Page 1

IZENA EMATEKO / INSCRIPCIÓN IZENA EMATEA URTE OSORAKO DA, baina baja emateko aukera hiruhilabete bakoitzaren amaieran izango da.

IGERIKETA IKASTAROAK / CURSILLOS DE NATACIÓN

—Lauroko web-ean sartu / Entra en la página web de Lauro: www.lauroikastola.eus — Sartu “Alexian” / Entra en “Alexia”. —Aukeratu ikastaroetara izen eman nahi duzuen pertsona / Selecciona la persona que quieras inscribir. —Aukeratu goiko partean “Eskolaz-Kanpoko” atala / Seleccionar arriba la pestaña de “Extraescolares”. —Aukeratu nahi duzuen ikastaroa eta gero goiko partean, ezkerraldean, sakatu “Eskatu” botoia. Beste jarduera bat nahi baduzu aukeratu eta sakatu “Eskatu”. / Seleccina el cursillo y después pulsa el botón “Solicitar”, en la parte superior izquierda. Si deseas otra actividad seleccionala y pulsa “Solicitar”. —Honekin aurrematrikula amaituta dago eta behin-behineko zerrendei itxaron behar diezu / Con este procedimiento finaliza la preinscripción y debes esperar a las listas provisionales.

• Lauroko bazkideak EZ direnentzat / Personas NO socios de Lauro Ikastola: —Lauroko web-ean sartu Behekosoloa atalean / Entra en la página web de Lauro: www.lauroikastola.eus, apartado Behekosoloa. —Atal honen barruan “Ikastaroetara izena emateko orria” aurkituko duzue. Hori bete eta bidali zerbitzuak@behekosoloaxxi.com helbidera / Dentro de este apartado encontraréis el “Impreso de inscripción a cursillos”. Rellenadla y enviadla a la dirección zerbitzuak@behekosoloaxxi.com. —Honekin aurrematrikula amaituta dago eta behin-behineko zerrendetara itxaron beharko duzu / Con este procedimiento finaliza la preinscripción y debes esperar a las listas provisionales.

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL

ESPERIENTZIADUN MONITOREAK / MONITORES CON EXPERIENCIA

LAUROKO BAZKIDEA SOCIO/A

HAURRENTZAKO / PARA NIÑOS Y NIÑAS

LA INSCRIPCIÓN SERÁ ANUAL, posibilidad de causar baja trimestralmente.

• Lauroko bazkideak / Socios de la Ikastola:

• LARUNBATA EDO IGANDEA / SÁBADOS O DOMINGOS

Maila 0 / Nivel 0:

1 EGUN / 1 DÍA

Lehen kontaktua urarekin, 30 minutuko ikastaroa. Gurasoak ez dira uretan sartu behar umeekin / Primer contacto con el agua. Sesiones de 30 minutos. Los padres-madres no tendrán que meterse al agua con los niños y niñas. Taularekin luzeera erdia egiteko gai izatea / Capacidad de completar medio largo con la tabla. Luzera erdia laguntzarik gabe egiteko gai, krol estiloan / Capacidad de completar medio largo a crol, sin ayuda. Hobekuntza. Krol eta atzerantz 2 luzera jarraian egiteko gai izatea / Perfeccionamiento. Capacidad de completar dos largos seguidos a crol y a espalda.

Hasiera 1 / Nivel 1: Hasiera 2 / Nivel 2: Maila 3 / Nivel 3:

• 2 EGUN ASTEAN ZEHAR / 2 DÍAS ENTRE SEMANA Astelehena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Igandea Domingo

Larunbata Sábado

Orduak/ Horario 10:00-10:30 10:30-11:00

EZ BAKIDEA NO SOCIO/A

74 €

94 €

Igerileku/ Piscina Txikia/ Pequeña

LAUROKO BAZKIDEA SOCIO/A

EZ BAKIDEA NO SOCIO/A

120 €

155 €

11:00-11:45

Hasiera 1/ Iniciación 1

Hasiera 2/ Iniciación 2

11:45-12:30

Hasiera 1/ Iniciación 1

Hasiera 2/ Iniciación 2

12:30-13:15

Hasiera 1/ Iniciación 1

13:15-13:45

Maila 0 / Nivel 0

Maila 3/ Nivel 3

17:30-18:45

EKINTZA / ACTIVIDAD

ASTEARTEA / MARTES

Waterpolo umetxoak (LH 3-4)

ASTEAZKENA / MIÉRCOLES

Waterpolo umeak (LH 5-6)

OSTEGUNA / JUEVES

Waterpolo gaztetxoak (DBH 1-2)

OSTIRALA / VIERNES

EKINTZA / ACTIVIDAD

Orduak/ Horario

ezberdinetakoak izan behar dira. Bete ezean, izen-emate guztiak ezeztatuko dira. / En caso de querer inscribirse en más de un cursillo, deberán ser en diferentes actividades y horarios. En caso contrario, se anularán ambas inscripciones.

• Plaza murriztuak daude / Las plazas son limitadas. • Eskaera kopurua eskaintza baino handiagoa bada, zozketa egingo da / Si se su-

Txikia/ Pequeña

Handia/ Grande

17:30-18:15

Hasiera 1/ Iniciación 1

Hasiera 2/ Iniciación 2

18:15-18:45

Maila 0/ Nivel 0

• OSTIRALETAN / VIERNES Astelehena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Igandea Domingo

Larunbata Sábado

pera el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo. HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL

• Gutxieneko partaide kopurua egon behar da talde bat sortzeko / Se necesitará un mínimo de inscripciones para crear un grupo.

74 €

• Familiek partehartzailea ikastarora eramateko ardura dute / Las familias serán

16:40-18:15

EZ BAKIDEA NO SOCIO/A

LAUROKO BAZKIDEA SOCIO/A

94 €

responsables de llevar al participante al cursillo.

• Ikastaro batean baja izanez gero ez da dirurik itzuliko / En caso de baja no se devolverá la cantidad abonada.

• Ikasle-ohien Elkarteko kideek, Lauroko pertsonalak eta Behekosoloakoak bazkideen kuotak ordainduko dituzte / Los miembros de la Asociación de ex-alumnos y exalumnas, personal de Lauro y de Behekosoloa abonarán las cuotas correspondientes a los socios.

Orduak/ Horario

Igerileku/ Piscina Txikia/ Pequeña

–––––––

WATER ESKOLA (8-12 urte) –––––––

KIROL ESKOLAK

Igerileku/ Piscina

• Ikastaro baten baino gehiagotan izena eman nahi izanez gero, ekintza eta ordutegi

–––––––

KIROL IKASTAROAK / CURSILLOS DEPORTIVOS

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL

ARGITASUNAK / ACLARACIONES

Handia/ Grande

Maila 0/ Nivel 0 (2 talde/ 2 grupos) Maila 0/ Nivel 0 (2 talde/ 2 grupos)

16:40-17:40

Handia/ Grande

16:45-17:30

Hasiera 1 / Iniciación 1

Hasiera 2 / Iniciación 2

Maila 3 / Nivel 3

16:40-17:15

Maila 0 / Nivel 0

17:30-18:15

Hasiera 1 / Iniciación 1

Hasiera 2 / Iniciación 2

Maila 3 / Nivel 3

18:15-19:00

Hasiera 1 / Iniciación 1

Hasiera 2 / Iniciación 2

Maila 3 / Nivel 3

Multikirola/ Multideporte LH 1 eta 2 / 1ºy 2º de Primaria Saskitxo/ Escuela de baloncesto LH 1 eta 2 / 1ºy2º de Primaria Futbaltxo/ Escuela de fútbol LH 1 eta 2 / 1º y 2º de Primaria Kirol txiki/ Deporte para peques 4-5 urte/ De 4 a 5 años Tenis hasiera/ Iniciación tenis LH 1-3 / 1º-3º de primaria

74 €

94 €

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL Lauroko Bazkide / Socio

Ez bazkide / No socio

81 €

98 €

81 €

98 €

Patinaia ikastaroa/ Cursillo de patinaje • 5 urtetik gora (nagusiak barne) • 5 años en adelante (adultos incluidos) DANTZA MODERNOA 5 urte-LH 6.

16:40-17:40

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL Lauroko bazkidea / Socio Ez bazkidea / No socio

ERRUGBIA LH 1-2 / 3-4


bakoitzaren tokia / Lugar donde se desarrollará cada actividad: • Ekintza • Saskitxo / Escuela de baloncesto: Kiroldegian / Behekosoloan.

MUGENDO (1 egun / Un día)

• Multikirola / Multideporte: Ekintzaren arabera/ Dependiendo de la actividad. • Futbaltxo / Escuela de fútbol: Kanpoko Futboltxo zelaietan eta Behekosoloan/ En Behekosoloa y pistas de futbito exteriores. • Tenisa / Tenis: Patioko tenis pistetan edo DBHko frontoietan/ En las pistas de tenis del patio o en los frontones de DBH. • Patinaia ikastaroa / Cursillo de patinaje: LH-ko jolastokian / Patio de Primaria. • Kirol txiki / Deporte para peques: Haur Hezkuntzako jolastokian edo gela polibaliodunean/ En el patio de Infantil o aula polivalente. • ERRUGBIA: Lauro Ikastolan • DANTZA: Txikigunean / En el txikigune.

KIROL HOBEKUNTZA / MEJORA DEPORTIVA

Autodefentsarako teknikak / Técnicas de autodefensa. • MUGENDO: • Mugentxiki: 3–7 urte eta Mugendo juniors: 8-14 urte. OSTIRALA/ VIERNES

EKINTZA/ ACTIVIDAD

16:45-17:15

MUGENTXIKI

17:20-18:05

MUGENDO JUNIORS

EKINTZA/ ACTIVIDAD

Futbol hobekuntza/ Mejora del fútbol LH 4 eta 6.

17:50-18:50

ZUMBA BIZKAR OSASUNA/ESPALDA SANA

Saski hobekuntza/ Mejora del baloncesto LH 5 eta 6 / DBH 3-4

ASTEARTE EDO OSTEGUN/ MARTES O JUEVES

EKINTZA/ ACTIVIDAD

Futbol hobekuntza/ Mejora del fútbol LH 3 eta 5.

17:50-18:50

CIRCUIT TRAINING PILATES

ASTEAZKENA / MIÉRCOLES

Saski hobekuntza/ Mejora del baloncesto DBH 2 - DBH 4.

OSTIRALA/ VIERNES

EKINTZA/ ACTIVIDAD

OSTEGUNA / JUEVES

Saski hobekuntza/ Mejora del baloncesto DBH 3 - 4

17:55-18:55 19:00-20:00

EUSKAL DANTZA HOBEKUNTZA EUSKAL DANTZA HASIERA

OSTIRALA / VIERNES

EKINTZA / ACTIVIDAD

LARUNBATA EDO IGANDEA/ SÁBADO O DOMINGO

EKINTZA/ ACTIVIDAD

16:40-17:40

Saski hobekuntza/ Mejora del baloncesto LH 3 - 2 BATX.

11:00-11:45

17:15-18:15

Futbol hobekuntza / Mejora del fútbol LH 5-DBH 1

11:45-12:30

18:15-19-15

Futbol hobekuntza / Mejora del fútbol LH 3-LH 6

12:30-13:15

135 €

146 €

• Saski hobekuntza / Mejora del baloncesto: LH-ko patioan / Patio de primaria. • Futbol hobekuntza / Mejora del fútbol: Gaztañazpi Futbol zelaia, Behekosoloan eta kanpoko zelaietan/ Campo de fútbol Gaztañazpi, Behekosoloa y campos exteriores.

BESTE ZERBITZU BATZUK / OTROS SERVICIOS • Oporretako kanpusak / Campus de vacaciones: Euskara, Ingelesa, Kirolak eta abar. Eskaintzak argitaratuko dira / Se informará de la oferta previo a las vacaciones.

• Urtebetetzeak / Cumpleaños: Zure seme-alaben urtebetetzea ospatzeko deitu Behekosoloko tabernara: 94 471 05 77. Prezioa, 12 euro ume bakoitzeko, igeri lekuko sarrera barne / Puedes celebrar los cumpleaños en la cafetería de Behekosoloa: 94 471 05 77. Precio, 12 euros por niño o niña, incluida entrada a piscina.

• Intsalazio-alokairua / Alquiler instalaciones: Futbol zelaia, pistak, kirol-aretoa... (ikusi webgunea) / Campo de fútbol, pistas, cancha deportiva... (ver web)

Kiroldegia Lauro Ikastolako eremuan Complejo de Lauro Ikastola

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO TRIMESTRAL ASTELEHEN EDO ASTEAZKEN/LUNES O MIÉRCOLES

ASTEARTEA / MARTES

Behekosoloa XXI

Ez bazkide / No socio

Saski hobekuntza/ Mejora del baloncesto LH 3-4 / DBH 1. ASTELEHENA / LUNES

120 € +Uniforme y examen*

NAGUSIENTZAKO IKASTAROAK / CURSILLOS DE ADULTOS

EKINTZA/ ACTIVIDAD Lauroko Bazkide / Socio

104 € +Uniforme eta azterketa*

* Uniformea / Uniformea: 60,50€ ikasturte hasieran / 60,50€ al comienzo del curso. * Azterketa / Examen: 12,50€ gerriko azterketa / 12,50€ examen de cinturón.

PREZIOA / PRECIO 17:45-18:45

PREZIOA HIRUHILERAKO/ PRECIO TRIMESTRAL Bazkide / Socio Ez bazkide / No socio

PREZIOA/ PRECIO Ez bazkide / No socio

Bazkide / Socio 79 €

PREZIOA/ PRECIO Ez bazkide / Bazkide / Socio No socio 79 €

EKINTZA / ACTIVIDAD

ASTELEHEN ETA ASTEAZKEN / LUNES Y MIÉCOLES

Igeriekta nagusiak / Natación adultos

ASTEARTE ETA OSTEGUN / MARTES Y JUEVES

Igeriekta nagusiak / Natación adultos

95 €

PREZIOA/ PRECIO Ez bazkide / Bazkide / Socio No socio 79 €

Goitiko-Antsobiaga, z/g 48180 LOIU Tfno eta faxa 94 471 16 10 info@behekosoloaxxi.com

95 €

PREZIOA/ PRECIO Ez bazkide / Bazkide / Socio No socio

ZUMBA PILATES CIRCUIT TRAINNING BIZKAR OSASUNA/ESPALDA SANA ZUMBA PILATES

17:30-18:15

95 €

79 €

95 €

PREZIOA / PRECIO Ez bazkide Bazkide / Socio / No socio 120 €

155 €

Zuen mailatara moldatzen gara / Nos ajustamos a vuestro nivel

* BANAKAKO PRESTAKUNTZA / ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS: Zure lehen 10km lasterketa prestatu nahi duzu? Marathoi bat egiteko asmoa, eta prestatzeko laguntza behar duzu? Zure fisikoa hobetu nahi duzu? Esaguzu zein den zuen helburua eta lortzen lagunduko zaitugu. Inolako konpromiso barik, eskatu informazioa info@behekosoloaxxi.com helbidera idatziz ¿Quieres preparar tu primera carrera de 10 km? ¿Tienes en mente hacer una maratón y necesitas ayuda para prepararte? ¿Quieres quitarte unos kilitos? Cuéntanos cuál es tu objetivo y se ayudamos a conseguirlo. Puedes pedir información, sin compromiso, escribiendo a info@behekosoloaxxi.com.

2018 2019

KIROL ZERBITZUAK

SERVICIOS DEPORTIVOS

Behekosoloa eskaintza 18/19 Oferta Behekosoloa  
Behekosoloa eskaintza 18/19 Oferta Behekosoloa  
Advertisement