Page 1


4M - Managementul proceselor FuncĹŁiunea - componentă a organizării procesuale 4M - Managementul proceselor

-2-


Organizarea procesuală • Ce este organizarea procesuală? • Descompunerea proceselor de muncă fizică şi intelectuală în elemente componente: operaţii, timpi, mişcări. • Analiza acestor elemente, cu scopul regrupării lor, în funcţie de nivelul obiectivelor

4M - Managementul proceselor

-3-


Funcțiunea - componentă a organizării procesuale • Definiţie: funcţiunea organizaţiei este un ansamblu de activităţi omogene şi/sau complementare desfăşurate de personalul de o anumită specialitate, folosind metode si tehnici specifice.

4M - Managementul proceselor

-4-


Tipuri de funcţiuni • • • • •

Funcţiunea comercială Funcţiunea de cercetare-dezvoltare Funcţiunea de producţie Funcţiunea financiar-contabilă Funcţiunea de personal

4M - Managementul proceselor

-5-


1. Funcţiunea comercială • o o o

Activităţi: aprovizionarea; vânzarea; marketingul.

• Se observă creşterea rolului funcţiunii comerciale în ansamblul funcţiunilor organizaţiei. 4M - Managementul proceselor

-6-


2. Funcţiunea de cercetaredezvoltare • Activităţi: o cercetare ştiintifică, inginerie tehnologică şi introducerea progresului tehnic; o investiţii şi construcţii; o organizarea managerială. • Un obiectiv specific funcţiunii este economisirea resurselor de muncă materiale, financiare şi de energie. 4M - Managementul proceselor

-7-


3. Funcţiunea financiarcontabilă • Activităţi: o financiare – se urmăreste obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare organizaţiei; o contabile – se vizează înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor economice din cadrul organizaţiei. • Activitatea specifică acestei funcţiuni este şi cea de control financiar intern. 4M - Managementul proceselor

-8-


4. Funcţiunea de personal • o o o o o

Activităţi: planificarea şi recrutarea; selecţia şi încadrarea; formarea şi perfecţionarea; motivarea şi promovarea; retribuirea şi protecţia personalului.

4M - Managementul proceselor

-9-


Dinamica funcţiunilor organizaţiei Perioade: • A (de amorsare) - se consumă resurse, dar nu se obţin rezultate; • C (de concomitenţă) - se consumă şi resurse pentru manifestarea funcţiunii, dar se obţin şi rezultate; • R (de remanenţă) - după momentul încetării funcţiunii, se obţin în continuare rezultate.

4M - Managementul proceselor

- 10 -


Importanţa funcţiunilor organizaţiei • Constituie o bază pentru elaborarea sau perfecţionarea organizării structurale şi a organizării informaţionale a organizaţiei

4M - Managementul proceselor

- 11 -

O ii 4m managementul proceselor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you