Page 1

Emile Roemer over

op de sofa is een ruBriek waarin een Bekende BraBander in gesprek gaat Met een BeHandelaar over de pieken en dalen van zijn dagelijks leven. 38 | LINK+ editie 01


Op de sofa “Ik ben wie ik ben. Dat moet maar genoeg zijn.”

Een onbezorgd avondje uitgaan zonder dat een wildvreemde een discussie met hem aanknoopt, is er sinds vorig jaar niet meer bij. Hoewel hij dag en nacht met zijn werk bezig is, laten de concrete resultaten vaak ‘frustrerend lang’ op zich wachten en leeft hij voortdurend met het besef dat zijn positie van de ene op de andere dag onhoudbaar kan zijn. Psychotherapeut en psychiater Guido Wetzer van GGZ Oost Brabant vraagt politicus Emile Roemer hoe hij zich staande houdt in de politieke arena: “Ik blijf gewoon mezelf. Dat is niet moeilijk; jezelf ánders voordoen is pas lastig.”

kansen, tegenslag en moeilijke keuzes Door Laura van der Burgt

I

n al zijn televisieoptredens oogt hij

Hoe kwam je tot je besluit om je

authentiek, op zijn gemak en komt hij

kandidaat te stellen voor het fractie-

gemakkelijk uit zijn woorden. Tijdens zijn

voorzitterschap?

eerste verkiezingsdebat bij RTL 4 in mei

“Het was twee uur ’s nachts, toen Agnes

vorig jaar - koud twee (!) maanden na zijn

Kant me belde met de mededeling dat ze

aantreden als fractievoorzitter – zette Emile

stopte als fractievoorzitter van de SP.

Roemer zichzelf ogenschijnlijk moeiteloos op

De rest van die nacht zat ik rechtop in bed.

de kaart. Hoewel hij de druk op zijn persoon

“Nondeju, wat nu?” dacht ik. Ik realiseerde

vooral in die maanden voor de verkiezingen

me dat er iemand moest opstaan, maar zou

gevoeld moet hebben, lijkt die prominente

ik de kar kunnen trekken? Kon ik dat het

rol Roemer vrij gemakkelijk af te gaan. Maar

thuisfront aandoen? Kon ik dit doen zonder

is dat ook zo? En zo ja, wat is zijn geheim?

het gevoel te hebben dat ik op het graf van Psychotherapeut en psychiater Guido Wetzer april 2011 LINK+ | 39


Heb je geen last van het grote afbreukrisico dat kleeft aan deze baan? “Last niet. Het is een ingecalculeerd risico. Vandaag ben je de held, morgen de schlemiel. Vandaag loop je handtekeningen uit te delen, morgen heb je vier beveiligers nodig. Ik ben en blijf daar vrij nuchter onder. Ik kan alleen uitgaan van mijn eigen kracht. Ik kom kennelijk authentiek over, spreek de taal van de mensen en heb een passie voor dit werk. Ik voel me een dienaar van het volk en wil graag zaken verbeteren. Ik vertrouw erop dat mensen dat zien en mij waarderen om wie ik ben. Dat moet maar genoeg zijn. Zo niet, dan maak ik plaats voor een ander.” Je was in één klap een bekende Nederlander. Wat deed dat met je? “Het is en blijft een vreemde gewaarwording. Ik weet nog dat ik de dag na mijn aantreden beducht de straat op ging. Maar er gebeurde niks! De dag na het RTL-debat was mijn wereld echter voorgoed veranderd. Opeens voel je overal ogen in je rug. Zelf heb ik daar niet zoveel last van, ik vind het vervelender voor mijn vrouw en kinderen. Rustig winkelen of een avondje uit is er niet meer bij, er is

“Afspraak is afspraak, ook voor mijn dochters. Ik ben weleens tijdens carnaval de discotheek ingelopen om ze op te halen. Met een konijnenmuts op. Ze zijn drie jaar kwaad geweest, maar kwamen daarna nooit meer te laat.”

altijd wel iemand die een punt wil maken of om een foto vraagt. Vervelende confrontaties heb ik gelukkig nog niet meegemaakt, maar ik ben me wel altijd bewust van mijn publieke functie. Daardoor word je geremder in wat je doet of zegt.” Waar haal je je inspiratie uit? “Vooral uit de werkbezoeken die ik elke maandag, vrijdag en soms ook zaterdag afleg. Laatst was ik op een school voor meervoudig

Agnes stond te dansen? Ik vond die

schade de partij zou oplopen. Op de dag dat

gehandicapte kinderen. Als je ziet voor welke

afwegingen ontzettend moeilijk en er was

zij haar aftreden bekend maakte, besloot ik

uitdagingen zij staan en weet hoe moeilijk ze

geen tijd om er rustig over na te denken.

dat ik haar taak wilde overnemen. Ik belde

het nog gaan krijgen onder de nieuwe

Over een paar maanden waren de

mijn vrouw en zei: bel onze dochters en zeg

regering, dan motiveert mij dat om daar in

verkiezingen; hoe langer de onzekerheid

ze dat ik vanavond iets belangrijks wil

Den Haag aandacht voor te blijven vragen.

over Agnes’ opvolging zou duren, hoe meer

bespreken. De rest is geschiedenis.”

Ik blijf pleiten voor solidariteit, in onze

40 | LINK+ editie 01


samenleving moet een plekje zijn voor

doen. Je gooit toch ook niet zomaar een stel

kloof tussen de Haagse werkelijkheid en het

iedereen. Dit mag geen Amerika worden,

studieboeken op tafel, om later terug te

echte leven, daar kun je knettergek van

waar mensen met minder kansen of domme

komen voor de Cito-toets?”

worden.”

Jouw dochters zijn rond de twintig.

Hoe zorg je ervoor dat dat niet

Hoe zie je de balans tussen eigen

Kregen zij veel ruimte van hun

gebeurt?

verantwoordelijkheid en betutte-

vader?

“Door niet alles in mijn eentje te willen

ling? Ik durf wel te stellen dat wij in

“Ik gaf ze behoorlijk wat ruimte, maar stelde

oplossen. Door de mensen om mij heen

het verleden ook patiënten hebben

ook duidelijke grenzen. Als ze zich daar niet

verantwoordelijkheid en vertrouwen te

‘verpest’ met onze goede zorgen.

aan hielden, greep ik in. Zo ben ik eens

geven, net zoals ik dat vroeger met mijn

“Volgens mij kun je niet doorslaan in

tijdens carnaval de discotheek ingelopen

dochters en leerlingen deed. Ik ben ervan

solidariteit of het geven om anderen.

omdat ze voor de zoveelste keer te laat naar

overtuigd dat je problemen niet oplost door

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen

buiten kwamen. Met een konijnenmuts op.

alleen regels te stellen, maar door ruimte te

geluk, maar soms ben je daarin - al dan niet

Daar zijn ze drie jaar kwaad om geweest,

geven aan de mensen die er direct invloed

tijdelijk - afhankelijk van anderen. Blijven

maar ze kwamen nooit meer te laat.”

op hebben. Zó zou ik Nederland graag

pech het zelf maar moeten uitzoeken.”

besturen.”

streven naar maximale zelfstandigheid is goed, maar daar moet je mensen wel bij

Frustreert het je niet dat je in

willen helpen. Hulpverleners kunnen cliënten

Den Haag zo weinig directe

bij de hand nemen en ze steeds meer

resultaten kunt boeken?

loslaten als blijkt dat ze dat aankunnen.

“Het duurt inderdaad meestal veel te lang

Precies zoals ook leerkrachten of ouders dat

voordat er iets verandert. Er is een enorme

april 2011 LINK+ | 41

Emile roemer