Page 1

Pagina 1 din 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

6FM – Organizarea competiţiei Business Plan Obiective: •

să simuleze o competiţie Business Plan;

să analizeze şi să evalueze planurile de afaceri întocmite de firmele de exerciţiu care formează grupul-ţintă.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenoriale maternă străină ştiinţe, sociale tehnologie X

X

X

X

Competenţe de exprimare culturală

X

Posibilităţi de utilizare: •

ca temă specială în activitatea firmelor de exerciţiu – competiţia Business Plan.

Mod de organizare a activităţilor: •

activitatea se desfăşoară în plen.

Resurse materiale: •

calculator;

cerere de înscriere în competiţie;

grilă de evaluare care cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul acordat.

Durată: Pregătire: 10 minute. Realizare: 50 minute. Evaluare şi feedback: 20 minute.

Desfăşurare: Pregătire •

se prezintă succint cerinţele de lucru;

se împart cererile de înscriere în competiţie fiecărei firme de exerciţiu şi grila de evaluare a comisiei de evaluare;

câte un reprezentant al fiecărei firme de exerciţiu va face parte din comisia de evaluare. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 2

Realizare •

fiecare firmă de exerciţiu îşi completează cererea de înscriere în competiţie şi o predă comisiei de evaluare;

fiecare firmă de exerciţiu îşi prezintă planul de afaceri întocmit.

Evaluare şi feedback •

în timpul susţinerii planului de afaceri de către doi reprezentanţi ai firmei de exerciţiu, comisia de evaluare completează grila de evaluare pe care o are la dispoziţie;

feedback-ul constă în prezentarea de către comisia de evaluare a rezultatelor obţinute de către fiecare firmă de exerciţiu cu argumentarea punctajului acordat pentru fiecare criteriu.

Alternative de lucru: •

fiecare firmă de exerciţiu îşi susţine planul de afaceri în faţa celorlalte firme de grilei primite propriul plan de afaceri.

exerciţiu şi evalueză conform

Recomandări: •

în încheierea secvenţei de lucru, formatorul poate să împărtăşească pe scurt din experienţa participării la această competiţie.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

O iii 6 fm organizarea competitiei business plan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you