Page 1

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme onderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

Ge誰ntegreerde proef 2013-2014 1

Laura Van Haelen 6 Handel 3 Klasnummer: 13 Leercoach: mevr. Victoria Van der Meersch


2


Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme onderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

Ge誰ntegreerde proef 2013-2014 3

Laura Van Haelen 6 Handel 3 Klasnummer: 13 Leercoach: mevr. Victoria Van der Meersch


3


1 Voorwoord Mijn naam is Laura Van Haelen en ik studeer Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Dit jaar kregen we de kans om een minionderneming op te richten genaamd Maison Cuberdon, en hierop moesten we onze gip baseren. Onze gip bestaat uit allerlei verschillende taken, hier per taal. De taken zijn gebaseerd op 'hoe het er in een bedrijf aan toegaat', zoals de verkoopsfacturen opstellen, een website van onze minionderneming maken enzovoort, het is dus een zeer goede voorbereiding op het latere bedrijfsleven. De kernactiviteit van Maison Cuberdon was de verkoop van cuberdons. In het 5e jaar hadden we dit allemaal voorbereid en in het 6e jaar is dit uiteindelijk allemaal tot stand gekomen en zijn we fier op wat we allemaal op pootjes hebben gekregen. De taakverdeling binnen Maison Cuberdon werd in het eerste trimester willekeurig bepaald. In het tweede trimester mochten we kiezen welke functie we wouden uitoefenen aan de hand van een sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek. De gip was een heel aangename ervaring kortom een blik op het bedrijfsleven en de praktische toepassingen. Ik zou graag al mijn leerkrachten willen bedanken voor deze leerrijke ervaring en natuurlijk ook Vlajo dat ons de kans gaf om een eigen onderneming op te starten.

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

3


2 Inleiding De gip-bundel bestaat uit allerlei taken die ik heb gemaakt in het schooljaar 2013-2014 met betrekking op Maison Cuberdon. Om alles goed te laten verlopen, kreeg iedereen het eerste trimester een functie toegewezen, je kan hier al uit afleiden dat onze eerste taak dus de opstelling van een organogram was, dat de taakverdeling weergeeft binnen de minionderneming. Dit organogram telde wel maar voor 1 trimester want het tweede trimester werd een functiewisseling gehouden en dit ging gepaard met een sollicitatiebrief opstellen en een sollicitatiegesprek, een voorbeeld vindt u hier bij hoofdstuk 6.13 en 6.14. Het belangrijkste gedeelte in het eerste trimester was natuurlijk onze aandeelhoudersvergadering, hier mochten we ons hele gebeuren in de kijker brengen voor al onze aandeelhouders en mochten we het startschot geven van onze eerste verkoop! We waren zeer verrast want dit draaide uit op een groot succes. Dit vindt u allemaal terug bij de hoofdstukken 6.2 tot 6.5. Met de minionderneming moesten we op verschillende soorten plaatsen gaan verkopen maar het hoogtepunt waar we mochten gaan verkopen was natuurlijk Zweden. We hebben doorheen het jaar ook publicitaire campagnes moeten ontwerpen in het Frans om Maison Cuberdon daar ook naambekend te gaan maken, dit komt aan bod bij hoofdstuk 6.8 en 6.12.. In de mini-uurtjes werd er veel vergaderd over allerlei zaken, dat ging van de acties tot de plaatsen waar we gingen of wilden verkopen, hiervan hebben we ook verschillende verslagen moeten maken die we dan op het einde ook konden inbundelen in de GIP als doorlopende opdrachten. Maar natuurlijk komen er ook heel wat boekhoudkundige aspecten aanwezig in een minionderneming, dit hebben we leren kennen aan de hand van het opstellen van verkoopsfacturen en een analyse van de jaarrekening op te maken dat u kunt terugvinden bij de hoofdstukken 6.7 en 6.15. Het doelpubliek bij Maison Cuberdon bestond uit mannen maar ook vrouwen. Dit hebben we aan de hand van Marktonderzoek en Marktanalyse onderzocht, dat u kunt terug vinden bij hoofdstuk 6.6. We sluiten af met de bedrijfsbezoeken die we voornamelijk in Zweden bezocht hadden.

4

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


3 Inhoudsopgave 1

Voorwoord....................................................................................................................................... 3

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 5

4

Overzicht van de bijlagen ................................................................................................................ 7

5

Bibliografie....................................................................................................................................... 8

6

Deelopdrachten ............................................................................................................................... 9 6.1

Organogram............................................................................................................................. 9

6.1.1

Organogram eerste trimester ......................................................................................... 9

6.1.2

Organogram tweede semester...................................................................................... 10

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .............................................................................. 11

6.3

Afdrukken aandelen .............................................................................................................. 12

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering .................................................................... 13

6.5

Website minionderenming .................................................................................................... 14

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse .................................................................................... 15

6.6.1

Marktonderzoek: Maison Cuberdon ............................................................................. 15

6.6.2

Marktanalyse ................................................................................................................. 16

6.7

Boekhoudkundige verwerking aankoopfacturen .................................................................. 22

6.8

Présenter l' assortiment de votre mini-entreprise ................................................................ 24

6.9

Powerpoint/Prezi/Film .......................................................................................................... 26

6.9.1

The school system ......................................................................................................... 26

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmes ...................................................................................... 29

6.11

Marketingmix ........................................................................................................................ 30

6.11.1

Product .......................................................................................................................... 30

6.11.2

Prijs ................................................................................................................................ 32

6.11.3

Plaats ............................................................................................................................. 33

6.11.4

Promotie ........................................................................................................................ 34

6.12

Une campagne publicitaire ................................................................................................... 37

6.12.1

Texte publicitaire ........................................................................................................... 37

6.13

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 38

6.14

Sollicitatiegesprek ................................................................................................................. 39

6.15

Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 40

6.15.1

De liquiditeit .................................................................................................................. 40

6.15.2

De solvabiliteit ............................................................................................................... 40

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

5


6.15.3

Rendabiliteit .................................................................................................................. 41

6.15.4

EBIT ................................................................................................................................ 41

6.16

File: Starting up a new business in the UK ............................................................................ 42

6.16.1

Information about our business .................................................................................... 43

6.16.2

More information about our products .......................................................................... 43

6.16.3

Description about our chocolate shop .......................................................................... 43

6.16.4

Choice of the correct work premises + motivation ....................................................... 43

6.16.5

Conclusion ..................................................................................................................... 45

6.16.6

Sources .......................................................................................................................... 45

6.17

La conversation de vente ...................................................................................................... 46

6.18

Geschäftsbrief (Anfrage) ....................................................................................................... 48

6.19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ........................................................................... 49

6.20

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................... 50

6.20.1

Volvo .............................................................................................................................. 50

6.20.2

Tectubes ........................................................................................................................ 51

7

Conclusie ....................................................................................................................................... 52

8

Bijlagen .......................................................................................................................................... 53

6

8.1

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersbrief .......................................................................... 53

8.2

Bijlage 2: Voorbeeldenenquête ............................................................................................. 55

8.3

Bijlage 3: 4 Verkoopsfacturen ............................................................................................... 57

8.4

Bijlage 4: Lettre commerciale ................................................................................................ 62

8.5

Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire) ............................................................................. 63

8.6

Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands ......................................................................... 64

8.7

Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits ................................................................................... 66

8.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening ............................................................ 69

8.8.1

De liquiditeit .................................................................................................................. 69

8.8.2

De solvabiliteit ............................................................................................................... 70

8.8.3

Rendabiliteit .................................................................................................................. 70

8.8.4

EBIT ................................................................................................................................ 71

8.9

Bijlage 9: Contact details: emails/letters ............................................................................... 72

8.10

Bijlage 10: Verslagen bestuursvergadering ........................................................................... 75

8.10.1

Verslag 1 ........................................................................................................................ 75

8.10.2

Verslag 2 ........................................................................................................................ 76

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


4 Overzicht van de bijlagen Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2) Bijlage2: VoorbeeldenenquĂŞte (6.6) Bijlage3: 4 verkoopsfacturen (6.7) Bijlage 4: Lettre commerciale (6.8) Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire) (6.12) Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits (6.13) Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening (6.15) Bijlage 9: Contact details: emails/letters (6.16) Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering (7.2) Dit vindt u allemaal terug onder hoofdstuk 8, bijlagen.

Laura Van Haelen GeĂŻntegreerde proef

7


5 Bibliografie  Boeken:       

Fleerackers, T., Lenaers, L., Van de Cruys, V. (s.d.). Handelzes, module 8. Berchem: De Boeck Vandaele, J. (s.d.). Woord vooraf en inleiding. s.l. Vandaele, J. (s.d.). marktonderzoek. s.l. Vandaele, J. (s.d.). Sollicitatiegesprek. s.l. Vandaele, J. (s.d.). Uitnodiging aandeelhoudersvergadering. s.l. Vandaele, J. (s.d.). Voorwoord en inleiding. s.l. Vandaele, J. (s.d.). Conclusie en bibliografie. s.l.

 E-mails:  

8

Van Haelen, L. (lauratjevh@hotmail.be). (02.03.14). Specific information about starting up a business in the UK [E-mail aan s.n. (s.n.)]. Van Haelen, L. (lauratjevh@hotmail.be). (10.03.14). Specific information about starting up a business in the UK [E-mail aan s.n. (s.n.)].

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6 Deelopdrachten 6.1 Organogram 6.1.1

Organogram eerste trimester

Gedelegeerd bestuur TOON LOUAGIE

Secretaresse LORE DE ROO

Hr-manager en faciliteitsmanager LUK LANDUYT

Technische departement

Administratief departement

financieel departement

Technisch directeur

Administratief directeur

Financieel directeur

THIBAUT CLOET

SHARON JASTRZEBSKI

LAURA DE SOUTER

EMMA LIEN VAN VYNCKT

Assistent

Assistent

Kassabeheerder

LAURENT DEBRUYNE

MARIE VANTHUYNE

JASPER KINDS

Verantwoordelijke aankoop

Assistent

Assistent

Boekhouder

DAMIEN MAES

AURELIE DERINCK

LORE VAN ACKER

Commercieel departement

Commercieel directeur

LAURA VAN HAELEN

Verantwoordelijke aankoop ISABELLE WITTEVRONGEL ICT-manager THIBAULT SYS

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

9


6.1.2

Organogram tweede semester

Gedelegeerd bestuur LORE DE ROO

Hr-manager en faciliteitsmanager LAURA DE SOUTER

Technische departement

Administratief departement

financieel departement

Commercieel departement

Technisch directeur

Administratief directeur

Financieel directeur

Commercieel directeur

SHARON JASTRZEBSKI

AURÉLIE DERINCK

Luk Landuyt

THIBAUT SYS

Assistent

Assistent

Kassabeheerder

TOON LOUAGIE

MARIE VANTHUYNE

DAMIEN MAES

Assistent

Assistent

Boekhouder

THIBAUT CLOET

LAURENT DEBRUYNE

JASPER KINDS

Boekhouder LAURA VAN HAELEN

10

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

KT-Manager ISABELLE WITTEVRONGEL

Verantwoordelijke Marketing EMMA LIEN VAN VYNCKT

Verantwoordelijke aankoop LORE VAN ACKER


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij het maken van een uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering hebben we een gepersonaliseerde barcode moeten ontwikkelen en gebruiken zodat de aandeelhouders zich makkelijker konden aanmelden op de site www.mini.jozefienen.be, dit werd onderaan de uitnodiging gevoegd met een strookje, dit moesten ze dan uiteindelijk op de dag van de aandeelhoudersvergadering meebrengen om zich zo te laten registreren. Dit vindt u terug in BIJLAGE 1.

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

11


6.3 Afdrukken aandelen We maakten een aandeel aan de hand van een afbeelding, we voegden dit in als watermerk en dit werd vervolledigd met alle codes. De aandelen werden op de aandeelhoudersvergadering gescand en zo aan de excel-aandeelhouderslijst toegevoegd en wanneer je aanwezig was op de aandeelhoudervergadering, kreeg je dit ook mee naar huis na het afgeven van dit strookje.

12

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Wanneer de aandeelhouder zich online wou registreren kreeg men een strookje met de link naar www.mini.jozefienen.be samen met een wachtwoord. De aandeelhouder moet zijn voor- en achternaam ingeven in de database samen met het gepaste wachtwoord, zo kan de aandeelhouder toegang krijgen to al de nodige en gewenste informatie over de minionderneming.

mini.jozefienen.be

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

13


6.5 Website minionderenming Bij het ontwerpen van onze website hebben we samengewerkt met de leerlingen van 6BI, wij hadden besproken waar we naartoe wouden bij het ontwerp van de wesbite, wat ons idee was en zij hebben dit dan tot stand gebracht. In het begin stonden er wel een paar foutjes in dat daarna uiteindelijk wel weggewerkt werden. De website was een zeer goed middel om de andere producten kenbaar te maken bij de klanten die jammer genoeg niet aanwezig konden zijn op onze aandeelhoudersvergadering.

maisoncuberdon.be

14

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse 6.6.1 Marktonderzoek: Maison Cuberdon Goeiedag, wij zijn leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut in Brugge en dit jaar runnen wij een minionderneming die Maison Cuberdon heet. Een minionderneming is een kleine onderneming waarover onze klas de leiding heeft. Wij zullen heel het jaar door cuberdons, cuberdonkoekjes en sneeuwballen verkopen. Zouden wij u enkele vragen mogen stellen om onze minionderneming zo efficiënt mogelijk te laten werken?

1. Geslacht?  Man  Vrouw 2. Welke snoepjes eet u het liefst? ………………………………………………………………………………………………… 3. Hoeveel geld geeft u ongeveer uit aan snoepgoed per maand?  0-10 euro  10-15 euro  15-20 euro  Meer dan 20 euro 4. Koopt u vaak snoepjes (zoals gummybeertjes etc.) of cuberdons aan?  Ja  Nee 5. Zo ja, staat u open om variaties van cuberdons te proberen? Zoals koekjes met cuberdonsmaak?  Ja  Nee  Indien ik eerst kennis zou kunnen maken met het product aan de hand van proevertjes, misschien wel. 6. Mocht u een gratis zakje cuberdons krijgen of een zakje zure beertjes, welke zou u kiezen?  Cuberdons  Zure beertjes 7. Welke hoeveelheid verkiest u, indien u cuberdons aankoopt?  Een doos van 2 kg  Een doosje van 200 g 8. Zou u eerder een product kopen, indien een deel van de winst gedoneerd wordt aan het goede doel Cliniclowns?

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

15


 Ja  Nee

9. Zou u er voor open staan om cuberdons te proeven met verschillende fruitsmaken?  Ja  Nee 10. Zou u een cadeaumand schenken aan iemand met een assortiment van cuberdons? (koekjes, cuberdons, snoepjes …)  Ja  Nee 11. Een doos cuberdons van 200 g kost 5 euro. Vind u dat een gepaste prijs of zou u er meer voor willen betalen?  Ja  Nee 12. Indien ja, hoeveel meer? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.6.2

Marktanalyse

6.6.2.1 Inleiding Enkele weken geleden trokken we de stad in om onze doelgroep meer te leren kennen. We deden dit aan de hand van onze enquête die we ervoor per twee moesten opstellen. Uit deze marktanalyse blijkt waar we nog als team aan moeten werken en welke zaken we nog kunnen aanbrengen in onze minionderneming. 6.6.2.2 Geslacht?

Analyse

Voor onze marktanalyse hebben we meer mannen (60%) dan vrouwen (40%) ondervraagd. Uit onze analyse blijkt, tot onze verbazing toe, dat toch de mannen meer geld uitgeven aan snoepgoed per maand. Cuberdons zijn de lievelingssnoepen van 33 % van de ondervraagde mannen, we verwachtten dit resultaat niet, want cuberdons zijn toch wel speciale snoepen en streekgericht. Dat kan een tip zijn om onze website niet al te vrouwelijk te maken door roze tinten te gebruiken, maar meer neutrale kleuren.

16

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


Geslacht ondervraagden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reeks1

vrouw

man

40%

60%

Welke snoepjes eet u het liefst? 38% van onze ondervraagden die andere snoepen verkozen dan cuberdons koos voor zoete snoepjes. De andere 62% verkoos zure snoepjes. Hieruit kunnen we concluderen dat we in de toekomst de aankoop van zure kerscola’s, zure tutters, zure beertjes … kunnen overwegen. We zouden ons assortiment kunnen aanpassen door minder dozen kleine rode cuberdons aan te kopen en dit te vervangen door een bijassortiment van zure snoepjes.

Welke snoepjes verkiest men?

38%

zure snoepjes 63%

zoete snoepjes

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

17


Hoeveel geld geeft u ongeveer uit aan snoepgoed per maand? Wanneer we vroegen aan de mensen hoeveel ze per maand uitgeven, bleek dat 50 % van de geënquêteerden een maximumbudget van 10 euro per maand uitgeeft aan snoepgoed. Dit is een vrij kleine geldsom en daardoor wel een nadeel voor onze minionderneming, Maison Cuberdon, waarvan het assortiment zicht beperkt tot zoetigheden. We kunnen dit oplossen door onder andere de mensen aan te zetten tot kopen, door veel reclame te maken of aan een redelijk lage prijs te verkopen. Een andere optie is verschillende acties invoeren (zoals 2+1 gratis) zodat we meer klanten kunnen lokken.

Koopt u vaak snoepjes (zoals gummybeertjes etc.) of cuberdons aan? Drie vierden van de geïnterviewden is nog steeds een grote voorstander van snoepen. Voor deze lekkerbekken kunnen we ons product steeds meer innoveren. We kunnen het product verkopen volgens een ander concept. We kunnen werken rond bepaalde thema’s zoals feestdagen, seizoenen … Zo kunnen we uiteindelijk ook degene die minder vaak snoepen aankopen, toch overtuigen om deze dan bij ons aan te schaffen. Zo ja, staat u open om variaties van cuberdons te proberen? Zoals koekjes met cuberdonsmaak? 63 procent van de ondervraagden, die ‘ja’ antwoordden op de vorige vraag, twijfelden eigenlijk niet bij de vraag of ze open stond om variaties van cuberdons te proberen. Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld cuberdonkoekjes. De minderheid (13 procent) stond ervoor open om iets innoverends te proeven en aan te schaffen, mochten ze kennis maken met het product aan de hand van proevertjes. Toch zijn er enkele personen die kiezen voor de traditionele cuberdon. Op verkoopmomenten is het dus zeker een goed idee om onze producten op voorhand te laten proeven aan potentiële consumenten en is het dus zeker geen verspilling van goederen. De personen die er niet voor open staan, kunnen we alleen nog maar proberen te overtuigen.

18

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


Variaties van cuberdons?

63%

13% JA

NEE

Mocht u een gratis zakjes cuberdons krijgen of een zakjes zure beertjes, welke zou u kiezen? Wanneer we de vraag stelden om te kiezen tussen een gratis zakje cuberdons of een gratis zakje zure beertjes, waren de meningen gelijk verspreid. Het betekent dus dat de verkoop van zure beertjes of zure snoepen een goed idee zou kunnen zijn. We zouden meer klanten kunnen aantrekken door ons assortiment uit te breiden. Welke hoeveelheid verkiest u, indien u cuberdons aankoopt? Een kleine 10 % van de mensen verkoos een doos cuberdons van 2 kilogram over een doos van 200 gram. Het is dus zeer duidelijk dat we veel minder van de grote dozen moeten bestellen. Mensen zullen meer een paar kleine doosjes kopen dan één grote doos.

WELKE HOEVEELHEID VERKIEST U?

90% 10% 2 KG

200 GRAM

Zou u eerder een product kopen, indien een deel van de winst gedoneerd wordt aan het goede doel Cliniclowns. Amper 10% van de geënquêteerden zouden niet beïnvloed worden bij de aankoop van onze

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

19


goederen indien een deel van de winst gedoneerd wordt aan het goede doel Cliniclowns. Dat betekent dat het toch iets teweeg zou brengen bij het grootste deel van de consumenten. Het is dus belangrijk dat we ons goed doel in de kijker zetten en extra benadrukken dat we Cliniclowns steunen. Zou u ervoor open staan om cuberdons te proeven met verschillende fruitsmaken? De helft van onze ondervraagden (50%) is zeker en vast bereid om verschillende fruitsmaken van cuberdons te proeven. Het is dus zeker een optie om deze in de toekomst te bestellen. Het blijft echter een risico, want cuberdons met fruitsmaak zijn niet erg bekend. We zouden ze kunnen promoten door middel van proevertjes en/of acties waarbij je twee doosjes traditionele cuberdons koopt en één doosje met fruitsmaak gratis erbij verkrijgt.

Bent u bereid verschillende fruitsmaken te proeven? neen

ja

0%

20%

40% ja

60%

80%

100%

neen

Zou u een cadeaumand schenken aan iemand met een assortiment van cuberdons? (koekjes, cuberdons, snoepjes …) Uit onze enquête blijkt, dat de consument niet geïnteresseerd is in een cadeaumand met een assortiment van cuberdons. We kunnen hieruit besluiten dat deze beslissing niet in ons voordeel zou zijn. Het werk die eraan gekoppeld wordt is niet in verhouding met het aantal cadeaumanden die we zouden verkopen. We kunnen dit concept wel nog anders aanpakken. Het is nu de periode van de kerst en dus ook van de geschenkjes, we zullen nu producten verkopen als geschenk maar in vooraf bepaalde samenstelling. Een doos cuberdons van 200 gram kost 5 euro. Vind u dat een gepaste prijs of zou u er meer voor willen betalen? De schijfdiagram toont ons aan dat 80% van de geïnterviewden vindt dat de prijs ondanks onze kwaliteit te hoog is. We hebben een doenbare omzet dus we zijn in staat om onze prijzen aanpassen. De winstmarge op voeding ligt al niet zo hoog met een vraagprijs van € 5,00 hebben we al € 2,62 winst. Het is dus geen slecht idee om onze prijzen te verlagen.

20

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


Vindt u de prijs hanteerbaar? te laag

te hoog

Indien ja, hoeveel meer? Degene die positief hebben geantwoord (20%) en dus de prijs gepast vinden hebben op de bijkomende vraag niet meer geantwoord. 5 euro ligt net op de grens en is dus een maximum die de consumenten willen betalen voor ons product. Conclusie De enquĂŞte heeft ons duidelijk gemaakt waar onze minpunten zitten en wat we nog kunnen verbeteren bij Maison Cuberdon. Het is nu ook aan ons om effectief verandering in te brengen op de vlakken waar we minder goed scoorden . Zodat onze minionderneming optimaal kan presteren.

Laura Van Haelen GeĂŻntegreerde proef

21


6.7 Boekhoudkundige verwerking aankoopfacturen

A/P K/O

Bedrag in EUR +/-

D/C

Volgnr.

Rek.nr.

Rekeningen

1

Debet

Credit

4-10-2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

59,50

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

3,37

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

56,13

VF/1 2

22-10-2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

45,76

O

-

D

70402

Handelskorting op verkopen (-)

5,89

P

+

C

45110

Verschuldigde BTW

2,59

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

49,06

VF/2 3

26-10-2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

31,99

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

2,74

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

29,24

VF/3 4

31-10-2013

A

+

D

40010

Handelsdebiteuren ICL

O

+

C

70410

Verkopen handelsgoederen ICL

51,42 51,42

VF/4

5

11-11-2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

O

+

C

45110

Verschuldigde btw

3,79

O

+

C

74600

Doorgerekende kosten

15,00

P

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

48,11

VF/5

22

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

66,90


Maison Cuberdon Geraldine Vancoillie Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 0017-09214566

Factuur Factuurnummer VF003

Factuurdatum

Klantnummer

15/11/2013

3

Artikel

Aantal

Eenheidsprijs

sneeuwballen

3

3,77 €

6%

11,32 €

kleine cuberdons, 200 g

4

3,30 €

6%

13,21 €

Houdbaarheidspotten

1

4,72 €

6%

4,72 €

Subtotaal Btw-bedrag 6% Btw-bedrag 21% Totaal

29,25 € 1,75 € 0,99 € 31,99 €

· Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Btw-tarief

Totaal bedrag

In BIJLAGE 3 vindt u u de 4 verkoopsfacturen.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

23


6.8 Présenter l' assortiment de votre mini-entreprise Voici le catalogue de Maison Cuberdon. Nous vous présentons 10 produits différents. Si vous avez des questions ? N’hésitez pas de contactez-nous

Numéro

discription Bon marché Des Pour € biscuits des 4,00 cuberdons

Élégant

2

Les boules de neige

Le prix de 5 euros

3

Les cuberdons de 2 kg

Le prix de 25 euros

Un cadeau pour les jours des fêtes Pour une fête

4

Les cuberdons de 200 grammes Un sirop de cuberdons

Le prix le Parfait pour plus bas un réunion de 4 euros agréable

1

5

24

Photo des produits

Le prix bon marché de 15 euros Pour seulement 3, 50 euros

6

Pate de cuberdons

7

Des 1 euro sucettes de pour un rock sucette

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Idéal pour un moment de thé où un pause de café

Délicieux sur une glace

Idéalement pour le Petit déjeuner Quand vous donnez une fête d’anniversaire pour des enfants


8

Des Petit Un cadeau bonbons paquet de d’anniversaire amèrement 6 euros pour un petit enfant

9

Le Cub ‘O crunch

10

Un meilleur prix de 5 euros Des Un paquet tranches en de 10 agar euros

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Extrêmement bon pour plus se regaler de votre dessert Agréable pour valentin, surprise d’amour

25


6.9 Powerpoint/Prezi/Film 6.9.1

The school system

6.9.1.1 Introduction Hello we are the students of 6 commercial and enterprise and we will give you some more information about the school system in Belgium which totally differs from that in Sweden. In addition we will talk a bit more about our school.

6.9.1.2 The content • Summer class •

Nursery school

Primary school

Secundary school

College or high school

Some information about our school

6.9.1.3 Summer class When toddlers are 2 years old they can go to the summer class. It’s a class especially made for toddlers being playful and in need of a preparation to go to the nursery school. It’ s not required, but if your child is very playful, it’s not such a bad idea to send your child to school 1 year before.

6.9.1.4 Nursery school For toddlers who didn’t go to the summer class, nursery school is the first school to go to. The children stays in the nursery school for 3 years, that’s obligatory. In these 3 years toddlers play in school and have to listen to their teacher. At the end of t he nursery school they go to the primary school.

6.9.1.5 Primary school primary school is a big step for toddlers, they have to spend 6 years there. The years are divided into grades. When you go to the first and second year you are in the first grade. The third and the fourth year is the second grade and the third grade is of course the fifth and sixth year. When children go to the first grade they learn how to read and write small words like apple, car etc.. you also learn how to read easy little books. When you start to read you start by level 1, you have to be able to read books from level 9, if you can’t read books of level 9 you will have a backlog in higher years. When children go 26

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


to the second grade they learn a higher level of what they have seen in the first year. They are introduced to a new language, French. The last year in primary school is very important for the children as they get advice from their teacher about which secondary school they should attend after this basic education. 6.9.1.6 Secondary school When you leave primary school, you go to the secondary school. The secondary school is also with the same grades. You have many options. You can choose between 4 different types. You have ASO, TSO, BSO and KSO. ASO is ‘algemeen secundair onderwijs’ in English general secondary education, it’s the most general discipline there is. It’s especially for students who can learn very well and can process subject material easily. TSO is a technical discipline, it’s a more practical training but also very general as opposed to BSO which is entirely practical. At last you also have KSO, kso is a discipline based on art, it’s suited for students who are interested in art and who love working with their hands. Students attending ASO have to continue studying, students that follow TSO, BSO or KSO usually don’t. In the end of the sixth year students obtain a certificate as proof for further education at a high school or university.

6.9.1.7 High school and university When you leave secondary school you have to hand in your certificate. In high school or university you can choose between many disciplines. As a student you’re not required to attend the courses because you’re 18 +. The length of the study depends on the course program. In high school or university you don’t attend courses in small classrooms anymore but you go to auditoria and you listen to professors. High schools and universities are situated in big cities like Ghent or Antwerp etc. University is the highest level of education. The big difference between high school and university are the diplomas. High school stands for a professional education and university stands for an academic education. When you have finished high school or university you get distinction, great distinction or greatest distinction and then you are school free.

6.9.1.8 Some information about our school Our school is situated in Bruges. We think it’s a good location for a school because it’s in the center and everyone can reach the school easily by the public transport. Our school is divided into 4 buildings. We have 2 playgrounds, a small and a big one. When the sun is shining we don’t have a lot of sun because the playgrounds are surrounded by high buildings. What’s very popular in our school is the box, that’s the shop from the fourth year. The box is open during the first playtime. We can buy food there like chips, chocolate etc. All courses start at 8.20 a.m. the Monday and the Friday, we have courses until 15.20 p.m. and Tuesday and Thursday we have lessons until 16.40 p.m. Wednesday is the best day of the week as we get a whole afternoon free! When we are too late at school we get a stamp in our diary and when we have 3 stamps we get a sanction and that’s 1 hour and a half of detention.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

27


6.9.1.9 Ending We hope you have learned something more about our school system in general and our school in particular. Thanks for listening!

28

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmes Wir sind die Studenten im sechsten Jahrgang der kaufmännischen Disziplin und wir verkaufen ein Sortiment Cuberdons. Unser Produktangebot umfasst kleine und groβe Cuberdons in unterschiedlichen Mengen und Verpackungen. Unser Gewinn wird für humanitäre Zwecke angewandt, wie zum Beispiel die Clini Clowns. Wir hoffen, dass unser kleines Unternehmen ein erfolgreiches Jahr haben wird. Unser Unternehmen wurde 2013 gegründet in Form einer gemeinnützigen Organisation mit einem Startkapital in Höhe von 800 Euro, Gelder, die wir von Vlajo bekommen haben. Unsere Firma befindet sich in 8000 Brügge Zilverstraat 26 und zählt 16 Mitarbeiter. Wir kaufen unsere Ware bei Geldhof in Gent ein. Der Verkauf von Cuberdons stellt die Hauptaktivität dar. Geschäftsführer TOON LOUAGIE

Chefsekretärin LORE DE ROO

Personalleiter LUK LANDUYT

Technische Abteilung

Verwaltungsabteilung

Finanzabteilung

Kaufmännische Abteilung

Technischer Geschäftsführer

Verwaltungsgeschäftsführerin

Finanzielle Geschäftsführerin

Kaufmännische Geschäftsführerin

THIBAUT CLOET

SHARON JASTRZEBSKI

LAURA DE SOUTER

EMMA LIEN VAN VYNCKT

Assistent

Assistent

Kassenverwaltung

die Einkaufsleiterin

LAURENT DEBRUYNE

MARIE VANTHUYNE

JASPER KINDS

LAURA VAN HAELEN

Assistent

Assistent

die Buchhalterin

die Einkaufsleiterin

DAMIEN MAES

AURELIE DERINCK

LORE VAN ACKER

ISABELLE WITTEVRONGEL

das EDV-Zentrum THIBAULT SYS

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

29


6.11 Marketingmix

6.11.1 Product 6.11.1.1 Productkeuze Onze gewaagde productkeuze zijn cuberdons. Ons hoofdproduct zijn cuberdons, we hebben ons gericht op maar 1 product waarmee we alles mee uit de kast willen halen, want dit is een echt streekproduct! We verkopen kleine rode cuberdons (200gram ) aan een prijs van 5 euro, middelgrote rode cuberdons ( 1,5 kg ) voor slechts 20 euro en grote cuberdons (2 kg ) voor 25 euro. Als nevenproducten hebben wij ook nog Cub-O-crème en sneeuwballen. Ons product heeft zijn voor en nadelen. Ondanks we voeding verkopen hebben de cuberdons toch een houdbaarheidsdatum van liefst 6 weken.

6.11.1.2 Leverancier Onze leverancier is Geldhof. Dit bedrijf is gespecialiseerd in cuberdons, een confiserie in het Gentse. Het begon allemaal toen Antoine Geldhof als kleine jongen van 14 jaar ging werken in het Gentse. Hij kreeg daar het geheime recept van de cuberdons aangeleerd door de kleinzoon van de oorspronkelijke uitvinder. Toen Antoine vernam dat hij vader werd van een zoon, startte hij zijn eigen productiebedrijf op en was het eigenlijk al van zelfsprekend dat zijn zoon ‘Tony’ in zijn voetstappen zou treden.

6.11.1.3 Niet-duurzame goederen Het zijn niet duurzame goederen, omdat ze in één keer opgebruikt worden.

6.11.1.4 Preference goods Cuberons zijn preference goods, omdat ze regelmatig aangekocht worden en de klant er eigenlijk toch weinig bij betrokken is, maar toch hoge eisen stelt. Meestal spelen merken hier ook een doorslaggevende rol. Daarom hebben wij gekozen voor cuberdons van Geldhof, de originele cubderons.

30

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6.11.1.5 Productassortiment Breedte

Diepte

Cuberdons Cuberdon koekjes Cuberdons  Kleine rode  Middelgrote rode  Grote rode Cub-O-Crème

De breedte van ons assortiment wordt bepaald door het aantal opgenomen productgroepen, in ons geval is dat aantal dus maar 1. Ondanks het smal assortiment hebben we toch enkele varianten van ons product, die we de diepte kunnen gaan noemen. Onze conclusie is dus dat de lengte van het totale aantal producten 5 is. 6.11.1.6 Productlevenscyclus

Cub-ospread

Grote cuberdons Kleine cuberdons

Introductie

Snelle groei

Rijping

Verzadi -ging

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Neergang

31


6.11.1.7 Service Bij het verkopen van cuberdons is het product niet altijd alles wat telt, maar de manier waarop het personeel u het product voorstelt, aanraadt en tentoonstelt. Dat moet op een vriendelijk en geduldige manier gebeuren, want dat bepaalt ook hoe de klant de kwaliteit van het product ervaart. De kwaliteit wordt dus meestal geleverd door het personeel. CONCLUSIE:

GOEDE SERVICE  STIJGING KLANTENWAARDE  STIJGING KLANTENTEVREDENHEID  STIJGING KLANTENTROUWHEID

Functies van de verpakking De verpakking heeft meestal informatie over het product aan de consument. Die informatie is meestal terug te vinden op het etiket of op het label. Op onze verpakking kan je duidelijk de herkomst van het product en de merknaam zien.     

Zichtbaarheid Bescherming Hanteerbaarheid Informatie Emotionele aanspreekbaarheid

6.11.2 Prijs 6.11.2.1 Marketingdoelstellingen Er zijn een aantal marketingdoelstellingen die binnen een bedrijf kunnen worden nagestreefd: 1. 2. 3. 4.

Overleven Winstmaximalisatie Marktaandeel Productkwaliteit

Wij passen eigenlijke meerdere marketing doelstellingen toe. De eerste marketing doelstelling ‘overleven’ geld voor ons, omdat we een kleinere onderneming zijn die moet concurreren met grote ondernemingen. Onze prioriteit is dus eerst te overleven en daarna winst te maximaliseren. We hopen natuurlijk wel op langere termijn voldoende winst gemaximaliseerd te hebben, zodat we het kunnen schenken aan Cliniclowns.

Productkwaliteit is voor ons ook heel belangrijk, want in heel wat speciaalzaken en grootwarenhuizen kan je nu al cuberdons kopen. In

32

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


onze onderneming staan cuberdons centraal. En dankzij de superieure kwaliteit van onze cuberdons kunnen wij ook hogere prijzen hanteren dan cuberdons van een ander merk. 6.11.2.2 2.2 Kostengerichte prijszetting De kostprijs van cuberdons is van groot belang, de kostprijs is immers de basis voor de berekening waartegen we onze cuberdons willen verkopen. Wij doen niet aan Cost Plus Pricing, maar zorgen toch dat we net voldoende winst hebben zodat we kunnen overleven.

6.11.2.3 Imagoprijszetting De prijs is een weerspiegeling tussen imago en kwaliteit. Een hoge prijs staat gelijk met goede kwaliteit en een goed imago. Het imago van cuberons is zeer goed, als mensen het woord cuberdons horen denken ze meestal aan een chic product. Onze kwaliteit is ook zeer goed dankzij wij voor de originele cuberdons van Geldhof hebben gekozen.

6.11.2.4 Psychologische prijszetting Bepaalde prijzen en afrondingen van prijzen hebben soms een betere werking om de klant aan te zetten tot kopen. Heel wat mensen laten hun prijzen eindigen op een 5 of een 9, omdat dit psychologisch sterke getallen zijn. Wij hebben voor ronde prijzen gekozen, omdat het makkelijker is voor zowel de consument als voor de onderneming en de verkopers.

6.11.3 Plaats 6.11.3.1 Verkoopmomenten We zullen op verschillende plaatsen enkele verkoopmomenten houden zoals op de kerstmarkt van Roeselare, enkele keren op de grote speelplaats van onze school in de voor- en namiddag en in Brugge enz. We hopen er veel winst uit te halen want cuberdons zijn typische lekkernijen voor tijdens de feestdagen.

Waar?

Wanneer?

23 oktober 2013 25 oktober 2013

Verkopen op de aandeelhoudersvergadering Oudercontact

25 oktober 2013

Speelplaats

30 november 2013

Verkopen op de markt in Brugge

22 december 2013

Verkopen op de kerstmarkt in Roeselare

6.11.3.2 Verkoopplaatsen We zullen vooral in Brugge cuberdons verkopen en tijdens de pauzes op school, de verdere verkoopplaatsen zijn nog niet allemaal bekend maar jullie zullen ons ook kunnen bewonderen op de kerstmarkt van Roeselare.

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

33


6.11.4 Promotie 6.11.4.1 Doelgroep Door het kiezen van je product bepaal je eigenlijk al grotendeels je doelgroep. Hoe beter je doelgroep bepaald is, hoe gemakkelijker je kan communiceren. Wij hebben voor een product gekozen dat bestemd is voor bijna elke doelgroep: jongeren, studenten, volwassenen en ouderen.

6.11.4.2 Boodschap Onze slogan is 'een neusje voor smaak’ . Dit komt omdat cuberdons ook wel vaak neusjes worden genoemd. Hiermee willen we zeggen: een apart snoepje van talloze smaken, de cuberdon heeft de vorm van een kegel en is vervaardigd uit Arabische gom waardoor dit zorgt voor een gelei binnenin.

'Een neus voor smaak' 6.11.4.3 Logo bespreken De kleuren die we gebruiken om ons logo te versterken zijn de kleuren van cuberdon, paars. De persoon straalt een middeleeuwse vrouw uit met een klein knotje in haar haren en in haar hand heeft ze een cuberdon die ze met een grote beweging naar haar mond wilt brengen, het is een rond logo en in de ronde staat onderaan de boodschap: 'een neus voor smaak’. Ons logo komt ook talrijk voor in onze stand waardoor je er zeker niet naast kunt kijken ! 6.11.4.4 Huisstijl De huisstijl van ons logo is natuurlijk ook afgewerkt met paars en donker rood en ons logo vind je altijd bovenaan in de hoek.

34

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


Hier is een klein voorbeeldje van:

6.11.4.5 Folder en catalogus Onze catalogus bevat ons hele assortiment waaruit u een aanbod hebt van al onze producten die wij verkopen. Daar kunt u de verschillende prijzen en producten in terugvinden wat natuurlijk heel erg handig is. Dit is dus een kleine voorstelling van ons hele product aanbod! 6.11.4.6 Website Thibault Sys heeft de website van Maison Cuberdon tot stand gebracht omdat hij natuurlijk ook verantwoordelijke ICT is, we mogen de leerlingen van BI ook hartelijk bedanken omdat zij deze hele website ontworpen hebben. Wanneer je naar onze website surft: www.maisoncuberdon.be dan komt u op onze homepagina waar u alle sponsors zal vinden die ons steunen. Op het menuscherm kan je kiezen uit 5 verschillende rubrieken: Home, Ons team, Ons assortiment, Filmpjes en foto’s en Sponsors. Links op de homepage vindt u 2 linken waar u op kunt doorklinken met name Facebook en Twitter.

6.11.4.7 Stand De stand hebben wij te danken aan de mensen van het Technisch departement namelijk, Laurent Debruyne, Damien Maes en Thibault Cloet. Zij zijn bij het ontwerp van een openklapbare stand gekomen met foto’s van de sponsors in kadertjes. Om de stand nog wat extra touch te geven, hebben we 2 staande displays naast de stand geplaatst zodat de klanten er zeker niet naast zouden kunnen kijken en waardoor onze stand direct opvalt want dat was ons voornaamste idee en doel! Ze hebben ervoor gezorgd dat dit allemaal tot uiting kon komen en dat is hen dus ook gelukt, want het is een stand geworden om trots op te zijn! Als decoratie hebben we 2 glazen bokalen op onze toonbank geplaatst. Om het nog een beetje sprookjesachtig te laten lijken hebben we een verweerde

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

35


kist laten plaatsen waarin ons assortiment wordt voorgesteld die een extraatje geeft aan onze stand.

36

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


6.12 Une campagne publicitaire 6.12.1 Texte publicitaire Vous en avez marre de manger du chocolat ou de la confiture sur votre tartine chaque journée ? Alors, nous avons la solution ultime. Notre pâte à tartiner douce, onctueuse et délicieuse! Essayez maintenant le Cub-O-Spread. L’inimitable pâte à tartiner dont vous pouvez profiter avec toute la famille. Le Cub-O-Spread gout au framboise et des fruits rouges et à base des cuberdons. Cette pâte à tartiner en combinaison d’un verre de lait est idéale pour commencer la journée. Venez et découvrez le Cub-O-Spread et vous en profiterez!

Slogan: « Agripper le Cub-O-Spread et commencer la journée avec un sourire»

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

37


6.13 Sollicitatiebrief en CV

U vindt in BIJLAGE 6 een sollicitatiebrief en een CV . De Franstalige, Duitstalige en Engelstalige CV vindt u in BIJLAGE 7.

38

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


6.14 Sollicitatiegesprek Datum: 28 Januari 2014 Plaats: Zilverstraat 26, 8000 Brugge Functie: Sollicitatie voor de positie van Financieel Directeur Aanwezige personen:   

Joris Vandaele Hans Decock Dominick Vandewalle

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

39


6.15 Analyse van de jaarrekening Wij hebben gekozen voor de onderneming Haribo, België omdat zij ook zoetigheden verkopen zoals Confiserie Geldhof waarvan wij onze cuberdons halen. Haribo is opgericht in 1920 te Bonn, Duitsland door Hans Riegel. In 1922 bedacht Riegel de gummibeertjes, dit zijn gelatinesnoepjes in de vorm van een beertje. Dit is nog steeds het bekendste product van Haribo dus Haribo is gespecialiseerd in het maken van gelatinesnoepjes. Het is een wereldmarktleider op het gebied van fruitgom en drop. Wij hebben Haribo gekozen omdat wij in het begin van het jaar ook snoepjes met onze minionderneming Maison Cuberdon gingen verkopen en daarom kwamen wij op het idee om Haribo zijn jaaranalyse te gebruiken. In dit document stellen wij u onze jaaranalyse van de jaarrekening voor. Wij overlopen de liquiditeit, de solvabiliteit en de EBIT. Ten slotte geven wij u ook onze interpretatie van de verschillende resultaten. 6.15.1 De liquiditeit De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. We hebben dit opgesplitst in 2 delen 

Ruime zin of current ratio We kijken of er genoeg vlottend actief aanwezig is in de onderneming. De ratio moet boven de 1 liggen om aan de ruime zin te voldoen. De formule die we hiervoor gebruiken is: vlottend actief/ vreemd vermogen op KT  Analyse: de ratio ligt op 2,18 in het eerste boekjaar en 2,17 in het tweede boekjaar. Dit houdt in dat het bedrijf veel eigen kapitaal bezit en zo hun vreemd vermogen op korte termijn zeker kunnen terugbetalen. 

Enge zin of quick ratio De voorraden worden niet meegerekend in de berekening waardoor er dus geen rekening mee wordt gehouden. Hierdoor kunnen de aandeelhouders zien of een onderneming een grote voorraad heeft en de ruime zin van de liquiditeit al dan niet betrouwbaar is. De minimum ratio ligt ook op 1. De formule die we hiervoor gebruiken is: vlottend actief – voorraden/ vreemd vermogen op KT  Analyse: de ratio ligt op 1,56 in het eerste boekjaar en 1,48 in het tweede boekjaar. Dit houdt in dat het bedrijf zijn voorraden niet te zwaar doorwegen en de ratio ligt boven 1 met ongeveer 50% wat zeer goed is. 6.15.2 De solvabiliteit De solvabiliteit wordt gebruikt om na te gaan hoe hoog de kredietwaardigheid is van een bedrijf. Er wordt een minimum opgelegd voor bedrijven die liggen op 33% en voor dienstenondernemingen ligt deze op 25%. Zo kijken banken of je het waard bent om te kunnen lenen. De formule die we hiervoor gebruiken is: eigen vermogen/ totaal vermogen X 100  Analyse: Haribo heeft voor het eerste boekjaar 80% en het tweede boekjaar 78% wat inhoudt dat zij zeker kredietwaardig zijn en dus veel kunnen financieren met hun eigen vermogen en wanneer ze terugvallen op het vreemd vermogen kunnen ze zeker een lening aangaan.

40

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6.15.3 Rendabiliteit De rendabiliteit of winstgevendheid zorgt ervoor dat de aandeelhouder kan zien welk rendement zijn investering opbrengt. Hij zal dit rendement vergelijken met de rente op een risicovrije belegging. Hij zal dus ook rekening houden met een voldoende hoge risicopremie. Men legt het minimum op 1/3 van een risicovrije belegging. De formule die we hiervoor gebruiken is: winst van het boekjaar na belastingen/ eigen vermogen X 100 Voorbeeld: risicovrij

+ 1%

risicopremie 1/3 van 1% 1,33% < 1,33% <

=

risicovolle belegging

2,92% 9,82%

dus dit is een risicovrije belegging

 Analyse: bij Haribo hebben in de boekjaren 7,18 en 9,80 procent dat ligt boven de gewenste minimum dus dit is goed.

6.15.4 EBIT EBIT is de Engelse afkorting voor Earnings Before Interest en Tax. Wat staat voor winst voor interesten en belastingen. We hebben ook drie andere benamingen hiervoor: - courant resultaat, bedrijfsresultaat, -operationeel resultaat. De EBIT kan vooral gebruikt worden om de operatieve gang van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. De formule die we hiervoor gebruiken is: Winst van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden + Andere financiële kosten = EBIT  Analyse: de EBIT is goed, maar het tweede boekjaar doet het beter met bijna 50%

U vindt in BIJLAGE 8 de berekeningen, balans en de resultatenrekening van Haribo.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

41


6.16 File: Starting up a new business in the UK

Geïntegreerde Proef Laura Van Haelen en Aurélie Derinck 13-3-2014

42

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


The best of Belgium Place: Canterbury Sort of store: chocolate shop Name of the business: the best of Belgium

6.16.1 Information about our business Belgium is well known for its chocolate makers and that’s why we came up with the idea to start up a chocolate shop in England to make the Belgium chocolate popular in other countries. We are so glad to present our enterprise ‘the best of Belgium’ in Canterburry, we have chosen Canterburry because it's a big city with many people and many tourists, and we love the culture over there. A chocolate shop is an exclusive shop were we have direct contact with all of our customers so we can create an optimal relationship. We had the idea to name our enterprise ‘The best of Belgium’ because chocolate is one of the best products in Belgium and is very well known when you come to visit Belgium. We will have the intention to sell more and to keep our customers satisfied, we would like to have a broad clientele, from adults to little children so everyone can find his cup of tea. If we want to reach that kind of clientele we have to settle down in the middle of the centre, for example the market where customers of all ages pass by.. We would make lots of advertising to promote our store so that we convince lots of customers that our place is the place to be! 6.16.2 More information about our products Surprise yourself with the exciting taste contrast, subtle aromas and long undertones. Spoil your taste palette, expand your chocolate experience and expectations! 6.16.3 Description about our chocolate shop We should like to have a small but cosy store with a long alley with on either side all of our products and on the left side a big counter, it would be nice to use the colours of chocolate, for example brown, light brown, black and white as decorating. The place would look modern and chic. 6.16.4 Choice of the correct work premises + motivation When we are looking for competition, it should be very pleasant to settle our store amidst clothing stores. If that isn’t possible we should make all kind of special actions so that the majority comes to join us and buy with us. We would like to convince many customers and build up a good relationship with them, so that they feel comfortable with us when they visit our shop. Write a business plan A business plan is a plan in which the desired development and goals of a company, for a certain period of time, are recorded and substantiated. An entrepreneur writes a business plan not only for them self but also for a potential lender. Because after all he has to base himself on realistic numbers. A business plan includes background information about your company, a marketing plan, an operational plan, a financial plan and an approval of your own business plan.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

43


business structure We have chosen the business structure sole trader. When you’re a ‘sole trader’ you must run your business on your own, you doesn't work alone but you're responsible for your business, so you're your own boss. As you are a sole trader you are personally responsible for the bills for things you buy for your business, for example when you complete your stock. You're also responsible for managing your own time, looking after all accounts and most of all taking risks with your own money register You'll need to register as an employer with HMRC if you want to employ people, even if you're a sole trader Licences We will need a couple licences, to do everything legally: 1) Food business registration We need this licence, because we are carrying out food 2) Marketing food notification We need this licence if we want to import food that is sold for particular nutritional uses Setting up a bank account Once you can show that there's a market for your idea, one option for funding your start-up costs is getting a bank loan National insurance and VAT The best of Belgium will be registered on one of the person’s in our team so we will have to pay national insurance depending on how much we earn. We doesn't want employees because it's just the two of us that will work in the store. We also must register for VAT if we expect our turnover will be more than £ 79000 a year. When we register we will receive a VAT number. Our VAT goes together with some responsibilities. From the effective date of registration we have to charge the right amount of VAT, pay any VAT due to HMRC, submit VAT returns and keep VAT records and a VAT account.

Support You can find government-backed support and finance for business, including grants, finance and loans, mentoring… By the use of filters the government shows you schemes that you are eligible for. You have to fill in 4 simple questions and select the available supports you need. You'll be given a business mentor, who will provide advice and support on starting up a new business and last but not least there is also a Jobcentre Plus adviser that can tell you about help you can get to start up your own business.

44

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6.16.5 Conclusion It takes lots of time to start up a new business but when you are confident and committed you will always find a way to reach your goal! We hope we can finally settle down in the centre of Canterbury. We have all kinds of ideas to improve our popularity with customers like making little tasters of all our different flavours etc. Thanks to extra advertising campaigns we are confident to introducing our goodies into the English market. 6.16.6 Sources https://www.gov.uk/starting-up-a-business In BIJLAGE 9 vindt u de contact details: emails or letters.

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

45


6.17 La conversation de vente C: Bonjour Madame! Qu'est-ce que vous vendez? Un cuberdon, c’est quoi ? V: Un cuberdon est un bonbon à base de gomme arabique, il a une couleur pourpre et il a la forme d'un cône. Pour déguster, suivez-moi à la salle d’exposition, s'il vous-plaît! C: Ah c’est chouette! V: Nous sommes ‘Maison Cuberdon’. Le cuberdon est notre produit principal. C’est la base de toute notre gamme. La vendeuse offre un cuberdon à la cliente. S’il vous plaît, Madame. C: Mm, le goût est très doux. Quels produits vendez vous encore? V: Nous avons des biscuits de cuberdon, ce sont des biscuits délicats qui contiennent de petits morceaux de cuberdon on a aussi la Cub-O-Crème, c'est une sauce de désert au goût de cuberdons. C: Je travaille comme préparateur physique, donc je ne peux pas manger trop de bonbons. Quels produits est-ce que vous me recommandez? V: Je pense que les biscuits de cuberdon sont le produit idéal pour vous, parce que la Cub-O-Crème et les cuberdons contiennent plus de sucre. C: Et quels sont les avantages et les inconvénients des biscuits? V: L'avantage des biscuits est qu'ils se conservent plus longtemps que les cuberdons. Les cuberdons se cristallise après quelque temps. V: Les biscuits ont comme inconvénient quelque qu'ils doivent être savourés assez vite une fois que la boîte est ouverte. C: Je vous remercie de l'information! Et combien est-ce que vous demandez pour 2 boîtes? V: Je vais vous informer sur tous le prix. En ce qui concerne les cuberdons, vous pouvez choisir entre une boîte de 200 grammes, qui coûte 3,50 euros, une boîte de 1,5 kilogrammes, qui coûte 20 euros et une boîte de 2 kilogrammes au prix de 25 euros. Les biscuits de cuberdon reviennent à 3,50 euros et le Cub-O-Crème coûte 4 euros. C: Je suis seulement intéressée par les biscuits pour le moment, mais je vous remercie de l'information! Vous accordez des réductions? V: Pour le moment il n'y a pas de réductions accordées, c'est seulement quand il y a des actions spéciales. C: Quel est le délai et le mode de livraison? Quelles sont les modalités de paiement?Est-ce qu'il y a une garantie éventuelle? V: Si vous avez placé une grande commande, vous pouvez compter sur un délai de livraison d'une semaine et vous obtenez une remise de 10 %. C: D'accord je veux placer un ordre de 5 boîtes de cuberdons de 200 grammes, de flacons de Cub-OCrème et de 10 boîtes de biscuits de cuberdons. Je pourrais compter sur une prompte exécution de 46

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


la commande, parce que c'est un cadeau pour ma cousine? V: Bien sûr, madame. Puisque c'est une grande commande, on vous accorde une réduction de 10%. C: Merci! Au revoir. V:. Merci à vous, madame! Je vous souhaite encore une bonne journée!

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

47


6.18 Geschäftsbrief (Anfrage) Maison Cuberdon Laura Van Haelen Zilverstraat 26 BE 8200 Brugge

HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Str. 1 DE 53129 Bonn

Brugge, den 22. November 2014 Anfrage Sehr geehrter Herr hiermit möchten wir Sie um einige Auskünfte bitten. Unsere Firma stellt genauso wie Ihr Betrieb Süßigkeiten her. Könnten Sie uns weitere Einzelheiten über Ihre Produkte erteilen? Können Sie uns die Stückpreise, Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen mitteilen? Wir hoffen bald eine positive Antwort von Ihnen zu erhalten.

Mit freundliche Grüßen

Laura Van Haelen Einkaufsabteilung

48

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

49


6.20 Bedrijfsbezoeken 6.20.1 Volvo Vandaag kregen we een bedrijfsrondleiding in de Volvo fabriek van Skövde. Volvo maakt personenwagens en vrachtauto's. De fabriek is opgesplitst in twee delen, één voor personenwagens motoren en de andere voor powermotors. Volvo is gesticht in 1901 en dit allemaal heeft 15 biljoen kronen gekost. Er zijn 3 modellen van motoren. Er bestaat een 4, een 5 en 6 cilinder. De krachtigste motor die ze maken in Skövde is een 4 cilinder. Wanneer er een probleem plaatsvindt met de machine moet de persoon in kwestie zich 5 vragen stellen: Waar ben ik? Wie ben ik? Hoe dringend? Welk probleem? Is het elektrisch? En nu wat meer informatie over het proces van de motors: eerst komen de motorblokken op de band en daarna worden de cilinders toegevoegd, vervolgens worden de krukas aangesloten op de cilinders. Op het einde van dit proces worden de motoren warm getest, wat als volgt gaat, men sluit de nodige brandstoffen en luchttoevoer aan om de test uit te voeren. Uiteindelijk worden de motoren in de stock geplaatst via de elektrische witte robotten en wachten ze op de export naar de Volvo dealers in gent en Götenborg. Vorig jaar werden hier maar liefst 240 000 motors gemaakt! Het was zeker de moeite waard om deze fabriek te bezoeken want alles wat ik te horen kreeg was allemaal nieuw voor mij. Ook heel leuk dat we gebruik mochten maken van de blauwe trein die ons elke hoek van de fabriek toonde.

50

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


6.20.2 Tectubes Tectubes is een bedrijf gevestigd in Zweden en is gespecialiseerd in het maken van aluminium tubes en plastic tubes. In het totaal heeft deze fabriek twee vestigingen namelijk 2 in Zweden en 1 in Amerika. Het is gesticht in 1917 in Kungsör te zweden en later hebben ze nog een onderneming gesticht in Hjo, uiteindelijk zijn ze in 1980 gestart met hun eerste productie van plastic tubes wat leed tot een eerste injectie van een gegoten buis. De klanten van Tectubes zijn verspreid over 3 continenten en de productie vindt plaats in Zweden, Polen en USA. Wanneer we een kijkje gingen nemen in de fabriek zagen we al snel dat er 4 hoofdcategorieën zijn namelijk: aluminium, plastic, injectie gegoten kunststof en IML en voor elke categorie bieden zij een breed assortiment van maten, decoratieve opties en caps aan. De taak van Tectubes is ervoor zorgen dat het product zich van de menigte onderscheidt. Ze bieden een brede selecte van buizen die kunnen omgaan met aggressieve inhoud bijvoorbeeld het chemisch huishouden. Door nauwe samenwerking met de afdeling illustratie en hun grafische vaardigheden kunt u hulp en advies krijgen als het gaat om het ontwerpen, afdrukken en de kleur matching, wat we ook te zien kregen in de fabriek wanneer hij ons al de kleuren liet zien die men wenste. Op het einde wordt de tube met alles wat hij vroeg opgestuurd en bij de klant afgeleverd, wordt deze met de vulling toegevoegd en dan komt het product in de winkel.

.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

51


7 Conclusie Op basis van mijn onderzoek over de gip blijkt dat er hier zeer veel bij komt kijken, het is dan ook normaal dat dit hele gebeuren nauwlettend in de kijker wordt gezet. De belangrijkste taak die aan bod kwam in de gip was toch wel de verkoopsfacturen opstellen omdat we een eigen huisstijl mochten toepassen, en zo zie je ook hoe het er in de echte boekhouding van een bedrijf aan toegaat. De verschillende talen die aan bod kwamen in de gip zijn een goede weerspiegeling van hoe de communicatie verloopt in de echte bedrijfswereld. Bij de laatste aandeelhoudersvergadering mochten we alles in schoonheid afsluiten want het was een fantastisch jaar met maar liefst een dividend van 10, 70 euro. Wat mij betreft was dit hele project een zeer aangename ervaring die toch ook wat stress met zich meebracht. Een ander belangrijk punt is de structurering van de gip, dit betekent dat de taken tijdig moesten worden uitgevoerd om uiteindelijk in de juiste volgorde in de gip te worden ge誰ntegreerd. De gip bied een goed perspectief op het latere bedrijfsleven met alle verschillende componenten zoals de verkoopmomenten, de facturatie, de acties, de reclame enzovoort. Uiteindelijk is het een hele klus om al deze verschillende componenten en ook de daarmee verbonden taken te laten samenvloeien in deze gip. We mogen ook niet vergeten dat er hierbij heel wat teamwork aan bod is gekomen om alle praktische taken tot een goed einde te brengen en een mooi eindresultaat te realiseren. De gip is dus een prachtige weerspiegeling hiervan.

52

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


8 Bijlagen 8.1 Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersbrief Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.facebook.be/MaisonCuberdon www.maisoncuberdon.be Uw bericht van 2013-09-26

Uw kenmerk

Ons kenmerk M3A01

Brugge

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte mevrouw Geraldine Vancoillie

Hierbij nodigen wij u graag uit op onze opening van onze nieuwe minionderneming, Maison Cuberdon. Op onze vergadering zullen er 3 miniondernemingen vertegenwoordigd zijn: Petivo, Maison Cuberdon en De Oorzaak. Ons assortiment zal voornamelijk bestaan uit cuberdons en eventueel ook een klein aanbod van snoepjes. De aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 23 oktober om 19.00 u. in het Sint-Jozefsinstituut te Zilverstraat 26, 8000 Brugge. Wat zal er op ons programma staan:  Verwelkoming  Info over de miniondernemingen  Wat gaan wij verkopen?  Receptie Wij hopen u van harte te verwelkomen op onze aandeelhoudersvergadering en u te laten meenemen in de wondere wereld van de cuberdons.

Met vriendelijke groeten

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

53


Maison Cuberdon

 Antwoordstrookje Voornaam en naam Adres (straat + nr.) Postode en gemeente

 zal aanwezig zijn op de Maison Cuberdon aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013  kan helaas niet aanwezig zijn op de Maison Cuberdon aandeelhoudersvergadering Graag dit antwoordstrookje vóór 17 oktober 2013 terugsturen naar: Sint-jozefsinstituut, meneer Vandaele Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen van 6 handel 3.

54

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


8.2 Bijlage 2: Voorbeeldenenquête

Enquête Goeiedag, wij zijn leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut in Brugge en dit jaar runnen wij een minionderneming die Maison Cuberdon heet. Een minionderneming is een kleine onderneming waarover onze klas de leiding heeft. Wij zullen heel het jaar door cuberdons, cuberdonkoekjes en sneeuwballen verkopen. Zouden wij u enkele vragen mogen stellen om onze minionderneming zo efficiënt mogelijk te laten werken?

13. Geslacht?  Man  Vrouw 14. Welke snoepjes eet u het liefst? ………………………………………………………………………………………………… 15. Hoeveel geld geeft u ongeveer uit aan snoepgoed per maand?  0-10 euro  10-15 euro  15-20 euro  Meer dan 20 euro 16. Koopt u vaak snoepjes (zoals gummybeertjes etc.) of cuberdons aan?  Ja  Nee 17. Zo ja, staat u open om variaties van cuberdons te proberen? Zoals koekjes met cuberdonsmaak?  Ja  Nee  Indien ik eerst kennis zou kunnen maken met het product aan de hand van proevertjes, misschien wel. 18. Mocht u een gratis zakje cuberdons krijgen of een zakje zure beertjes, welke zou u kiezen?  Cuberdons  Zure beertjes 19. Welke hoeveelheid verkiest u, indien u cuberdons aankoopt?  Een doos van 2 kg  Een doosje van 200 g 20. Zou u eerder een product kopen, indien een deel van de winst gedoneerd wordt aan het

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

55


goede doel Cliniclowns?  Ja  Nee

21. Zou u er voor open staan om cuberdons te proeven met verschillende fruitsmaken?  Ja  Nee 22. Zou u een cadeaumand schenken aan iemand met een assortiment van cuberdons? (koekjes, cuberdons, snoepjes …)  Ja  Nee 23. Een doos cuberdons van 200 g kost 5 euro. Vind u dat een gepaste prijs of zou u er meer voor willen betalen?  Ja  Nee 24. Indien ja, hoeveel meer? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

56

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


8.3 Bijlage 3: 4 Verkoopsfacturen

Maison Cuberdon Laura Van Haelen Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 00170921-4566

Factuur Factuurnummer VF001

Factuurdatum

Klantnummer

11/11/2013

Artikel

Aantal

1

Eenheidsprijs

Btw-tarief

Totaal bedrag

cuberdonkoekjes

6

3,77 €

6%

22,64 €

kleine cuberdons, 200 g

3

3,30 €

6%

9,91 €

grote cuberdons, 2 kg

1

23,58 €

6%

23,58 €

· Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTWwetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Subtotaal

56,13 €

Btw-bedrag

3,37 €

Totaal

59,50 €

57


Maison Cuberdon Amber Van Haelen Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 00170921-4566

Factuur Factuurnummer VF002

Factuurdatum

Klantnummer

13/11/2013

Artikel

Aantal

2

Eenheidsprijs

Btw-tarief

Totaal bedrag

cuberdonkoekjes

5

3,77 €

6%

18,87 €

kleine cuberdons, 200 g

2

3,30 €

6%

6,60 €

grote cuberdons, 2 kg

1

23,58 €

6%

23,58 €

· Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTWwetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

58

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Subtotaal

49,06 €

HK 12%

5,89 €

MVH

43,17 €

Btw-bedrag

2,59 €

Totaal

45,76 €


Maison Cuberdon Yvo Van Haelen Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 0017-0921-4566

Factuur Factuurnummer VF003

Factuurdatum

Klantnummer

15/11/2013

Artikel

Aantal

3

Eenheidsprijs

Btw-tarief

Totaal bedrag

sneeuwballen

3

3,77 €

6%

11,32 €

kleine cuberdons, 200 g

4

3,30 €

6%

13,21 €

Houdbaarheidspotten

1

4,72 €

6%

4,72 €

· Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Subtotaal Btw-bedrag 6% Btw-bedrag 21% Totaal

29,25 € 1,75 € 0,99 € 31,99 €

59


Maison Cuberdon Jozef Van Haelen Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 00170921-4566

Factuur Factuurnummer VF004

Factuurdatum

Klantnummer

20/11/2013

Artikel

Aantal

4

Eenheidsprijs

Btw-tarief

Totaal bedrag

sneeuwballen

3

3,77 €

6%

11,32 €

kleine cuberdons, 200 g

5

3,30 €

6%

16,51 €

grote cuberdons, 2 kg

1

23,58 €

6%

23,58 €

Subtotaal Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTWwetboek;

Btw-bedrag

beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

60

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Totaal

51,42 € - € 51,42 €


Maison Cuberdon Geraldine Vancoillie Zeeweg 20 8490 Varsenare

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com BE01 0017-0921-4566

Factuur Factuurnummer VF005

Factuurdatum

Klantnummer

12/12/2013

Artikel

Aantal

5

Eenheidsprijs

Btw-tarief

Totaal bedrag

sneeuwballen

3

3,77 €

6%

11,32 €

kleine cuberdons, 200 g

4

3,30 €

6%

13,21 €

grote cuberdons, 2 kg

1

23,58 €

6%

23,58 €

· Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Subtotaal Transportkosten MVH Btw-bedrag Totaal

48,11 € 15,00 € 63,11 € 3,79 € 66,90 €

61


8.4 Bijlage 4: Lettre commerciale

Br@nché France 98-104, rue Barrault F-75634 PARIS CEDEX 13

Monsieur Jérôme Pleuvier Antalis France 30, place d'Italie F-75655 PARIS CEDEX 13

Votre lettre du

Vos references

Nos references: ANT0588

Paris cedex 2013-04-22

Une commande importante, demande de prix Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs

J'ai l'intention de passer une commande importante. Il s'agit de dix tonnes de papier d'impression. Pourriez-vous nous donner votre meilleur tarif? Je vous prie d'argréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Laura Van Haelen et Sharon Jastrzebski Les chefs du service des Achats

62

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


8.5 Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire)

Agripper le Cub-O-Spread et commencer la journĂŠe avec un sourire

Laura Van Haelen GeĂŻntegreerde proef

63


8.6 Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands

Curriculum Vitae Personalia

Werkervaring

Naam: Van Haelen Voornaam: Laura Adres: Zeeweg 20 Postcode of woonplaats: 8490 Varsenare Telefoonnummer: +32 474 93 53 63 Geboortedatum en -plaats: 28-03-1995, te Gent E-mailadres: lauratjevh@hotmail.be Nationaliteit: Belg Burgerlijke stand: alleenstaand

Talenkennis

Opleiding

Nederlands

Moedertaal

Frans

Goed

Engels

Goed

Duits

Beperkt

Studentenjob verkoopster 2011-2012 o Slagerij Degrande te Varsenare

2011-2014

2008-2011

Vaardigheden

Andere activiteiten

   

 

Excel en Word PowerPoint Publisher

Fitness Reizen

Voor verdere informatie kan u terecht op de appsite: http://www.mytaggle.nl/LauraVanHaelen 64

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Handel: Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge Latijn: OLVH Doornstraat 3, 8200 St.-Andries


Mevrouw Victoria Van Der Meersch Zilverstraat 26 Maison Cuberdon 8000 BRUGGE Varsenare 2013-01-11 Open sollicitatie financieel directeur

Geachte mevrouw Victoria Van der Meersch Naar de aanleiding van de vacature voor financieel directeur wens ik mij graag voor deze functie kandidaat te stellen.

Wanneer ik de functie van verantwoordelijke aankoop uitoefende, ontdekte ik al vrij snel dat mijn interesse meer uitgaat naar het financiĂŤle vlak dan het administratieve, daarom wil ik mij graag kandidaat stellen voor de functie financieel directeur. Ik ben iemand dat weet wat zij wil en ben bereid daar ook voor te werken. Mijn motivatie, leergierigheid, flexibiliteit zijn mijn sterkste troeven. Deze eigenschappen zijn naar mijn mening vereist om deze job naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze functie vraagt veel verantwoordelijkheid, wat voor een nieuwe uitdaging zorgt!

Ik heb mijn CV bijgevoegd voor meer informatie over mijn opleiding en werkervaring weer te geve,, graag zou ik de functie en mijn achtergrond verder met u bespreken tijdens een persoonlijke ontmoeting. Ik kijk alvast uit naar uw reactie. Met vriendelijke groeten

Laura Van Haelen Bijlage: CV

Laura Van Haelen GeĂŻntegreerde proef

65


8.7 Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits

Curriculum Vitae Persönliche Daten

Berufsausbildung

Name: Van Haelen Vorname: Laura Anschrift: Zeeweg 20 PLZ Ort: 8490 Varsenare Telefon: +32 474 93 53 63 Geburtsdatum: 28/03/95 E-Mail: lauratjevh@hotmail.be Staatsangehörigkeit: belgisch Familienstand: Ledig

Besondere Kenntnisse

Schulbildung

Niederländisch

Muttersprache

2011-2014

Französisch

Gut

Englisch

Gut

Deutsch

Beschränkt

Studentenjob Ladenfräulein o Metzgerei Degrande, Varsenare

2008-2011

Erfahrung

Freizeitaktivitäten

  

 

Excel und Word Powerpoint Publisher

66

Fitness Reisen

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

Handel: Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brügge Latein: OLVH Doornstraat 3, 8200 St.-Andries


Curriculum Vitae Personal details

Work experience

Name: Van Haelen First name: Laura Address: Zeeweg 20 Postal code/ Place of residence: 8490 Varsenare Mobile: +32 474 93 53 63 Birth date- and place: 28/03/95, Ghent Email: lauratjevh@hotmail.be Nationality: Belgian Marital status: single

Language skills

Education

Dutch

Mother tongue

French

Good

English

Good

German

Average

Student job shop assistance o Butchers shop Degrande in Varsenare

2011-2014

2008-2011

Skills

Other activities

  

 

Excel en Word Power point technicus Publisher

Business and commerce: Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Bruges Latin: OLVH Doornstraat 3, 8200 St.-Andries

Fitness Travel

For further information, visit my appsite: http://www.mytaggle.nl/LauraVanHaelen

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

67


Curriculum Vitae Données personnelles

Éxpérience

Nom: Van Haelen Prénom: Laura Adresse: Zeeweg 20 Place de résidence: Varsenare Numéro de portable: +32 474 93 53 63 Jour de naissance: 28/03/95, Gand Email: lauratjevh@hotmail.be Nationalité: Belgique État civil: célibataire

Connaissance des langues

Formation

néerlandais

langue maternelle

français

bien

anglais

bien

allemand

limitée

2012-2013: Emploi étudiante vendeuse o Boucherie Degrande à Varsenare

2011-2014

La commerce: SintJozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Bruges

2008-2011

Latin 2u: OLVH Doornstraat 3, 8200 St.-Andries

Connaissances informatiques

Divers

  

 

Excel et Word Powerpoint techniques Publisher

Fitness voyager

Pour plus amples renseignements, veuillez visiter l'appsite: http://www.mytaggle.nl/LauraVanHaelen

68

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


8.8 Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening

Liquiditeit in ruime zin

2,18

2,17

Boekjaar 1 Boekjaar 2 2 310 456 3 207 099 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 680 863 3 738 328 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen 2 139 674 3 162 879 IX. Liquide middelen 45 792 38 079 X. Overlopende rekeningen 8 176 785 10 146 385 Totaal Vlottende activa

Boekjaar 1 Boekjaar 2 2 433 114 3 403 553 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 1 325 604 1 271 326 X. Overlopende rekeningen 3 758 718 4 674 879 Totaal Vreemd vermogen op KT

Liquiditeit in enge zin

1,56

1,48

Boekjaar 1 Boekjaar 2 3 680 863 3 738 328 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen 2 139 674 3 162 879 IX. Liquide middelen 45 792 38 079 X. Overlopende rekeningen 5 866 329 6 939 286 Totaal Vlottende activa

Boekjaar 1 Boekjaar 2 2 433 114 3 403 553 IX .Schulden op ten hoogste één jaar 1 325 604 1 271 326 X. Overlopende rekeningen 3 758 718 4 674 879 Totaal Vreemd vermogen op KT

8.8.1 De liquiditeit De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. We hebben dit opgesplitst in 2 delen 

Ruime zin of current ratio

We kijken of er genoeg vlottend actief aanwezig is in de onderneming. De ratio moet boven de 1 liggen om aan de ruime zin te voldoen. De formule die we hiervoor gebruiken is: vlottend actief/ vreemd vermogen op KT  Analyse: de ratio ligt op 2,18 in het eerste boekjaar en 2,17 in het tweede boekjaar. Dit houdt in dat het bedrijf veel eigen kapitaal bezit en zo hun vreemd vermogen op korte termijn zeker kunnen terugbetalen.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

69


Enge zin of quick ratio

De voorraden worden niet meegerekend in de berekening waardoor er dus geen rekening mee wordt gehouden. Hierdoor kunnen de aandeelhouders zien of een onderneming een grote voorraad heeft en de ruime zin van de liquiditeit al dan niet betrouwbaar is. De minimum ratio ligt ook op 1. De formule die we hiervoor gebruiken is: vlottend actief – voorraden/ vreemd vermogen op KT  Analyse: de ratio ligt op 1,56 in het eerste boekjaar en 1,48 in het tweede boekjaar. Dit houdt in dat het bedrijf zijn voorraden niet te zwaar doorwegen en de ratio ligt boven 1 met ongeveer 50% wat zeer goed is. 8.8.2 De solvabiliteit De solvabiliteit wordt gebruikt om na te gaan hoe hoog de kredietwaardigheid is van een bedrijf. Er wordt een minimum opgelegd voor bedrijven die liggen op 33% en voor dienstenondernemingen ligt deze op 25%. Zo kijken banken of je het waard bent om te kunnen lenen. De formule die we hiervoor gebruiken is: eigen vermogen/ totaal vermogen X 100  Analyse: Haribo heeft voor het eerste boekjaar 80% en het tweede boekjaar 78% wat inhoudt dat zij zeker kredietwaardig zijn en dus veel kunnen financieren met hun eigen vermogen en wanneer ze terugvallen op het vreemd vermogen kunnen ze zeker een lening aangaan.

8.8.3 Rendabiliteit De rendabiliteit of winstgevendheid zorgt ervoor dat de aandeelhouder kan zien welk rendement zijn investering opbrengt. Hij zal dit rendement vergelijken met de rente op een risicovrije belegging. Hij zal dus ook rekening houden met een voldoende hoge risicopremie. Men legt het minimum op 1/3 van een risicovrije belegging. De formule die we hiervoor gebruiken is: winst van het boekjaar na belastingen/ eigen vermogen X 100 Voorbeeld: risicovrij

+ 1%

risicopremie 1/3 van 1% 1,33% < 1,33% <

=

risicovolle belegging

2,92% 9,82%

dus dit is een risicovrije belegging

 Analyse: bij Haribo hebben in de boekjaren 7,18 en 9,80 procent dat ligt boven de gewenste minimum dus dit is goed.

70

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


8.8.4 EBIT EBIT is de Engelse afkorting voor Earnings Before Interest en Tax. Wat staat voor winst voor interesten en belastingen. We hebben ook drie andere benamingen hiervoor: - courant resultaat, bedrijfsresultaat, -operationeel resultaat. De EBIT kan vooral gebruikt worden om de operatieve gang van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. De formule die we hiervoor gebruiken is: Winst van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden + Andere financiële kosten =

EBIT

 Analyse: de EBIT is goed, maar het tweede boekjaar doet het beter met bijna 50%

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

71


8.9 Bijlage 9: Contact details: emails/letters

Date: The 2th of March Name: Laura Van Haelen Email: lauratjevh@hotmail.be Subject: specific information about starting up a new business

Dear Sir, Dear Madam, Our organisation 'The best of Belgium' is specialized in making Belgian chocolates We would like to establish a shop in the centre of Canterbury and within this context, we would like to ask you a few questions: Where can we register our shop and should you give us some more information about an appropriate location for our shop? Is there a lot of competition we have to fear with regard to this specific location? With regard to investments necessary for our shop, we would like to know what financial institute we should contact. Is there any contact person we can reach to discuss all necessary arrangements for our shop and which documents are in need? Is there a fixed sum of starting capital needed for setting up this business? We hope to hear you again as soon as possible

yours faithfully,

Laura Van Haelen

72

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


Date: the 2th of March Name: Laura Van Haelen Email: lauratjevh@hotmail.be Subject: specific information about starting up a new business Dear Sir, Dear Madam, For our future business in Canterburry we would like to receive some information: first of all we would like to know where would register our shop and which documents have to be filled out. In the second place we would like to know what location in your district would be appropriate for our business, if so can you send us some more information of places, buildings we could rent. If we would like to invest in our shop what bank could you recommend for a possible loan? Are there any more specific regulations we should be informed about before starting up our business in England? Could you bring us in contact with any telecommunications providers in order to be able to connect telephone lines and appliances etc. We hope to hear you as soon as possible.

Yours faithfully,

Laura Van Haelen

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

73


Date: the 10th of March Your name: Laura Van Haelen Email: lauratjevh@hotmail.be Dear Sir, Dear Madam, We would like to start up a new business in Canterbury ' the best of Belgium', specialized in making chocolates typical from Belgium, but we are in need of more information about different things when we start up a business, we have much paperwork with different tasks and we must register but where can we do this? We are searching for a couple of buildings in the centre of Canterbury which are suitable, can you recommend any? When it comes down to investment and loans, what is a good bank that can give us lots of information and is there a fixed sum of starting capital needed for setting up this business? We are looking forward to hearing from you soon!

Yours faithfully

Laura Van Haelen

74

Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef


8.10 Bijlage 10: Verslagen bestuursvergadering 8.10.1 Verslag 1

Vergadering 18 maart Vergadering geleid door Aanwezigen

Sint-Jozefsinstituut, E 302

15u05-16u40

Lore De Roo Victoria Van der Meersch, Aurélie derinck, Laurent Debruyne, Thibault Cloet, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Lore De Roo, Toon Louagie, Thibaut Sys, Laura Van Haelen, Sharon Jastrzebski, Laura De Souter, Marie Vanthuyne, Lore Van Acker, Damien Maes, Emma Lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1

Afwezigheden Aantal pagina's Agendapunten  Bestellen  Verkoopmomenten 4 april (16u-19u)  Oudercontact 26 april (10u-17u)  Voor de opzet iedere keer 5 min op voorhand opzetten  Paassfeer: Laura en Sharon, affiches met de prijzen: Isabelle en Thibault

Aan het begin van de vergaderingen moest de aankoopverantwoordelijke een nieuwe hoeveelheid producten bestellen voor de verkoopmomenten op 4 april en 26 april, dit werd klassikaal bepaald. We hadden een leuke sfeer en aantrekkelijke affiches nodig om onze stand aan te kleden, hiervoor werden Laura, Sharon, Isabelle en Thibaut verantwoordelijk gesteld. De sfeer was gebaseerd op Pasen, dus hierop moesten dus ook de affiches afgestemd zijn. Op het verkoopsmoment op 26 april, namelijk het oudercontact, stelde onze HR-manager voor om verkleed als paashaas de mensen te verwelkomen op onze stand. Dit was natuurlijk een geniaal idee die aansloot bij onze sfeer. We spraken af wie wanneer van dienst was en in hoeveel shiften we gingen werken. Natuurlijk waren er ook mensen verantwoordelijk om de stand op te zetten, dit moest telkens 5 minuten op voorhand worden gedaan door het Technisch departement. Er werd een document opgesteld dat we moesten gebruiken en bijhouden bij het verkoopsmoment om aan te duiden hoeveel producten er verkocht zouden worden zodat we op de volgende bestuursvergadering nauwkeurig konden nagaan hoeveel we verkocht zouden hebben. Wat ook zeer belangrijk was, was een potje bijhouden met wisselgeld omdat dit een voorkomend probleem was bij onze vorige verkoopsmomenten. Dit was mijn verslag over bestuursvergadering 18 maart 2014.

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef

75


8.10.2 Verslag 2

Vergadering 22 april 2014 Vergadering geleid door Aanwezigen

Sint-Jozefsinstituut, E 302

15u05-16u40

Lore De Roo Victoria Van der Meersch, Aurélie derinck, Laurent Debruyne, Thibault Cloet, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Lore De Roo, Toon Louagie, Thibaut Sys, Laura Van Haelen, Sharon Jastrzebski, Laura De Souter, Marie Vanthuyne, Lore Van Acker, Damien Maes, Emma Lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1

Afwezigheden Aantal pagina's Agendapunten  Indienen bedrijfsbezoek, nog 4 tekort (luk, laura, cloet, laurent)  Kassa…, Bank  2161,06  Rekening  Factuur betalen Geldhof  Hoe zit het met het magazijn (aantal?)  Opendeurdag  Strookjes  Stand opzetten vrijdag? Van 16.00-17.00 (2 pers.: Damien en Luk)

Bij het begin van de vergadering werd er door mevrouw Van der Meersch uitdrukkelijk gevraagd om de verslagen van het bedrijfsbezoek in te dienen, hierbij waren er 4 niet in orde. Er werd een checkup gedaan van de kassa, hoeveel zit er in de kassa en hoeveel zou er hiervan naar de bank moeten. Het financieel departement moest al de facturatie bijwerken onder andere de rekening betalen van Geldhof en de rest van de facturen in orde brengen. Het Technisch departement zou een controle doen bij het magazijn, nog niet alle strookjes van de uitnodigingen van de aandeelhoudersbrieven waren volledig en dit werd in kaart gebracht. De shiften voor het verkoopmoment op zaterdag 22 april werden bepaald, hierbij waren er veel problemen omdat dit juist de dag was van de opendeurdagen van de Hogescholen en de Universiteiten maar na veel wikken en wegen hebben we uiteindelijk toch een oplossing gevonden. De shiften gingen lopen van 10u 's morgens tot maximum 17u 's avonds. Damien en Luk werden verantwoordelijk gesteld voor het opzetten van de stand na de algemene trekking omdat er veel te veel kandidaten waren. Dit was mijn verslag over bestuursvergadering 22 april 2014.

76

Laura Van Haelen Geïntegreerde proef


Laura Van Haelen Ge誰ntegreerde proef

77

Geïntegreerde proef 2013 - 2014  
Advertisement