Page 1

Curs E-learning

ANPE Catalunya Curs 09-10

TREBALL COL·LABORATIU GRUP 4

BSCW WEBQUEST BLOG

Ricard Ramírez Lucia Jiménez Laura Aroza


MEMÒRIA

En aquesta segona activitat hem elegit una forma distinta de realitzar la memòria del treball col·laboratiu: com si fós un treball d'investigació científica. També hem utilitzat una eina alternativa al GoogleDocs per comunicar-nos: el BSCW, un espai de treball compartit que ens ha facilitat la comunicació entre tots els membres. Hem creat calendaris, debats, enquestes, etc per treballar de manera asíncrona e individual i després

posar

els

resultats

en

comú.

Vàrem començar planificant el treball a fer: la webquest, el blog i la memòria del treball col·laboratiu. Ens vàrem fixar unes dates al calendari comú i començarem a treballar tot plegat.

Segons anavem treballant, anavem escrivint el que hem anat fent cadascú, i així sempre sabiem en quin nivell de la tasca es trobava cadascú. Tot seguit teniu el resultat del nostre

treball.

WEBQUEST - M'he encarregat de la part PROCÉS. Primerament he planificat la secció. L'he dividit en 6 activitats. Des de la primera que és la creació del grup de treball, fins la última que és preparar la presentació del treball final. (Laura)

- Els grups de treball estan formats per tres persones. Cadascú ha d'asumir un paper: L'agent de viatge, l'agent low cost i el guia. Les funcions de cadascú estan explicades breument en l'activitat 2. (Laura)


- He creat la webquest amb la plataforma php webquest amb l'ajuda del tutorial php que va posar en Joan al moodle. El resultat provisional és el següent Descobrim la República Txeca tot i que en aquests moments, i degut a certes dificultats en el moment de dissenyar la webquest amb una estructuració diferent, estem estudiant poder realitzar-la amb una altra plataforma. (Ricard)

- Estic treballant en el contingut de la introducció i l'objectiu de la webquest de manera provisional en format word per anar avançant i posteriorment poder penjar la informació a la webquest definitiva. (Ricard)

- He començat a treballar amb el contingut del apartat de recursos de la webquest. Per fer-ho he creat una llista de items que seràn importants de buscar per poder dur a terme la tasca de crear una ruta i desenvolupar el projecte del viatge de fi de curs. Els items per

iniciar

la

cerca

son:

transports,

allotjaments,

turisme.

(Lucia)

- He redactat cadascuna de les activitats i he adjuntat unes quantes imatges.

- Un cop he fet una primera cerca d'informació he configurat una primera llista d'enllaços en word que posteriorment inclouré a la webquest. (Lucia)

- He traspassat el contingut del word al php per a veure si conserva els formats. Efectivament conserva els formats però ara veig que amb el text posat, la fotografia de la introducció és massa ampla i agafa massa protagonisme i redueix l'espai habilitat per a contingut textual. Miro de triar una fotografia més estreta i de format vertical. (Ricard)

- He introduït en l'apartat de l'avaluació una taula "rúbrica" per a que cadascú pugui anar introduïnt els ítems per grau de puntuació del seu apartat treballat. No he esborrat el contingut que hi havia per a que tinguem una idea del que hem de posar-hi. Aquesta taula l'he extret de la webquest següent: Taller de webquest (Ricard)

- He avançat en la cerca de continguts i he ampliat els apartats de cerca a: Transport aeri, republica txeca (ciutats), allotjament, visites, transport metropolità, transport interciutats, promocions i dades socioculturals. D'aquesta manera s'acoten els criteris de cerca, tot i que alguns dels enllaços contenen informació de diverses areas. (Lucia)


- Per el moment no he transpasat la informació a la webquest i continuo amb el treball en word. (Lucia)

- He optimitzat l'apartat de la introducció treient la foto i posant la bandera del país, deixant més espai per a la informació. Estic rumiant que és el que podem posar a la conclusió al mateix temps que segueixo modificant la rúbrica avaluativa. (Ricard)

- He adaptat la rúbrica de l'avaluació al Pla de Viatge que han de realitzar els alumnes i l'he penjada al php. (Ricard)

- He traspasat la informació a la webquest dintre de l'apartat de PROCES. Per fer aixó he necessitat la col.laboració de Laura que ha introduit la part referent a les activitats que ella desenvolupa a l'apartat de TASQUES. Així queden a TASQUES les activitats proposades i a PROCES els recursos necessaris per dur-les a terme. (Lucia)

- He modificat la presentació dels recursos introduint imatges i millorant el format de presentació. També he afegit alguns enlloços més com a recursos. (Lucia)

- He creat el google doc "Conclusió de la webquest "Descobrim la República Txeca" on poder realitzar una pluja d'idees "brainstorming" entre tots els membres del grup per tal de sintetitzar finalment les idees, comentaris, suggeriments que fem en referència a la webquest que hem creat i elaborar d'aquesta manera una conclusió el més propera a la realitat del desenvolupament i naturalesa de la nostra webquest. (Ricard)

- Les imatges que vaig introduir a la webquest dintre de l'apartat de PROCES no es poden veure amb el navegador Mozilla, en canvi es veuen correctament des de Internet Explorer. He intentat tornar a pujar les imatges fent servir Mozilla i continua fallant. També he intentat enganxar directament les imatges fent copy/paste desde word i continua igual. Amb l'aplicació que hi ha a la webquest per insertar imatges l'ordinador es queda penjat. Segueixo lluitan... (Lucia)

- Efecticament, el programa per pujar imatges sovint es queda penjat i et penja a la vegada l'Internet Explorer. Finalment, vaig observar que quan em deixava pujar imatges


no acceptava les que tenien format .gif i només n'acceptava amb format .jpg. Tot i que no vaig trobar totes les imatges que va triar la Lucia, n'he penjades de similars i amb l'Internet Explorer es poden visualitzar correctament. (Ricard)

BLOG - He creat el blog, l'adreça és aquesta Blog del grup 4 ja esteu tots convidats per a que pugau modificar-lo al vostre gust! Jo li he afegit un parell de cosetes, però si no us agraden les traem, no problem! (Laura)

- He estat invitat a formar part del Blog del grup 4 per part de la Laura. Hi he entrat i m'ha resultat molt atractiva la manera de presentar els continguts que hi posarem i la quantitat de possibilitats de que disposa el blogger per anar ampliant la informació exposada. (Ricard)

- He accedit al Blog del grup 4. També em sembla una bona forma de presentar els continguts. (Lucia)

- He editat una nova entrada al Blog posant-hi un enllaç cap a un document google docs on hi trobem una enquesta autoavaluativa del nostre blog per a conèixe'l i millorar-lo. (Ricard)

- He afegit uns quants gadgets interessants per al disseny de la web com el clima a la República Txeca. També he modificat la imatge de capçalera del blog per a que fós més significativa. (Laura)

Prova Issuu  

Probando, probando...