Page 1

APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS CURS: 2010-2011


APRENENT A ESCRIURE… EMILIA FERREIRO I ANA TEBEROSKY DESCRIUEN CINC NIVELLS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ESCRIPTURA INFANTIL:

1.-ESCRIPTURES INDIFERENCIADES 2.-ESCRIPTURES DIFERENCIADES 3.-ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES 4.-ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES-ALFABÈTIQUES 5.- ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES


1r nivell: Escriptures indiferenciades

IMITA ELS D'ESCRIURE

ASPECTES

FORMALS

I

L'ACTE

DE LES PERSONES ADULTES FENT GARGOTS, RODONETES, PALETS I ALTRES FORMES QUE NO SIGUEN DIBUIXOS.

SAP QUE DIBUIXAR ÉS DIFERENT D'ESCRIURE.


2n nivell: Escriptures diferenciades

DURANT AQUEST PERÍODE EL XIQUET REALITZA PRODUCCIONS DIFERENTS EN QUANTITAT O EN VARIETAT DE LLETRES PER REPRESENTAR PARAULES DIFERENTS. •CREU QUE HI HA D'HAVER UNA QUANTITAT MÍNIMA DE LLETRES (TRES O MÉS) PERQUÈ DIGA ALGUNA COSA. •PENSA QUE HI HA D'HAVER VARIACIÓ DE LLETRES PERQUÈ MOLTES LLETRES IGUALS NO DIUEN RES. •CONSIDERA QUE HI HA D'HAVER DIFERÈNCIES ENTRE ESCRIPTURES PERQUÈ DIGUEN COSES DIFERENTS.


3r nivell: Escriptures sil·làbiques

ESCRIU UNA LLETRA PER CADA SIL.LABA DE LA PARAULA. HI HA ALGUNA RELACIÓ ENTRE L'ESCRIPTURA I LA PAUTA SONORA.

POT SER QUE TINGA VALOR SONOR CONVENCIONAL O NO.


4t nivell: Escriptures sil·làbiques-alfabètiques COMENCEN A ESCRIURE MÉS D'UNA LLETRA PER A CADA SÍL·LABA BARREGEN LA HIPÒTESIS SIL·LÀBICA I L'ALFABÈTICA .


5è nivell: Escriptures alfabètiques

FA UNA ANÀLISI ALFABÈTICA EXHAUSTIVA I QUAN ESCRIU ESTABLEIX LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE SONS I GRAFIES.


APRENENT A LLEGIR… UTA FRITH (1985) DISTINGIX TRES ETAPES: 1.- ETAPA LOGOGRÁFICA: L'ESTRATÈGIA QUE UTILITZA EL XIQUET ES LIMITA A UN RECONEIXEMENT VISUAL DE LES PARAULES COM UN TOT; PER TANT, ENCARA NO HI HA INTERPRETACIÓ DEL CODI.

2.- ETAPA ALFABÈTICA: EL XIQUET JA APRÉN A ESTABLIR I A APLICAR LES CORRESPONDÈNCIES ENTRE GRAFEMES (LETRAS) I SONS (FONEMAS). ESTABLIX UNA RELACIÓ ASSOCIATIVA ENTRE ELS DOS.

3.- ETAPA ORTOGRÀFICA.


aprenentatge de la lectoescriptura  

etapes de l'aprenentatge de la lectoescriptura a l'educació infantil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you