Page 1

Naturals Religió Educació Física Plàstica Català Castellà Anglès Matemàtiques Socials


Català…………………………..…..4/5 Educació Física…………………..…..6 English…………………..…………….7 Lengua Castellana….....………...8/9 Matemàtiques……...……..10/11/12 Naturals……………...………….13/14 Plàstica……………………….....15/16 Religió…………..…………….….…..17 Socials……………………..…….18/19 Tecnologia………………….…...…..20 Què hem après?...........................21 Final………….…………………….….22


A català hem fet una cançó/poema anomenat ‘’Cansoneta leu e plana’’, hem hagut de col·locar paraules al poema. ·Fia ·Ples ·Dentz ·Meliana També hem realitzat la rima del poema i l’art. Tot seguit vam haver de comentar el contingut del poema i dir a quin gènere literari pertany.

4


Per últim vam buscar informació sobre Guillem de Berguedà.

5


Hem representat figures humanes i desprès les hem agut de dibuixar i intentar fer-ne de noves.

6


In English, we had to fill the blanks with the appropiate word about the romanesque buildings. After that, we had to say if the sentences were true or false. (The senteces dealt with the romanesque arquitecture). After these, we had to fill the graps and answer the questions. To finish, we had to draw a romanesque stained glass window and attach the link.

7


En castellano hemos tenido que opinar respecto a una frase determinada. Hemos ido leyendo sobre diferentes trobairitz de esa ĂŠpoca y, buscar diferentes cosas en internet.

8


También hemos tenido que colocar a las diferentes trobairitz en el mapa. Después señalar la rima y la métrica y responder unas preguntas sobre el poema.

9


A la part de matemàtiques hem agut de llegir un apartat determinat d’una pàgina web, respondre i resumir els fets més importants. Desprès hem treballat els diferents sistemes de mesura.

10


Desprès de treballar el sistema de mesura, hem fet càlculs relacionats amb això. Més tard, hem llegit un text i hem respòs preguntes. També, em mirat un reportatge i l’hem agut de resumir.

11


Desprès però no per acabar, hem agut de calcular l’alçada del edifici de l’escola. Finalment hem agut de treballar amb el geogebra.

12


A Naturals hem situat els afluents del riu Llobregat. L’activitat dos estava basada en completar les comarques. Amb aquesta activitat hem agut de col·locar imatges de les esglésies.

13


L’activitat 3 estava basada del laboratori. Que es basava en picar pedres fins que surti un color determinat. I a partir d’allà, pintar el dibuix. L’activitat 4 estava basada en buscar a Internet la evolució històrica de Pedret.

14


Hem dibuixat l’Orant de Pedret.

15


Hem dibuixat una portalada a escala normalitzada i hem dibuixat l’alçat i el perfil de l'església d’Avià.

16


A la part de religió vàrem visitar Sant Quirze de Pedret. On la Maria, ens va fe una breu explicació basada en l'església. A partir d’allà, vam respondre-les peguntes que et demanaven al dossier.

17


A la primera activitat de Socials vam haver de completar espais en els buits, marcar la resposta correcta. A la segona activitat vam haver de llegir unes explicacions basades en unes esglÊsies i desprès a les fotografies i dir el nom de l'esglÊsia que pertanyia.

18


Finalment, vam haver de llegir una entrevista a Manuel Riu i respondre a unes preguntes.

19


A tecnologia hem agut de fer una revista explicant tot el que hem fet al crèdit de síntesi.

20


En el crèdit de síntesi d’aquest any hem après a pintar com feien en aquella època, hem après més coses sobre el pont i l'església de Sant Quirze de Pedret, no obstant això, també hem après més coses d’altres esglésies. A nosaltres ens ha agradat fer aquest crèdit perquè hem après moltes coses que no sabíem.

21


Aniol Santacreu. Christian Hernรกndez. Estel รlvarez. Laura Rial. Reduan El Marnissi. 2n ESO.

22

Revista crèdit de sintesi 2n eso 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you