Page 1


1M - Tehnici de prezentare 1M - Tehnici de prezentare


Realizarea de prezentări • • • • •

Training al competenţelor „Regula de aur“ pentru prezentare 7 păcate de moarte Planificarea unei prezentări Standarde pentru media vizuale de prezentare

1M - Tehnici de prezentare


Training al competenţelor • Competenţă nonverbală • Competenţă verbală • Competenţă media

1M - Tehnici de prezentare


Competenţă nonverbală Respiraţie adâncă Coborârea vocii

• Apariţie sigură • Poziţie comunicativă

Tehnica respiraţiei, videotraining

• Contact vizual deschis • Cădere modulată a vocii

1M - Tehnici de prezentare

„Închipuieşte-ţi...“ „Ne vorbim cu dvs.“


Competenţă verbală • Pronunţie corectă

Să învăţăm să auzim!

• Articulare clară Audiotraining, cuvinte-cheie

• „Limba vorbită“ • Şmecherii retorice

1M - Tehnici de prezentare

Propoziţii scurte, repetare


Competenţă media • Selecţie adecvată la conţinut • Layout orientat spre grupulţintă • Vizualizare gândită • Transpunere corectă 1M - Tehnici de prezentare

Ce se poate transmite în mod optim şi în ce fel? Ce este atractiv pentru publicul meu?

Fără ilustraţii Fără material de umplutură Standarde pentru media vizuale


„Regula de aur“ a prezentării • Spune ce vrei să spui

• Spune mesajul

• Spune ce ai spus 1M - Tehnici de prezentare

Numeşte fapte Trezeşte interesul Oferă o privire de ansamblu

Structură inteligibilă Vizualizare sugestivă Limbaj credibil

Numeşte fapte noi Trage concluzii Ia o poziţie

Propoziţii întregi

Cuvintecheie

Propoziţii întregi


7 păcate de moarte • Să spui “cuvântul bau bau” • Să mesteci gumă • Să întrerupi prezentarea • Să faci greşeli de ortografie sau de gramatică • Să nu te încadrezi în perioada prestabilită (mai mult sau mai puţin) • Să stai cu spatele la public • Să nu stăpâneşti elementele de tehnică

1M - Tehnici de prezentare


Planificarea unei prezentări Ce trebuie să ştie elevul: • Conţinut

• Grup-ţintă

Puncte-cheie Structură în mare Real sau simulat I nformare, motivare, notă

• Obiectiv Minim Maxim

• Durată

• Criteriile de evaluare

1M - Tehnici de prezentare

Puncte-cheie Schemă


Standarde pentru media de prezentare De la idee la media finalizate: • Abordare de conţinut

• Transpunere creativă

CE vreau să transmit? CUM fac acest lucru să fie interesant? Formulare, împărţirea locurilor, animaţie

• Proiect scris de mână CUM procedez cel mai bine?

• Transpunere tehnică

• Control dublu

1M - Tehnici de prezentare

CE nu se potriveşte?


Standarde pentru media de prezentari Structurarea materialelor media vizuale: • Prezentare pe ecran lizibil

• Flipchart • Pinwall

atractiv explicare prin sine interesant

1M - Tehnici de prezentare

O i 1m tehnici de prezentare au  
Advertisement