Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións . 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra: Mostra de baba de can b. Incubado a 20ºC durante 12 hrs c. Presenza de turbidez: Si

Homoxénea: si

d. Presenza de floculacións: Non e. Presenza de sedimentos/posos: Si f.

Presenza de película superficial: Non

g. Cambiou a cor do medio? Si . En caso afirmativo: Cor do medio logo da incubación: un color amarillento.

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada morfoloxía diferente). Diámetro Mostra:Baba 2.5cm De perro.

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Aparencia Bordo Elevación Cor Número mucilagions ondulado umbilicad amarillent convergent a a o e

Incubación: 20ºC 12 hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra:Uñas mucilaginos ondulado Plana amarillo Colonias dela mano 2 cm a aisladas


Incubaci贸n: 20潞C 12 hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai crecemento bacteriano? Cando notamos un color distinto no caldo nutritivo despois de obter a mostra ou tamén cando se forma na superficie do caldo una película. 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos bacterias ten? ¿Por que o sabes? Colonias aisladas, na mostra das uñas; porque na outra metade presentase de forma converxente ocupando casetoda a superficie do sólido por onde se arrastrou a mostra. 3. ¿Pensasque creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos presentes na zona de recollida da mostra? Razoabrevemente. Si, porque creceron de forma converxente. 4. ¿Quéavantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os líquidos? O crecemento nos medios sólidos consiste nunha basede agar donde as bacterias medran sobre a superficie formando agrupacións celulares denominadascolonias. Nos medios líquidos as sustancias nutritivas encóntranse disueltas. 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? A súa importancia e previr a introdución de organismos adicionais (contaminacións) o cultivo, podendo afectar estes o seu desarrollo. 6. ¿Queaportan as placas Petri á microbioloxía? Que podemos observar o crecemento dos microorganismos.

a procura de mirobios  

tarefa de entragar na aula virtual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you