Page 1

4 HILLERØD

SEKTION 2

Hvad synes du om at unge udlændinge fra sprogcenteret kommer i praktik på Birgittehjemmet? Tekst og foto: lnb

LØRDAG 19. NOVEMBER 2011

Foregangskommune 20 tiltag med alt fra traumebehandling og udendørssport skal sparke integrationen i gang i Hillerød. - Hvis programmet føres ud i livet, bliver der ingen problemer fremover, siger beboerkoordinater i Østbyen.

Bodil Petersen, 86 år, Ullerød, Pensionist Jeg synes forslaget er en god idé. De unge bliver sat i gang i stedet for, at de sidder og bider negle. Integration handler om at behandle dem, der kommer til Danmark bedre end Fremskridtspartiet og des lige. Respekt og ligebehandling.

HILLERØD: Mange forbinder

måske integration med kriminalitet og politisk hårdknude. Men integration betyder noget andet i Hillerød. I hvert fald hvis man kigger på det nye integrationshandlingsprogram, som er i høring i byrådet frem til 20. november. I Hillerød skal integration være en »gensidig proces«, for at mennesker med anden-etnisk baggrund opnår beskæftigelse og uddannelse i ligeså høj grad som etniske danskere. Mødregrupper, tæt forældresamarbejde og praktikpladser i ældreplejen er blot nogle af de tiltag i programmet, som er igangsat af ar-

bejdsmarkedsudvalget. I handlingsprogrammet står der, at integrationen Hillerød ligger over landsgennemsnittet blandt ikkeetniske danskere. Eksempelvis er 60 procent af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Hillerød i beskæftigelse mod et landsgennemsnit på 55 procent.

Ingen sovepude Det faktum er i midlertidig ikke blevet en sovepude for politikerne. De vil gøre alle de nye forslag for en bedre integration målbare og konkrete, så man kan følge ud-

viklingen. – Hvis man ikke ved, hvad man får for de penge, man bruger, kan det være ligegyldigt. Tidligere er der ikke blevet evalueret på integrationsindsatsen, siger Jamil Cheheibar (A), der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Han mener, indsatsen skal være mere målrettet og gennem respons fra det tætte samarbejde med institutioner og foreninger, skal indsatsen være mere synligt. »Hvad er ændret efter at projektet/indsatsen er afsluttet? Hvor mange er kommet videre, hvad er der sket,

FAKTA

Stefan Kucic, 16 år, Frederiksværk, Teknisk skole Jeg synes, det er fint, at de skal prøves af der, så de måske kommer i arbejde. Integration får mig til at tænke på et svært system. For eksempel statsborgerskabsprøven, som kun er lavet for at gå imod os. Danskere taler tit om indvandrere i en nedladende tone, men det er jo ikke indvandrerne, der bygger ghettoerne

Ali Gashtesemi, der arbejder i beboerhuset Brohuset mener, at integration er en gensidig proces, hvor de nytilkomne skal være klar på at ændre sig, men at danskerne ikke skal forvente, at de ændrer sig fuldstændig. Arkivfoto

Programmet har et særligt fokus på ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Udover praktikpladser skal sport, traumebehandling, sprogudvikling og en ordentlig modtagelse fremme integrationen. Programmet skal være gældende frem til sommeren 2014, hvor man inden har haft en midtvejsevaluering. Planen er et samarbejde mellem alle fagudvalg, SSP, Uddannelsesvejledningen, Idrætsforeninger, Jobcenter, Frivilligcenter og mange andre. 

Østbyens altmuligmand Kurt Grøndal, 76 år, Hillerød, selvstændig Idéen om praktik på Birgittehjemmet er god under forudsætning af tilladelse fra beboerne, da det er dem, der bliver belastet. I forhold til integration synes jeg, at sprog- og boligproblemer er de største. Det er svært at finde en bolig med nogenlunde forhold, og det er også nødvendigt med beskæftigelse.

Nicolai Brezina, 28 år, Hillerød, tømrerelev Det er en fantastisk idé, at de unge skal i praktik på plejehjemmet. Det er en meget bedre løsning at komme ud i den virkelige verden end at være på en sprogskole. Jeg selv blev bare kastet ud i det ved at starte i dansk skole i 8. klasse. Integration får mig til at tænke på at nogle er flygtet på grund af uro i deres hjemland.

Ali Gashtesemi laver alt fra lektiecafé til PR-arbejde i Østbyens beboerhus, Brohuset. HILLERØD: - Hej Ali, hvordan går det?, spørger en ung fyr, der kommer ind i Brohuset fra den frostklare aften. Den unge fyr beder om en elektrisk pære, og Ali Gashtasemi rejser sig resolut for at grave i en klirrende kasse. Bagerst i lokalet sidder omkring 20 drenge og piger med næserne begravet i lektiebøgerne. Et drama omkring en kop med glaskugler udspiller sig mellem tre af pigerne, og Ali Gashtasemi må flere gange afbryde sig selv for at mægle mellem dem. - Lektiecaféen er et godt

eksempel på et succesprojekt i beboerhuset. Det er ikke tænkt som et integrationsprojekt i sig selv, men det er mest de tosprogede børn, der møder talstærkt op og får hjælp. For mange er der også en social dimension i det, fortæller han.

Gensidig proces Ali Gashtasemi er selv flygtning fra Iran og fik asyl i Danmark i 1986. Han har undervist i dansk som andet sprog og er uddannet lærer. Han mener, det afgørende for en vellykket integration handler om, hvad man lægger i begrebet. – Det bliver en misforståelse, hvis danskere kræver, at integration handler om, at de nytilkomne skal ændre sig selv fuldstændig. Integration handler om

at blive en del af helheden uden at opgive sin tidligere baggrund helt, siger Ali Gashtasemi. Men det er ikke kun danskernes krav, der forhindrer en vellykket integration. – Det er en gensidig proces, hvor samfundet skal være klar til at modtage de nytilkomne, men hvor de nytilkomne også skal være klar til at blive en del af samfundet og tilpasse sig, forklarer han med en hånd hvilende under hagen. Ind af døren kommer syv etniske danskere i forskellige aldersgrupper. De kigger nysgerrigt rundt og giver alle sammen Ali Gashtasemi hånden. Med bankopræmier under armen skal de på rundvisning i Brohuset for at se, om den lokale bankoklub skal have nyt tilholdssted.

En halv times tid efter kommer to tildækkede kvinder gennem døren til Brohuset. De virker generte, men forventningsfulde forud for besøget. Der er nemlig Zumba-dansehold i baglokalet. – Det giver tusinde gange tilbage at se alle de forskellige og glade ansigter hernede. Det giver ekstra energi til at fortsætte, siger Ali Gashtasemi. lnb

Artikelserie om Integration i Hillerød  

Artikel 1/3 om Integration i Hillerød.