Page 1

Pagina 1 din 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

4GP - Planificarea anuală a FE Kultur Bio SRL

Obiectiv

Activitate

Responsabil

Resurse

Termen

Rezultate

Iniţiere în FE

Prezentare concept Stabilirea regulilor de joc Întocmire documentaţie, transmitere la ROCT Realizare siglă, moto,

Coordonator FE Coordonator FE Manager general

Calculator, material PPT, dosare FE existente Planşă, markere

Septembrie 200N Septembrie 200N Octombrie 200N

Cunoştinţe

Dep. de marketing, responsabil IT

Calculatoare, imprimante, consumabile

Decembrie 200N

Identitate vizuală a FE

Concepere organigramă, selecţia personalului, repartizarea pe posturi, întocmire ROI Stabilirea obiectivelor şi măsurilor pentru fiecare departament pentru semestrul curent Rezervare sală, pregătire invitaţii, realizare program de prezentare în PPT, chestionare

Manageri departamente

Calculator, scrisori de intenţie, CV-uri, fişe de post

Octombrie 200N

Organigramă, dosarul de personal, regulament de organizare interioară

Managerii departamentelor

Calculator, planul de afaceri, organigrama

Octombrie 200N

Planuri operaţionale

Dep. de marketing

Sponsorizare din partea firmei –mamă, calculator, consumabile

Noiembrie 200N

Comunicat de presă, feedback prin chestionare

Planificare strategică

Realizare plan de afaceri

Manager general

Octombrie 200N

Planul de afaceri

Derulare activităţi curente în departamente

Stabilirea circuitului documentelor în firmă, organizarea

Manageri departamente

Calculator, informaţii, ofertă de produse, planul financiar Calculatoare, documente

Permanent

Dosarele companiei pe departamente

Organizarea grupului Înregistrarea FE Crearea identităţii firmei – corporate design Organizare structurală

Planificare operaţională

Inaugurare firmă

Calculator, formulare

Planşă cu reguli de joc Certificat, avize

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 2

Determinarea rezultatului activităţii anuale

Analiza activităţii semestriale Planificare operaţională

Rotaţia posturilor Participare la un târg al FE

Obţinere certificat Marca de calitate Participare la competiţia Business Plan Încheiere an

Analiza activităţii anuale

activităţilor pe departamente – conceptul acţiunii complete Întocmire situaţii financiare anuale

Manager economic

Calculatoare, documente, soft-uri

Decembrie 200N

Situaţii financiare anuale: bilanţ, cont de profit şi pierdere, decont TVA

Derularea de şedinţe de analiză în fiecare departament Stabilirea obiectivelor şi măsurilor pentru fiecare departament pentru semestrul curent

Manager departamente

Calculatoare, dosarele companiei

Ianuarie 200N+1

Procese verbale

Managerii departamentelor

Calculator, planul de afaceri, organigrama

Februarie 200N+1

Planuri operaţionale

Prezentarea conceptului, a sarcinilor din departamente Înscriere, pregătire materiale promoţionale şi documente, organizare deplasare Înscriere, întocmire documentaţie

Manageri departamente

Dosarele firmei, fişele de post

Februarie 200N+1

Procese verbale, tabel cu angajaţii

Manageri departamente

Resurse financiare proprii şi sponsorizări, calculatoare, consumabile

Martie 200N+1

Diplomă de participare, premii

Manager general

Calculatoare, consumabile

Permanent

Certificat Marca de calitate

Dezvoltare plan de afaceri

Manageri departamente

Calculatoare

Februarie 200N+1

Diplomă

Finalizare situaţii financiarcontabile, ordonare dosare Şedinţă de analiză pe departamente şi în plen - modul de realizare a obiectivelor

Manager general şi economic

Calculatoare, documentele firmei

Mai-iunie 200N+1

Bilanţ, cont de profit şi pierdere

Manageri

Dosarele companiei

Iunie 200N+1

Proces verbal

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

O ii 4gp planificarea anuala a fe kultur bio srl  
O ii 4gp planificarea anuala a fe kultur bio srl  
Advertisement