Page 1

GEINTEGREERDE PROEF BOEKHOUDENINFORMATICA 2009 – 2010

LAURAN VAN COILLIE 6BI 06


Woord vooraf Dit eindwerk is gemaakt in het kader van onze ge誰ntegreerde proef voor 6de Boekhouden-informatica. We hebben vanuit de school de opdracht gekregen om een stagebedrijf te zoeken naar aanleiding van de ge誰ntegreerde proef. De bedoeling van de stage is om te leren hoe het bedrijfsleven in zijn gang gaat. Zelfstandig werken is daarbij een zeer belangrijk component. Het zelfstandig verwerken van gegevens, zelf opdrachten verwerken en zelfstandig probleemoplossend werken zijn zeer belangrijk in een bedrijf, en dit is wat de ge誰ntegreerde proef ons leert. Deze proef geeft een duidelijk beeld van de kennis van de leerling, getoetst aan het beroepsleven. Om onze kennis te testen, kregen we verschillende opdrachten voor Nederlands, Engels, Frans, informatica en Bedrijfseconomie. In de maand januari heb ik 2 weken stage gelopen in het bedrijf Degrande & Co bvba, van 18 tot 22 januari, en van 25 tot 29 januari. Ik moest allerlei administratieve taken en opdrachten uitvoeren. De bedoeling was zelfstandig te kunnen werken en de verschillende opdrachten correct uit te voeren. Ook verschillende opdrachten voor het vak Nederlands werden uitgevoerd op de stageplaats. Bij het einde van ons eindwerk wil ik ook de mensen bedanken die ons geholpen hebben tijdens onze studiejaren. Misschien zijn het onze ouders wel die de grootste dank verdienen. Zij hebben me de kans gegeven om te studeren en hebben me gesteund in de moeilijke momenten. De uitwerking van mijn eindwerk is tot stand gekomen dankzij de hulp van heel wat mensen. Het lijkt me dan ook gepast op dit moment om een dankwoord te richten tot hen. Ik wil mijn stagebegeleider, meneer G. Degrande bedanken voor het mogen stage lopen in zijn bedrijf, en de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn stage in zijn bedrijf. Daarnaast wil ik mijn stagementor, meneer J. Vansteenhuyse, bedanken voor al de hulp en ondersteuning. Graag dank ik ook alle leerkrachten die zich hebben ingezet voor deze ge誰ntegreerde proef en voor de mooie jaren.

3

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Inhoudsopgave Woord vooraf .......................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 5 Inleiding ................................................................................................................................................. 7 1 Hoofdstuk 1: Stage ................................................................................................................... 8 1.1 Voorstelling stagebedrijf .......................................................................................................... 8 1.2 Organogram ............................................................................................................................. 8 1.3 Stageverslag kijkstage .............................................................................................................. 9 1.4 Algemeen stageverslag .......................................................................................................... 10 1.5 Dagelijkse stageverslagen ...................................................................................................... 11 1.6 Stagebesluit............................................................................................................................ 21 1.7 Stagedocumenten .................................................................................................................. 22 1.7.1 Model aanstellingsbrief commissarisopdracht ...................................................................... 22 1.7.2 Verdelingslijst erelonen commissarisopdracht ...................................................................... 27 2 Hoofdstuk 2: Bedrijfseconomie .............................................................................................. 30 2.1 Vergelijking boekhoudpakketten ........................................................................................... 30 2.1.1 BOB Software ......................................................................................................................... 30 2.1.2 Kluwer software: Expert/ M Plus ........................................................................................... 30 2.1.3 Venice..................................................................................................................................... 30 2.2 Diverse taken binnen de stage............................................................................................... 31 2.2.1 Inbrengen van facturen in Expert/M Plus .............................................................................. 31 2.2.2 Voorbeeld............................................................................................................................... 31 2.2.3 Archiveren .............................................................................................................................. 32 2.2.4 Sorteren van klantenkaarten ................................................................................................. 34 2.2.5 Voorbeeld............................................................................................................................... 34 2.2.6 Inbrengen van facturen en betalingen in Venice ................................................................... 35 2.3 Uitgewerkt onderdeel over de stage ..................................................................................... 39 2.3.1 Begrip commissaris ................................................................................................................ 39 2.3.2 Verdelingslijst lonen commissarisopdracht ........................................................................... 39 2.3.3 Brief aanstelling opdracht commissaris ................................................................................. 43 3 Hoofdstuk 3: Toegepaste informatica.................................................................................... 45 3.1 Probleemstelling .................................................................................................................... 45 3.2 Databaseontwikkeling............................................................................................................ 46 3.2.1 Relatie- entiteitschema .......................................................................................................... 46 3.2.2 Tabelvelden met veldtypes .................................................................................................... 46 3.3 Projectontwikkeling ............................................................................................................... 48 3.3.1 Inlog.aspx ............................................................................................................................... 48 3.3.2 Default.aspx ........................................................................................................................... 51 3.3.3 Aanbiedingen.aspx ................................................................................................................. 54 3.3.4 Aanbieding.aspx ..................................................................................................................... 57 3.4 Website voor Tanzania .......................................................................................................... 60 4 Hoofdstuk 4: Nederlands........................................................................................................ 62 4.1 Interview met een collega ..................................................................................................... 62 4.2 Brief stageplaats .................................................................................................................... 63 4.3 Curriculum Vitae .................................................................................................................... 64 4.4 Sollicitatiebrief ....................................................................................................................... 65 5 Hoofdstuk 5: Frans ................................................................................................................. 66 5.1 Rapport de la stage d’observation ......................................................................................... 66 5.2 Rapport de stage .................................................................................................................... 67 Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

5


5.2.1 Une présentation de mon emploi de stage ........................................................................... 67 5.2.2 Une rapport subjectif de mon stage ...................................................................................... 68 5.3 4 Lettres de commerce .......................................................................................................... 70 5.3.1 La demande de prix................................................................................................................ 70 5.3.2 L’offre ..................................................................................................................................... 71 5.3.3 La commande ......................................................................................................................... 72 5.3.4 L’accusé de réception ............................................................................................................ 73 6 Hoofdstuk 6: Engels................................................................................................................ 74 6.1 List of 10 hardware suppliers in the UK ................................................................................. 74 6.2 Letters to hardware suppliers ................................................................................................ 75 6.3 Screenshots of the English website ....................................................................................... 77 7 Hoofdstuk 7: Wiskunde .......................................................................................................... 79 7.1 Aflossingstabel ....................................................................................................................... 79 7.2 Besluit .................................................................................................................................... 86 7.3 “Case” van de bank ................................................................................................................ 86 7.4 Aflossingstabel van de bank................................................................................................... 86 7.5 Bijkomende papieren van de bank ........................................................................................ 86 Besluit ............................................................................................................................................... 87 Lijst van de bijlagen ............................................................................................................................... 88

6

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Inleiding De ge誰ntegreerde proef is een verplicht onderdeel van het 6e jaar. De ge誰ntegreerde proef van het Boekhouden-informatica zit verwerkt in een blokstage van 2 weken. 2 weken lang werd ik ondergedompeld in het echte bedrijfsleven. Op de 2 weken stage kreeg ik een heleboel opdrachten mee. Er moest informatie voor bedrijfseconomie meegenomen worden en informatie voor Nederlands. Deze informatie moest verzameld en verwerkt in de ge誰ntegreerde proef. Ook voor het vak wiskunde moest er info van de bank verzameld worden. Voor het vak informatica interviewden we 2 personen, voor de opbouw van een dynamische website. Deze onderdelen kunnen allemaal teruggevonden worden in de ge誰ntegreerde proef.

7

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1

Hoofdstuk 1: Stage

1.1

Voorstelling stagebedrijf

Het stagebedrijf waar ik werkte word beheerd door mijnheer G. Degrande. Er werken 4 werknemers. Dit bedrijf doet voornamelijk boekhouding en revisoraat voor andere bedrijven. Ook worden er soms personenbelastingen verwerkt maar de kernactiviteit is toch de boekhouding. Het boekhoudkantoor is gelegen in Fosterpark 2, te Brugge.

1.2

Organogram Revisoraat StĂŠphanie Revisoraat Giovanni

Mr. G. Degrande Bedrijfsleider

Boekhouding Birgit Boekhouding Michael Stagair Lauran Van Coillie

8

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.3

Stageverslag kijkstage

Objectief verslag 9u30 9u30 – 9u45 9u45 – 10u00 10u00 – 10u15 10u15 – 10u20

Afspraak met mijnheer Degrande te Fosterpark 2, 8000 Brugge Wachten in de wachtkamer, mr. Degrande was nog met iemand anders in gesprek Kennismaking met mr. Degrande en overlopen van de taken binnen de stage Invullen van verzekeringspapieren en andere schooldocumenten Kopiëren van de schooldocumenten en einde kijkstage

Subjectief verslag Op 1 november 2009 werd ik in het Fosterpark 2, te 8000 Brugge verwacht. Daar werd ik verwacht bij Mr. Degrande, de bedrijfsleider. ging ik voor mijn kijkstage voor mijn geïntegreerde proef van Boekhouden. Mr. Degrande klaar was ontving mij in het kantoor. Wat mij vooral opviel was dat het kantoor redelijk klein en bescheiden is. Ik heb echter nog niet het gehele kantoor gezien. Allereerst werden de taken binnenin de stage besproken. We noteerden een volledig blad met taken die ik zou uitvoeren in verband met de stage. Na het overlopen van de taken werden de papieren voor school ingevuld. Met een beetje moeite slaagden we er toch in om ons door alle paperassen te worstelen. Snel was alles voorbij en dan was het tijd om naar huis te vertrekken.

9

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.4

Algemeen stageverslag

Mijn stage in het bedrijf G. Degrande & Co is goed verlopen. Ik werkte er 2 weken in de boekhouding. De opdrachten in het stagebedrijf waren goed verdeeld, en ik kreeg eerst makkelijke taken om na verloop van tijd over te kunnen schakelen naar moeilijke taken, om de werking van het bedrijf te verkennen. Ik werd verwacht op het stagebedrijf rond 8 uur. Daar moesten eerst alle servers en mailcomputers aangezet worden vooraleer we konden starten met werken. Er stond altijd wel een opdracht klaar voor me, ik heb de 2 weken niet zonder werk gezeten, dat is zeker. Iedereen in het bedrijf was zeer vriendelijk en behulpzaam. Men hielp mij direct wanneer ik hen dit vroeg. Tegen het einde van de week kreeg ik zelfs nog een grote uitdaging. Er moesten in het boekhoudpakket Venice een bepaald aantal facturen, creditnota’s en betalingsdocumenten worden ingegeven om verder te kunnen werken met het boekhoudpakket.Dit moest wel afgewerkt worden voor het einde van de laatste week, dus er kwam ook wel wat tijdsdruk bij kijken. ik denk niet dat ik niet voor het beroep van boekhouder of fiscalist zou kiezen, dit is een beroep dat mij niet zo goed ligt. Ik ben van mening dat het beroep dat je uitoefent, echt graag moet doen. Anders houd je dit niet vol voor de rest van je leven. Verdere details kunnen in de individuele stageverslagen gevonden worden.

10

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.5

Dagelijkse stageverslagen

Dagelijks stageverslag Volgnummer: 1 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 18-01-2010

Objectief 9u 11u 11u15 12u30 13u30

16u40

Intikken van successiedocumenten, Alle gegevens + actief en passief gegevens van de persoon Klaar invullen successiedocumenten, afprinten en wachten op volgende taak Intikken in Excel van de openstaande leverancierssaldo's Comodell Middagpauze Einde middagpauze, en inbrengen Aankoopfacturen Colmado in boekhoudpakket Kluwer. Dmv. de facturen in te boeken=>leren boekhoudpakket Kopies nemen

Subjectief Het was een zeer rustige dag, want ik moest lang werken aan de opdrachten, en de mensen rond me waren zeer stil. Men heeft me het boekhoudpakket dat ter plaatse gebruikt(Kluwer Expert/ M plus) wordt uitgelegd 's middags. Het inbrengen was niet moeilijk, gelijkaardig met BOB. Er waren echter wel veel meer dossieren van klanten(dit zijn gegevensbestanden van verschillende klanten, waar alle belangrijke gegevens en boekhoudkundige gegevens worden opgeslagen) en de navigatie vond ik ook iets complexer. Het successiedocument dat moest ingetypt worden, was voor Mr. Degrande persoonlijk. Een successiedocument is een document die benodigd is als je van iemand overerft. was een typwerkje, gewoon gegevens overtypen. En de saldo’s moest ik ook overtypen.

11

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer:2 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 19-01-2010

Objectief 8u00 8u30

12u30 13u30 14u25

16u15 16u30

Uitleggen van de taak door mijnheer Degrande Inbrengen in Excel van facturen van de vergoedingen van commissaris, erelonen accountancy, vereffeningen, jaarrekeningen, quasi- & natura-inbrengFactuur 1 tot 281 Klaar met het inbrengen van de factuurnummers, datum, naam klant, omzet en verkoop voor alle facturen Successiedocumenten en creditnota's kopiĂŤren, en leren hoe de kopieermachine werkt Verder werken aan de tabel van de vergoedingen en erelonen omzet verkoop indelen in de volgende rubrieken: Commissaris vergoeding Ereloon, accountancy, Vereffeningen, Jaarrekeningen, Quasi-inbreng, Inbreng in natura Klaar met tabel opmaken en zoeken naar fouten Einde dag

Subjectief verslag Ik heb vandaag een rustige dag gehad. Men heeft mij een taak gegeven, waar ik heel de dag mee bezig geweest ben. Ik heb ook leren werken met de kopieermachine. Het is mij wel opgevallen hoeveel papier er in een boekhoudkantoor wordt gebruikt. En ook hoe een redelijk klein boekhoudkantoor zo veel bedrijven als klant heeft. Het was verbazingwekkend.

12

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 3 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 20-01-2010

Objectief 8u00 8u15 10u00 10u15 10u30 11u30 12u30 13u30

14u30 16u20 16u30

Uitleggen van de taak door mr. Degrande Verticaal totaal maken in de tabel van gisteren, en controleren van de gegevens Afprinten tabel en controle door mr. Degrande Maken extra tabel van commissaris en natura/quasi - inbreng Controleren en aanpassen van de boekingen van maandag Tabel gecontroleerd door mr. Degrande, nu nog aanpassen Middagpauze Bijwerken van de tabel, invoegen van de kolom Boekjaar en controleren op meerdere natura/quasi - inbrengen, en commissarisvergoedingen Verder werken aan de openstaande leverancierssaldo's van klant Comodell Klaar met openstaande leveranciers Einde dag

Subjectief verslag Ik heb al eens een babbeltje kunnen slaan met ĂŠĂŠn van mijn collega's. Voor de rest een rustige dag, net zoals vorige dagen.

13

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 4 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 21-01-2010

Objectief 8u00 8u30 9u10 9u45 10u00 12u30 13u30 16u20

Afdrukken tabel + controleren Laatste fouten uit tabel halen na controle Invullen in Excel van de openstaande klantenen leverancierssaldo’s van Dell NV Klaar met het invullen van de openstaande klanten en leverancierssaldo’s van hierboven vermeldt. Archiveren van oude dossiers Middagpauze Verder archiveren Uitleggen nieuwe opdracht: intikken van de leveranciers van C-Mail BVBA, omdat deze klant voortaan zijn eigen boekhouding zelf wil doen. Ik neem zijn bureaublad over en vul de gegevens in, in het boekhoudpakket Venice.

Subjectief verslag Archiveren is noodzakelijk in een boekhoudkantoor, want alle boekhoudkundige dossiers moeten 10 jaar bijgehouden worden. Alle dossiers worden in kartonnen dozen gestopt, en die krijgen een naam en een nummer. Dat naam en nummer moeten worden opgeslagen in een Excel database, zodat men makkelijk dossiers kan terugvinden. Een voorbeeld van het archief kan gevonden worden in het deel 1.7 : Stagedocumenten Het was een toffe dag, en iedereen was veel opener tegen me. Mr. Degrande bood me zelfs een chocolaatje aan toen ik aan het archiveren was. Leuke dag dus.

14

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 5 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 22-01-2010

Objectief verslag 08u00

12u30 13u30 16u30

Inbrengen van de leveranciers van C-Mail, beschreven in de vorige vermelding. Boekhoudpakket Venice bestuur ik via een link naar een extern bureaublad. Simpel boekhoudpakket, je moet wel goed opletten in welk dossier je boekingen of wijzigingen maakt, want het dossier is met 1 klik al veranderd. Verder is het boekhoudpakket ook te vergelijken met BOB als het over het ingeven van leveranciers gaat. Middagpauze: ongeveer halverwege geraakt met het intikken van de leveranciers. Einde middagpauze, verder intikken van de leveranciers Einde dag

Subjectief verslag Het intikken van het de leveranciers was een eentonig taakje, maar ik leerde een derde boekhoudpakket kennen, namelijk Venice. Dit is het boekhoudpakket van een klant, die voortaan zelf zijn eigen boekhouding wil gaan doen. Het lijkt me ook gepast om dan deze te vergelijken bij de vergelijking van de boekhoudpakketten. De collega’s waren ook zeer vriendelijk en behulpzaam tegen mij.

15

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 6 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 25-01-2010

Objectief verslag 08u00 09u45

12u30 13u30 14u00

16u30

Opnieuw kleine aanpassingen maken in tabel van vorige week Inbrengen van de belangrijkste rekeningen uit het grootboek van Mastejo, in boekhoudpakket Venice+uitzoeken waar er openstaande facturen moeten ingegeven worden. Geraakt tem. alle kostenrekeningen. Verder inbrengen van de rekeningen(7rekeningen) Klaar met inbrengen van de rekeningen van de klant Mastejo in het boekhoudpakket Venice. Nu inbrengen van de leveranciers van Mastejo in Venice, net als die van C-Mail. Geraakt tot leverancier nr. 25.

Subjectief verslag Door een druk weekend was ik een beetje moe, en ging alles wat trager vooruit, ook in het werk. Mr. Degrande was er heel de dag niet, dus heb ik de opdrachten van de andere collega's gekregen. Anders alles rustig.

16

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 7 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 26-01-2010

Objectief verslag 08u00

09u30 12u10 12u30 13u30 14u00 16u30

Tabel van de indeling van de erelonen voor de laatste keer controleren en aanpassen met mr. Degrande, zodat we dit kunnen afsluiten + nieuwe opdracht Klantenkaarten Knapp Targa & Villa Maria schikken per boekjaar. De boekjaren lopen van 1 augustus tot 31 juli. Klaar met schikken in de juiste boekjaren van alle 110 klantenkaarten. Middagpauze Maken van een sjabloon voor een brief van bevestiging voor een opdracht van commissaris. Verder berekenen totalen klantenkaarten (zie hierboven) Einde dag

Subjectief verslag Ik was opgewekter dan anders, wat het werk vlotter liet verlopen. Er moet per klantenkaart per boekjaar een totaal gemaakt worden. Dit moet worden opgeschreven naast de klantenkaarten. Dit was zeker een taak waar ik mijn handen vol mee had. Les van de dag was dus dat je met een fris hoofd de dag moet beginnen. Verder niets speciaals.

17

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 8 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 27-01-2010

Objectief verslag 08u00 10u05

12u30 13u30 16u30

Verder werken aan de totalen per boekjaar van alle klantenkaarten Klaar met bovenstaande opdracht. Nu moet ik verder werken aan een modelbrief voor opdrachtbevestiging opdracht commissaris tot er een volgende opdracht met de klantenkaarten komt. Middagpauze Verder werken aan de modelbrief voor opdracht commissaris Einde dag

Subjectief verslag Ik heb matig gewerkt. De commissarisbrief was een groot tikwerk. Ik heb veel gebabbeld met de collega's over ervaringen enz. Het was een leuke dag.

18

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 9 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 28-01-2010

Objectief verslag 08u00 09u00

09u30 12u30 13u30 16u30

Verder werken aan brief voor opdrachtbevestiging commissaris. Klaar met modelbrief te maken, nu proberen op C-Mail op het externe bureaublad in de boekhouding te werken. Dit lukt niet door een aanmeldingsfout. Er zat een andere gebruiker op de pc. Probleem opgelost met extern bureaublad, alle openstaande facturen van C-Mail ingeven in Venice. Middagpauze Verder werken aan de openstaande facturen van C-Mail Einde dag klaar tot en met factuur 120

Subjectief verslag Zoals de vorige dagen.

19

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Dagelijks stageverslag Volgnummer: 10 Naam: Lauran Van Coillie Nummer: 6 Datum: 29-01-2010

Objectief verslag 09u00 12u15 12u30 13u30 14u30

16u00 16u30

Ingave van openstaande documenten C-Mail vanaf nr. 126 Klaar met alle facturen en creditnota's in te boeken. Kopies nemen van geleverd werk. Middagpauze FinanciĂŤle documenten ingeven van C-Mail Controleren ingeboekte documenten. Twee fouten gevonden. Het boekhoudprogramma gebruikte de wisselkoers omgekeerd. Dus alle boekingen en hun wisselkoers moesten aangepast worden Alles verbetert en alles klopt nu. Uren ingeven in computer voor facturatie aan sommige klanten. Einde dag

Subjectief verslag Ik was deze morgen te laat op de stage, omdat de bus vertraging had. Ik heb naar mr. Degrande gebeld en de situatie uitgelegd en hij had er begrip voor. Op het einde van de dag hebik mijn gepresteerde uren moeten invullen in een DOS-programma, zodat men kon, waar nodig, factureren aan klanten. Verder is er niet veel speciaals gebeurd. Ik heb wel goed moeten doorwerken om alle facturen ingeboekt te krijgen.

20

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.6

Stagebesluit

Na deze 2 weken stage heb ik hel wat positieve en negatieve dingen bijgeleerd, en is er me ook heel wat bij gebleven. Ik kan alvast besluiten uit mijn stage dat het een zeer leerrijke ervaring was. Niets is beter dan even te worden ondergedompeld in de harde realistische wereld. Een werkervaring laat je voelen hoe het in het latere leven eraan toe gaat. Verder heb ik ook beter inzicht gekregen in de baan van accountant zelf. Dit is zeer verhelderend voor mij geweest, aangezien de keuze van mijn latere studie nog zeer moeilijk was. Dankzij de stage weet ik wat ik verder wil studeren. Ten slotte kan ik zeggen dat ik er een boeiende en leerrijke 10 dagen stage heb meegemaakt. Alles wat ik daar gedaan heb zal in het latere leven zeker van pas komen.

21

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.7

Stagedocumenten

1.7.1

Model aanstellingsbrief commissarisopdracht

Dit is een brief die overgetypt is. Het gaat over een commissarisopdracht. De oorspronkelijke brief is van Deloitte

De heer/Mevrouw [First Name] [Last Name] [Company] [Adres] [Postcode][Stad] [Land]

G. Degrande & Co Bedrijfsrevisoren Fosterpark 2/0001 8000 Brugge België Tel: 050/**.**.** Fax: 050/**.**.**

[datum]

Geachte heer/mevrouw [Last Name] Hiermee bevestigen wij uw opdracht met betrekking tot de volgende werkzaamheden die u door ons wenst te laten uitvoeren.  Een controle van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met [het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel(“BE GAAP”)][de International Financial Reporting Standards(“IFRS”) zoals aanvaard binnen de Europese unie] per 31 december XXXX van de vennootschap(pen) [Company(ies)+Legal form] ( de “Geconsolideerde jaarrekening”);  Een controle van de jaarrekening per 31 december XXXX van de vennootschap(pen) [Company(ies)+Legal form] (de “Jaarrekening”) in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel(“BE GAAP”)  Bepaalde procedures na te gaan of het jaarverslag de door het wetboek van vennootschappen vereiste inlichtingen bevat en overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening.  Een onderzoek van de jaarlijkse economische en financiële informatie bestemd voor de ondernemingsraad;  Bepaalde procedures betreffende het (geconsolideerde) interne groeprapporteringspakket per 31 december XXXX van de vennootschap(pen) [Company(ies)+Legal form] (“het Groeprapporteringspakket”), volgens de instructies van G. Degrande & Co in het kader van hun controle van de geconsolideerde jaarrekening van [de Moedermaatschappij”] Na de beëindiging van onze werkzaamheden, zullen wij volgende documenten opstellen.      

Ons controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening zoals hierboven vermeld; Ons controleverslag over de jaarrekening zoals hierboven vermeld; Ons verslag over de jaarlijkse informatie bestemd voor de ondernemingsraad; Ons verslag bestemd voor G. Degrande & Co betreffende uw interne Groeprapporteringspakket; Ons verslag bestemd voor G. Degrande & Co betreffende de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot uw systeem van interne controle over de financiële rapportering in het kader van hun controle van dit systeem bij [ de moedermaatschappij] ; Indien van toepassing, een memorandum met eventuele zwakheden en aanbevelingen inzake het systeem van interne controle, alsook andere aanbevelingen die wij tijdens onze controlewerkzaamheden zouden vaststellen.

22

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Controleverantwoordelijkheden en –beperkingen Onze controle van het interne groeprapporteringspakket zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de instructies van G. Degrande & Co. Onze audit van de (Geconsolideerde) jaarrekening(en) en de informatie aan de ondernemingsraad zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de controlenormen van het instituut van de bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat wij ethische vereisten naleven. Ze vereisen tevens dat onze controle zo word georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële staten geen belangrijke onjuistheden of onregelmatigheden bevatten. Een audit omvat het uitvoeren van procedures, zoals steekproeven, teneinde voldoende informatie te verzamelen ter verantwoording ter verantwoording van de bedragen en toelichtingen opgenomen in de financiële staten. De geselecteerde procedures zijn afhankelijk van de auditor, alsook diens inschatting op belangrijke fouten in de financiële staten, hetzij door vergissing, hetzij door fraude. Een controle houdt ook een beoordeling in van de gepastheid van de van de gebruikte waarderingsregels, van de redelijkheid van de betekenisvolle ramingen die de onderneming maakte en van de voorstelling van de financiële staten in hun geheel. Alhoewel een goed systeem van interne controle het risico gevoelig verminderd dat fouten en onregelmatigheden onopgemerkt blijven, wordt het risico toch niet volledig weggenomen. Omwille van die reden en omdat onze controle gebaseerd is op steekproeven, kunnen wij niet garanderen dat eventuele belangrijke fouten en onregelmatigheden opgemerkt zullen worden. Tijdens onze controle zullen wij rekening houden met het interne controlesysteem over financiële rapportering van de onderneming teneinde in de gegeven omstandigheden gepaste controleprocedures te bepalen. Deze benadering laat ons echter geenszins toe een afzonderlijk oordeel uit te spreken over de doelmatigheid van het interne controlesysteem. Zij is wel voldoende om na te gaan of het interne controlesysteem voldoende is om deze bovenvermelde controleverslagen af te leveren.

Verantwoordelijkheden en bevestigingen van de directie en de bestuurders Het interne groeprapporteringspakket, de informatie aan de ondernemingsraad en de (Geconsolideerde) Jaarrekening waarnaar hierboven verwezen wordt, zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en de bestuurders van de vennootschap. De directie en de raad van bestuur zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor:       

De correcte verwerking van transacties in de boekhouding; Het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van een intern controlesysteem dat toelaat financiële staten op te stellen die geen belangrijke fouten of onregelmatigheden bevatten; De selectie en de toepassing van gepaste waarderingsregels; Het maken van in de gegeven omstandigheden gepaste boekhoudkundige ramingen; De identificatie en het toezicht op de naleving van de op de activiteiten van de vennootschap toepasselijke wetten en reglementen en ons te informeren over eventuele belangrijke overtredingen tegen zulke wetten en reglementen; De ter beschikkingstelling, binnen de wettelijke vereiste termijn, van de informatie aan de ondernemingsraad; en De tijdige neerlegging van de (Geconsolideerde) Jaarrekening en ons controleverslag bij de Nationale Bank van België en in voorkomend geval, de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij indien de vennootschap gebruik maakt van de consolidatievrijstelling voorzien in artikel 113 van het Wetboek van Vennootschappen.

De directie en de bestuurders zijn eveneens gebonden om ons alle nodige bescheiden, inlichtingen en ophelderingen te verschaffen alsmede aan het personeel van de onderneming te vragen ons deze ter beschikking te stellen. Zoals vereist door de controlenormen, zullen wij specifieke vragen stellen aan de directie, de bestuurders, en andere personen teneinde ons ervan te vergewissen dat het interne Groeprapporteringspakket ((to conclude only if we give an audit opinion)) en de (Geconsolideerde) Jaarrekening(en) een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de onderneming en de doeltreffendheid van het interne controlesysteem. Deze normen vereisen ook dat we een bevestigingsbrief bekomen vanwege de directie van de vennootschap of van de raad van bestuur betreffende het interne Groeprapporteringspakket en de (Geconsolideerde) Jaarrekening. De resultaten van onze auditwerkzaamheden , de antwoorden waarop we onze vragen en de bevestigingsbrief maken integraal deel uit van het controledossier waarop we ons zullen baseren bij het opstellen van de hierboven vermelde verslagen.

23

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Het getrouwe beeld van het interne Groeprapporteringspakket in overeenstemming met US GAAP waarnaar hierboven verwezen wordt, is de verantwoordelijkheid van de directie en de bestuurders van de vennootschap. In dit opzicht zijn de directie en de raad van bestuur onder andere verantwoordelijk voor: 

       

Het opstellen en in stand houden van een doeltreffend intern controlesysteem met betrekking tot financiële rapportering en het informeren van G. Degrande & Co over alle gebreken in het ontwerp en de werking van dit interne controlesysteem die aan het licht gekomen zijn tijdens diens evaluatie, inclusief het apart rapporteren aan G. Degrande & Co van alle gebreken waarvan zij geloven dat deze vallen onder de categorieën “significant deficiencies” en “material weaknesses”, zoals beschreven in de Sarbanes-Oxley act; Het informeren van G. Degrande & Co inzake alle wijzigingen in het interne controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot financiële rapportering die aangebracht werden tijdens elke voorbije fiscaal kwartaal en die een belangrijke invloed gehad hebben op, of die waarschijnlijk een belangrijke invloed zullen hebben op het interne controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot financiële rapportering; De identificatie en het toezicht op de naleving van de op de activiteiten van de vennootschap toepasselijke wetten en reglementen en ons te informeren over eventuele overtredingen tegen zulke wetten en reglementen; Het aanpassen van de financiële staten teneinde fouten te corrigeren; Het ons ter beschikking stellen van alle relevante financiële en boekhoudkundige informatie Zoals vereist door de PCAOB Standards, en teneinde G. Degrande & Co toe te laten zijn controles over het interne controlesysteem van de vennootschap inzake financiële rapportering correct uit te voeren, dienen de directie en de raad van bestuur van de vennootschap; Te aanvaarden dat zij verantwoordelijk is voor de doeltreffendheid van het interne controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot de financiële rapportering; De doeltreffendheid te evalueren van het interne controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot de financiële rapportering, hierbij gebruik makende van geschikte controlecriteria; Deze evaluatie te kunnen onderbouwen met voldoende bewijskrachtig materiaal, en al de documenten kunnen aanleveren omtrent het evaluatieproces en het bewijskrachtig materiaal; Een schriftelijke evaluatie op te stellen van de doeltreffendheid van het interne controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot de financiële rapportering per XX/XX/XXXX.

De controlenormen waarnaar hierboven verwezen wordt, vereisen eveneens dat we aan bepaalde leden van de directie of aan de raad van bestuur een bevestigingsbrief krijgen inzake het interne groeprapporteringspakket in overeenstemming met US GAAP. De resultaten van onze auditwerkzaamheden, de antwoorden op onze vragen, en de bevestigingsbrief maken integraal deel uit van het controledossier waarop we ons zullen baseren bij het opstellen van onze verslagen zoals hierboven vermeld.

Onafhankelijkheid van de commissaris De directie van de vennootschap verbindt zich ertoe om met G. Degrande & Co samen te werken, teneinde te verzekeren dat de onafhankelijkheid van de commissaris niet in het gedrang komt door het uitvoeren van diensten buiten het commissarismandaat, of door het aanwerven van vroegere of huidige G. Degrande & Co vennoten, bestuurders/directors, managers of personeelsleden met belangrijke verantwoordelijkheden, zoals gedefinieerd in wetten en andere toepasselijke onafhankelijkheidsregels. Deze bepalingen gelden zowel voor de vennootschap als, in voorkomend geval, voor elk van haar dochtervennootschappen. G. Degrande & Co verbindt zich ertoe om te melden aan haar vennoten en bedienden dat de vennootschap behoort tot zijn auditklanten. De directie van de vennootschap verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om onze onafhankelijkheid te vrijwaren. De directie zal ervoor zorgen dat zowel de vennootschap als haar dochtervennootschappen en de andere entiteiten opgenomen in de consolidatie, beschikken over interne regels en over de nodige procedures om de toepassing van deze regels te verzekeren. Wij herinneren u eraan dat voor elk bedrijf die een commissaris moet benoemen, het bedrag van de audit en non-audithonoraria dat tijdens het huidige boekjaar werd gefactureerd aan het bedrijf en zijn dochterondernemingen door G. Degrande & Co of entiteiten verbonden aan G. Degrande & Co in de bijlagen van de (Geconsolideerde) Jaarrekening moet vermeld worden. Indien van toepassing, moeten de bijlagen de gefactureerde honoraria waarvoor het auditcomité van de vennootschap/groep of ACCOM een afwijking op de “one-to-one” –regel heeft toegestaan, vermelden. Ten slotte, om ons toe te laten om de onafhankelijkheid van de commissaris beter onder controle te houden, aanvaardt de directie of de raad van bestuur om ons een recente voorstelling van de groepsstructuur te verschaffen en ons op de hoogte te houden van elke wijziging. Deze voorstelling van de groepsstructuur omvat de exacte benaming van elke verbonden onderneming(joint-ventures) en tijdelijke verenigingen inbegrepen).

24

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Antiwitwaswetgeving De Belgische witwaswetgeving van 11 januari 1993 voorziet onder andere het identificeren van onze klanten en van hun gemachtigden. Naast het verkrijgen van informatie met betrekking tot rechtspersonen verplicht deze wet ons ook om een kopie te verkrijgen van de identiteitskaart van de personen die deze brief tekenen. Deze wet brengt ook andere verplichtingen met zich mee inzake het identificeren van de ultieme aandeelhouders en voorziet onder andere dat wij maatregelen nemen om de aandeelhouder/natuurlijke personen die meer dan 25 % van de aandelen van de vennootschap bezitten te identificeren. Bovendien voorziet de wet dat u ons op de hoogte houdt van elke wijziging in de identiteit van de aandeelhouders of alle ander informatie noodzakelijk binnen het kader van deze witwaswetgeving

Honoraria en facturatie Wij ramen de kosten voor onze controlewerkzaamheden zoals hier boven beschreven op [……………EUR DETAIL ALL FEES PER ENTITY INDIVIDUALLY], exclusief onkostenvergoedingen verbonden met onze opdracht, exclusief onze bijdrage aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (met name 1,4 % van onze honoraria alsook een vaste bijdrage per mandaat ten bedrage van 60 EUR) en exclusief BTW. Deze raming is gebaseerd op de veronderstelling dat het groeprapporteringspakket, de informatie aan de ondernemingsraad en de (Geconsolideerde) Jaarrekening door desbetreffende vennootschap en zijn medewerkers worden opgesteld en dat G. Degrande & Co de volle medewerking krijgt van het personeel van de vennootschap voor en tijdens haar werkzaamheden, onder meer bij het opstellen van analyses, berekeningen, enz. die zij nodig hebben bij haar controles. Wij zullen samen met u en uw medewerkers een gedetailleerd samenwerkingsprogramma opstellen en bespreken, dat een overzicht geeft van de te opstellen analyses, de timing, de verantwoordelijk medewerkers, enz. een ontwerp hiervan is bijgevoegd in bijlage. Onze erelonen, betaalbaar bij ontvangst, zullen als volgt worden opgemaakt: …. EUR (50%): [Month 200X] …. EUR: [Month 200X] Saldo:……………….. bij het beëindigen van de werkzaamheden Wij willen u er ook aan herinneren dat onze totale audit honoraria, inclusief de vermelding van indexatie, uitdrukkelijk moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, en bijgevolg moeten opgenomen worden in de notulen van de betreffende vergadering. Indien dit nog niet gebeurt is, dient de eerstopvolgende algemene vergadering van aandeelhouders dit onderwerp te behandelen, en dient deze beslissing te worden opgenomen in de notulen van deze vergadering. Onze erelonen zijn in principe vast gedurende de drie jaar van ons mandaat als commissaris. Elke wijziging aan onze erelonen als commissaris tijdens het mandaat moet goedgekeurd worden door een algemene vergadering in overeenstemming met de volgende procedure. Mogen wij u vriendelijk verzoeken ons een kopie te bezorgen van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de erelonen vermeld in deze brief goedgekeurd worden?

Algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden vindt u in bijlage en maken integraal deel uit van deze brief.

Medewerkers De volgende leden van onze organisatie zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de onderneming: Audit partner: Audit manager: Tax partner: Tax manager:

[Name] [Name] [Name] [Name]

[Tel] [Tel] [Tel] [Tel]

[Email] [Email] [Email] [Email]

25

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Wij waarderen de gelegenheid om u van dienst te zijn en verzekeren u dat wij deze opdracht met de meeste zorg zullen uitvoeren. Mogen wij u vragen deze brief te ondertekenen op de daartoe voorziene plaats en ons een ondertekend exemplaar terug te bezorgen. Met de meeste hoogachting

G. Degrande & Co Bedrijfsrevisoren BVBA Vertegenwoordigd door [Engagement Partner]

Voor Akkoord [Client Name]

Naam

Functie

Datum

Bijlage: Algemene voorwaarden Samenwerkingsprogramma

26

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


1.7.2

Verdelingslijst erelonen commissarisopdracht

Dit is slechts een voorbeeld van de verdelingslijst, de werkelijke lijst heeft 278 facturen. Dit document zal vooral worden gebruikt als voorbeeld. Commissaris

inbreng in natura

quasiinbreng

Vereffening

BH & Accountancy

Factnr

Datum

Naam klant

Omzet

20090001

30/09/2008

********

775,87

20090002

3/11/2008

********

134,02

20090003

5/11/2008

********

784,38

784,38

20090004

5/11/2008

********

864,38

864,38

20090005

5/11/2008

********

2 565,00

2 565,00

20090006

5/11/2008

********

200,00

200,00

20090007

5/11/2008

********

100,00

100,00

20090008

5/11/2008

********

125,00

125,00

20090009

5/11/2008

********

212,50

212,50

20090010

5/11/2008

********

1 690,00

1 690,00

20090011

5/11/2008

********

1 970,00

1 970,00

20090012

5/11/2008

********

1 780,00

1 780,00

20090013

5/11/2008

********

2 250,00

2 250,00

20090014

5/11/2008

********

4 462,08

20090015

5/11/2008

********

2 136,85

2 136,85

20090016

5/11/2008

********

451,85

451,85

20090017

5/11/2008

********

1 320,00

1 320,00

20090018

5/11/2008

********

92,00

92,00

20090019

5/11/2008

********

1 367,50

1 367,50

20090020

5/11/2008

********

361,25

361,25

728,50

Kosten

Omzetting

Waardering

Verificatie

47,37 134,02

4 462,08

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

27


De facturen met alle commissarisopdrachten, de inbrengen in natura en de quasi inbrengen Factnr

Datum

Naam klant

boekjaar/periode

Omzet

Commissaris

inbreng in natura

20090014

2008-11-05

********

2007/2008

4 462,08

4 462,08

20090048

2008-11-12

********

375,00

375,00

20090063

2008-11-12

********

01/11/200730/06/2008 01/02-30/09/2008

20090064

2008-11-12

********

01/07-30/09/2008

1 675,00

1 675,00

20090065

2008-11-12

********

01/07-30/09/2009

1 675,00

1 675,00

20090068

2008-11-12

********

01/07-30/09/2010

744,87

20090078

2008-12-11

********

2008

7 160,00

7 160,00

20090087

2009-01-26

********

2 352,00

2 352,00

20090088

2009-01-26

********

01/08/200631/12/2008 2006

3 417,60

3 417,60

20090118

2009-01-26

********

2 240,00

2 240,00

20090151

2009-01-26

********

20090152

2009-01-26

********

01/06/200731/12/2008 01/10/200831/12/2008 2008

20090153

2009-01-26

********

600,00

20090154

2009-01-26

********

20090156

2009-01-26

********

20090157

2009-01-26

********

20090159

2009-01-26

********

20090160

2009-01-26

********

20090161

2009-01-26

********

20090163

2009-01-26

********

20090165

2009-01-26

********

01/10/200831/12/2008 01/10/200831/12/2008 01/10/200831/12/2008 01/07/200831/12/2008 01/07/200812/01/2009 01/07/200821/01/2009 01/07/200831/12/2008 01/07/200831/12/2008 2008

20090167

2009-01-26

********

20090171

2009-01-26

********

20090172

2009-01-26

20090173

2009-01-26

684,87

637,50

697,50

1 475,00 4 000,00

quasi-inbreng

1 475,00 4 000,00 600,00

1 670,00

1 670,00

4 242,50

4 242,50

950,00

950,00

722,37

675,00

947,37

900,00

1 407,37

1 360,00

1 155,00

1 155,00

3 750,00

3 750,00

2008

5 000,00

5 000,00

2008

4 119,58

4 119,58

********

2008

2 543,63

2 543,63

********

2008

4 993,98

4 993,98

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

28


20090174

2009-01-26

********

2008

2 975,00

2 975,00

20090175

2009-01-26

********

2008

1 912,50

1 912,50

20090176

2009-01-26

********

2008

2 975,00

2 975,00

20090178

2009-01-26

********

2008

7 425,00

7 425,00

20090179

2009-01-26

********

2008

5 226,98

5 226,98

20090180

2009-01-26

********

2008

6 293,52

6 293,52

20090181

2009-01-26

********

2008

3 718,40

3 718,40

20090182

2009-01-26

********

2008

6 419,64

6 419,64

20090183

2009-01-26

********

2008

3 525,00

3 525,00

20090184

2009-01-26

********

2008

4 400,00

4 400,00

20090185

2009-01-26

********

2008

2 480,00

2 480,00

20090186

2009-01-26

********

2008

3 000,00

3 000,00

20090187

2009-01-26

********

2008

4 000,00

4 000,00

20090188

2009-01-26

********

2008

5 000,00

5 000,00

20090189

2009-01-26

********

2008

5 000,00

5 000,00

20090190

2009-01-26

********

2008

2 480,00

2 480,00

20090191

2009-01-26

********

2008

2 512,50

2 512,50

20090192

2009-01-26

********

2008

5 550,70

5 550,70

20090240

2009-07-14

********

2008

4 022,25

4 022,25

20090244

2009-07-14

********

2 485,00

2 485,00

20090245

2009-07-14

********

01/10/200830/06/2009 2008

375,00

375,00

20090269

2009-07-14

********

110,00

110,00

20090271

2009-07-14

********

1 273,50

1 273,50

20090274

2009-07-14

********

600,00

600,00

20090275

2009-07-14

********

1 100,91

1 050,00

20090277

2009-07-14

********

475,00

475,00

20090278

2009-07-14

********

01/01/200930/04/2009 01/07/200830/06/2009 01/10/200831/12/2008 01/10/200830/04/2009 01/07/200831/12/2008 01/01/200930/04/2009

Totalen

3 375,00

3 375,00

151 074,12

129 565,36

12 097,50

9 123,50

29

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2

Hoofdstuk 2: Bedrijfseconomie

Dit deel hangt gedeeltelijk samen met het eerste hoofdstuk, van de stage. Er zal dan ook soms verwezen worden naar een gebeurtenis of een onderdeel van de stage.

2.1

Vergelijking boekhoudpakketten

De bedoeling hier is om het boekhoudpakket van het stagebedrijf en het boekhoudpakket van op school te vergelijken. Het gaat om de boekhoudpakketten Kluwer en BOB software. Alle info rust op eigen waarnemingen, in school of op het stagebedrijf. 2.1.1

BOB Software

Bob software is een boekhoudpakket van Sage. Sage is een ontwikkelaar van producten in verband met boekhouding en financiën. Sage bevindt zich in de belangrijkste landen van de wereld en kent wereldwijd meer dan 23000 professionele verdelers. In de Benelux heeft Sage meer dan 150 verdelers, die ondermeer Bob software verkopen. In de Benelux alleen werken er meer dan 100 000 boekhoudkundige diensten met Bob software. In Bob is er een ruime voorziening aan toepassingen. Facturatie en voorraadmodules zijn reeds geïntegreerd in het boekhoudpakket. Ook kunnen de gegevens uit Bob doorgestuurd worden naar programma’s buitenaf, zoals Tax On Web voor belastingen, en Excel om de gegevens verder te verwerken. 2.1.2

Kluwer software: Expert/ M Plus

Expert/M Plus is een zeer handig boekhoudpakket. Het is vaak gebruikt in vele boekhoudkantoren. Het wordt vaak gecombineerd met andere programma’s van Kluwer, zoals FinFisc. Ook de gegevens van Expert kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden naar een ander programma(zoals EDIVAT, voor de belastingen). Ook zijn de schermen in Expert volledig configureerbaar zodat de niet gebruikte elementen kunnen weggehaald worden. 2.1.3

Venice

In het stagebedrijf werkte ik voornamelijk met Venice. Mijn eerste opdracht in het boekhoudpakket was uitzoeken hoe je snel oude facturen kon inboeken, omdat alle oude gegevens van Expert/M Plus naar Venice moesten overgezet worden. Ik heb het uiteindelijk niet gevonden, maar een collega, Michael, had een handleiding gevonden hoe je moest facturen inboeken. De handleiding kan je vinden in bijlage nummer 6. Ze moesten volledig opnieuw worden ingeboekt. Hier kom ik tot mijn eerste verschil met Expert/M Plus. Expert heeft namelijk een ingebouwde functie waar je snel oude openstaande facturen mee kan boeken. Mijn collega Michael en ik merkten redelijk snel een ander probleem op bij Venice, die we allebei een gevaar vonden om fouten te maken. Als je in Venice wil wisselen van dossier, kan je dit met 1 muisklik in de linkerkolom. Dit is zeer gevaarlijk om fouten te maken, want als je opeens in een ander dossier zit te boeken, zal je veel werk hebben om alles weer in het andere dossier te boeken. Daar tegenover staand is bij Expert/M Plus en Bob software het wisselen van boekhouddossier niet met 1 muisklik gedaan, wat volgens mij veel veiliger is. Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

30


2.2

Diverse taken binnen de stage

2.2.1

Inbrengen van facturen in Expert/M Plus

Er werden de eerste dag aankoopfacturen door mij ingebracht in het boekhoudpakket Expert/M Plus. Iemand anders van het boekhoudkantoor, Birgit, had de facturen in een verkeerd dossier ingeboekt en ze moesten herboekt worden in het juiste dossier. Er werd naar het juiste dossier gegaan om dan in het aankoopdagboek de facturen te boeken 2.2.2

Voorbeeld

Zie bijlage nummer 5

31

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.3

Archiveren

Bij het archiveren moest ik verschillende oude dossiers wegbergen. Door middel van een Excel bestand werden alle reeds opgeborgen dossiers opgeslagen. Zo kan men makkelijk een dossier terugvinden, bij het geval van controle. Dit is een voorbeeld van het Excel document waarin alle dossiers worden opgeslagen. Naam klant ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

Soort SIMULATIE WEDDE 2006 BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER BTW AANGIFTE 08/2009 CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER FISCAAL CONTROLE 2007 CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER CONTROLE 2007 WERKPAPIER 2005/2007 CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER CONTROLE 2007 BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER WERKPAPIEREN CONTROLE 2007 WERKPAPIER

Detail WERKPAPIER EN AFSL. 31/12/06 WERKPAPIER 2007 EN AFSL. 31/12/2007 PB IJ 1996-1999/PB AJ 2000 DEEL 2 PB AJ 2007/IJ 2006 1998/2004 DEEL 1 CENTRUM DE WAAIBERS PB AJ 06/07 PB AJ 06/07 DEEL 2 DEEL 1 PB AJ 06/07 PB AJ 06 DEEL 1 PB AJ 95/97/06 DEEL 2 AFSL 2005/2006 DEEL 3 WERKPAPIER 2004/2005+AFSL 31/12/2005 PB AJ 04/05 2005/2007 DEEL 4 1999-2007

Locatie 1181 1181 1180 1180 1180 1179 1179 1178 1178 1177 1177 1177 1176 1176 1175 1175 1174 1174 1174 1173 1173 1172 1172 1172 1171 1171 1170

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

32


********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

WERKPAPIER BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER BOEKHOUDDOSSIER CONTROLE 2007 WERKPAPIER 2007 CONTROLE 2006 CONTROLE 2007 FISCAAL IJ 1990-2004 CONTROLE 2007 PB IJ 2000/2005 PB WERKPAPIEREN CONTROLE 2007 CONTROLE 2007 WERKPAPIER 2007 CONTROLE 2006/2007 Afsluiting 20/09/05 CONTROLE 2006/2007 CONTROLE 2005 CONTROLE 2006 CONTROLE 2006 WERKPAPIEREN + PB AANGIFTES TEM AJ 2004 CONTROLE 2007 CONTROLE 2007 WETTELIJKE OPDRACHT WETTELIJKE OPDRACHT GECONSOLIDEERD 2005 + 2006

2007 PB 2003 AJ 2004 INK 2003 IJ 1991/2002 IJ 1993/1996 WERKPAPIER 2004/2007+AFSL 31/12/2007 CENTRUM ONS ERF AFSL 31/12/2007 DEEL 1 DEEL 2

PB 2002/2007 DEEL 1 CENTRUM TVENSTER PROGNOSE 31.12.2008 DEEL 1 CONTROL-IT DEEL 2/DEEL 3

DEEL 2 AJ 2004 IJ 2003 DEEL 2 DEEL 1 QUASI INBRENG QUASI INBRENG

1170 1170 1169 1169 1169 1168 1167 1167 1166 1166 1165 1165 1164 1164 1163 1163 1162 1162 1161 1160 1159 1158 1158 1157 1156 1155 1155 1155

33

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.4

Sorteren van klantenkaarten

Voor de klant Villa Maria moesten de klantenkaarten van het bedrijf gesorteerd worden volgens jaar, en dan moesten per jaar de totalen worden opgemaakt worden. Ook moest er per klantenkaart het totaal gemaakt worden. Dit was een opdracht van het bedrijf zelf, om te weten wat ze nog van uitstaande schuld hebben in de vorm van klantenkaarten. 2.2.5

Voorbeeld

Zie bijlage nummer 4

34

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.6

Inbrengen van facturen en betalingen in Venice

Venice is een boekhoudpakket van C-Logic die reeds eerder besproken is. Ik heb er heel wat boekingen moeten verrichten, dus even een woordje uitleg. Aan de hand van deze screenshots worden de verschillende schermen besproken. 2.2.6.1 Algemene rekeningen

Hier worden alle algemene rekeningen getoond. Je kan er bijvoegen of weghalen, naar eigen keuze. Alle veelgebruikte rekeningen van een firma moesten ingegeven worden, zodat zij het boekhoudpakket niet meer moesten configureren naar verlangen. Dit was de laatste opdracht van die firma omdat zij voortaan zelf de boekhouding gingen doen.

35

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.6.2 Financieel dagboek

Een voorbeeld van het financieel dagboek. Hierin worden alle bank en kasdocumenten geboekt. Ook voor dezelfde firma moesten er nog een aantal openstaande financiĂŤle documenten ingeboekt worden.

36

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.6.3 Verkoopdagboek

Hier kan je het verkoopsdagboek zien. Het toont mooi aan hoe de informatie getoond word in het aparte tabblad. Ook kan je onderaan, in het deeltje “boekingen� zien dat er voor de leveranciersrekening een heel lange code wordt gebruikt. Dit komt omdat Venice werkt met een aparte leveranciersrekening voor elke leverancier. Deze code eindigt altijd met het leveranciersnummer, goed te zien op de screenshot.

37

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.2.6.4 Controlevenster btw-aangifte

In een venster kan er even nagekeken worden of er geen fouten zijn gekropen in de btw-aangifte, en naar welke vakken welke btw gaat.

38

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.3

Uitgewerkt onderdeel over de stage

Dit onderdeel over de commissarisopdracht dat mijn stagebedrijf soms krijgt, met aanvullende informatie. 2.3.1

Begrip commissaris

Een commissaris is een persoon die/ bedrijf dat aangesteld wordt op de algemene vergadering om de boekhouding te controleren. Meestal wordt een accountancybedrijf aangesteld als commissaris. Op de algemene vergadering brengen zij dan verslag uit over de boekhouding. Grote bedrijven moeten steeds 1 of meer commissaris-revisoren aanstellen, die lid dienen te zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Veel voorkomende internationale bedrijven die commissarisopdrachten uitvoeren zijn :     

PricewaterhouseCoopers Deloitte Ernst & Young KPMG …

2.3.2

Verdelingslijst lonen commissarisopdracht

Er werd me gevraagd om een lijst op te maken met alle commissarislonen. Het begrip commissaris wordt hierboven uitgelegd. Een commissarisopdracht houdt in dat de boekhouding gecontroleerd wordt door een commissaris. Het boekhoudbedrijf G. Degrande heeft meer dan 1 commissarisopdracht, en ze heeft ook andere opbrengsten dan commissarisopdrachten. Alle opbrengsten moeten verdeeld worden, omdat het boekhoudkantoor een pattent heeft op de commissarisopdracht, maar daarvoor moet een kleine bijdrage betaald worden voor dit pattent. Zo kan men alle commissarislonen uit de lijst halen, optellen en daarop het percentage betalen.

39

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


De tabel bestaat uit 13 kolommen     

Factuurnummer Datum Naam klant Omzet Soort omzet o Commissaris o Inbreng in natura o Quasi inbreng o Vereffening o Boekhouding & accountancy o Kosten o Omzetting o Waardering o Verificatie

Alle gegevens waren te halen uit een map met facturen, en op die facturen staat al de info. Natuurlijk zijn de soorten omzet niet altijd even duidelijk, dus daarom bij deze begrippen een extra woordje uitleg. Het eerste begrip commissaris kan gevonden worden in het puntje 2.2.1.

Inbreng in natura Een onderneming heeft vermogen nodig, geldmiddelen. Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij een kapitaalsverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen inbrengen door hun eigendom ter beschikking te stellen van de vennootschap. In ruil voor hun inbreng ontvangen zij aandelen. Door de inbreng zijn de goederen onderworpen aan de risico's van de onderneming.

Quasi inbreng Indien een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid binnen 2 jaar na de oprichting van het bedrijf meer vermogen wil, in de vorm van goederen, noemt men dit quasi inbreng. Er dient een verslag opgemaakt te worden door de commissaris-revisor. Een quasi inbreng wordt pas effectief door de goedkeuring van de algemene vergadering.

40

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Vereffening Vereffening is het laatste stadium in het ontbindingsproces van een rechtspersoon. Dit volgt op de formeel juridische ontbinding. Bij het ontbindingsbesluit worden de zogenaamde vereffenaars aangewezen. Meestal zijn dit de voormalige bestuurders of directeuren. De taak van een vereffenaar is het afhandelen van lopende zaken. Ze moet alle verplichtingen van de vennootschap afhandelen, en ze moeten natuurlijk proberen de juiste som geld aan de rechtmatige eigenaar bezorgen. Het grote concept van een vereffening is dat, als een onderneming in de financiële problemen zit, dat alles “vereffend” wordt, dat alles in orde gebracht wordt. Zo niet kan het zijn dat het bedrijf een faillissement moet door gaan.

Boekhouding & accountancy Boekhouding en accountancy zijn de standaard verrichtingen van een boekhouder. Het gaat hier om aankoop en verkoopfacturen, creditnota’s en financiële documenten. Dit houdt ook het opmaken van de jaarrekening en het opmaken van btw-roosters. Als je kijkt naar de verdelingslijst, kan je zien dat dit in de meeste gevallen de opdracht is. Het boekhoudkantoor Degrande & Co is dus zeker geen kantoor dat enkel commissarisopdrachten doet, het is een bedrijf met een ruime waaier aan diensten.

Kosten Kosten zijn de bijkomende kosten op een factuur. Bijvoorbeeld: Er wordt een jaarrekening neergelegd bij de NBB. Een neerlegging digitaal of op papier, in eender welke vorm kost geld. Op de factuur van de klant wordt de kost aangerekend voor boekhouding en accountancy. Maar er wordt ook een extra kost aangerekend voor het betalen van de neerlegging van die jaarrekening. Zo kunnen er veel dingen als kost aangerekend worden. Als er moet gereden worden naar een bedrijf, kunnen de kosten van benzine aangerekend worden.

41

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Omzetting Bij een omzetting moet de accountant of de bedrijfsrevisor onder andere een verslag maken van de staat van de activa en passiva ( de financiële toestand van de onderneming ) en hierover een besluit formuleren. De accountant of de bedrijfsrevisor kan ook documenten opvragen voor alles te controleren, en indien nodig te herwaarderen. De accountant of bedrijfsrevisor kan ook een paar bijkomende opdrachten doen: 

  

Het voeren van de boekhouding o Boekhouding o Btw-aangifte o Fiscale aangifte o Opstelling jaarrekening Het maken van waardebepalingen van de aandelen Het doorlichten van het bedrijf met het oog op advies van diverse aard Het verlenen van bijstand bij de oprichting van vennootschappen (bv: financieel plan opstellen)

Waardering Bij een waardering, wordt er door het boekhoudkantoor een nieuwe waardebepaling gedaan van een bepaald goed. Waarderen van goederen kan op veel verschillende manieren    

Volgens de intrinsieke waarde Volgens de liquidatiewaarde Volgens de rentabiliteitswaarde …

Een waardering kan ook over een bedrijf gaan. Als er al interesse is om het bedrijf over te kopen, kan het zeer nuttig zijn om het bedrijf te waarderen. Want waarde is niet altijd gelijk aan prijs. Om niet in het duister te tasten met een prijs, is het altijd aan te raden om een bedrijf te laten waarderen.

Verificatie Een verificatie is een controle op de activiteiten en verrichtingen van de onderneming om te zien of ze volgens de juiste normen uitgevoerd worden. Dit onderzoek heeft ten doel met regelmatige tussenpozen te kunnen nagaan ten aanzien van welke afwijkingen eventueel corrigerende maatregelen nodig zijn. Kort samengevat is dit een boekhoudcontrole. 42

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


2.3.3

Brief aanstelling opdracht commissaris

Er komen enkele puntjes in de brief voor de aanstelling van de commissaris. Hierbij ook kort een woordje uitleg.

Intro van de brief In het begin van de brief wordt er verteld welke werken zullen worden uitgevoerd door de commissaris :    

Een controle van de geconsolideerde jaarrekening Een onderzoek naar de financieel economische informatie voor de ondernemingsraad Procedures om na te gaan of het jaarverslag de vereiste inlichtingen bevat …

Ook staat er welke documenten worden opgemaakt door de commissaris:   

Een controleverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening Verslag over de info voor de ondernemingsraad …

Alle werken die moeten uitgevoerd worden, en alle documenten die achteraf moeten worden opgesteld staan hier getypt.

Controleverantwoordelijkheden en –beperkingen Hier behandel ik het feit dat, hoewel er een goed systeem van interne controle is, er nog steeds een fout in de boekhouding kan zitten. De controle is gebaseerd op enkele steekproeven. Deze steekproeven kunnen allemaal juist zijn, maar er kan altijd nog ergens anders een fout zitten. Daarom is er nooit 100 procent zekerheid op een perfect juiste boekhouding.

Verantwoordelijkheden en bevestigingen van de directie en de bestuurders Hier worden de verantwoordelijkheden van de commissaris of het boekhoudkantoor vermeld. Door de controle van de boekhouding te doen, wordt de commissaris aansprakelijk gesteld bij een mogelijke fout. De commissaris is onder andere verantwoordelijk voor :     

De correcte verwerking van de boekhouding De juiste toepassing van de waarderingsregels Het ter beschikking stellen van de juiste informatie voor de ondernemingsraad De tijdige neerlegging van de (geconsolideerde) jaarrekening ...

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

43


Er worden ook vragen gesteld aan de directie, bestuurders en personeelsleden om een getrouw beeld te geven van de doeltreffendheid van het intern controlesysteem. De directieleden zijn onder andere aansprakelijk voor :    

Het opstellen en in stand houden van een intern controlesysteem Het informeren van de commissaris van een wijziging in bovenstaand controlesysteem Het aanpassen van financiële staten om fouten te corrigeren ...

Onafhankelijkheid van de commissaris De onafhankelijkheid van de commissaris moet te allen tijde behouden worden. Dit wordt in het contract verduidelijkt door enkele regels uit te schrijven dat de commissaris volledig onafhankelijk is.

Antiwitwaswetgeving Dit is een Belgische wetgeving, dat onder ander voorziet dat de klanten geïdentificeerd kunnen worden. Er moet ook een kopie van de identiteitskaart bijgevoegd worden van de persoon die de brief tekent. De ultieme aandeelhouders moeten ook geïdentificeerd worden (+ 25% van de aandelen). Ook dient elke wijziging in de identiteit van een persoon gemeld te worden aan de commissaris.

Honoraria en facturatie Er wordt hier een berekening gemaakt voor de kostprijs van de commissarisopdracht. Alle kosten worden bij elkaar geteld en er wordt een totaal gemaakt voor de honoraria van de commissaris.

Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden in bijlage toegevoegd bij de commissarisbrief.

Medewerkers De leden van het bedrijf die de dienstverlening geven worden hier vermeld. Er wordt ook verzocht om de brief te ondertekenen, en er wordt verzekerd dat de opdracht met de meeste zorg zal uitgevoerd worden

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

44


3

Hoofdstuk 3: Toegepaste informatica

3.1

Probleemstelling

Het doel van het programma is gegevens bijhouden op een biedingsite. Dit moet gebeuren door middel van een dynamische site met databankbeheer. Er moet een voorwoordje komen van de organisatoren, die de toestand aan de gebruiker willen duidelijk maken en de gebruiker ook wil laten realiseren dat dit een echte zaak is voor echte mensen, geen pleziertje. De interface moet voorzien worden na het voorwoordje met een inlogpagina, waar er verschillende gegevens moeten kunnen bereikt worden door middel van de inloggegevens van de schoolsite. Bij het eerste gebruik moet de gebruiker wel een soort reglement aanvinken, zodat men geen misbruik kan maken van de site en zodat er geen valse bedragen kunnen komen. Er moet wel een duidelijk verschil worden gemaakt tussen de leerlingen(die bieden), de leerkrachten en de administratoren of systeembeheerders. Wanneer de gebruiker is ingelogd is het de bedoeling dat men op een pagina komt dat een aantal biedingen toont, of dat elke week nieuwe aanbiedingen toont. Hier kan men doorgaan om meer informatie te bereiken over de uitdaging of aanbieding. Het is de bedoeling dat men op de pagina de volgende gegevens kan zien:      

De naam van het product of de uitdaging Degene die het product verkoopt of degene die de uitdaging geeft De omschrijving van het product of de uitdaging Een foto van het product of de uitdaging Een minimum- en maximumbedrag Een historiek van de bieders

Hier kan men een bod plaatsen, dat niet lager kan zijn dan het minimumbedrag en dit bod kan verhoogd worden per euro. Dit bod moet worden opgeteld bij het vorige bod, zodat er een constante prijs is. Er kan niets verder op de site worden gedaan.

45

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.2

Databaseontwikkeling

3.2.1

Relatie- entiteitschema

3.2.2

Tabelvelden met veldtypes

3.2.2.1 tblAanbieding

3.2.2.2 tblBod

46

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.2.2.3 tblGebruikers

47

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3

Projectontwikkeling

3.3.1

Inlog.aspx

3.3.1.1 Pagina uitleg Project Type Doel

Biedingssite Webapplicatie Leerlingen en leerkrachten moeten eerst inloggen om te kunnen bieden. De leerlingen en leerkrachten kunnen inloggen via hun gebruikersnaam en wachtwoord van de school.

Bij deze eerste pagina moet de leerling of leerkracht inloggen. De persoon die wil bieden moet zijn elov-gebruikersnaam en wachtwoord ingeven vooraleer hij/zij kan doorgaan naar de volgende pagina. Als de naam en het wachtwoord niet correct zijn ingevuld krijgt men een foutmelding. De hoofdtitel kan nog veranderd worden. 3.3.1.2 Screenshot

48

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.1.3 Besturingselementen Object lblWelkom

LoginView

Eigenschap text font width username password loginButton failureText UserNameLabel PasswordLabel

Waarde Welkom op deze Biedingssite XX-Large,Bold, Underline 463px 128px 128px Aanmelden 234px EnableViewState: False Gebruikersnaam: Wachtwoord:

49

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.1.4 Broncode Partial Public Class _Default Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub LoginButton_Click1(ByVal sender As Object, ... 'Declareren van variabelen(SQL-connection, SQL-command, SQL-string, strRecht) Dim cnnLogin As New SqlClient.SqlConnection Dim strSQL As String Dim strRecht As String 'Connectionstring opvullen cnnLogin.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("prjGIP.My.MySettings.V eiling").ToString() 'SQL-instructie opbouwen strSQL = "SELECT recht from tblVeilingGebruikers WHERE (Gebruikersnaam='" & Me.Aanmelden.UserName & "' and Wachtwoord='" & Me.Aanmelden.Password & "')" Dim cmdGebruiker As New SqlClient.SqlCommand(strSQL, cnnLogin) 'de database verbinding openen cnnLogin.Open() 'SQL-commando uitvoeren strRecht = cmdGebruiker.ExecuteScalar 'Sluit de datebaseverbinding cnnLogin.Close() 'Login controleren Select Case strRecht Case "1" 'niveau opslaan in session Session("Recht") = strRecht Session("Gebruikersnaam") = CStr(Me.Aanmelden.UserName.ToString) 'De oorspronkelijke gevraagde pagina leveren FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(Me.Aanmelden.UserName, True) Case "2" 'niveau opslaan in session Session("Recht") = strRecht Session("Gebruikersnaam") = CStr(Me.Aanmelden.UserName.ToString) 'De oorspronkelijke gevraagde pagina leveren FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(Me.Aanmelden.UserName, True) Case Else 'foutmelding weergeven in de failurebox Me.Aanmelden.FailureText = "Foutieve aanmelding. Probeer nog eens!" End Select End Sub End Class

50

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.2

Default.aspx

3.3.2.1 Pagina uitleg Project Type Doel

Biedingssite Webapplicatie Op deze pagina moet de leerling of leerkracht akkoord gaan met de voorwaarden. Als men akkoord gaat krijgt men de mogelijkheid om naar de volgende pagina te gaan. Als men niet akkoord gaat kan men ook niet doorgaan naar de volgende pagina.

Hier vindt men een tekstbox met een korte uitleg over het feit dat dit een biedingsite is en dat alle biedingen moeten worden betaald. Als je het vakje voor akkoord aanklikt, kan je door naar de volgende pagina. 3.3.2.2 Screenshot

51

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.2.3 Besturingselementen Object chkAanvaarden

btnVerdergaan

Eigenschap text font width width text font

text txtTekst

lblFoutmelding

textmode readonly forecolor text visible

Waarde Akkoord 12px 76px 262px Doorgaan 10pt Dit is geen spel! Weet goed waar aan je begint. De aanbiedingen gaan pas door wanneer er meer geboden is dan het startbod. Diegene die op datum van afsluiting het grootste bod geplaatst heeft, is verplicht om voor dezelfde prijs de aanbieding te kopen. Er wordt per volle euro geboden, dus niet met centen. MultiLine true red Klik het vinkje voor akkoord aan! false

52

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.2.4 Broncode Public Partial Class VoorAkkoord Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs,… 'Controleren of gebruiker correct heeft ingelogd Select Case Session("Recht") Case 1 Case 2 Case Else 'Terug naar inlogpagina wegens geen rechthebbende Response.Redirect("Inlog.aspx") End Select End Sub Protected Sub Verdergaan_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As,… 'Controleren of de gebruiker akkoord is met het reglement If chkAanvaarden.Checked = True Then 'Doorschakelen naar volgende pagina Server.Transfer("Aanbiedingen.aspx") Else 'Foutmelding weergeven lblFoutmelding.Visible = True End If End Sub End Class

53

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.3

Aanbiedingen.aspx

Project Type Doel

Biedingssite Webapplicatie Op deze pagina kan je op de aanbieding klikken waarop je wil bieden.

Onder het label overzicht aanbiedingen komt een GridView waaruit je een aanbieding zal kunnen kiezen. Als je klikt op de button bieden ga je naar een derde pagina om te bieden. Als de pagina geladen is komt er als rechterdeel een inleidingstekst Met info over het project. Onderaan komt er een detailview waar je aanbiedingen kan aanpassen. 3.3.3.1 Screenshot

54

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.3.2 Besturingselementen Object

dgvOverzicht

dvOnderwerp

dvBeschijving

btnBieden

lblFout

Eigenschap cellpadding datakeyname datasourceID forecolor gridlines cellpadding datasourceID forecolor gridlines width height cellpadding datasourceID rorecolor gridlines text Width Font Forecolor Text Visible Width

Waarde 4 IDAanbieding dtsAanbiedingen #333333 none 4 dtsTitel #333333 none 238px 67px 4 dtsBeschrijving #333333 None Bieden 236px 12pt Red U moet eerst een aanbieding selecteren voordat u kunt bieden! False 236px

55

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.3.3 Broncode Public Partial Class Aanbiedingen Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As,… 'Controleren of gebruiker correct heeft ingelogd Select Case Session("Recht") Case 1 'Gegevens voor administrator tonen dtvAanbiedingen.Visible = True Case 2 'Gegevens voor bieder tonen dtvAanbiedingen.Visible = False Case Else 'Terug naar inlogpagina wegens geen rechthebbende Response.Redirect("Inlog.aspx") End Select End Sub Protected Sub btnBieden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As,… 'Controleren of een item geselecteerd werd om sessie te kunnen opvullen If Me.dgvOverzicht.SelectedIndex > 0 Then 'Session opvullen en doorschakelen naar volgende pagina Session("ID") = dgvOverzicht.SelectedRow.Cells(1).Text Server.Transfer("Aanbieding.aspx") Else 'Foutmelding weergeven lblFout.Visible = True End If End Sub End Class

56

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.4

Aanbieding.aspx

3.3.4.1 Pagina uitleg Project Type Doel

Biedingssite Webapplicatie Op deze pagina kan je bieden op de aanbieding waarop je geklikt hebt. Je kan enkel met een geheel getal hoger bieden.

In de imagebox komt er een grote foto over welke aanbieding het gaat. Onder de foto aan de linkerkant vindt je een label met een volledige beschrijving van de aanbieding en dan aan de rechterkant vind je een datalist met de biedhistoriek en ook de naam van wie het bod is. Daaronder vind je een knop met een tekstbox die ervoor zorgt dat het bedrag dat je invult bij het huidig bod, zodat je een nieuw bod krijgt. 3.3.4.2 Screenshot

57

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.4.3 Besturingselementen Object

dvOnderwerp

imgFoto

dvBeschrijving

btnBied txtBedrag lblBod

dlHistoriek

Eigenschap cellpadding datasourceID forecolor gridlines width Source width cellpadding datasourceID forecolor gridlines width font width width font width text font datasourceID Width height

Waarde 4 dtsTitel #333333 none 533px ‌ 532px 4 dtsBeschrijving #333333 none 290px 12pt 85px 60px 12pt 92px Nieuw bod: 12pt dtsbod 272px 380px

58

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


3.3.4.4 Broncode Public Partial Class Aanbieding Inherits System.Web.UI.Page Dim intWaarde As Integer Protected Sub btnTerug_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As,… 'Terugkeren naar de pagina van de aanbiedingen Server.Transfer("Aanbiedingen.aspx") End Sub Protected Sub btnBied_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As,… 'Declaratie van de variabelen Dim intBod As Integer Dim strSQL As String Dim strSQL2 As String 'Invullen van het ingegeven bedrag in de variabele intBod intBod = CInt(txtBedrag.Text) 'Opvullen van SQL variabelen strSQL = "INSERT INTO tblVeilingBod (IDAanbieding,Gebruikersnaam,Bodmoment,Bodprijs,Opmerking)" strSQL &= " VALUES ('" & Session("ID") & "','" & Session("Gebruikersnaam") & "','" & DateString & "','" & intBod & "','" & txtOpmerking.Text & "')" strSQL2 = "INSERT INTO tblVeilingAanbieding (IDAanbieding, Huidigbod)" strSQL2 &= " VALUES ('" & Session("ID") & "','" & intBod & "')" 'De SQL-commands in de datasources stoppen Me.dtsBiedingen.InsertCommand = strSQL Me.dtsAanbieding.InsertCommand = strSQL2 'Toevoegen gegevensrij in de tabel Me.dtsBiedingen.Insert() Me.dtsAanbieding.Insert() 'Terugkeren naar de pagina van de aanbiedingen Server.Transfer("Aanbiedingen.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs),… 'controleren van de login Select Case Session("Recht") Case 1 Case 2 Case Else 'terug naar inlogpagina Response.Redirect("Inlog.aspx") End Select End Sub End Class

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

59


3.4

Website voor Tanzania

Er moest natuurlijk ook een website gemaakt worden voor het project van Tanzania. Elk leerling maakte een eigen ontwerp van de site door het gebruik van het programma Dreamweaver CS4. Dit is mijn website.

60

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


4

Hoofdstuk 4: Nederlands

4.1

Interview met een collega

Ik heb een interview afgenomen van een collega, Michael, op mijn stagebedijf. Ik heb enkele vragen gesteld over het werk dat hij moet doen, het materiaal waarmee hij werkt en hoe het bedrijf werkt. Ik begon met een vraag over het materiaal dat gebruikt wordt in de onderneming, zoals bureaumateriaal, computers en dergelijke. Hij vertelde mij dat de bedrijfsleider zich niet bemoeide met de aankopen van de bedrijfsbenodigdheden. Dus al het materiaal wordt besteld door de werknemers. De laptops zijn bijvoorbeeld 3 jaar oud. Je zou zeggen dat dit redelijk oud is, maar de computers zijn nog goed genoeg om basisapplicaties op te draaien, zoals Word en Excel. En ook de benodigde boekhoudpakketten zijn niet te zwaar om op die computers te kunnen draaien. Over de organisatie van het bedrijf werd ook even gesproken. Hij vertelde mij dat de boekhouding door 2 personen werd gedaan, en de andere taken door de 2 andere werknemers. Maar in de realiteit is dat niet altijd zo. Soms als de ene al wat meer tijd heeft dan de andere, en dan worden er taken doorgegeven. Als volgende gespreksonderwerp werd er gepraat over het gebruik van andere talen in het bedrijf. Uit eigen ervaring kon ik afleiden dat er waarschijnlijk niet veel andere talen gebruikt werden. De collega zei dat er slechts één klant Franstalig is, dus er werd maar met één klant in het Frans gecommuniceerd. Het overgrote deel van de communicatie bestaat uit mailen en faxen. De volgende vraag sluit goed aan bij de 2e vraag. De taakbelasting van de job is op sommige momenten zeer groot, doordat er soms pieken zijn op het werk. Tijdens de afsluitingen van de boekjaren, de btw-periodes of andere belangrijke momenten moet er goed worden doorgewerkt om alles afgewerkt te krijgen. Daarentegen zijn er dan ook momenten dat er bijna niets te doen is, dat er een tekort is aan werk. Ten slotte werd er aan de collega gevraagd hoe hij in het bedrijf heeft gesolliciteerd. Hij is te werk gegaan via de VDAB en heeft een vacature gezocht voor boekhouder. Hij is op sollicitatiegesprek gegaan en na een klein half uurtje was de job al binnen. Het beroep van een boekhouder is een knelpuntberoep. Als je een boekhouder met ervaring bent kan je binnen de 2 weken een nieuwe job vinden. Er is altijd vraag naar boekhouders, en het is bijna nooit moeilijk om aan een job te geraken.

62

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


4.2

Brief stageplaats

Lauran Van Coillie Cottemweg 3 8460 Oudenburg 0494 86 85 59

2009/10/08

Degrande & Co Bedrijfsrevisoren De heer G. Degrande Fosterpark 2 8000 Brugge

Geachte heer Naar verluidt heeft uw bedrijf een zeer goede reputatie en uw bedrijf lijkt me dan ook een geschikte stageplaats voor mijn geïntegreerde proef. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar Boekhouden-Informatica van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge en de opdracht voor de geïntegreerde proef is een stage van 2 weken. Zou het mogelijk zijn in uw bedrijf stage te lopen op de boekhoudkundige afdeling? De voorziene stageperiode loopt van 18 januari 2010 tot vrijdag 29 januari 2010 met een kijkstagedag op woensdag 18 november. Deze stage lijkt mij zeer leerrijk, omdat ik dan de theorie kan toepassen in de praktijk. Het geeft mij ook een goede kijk op wat ik verder moet studeren. Als u meer informatie over mij wenst kunt u mij altijd bereiken op mijn gsm: 0494 86 85 59 of via mail: lauranvancoillie@hotmail.com. U kunt ook gerust contact opnemen met mijn stagecoördinator de heer Jef Vansteenhuyse op 050 78 17 58 of via jefvs@skynet.be. Ik hoop op een spoedige positieve reactie Hoogachtend

Lauran Van Coillie

Bijlage: Curriculum Vitea

63

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


4.3

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Telefoon: Gsm: E-mail: Nationaliteit: Geboorteplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Rijbewijs: Opleiding 

2004 – 2008

2008 – 2010

Lauran Van Coillie Cottemweg 3, 8460 Oudenburg 059/26 57 07 0494/86 85 59 lauran.van-coillie@telenet.be; lauranvancoillie@hotmail.com Belg Brugge 15/09/1992 Ongehuwd Voorlopig rijbewijs B

Economie - Moderne Talen Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 8000 Brugge Boekhouden – Informatica Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

Bijkomende opleidingen  

2007 2009

Cursus animator Achilles vzw Cursus animator Kazou Brugge

Vakantiejobs 

Zomer 2007, 2008, 2009 Monitor speelpleinwerking Oranje Sint – Andries

Vaardigheden   

Sociaal geëngageerd en verantwoordelijkheidsgevoel Ik ben al drie jaar actief op het speelplein van Oranje en haalde mijn brevet van animator Flexibel Bereid om zich snel aan te passen aan nieuwe situaties Typevaardigheid : Vlot

Talenkennis Nederlands : Frans : Engels:

Moedertaal schrijven : gematigd/spreken : gematigd schrijven : vlot/ spreken : gematigd

Hobby’s   

Lopen Films & muziek Speelpleinwerking Oranje

64

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


4.4

Sollicitatiebrief

Lauran Van Coillie Cottemweg 3 8460 Oudenburg 0494 86 85 59

2009/10/08

Degrande & Co Bedrijfsrevisoren De heer G. Degrande Fosterpark 2 8000 Brugge

Geachte heer G. Degrande Omwille van de goede reputatie van uw bedrijf en door mijn positieve bevindingen tijdens mijn stage zou ik graag deel uit maken van uw bedrijf. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar Boekhouden-Informatica van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Via mijn stage in januari 2010 heb ik al een voorproefje gehad hoe het eraan toe gaat in uw bedrijf. Dit is mij zeer goed bevallen. Werken in uw bedrijf zou een mooi vervolg zijn op mijn studies maar ook een ultieme kans om mij nog meer te ontplooien in de boekhoudsector. In bijlage vindt u verdere gegevens in mijn Curriculum Vitae. Als u meer informatie over mij wenst kunt u mij altijd bereiken op mijn gsm: 0494 86 85 59 of via mail: lauranvancoillie@hotmail.com. Ik hoop op een spoedige positieve reactie Hoogachtend

Lauran Van Coillie

Bijlage: Curriculum Vitae

65

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5

Hoofdstuk 5: Frans

5.1

Rapport de la stage d’observation

Le 18 novembre 2009 j’ai eu au mon entreprise pour ma stage d’observation. L’entreprise s’appelle Degrande & Co. C’est dans le Fosterpark 2, 8000 Brugge. Le location est très introuvable, parce que l’office est dans une habitation résidentiel. C’est une office de la service comptable. Vraiment il sont des réviseurs d’entreprises. Il sont 5 employés, et 1 président-directeur général. Mon tuteur est monsieur Degrande. Il est le président-directeur général de la firme. Mon premier impression est que c’est une entreprise très petit. C’est une atmosphère très bon, et le PDG est très polie. Je sent bien dans c’est entreprise. Je n’ai pas rencontré mon collègues, seulement monsieur Degrande. On a discuté que quoi je vais faire dans l’entreprise a le moment de mon stage. On a établi un papier avec tes tâches que je dois faire dans l’entreprise. Et Monsieur Degrande a rempli mon papiers d’école. Je n’ai pas rencontré des difficultés, parce sue j’ai été une demi heure au sein. J’aimerais bien d’aller a mon stage, je sent bien la et autant que je sais les personnes sont polis.

66

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.2

Rapport de stage

5.2.1

Une présentation de mon emploi de stage

Mon entreprise est situé a Fosterpark 2, bus 0000, 8000 Brugge. L’entreprise a une location très calme, facilement réalisable par voiture ou vélo. C’est une entreprise des réviseurs d'entreprises. Il fait le comptabilité mais ils aides aussi des autres entreprises avec prendre des décisions. Le PDG de mon entreprise est Monsieur G. Degrande. Et ils sont 4 employées. Ici une organigramme de l’entreprise

Mr. G. Degrande Présidentdirecteur-général Stéphanie une réviseur

Giovanni une réviseur

Birgit la comptabilité

Michael la comptabilité

67

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.2.2

Une rapport subjectif de mon stage

Jour 1 Le premier jour était une jour très calme. J’ai fait les factures avec le programme Kluwer, et ca n’était pas très difficile. J’ai typé aussi une document de successie. En plus j’avais apporté des solde des fournisseurs.

Jour 2 Au matin j’avais obtenu une tache, et j’étais occupé avec sa tache toute la jour. Cela m’a frappé que il est une très grande masse de papier dans l’entreprise. Il n’ont pas peur de gaspiller le papier.

Jour 3 J’ai travaillé tout le jour a lé tache de hier. Mais les collègues sont très polis et on a bavardé un peut de la job de comptabilité.

Jour 4 J’avais obtenu un nouvelle tache, c’est archiver des dossiers anciens. C’était une job qui a obtenu tout la jour. Mais je n’ai pas m’ennuyé. Tout le monde était très poli. Mr. Degrande m’a offre une chocolat !

Jour 5 La tache d’aujourd’hui était apporter les fournisseurs dans une paquet de tenue dans sur un ordinateur externe. C’était une tache un peut ennuyé, mais la jour a périmée très vite, donc je me n’ai pas ennuyé.

Jour 6 Aujourd’hui j’ai apporté les factures plus importants et les fournisseurs dans le ordinateur externe. Mais le travail n’était fait pas très vite parce’ que j’avais une week-end très occupé.

Jour 7 J’ai classé des cartes de clientes, par année et font les totaux. J’ai fait aussi une lettre de pochoir, pour la mission de commissaire. Et le leçon d’aujourd’hui est être fraîchement dans la tête.

Jour 8 Aujourd’hui j’ai finis le lettre de pochoir. Mais j’ai bavardé beaucoup avec les collègues au sujet de la comptabilité et le job.

Jour 9 J’ai facturé les factures a une programme a le ordinateur externe.

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

68


Jour 10 Le dernier jour, et j’avais apporté les factures, les notes de crédit, et les documents financieles. Apres ca j’avais apporté mon heures presté dans l’ordinateur

69

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.3

4 Lettres de commerce

5.3.1

La demande de prix

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles inform@branche.be tél: 02 998 88 00 fax: 02 998 88 11

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles

Cher Monsieur

Nous avons bien reçu votre dépliant On fait une fête d’ entreprise et on a besoin d’une tente pour environ 550 personnes. On a aussi besoin d’une vestiaire, sanitaires, une cuisine et le mobilier de réception aussi pour environ 550 personnes. Est-ce que c’est possible de nous envoyons votre offre dans les plus brefs délais? Nous espérons que vous aves des conditions avantageuses. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués

Claude Douttré Chef du Personnel

70

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.3.2

L’offre

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles inform@branche.be tél: 02 998 88 00 fax: 02 998 88 11

Cher Monsieur

Nous vous remercions pour votre demande du 14 courant. Nous avons une tente pour environ 550 personnes. C’est une tente avec l’éclairage de 22x30 mètres. Il y a des vestiaires et des sanitaires de 5x5 mètres. Il y a aussi une cuisine de 5x5 mètres et le mobilier de réception de 70 tables hautes. Le prix de ces produits est 6250€, ca c’est hors TVA. Le transport et placement sont compris dans la prix. Le paiement est par virement 15 jours après la date de la facture. Auparavant vous devez payer un acompte de € 625,00. Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Albert Dumont Responsable du service des Achats

71

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.3.3

La commande

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles inform@branche.be tél: 02 998 88 00 fax: 02 998 88 11 Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles

Cher Monsieur

Nous avons reçu vos offre et nous vous remercions. La fête est le 30 juillet et commence à 20 heures et se arrête à 1 heure. Il y a 530 personnes qui sont inscrite. Nous aimerions placer une commande chez vous. Nous aimerions commander une tente avec l’éclairage, des vestiaires, des sanitaires, une cuisine et un mobilier de réception. Nous installerions la tente dans le matin dans le parc derrière notre firme. Nous virerons l'acompte dès réception de la confirmation. Nous espérons pour les meilleurs soins. Cette soirée servira de base à nos relations futures. Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Claude Douttré Chef du Personnel

72

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


5.3.4

L’accusé de réception

Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles Branché SA Av. de l’Avenir 89 B-1020 Bruxelles inform@branche.be tél: 02 998 88 00 fax: 02 998 88 11

Cher Monsieur

Nous avons bien reçu votre commande et nous vous en remercions. Nous avons noté une tente avec des vestiaires, des sanitaires, une cuisine et un mobilier de réception. La tente commandée vous sera installée 30 juillet à 8 heures et demi dans le parc derrière votre firme. Le paiement de nos factures est à 15 jours après la date de la facture. Le paiement est par virement sur notre numéro du compte ci-dessus. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Albert Dumont Responsable du service des Achats

73

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


6

Hoofdstuk 6: Engels

6.1

List of 10 hardware suppliers in the UK

Hardware suppliers in the UK Performance Computers North East Ltd Check-Tek Limited www.techstore.co.uk Andrews Computer Services Ltd EC Computers Ltd Technique Ltd One Stop Computers Problem PC Limited House of Walker Ltd. (Computer Hardware & Software) BM Software

http://www.performancecomputers.co.uk/ http://www.check-tek.co.uk/web/ www.techstore.co.uk http://www.andrewscomputers.com/site/products http://www.eccomputers.co.uk/ http://www.technique.eu/ http://www.onestopcomputers.co.uk/ http://www.problempcltd.co.uk/ http://www.houseofwalker.com/ http://www.bmsoftware.com/

74

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


6.2

Letters to hardware suppliers

Lauran Van Coillie Cottemweg 3 8460 Oudenburg lauran.van-coillie@telenet.be

16th November 2009

Web shop Techstore.co.uk http://www.techstore.co.uk/index.php

Dear Sir/Mme Allow me to introduce myself. My name is Lauran Van Coillie and I’m a sixth-former student studying accountancy-informatics. I am particularly interested in the wide selection of hardware you offer. I have found your address on a famous website for searching British known hardware and software suppliers in the UK. I saw your website and I liked the well enhanced lay-out and the fact that there were a lot of pictures on the site. I would be great if you could send me your latest price-catalog, and a detailed version of all your nVidea graphic cards. Could you also give me some more information on the terms of transportation?

I’m looking forward to hear from you. Yours Faithfully

Lauran Van Coillie

75

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Lauran Van Coillie Cottemweg 3 8460 Oudenburg lauran.van-coillie@telenet.be

16th November 2009

Technique 1/8 Saturn House Calleva Park Aldermaston Berkshire RG7 8HA

Dear Sir/Mme Allow me to introduce myself. My name is Lauran Van Coillie and I’m a sixth-former student on accountancy-informatics. I’m particularly interested in the network supply for big companies. I have found your address on a famous website for searching British known hardware and software suppliers in the UK. I saw your web site and I liked the fact that the site was very well-made, very easy to navigate, and with a nice layout. I would be great if u could send me your latest catalogue. I’d also like a little explanation and information how you place a network inside a company.

I’m looking forward to hear from you. Yours Faithfully

Lauran Van Coillie

76

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


6.3

Screenshots of the English website

77

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


78

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


7

Hoofdstuk 7: Wiskunde

7.1

Aflossingstabel

Er was de opdracht voor wiskunde om een aflossingstabel te maken van een bepaald kredietvorm. Ik ging al mijn benodigde info halen in de bank NV Dexia. Die info is te vinden in bijlage 1, de case van de bank.

Looptijd in maanden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kapitaal

Aflossing Rente

maandelijkse rentevoet = 200000,00 251,89 199748,11 252,89 199495,22 253,89 199241,34 254,89 198986,45 255,90 198730,55 256,91 198473,64 257,92 198215,72 258,94 197956,77 259,97 197696,81 261,00 197435,81 262,03 197173,78 263,06 196910,72 264,10 196646,61 265,15 196381,47 266,20 196115,27 267,25 195848,02 268,31

790,72 789,72 788,72 787,72 786,71 785,70 784,69 783,67 782,64 781,61 780,58 779,55 778,51 777,46 776,41 775,36 774,30

Termijn 0,39536% 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

195579,72 195310,35 195039,92 194768,42 194495,85 194222,19 193947,46 193671,64 193394,73 193116,73 192837,62 192557,42 192276,10 191993,67 191710,13 191425,47 191139,68 190852,76 190564,70 190275,51

269,37 270,43 271,50 272,57 273,65 274,73 275,82 276,91 278,00 279,10 280,21 281,31 282,43 283,54 284,66 285,79 286,92 288,05 289,19 290,34

773,24 772,18 771,11 770,04 768,96 767,88 766,79 765,70 764,61 763,51 762,40 761,30 760,18 759,07 757,95 756,82 755,69 754,56 753,42 752,27

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

79


38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

189985,17 189693,69 189401,05 189107,26 188812,30 188516,18 188218,89 187920,42 187620,77 187319,94 187017,92 186714,70 186410,28 186104,67 185797,84 185489,80 185180,54 184870,06 184558,35 184245,41 183931,24 183615,82 183299,15 182981,23 182662,06 182341,62 182019,92 181696,94 181372,69 181047,15

291,48 292,64 293,79 294,96 296,12 297,29 298,47 299,65 300,83 302,02 303,22 304,41 305,62 306,83 308,04 309,26 310,48 311,71 312,94 314,18 315,42 316,67 317,92 319,18 320,44 321,70 322,98 324,25 325,53 326,82

751,13 749,97 748,82 747,65 746,49 745,32 744,14 742,96 741,78 740,59 739,39 738,20 736,99 735,78 734,57 733,35 732,13 730,90 729,67 728,43 727,19 725,94 724,69 723,43 722,17 720,91 719,63 718,36 717,08 715,79

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

180720,33 180392,22 180062,80 179732,09 179400,07 179066,74 178732,08 178396,11 178058,81 177720,17 177380,19 177038,87 176696,21 176352,18 176006,80 175660,05 175311,93 174962,43 174611,55 174259,29 173905,63 173550,57 173194,11 172836,24 172476,96 172116,25 171754,12 171390,56 171025,56 170659,11

328,11 329,41 330,71 332,02 333,33 334,65 335,97 337,30 338,64 339,98 341,32 342,67 344,02 345,38 346,75 348,12 349,50 350,88 352,27 353,66 355,06 356,46 357,87 359,28 360,71 362,13 363,56 365,00 366,44 367,89

714,50 713,20 711,90 710,59 709,28 707,96 706,64 705,31 703,97 702,63 701,29 699,94 698,59 697,23 695,86 694,49 693,11 691,73 690,34 688,95 687,55 686,15 684,74 683,33 681,90 680,48 679,05 677,61 676,17 674,72

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

80


98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

170291,22 169921,87 169551,07 169178,79 168805,05 168429,83 168053,12 167674,93 167295,24 166914,04 166531,35 166147,13 165761,40 165374,15 164985,36 164595,04 164203,17 163809,75 163414,78 163018,25 162620,15 162220,47 161819,22 161416,38 161011,94 160605,91 160198,27 159789,02 159378,15 158965,66

369,35 370,81 372,27 373,74 375,22 376,71 378,20 379,69 381,19 382,70 384,21 385,73 387,26 388,79 390,32 391,87 393,42 394,97 396,53 398,10 399,67 401,26 402,84 404,43 406,03 407,64 409,25 410,87 412,49 414,12

673,26 671,80 670,34 668,87 667,39 665,90 664,41 662,92 661,42 659,91 658,40 656,88 655,35 653,82 652,29 650,74 649,19 647,64 646,08 644,51 642,94 641,35 639,77 638,18 636,58 634,97 633,36 631,74 630,12 628,49

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

158551,54 158135,78 157718,37 157299,32 156878,60 156456,23 156032,19 155606,46 155179,06 154749,97 154319,18 153886,68 153452,48 153016,56 152578,91 152139,54 151698,43 151255,57 150810,97 150364,60 149916,48 149466,58 149014,90 148561,43 148106,17 147649,12 147190,25 146729,57 146267,07 145802,75

415,76 417,40 419,05 420,71 422,37 424,04 425,72 427,40 429,09 430,79 432,49 434,20 435,92 437,64 439,37 441,11 442,86 444,61 446,36 448,13 449,90 451,68 453,46 455,26 457,06 458,86 460,68 462,50 464,33 466,16

626,85 625,21 623,56 621,90 620,24 618,57 616,89 615,21 613,52 611,82 610,12 608,41 606,69 604,97 603,24 601,50 599,75 598,00 596,25 594,48 592,71 590,93 589,15 587,35 585,55 583,75 581,93 580,11 578,28 576,45

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

81


158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

145336,58 144868,57 144398,72 143927,00 143453,42 142977,97 142500,64 142021,42 141540,30 141057,29 140572,36 140085,52 139596,75 139106,05 138613,41 138118,82 137622,28 137123,77 136623,29 136120,84 135616,39 135109,96 134601,52 134091,07 133578,60 133064,11 132547,58 132029,01 131508,39 130985,71

468,01 469,86 471,72 473,58 475,45 477,33 479,22 481,11 483,02 484,93 486,84 488,77 490,70 492,64 494,59 496,54 498,51 500,48 502,46 504,44 506,44 508,44 510,45 512,47 514,49 516,53 518,57 520,62 522,68 524,74

574,60 572,75 570,89 569,03 567,16 565,28 563,39 561,50 559,59 557,68 555,77 553,84 551,91 549,97 548,02 546,07 544,10 542,13 540,15 538,17 536,17 534,17 532,16 530,14 528,12 526,08 524,04 521,99 519,93 517,87

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

130460,97 129934,15 129405,24 128874,25 128341,16 127805,96 127268,64 126729,20 126187,63 125643,91 125098,05 124550,03 123999,84 123447,47 122892,92 122336,18 121777,24 121216,09 120652,72 120087,12 119519,29 118949,21 118376,88 117802,28 117225,42 116646,27 116064,83 115481,10 114895,05 114306,69

526,82 528,90 530,99 533,09 535,20 537,32 539,44 541,57 543,71 545,86 548,02 550,19 552,36 554,55 556,74 558,94 561,15 563,37 565,60 567,83 570,08 572,33 574,60 576,87 579,15 581,44 583,74 586,04 588,36 590,69

515,79 513,71 511,62 509,52 507,41 505,29 503,17 501,04 498,90 496,75 494,59 492,42 490,25 488,06 485,87 483,67 481,46 479,24 477,01 474,78 472,53 470,28 468,01 465,74 463,46 461,17 458,87 456,57 454,25 451,92

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

82


218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

113716,00 113122,98 112527,61 111929,89 111329,81 110727,35 110122,52 109515,29 108905,66 108293,61 107679,15 107062,26 106442,94 105821,16 105196,92 104570,22 103941,04 103309,37 102675,20 102038,53 101399,34 100757,62 100113,37 99466,57 98817,21 98165,28 97510,78 96853,69 96194,00 95531,70

593,02 595,37 597,72 600,08 602,46 604,84 607,23 609,63 612,04 614,46 616,89 619,33 621,78 624,24 626,70 629,18 631,67 634,17 636,67 639,19 641,72 644,25 646,80 649,36 651,93 654,50 657,09 659,69 662,30 664,92

449,59 447,24 444,89 442,53 440,15 437,77 435,38 432,98 430,57 428,15 425,72 423,28 420,83 418,37 415,91 413,43 410,94 408,44 405,94 403,42 400,89 398,36 395,81 393,25 390,68 388,11 385,52 382,92 380,31 377,69

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

94866,78 94199,24 93529,05 92856,22 92180,73 91502,56 90821,72 90138,18 89451,94 88762,99 88071,31 87376,90 86679,74 85979,83 85277,15 84571,69 83863,44 83152,40 82438,54 81721,86 81002,34 80279,98 79554,77 78826,69 78095,73 77361,87 76625,12 75885,46 75142,87 74397,34

667,54 670,18 672,83 675,49 678,16 680,85 683,54 686,24 688,95 691,68 694,41 697,16 699,91 702,68 705,46 708,25 711,05 713,86 716,68 719,51 722,36 725,22 728,08 730,96 733,85 736,75 739,66 742,59 745,53 748,47

375,07 372,43 369,78 367,12 364,45 361,76 359,07 356,37 353,66 350,93 348,20 345,45 342,70 339,93 337,15 334,36 331,56 328,75 325,93 323,10 320,25 317,39 314,53 311,65 308,76 305,86 302,95 300,02 297,08 294,14

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

83


278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

73648,87 72897,44 72143,04 71385,65 70625,27 69861,89 69095,48 68326,05 67553,57 66778,04 65999,44 65217,77 64433,00 63645,14 62854,15 62060,04 61262,80 60462,39 59658,83 58852,09 58042,15 57229,02 56412,67 55593,09 54770,27 53944,20 53114,87 52282,25 51446,35 50607,13

751,43 754,40 757,39 760,38 763,39 766,40 769,43 772,48 775,53 778,60 781,67 784,77 787,87 790,98 794,11 797,25 800,40 803,57 806,74 809,93 813,13 816,35 819,58 822,82 826,07 829,34 832,62 835,91 839,21 842,53

291,18 288,21 285,22 282,23 279,22 276,21 273,18 270,13 267,08 264,01 260,94 257,84 254,74 251,63 248,50 245,36 242,21 239,04 235,87 232,68 229,48 226,26 223,03 219,79 216,54 213,27 209,99 206,70 203,40 200,08

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

49764,61 48918,74 48069,54 47216,98 46361,04 45501,73 44639,01 43772,89 42903,34 42030,35 41153,91 40274,01 39390,63 38503,75 37613,37 36719,47 35822,03 34921,05 34016,50 33108,38 32196,67 31281,35 30362,41 29439,84 28513,63 27583,75 26650,19 25712,95 24772,00 23827,32

845,86 849,20 852,56 855,93 859,32 862,71 866,13 869,55 872,99 876,44 879,90 883,38 886,88 890,38 893,90 897,44 900,98 904,55 908,12 911,71 915,32 918,94 922,57 926,22 929,88 933,55 937,25 940,95 944,67 948,41

196,75 193,41 190,05 186,68 183,29 179,90 176,48 173,06 169,62 166,17 162,71 159,23 155,73 152,23 148,71 145,17 141,63 138,06 134,49 130,90 127,29 123,67 120,04 116,39 112,73 109,06 105,36 101,66 97,94 94,20

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

84


338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

22878,92 21926,76 20970,84 20011,14 19047,65 18080,35 17109,22 16134,25 15155,43 14172,74 13186,16 12195,68 11201,29 10202,97 9200,69 8194,46 7184,25 6170,04 5151,83 4129,58 3103,30 2072,96 1038,55

952,16 955,92 959,70 963,49 967,30 971,13 974,97 978,82 982,69 986,58 990,48 994,39 998,32 1002,27 1006,23 1010,21 1014,21 1018,22 1022,24 1026,28 1030,34 1034,41 1038,50

90,45 86,69 82,91 79,12 75,31 71,48 67,64 63,79 59,92 56,03 52,13 48,22 44,29 40,34 36,38 32,40 28,40 24,39 20,37 16,33 12,27 8,20 4,11

1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61 1042,61

85

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


7.2

Besluit

De simulatie van de bank is tot op het einde bijna identiek met mijn zelfgemaakte aflossingstabel. De reden van het verschil ligt waarschijnlijk aan een klein afrondingsverschil.

7.3

“Case� van de bank

Zie bijlage nummer 1

7.4

Aflossingstabel van de bank

Zie bijlage nummer 2

7.5

Bijkomende papieren van de bank

Zie bijlage nummer 3

86

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Besluit In het besluit van de GIP wordt er kort nog even teruggekeken wat de doelstellingen waren en of deze verwezenlijkt zijn. Er werd vooropgesteld dat de stage en de GIP goed zijn om een zicht te krijgen over wat er te wachten staat in het latere leven. Het helpt je een studierichting te kiezen en bepaalde ervaringen op te doen die je in het latere leven positief of negatief kunnen be誰nvloeden. Op de stageplaats heb ik heel veel ervaring opgedaan, er is mij een heleboel positieve maar ook enkele negatieve dingen van het werk naar boven gekomen. Je leert vooral zelfstandig werken, niet alles word je voorgeschoteld, en dit vind ik zeer goed. Als op school bent, kan altijd iemand je nog corrigeren, op het werk moet je maken dat het in orde is, want in het boekhoudkantoor wordt het eindproduct geleverd, het moet dus in orde zijn. Daarbij kwam ook nog eens het verwerken van de GIP. Dit is ook een zeer leerrijke ervaring. Het maken,bijwerken en presenteren van een eindwerk zoals dit is een moeilijke opdracht, maar ook een grote uitdaging.

87

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica


Lijst van de bijlagen Bijlagentabel Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6

Case van de bank Aflossingstabel van de bank Bijkomende papieren van de bank Klantenkaarten Knapp Targa en Villa Maria Aankoopfacturen uit Expert/M Plus Venice: Hoe start je de boekhouding op

88

Lauran Van Coillie | Eindwerk Boekhouden-informatica

GIP Lauran Van Coillie  
GIP Lauran Van Coillie  

Eindwerk van Lauran Van Coillie voor de richting Boekhouden-informatica

Advertisement