Page 1


4M - Planificarea în FE

4M - Planificarea în FE

-2-


Rolul planificării • Planificarea: proiectarea şi estimarea viitoarei evoluţii a firmei, incluzând toate activităţile care conduc la definirea obiectivelor şi la determinarea cursurilor de acţiune adecvate care să facă posibilă atingerea obiectivelor stabilite

• Este funcţia managerială de start – kilometrul zero pentru management

4M - Planificarea în FE

-3-


• A planifica: a concretiza în documente scrise, cu caracter imperativ, prevederile strategiei şi politicii adoptate pentru o anumită perioadă sub formă de: o indicatori cantitativi şi calitativi; o termene; o resurse; o sarcini; o măsuri; o mod de urmărire şi control.

4M - Planificarea în FE

-4-


Planificarea răspunde la întrebarile DE CE, CE, CUM, CU CE, CÂND şi CINE este responsabil.

4M - Planificarea în FE

-5-


Avantajele planificării • Se gândeşte în perspectivă şi se stabilesc obiective clare • Unitate de viziune • Focalizarea eforturilor către acţiuni convergente • Dezvoltarea standardelor de performanţă (control mai eficient) • Instrument de adaptare la schimbări 4M - Planificarea în FE

-6-


Tipuri de planuri manageriale 1. În funcţie de timp: • planuri pe termen lung, mediu şi scurt. 2. În funcţie de domeniu: • operaţionale şi strategice. 3. În funcţie de frecvenţă: • de unică folosinţă; • permanente. 4. În funcţie de nivelul managerial: • de vârf; • mediu; • de bază. 4M - Planificarea în FE

-7-


Planurile strategice • Descriu scopul societăţii şi decid care trebuie să fie obiectivele acesteia • Sunt pe termen lung, elaborate de managementul de vârf • Reprezintă punctul de plecare al procesului de planificare la nivelul întregii societăţi • Exemplu de plan strategic: planul de afaceri

4M - Planificarea în FE

-8-


Planurile operaţionale • Orientate spre activităţile zilnice, lunare, trimestriale, caracter mai restrâns • Au drept obiect alocarea de resurse şi programarea activităţilor • Implică mai mult decât alte planuri coordonarea şi controlul fluxurilor de resurse interne

4M - Planificarea în FE

-9-


Tipuri de planuri operaţionale • Plan de marketing: orientat spre vânzarea şi distribuirea produselor sau serviciilor companiei • Plan de producţie şi aprovizionare: orientat spre facilităţile, metodele şi echipamentele de care este nevoie • Plan financiar: orientat spre gestionarea fondurilor şi spre obţinerea de fonduri necesare implementării planurilor strategice • Plan de personal: orientat spre recrutarea, integrarea şi formarea resurselor umane de care are nevoie societatea 4M - Planificarea în FE

- 10 -


Elementele unui plan operaţional (de activitate) 1. OBIECTIVE 2. RESURSE ALOCATE: financiare, materiale, umane, de informaţie, de timp, de autoritate şi putere 3. RESPONSABILITĂŢI ŞI TERMENE 4. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 4M - Planificarea în FE

- 11 -


Obiectivele SMART ale unui plan • • • •

SPECIFICE (specific): clare şi precise MĂSURABILE (measurable): veţi şti dacă au fost obţinute sau nu De ATINS (achievable): pot fi realizate REALISTE (realistic): resursele (oameni, echipament, bani, timp) necesare sunt disponibile Limitate de TIMP (time-limited): sunt stabilite perioade de timp clare în care vor fi realizate 4M - Planificarea în FE

- 12 -


Etapele de parcurs în realizarea activităţilor Ce am învăţat? Cum pot fi ameliorate (adaptate) îmbunătăţirile?

PLAN

ACT

DO

De la plan la acţiune - mai întâi la scară mică

Cât de eficiente au fost măsurile? Ce nu a dat rezultate?

CHECK 4M - Planificarea în FE

Elaborarea unui plan pentru schimbare, respectiv îmbunătăţire

- 13 -


• PLAN - planifică: formularea obiectivelor • DO - realizează: prezentarea succintă a modului de operare • CHECK - verifică: controlul şi evaluarea rezultatelor • ACT - consemnează: întocmeşte documente specifice, plan de măsuri, reflecţii

4M - Planificarea în FE

- 14 -


Aplicaţie la FE Kultur BIO SRL • Obiectivul strategic al FE: creşterea numărului de tranzacţii, respectiv clienţi, pentru a ajunge până în anul 200N+2 lider pe piaţa naţională a FE în domeniul ei de activitate • Obiective derivate - pentru anul 200N+1 ne propunem: o atragerea unui număr de 50 de noi clienţi; o creşterea volumului desfacerilor cu 10% faţă de anul 200N. 4M - Planificarea în FE

- 15 -


Se poate テョntocmi un plan de acナ」iune pe modelul:

Departament

Activitate

Responsabilitate Termen

1. Marketing

テ始tocmirea unui plan de marketing specific obiectivului

Manager marketing

....

4M - Planificarea テョn FE

- 16 -

Decembrie 200N


Pe baza lui se poate întocmi lista sarcinilor

Sarcini

Rezultat

Data

Rezolvat

Cercetare de marketing pentru identificarea dorinţelor clienţilor

Raportul de cercetare

15 nov. 200N

da

..... 4M - Planificarea în FE

- 17 -


Cerinţe pentru un plan bun

• Obiectivele planului trebuie enunţate cu claritate • Obiectivele trebuie să fie accesibile oricărei persoane care intră în contact cu planul individual sau colectiv • Trebuie să existe un grad mare de corelare între obiective • Planul trebuie dezvoltat pe fiecare post în parte dacă este necesar 4M - Planificarea în FE

- 18 -

O ii 4m planificarea in fe  
O ii 4m planificarea in fe  
Advertisement