Page 1


6M - Managementul proiectelor Proiect pentru finanţarea participării la târguri 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-2-


Ciclul de viaţă al unui proiect

6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-3-


Elemente fundamentale de management al proiectelor • Analiza problemei • Elaborarea documentelor esenţiale pentru informarea factorilor de decizie • Consultarea şi implicarea permanentă a factorilor interesaţi • Înglobarea elementelor de asigurare a calităţii în elaborarea propunerii de proiect 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-4-


Analiza şi formularea obiectivelor proiectului Un obiectiv bine proiectat va include: 1. ceea ce va fi realizat la sfârşitul proiectului; 2. condiţiile în funcţie de care se aşteaptă să se întâmple ceea ce e prevăzut; 3. criteriile în funcţie de care se va şti dacă obiectivul(ele) au fost sau nu atinse; 4. limita de timp în care acestea se vor întâmpla. 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-5-


Planificarea activităţilor • Enunţarea fiecărei activităţi în parte

• Descrierea secvenţelor în timp şi modul cum se interferează activităţile • Specificarea responsabilului activităţii respective • Specificarea resurselor de care este nevoie (personal, echipament, timp) 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-6-


Paşii planificării 1. Pentru fiecare obiectiv al proiectului, decideţi strategia optimă şi activităţile pe care le implică 2. Faceţi lista tuturor activităţilor proiectului. 3. Împărţiţi activităţile în subactivităţi şi sarcini realizabile. 4. Pentru fiecare activitate, estimaţi durata şi resursele necesare. 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-7-


5. Clarificaţi secvenţa şi dependenţa

(succesiunea logică a activităţilor). 6. Evaluaţi dependenţa activităţilor de resurse. 7. Stabiliţi termene pentru fiecare sarcină. Util: diagrama Gantt = instrument pentru planificarea proiectului şi pentru monitorizarea evoluţiei acestuia.

6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-8-


Bugetul de proiect

• Totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare pentru proiectul respectiv Etape în realizarea bugetului: • estimarea cheltuielilor pentru fiecare activitate şi subactivitate; • estimarea potenţialelor surse de venituri; • reconcilierea diferenţelor dintre cheltuieli şi venituri; • fluxul de numerar (bani pentru efectuarea plăţilor - sume, perioade); • aprobarea bugetului; • revizuirea şi actualizarea periodică. 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

-9-


Tipuri de bugete • Pe categorii de cheltuieli • Pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi • Pe surse (finanţator şi contribuţie proprie)

6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

- 10 -


Indicatori de monitorizare • Indicatori de input: resurse alocate; ex.: cheltuieli cu formarea profesorilor coordonatori • Indicatori de output: produse ale proiectului; ex.: premii obţinute la târguri, număr de elevi participanţi, etc. 6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

- 11 -


• Indicatori de rezultat: efectele directe şi imediate ale proiectului; ex.: creşterea calităţii activităţilor din firmă, motivarea crescută a elevilor, etc. • Indicatori de impact: efectele pe termen lung ale ale proiectului; ex.: integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor, plus de imagine pentru şcoală, etc.

6M - Managementul proiectelor. Proiect pentru finanţarea participării la târguri

- 12 -

O iii 6m managementul proiectelor