Page 1


6M - CompetiĹŁia Business Plan Metodologie

6M - CompetiĹŁia Business Plan. Metodologie

-2-


Obiectivele competiţiei • Sprijinirea dezvoltării competenţelor antreprenoriale • Corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică • Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real economic • Dezvoltarea unei gândiri critice şi asumarea responsabilităţilor • Încurajarea colaborării între firmele de exerciţiu şi mediul real economic

6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-3-


Organizatori • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic • Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu / Întreprinderilor Simulate din România - ROCT • KulturKontakt Austria • Parteneri sociali

6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-4-


Unde şi cum se organizează? • În unităţile de învăţămînt profesional şi tehnic • Patru niveluri: ○ local; ○ judeţean; ○ regional; ○ naţional.

6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-5-


Atribuţiile comisiilor de evaluare • Preşedintele - coordonează procesul de selecţie, asigură transparenţa şi imparţialitatea procesului • Secretarul comisiei - îndeplineşte sarcinile administrative pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare • Membrii evaluatori - verifică proiectele primite pe baza criteriilor prevăzute în metodologie; - completează grila de evaluare pentru fiecare proiect. 6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-6-


Documentaţia utilizată • Formular – cerere de participare la competiţie • Structura proiectului Business Plan • Formular de evaluare

6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-7-


Formular - cerere de ĂŽnscriere

6M - CompetiĹŁia Business Plan. Metodologie

-8-


Structura proiectului Business Plan 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIŢIU 2. DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCIŢIU 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 4 UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 5. IDEEA DE AFACERI 6. FINANŢAREA AFACERII 7. MARKETINGUL AFACERII 8. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 6M - Competiţia Business Plan. Metodologie

-9-

O iii 6m business plan metodologie  
O iii 6m business plan metodologie  
Advertisement