankopen, zal je de Facebookpagina moeten verlaten. Dit is niet efficiënt, zo zal de bezoeker van de Facebookpagina hier niet meer verder naar kijken. Ze verwijzen wel naar hun andere sociale media waar ze op aanwezig zijn zoals Twitter, Instagram,YouTube,…

YOUTUBE

Wanneer LEGO op Youtube wordt opgezocht, krijg je op de Youtube search ads 2 video’s die niets te maken hebben met Lego. Pas het vierde filmpje werd door Lego zelf geplaats. Er zijn wel degelijk tal van reclamespotjes maar helaas weinig tot geen zijn er geplaatst door LEGO zelf. Hierdoor lijkt het alsof LEGO niet op Youtube aanwezig is. Wanneer we echter LEGO als creator opzoeken bestaat er een LEGO kanaal op Youtube. Hier is de huisstijl goed toegepast. Je kan je abonneren op hun Youtube-pagina om zo op de hoogte te blijven van de nieuwtjes op vlak van bouwtechnieken et cetera.

42


Er is een balk waar je op verschillende categorieën kan klikken. Zoals bijvoorbeeld; ‘the LEGO movie’, LEGO, City,LEGO Star Wars’,…

Als je hier op klikt krijg je per categorie eerst bovenaan een video en daaronder de mogelijkheid om op verschillende thema’s te klikken. Zoals bijvoorbeeld;

Onderaan bij elk thema kan je als bezoeker enige commentaar achterlaten.

43


Onderaan staat ook telkens een woordje uitleg in verband met hun Youtubepagina. Hun youtubepagina is dus wel goed maar het is voor de consument te moeilijk om tot deze pagina te geraken. Desondanks hebben ze reeds 333.348 abonnees.

Er is ook een onderdeel Creator. Hier vind je allerlei filmpjes van professionele LEGO-bouwers met designertips. Maandelijks is er ook een wedstrijd; ‘creator of the month’.

Hier is dus toch een klein beetje interactie. Lego gebruikt Youtube om te adverteren in de zoekresultaten, op de ‘watch page’ en op hun homepagina. De meest gebruikte vorm van adverteren in YouTube zijn de Trueview advertenties. De drie meest gebruikte opties zijn In Stream, In-search en In-display. Lego gebruikt TrueView In-search en TrueView In display. In deze twee gevallen betaal je alleen wanneer een gebruiker je advertentie aanklikt en bekijkt.

44


Helaas gebruikt LEGO geen InStream, hier zou de advertentie aan het begin, midden of einde komen van de video en kan de kijker na 5 seconde wegklikken. De kijker gaat je merk dus sowieso gezien hebben maar je gaat als adverteerder enkel moeten betalen als de kijker de advertentie volledig bekijkt.

•

LINKEDIN

45


Ook op Linkedin is Lego aanwezig met een pagina. Ze posten voornamelijk jobaanbiedingen en trailers. Helaas vinden we hier geen advertenties.

2. ADVIES Meer dan 4,8 miljoen Belgen hebben een profiel op Facebook. Dit is met andere woorden de uitgelezen plaats op uw product of dienst te promoten. Via kleine advertenties krijgt u de kans een zelfgekozen doelpubliek te bereiken die veel tijd doorbrengt online. Methode? è Remarkteting/retargeting Techniek waarbij consumenten met koopintenties als het ware achtervolgd worden door gerichte advertenties. Wanneer een consument op zoek gaat naar een specifiek product op je website, dan krijgt je een cookie in de browser waarin de koopintentie geregistreerd is. Wanneer de surfer vervolgens op een andere website terechtkomt, worden automatisch advertenties getoond voor het product dat aangegeven is in de cookie. Adverteren op Facebook heeft al tweede voordeel dat je er heel specifiek je doelgroep kan afbakenen. Niet alleen op leeftijd en locatie maar ook op basis van interesses. Plus, met Facebook kan je ook vrienden van fans proberen aantrekken en zo dus extra fans creëren. ° ° ° °

Betaal alleen als er iemand kijkt Bereik je ideale klant Kijk wat werkt Bouw een fanbasis op

Bedrag? è Facebook Adverteren

46


het aantal keren dat mensen daadwerkelijk op de advertentie klikken (CPC - Cost Per Click)

CONCLUSIE: Na een lange zoektocht kunnen we stellen dat LEGO wel aanwezig is op allerlei soorten sociale media maar ze gaan helaas niet verder dan dat. Online adverteren zit nog volop in de lift. Hopelijk gaan ze hier in de toekomst werk van maken.

5. SEO Zoekmachineoptimalisatie (seo) is het geheel aan activiteiten die bestaan om een webpagina zo sterk mogelijk te laten scoren zodanig dat de organische resultaten een zo hoog mogelijke plaats bereiken in de zoekmachine. We hebben seo toegepast op de website van Lego.    

  Via de website review van woorank hebben we de Legowebsite laten analyseren. Volgens deze analyse is de seo van deze website op het eerste zicht goed maar er worden toch een aantal suggesties gegeven voor aanpassingen die de seo nog kunnen verbeteren. We gaan de seo stapsgewijze overlopen en bespreken zodat u een beter idee heeft over de aanpak die Lego toepast.  

47


Leesbaarheid voor Google Lego houdt zich aan de meeste standaarden van het moderne internet door een aantal technische details toe te passen. Positief bevonden zijn: Op de eerste plaats heeft Lego een robots.txt-file waarin zoekmachinerobots niet worden tegengehouden om je website te bekijken. Robots.txt-file is een klein bestand waarmee men kan voorkomen dat bepaalde pagina’s van een website geïndexeerd worden en getoond worden binnen de zoekresultaten van Google.

Als je www.lego.com of lego.com intypt kom je op dezelfde webpagina uit. Dit is uitstekend want het voorkomt het verlies van webbezoekers. Vaak wordt www. door bezoekers niet meer getypt en zo krijgen zij een errorpagina op een scherm van websites die daar niet aan aangepast zijn. De Legowebsite is snel op alle verschillende elektronische apparaten, zowel op tablets, mobiele apparaten en laptops .

De site verschijnt in minder dan 5 seconden op het scherm, het heeft een laadtijd van ongeveer 0,25 seconden wat heel snel is. Bovendien wordt de weergave aangepast aan het scherm van het apparaat.

Als we de site doorlopen hebben we vastgesteld dat er geen tekst zat in afbeeldingen. Dit is goed want wanneer er tekst in afbeeldingen wordt verwerkt kan de zoekmachine van Google deze tekst niet herkennen en vormt dit een nadeel voor de site zelf.

48


Bepaalde zoektermen worden daardoor niet opgenomen in het optimalisatieproces.

Negatief bevonden zijn: De ratio van tekst naar Hyper Text Markup Language (HTML) is beneden 15 % . HTML is een gestandaardiseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten, speciaal bedoelt voor het world wide web. Met dit cijfer loopt de pagina het risico om als spam beschouwd te worden. De tekstinhoud zou moeten vermeerderd worden tot een ratio tussen 25 % en 70 %.

Op de Legowebsite zijn er enkele Flashinhouden gevonden.

Flashinhoud ziet er over het algemeen beter uit op de website, maar deze kan niet goed door de zoekmachines ge誰ndexeerd worden. Zo kunnen Flashwebsites door toestellen die op IOS gebaseerd zijn niet gelezen worden. Waarom is Flash negatief?

49


Belangrijke informatie wordt door de zoekmachines gemist om teksten te beoordelen op relevantie. Er zijn namelijk geen pagina’s en dus ook geen structuur. Flash eist meer processorkracht dan HTML. Een website met flashinhoud betekent voor een smartphone een groot probleem in vergelijk met een computer die een goede internetverbinding heeft omdat deze laaste eenmaal sneller werkt. Eigenaars van websites ervaren dit als een groot nadeel. Aangezien het gebruik van de mobiele apparaten de laatste tijd een echte explosie kent, zullen zij de nummer 1 worden om toegang te krijgen tot het internet. Bovendien werken verschillende functies niet meer in de browser Het is dus aangeraden om Flashinhouden te vermijden en die van Legowebsite aan te passen. Er bestaan ook nog een aantal manieren zodanig dat Google de site beter kan interpreteren, dat wil zeggen dat de data makkelijker kunnen gevonden worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruik maakt van metadata direct zoeken naar documenten die bijvoorbeeld geschreven zijn door een bepaalde auteur. Meta data (informatie over de Legopagina) hebben we niet teruggevonden op de website. Een meta data wordt verondersteld belangrijke zoekwoorden te bevatten die tussen 70 en 160 karakters bevatten. Een goede beschrijving moedigt de bezoeker aan om door de site te klikken en dit ontbreekt hier. De URL’s hebben voor elke webpagina een specifieke beschrijving zodanig dat Google een duidelijk zicht krijgt op de site, maar de opmerking wordt gemaakt dat ze te lang zijn. Door hun lengte tasten ze de gebruiksvriendelijkheid daarvan aan. Bijvoorbeeld: http://www.lego.com/nl-be http://www.lego.com/nl-be/games http://turtles.lego.com/nl-be/funzone/games/saveapril http://turtles.lego.com/nl-be/characters/leonardo ..... Bij 13 verschillende afbeeldingen op de Legowebsite ontbreekt alternatieve tekst. Dit is tekst die verschijnt wanneer je met uw muis op een afbeelding beweegt. Hierdoor is de zoekmachine niet in staat de beelden te interpreteren. Want Google kan tot op vandaag enkel tekst herkennen.

50


Google Webmaster tools is een hulpprogramma om uw site te verbeteren. Het programma spoort problemen op en geeft aanbevelingen om uw site te optimaliseren. Je kan geen site van een andere eigenaar gebruiken. Het is gericht om uw eigen site alleen te analyseren. Zo hebben wij geprobeerd om via de Webmaster tools de officiële website van Lego in te voeren, maar dit kon niet geverifieerd worden aangezien wij geen eigenaar zijn. Dit voorkomt dat concurrenten toegang krijgen tot die informatie.

CONTENTPLAN Hoe recenter de informatie bij het beheren van een website is hoe beter. Het is belangrijk dat zoektermen/woorden meerdere keren op je homepagina voorkomen. Als we kijken naar de zoekwoorden die door Lego gebruikt worden, stellen we vast dat ze veel hun eigen merknaam gebruiken. Op de homepagina wordt de merknaam verschillende keren aangehaald, ook op de andere aansluitende webpagina’s. Doordat het zoekwoord ‘Lego’ zo vaak wordt aangehaald op hun website, zorgt het ervoor dat wanneer mensen deze naam intypen op hun zoekmachine, deze site direct verschijnt. Andere zoekwoorden die ze veelvuldig gebruiken kunnen uit meerdere termen bestaan.

51


Een advies wordt gegeven door het SEO tool ‘Woorank’ dat de zoektermen meer consistenter moeten zijn, zodanig dat ze dichter bij het merk Lego staan. Keywordplanner geeft u de kans om nieuwe zoekwoorden en advertentiegroepen te zoeken. Het is een ideale tool om de juiste zoekwoorden op je website te gebruiken zodanig dat je website-bereikbaarheid groter wordt. Wanneer we daarop klikken kunnen wij een aantal trefwoorden invullen die betrekking hebben op ons product. Hierbij hebben wij de volgende trefwoorden voor ons product opgegeven: speelgoed, bouwen, bouwspeelgoed, legostenen, educatief, veiligheid. Vervolgens moesten we de site van ons merk waarvoor we aangepaste zoekwoorden willen vinden intypen: http://www.lego.com/nl-be. Als productcategorie hebben we bouwspeelgoed ingegeven. Tenslotte konden we ons idee opvragen. We kregen een lijst te zien die de populariteit van bepaalde zoekwoorden weergaf. De cijfers geven een gemiddeld maandelijkse aantal aan van mensen die deze zoekwoorden gebruikt hebben op het internet. Op de tabel kan je ook nagaan of er concurrentie bestaat voor of in dezelfde zoekwoorden. Bij sommige zoekwoorden was de concurrentie vermelding normaal, hoog of laag. Hoe kunnen we de meeste relevante zoekwoorden vinden die aansluiten op de Legowebsite? We hebben eerst nagegaan in welke advertentiegroepen maandelijks het meest gezocht wordt. Daaruit bleek dat zoekwoorden in de advertentiegroep van Lego Sale, Lego en Lego Duplo het meest werden ingetypt. Als we klikken op deze groep, dan krijgen we een hele reeks zoekwoorden als suggestie. Daarin wordt ook nog eens vermeld hoeveel keer op gemiddelde maandelijkse basis deze woorden worden ingetypt.

52


Bijvoorbeeld we klikken op Lego Sale, dan zien we dat ‘Lego’ het meest wordt ingetypt door de surfers en is het sterk aangeraden om dat woord meermaals in te voeren op de website. Ook in dezelfde categorie is het aangeraden om ‘lego shop’ en ‘legos’ in de site op te nemen. De zoektermen die wij eerder ingevoerd hebben worden ook weergegeven in een tabel zodat de relevantie er ook zichtbaar van wordt. Hieruit blijkt dat voor onze zoektermen ‘speelgoed,’ ‘bouwen’ en ‘veiligheid’ het meest ingetypt worden. Aangezien de lijst voor iedereen toegankelijk is, kan ook de concurrentie zien welke zoekwoorden het meest in trek zijn. Het is dan vanzelfsprekend dat de concurrentie ook deze woorden wil gebruiken en daarom stijgt de prijs voor die zoekwoorden. Headings worden goed gebruikt op de Legowebsite, ze variëren van H1 (= hoofdtitels) tot H6 (= bestaan uit kleine paragrafen en afbeeldingen). Hierdoor begrijpt Google wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Als we starten vanop de homepagina zien we in de hoofdbalk vier titels: producten, spellen, nieuws en winkel die verschillende thema’s aanduiden. Wanneer we op één van de titels klikken bv. spellen, dan zien we op die aansluitende webpagina zien we in de onderstaande balk een onderverdeling van zes titels. Als we weer op één van deze zes titels klikken krijgen we weer een nieuwe onderverdeling enz...

53


Ook wordt er gebruik gemaakt van tekst anchors. Als je bijvoorbeeld een uitgebreid artikel op de website leest dan worden bepaalde termen klikbaar gemaakt die u verwijzen naar aansluitende content. In het volgende voorbeeld in een tekst rond ‘Milieu ‘die door Lego op hun site gepubliceerd werd kan je klikken op ‘targets ‘ die je dan zullen leiden naar een aansluitend artikel rond ‘Prestaties en rapportage’.

Het regelmatig plaatsen van nieuwe inhoud op de site heeft een dubbel effect. Van zodra er iets verandert op hun site merkt de Google zoekrobot het snel op omdat ze deze regelmatig updaten. Hoe kunnen wij dit zien?

54


Als we naar de Legosite gaan dan stellen we vast dat de laatste nieuwe producten en trends worden aangehaald. Ook beschikken zij over een nieuwsmap die heel actueel is, dat merken we op aan de publicatiedata.

De Legowebsite heeft geen blog wat in deze tijd misschien een minpunt is. Met een actieve blog worden er continu content en commentaren aangebracht waardoor je beter scoort in zoekmachines. De zoekmachine gebruikt binnen de Legosite links om de weg te vinden op de site. Deze links kunnen intern zijn.

De interne links kunnen we onderverdelen in de ‘diepe links’ rechtstreeks van de homepagina naar belangrijke onderliggende pagina’s (zie uitleg headings contentplan) en ook in ‘horizontale links’. Als we een artikel aan het lezen zijn op de Legowebsite over het milieu, kunnen we in dit artikel op de aangeduide links klikken, bijvoorbeeld ‘targets’ die je dan zullen leiden naar een bijhorende content, in dit geval ‘Prestaties en rapportage’, op een ander deel van de site. Lego heeft links staan op andere websites die door de beheerders zijn gebruikt om hun eigen content daarmee aan te vullen. Doordat die links in hun site zijn aangeduid neem de Google zoekrobot die content op en zorgt het ervoor dat die link hoger wordt geranked. Zo hebben websites gevonden die een sterk gerelateerde inhoud vertonen binnen het domein van de Legosite. Sommigen kunnen zelfs concurrenten zijn. Bijvoorbeeld http://www.legoeducation.com/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Lego

55


GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA De sociale media zijn belangrijk voor de seo van je website. Lego is hierin een sterke speler. Ze beheren een Facebookpagina die meer dan 7,8 miljoen volgers heeft. Dit is een belangrijke factor voor de populariteit van Lego zelf. Aangezien de link van Facebook is gekoppeld aan de website zelf, zorgt dit ervoor dat die optimalisatie sterker wordt en daardoor een hogere ranking krijgt in de zoekmachines.

Ook is Lego actief op Twitter met een groot aantal volgers. Er worden continu berichten gepost en beantwoord door Lego zelf, dus er is veel sprake van interactie. Wat wel raar is, is dat hun Twitteraccount niet gekoppeld is aan hun website. Indien wel, zou dit hun kunnen leiden naar een betere optimalisatie van hun website.

Verder zijn ze actief op Delicious Bookmarks, instagram, pinterest en Google+ .

56


Deze laatste, Google+, is een van de topzoekmachines die probeert zoektechnologie met menselijke relaties te combineren. Zoekresultaten met een meer persoonlijke toets zijn relevanter dan gewoon de inhoud die je krijgt over een bepaald item waar je niet persoonlijk bij betrokken bent.

57


RANKING •

Google

Als we Lego intypen, in gelijk welke taal, in de meest populaire zoekmachine Google dan zien we direct dat de officiële website van het merk zelf op nummer één staat.

We stellen vast dat er geen betaalde sites op die Googlepagina terug te vinden zijn. Er zijn geen gele gearceerde vakken of onderstaande labels waarin advertentie vermeld staat. Dus we kunnen zeggen dat er enkel natuurlijke resultaten weergegeven worden. Dit doordat Lego al meer dan 18 jaar op het internet actief is en hun website voortdurend aanpast. Het gevolg hiervan is dat Lego een grote voorsprong op zijn concurrenten kan opbouwen en behouden. Wanneer we naar beneden scrollen op die Googlepagina dan zien we andere links die een onderdeel zijn van de officiële website. Verder worden ook websites vernoemd die dezelfde thema’s behandelen en waarschijnlijk dezelfde zoekwoorden hanteren. Zo heb je de Nickelodeon website die promotie maakt voor de Lego Club.

58


Klikt men rechts in het venster op het Lego logo komt men automatisch op het Google+ account van Lego. Ook is de Wikipedia pagina van het Legobedrijf vermeld in datzelfde venster. Helemaal onderaan de Googlepagina krijgt men een keuze van een reeks zoekwoorden die de zoekopdracht zouden kunnen verfijnen.

Het feit dat Lego al zo lang met zijn website op nummer één staat, hebben we ondervonden dat zij geen ze geen laagdrempelige zoektermen hanteren. Hierdoor is het voor de mensen die een Legoproduct zoeken, maar de juiste naam er niet van kennen, het moeilijker om dit product terug te vinden en zullen ze gemakkelijker afhaken om verder te zoeken.

We illustreren dit even met een voorbeeld. Een van ons groepsgenoten heeft aan zijn ouders gevraagd hoe zij op Google gaan zoeken om op de meisjespagina van Lego te komen. De officiële benaming voor deze pagina is ‘Lego Friends’. Geen van beide ouders weet hoe de specifieke benaming is van de Legopagina voor meisjes. Ze vertelden dat ze waarschijnlijk in de zoekmachine ‘Lego voor meisjes’ zouden intypen.

59


Wanneer wij dat doen en de eerste link aanklikken, hoogst geranked en dus meest betrouwbaar, komen we niet terecht op de officiële Legowebsite maar op Bol.com die een reeks Legoproducten aanbieden: zowel voor meisjes als voor jongere kinderen, de Lego Duplo reeks. We hebben dit ook uitgetest met een tweede vraag waarbij zij op zoek moesten naar avontuurlijk Legospeelgoed. Ze hebben in de zoekmachine ‘Lego avontuur’ ingetypt en klikten vervolgens terug op de eerste link en daar kwamen zij uit op een online spelletjes site: spele.nl. Helemaal niet op de officiële Legowebsite. Wat kunnen we hieruit besluiten: Lego gebruikt meestal concrete zoekwoorden die aan hun producten gekoppeld zijn. Vage termen zoals hierboven aangehaald vermijden zij. Het is dus aangeraden dat zij die eenvoudige verwijzingen ook opnemen in hun zoekwoordenreeks zodat ook die mensen makkelijker kunnen leiden naar hun website. •

Youtube

Lego heeft een eigen Youtube kanaal waarop ze heel actief zijn. Dagelijks worden er video’s op gepost die bekeken worden door een groot aantal Youtubers. Maar wanneer we het zoekwoord ‘Lego’ intypen op de zoekbalk van Youtube krijgen wij een reeks video’s die niet gepost worden door Lego zelf maar door een reeks andere onbekende (bv.Bricqueen) en bekende (bv. Warner Bros) zenders. Vaak ligt hier het kijkcijfer hoger dan op hun eigen Lego Youtube kanaal.

60


Als we kijken naar het soort video ’s die door het Youtube kanaal van Lego gepost worden, stellen we vast dat die zeer specifiek zijn, ook in hun benamingen. Bijvoorbeeld ze posten Lego Club shows, Lego ideas, afleveringen van Legofriends.... Allemaal vormen zij afgebakende onderwerpen waar niet iedereen in geïnteresseerd is. Mensen die er wel interesse voor hebben maar niet de juiste zoektermen hanteren komen er niet direct op terecht. Dit komt doordat Lego zo specifiek tewerk gaat.

Om hoger geranked te worden is het aangeraden om toch, zoals bij Google eerder aangehaald, met meer eenvoudige en ruimere zoekwoorden tewerk te gaan.

App. Store

Wanneer we Lego in de Appstore opzoeken dan komt er bovenaan een hele reeks apps tevoorschijn die van het Legobedrijf zelf zijn. Er is een grote variatie in qua leeftijd en thema’s. Naarmate we naar onder scrollen komen er ook applicaties voor, die niet van het moederbedrijf zelf zijn, maar ook gelijkaardige thema’s en zoekwoorden toepassen. We hoeven enkel maar het woord Lego in te typen om het hele aanbod van apps te kunnen verkrijgen. Op de meeste apps is het officiële Legologo aanwezig. Zo niet, dan kunnen we het herkennen aan LEGO® dat onder de afbeelding staat.

61


De officiÍle Legoapps staan hoog in ranking. Het is moeilijk om hier enig advies te geven tot verbetering. BESLUIT We kunnen besluiten dat seo van de Legowebsite heel goed opgebouwd is, zowel voor mobiele apparaten (tablets, smartphones...’) en computers. Enkele aanbevelingen (hierboven besproken) vragen nog een kleine aanpassing om hun seo te optimaliseren.

62


6. Bronnenlijst Aboutus Lego. (2014). Environment. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://aboutus.lego.com/nl-be/sustainability/environment Aboutus Lego. (2014). Performance and reporting. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://aboutus.lego.com/nl-be/sustainability/performance-andreporting Bol.com (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://www.bol.com/nl/l/speelgoed/bouw-constructie-legomeisjes/N/10463+8070/index.html De Groof, K. (2014). Online communicatie en Social Media: usability. Geraadpleegd op 18 april 2014 via http://karendegroof.be/ Den Dopper, F. (19 oktober, 2009). Website navigatie: denk na over plaatsing, weergavestijl en interactie. Geraadpleegd op 18 april 2014 via http://www.den-dopper.com/2009/10/19/website-navigatie-denk-na-overplaatsing-weergavestijl-en-interactie/ Facebook. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via https://www.facebook.com/LEGO?fref=ts Gomockingbird. (2012). Website wireframes: Mockingbird. Geraadpleegd op 2 mei 2014 via https://gomockingbird.com/mockingbird/ Google. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://www.google.be/#q=lego Google +.(2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via https://plus.google.com/u/0/+LEGO Instagram. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://instagram.com/LEGO Lego. (2014). LEGO.com: Home. Geraadpleegd op 18 april 2014 via http://www.lego.com/nl-be/ Lego. (2014). LEGO.com: Home. Geraadpleegd op 18 april 2014 via http://www.lego.com/de-DE/default.aspx?domainredir=www.lego.de Lego. (2014). Lego Friends. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://friends.lego.com/nl-be?icmp=CONLBEFRFriends

63


Nickelodeon. (2014). Lego campaigns. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://bc.nickelodeon.be/campaigns/lego/nl/ Pinterest. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://www.pinterest.com/LEGO/ Protopage. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://www.protopage.com/clarabeertje15#Untitled/Home Twitter. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via https://twitter.com/LEGO_Group Van Wassenhove, B. (2012). Een digitaal marketingplan in 100 dagen. Tielt: Lannoo Campus. Woorank. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via http://www.woorank.com/nl/www/lego.com Youtube. (2014). LEGO. Geraadpleegd op 3 mei 2014 via https://www.youtube.com/user/LEGO

64


65


66

Opdracht social media & online communicatie  

Lauren Vandenbroeck Jennifer Maes Erika Apolinario Pauline Verlinden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you