Page 6

Atribuţiile comisiilor de evaluare • Preşedintele - coordonează procesul de selecţie, asigură transparenţa şi imparţialitatea procesului • Secretarul comisiei - îndeplineşte sarcinile administrative pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare • Membrii evaluatori - verifică proiectele primite pe baza criteriilor prevăzute în metodologie; - completează grila de evaluare pentru fiecare proiect. 6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-6-

O iii 6m business plan metodologie  
Advertisement