Page 1

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT EN ADVIESWIJZER


HelpenKiezen Hypotheken WIJ HELPEN, U KIEST Wij helpen met het inzichtelijk maken van maandlasten en risico’s rondom uw hypotheek en leggen uit wat u kunt doen om deze op te kunnen vangen. In een rapport maken wij duidelijk wat de vóór- èn nadelen zijn van de drie tot vijf voor u beste aanbieders, zodat u zelf de beste keuze kunt maken.

EERLIJK WERKEN Wij hebben geen belang bij uw (product)keuze omdat wij geen provisie ontvangen. Wij vergelijken de voordelen, maar wijzen ook op de nadelen. U weet wat u kiest. Geen addertjes onder het gras en geen verrassingen achteraf.

GOEDE SERVICE U staat altijd persoonlijk in contact met uw eigen adviseur en zijn of haar persoonlijke assistent. Wij reageren binnen 24 uur op al uw correspondentie, meestal sneller. Wij nemen uw zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op uw woning.

VAST LAAG TARIEF, ZONDER VERBORGEN PROVISIES Wij werken tegen een vast en laag (aftrekbaar) tarief. Onze nazorg is gratis en onze objectiviteit gegarandeerd.

KEUZE UIT VRIJWEL ALLE BANKEN EN VERZEKERAARS Wij bieden de keuze uit vrijwel alle banken en verzekeraars. Dus altijd de laagste maandlast mogelijk.


Kantoorgegevens HelpenKiezen Hypotheken

Openingstijden:

Aalsterweg 2

maandag

09:00 uur – 17:30 uur

5615 CE Eindhoven

dinsdag

09:00 uur – 17:30 uur

Tel.: 040-737 00 05

woensdag

09:00 uur – 17:30 uur

info@helpenkiezen.nl

donderdag

09:00 uur – 17:30 uur

www.helpenkiezen.nl

vrijdag

09:00 uur – 17:30 uur

(’s avonds op afspraak) HelpenKiezen is aangesloten bij de volgende instellingen en KEURMERK ORGANISATIES: Klachteninstituut

Stichting Erkend

Financiële Dienstverlening

Hypotheekadviseurs

Postbus 93257

Postbus 1321

2509 AN Den Haag

1000 BH Amsterdam

Tel.: 070 - 333 89 60

Tel.: 020 - 428 95 73

www.kifid.nl

www.seh.nl

Aansluitnummer: 300.014.369

Inschrijfnummer: 11099

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Nederlandse Vereniging

Postbus 11723

Hypothecair Planners

1001 GS Amsterdam

Postbus 206

Tel.: 0900 - 6800 680

3870 CE Hoevelaken

www.afm.nl

Tel.: 033 - 254 20 12

Inschrijfnummer: 12039841

Inschrijfnummer: 275

Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel: 17281383 ABN AMRO bank: 42.14.78.659


Beloningsverklaring Belangrijke informatie voor u!

HELPENKIEZEN HYPOTHEKEN EN BELONING De beloning van HelpenKiezen is 100% gegarandeerd vrij van provisie. In plaats van provisie rekenen wij een vaste vergoeding voor de afgesproken diensten. Deze vergoeding brengen wij enkel in rekening nadat wij daar met u wederzijdse overeenstemming over hebben bereikt. Hiermee garanderen wij een zuiver en objectief advies dat op geen enkele wijze door provisieprikkels wordt beïnvloed.

HOE WERKT HET? Bij de meeste banken en maatschappijen is het mogelijk om provisievrije hypotheken en financiële producten af te sluiten. Deze partijen betalen dus geen vergoeding of provisie voor de distributie van hun financiële producten. Er zijn helaas nog uitzonderingen, waarbij wij toch nog provisiebedragen ontvangen. In dat geval garanderen wij u dat wij alle ontvangen provisies aan u terugbetalen. Zelfs de kleinste bedragen betalen wij netjes aan u terug.

WET FINANCIEEL TOEZICHT Bij wet is geregeld dat banken en financieel adviseurs verplicht zijn om kenbaar te maken hoe zij worden beloond. De regels zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of financiële instellingen zich aan deze regels houden. Indien partijen zich niet houden aan deze regels kunnen er boetes worden opgelegd en kunnen vergunningen worden ingetrokken.


Banken en verzekeraars

HelpenKiezen is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiĂŤle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Wij hebben dus geen enkel belang bij uw keuze voor een bank of verzekeraar. Wij zijn volledig vrij en onafhankelijk in onze advisering. Wij werken samen met vrijwel alle banken en verzekeraars.

ABN AMRO Bank Aegon Bank AEGON Verzekeringen Allianz Amersfoortse AON Arag rechtsbijstand Argenta ASR Bank ASR Verzekeringen Avero Achmea Bank of Scotland BLG Hypotheken BNP Paribas Personal Finance Brand New Day Bruns ten Brink Cardif Chartis Das Rechtsbijstand Direktbank De Goudse Verzekeringen Movir Nationale Waarborgmaatschappij Neerlandia van 1880 NOWM Obvion Oom Verzekeringen OVZ Paerel Raetsheren van Orden Rialto

Dela Delta Lloyd De Zeeuwse Verzekeringen Erasmus EuroLloyd Europeesche Verzekeringen Erasmus Verzekeringen Florius Genrali Verzekeringen GMAC HDI (Hannover International) Hienfeld Assuradeuren Hypotrust ING Bank Interbank Interlloyd Klaverblad Legal and General Nationale Nederlanden Hypotheken Midglas Mondial Assistence Reaal SNS Bank Syntrus Achmea Hypotheken TAF Turien & Co Unigarant Verzekeringen Westland/Utrecht Hypotheken Woonfonds Yarden


Werkwijze KENNISMAKING Wij laten u zien hoe wij werken, wat de voordelen voor u zijn, en waarom wij veel voordeliger werken dan de dure landelijke ketens. Berekenen maximale hypotheeklening Opstellen van voorbeeldberekening om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden

INVENTARISATIE Samen brengen wij uw persoonlijke situatie en uw wensen in kaart. Wij maken een persoonlijk klant- en risicoprofiel op, waarin de volgende zaken worden opgenomen: uw doelstellingen en wensen; uw financiële positie: inkomen, pensioenaanspraak, verplichtingen en vermogen; uw kennis en ervaring met financiële producten; uw leefsituatie en risicobereidheid (mate waarin u wel of geen risico’s wil nemen)

ADVIES Na de inventarisatie presenteren wij een adviesrapport. Hierin wordt duidelijk welke risico’s verbonden kunnen zijn aan het afsluiten van een hypotheek. Wat de gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van de hypotheek bij pensionering, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en bij werkeloosheid. Daarna geven wij advies over wat u kunt doen om deze risico’s op te vangen. Bijvoorbeeld met het afsluiten van een (overlijdensrisico) verzekering. Vervolgens bepalen wij samen welke hypotheekconstructie het beste bij u past. hoogte hypotheek; hoogte aflossing; termijn aflossing; aflossingsvorm; leningdelen; rentevastperiode(n); hoogte aanvullende verzekeringen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, etc)


KEUZE GELDVERSTREKKER De meest geschikte geldverstrekker wordt bepaald, wanneer u weet welke hypotheekconstructie het beste bij u past. Wij staan uitgebreid stil bij zowel de maandlasten, als alle voor- en nadelen van de diverse geldverstrekkers en zoeken naar de beste prijs-/kwaliteitverhouding in uw situatie. Op deze manier helpen wij bij het kiezen van de voor u best passende geldverstrekker.

BEMIDDELING Wij vragen ĂŠĂŠn of meerdere offertes voor u aan. Wij hebben geen (financieel) belang bij de hoogte van de hypotheek, de hypotheekvorm of de geldverstrekker. Nadat u zelf de definitieve keuze heeft gemaakt, nemen wij alle administratieve zaken uit handen tot en met het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Hierdoor kunt u zich richten op uw (nieuwe) woning.

NAZORG Nadat de hypotheek is afgesloten gaat onze service verder. Wij staan voor u klaar indien u vragen heeft over het advies of over de lopende hypotheek. Ook als het even tegen zit.


Ons Advies en Diensten HYPOTHEKEN Een goed hypotheekadvies bestaat uit 2 delen. 1. Risico’s : inzicht geven in de maandlasten en de risico’s rondom de hypotheek en het laten zien wat de mogelijkheden zijn om deze risico’s op te vangen. Bijv. door het afsluiten van een (overlijdensrisico)verzekering. 2. Kiezen : in een vergelijkend overzicht maken wij in één oogopslag inzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn van de drie tot vijf voor u meest relevante geldverstrekkers.

SCHADEVERZEKERINGEN Wanneer u een woning aankoopt, dan zult u hier in de meeste gevallen ook één of meerdere schadeverzekeringen voor nodig hebben. Wij helpen graag met het uitzoekwerk en het verzorgen van deze verzekeringen. Wij kunnen ook uw bestaande verzekeringen onder de loep nemen.

LEVENSVERZEKERINGEN Er zijn veel verschillende levensverzekeringen. Van een verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen, zoals lijfrenteverzekeringen. Ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn.

BEGELEIDEN ECHTSCHEIDING Ook in moeilijke tijden staan wij voor u klaar. De financiële gevolgen van een echtscheiding kunnen zeer ingrijpend zijn. Zeker op het gebied van uw hypotheek en pensioen. Wij maken voor u inzichtelijk wat de gevolgen zijn en adviseren over de mogelijkheden.

ONTWOEKEREN In Nederland zijn ± 6,5 miljoen woekerpolissen verkocht. Heeft u er ook één? Wij nemen uw polis(sen) onder de loep en helpen met het bepalen of u ook een woekerpolis heeft . In dat geval bieden wij een beter alternatief.

BETALEN, SPAREN EN BANKSPAREN Wij leveren alle bankdiensten. Het is dus ook mogelijk om een (internet)betaalrekening, spaarrekening of bankspaarrekening te verzorgen.


CONSUMPTIEF KREDIET Komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan, of wilt u bijvoorbeeld een kleine verbouwing uitvoeren, dan kan een consumptief krediet daarvoor een goede mogelijkheid bieden. Ook hier kunnen wij voor zorgen.

PENSIOEN Het is belangrijk dat uw hypotheek ook tijdens uw pensioen betaalbaar blijft, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij bieden diverse oplossingen zoals het afsluiten van een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente.

UITVAART Ook voor een uitvaartverzekering bent u bij ons aan het juiste adres. Wij vergelijken bijna alle aanbieders op premie en voorwaarden.

BELEGGEN Wij adviseren over de mogelijkheden, de kansen en de risico’s die zijn verbonden aan beleggen. Een beleggingsrekening kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de hypotheek af te lossen of om een pensioen op te bouwen.

BEGELEIDEN AANVRAAG STARTERSLENING SVN In verschillende gemeenten wordt de mogelijkheid geboden om starters te helpen bij de aanschaf van een eerste woning. Wij helpen met het beoordelen van de mogelijkheden en de haalbaarheid in uw gemeente. Indien de starterslening op uw situatie van toepassing is helpen wij bij het maken van een berekening, de aanvraag en de volledige afwikkeling.

OVERBRUGGINGSKREDIET Indien u (een deel van) uw nieuwe woning wenst te betalen met de overwaarde van uw huidige woning, dan is het vaak mogelijk om een overbruggingskrediet af te sluiten. Wij adviseren u over deze mogelijkheden en de bijhorende voorwaarden, zodat u hierover de juiste beslissing kunt maken.

OVERIGE ZAKEN Een hypotheek heeft doorgaans een lange looptijd. Gedurende deze periode kan uw persoonlijke en/of financiĂŤle situatie veranderen. Uw wensen en doelstellingen kunnen wijzigen. Voorbeelden zijn verbouwingen aan uw woning, het wijzigen van de belastingwet of het verlopen van de rentevast periode. In alle gevallen staat HelpenKiezen Hypotheken voor u klaar. Samen met u bekijken wij de nieuwe situatie en bepalen welke aanpassingen gewenst en mogelijk zijn.


Tarieven Vast, Laag en Provisievrij Wij leggen u graag gratis en vrijblijvend uit wat wij voor u kunnen betekenen. Wij brengen alleen kosten in rekening nadat wij samen overeenstemming hebben bereikt inzake de te leveren of geleverde diensten. U betaalt in vrijwel alle gevallen géén afsluitprovisie aan banken/verzekeraars.

TARIEVEN HYPOTHEKEN Hypotheek aflossingsvrij (zonder enige aflosvorm)

€ 2.250

Hypotheek met aflossingsvorm

€ 2.500

AANVULLENDE PRODUCTEN GERELATEERD AAN HYPOTHEEK Overlijdensrisicoverzekering

250

Woonlasten-, Arbeidsongeschiktheids-, WW-verzekering

250

Overbruggingshypotheek

250

Verpanden bestaande levensverzekering

250

Kennismaking gesprek, oriënterend gesprek

0

Hypotheekoversluit check (analyse bestaande hypotheek)

0

Plaatsen taxatieopdracht of bouwkundige keuring

0

Plaatsen notarisopdracht

0

Inlossen kredieten

0

Verzorgen bankgarantie

0

Nazorg, Service

0

NUL - TARIEVEN


ADVIES EN BEMIDDELING LOSSE PRODUCTEN Direct ingaande lijfrente

750

Kapitaalverzekering

750

Lijfrentevoorziening opbouw

750

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

750

Overlijdensrisicoverzekering

750

Woonlastenbescherming

750

Beleggingsrekening

750

Voor overige diensten, explain hypotheken (leenbedrag > CHF gedragscode), BKR hypotheken, ondernemers, ZZP-ers en Freelancers gelden speciale maatwerktarieven. Indien een (hypotheek)product wordt afgenomen via een serviceprovider worden de kosten rechtstreeks doorbelast. Deze kosten zijn 50 tot 500 euro. In de meeste gevallen zijn deze kosten niet van toepassing. Natuurlijk maken wij deze vooraf inzichtelijk, indien dat wel het geval is.


Wat doen wij voor u? ADVIESUREN Om inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan ons advies en de begeleiding van uw hypotheek, vindt u onderstaand hoeveel tijd het ons gemiddeld kost om een hypotheek af te sluiten.

PRODUCT EN INDICATIE UREN

REGULIER ONDERHOUD eerste 10 jaar 3 - 5 uur

Volledig aflossingsvrije hypotheek

15 - 30 uur

(Bank)spaarhypotheek

20 - 30 uur

5 - 7 uur

Beleggingshypotheek

20 - 30 uur

5 - 7 uur

Annuitair, Lineair, hybride etc.

15 - 30 uur

5 - 7 uur

WAT IS INBEGREPEN IN ONZE VASTE PRIJS? √ 2-4 adviesgesprekken, voorbereiding en reistijd √ Volledige administratieve afhandeling √ Maximale hypotheektoets en voorbeeldberekening √ Uitgebreide financiële inventarisatie √ Opstellen klantprofiel en risicoprofiel √ Uitgebreid adviesrapport √ Unieke vergelijkingsoverzicht met de vóór- en nadelen van de 3-5 best passende geldverstrekkers √ Hulp bij het maken van de juiste keuzes √ Hypotheekofferteaanvraag, evt. aanvraag overbruggingskrediet √ Afwikkelen bestaande hypotheek √ Hulp bij verzamelen hypotheekstukken √ Notarisservice √ Plaatsen taxatieopdracht bij taxateur naar uw keuze √ Communicatie bank, maatschappij en notaris


√ Monitoren voortgang dossier √ Zoveel mogelijk uit uw handen nemen √ U zeer goed op de hoogte houden van de voortgang van uw dossier √ Nazorg, Service Nadat de hypotheek is afgesloten is onze nazorg kosteloos. U hoeft geen abonnement af te sluiten voor de service die u verdient!

Hoe lang duurt het afsluiten van een hypotheek? In het volgende overzicht geven wij een indicatie van de tijdsduur van verschillende stappen bij het afsluiten van een hypotheek. FASE

TIJDSDUUR

Aanvraag hypotheekofferte

1 tot 10 werkdagen

Tekenen hypotheekofferte

1 tot 10 werkdagen

Aanleveren benodigde stukken

1 tot 20 werkdagen

Goedkeuring door de bank

1 tot 14 werkdagen

Passeren bij de notaris

1 tot 10 werkdagen

Ontbindende voorwaarden financiering Vraag tijdig een hypotheekofferte aan. Doe dit tenminste 4 - 5 weken vóór het aflopen van de termijn financieringsvoorbehoud, die is opgenomen in de koopovereenkomst van de aan te kopen woning. Zorg dat de financiering finaal akkoord is vóór het verstrijken van deze termijn. Is dit nog niet het geval, dan bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige verlenging van de termijn financieringsvoorbehoud en zo nodig voor ontbinding van de koopovereenkomst. Dit is een zaak tussen koper en verkoper. Zo voorkomt u dat de verkoper aanspraak kan maken op de contractuele boete bij niet (tijdig) afnemen van de aangekochte woning indien de financiering niet of te laat finaal akkoord is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.


Wat mogen wij van u verwachten? Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van essentieel belang dat u de juiste en volledige gegevens aan ons verstrekt. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen bijvoorbeeld financiële dienstverleners op basis van hun voorwaarden uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen.

Beëindiging relatie met ons kantoor Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van ons kantoor gebruik kunt of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze.

Klachtenprocedure Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Heeft u een klacht over de dienstverlening van HelpenKiezen Hypotheken dan verzoeken wij u deze bij voorkeur schriftelijk in te dienen. Wij zorgen voor een correcte behandeling van uw klacht middels een vaste procedure. Wij laten u weten wie uw klacht behandelt en houden u op de hoogte gedurende het hele verloop van de behandeling van uw klacht tot wij deze tot uw tevredenheid hebben opgelost.

Dienstverleningsdocument  

Diensten en tarieven HelpenKiezen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you