Page 1


LAUS CC Support T KAKO PRIJAVITI ZAHTJEV

tips & s trick

Nekoliko preporuka koje će olakšati prijavu zahtjeva, ubrzati rješavanje i dati Vam mogućnost uvida u status obrade svih prijavljenih zahtjeva.

2

1

Izravno iz

Argosy aplikacije

E-mailom na support@laus.cc

1) Kliknite na tipku Pomoć u alatnoj traci 2) Odaberite karticu „Prijava problema i pitanja“ 3) Sustav će već popuniti formular određenim podacima. Popunite formu do kraja i pritisnite tipku „Prijavi“

U Vašu poruku uključite slijedeće:

1) Naziv korisnika 2) Područje zahtjeva 3) Naziv ekrana, izvješća, objekta na koji se odnosi zahtjev ili samo naziv poslovnog procesa, ako se zahtjev odnosi na više objekata 4) Navedite koliko hitno očekujete rješenje i po mogućnosti do kojeg datuma 5) Navedite koga treba kontaktirati za eventualna pojašnjenja i obavijest o statusu rješavanja 6) Opišite zahtjev tekstom. Što nam više podataka date, lakše ćemo Vam pomoći. Primjerice, navedite podatke koje ste koristili, slijed otvaranja ekrana ili bilo kakve specifičnosti vezane uz zahtjev. 7) Po mogućnosti priložite dodatne datoteke ili slike ekrana

3

Putem obrasca na

support.laus.hr/PrijaviZahtjev 1) Za prijavu na formular trebat ćete korisničko ime i lozinku. Ako je nemate obratite se našem Odjelu podrške. Pristup korisničkim imenom daje Vam i brojne druge mogućnosti poput pretrage statusa ili izvješća o detaljima obrade prijavljenih zahtjeva.


LAUS CC Support KAKO PRATITI RJEŠAVANJE ZAHTJEVA Nekoliko preporuka koje će olakšati prijavu zahtjeva, ubrzati rješavanje i dati Vam mogućnost uvida u status obrade svih prijavljenih zahtjeva.

tips & s trick

1

O svakom rješenju stići će Vam odgovor mailom iz LAUS Help Desk aplikacije

2 U svakom trenutku sami možete pogledati status obrade pojedinih zahtjeva prijavom na support.laus.hr Na raspolaganju su Vam izvješća: 1) O svim prijavljenim zahtjevima u zadnjih 30 dana, sa svim koracima obrade

3

2) O svim prijavljenim zahtjevima koji još nisu riješeni

Za hitne slučajeve naš Odjel korisničke podrške će Vas po isporuci rješenja obavijestiti telefonom , posebnim mailom ili osobno

3) O svim ukupno prijavljenim zahtjevima


LAUS Help Desk Aplikacijsko rješenje za podršku upravljanju promjenama

Aplikacija je pogodna za podršku sustavima za podršku upravljanje kvalitetom ili sustavima za upravljanje nesukladnostima.

LAUS Help Desk aplikacija namijenjena je evidenciji, praćenju rješavanja i obrade promjena iniciranih od strane krajnjih korisnika. Svaki zahtjev za promjenom moguće je opisati odgovarajućim atributima i pratiti sve korake rješavanja zahtjeva. Uz niz predefiniranih atributa, korisnici su u mogućnosti dodati i proizvoljne atribute kako bi sustav obrade zahtjeva prilagodili svojim poslovnim procesima. Svaki zahtjev za promjenom može se dodijeliti na rješavanje određenom timu ili zaposleniku, te dalje pratiti korake rješavanja. U svakom trenutku, podaci o statusu prijavljenog zahtjeva su dostupni korisnicima s odgovarajućim dozvolama ili krajnjim korisnicima koji su prijavili zahtjev. Angažman utrošenih resursa na obradi zahtjeva se može pratiti detaljno do proizvoljne vremenske rezolucije. Izvještajna podrška omogućava nadzor u stvarnom

OSNOVNE ZNAČAJKE

» »

Windows rich client sučelje za timove za podršku

» »

Integracija sa E-mail messaging sustavom

»

Mogućnost prijave zahtjeva za promjenama i praćenja rješavanja od strane svih uključenih ili posebno od strane ovlaštenih korisnika

»

Mogućnost određivanja prava i ograničenja pojedinih korisnika

»

Mogućnost dodjeljivanja zadataka pojedinim zaposlenicima ili grupama

»

Mogućnost upisa problema i zatvaranja u jednom koraku

»

Mogućnost praćenja svakog koraka u obradi prijavljenog zahtjeva za promjenom

»

Praćenje utrošenog vremena na obradi pojedinog zahtjeva za svakog sudionika u obradi

»

Korisnici koji prijavljuju zahtjeve za promjenama mogu u svakom trenutku vidjeti status i očekivano vrijeme

vremenu, kao i detaljne analize s ciljem otkrivanja uskih grla u procesima obrade ili područja rada s velikim brojem prijavljenih nesukladnosti.

LAUS HelpDesk modul je sastavni dio Argosy aplikacijske platforme. Licenca za

Web sučelje za izvještajnu podršku i za krajnje korisnike

Mogućnost izrade baze standardnih rješenja najčešćih problema

rješenja

» » »

Analiza zauzeća pojedinih zaposlenika i timova Mogućnost definiranja dodatnih atributa Mogućnost dobivanja statističkih izvještaja za potrebe analize

Argosy platformu uključuje mogućnost korištenja i LAUS Help Desk sustava. Aplikaciju je moguće koristiti i u i na HW/SW resursima koje osigurava LAUS CC.

Za više informacija: www.laus.cc/LAUSHelpDesk


LAUS Help Desk Aplikacijsko rješenje za podršku upravljanju promjenama

Kako koristimo LAUS Help Desk? U više od 10 godina od primjene prve verzije LAUSHelpDesk sustava obradili smo preko 30 000 raznih promjena kojima smo podržali zahtjeve naših klijenata i unaprijedili naša aplikacijska rješenja na LAUS i Argosy platformama. Danas je LAUS Help Desk okosnica planiranja svih aktivnosti naših razvojnih timova i timova za podršku.

KORISNICI PO VERTIKALAMA

PO BROJU RADNIH MJESTA

PO VELIČINI ORGANIZACIJE

PO PODRŽANIM PODRUČJIMA

Državna uprava Lokalna samouprava Trgovina Prijevoz Turizam Uslužne djelatnosti

< 10 radnih mjesta

Do 50 zaposlenih

10 do 50 radnih mjesta

Do 1 000 zaposlenih

50 do 100 radnih mjesta

Do 10 000 zaposlenih

Do cca 500 radnih mjesta

Preko 10 000 zaposlenih

Standardne ERP funkcionalnosti ERP funkcionalnosti po potrebama klijenta Izrada custom rješenja Izrada specifičnih sučelja

Obrazovanje

prijava zahtjeva PODRŠKA KORISNICIMA

ODRŽAVANJE

obrada, rješenje, isporuka RAZVOJ

ODNOS S KORISNICIMA

UPRAVA

Želite li probati LAUS Help Desk prije implementacije? Pripremit ćemo za Vas demo instalaciju na našim serverima. Javite nam se osobno, telefonom ili mailom na helpdesk.demo@laus.cc i dogovorit ćemo detalje za demo okruženje.


Skup integriranih aplikacija prilagođen potrebama različitih poslovnih okruženja od tržišno orijentiranih tvrtki srednje veličine do institucija korisnika državnog proračuna, javnih poduzeća, vladinih ureda i ministarstava i lokalne samouprave

GLAVNE ZNAČAJKE

»

brojnim uspješnim implementacijama

»

LAUS CC razvija i uspješno implementira ERP rješenja već više od 20 godina. Svako od naših

korisnika. U tome jesmo drugačiji i posebni. Iskustvo i dobre poslovne prakse stečene na brojnim implementacijama poslovnih informatičkih rješenja od tržišno orijentiranih tvrtki raznih veličina (od 20 do 25 000 zaposlenih), do državnih institucija i lokalne samouprave čine nas jednom od najuspješnijih tvrtki na hrvatskom IT tržištu u domeni ERP rješenja. Vukovarska 14 HR - 20000 Dubrovnik t: +385 (0)20 352 800 f: +385 (0)20 352 822 www.laus.cc info@laus.cc

Baštijanova 52a HR - 10000 Zagreb t: +385 (0)1 3665 100 f: +385 (0)1 3665 100

Međusobni integrirane funkcije sustava za podršku računovodstveni procesima, upravljanju financijama, financijskom planiranju, upravljanju ljudskim resursima, obračun plaća, honorara i sustavu nagrađivanja, upravljanju zalihama i materijalnom imovinom

»

rješenja sadrži specifične prilagodbe potrebama naših klijenata. Slušamo potrebe naših klijenata i iz njih nastojimo naučiti i unaprijediti naša rješenja i pomoći ostvarenju poslovnih ciljeva naših

Cjelovito rješenje koje Vam omogućava upravljanje ključnim poslovnim procesima dokazano u praksi

Višeslojna Argosy Framework arhitektura jasno razdvaja prezentacijske funkcije sustava od poslovnih funkcija i funkcija spremanja podataka, omogućavajući lakšu implementaciju, skaliranje sustava te dajući brojne mogućnosti za integraciju sa ostalim rješenjima koje čine Vaš poslovni informacijski sustav

»

Gotovo svaki naš klijent ima neka specifična rješenja izvedena na Argosy platformi

»

Podrška definiranju procesa i tijeku dokumenata sukladno potrebama korisnika (u trenutku implementacije)

»

Mogućnost različitih scenarija za implementaciju (dvoslojni client/server za manja okruženja, višeslojni client/server za tvrtka sa velikim brojem radnih mjesta i velikim volumenima transakcija)

»

Mogućnost smještaja rješenja na LAUS CC-ovoj ili na infrastrukturi iznajmljenoj kod specijaliziranog hosting partnera

»

Lako skaliranje na gore u slučajevima povećanja broja korisnika i/ili volumena transakcija

» »

Integrirano sa Microsoft Office rješenjima Puno brža implementacija u usporedbi sa konkurentskim enterprise rješenjima na tržištu


Enterprise Application Suite

Enterprise class solution tailored to mid sized companies, public sector, governmental institutions and agencies and local government

LAUS CC delivers ERP solution adapted to specific client requirements for more than 20 years. Successful implementation in different business environments from market oriented enterprises to government institutions and local government, healthcare and utilities, makes LAUS CC one of the most experienced companies in Croatia concerning ERP solutions. We listen to our customers and have exceptional competence when it comes to tailoring solution to specific customer needs and providing our customers gain most from our experience.

Vukovarska 14 HR - 20000 Dubrovnik p: +385 (0)20 352 800 f: +385 (0)20 352 822 www.laus.cc info@laus.cc

Baštijanova 52a HR - 10000 Zagreb p: +385 (0)1 3665 100 f: +385 (0)1 3665 100

KEY FEATURES

»

Proven end to end solution enabling you to monitor business processes in real time

»

Full set of integrated features for financial management, budgeting, HR and payroll management, material management, assets management

»

Multitier Argosy Framework architecture enables clear distinction among presentation layer, business layer and data layer thus enabling rich set of integration options with other solutions in your IT landscape

» »

Tailor made solutions built on top of Argosy Framework

» »

Different deployment scenarios (client/server, multitier)

»

Scalability to different volumes of transactions and users

»

Easily integrated with Microsoft Office platform and document management solutions

»

Faster implementation scenarios comparing to other enterprise level solutions

Support for process and document workflow definitions based on customer needs

Whole solution can be used on leasing principle hosted on our infrastructure or on the infrastructure of specialized hosting provider


ARGOSY MEDS Sustav planiranja rada radnih skupina i naručivanja pacijenata

KONFIGURACIJA I PLANIRANJE RASPOLOŽIVIH TERMINA RADNIH SKUPINA

Denis Čerimagić, dr. med., neurolog

NARUČIVANJE IZ BOLNICE

NARUČIVANJE IZ JEDINICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete Opće bolnice Dubrovnik

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

Uvođenjem sustava planiranja i realizacije narudžbi skraćeno je vrijeme izrade i održavanja plana rada radnih skupina. Informacije o raspoloživim terminima su u stvarnom vremenu dostupne svim ovlaštenim korisnicima, bez obzira na koji način pristupaju sustavu.

Planiranje se temelji na sofisticiranom sustavu pravila raspoloživosti radnih skupina. Moguće je definirati sve scenarije u rasporedu rada pojedinih radnih skupina koji se javljaju u svakodnevnoj praksi. U definiranju pravila raspoloživosti korisnicima su na raspolaganju

INTEGRACIJA SA CENTRALNIM SUSTAVOM NARUČIVANJA CEZIH

i iznimke i proširenja pravila kojima je moguće podržati stohastičke rasporede koji se mogu javiti u svakodnevnoj praksi. Sustav detektira konfliktne narudžbe nastale uslijed izmjena pravila

OBRADA / REALIZACIJA REZERVIRANIH TERMINA

IZVJEŠTAJNI PODSUSTAV

INTEGRACIJA SA POSTOJEĆIM BOLNIČKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVOM

i planirane raspoloživosti koje utječu na već naručene termine. Na taj način moguće je na vrijeme obavijestiti pacijente o eventualnoj promjeni termina ili čak odustati od promjene rasporeda.

IZVEDENO NA PLATFORMI

.net framework 3.5, MS SQL Server 2005/2008 i u potpunosti integrirano sa poslovnim informacijskim sustavom ARGOSY koji se koristi za

Izvještajna podrška daje jake analitičke mogućnosti u

podršku standardnim poslovnim procesima (upravljanje

području plana i realizacije termina po radnim skupinama,

financijama, upravljanje ljudskim potencijalima i obračun

vrstama pregleda, zauzetim resursima.

plaća, upravljanje materijalnom imovinom).


ARGOSYMEDS Sustav planiranja rada radnih skupina i naručivanja pacijenata

Pristup korisnika sustavu naručivanja INTUITIVNO RICH CLIENT SUČELJE

SERVIS KOJI OMOGUĆUJE INTEGRACIJU S DRUGIM SUSTAVIMA (primjerice iz specijalističke aplikacije za podršku rada odjela i/ili

Ap1

Ap2

Ap3

ordinacije pretražuju se i rezerviraju raspoloživi termini za slijedeće Internet

preglede pacijenata)

ARGOSY Integracijski mehanizam ARGOSYMEDS

WEB SUČELJE

(namijenjeno jedinicama primarne zdravstvene zaštite)

ARGOSYERP


DIZAJN Vaša očekivanja i želje smještamo u kontekst te oblikujemo dizajnom i funkcijom optimalna rješenja s dodatnom vrijednošću

RAZVOJ Uz naše aplikacije upravljanje sadržajem nikad nije bilo jednostavnije

PROMOCIJA Privući ćemo ciljnu skupinu na Vaš web site

PODRŠKA Obučiti ćemo Vas i pomoći u održavanju web site-a

WEB Vukovarska 14 / HR - 20000 Dubrovnik / t: +385 (0)20 352 800 / info@laus.cc / www.laus.cc


LAUS CC BROSURA 2014.