Page 1

L AURAMARI E CARROL L

( 773)5049125 c ar r ol l . l aur amar i e@gmai l . c om www. l aur amar i ec ar r ol l . c om 10201S. Seel ey, Chi c ago, I L, USA

ACCOUNTMANAGEMENT

/ l aur a. m. c ar r ol l . 7

May2014

Bac hel orofSc i enc ei nAdver t i s i ng Col l egeofMedi a Uni ver s i t yofI l l i noi satUr banaChampai gn GP A:3. 78

Aug.2013-Pr es ent

Founder / CEO

@Laur a_MCar r ol l _

Laur aMar i eCar r ol l

Na me : L a ur aMa r i eCa r r ol l DOB: 12/ 10/ 1991 Na t i ona l i t y : I r i s h&L i t hua ni a n Cur r e ntL oc a t i on:Cha mpa i gn, I L Av a i l a bi l i t y : F ul l t i me F unF a c t s : Ic ompe t e di nt he na t i ona lc ha mpi ons hi pf ort heF ut ur e Ci t yE ngi ne e r i ngCompe t i t i on. I ’ v ea udi t i one df orNBC’ sT heVoi c e , t wi c e . I ’ mi nc r e di bl ys k i l l e da tHe a d’ s Up.-Ionc ec ompl e t e l ybi ffe dona t r e a dmi l l ( wi t hs c a r st opr ov ei t . ) Mos ti mpor t a nt l y , I l ov eJ a c kDa ni e l ’ s .

MyObj ec t i ve T out i l i z emynat ur ali nc l i nat i ont ot hi nk out s i deoft henor m, pai r edwi t hmy ex per i enc ei nmanagementandpr obl em s ol vi ng, i nor dert oc r eat euni quebr and i dent i esandf or t i f yc l i entr el at i ons hi ps .

Apr i l2013-Pr es ent

Ac c ountDi r ec t or

Il oveadver t i s i ng. Mypas s i onf ort he i ndus t r ys hi neswi t hi nmoment sof meet i ngme. So, gi vemeac al l .

WebDes i gn

May2013-Aug.2013

Ac c ountSer vi c esI nt er n

May2011-Aug.2013

Ac c ount / Di gi t alMedi aManager

My Resume.  
My Resume.  
Advertisement