Page 1

Treball de SĂ­ntesi 2n d'ESO

Fet per: angela pachon,laura ristol,carla mendoza,cristina infante


Itinerari medieval


1. qui era Dadil?

Dadil era una cristiana que es guanyava la vida treballant com mastressa en la torre de Foret, en la Penya del Moro.va ser capturada pels musulmans l'any 985 d.C . El seu fill va morir mentre ella ere emprezonada a Barcelona.


2. Torres i Castells del Llobregat

A prop del riu llobregat hi habien 7 castells , un caselot i 2 torres. La frontera era el riu llobregat pero en realitat el k els separava eren les muntanyes del garraf/ordal.


2.1. ÂżCom ĂŠs la vida als castells de l'Edat Mitjana?


2.2. Importància estratègica dels Castells en la seva època


3. El molĂ­ fariner Va ser introduit al segle XI i XII. Te 3 elements basics. I funciona gracies a l'aigua.

â—?

(foto)


Com funciona un moli? â—?

(foto)

Desviaven l'aigua per canals que la conduien fins el moli. Laigua semmagatzemava al diposit ; quan ere ple es deixava caure tota laigua i es feien rodar unes rodes dee fusta . Akestes rores feien moure uns engranatges k feien posible que es pogues moldre el blat.


3.1. La vida dels camperols a L'Edat Mitjana La vida en akella epoca era dura i misserable ja que menjaven poc i malament i tota la familia treballava al camp. Eren els qui treballaven i proporcionaven alimentcio a altres grups socials.

â—?

(foto)


La vall de sant just

(foto)


4. Joan Margarit


4.1 Cantata de Sant Just


5. Comunitats vegetals, “La meva Vall� A la vall de sant just hi ha molta vegetaci'o tan de fauna com de flora! Hi podem identificar quatre comunitats ben diferenciades. Akestes plantes van ser plantades per l'huma de manera que totes estan en fila recte mol ben posicionades (foto)


6. Font del ferro?

Nose k possar


7. El nombre TT [Pi]

π és una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre.

π és un nombre irracional, és a dir, la seva part fraccionària té un nombre de xifres infinit. Per fer càlculs pràctics s'agafa un valor simplificat: 3,14. A més d'aparèixer en la fórmula de la longitud de la circumferència, apareix a totes les equacions matemàtiques derivades d'aquesta: la superfície del cercle, la superfície i el volum de l'esfera... i també en nombroses equacions de física. (resumelo porfii) :D


Energia fotovoltaica


8. Plaques fotovoltaiques de l'escola Montseny des de l’any 2007, A l'escola montseny, es disposa de plaques fotovoltaiques: són panells que aprofiten la llum del sol per produir electricitat. Van ser instal·lades al terrat per l’empresa PROECSA. (foto)


Plaques fotovoltaiques ●

Cost: entre 300 i 800 euros

Potencia produida: 230 V./Cada una

Voltatge potencial produit: 12 v.

L'energia no s'acumula

Duracio: aprox. 25 anys: ● ●

20 anys: 100% 5 anys: 80%


Com funciona una placa fotovoltaica' â—?

(FOTO)

â—?

Els moduls fotovoltaics produeixen energia gracies als rajos de sol i els passen al inversor, akests els passen a la xarxa electrica passant per un comptador de venda i els passa per un comptador de compra fins k arriven

Presentació_Síntesi_2011-12.odt  
Presentació_Síntesi_2011-12.odt