Page 1


6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-2-


Principiile evaluării elevului în firma de exerciţiu • • • •

Elevul este evaluat şi individual Evaluarea pe baza unor instrumente de evaluare Evaluarea axată şi pe autoevaluare Evaluarea este un proces continuu pe tot parcursul activităţii firmei de exerciţiu • Evaluarea prin observarea elevului poate furniza dovezi de dobândire a anumitor competenţe-cheie sau competenţe dezvoltate prin firma de exerciţiu • Examinarea rezultatului muncii elevului poate furniza dovezi privind calitatea produsului, dar şi a procesului prin care se îndeplineşte activitatea 6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-3-


Exemple de instrumente de evaluare a elevului

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-4-


Evaluarea prin condica de prezenţă Anul_________

Luna________

Ziua________

Nr.

Nr.

Semnătura de venire

crt.

Ora

crt.

Semnătura de plecare

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-5-

Ora

Observaţii


Evaluare prin raport de activitate Nume şi prenumele elevului: Activitatea: Ce am făcut:

Ce a mers bine:

Ce modificări am adus planului:

Ce ar fi putut merge mai bine:

Cine m-a ajutat:

Abilităţile-cheie pe care le-am folosit: √

Dovezi pe care le am în mapa de lucru:

Comunicare

Lucrul în echipă

Gândire critică şi rezolvarea de probleme Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu. Semnături: Elev: Profesor: Data: 6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-6-


Autoevaluarea pe baza chestionarului

• • •

Nume: Tutore personal: Firma de exerciţiu:

Bifaţi cercul care descrie cel mai adecvat ce simţiţi.

Gestionarea timpului

Vă consideraţi o persoană bine organizată?

Vă consideraţi o persoană bine motivată?

Lucraţi în conformitate cu termene limită şi predaţi lucrările la timp?

Folosiţi un jurnal sau un orar pentru a vă ajuta să vă planificaţi activităţile?

Acordaţi timp pentru a verifica/corecta lucrările?

Întotdeauna

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

În mare parte

-7-

Uneori

Niciodată


Evaluarea pe baza fişei de activitate Firma de exerciţiu Numele elevului: Data începerii:

Data finalizării:

Departament Competenţe

Activitate de învăţare

Data îndeplinirii

Verificat

Competenţă din firma de exerciţiu

Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare

Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit

Semnătura profesorului

Competenţă specializată

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-8-


Fişă de rezumat activitate Competenţă Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă

Activitate de învăţare Denumirea sau alte precizări referitoare la activitatea de învăţare

Obiectivele învăţării Obiectivul(ele) activităţii de învăţare Această activitate va …………………………..

Realizat Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit

Comentariile elevului De exemplu: • ce i-a plăcut referitor la subiectul activităţii; • ce anume din subiectul activităţii i s-a părut a constitui o provocare; • ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii; • ideile elevului referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. Comentariile profesorului De exemplu: • comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi; • ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării; • ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare, luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. 6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

-9-


Evaluare prin fişa de monitorizare Nr. crt.

Criteriu

DA

1 2 3 4 5 6 7, 8.

6M – Instrumente de evaluare utilizate în firma de exerciţiu

- 10 -

NU

Obs./Comentarii

O iii 6m instrumente de evaluare utilizate in fe  
Advertisement