Page 1

KMD Elev Fravær – Heldagsfravær WEB-indberetning Vejledning til lærer – Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra

Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Elev Fravær, kan du som klasselærer eller tilknyttet lærer indberette fravær via LærerIntra. Indberet fravær via LærerIntra Når du vælger fanebladet ”KMD Elev Fravær” på Lærerintra, får du dette skærmbillede, hvor elevernes fravær kan indberettes:

Periode Her kan du vælge, hvilken måned du vil indberette fravær for. Du kan vælge mellem månederne i indeværende skoleår.

2012 KMD A/S, Vejledning til KMD Elev Fravær, lærer

26-10-2012

Side 1 af 4


Klasse I dette felt vælger du, hvilken klasse du ønsker at indberette fravær for. Du kan vælge blandt de klasser, som du er klasselærer eller tilknyttet lærer for.

Sortering Du kan vælge, hvilken sortering eleverne skal stå i, så de står i samme rækkefølge som på din mødeprotokol.

Indberet fravær – kan gøres på 2 måder Du kan indberette fravær på 2 måder. -

Du kan stille markøren i det felt, hvor du ønsker at indtaste fravær og så taste bogstavet for den type fravær, du ønsker at indberette.

-

Du kan også vælge at klikke med musen på den fraværstype, du vil indberette fravær for, herved følger bogstavet ”med musen”, og du kan nu klikke i det felt, hvor du ønsker at indberette fraværet. Når du ønsker at skifte fraværstype, skal du blot klikke med musen på den nye fraværstype, du ønsker at anvende.

-

Fravær slettes med mellemrumstasten, når du står i det ønskede felt. Vil du slette en fraværstype ”i musen”, skal du vælge typen ”Ingen/slet fravær”.

2012 KMD A/S, Vejledning til KMD Elev Fravær, lærer

26-10-2012

Side 2 af 4


Indberet bemærkning på et fravær Du kan indberette en bemærkning på et elevfravær. Stil dig i det ønskede felt, og tast Ctrl+m og et indberetningsbillede vises

Gem fravær og det opdateres med det samme i KMD Elev Når du har indberettet fravær, skal du gemme det ved at klikke på knappen Gem, , og fravær bliver opdateret med det samme i sekretærens program KMD Elev. Når du er færdig med at indberette fravær for hele måneden, skal du sætte flueben i feltet ”Indberetning færdiggjort”, for at fortælle sekretæren, at månedens fravær er afsluttet. OBS – Hvis en klasse intet fravær har i en måned, skal du stadig sætte et flueben ud for ”Indberetning færdiggjort, når måneden er gået.

Udskriv Du har mulighed for at udskrive to udskrifter over det fravær, du har indberettet. Klik på knappen udskriv, og du får dette billede:

Her kan du markere den eller de klasser, du ønsker at udskrive for. Du har mulighed for at vælge blandt 2 udskrifter:

2012 KMD A/S, Vejledning til KMD Elev Fravær, lærer

26-10-2012

Side 3 af 4


Fravær pr. klasse Er en mødeprotokol pr. klasse med det indberettede fravær.

Udskriv en tom mødeprotokol (Fravær pr. klasse) Du har også mulighed for at udskrive tomme mødeprotokoller til manuelt registrering af fravær.

Overblik fraværsindberetningen Udskriften giver et overblik over, hvor langt du er kommet med indberetning af fravær på dine klasser. PS - Se bort fra I G A, da det ikke længere er aktuelt, efter at fravær bliver gemt med det samme. Listen bliver ændret inden for nærmeste fremtid.

2012 KMD A/S, Vejledning til KMD Elev Fravær, lærer

26-10-2012

Side 4 af 4

Vejledning til KMD Fravær  
Vejledning til KMD Fravær  

KMD Fravær vejledning som pdf

Advertisement