Page 1

Pagina 1 din 4

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

5FL - Evaluarea în FE - de la tradiţional la modern Fişă de lucru Evaluaţi activităţile firmei dumneavoastră cu ajutorul tabelului următor: Nr. crt. 1. 2.

3. 4.

CRITERIUL Întocmirea documentelor pentru înfiinţare Oficializarea înscrierii firmei

Întocmirea corectă a documentelor din firmă Fluxul informaţional în FE

Minim - 1 50%

Indicator Maxim - 5 100%

Întoarcerea documentaţiei de la ROCT cu observaţii 50% erori de formă 50% erori

Din prima

10% erori 10%

5. 6.

Vizitatori website firmă Comunicare prin e-mail cu finalitate

5 vizitatori 10

50 30

7.

Contacte şi contracte cu clienţi, furnizori interni Contacte şi contracte cu clienţi, furnizori externi Participare la evenimente speciale

5/an şcolar

20

1

5

0 1

3 3

1 1 1

5 5 5

Pierdere mică

Profit minim

50% erori de formă

10% erori de formă

8. 9.

10.

Activitate financiarcontabilă

JUSTIFICARE Documente de înfiinţare create Obţinere Certificat de înmatriculare la ROCT Seturi de documente pe compartiment Raţionalizarea traseelor informaţionale (documentelor, corelate) Hit-counter Folder special, arhivă e-mail-uri trimise/primite Documente

Expoziţii/Lansare Târguri interne şi externe Emisiuni radio-tv Presă Materiale publicitare

Profitabilitate Situaţii finale contabile, bilanţ, balanţă Corectitudine întocmire

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Punctaj acordat


Pagina 2 din 4

5FL - Evaluarea în FE - de la tradiţional la modern (2) Fişă de lucru Evaluaţi stadiul derulării activităţilor de înfiinţare a firmei dumneavoastră cu ajutorul tabelului următor:

Componente de bază

Componente

Autoevaluare 1=complet existentă 2=existentă parţial 3=inexistentă

Evaluare comisie

Înfiinţare: obiect de activitate adecvat, apropiere de practică, formă legală de înregistrare, siglă, corporate design Misiune, viziune, obiective Existența unei firme partenere Structura de organizare: organigramă, fişe de post Organizarea proceselor: în special achiziţii, vânzări, contabilitate, etc. Sistemul de arhivare: offline (bibliorafturi, dulăpioare), online (înregistrare computerizată) Sortiment uşor de administrat: minim 5 produse Formulare existente: scrisori, fax, e-mail, ofertă, comandă, confirmare de comandă, aviz de expediţie, facturi, etc. Cont bancar (inclusiv capital social) Fişiere/Registre centrale: registru de intrări-ieșiri, fişier pentru comenzi date, fişier pentru comenzi primite, registre contabile Condiţii generale de afaceri definite: minim 10 condiţii enunţate pentru vânzări şi pentru cumpărări Proceduri de lucru în firmă (circuitul documentelor, descrierea proceselor ş.a.)

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Observaţii


Pagina 3 din 4

5FL - Evaluarea în FE - de la tradiţional la modern (3) Fişă de lucru Evaluaţi stadiul derulării activităţilor firmei dumneavoastră cu ajutorul tabelului următor:

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 4 din 4

Recomandări

Componente

Autoevaluare 1=complet existentă 2=existentă parţial 3=inexistentă

Evaluare

Observaţii

Procesarea completă a situaţiilor operative: eventual şi expedierea somaţiilor, etc. Operaţiunile cu: bugetul statului, casa de asigurări de sănătate, administraţia financiară, expediţie/ transport pachete, tribunal comercial, vama (ROCT) Contactul cu firme de exerciţiu din străinătate, webshop Participarea la târguri de firme de exerciţiu Simularea activităţii de depozit (fişe de magazie), inclusiv inventariere Stabilirea planurilor/programelor sau instrucţiunilor de lucru Rotaţia locurilor de muncă: inclusiv proces verbal de predare-primire Managementul calităţii: obiective pe termen lung, aşteptări, obiective anuale, rezultate Managementul cunoştinţelor: în special materiale pentru instruire iniţială a personalului pentru fiecare departament Pagina de web, inclusiv aspecte legale Susţinerea de prezentări ale firmei în faţa unor oaspeţi, lansarea firmei Contabilitate mărfuri, salarii, etc. Management cuprinzător al resurselor umane: contract de muncă, casa de asigurări de sănătate, salarizare inclusiv decontări, referinte de serviciu Activităţi de PR: articole în ziare, comunicate de presă, publicitate, mapă de relaţii cu publicul, etc.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

O iii 5fl evaluarea in fe de la traditional la modern