Page 1

Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

FIȘĂ DE DOCUMENTARE INIȚIEREA UNEI AFACERI Antreprenorul este o persoană care începe pe cont propriu o afacere. Este o persoană independentă şi cu multă initiaţivă. Este creativ şi inventiv şi, atunci când descoperă o idee bună, care poate fi transpusă într-o afacere, se pune pe treabă: se documentează, îşi face planuri şi le pune imediat în practică. Portretul antreprenorului autentic: Antreprenorul este ambiţios şi hotărât să reuşească. Este destul de realist pentru a 􀏐i conştient că va face greşeli, dar destul de deştept pentru a nu face de două ori aceeaşi greşeală. Este perseverent, munceşte mult și face totul cu pasiune. De multe ori are un entuziasm molipsitor. Antreprenorul se adaptează la situaţii noi, ia rapid decizii şi le asumă. Se implică activ în rezolvarea problemelor şi identi􀏐icarea de soluţii. Este optimist şi are putere de convingere. Motive pentru a avea propria ta afacere • Vei câștiga mai mulţi bani • Vei fi propriul tău şef • Îţi vei stabili singur programul de lucru • Vei lua singur decizii • Vei lucra cu oameni pe care tu însuţi i-ai angajat • Te vei bucura de aprecierea celorlalți De unde încep o afacere? 1. Identifică ideea unei afaceri! • Ce nevoi au cei din jur? • Ce pot să fac să răspund acestor nevoi? • În ce domeniu mă pricep cel mai bine (ce să produc/vând)? 2. Planifică afacerea! • Ce formă juridică mă avantajează? • Cum aleg domeniul principal de activitate? • Ce altceva cred că mai pot face în viitor? 3. Demarează afacerea! • De ce am nevoie ca să încep afacerea? (resurse materiale, umane, financiare) • Ce voi face în primii ani ai afacerii ? • Ce voi vinde? Ce voi consuma ca să vând? 4. Găsește sursele de finanțare! • Surse proprii • Programe de finanțare • Credit bancar 1. Identificarea afacerii Cum să găsesc o idee reuşită? Cum identific o idee de afaceri?  Privește în jurul tău! Amintește-ţi de problemele și dificultăţile pe care le-ai avut în momentul procurării anumitor produse sau servicii pentru tine, pentru familia ta sau pentru locul de muncă. • Ce produse sau servicii nu erau disponibile atunci când aveai cel mai mult nevoie de ele? • Ce produse au fost greu sau chiar imposibil de găsit în regiunea sau localitatea ta? • Cu ce nu eşti mulţumit la produsele/serviciile aflate pe piaţă? • De care produse /servicii eşti entuziasmat?  Interesează-te de afacerile existente! Vorbeşte cu antreprenori de succes, interesează-te despre începutul afacerii lor!  Studiază punctele tari şi slabe ale concurenţilor, analizează cauzele acestora!  Informează-te despre tot ce se petrece în domeniul tău de interes: produse, tehnologii!  Mergi la târguri pentru a vedea ce se cere şi ce se propune, vizitează expoziţii!


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

 Fii la curent cu modificările legislative! O schimbare legislativă poate crea o oportunitate de afaceri.  Aplică cunoştinţele şi experienţa acumulată, pune în practică gândurile şi ideile de afaceri!  Ia în considerare abilităţile şi talentele pe care le ai! Prin ele vei reuşi să creezi produse/servicii originale şi de calitate.  Ia în considerare interesele şi pasiunile tale: munca îţi va aduce astfel o dublă satisfacţie! 2. Planificarea afacerii Înainte de a iniţia o activitate economică trebuie să alegi modalitatea sub care vrei să-ţi organizezi activitatea. Când alegi o formă juridică de organizare, trebuie să ai în vedere următoarele aspecte: Alegerea formei juridice: • natura activităţii pe care îţi propui să o desfăşori; • volumul activităţii şi posibilităţile de extindere a acesteia; • dorinţa de a fi unic întreprinzător sau de a te asocia cu alte persoane; • calificarea specială şi competenţele pe care le ai în domeniul ales; • suma de bani necesară pentru demararea afacerii şi modul de obţinere a acesteia; • taxele necesare iniţierii afacerii şi procedurii de constituire; • taxele şi impozitele ce trebuie plătite pe perioada de funcţionare; • existenţa unor oportunităţi de finanţare nerambursabile pentru forma juridică aleasă; • responsabilitatea pe care vrei să ţi-o asumi în caz de faliment. Conform legislaţiei în vigoare, pentru a derula o afacere ai la dispoziţie mai multe variante de organizare: Persoană fizică autorizată (PFA)  poate fi persoană fizică cu domiciliul în România sau în spaţiul european;  funcţionează în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, întreprinderile individuale şi familiale.  PFA este recomandată celor care care au o afacere mică și care îşi pot desfăşura această activitate în mod individual.  PFA este o formă simpli􀏐icată de 􀏐irmă şi funcţionează în cazurile în care este nevoie doar munca asociatului şi nu de o extindere foarte mare a afacerii.  Te poți autoriza ca PFA în baza studiilor şi a diplomelor de calificare obţinute și poţi opta pentru anumite domenii de activitate (coduri CAEN). Avantaje: • procedură simplă de înfiinţare; • costuri de înfiinţare mici; • evidenţă contabilă simplificată; • costuri de administrare mici. Dezavantaje: • poate desfăşura activităţi doar în domenii în care întreprinzătorul are calificare sau experienţă; • nu poate angaja persoane cu contract individual de muncă; • posibilităţi reduse de finanţare; • întreprinzătorul răspunde nelimitat cu întreaga sa avere. Taxe de înfiinţare (Oficiul Registrului Comerţului): • taxă verificare disponibilitate denumire firmă • taxă certificat constatator • taxă obţinere cod unic de înregistrare • taxă verificare asociat unic • taxă cazier fiscal Asociație familială (AF)  este constituită din doi sau mai mulţi membri ai unei familii;  funcţionează în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, întreprinderile individuale şi familiale.


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

Avantaje: • procedură simplă de înfiinţare; • costuri de înfiinţare mici; • evidenţă contabilă simplificată; • costuri de administrare mici; • poate avea angajaţi numai membrii familiei. Dezavantaje: • poate desfăşura activităţi doar în domenii în care titularul are calificare sau experienţă; • posibilităţi reduse de finanţare de către investitori şi creditori; • membrii întreprinderii familiale răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul. Întreprindere individuală (II)  Spre deosebire de PFA sau AF, întreprinderea individuală poate avea angajaţi pentru activitatea pentru care este autorizată  Funcţionează în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, întreprinderile individuale şi familiale Avantaje: • procedură simplă de în􀏐iinţare; • costuri de în􀏐iinţare mici; • evidenţă contabilă simpli􀏐icată; • costuri de administrare mici; • poate avea angajaţi. Dezavantaje: • poate desfășura activități doar în domenii în care titularul are calificare sau experiență; • posibilități reduse de finanțare de către investitori și creditori; • întreprinzătorul răspunde nelimitat cu întreaga sa avere. Societate cu răspundere limitată (SRL)  reprezintă forma de asociere în care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii, în număr limitat, răspund numai cu părţile lor sociale;  funcţionează în baza Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. Avantaje: • poate să-şi desfăşoare activitatea în orice domeniu; • posibilităţi mai mari de dezvoltare (poate avea mai mulţi angajaţi); • oportunităţi mai mari de creditare şi obţinere de fonduri nerambursabile. Dezavantaje: • evidenţă contabilă mai complexă faţă de PFA, AF sau II; • costuri de înfiinţare mai mari decât în cazul PFA, AF sau II; • costuri de administrare mai mari decât în cazul PFA, AF sau II. Taxe de înfiinţare (Oficiul Registrului Comerţului): • taxă verificare disponibilitate firmă • taxă verificare unicitate sediu social • taxă certificat constatator • taxă cazier fiscal • taxă obţinere cod unic de înregistrare • taxă înmatriculare • taxă publicare în Monitorul Oficial Înființarea propriu-zisă a unei persoane juridice necesită îndeplinirea mai multor formalități:


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

Cum aleg domeniul principal de activitate ? În funcţie de anvergura cheltuielilor iniţiale pentru afacere, poţi alege unul din următoarele domenii de activitate: • Activităţi care presupun utilizarea anumitor unelte, o anumită cantitate de material şi echipamente puţin costisitoare, poate chiar un mic atelier - de exemplu: tinichigerie, zidărie, croitorie, frizerie, etc. • Activităţi care implică prelucrarea de date care au nevoie doar de un computer: redactare materiale, contabilitate, consultanţă, etc. • Activităţi care presupun înfiinţarea sau închirierea unui spaţiu dotat corespunzător - de exemplu: brutărie, tâmplărie, salon înfrumuseţare, etc. • Activităţi care presupun facilităţi şi spaţii mai costisitoare - producţie industrială, service auto, magazin, pensiune, etc. • Activităţi care presupun capital iniţial pentru cumpărarea de bunuri, care apoi sunt vândute din nou - orice tip de comerţ.


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

3. Demararea afacerii De ce am nevoie ca să încep afacerea? Resurse materiale: • Amplasament investiţie: teren/clădiri, etc.; • Echipamente tehnologice, utilaje, dotări pentru activitatea propusă. Resurse umane: • Stabileşte necesarul de personal în funcţie de capacitatea de producţie propusă şi echipamentele/utilajele/dotările implicate în procesul tehnologic. Resurse financiare: • Estimează costurile de demarare a investiţiei: costuri de înfiinţare/autorizare a activităţii, costuri cu locaţia investiţiei (terenul/clădirile care fac obiectul investiţiei), costuri cu echipamentele/utilajele/dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor non-agricole; costuri de amenajare a spaţiului; • Estimează costurile directe: costuri cu materiile prime, ambalaje, accesorii, cheltuieli cu personalul direct productiv, etc. • Estimează costurile indirecte pentru fiecare lună a anului: chirie, transport, asigurări, utilităţi, costuri de întreţinere, cheltuieli cu personalul administrativ, etc. Cum îţi finanţezi afacerea? • poţi avea acces la mai multe tipuri de finanţare, însă trebuie să te asiguri că varianta pe care o alegi este cea mai potrivită pentru afacerea ta; • elaborează o listă cu variantele de finanţare existente pe piaţă şi condiţiile în care poţi avea acces la ele; • apelează la un specialist pentru a lua decizia finală. Care sunt principalele surse de finanţare? Surse proprii • Includ resursele proprii sau cele atrase de la partener, altele decât instituţiile financiare; • La înfiinţarea unei firme, cel mai bun lucru posibil este demararea acesteia cu surse proprii; • Este recomandat la început, o investiție mai modestă, dar care să fie continuată printr-o dezvoltare susţinută a activităţii firmei. Credit bancar • Banca poate acorda un împrumut pentru care percepe dobânzi și comisioane


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

• Banca va solicita ca antreprenorul să deţină un procent din suma împrumutată (avans) şi să prezinte garanţii pentru rambursarea acesteia

Programe de finanțare Finantarile nerambursabile reprezintă ajutoare financiare acordate întreprinzătorilor, ajutoare care provin în principal din doua surse: • Bugetul de Stat; • Uniunea Europeană sau alte organizatii internaționale. Finantarile nerambursabile se obțin în baza întocmirii unor proiecte de investitii. Pasii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile: • • • • • • •

identificarea investitiei; pregătirea dosarului de finantare; depunerea proiectului la Autoritatile de Management; evaluarea proiectului; semnarea contractului de finantare; implementarea proiectului; monitorizarea proiectului.

Leasing Leasingul este o formă de creditare pe termen mediu și lung pentru procurarea de echipament industrial. Leasingul se poate realiza prin societățile de leasing unde solicitantul de echipament industrial poate apela la această forma de creditare. IDENTITATEA VIZUALĂ A FIRMEI Identitatea unei firme consta intr-o serie de elemente vizuale care o definesc in raport cu clientii si cu partenerii de afaceri. Cele mai importante aspecte ce trebuie luate in considerare la construirea unei identitati de companie sunt: logo, carti de vizita, antet, imprimate tipizate, plicuri etc. Identitatea vizuala prin totalitatea aspectelor sale - forma, culoare, stil - individualizeaza si personifica in acelasi timp. Intr-o lume in care suntem inundati de milioane de forme si culori o identitate proprie inseamna un loc in mintea cumparatorilor. Prin identitate vizuala compania se diferentiaza si se pozitioneaza pe piata, castiga credibilitate si notorietate, cu conditia ca identitatea sa fie consistenta si consecvent aplicata. Identitatea vizuala se impune si se manifesta prin toate aspectele sale ca nume, design logo firma (sigla firma), slogan, documente personalizate (carti de vizita, foi cu antet, personalizare email sau newsletter, mape etc.).

1. SIGLA / LOGO-ul sta de obicei in centrul unui program de identitate vizuala si are ca principal rol recunoasterea organizatiei sau marcii. Elementele de logo design utilizate - font, culoare, simbol – reprezinta expresia grafica a identitatii. Simbolurile sunt instrumente puternice, care pot declansa emotii complexe si profunde in în mintea consumatorilor. Designul de logo este un proces important tocmai pentru ca logo-ul este considerat cel mai reprezentativ element de identitate vizuala.

2. Numele firmei Brandul va fi reprezentat şi de numele firmei, care va apărea în campaniile de marketing. Alege numele firmei cu atenţie şi evită greşelile gramaticale. Ai grijă să nu intri în conflict cu proprietăţi


Modul: Stagiu de pregătire practică cls. a IX-a

CENT

prof. Laura KOSA

industriale (mărci, nume comerciale, etc.). Acordă o atenţie deosebită logo-ului. În general se folosesc două culori pentru realizarea acestuia.

3. Site-ul de prezentare a firmei Site-ul este un altă componentă a identităţii firmei. Un site bine realizat va atrage mai mult trafic, care se poate transforma în venituri.

4. Alte elemente de identitate vizuală a unei firme Tot ca parte integrantă a imaginii firmei sunt şi cărţile de vizită, broşurile, mapele, foile cu antet, cataloagele de produs, roll-up-urile, bannerele, prezentările Power Point. Pe acestea vei amplasa logo-ul companiei. Fiecare dintre aceste elemente vor avea un impact asupra identităţii vizuale a firmei tale. Odată ce ai început să te recomanzi cu ele, evită să le schimbi, altfel vei crea confuzie în rândul clienţilor.

Lansare afacere fisa de documentare  
Lansare afacere fisa de documentare  

practica

Advertisement