Page 1

DRUK

DRUK MET PLANKJE H OE

KAN JE EEN ONDERG ROND MEER OF MINDER VERVORMEN ?

H ET

UITLEG

FY 4

BEGRIP DRUK

Een kracht kan een bewegingstoestand veranderen of een vervorming veroorzaken. Als de bewegingstoestand verandert dan bepalen de kracht en de massa van het voorwerp hoe de snelheid verandert. Als een kracht een vervorming veroorzaakt dan bepalen de kracht en de grootte van het contactoppervlak hoe groot deze vervorming is. Het vervormingseffect bij een statische kracht geeft de noodzaak aan voor een nieuwe grootheid, druk. Bij deze proef onderzoeken we de invloedsfactoren van druk en komen we zo tot de definitie van druk. De noodzaak voor deze nieuwe grootheid kan komen uit de waarneming dat één kracht meerdere effecten kan hebben.

VOOR NODIG

Hier wordt niets gemeten. Het is een formule die eigenlijk meer aanleunt bij een definitie.

o

Plankje met een stokje erop vastgemaakt

o

2 kleine massa’s

o

Statief met klem

o

Sponsje

Deze proef kan omgewisseld worden met de vorige al naargelang de wens van de leerkracht. In dat geval wordt eerst de definitie aangebracht en dan de nadruk gelegd op het aanvoelen ervan.

G EBRUIK

VAN DE PROEF

EXTRA

Demonstratieproef

L EERLINGENDENKBEELDEN Vaak gebruiken leerlingen druk en kracht als synoniemen. Het verschil tussen oppervlak en oppervlakte is belangrijk. Het oppervlak is een ding, je kan er veel over zeggen en er veel van meten, zoals de lengte en de temperatuur. De oppervlakte is de grootheid die we hier in de formule nodig hebben. Het feit dat we met het oppervlak eigenlijk de het contactoppervlak bedoelen is ook belangrijk om een paar keer te duiden de

VVKSO. (2012). Leerplan Fysica 2 graad ASO (D/2012/7841/009). Brussel: VVKSO

LP

B46: Het begrip druk vanuit kracht en oppervlakte toelichten en de grootte van de druk berekenen. Wenken: Uit voorbeelden uit de leefwereld moet blijken dat druk te maken heeft met kracht en oppervlakte. Het is belangrijk de voorkennis van leerlingen te activeren. Deze voorkennis kan betrekking hebben op het intuïtief begrip, taal, allerlei soorten druk, pre concepten ter zake, het weerbericht. de

VVKSO. (2012). Leerplan Natuurwetenschappen 2 graad TSO (D/2012/7841/079). Brussel: VVKSO 108: Het begrip druk afleiden en toepassen. Wenken: De formule voor druk kan door middel van dagelijkse voorbeelden afgeleid worden. Hierbij kan de invloed van kracht en oppervlakte duidelijk waargenomen worden.

DRUK

HET BEGRIP DRUK

PG 1


H ANDELINGEN

U ITLEG ,

VRAGEN EN FOTO ’ S

O PGEPAST

Plaats het plankje met de massa er bovenop op de spons.

 Hoe kan je het effect van deze kracht vergroten?

Draai het plankje om zodat het stokje nu op de spons rust.

 Welke grootheid is er veranderd?

Plaats de massa opnieuw op het plankje.

 Staat er een grotere massa op het sponsje nu? Wat is er wel veranderd?

Zet een tweede massa op het plankje.

 Welke grootheid is er veranderd?

DRUK

 Welke grootheid kan je veranderen zodat de vervorming groter wordt?

Leg een link met het hoofdstuk krachten om zo het grotere algemene beeld bij leerlingen aan te tonen.

 Wat is er veranderd aan het effect van de kracht? Bij deze proef is het belangrijk dat de leerlingen de drie grootheden oppervlakte, kracht en druk zelf benoemen. Zorg ervoor dat ze de grootheden echter niet fout gebruiken.

 Wat is er veranderd aan het effect van de kracht?

HET BEGRIP DRUK

PG 2

4 1 4 druk met plankje  
Advertisement