Page 1


4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-2-


Ce este planificarea strategică? • Este un proces pas-cu-pas care identifică: o Cine suntem? o Unde ne aflăm? o Unde dorim să ajungem? o Cum dorim să ajungem acolo? o Când dorim să ajungem acolo? o Cine va face treaba? o Care sunt costurile?

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-3-


Ce este planificarea strategică? • Planificarea strategică este un ghid cu scopul transformării viziunii în realitate. • O parte din dezvoltarea unui plan strategic o reprezintă analiza internă o a organizaţiei şi apoi, o a lumii exterioare.

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-4-


• • • • • • •

Elementele unui plan strategic

Viziunea - Unde dorim să ajungem? Principiile directoare / Valorile împărtaşite Misiunea Cine Structura organizaţională suntem? Analiza situaţională – Unde suntem? Scop şi obiective – Unde dorim să ajungem? Planuri de lucru pentru proiecte (planuri de acţiune) – Cum dorim să ajungem acolo? • Planul financiar – Care sunt costurile? • Responsabilități și comunicare – Cine va face treaba? • Planul de evaluare – -Cum ne descurcăm? 54M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL


Elementele unui plan strategic • Principiile directoare / Valorile comune sunt priorități care ghidează FE Kultur Bio SRL în luarea deciziilor referitoare la felul cum o firmă de exercițiu se coordonează pe sine și ce valori dorește să respecte. Exemple: • luarea deciziilor prin consens; • implicarea tuturor; • diversitate; • distribuție echitabilă a resurselor. 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-6-


Dezvoltarea unui model de viziune-misiune-strategie VIZIUNE – unde dorim să ajungem? Descrie destinația

STRATEGIE - mijloace

viitoare; oferă o imagine în cuvinte a succesului. Este construită pe presupuneri rezonabile referitoare la viitor.

VALORI

MISIUNE – utilitate, performanţe, ofertă, raţiunea de a fi -> Parteneri de interese 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-7-


Parteneri cu aceleaşi interese = stakeholders – factori interesaţi Cine? Aşteptări? Satisfacţie? Angajaţii Proprietar

ROCT

Clienţii

 FE Kultur Bio SRL ca întreprindere

 

Furnizorii

FE Kultur Bio SRL ca loc de învăţare

Concurenţa Firma parteneră 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

-8-

Şcoala


Model – Căutarea unei orientări comune 1. Fiecare face ce ştie mai bine – din punctul său de vedere

e

c

2. Comunicare

d

d

c

b

a

f

b

f

a

Lb

e

4. Gândire şi acţiune comună, coerentă, unitară

3. Apropiere

Lb

Lb a

c b

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

d e

f a b c -9-

d e

f


Componentele strategiei • Precizați scopul afacerii dezvoltate de FE Kultur Bio SRL • Precizați obiectivele fixate pentru atingerea scopului FE Kultur Bio SRL • Precizați acțiunile prin care sunt îndeplinite obiectivele FE Kultur Bio SRL • Precizați sarcinile și responsabilul pentru fiecare sarcină necesară realizării fiecărei acțiuni în parte 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 10 -


Întrebări pentru conceperea strategiei • Care sunt legăturile FE Kultur Bio SRL cu piața și clienții? • Care sunt avantajele FE Kultur Bio SRL asupra concurenței? • Care vor fi piedicile? Sunt ele insurmontabile? Cum pot fi depășite? • Care sunt motivele pentru care consider că afacerea va merge? • Este fezabilă afacerea? 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 11 -


Tipuri de strategii posibil de implementat de întreprinzător • Strategia lider prin cost • Strategia de diferențiere • Strategia de focalizare: o prin cost; o prin diferențiere.

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 12 -


Model în zece paşi pentru a dezvolta planul strategic al FE Kultur Bio SRL Cine suntem? Pasul 1 • Creaţi sau afirmaţi o viziune şi misiune organizaţională pentru FE Kultur Bio SRL • Identificați valorile împărtăşite şi dezvoltați principiile directoare şi structura organizaţională pentru FE Kultur Bio SRL 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 13 -


Un proces de planificare strategică în zece paşi Unde ne aflăm? Pasul 2: (Intern) Analizaţi planul actual (dacă există) şi performanţa financiară şi administrativă a FE Kultur Bio SRL Pasul 3: (Extern) Evaluaţi şi documentaţi problemele de comunicare la care răspunde FE Kultur Bio SRL Pasul 4: Evaluaţi punctele tari, ameninţările, punctele slabe şi oportunităţile – factori ce vor afecta FE Kultur Bio SRL şi vor influenţa planificarea (analiza SWOT) 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 14 -


Un proces de planificare strategică în zece paşi

Unde dorim să ajungem?

Pasul 5: • Pregătiţi obiectivele şi scopurile FE Kultur Bio SRL preliminare pe baza informaţiilor culese şi evaluate în paşii 1-4 • Dacă este necesar, reanalizaţi şi reformulaţi viziunea şi misiunea FE Kultur Bio SRL, în lumina noilor informaţii Pasul 6: Revizuiţi şi validaţi scopul şi obiectivele FE Kultur Bio SRL (Atenție! Formulați obiective SMART - specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi legate de timp, exprimate prin verbe la modul conjunctiv.)

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 15 -


Un proces de planificare strategică în zece paşi Cum putem ajunge acolo? Pasul 7: Dezvoltaţi un plan financiar şi un buget pentru a sprijini scopurile şi obiectivele FE Kultur Bio SRL Pasul 8: Dezvoltaţi un plan de acţiune pentru fiecare obiectiv al FE Kultur Bio SRL (Deseori firmele folosesc acelaşi proces pentru a dezvolta planuri individuale.) Pasul 9: Pregătiţi un plan complet pentru a fi revizuit, aprobat şi implementat în cadrul FE Kultur Bio SRL 4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

- 16 -


Un proces de planificare strategică în zece paşi Cum evaluăm progresul? Pasul 10: Evaluaţi progresul FE Kultur Bio SRL şi aduceţi planul la zi în mod regulat

4M - Planificare strategică în FE kultur Bio SRL

- 17 -


Intuiţia şi gândirea creativă sunt uneori mai bune decât planificarea formală...

Planificarea este o imagine a unui moment de timp…

4M - Planificare strategică în FE Kultur Bio SRL

Pot apărea planuri slabe dacă: • nu există devotament faţă de proces şi o viziune comună; • dinamica firmei este slabă; • firma a realizat o evaluare proastă…

- 18 -

O ii 4m planificare strategica in fe kultur bio srl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you