Page 1

La segona aportació a la preparació del musical LLUMS I OMBRES A L’ESPANYA DEL SEGLE XX consistirà en fer una entrevista a familiars, amics i coneguts que vos puguen informar a través del seu testimoni de la forma de vida d’un periode de la Història recent d’Espanya que vosaltres heu triat, posant especial interès al col.lectiu de les dones. Necessitarem: a) Pensar quins són els aspectes que integrareu a la vostra entrevista i investigar una mica sobre ells. b) Desenvolupar un protocol de l’entrevista a realitzar c) Decidir les qüestions tècniques (a qui entrevistar, on, amb quins recursos tècnics, etc) d) Elaborar el balanç de conclusions a partir de la informació obtesa. Activitat 1. Seleccioneu quines seran les persones entrevistades. Poden ser homes i/o dones i han de poder mostrar amb el seu testimoni els canvis produïts des de 1930 fins a l’actualitat d’una manera directa o indirecta. De vegades poden relatar el que saben d’altres períodes anteriors pels relats dels seus pares i mares. Justifiqueu l’elecció.

LES PERSONES ENTREVISTADES SERAN: 1. Antonio, iaio de Pau. 2. Carmen, iaia de Pau. JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA:

Hem elegit a estes dues persones per a fer la entrevista perquè eren de les poques persones majors que coneixíem i podíem entrevistar, ja que fa 78 anys que va esclatar la guerra civil. També, perquè aquestes persones al viure en eixa època ens podien contar experiències o pensaments propis a part de tot el que podem saber per el que ens conten els documentals, llibres,


Activitat 2

Redacteu les preguntes de les vostres entrevistes. Han de ser clares, estar organitzades per temes, arreplegant tots els que considereu significatiu per arreplegar el màxim d’informació sobre el periode i els aspectes que vos interessen. No ha de tenir un qüestionar molt extens sinó el suficientment suggeridor com per a què els entrevistats i entrevistades s’obrin a contarvos el que saben i han vixcut.

PREGUNTES DE L’ENTREVISTA:  Quants anys tenies quan va esclatar la guerra civil?  On et trobaves en el moment que va estellar la guerra?  On vivies durant la guerra civil? Vivies sol/a o amb la teua família? Et vas traslladar a algun lloc?  Com era l’escola on estudiaves? Durant quants anys vas rebre l’educació de l’escola? Com era el tracte amb els mestres?  De que treballava ton pare abans, durant i després de la guerra civil?  Has perdut algun familiar durant la guerra civil?  Vas tindre algun familiar o conegut que va ser exiliat a altre lloc? A quin?  Recordes haver presenciat algun crim de guerra?  Participares en alguna manifestació? Eren pacifiques o revoltoses?  En quin bàndol te trobaves? Va haver cap enfrontament entre la teua família per estar en bàndols diferents?  T’ha faltat alguna vegada menjar durant la guerra civil?  Per què penses que la guerra es va mantenir durant tant de temps?  Què penses que es pot fer per a no tornar a viure aquesta situació de guerra?


Activitat 3 Finalment, haureu de decidir quin serà el format de la vostra entrevista: un article de premsa amb fotografies per a una revista –La Cassola, per exemple-, un documental audiovisual, etc. Es important que a l’hora de decidir compteu amb el vist-i-plau de les persones entrevistades és a dir, han de saber on es publicaran els seus testimonis i han d’estar d’acord. Els seus drets d’imatge no poden ser conculcats.

El format de la nostra entrevista serà un vídeo d’uns 6 minuts aproximadament de duració en el qual dues persones, un home i una dona ens donen la seua opinió i resposta a les preguntes que els anem a fer.

AINOA MERINO, PAU PEREZ I LAURA TÉLLEZ.

Entrevista canvis socials i polítics musical